หน้าแรกผู้จัดการ Online | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์
ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รัฐบาลยิ่งลักษณ์และสภาทาสกำลังพบจุดจบ

โดย ASTVผู้จัดการรายวัน 8 พฤศจิกายน 2556 18:45 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
รัฐบาลยิ่งลักษณ์และสภาทาสกำลังพบจุดจบ

Žปัญญาพลวัตร
       โดย...พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
       
       ทันทีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 310 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมอย่างเร่งรีบรวบรัด เมื่อเช้าตรู่ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 การก่อตัวของคลื่นมหาชนเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็เกิดขึ้นและขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่อง กระจายออกไปยังทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพ คลื่นมหาชนที่คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.เปรียบประดุจคลื่นยักษ์สึนามิที่โถมเข้าหารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยอย่างรุนแรง
       
        เนื้อหาของ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่เข้าไปกระทบกับมโนสำนึกของผู้คนเป็นจำนวนมาก คือ การล้างความผิดแก่คดีการทุจริตคอรัปชั่นทุกคดีที่ดำเนินงานโดย คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแก่งชาติ (ปปช.) จำนวนกว่า 25,000 คดี ทั้งยังเป็นการลบล้างอำนาจตุลาการเพราะว่าเป็นการยกเลิกการตัดสินของศาลในคดีที่ศาลตัดสินจำคุก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในแง่นี้เท่ากับว่า อำนาจนิติบัญญัติแทรกแซงอำนาจตุลาการอย่างชัดเจนอันเป็นการขัดแย้งกับหลักการแบ่งแยกอำนาจ
       
        เหตุผลหลักที่ผู้คนในสังคมไทยตระหนักกับการล้างความผิดแก่คดีทุจริตคอรัปชั่นคือ การที่บริบทของการเมืองและสังคมในยุคนี้อบอวลไปด้วยหมอกควันแห่งการทุจริต จนผู้คนรู้สึกว่าสังคมกำลังป่วยไข้อย่างหนัก เราได้อ่านและได้ยินข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยอย่างมหาศาล แล้วอยู่ดีๆ วันหนึ่งผู้มีอำนาจรัฐทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารก็ร่วมมือผลักดันร่างกฎหมายที่ล้างความผิดแก่คดีทุจริตย้อนหลังจนไปถึง พ.ศ. 2547 หรือ ประมาณ 9 ปี อันจะทำให้ผู้กระทำการทุจริตโกงชาติทั้งนักการเมืองและข้าราชการ กลายมาเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีที่กฎหมายนี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา จึงเท่ากับว่าเป็นการซ้ำเติมสังคมให้ป่วยหนักยิ่งขึ้นไปอีก
       
        กล่าวได้ว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ทำลายล้างคุณธรรมหลักของสังคมจนมอดมลายหายไปในพริบตา และเติมเชื้อเพลิงลงไปในค่านิยมแห่งการฉ้อฉลซึ่งเดิมก็มีมากอยู่แล้วให้รุนแรงยิ่งขึ้น แนวโน้มเกิดขึ้นหาก ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศใช้คือ สังคมจะล่มสลายเพราะผู้คนจะใช้อำนาจตามอำเภอใจ ฉกฉวยทุกโอกาสที่เข้ามา และใช้ตำแหน่งกระทำการทุจริตกันจนเป็นเรื่องปกติ จนคำว่าคุณธรรมและความดีงามจะเลือนหายไปในจิตสำนึกของผู้คน และในที่สุดอาจต้องถูกลบออกไปจากพจนานุกรม
       
        สถาบันการศึกษาต่างๆที่มุ่งอบรมบ่มเพาะคุณธรรมและความรู้แก่เยาวชนก็คงจะต้องยุติบทบาทลงไป และไม่อาจจะนำคุณธรรมมาเป็นเนื้อหาการสั่งสอนเด็กและเยาวชนได้อีกต่อไป ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้มีอำนาจหน้าที่บริหารบ้านเมืองและออกฎหมายของประเทศกระทำเป็นตัวอย่างของการทำลายล้างคุณธรรมอยู่อย่างทนโท่
       
        ผู้คนในสถาบันการศึกษาเกือบทุกแห่งได้ลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องมิให้การทำลายล้างคุณธรรมในระดับรากฐานของสังคมเกิดขึ้นได้ ผสานกับประชาชนกลุ่มอื่นๆในสังคมที่มิอาจอดทนได้กับการบริหารประเทศที่ล้มเหลวอย่างบูรณาการและการออกกฎหมายที่กลายเป็นทรราชเสียงข้างมากอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว จนกระทั่งกลายเป็นคลื่นมหาประชาชนที่โถมทับเข้าสู่รัฐบาลและ ส.ส.พรรคเพื่อไทย
       
       เมื่อรับรู้ถึงแรงกดดันของประชาชน รัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงพยายามที่จะแก้เกมทางการเมืองโดยใช้ยุทธวิธีการกล่าวหาผู้อื่นและการปัดความรับผิดชอบ โดยในวันที่ 5 พ.ย. 2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกมาอ่านแถลงการณ์ โดยกล่าวหาว่า คนไทยไม่พร้อมให้อภัย กล่าวหาประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ว่าให้ข้อมูลที่สับสนและบิดเบือน โดยมีเจตนาที่จะล้มล้างรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง และจากนั้นก็โยนความรับผิดชอบในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.นี้แก่วุฒิสภา โดยระบุว่าฝ่ายบริหารแทรกแซงวุฒิสภาไม่ได้ แล้วแต่วุฒิสภาจะตัดสินใจอย่างไร แต่ทว่าหางสุนัขจิ้งจอกก็โผล่ออกมาอีกครั้ง ด้วยคำพูดที่ว่า “ดิฉันเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงคะแนนผ่านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนั้นไปแล้ว จะยอมรับการตัดสินใจนั้นด้วย” ประโยคนี้มีนัยเสมือนเป็นคำสั่งกลายๆซึ่งเท่ากับเป็นการแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัตินั่นเอง
       
       การแถลงของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ แทนที่จะทำให้สถานการณ์บรรเทาลงไป กลับทำให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นซึ้งถึงธาตุแท้ของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นเพราะคำแถลงเป็นทั้งการกล่าวหาใส่ร้ายประชาชน มีความคลุมเครือสับสนและขัดแย้งกันเองหลายตอน รวมทั้งเป็นการพยายามลอยตัวเหนือปัญหาปัดความรับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้จำนวนประชาชนที่ออกมาคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.จึงยิ่งขยายตัวมากขึ้นไปอีกตามลำดับ
       
       เมื่อเห็นสถานการณ์มีแนวโน้มว่าจะบานปลายและสร้างความไร้เสถียรภาพแก่รัฐบาล พรรคเพื่อไทยจึงใช้ยุทธวิธีลวงล่อถอยหลบฉาก โดยนายภูมิธรรม เวชชยชัย เลขาธิการพรรคจึงได้ออกแถลงการณ์ว่าหากวุฒิสภาลงมติไม่รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และส่งคืนมายังสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยจะไม่หยิบยกร่าง พ.ร.บ.นี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่ และปล่อยให้ตกไป และจะขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปถอนร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนิรโทษกรรมฉบับอื่นๆทั้งหมด 6 ฉบับที่ค้างอยู่ในสภาโดยเร็ว รวมทั้งจะไม่เสนอและเห็นชอบกฎหมายใดๆที่นำไปสู่ความขัดแย้งของสังคมไทย
       
        น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรก็ประสานเสียงให้ดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นโดยระบุว่ารัฐบาลจะทำตามความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชน และเชื่อว่าในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งเช่นนี้จะไม่มี ส.ส.คนใดหยิบร่างดังกล่าวขึ้นมาอีก หากพิจารณาถึงสิ่งที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรให้สัมภาษณ์ ความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ก็คือ เมื่อไรก็ตามที่ประชาชนยุติการคัดค้านต่อต้านแล้ว ก็มีความเป็นไปได้ที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทยจะหยิบยกร่าง พ.ร.บ.เช่นนี้ขึ้นมาเสนอเข้าไปในสภาอีกก็ได้
       
        หลักฐานที่บ่งถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้มีอยู่ชัดเจนสองเหตุการณ์คือ เหตุการณ์แรกคือ การที่นายเฉลิม อยู่บำรุงให้สัมภาษณ์ว่าจะเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้ามาอีก โดยจะนิรโทษให้เฉพาะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ร่วมชุมนุม และผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงเท่านั้น แต่ไม่นิรโทษให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและนายสุเทพ เมือกสุบรรณ ส่วนเหตุการณ์ที่สองคือ จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ ส.ส.รรคเพื่อไทย จ.สุรินทร์ กล่าวในทำนองว่า หลังวุฒิสภายับยั้ง 180 วัน พวกเขาจะยื่นญัตติเข้ามาใหม่ และชนะแน่นอน เพราะเป็นเรื่องของ ส.ส.ล้วนๆ และพรรคเพื่อไทยก็มีเสียงมากพอ
       
        จะเห็นได้ว่าการแถลงของพรรคเพื่อไทยและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กับ ส.ส.พรรคเพื่อไทยมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน และเมื่อรวมกับกับการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้เขียนและให้สัมภาษณ์หลายครั้งหลายคราว่าตัวเองแพ้ไม่เป็นและกล่าวหาประชาชนว่าบิดเบือน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ก็แสดงให้เห็นว่า ไม่มีหลักประกันใดๆที่ รัฐบาลยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยจะไม่นำเอา ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมขึ้นมาพิจารณาอีก
       
        แม้ว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายภูมิธรรม เวชชยชัย จะพยายามบรรเทาความร้อนรุ่มของสถานการณ์โดยไม่ยื่นร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในลักษณะนี้เพื่อให้รัฐบาลอยู่ครบสี่ปี แต่หาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรสั่งการอย่างเด็ดขาดให้ ส.ส.พรรคเพื่อไทยเดินหน้าเสนอ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้ตนเองให้ได้ มีหรือที่บุคคลทั้งสองจะต้านทานความปรารถนาอันแรงกล้าของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ และหากบุคคลทั้งสองยืนกรานความคิดของตนเอง บางที พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็อาจสั่งให้เปลี่ยนทั้งตัวนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรคก็ได้ และเชิดบุคคลที่พร้อมจะทำงานรับใช้ตนเองอย่างถวายหัวและไม่สนใจกับความพินาศหายนะของประเทศมากกว่าคนทั้งสองมาทำหน้าที่แทน
       
        อย่างไรก็ตามคำถามก็คือ สิ่งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยยอมถอยในขณะนี้ จะทำให้รัฐบาล และ ส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ลงมติผ่าน ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับนี้ในวาระที่ 3 มาแล้ว พ้นจากความผิดและปฏิเสธความรับผิดชอบต่อประชาชนได้หรือไม่
       
        คำตอบคือ คงจะไม่ได้ เพราะพวกเขากระทำอย่างโดยมีเจตจำนงที่ทำให้ความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมาย มีเจตจำนงที่ทำให้ผู้ทุจริตคอรัปชั่นกลายเป็นผู้บริสุทธิ์โดยไม่ต้องรับโทษใดๆ มีเจตจำนงที่จะลบล้างอำนาจตุลาการ มีเจตนารมณ์ที่กระทำการขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน และมีเจตจำนงฝ่าฝืนหลักสากลของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก อันเป็นเจตนารมที่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลที่เป็นพวกพ้องตนเองเท่านั้น ทั้งหมดนี้จึงเท่ากับเป็นการทำลายหลักประชาธิปไตย ทำลายรัฐธรรมนูญ ทำลายหลักนิติรัฐ และทำลายหลักความยุติธรรม
       
        นอกจากกระทำด้วยเจตจำนงที่ปราศจากคุณธรรมอย่างสิ้นเชิงแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากร่าง พ.ร.บ.นี้กลายเป็นกฎหมายได้ก็คือ ทำให้สังคมเดินไปสู่สภาวะอนาธิปไตย ผู้คนไม่เคารพกฎหมายและยึดการกระทำความรุนแรงและการทุจริตเป็นเรื่องถูกต้อง หากภาวะแบบนี้เกิดขึ้นก็เท่ากับว่าสังคมได้ล่มสลายอย่างสิ้นเชิง
       
        ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยจะถูกตราหน้าจากนานาชาติว่าเป็นประเทศที่ส่งเสริมการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งจะทำให้ถูกดูเหยียดหยามจากนานาชาติ และแน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมาก็คือ นักลงทุนจากต่างชาติก็คงจะเข้ามาลงทุนน้อยลง และนักท่องเที่ยวก็คงไม่อยากมาประเทศที่เต็มไปด้วยการทุจริตและความรุนแรงเป็นแน่ นั่นหมายถึงความหายนะทางเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นตามมา
       
        ด้วยการเจตนาแห่งการกระทำและผลกระทบที่อาจเกิดจากกระทำทั้งปวงที่กล่าวมา ส.ส.พรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆที่ลงมติผ่าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในวาระ 3 จึงหมดความชอบธรรมในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างสิ้นเชิง จึงต้องออกจากการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรทันที เช่นเดียวกันกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งมาจากพรรคเพื่อไทย ก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องนี้ได้เพราะเป็นผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนจนร่างนี้ผ่านวาระ3 จึงต้องออกจากการทำหน้าที่ฝ่ายบริหารทันทีเช่นเดียวกัน
       
       แต่หากรัฐบาลและ ส.ส.ไม่ยอมลาออก ก็เป็นหน้าที่ของประชาชนผู้รักความเป็นธรรมและความถูกต้องทั้งหลายที่จะต้องร่วมกันออกมาขับไล่ และหากสถานการณ์ความตื่นตัวของประชาชนยังดำรงอยู่เฉกเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมคิดว่าในไม่ช้ากระแสของคลื่นมหาประชาชนจะทำให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์และสภาทาสพังพินาศได้อย่างแน่นอน และเมื่อถึงตอนนั้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการปฏิรูปประเทศก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
       
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
สังคมจะเปลี่ยน หากยาบ้าทางความคิดของประชาธิปไตยถูกขจัดไป
ขจัดทักษิณซินโดรม ต้องขุดรากเหง้าออกไป
รัฐบาลยิ่งลักษณ์และสภาทาสกำลังพบจุดจบ
วิวัฒนาการระบอบทรราชใหม่: มหันตภัยเริ่มก่อหวอด (2)
วิวัฒนาการของระบอบทรราชใหม่ (1)
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 59 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 1 +21 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยกับอาจารย์ครับ ถ้ากฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปประเทศไทยก็ไม่ต้องมีศาล มหาวิทยาลัยทุกแห่งก็ต้องยกเลิกคณะนิติศาสตร์ ครูเลิกสอนจริยธรรม
และอีกมากมายที่เกี่ยวกับระบบนิติรัฐต้องยกเลิกหมด คนไทยก็จะอยู่กันแบบดิบๆ อยากจะทำอะไรก็ทำได้ไม่มีกฎเกณฑ์ แล้วอะไรจะเกิดขึ้น
dangnorth
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 +17 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในฐานะประชาชนไทย น่าจะรวมตัวกันยื่นฟ้องอาญา ประธาน/รองประธานรัฐสภา, ส.ส.กบฏ 310 ตัว (รวมนางยก, รัฐมนตรีทั้งหมด) ได้โดยตรงหรือไม่ ที่ได้สำเร็จความผิดดังนี้

1. การไม่ตรวจสอบการรับแล้วยังการดำเนินการให้รัฐสภาพิจารณาเพื่อผ่านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษ ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรา โดยไม่มีการดำเนินการตรวจสอบความชอบว่าร่างพ.ร.บ.นี้ขัดกับการทำหน้าที่ของรัฐสภาหรือไม่ ถือว่ามีความจงใจทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 122 ความผิดนี้มีโทษทางอาญา และอาจถึงขั้นยุบพรรค

2. การรับและผ่านร่างพ.ร.บ.นิรโทษนี้เป็นการกระทำของ ส.ส. (เฉพาะผู้ที่เห็นด้วยให้ผ่านเพื่อตราเป็นกฎหมาย) ถือเป็นการทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐในราชอาณาจักร เป็นกบฏต่อแผ่นดินตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 114 อีกทั้งความผิดก็สำเร็จแล้วในการสมคบกันกระทำกบฏต่อแผ่นดินเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ คือไปล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ได้ทำตามหลักการในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในการตรา พ.ร.บ.นิรโทษ ที่ขัดต่อนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ทนไม่ไหวจริงๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 22 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นายหัวเขียง และ ส.ส.ที่โหวตผ่าน ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ต้องรับผิดชอบ
sptaporn@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 21 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เด็กอาชีวะทั้งหลาย ยกพวกตีกันมันไม่มีประโยชน์สังคมก็ประนาม สู้รวมหัวกันไล่ตีเสื้อแดงดีกว่าทั้งมันทั้งได้เสียงสรรเสริฐจากสังคมว่าทำตัวดีมีประโยชน์ สัตว์นรกเดรัจฉานเสื้อแดงทำร้ายทำลายชาติก่อให้เกิดปัญหามากมายโดยเฉพาะค่าครองชีพเพราะสนับสนุุนรัฐบาลอีนางยกจังไรไร้สมองทำให้เหล่าผู้ปกครองเดือดร้อนในการส่งเสียให้เรียนหนังสือจน ถ้าอยากอัดคนกระทืบคนเพื่อความมันและสะใจรับรองได้ว่าอัดเสื้อแดงจะมันสุดๆ มันมีตำรวยหัวขวดสนับสนุนยิ่งมันใหญ่เพราะจะได้รับยกย่องว่าแน่ที่ลุยเสื้อแดงและหนีตำรวยหัวขวดได้ งานนี้ท้าทายสุุดๆดีกว่ามันกว่าเล่นได้เต็มที่มากกว่าตีกันเองแน่ เสร็จแล้วก็ออกมาอวดเลยสถาบันไหนทำดีเก็บได้อัดได้กี่ตัวเอาเสื้อมานับแด้ม เท่ห์กว่าเสื้อช๊อปหัวเข็มขัดแน่ๆ ยิ่งมากยิ่งดีเท่ากับยิ่งทำประโยชน์ให้สังคม อุเทนฯกับปทุมวันเริ่มแข่งกันเลยแบบนี้ซิแน่จริง ใครเขม่นใครก็เอาเสืื้อแดงมาโชว์เลยว่าใครแน่
..
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอเดียนี้เจ๋งสุดๆ เชียร์เต็มที่ ขอให้พี่น้องที่มีหัวใจรักชาติร่วมมือร่วมใจกันขับไล่โจรปล้นชาติออกไปให้พ้นแผ่นดินไทย
ทัต
 
ความคิดเห็นที่ 20 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สภาทาสจริงๆ

พรรคร่วมรัฐบาลที่ต้องยอมยกมือเห็นด้วยกับพรบ.นิรโทษ ทั้งๆ ที่เป็นกฏหมายที่ค้านหลักกฏหมายอย่างสิ้นเชิง

นอกจากนี้ให้พรรคร่วมพรรคออกมาแถลงออกสื่อให้น่าเชื่อถือว่าจะยกเลิกพรบ.นิรโทษ คิดได้ไง เพราะพรบ.นี้เกิดและเริ่มคิดจากจากพรรคเพื่อไทยแน่นอน ประโยชน์เพื่อพรรคเพื่อไทย
..
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องไล่มันออกไปทั้งหมด สส รัฐมนตรี นายก ไสหัวไปนอกเมืองไทย จะไปอยู่นรกไหนก็เชิญพวกมันไป บรรหาร สุวัจน์ เสี่ยหนูภูมิใจไทย
ลุงเซ็น
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
15 พ.ค. 2556 ทาสแดงและรัฐมนตรีณัฐวุฒิจะนัดร่วมตัวที่ทุ่งศรีเมือง 15.00-23.00 น .แน่นอนมีจุดมุ่งหมาายใด ผมภวนาให้พวกเลวนี้ตกนรก
pua@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หลายๆ หนึ่ง ในความจริงหลายๆ อย่าง

ในขณะนี้ สถานะการณ์ทางการเมืองของประเทสไทย "ดูเหมือนว่า" ได้มีกลุ่มบุคคลพยายาม "พูดคุยกัน" เพื่อหาหนทางที่จะเป็น "จุดยืนร่วมกัน" ที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ดี

"การกระทำใด" ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว และคนในสังคมไทยร่วมกันออกมาบอกว่า "ผิด" และ "ไม่สมควรดำเนินการต่อ" ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ "สมควร" ออกมายอมรับ "อย่างจริงใจ" ว่า "ผิด" แล้วร่วมกัน "หาหนทางแก้ไข" ในข้อผิดพลาดอันนั้นเสีย "ความพยายามใด" ที่ได้ร่วมมือกันทำเพื่อ "ช่วยเหลือ" ให้นักโทษหนีคดี "ทักษิณ" กลับประเทศไทย โดยไม่ต้อง "ชดใช้ในความผิดทั้งมวล" แล้วต้อง "ถูกล้มกระดาน" มันกลายเป็นเรื่องที่ "ไม่คุ้มค่า" โดยเฉพาะกับ "เงินสินบนกระจิบกระจอก" ที่ได้รับจาก "ทรราชทักษิณ"

เพราะว่า ผลล้พธ์จากการ "ถูกล้มกระดาน" นั้น จะส่งผลให้ "หลายๆ คน" ที่ถูกตราหน้าว่า "เป็นผู้รับใช้ในระบบทรราชทักษิณ" ไม่มีที่ซุกหัวอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอีกต่อไปได้

หลายๆ คนมักอ้างว่า "ตนเองยิ่งใหญ่" หรือเป็นบุคคลที่ได้รับ "ความชื่นชอบ" จากคนในวงสังคมเป็นจำนวนมาก จนนำเอาสิ่งนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ เพื่อ "เอาทรัพย์" เข้าสู่ตน จนไม่คำนึงถึงว่า การกระทำของตนนั้น "เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่"

แต่ "เรา" เป็นเพียงบุคคลธรรมดา "ที่ถูกสอดแนมมากที่สุด" จากหลายๆ บุคคล, หลายๆ องค์กร และหลายๆ หน่วยงานความมั่นคง โดยเฉพาะกับประเทศมหาอำนาจในระบอบประชาธิปฝั่งตะวันตก และกลุ่มประเทศมหาอำนาจในระบอบคอมมูนิสต์ สำหรับหน่วยงานความมั่นคงของประเทศไทยนั้น ก็มีมา "สอดแนม" บ้าง ในช่วงที่ "เรา" เขียนข้อมความเป็นภาษาไทย "ตัวเรา" ถูกสอดแนมมากยิ่งกว่า "นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย" ในปัจจุบันเสียอีก

ทุก "ข้อความของเรา" ในเว็บเพจต่างๆ ได้ "ถูกแปล" เป็นหลายภาษา แม้แต่ "ช่องเว็บแคมของเรา" ก็ยังได้ "ถูกสอดแนม" และ "บันทึก" เป็นวีดีโอ เพื่อนำไป "ค้นหาความหมาย" ที่อาจจะ "ถูกสอดแทรก" อยู่ นอกจากนั้น เพียงแค่ "บุคคลเหล่านี้" ไม่สามารถระบุตำแหน่งของ "ตัวเรา" ได้นานเพียงแค่ 5 นาที บุคคลกลุ่มดังกล่าวก็ "วุ่นวาย" ในการหาทางเพื่อระบุตำแน่งของ "ตัวเรา" แล้ว

"5555+~~~~"

Hello Guys, I am here. I'm still at home and don't go outside to anywhere yet. Because I am watching for the up coming strom "HAIYAN" and preparing myself to start my journey for this winter photography trip in soon. "See you."

แต่ "เรา" ไม่ได้เป็นบุคคลที่กระทำความผิด หรือกระทำการใดที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี กลุ่มบุคคลเหล่านั่น ที่ "กำลังสอดแนม" ในทุกๆ สิ่งที่เกี่ยวกับ "ตัวเรา" อยู่นี้ ก็เพียงต้องการรู้ว่า "ตรรกะทางความคิด" ของเรามาจากอะไร ถึงได้ทำให้ "ตัวเรา" บ้าได้มากขนาดนี้

"5555+~~~~"

เพราะทุกคำบอกเล่าจากเรา "ล้วนเเต็มไปด้วยความจริง" และเป็น "การมอบให้" โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงแลยแม้แต่น้อย ก็อยากจะบอกว่า "เรา" ได้ก้าวออกจากประเทศไทย "ไปไกลมากแล้ว" โลกทั้งใบได้กลายเป็นทั้ง "ห้องเรียน" และ "พื้นที่ค้นคว้า-วิจัย" โดยเฉพาะกับบางประเทศในบริเวณ เอเชีย-แปซิฟิก นี้

หายนะที่กำลังจะกลายเป็น "มหันภัยทางธรรมชาติ" ซึ่งสามารถสร้าง "ความสูญเสีย" ให้กับมวลมนุษยชาติ "อย่างมหาศาล" ในอนาคตกำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งในตอนนี้มันก็ได้ "เริ่มต้น" ขึ้นแล้ว! ซึ่ง "เรา" กำลังติดตามในเรื่องนี้อยู่ด้วยตัวเองตามลำพัง

"เรา" อยากจะบอกตามตรงว่า "ตัวเรา" ไม่มีเวลาว่างมากพอ ที่จะให้ "ความใส่ใจ" กับกรณีที่ผู้บริหารประเทศภายใต้รัฐบาลไทยชุดนี้ รวมทั้งกลุ่มสส. และสว. ที่อยู่ภายใต้สังกัดพรรคร่วมรัฐบาลชุดปัจจุบัน ร่วมกัน "ขยันทำแต่เรื่องไร้สาะ" เพียงเพื่อช่วยเหลือ "นักโทษหนีคดีทักษิณ" ให้สามารถกลับประเทศไทยได้ "โดยไม่ต้องเข้ารับโทษ"

"เรา" ต้องเดินทางออกไปศึกษา และบันทึกความทรงจำ เกี่ยวกับอารยธรรมของบางประทศในสมัยปัจจุบัน ในขณะที่ยังไม่เกิดความเสียหายจาก "มหันตภัยทางธรรมชาติ" เท่าที่ "ตัวเรา" สามารถจะทำได้ สำหรับประเทศไทยนั้น "เรา" เลือกที่จะเก็บเฉพาะ "ตัวของเรา" เอาไว้สำหรับอนาคตเท่านั้น

นอกจากนี้ "เรา" ยังคาดหวังว่า จะได้พบกับ "ว่าที่คนรักของเรา" ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วย ก็เพราะว่า "เรา" ยังเป็น "คนโสด" อยู่นี่

เพราะว่า "เรา" เป็นเพียงแต่ "คนจน" คนหนึ่ง และ "เรา" ก็ไม่เคยปฏิเสธกับใครๆ ว่า "เราไม่ใช่คนจน" แต่ "ตัวเรา" เป็นคนที่ "มีปัญญา และความคิดสร้างสรรค์" รวมทั้งมีความอดทน ความพยายาม ความอุตสาหะ และความบากบั่น เป็น "ทรัพย์สิน" ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น "นามธรรม" ที่ไม่สามารถนำไป "ใช้จ่าย" เพื่อแลกซื้อสิ่งของต่างๆ ได้ทันทีทันใด

หลายๆ คนโดยเฉพาะผู้หญิงในสังคมไทยปัจจุบันนี้ จึงมองเห็น "เรา" เป็นเพียงแค่ "เศษธุลีดิน" เท่านั้น ดังนั้นถ้าหากจะมีผู้หญิงสักคนในดินแดนอื่น พร้อมที่จะกอบเอา "เศษธุลีดินนี้" ใส่กระถางแล้วปลูกต้นไม้ "เรา" ก็พร้อมไปอยู่กับเธอ

"ไปมอบความรู้ทั้งหมดของเรา ให้กับเธอ และสร้างประโยชน์ให้กับดินแดนของเธอ"

ดังนั้นถ้าทุกคนในสังคมไทย "ไม่รู้จัก ไม่พร้อม และไม่ยอมรับ" ที่จะก้าวไปสู่ "การวิวัฒนาการ" นั่นก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ ที่อารยธรรมและสังคมไทยจะ "สูญหายไป" ในอนาคต หลายคนคงจะบอกว่า ไม่ว่าอนาคตจะเกิดเหตุขึ้นจริงตามการบอกเล่านี้หรือไม่ แต่ "การกระทำในวันนี้สำคัญกว่า"

ดังนั้น "เรา" จึงอยากถามว่า "พวกท่านได้ลงมือกระทำในวันนี้ ให้ดีและมีประโยชน์มากที่สุดกับตนเองและสังคมไทย แล้วหรือยัง?"
MD555MAG
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Boon Palagab · Columnist at ชาวกรุง USA · 1,823 subscribers
@@@:เมื่อคุณหญิงอ้อ-พจมาน ... มารตัวแม่เผยโฉมย่อมแตกหัก:@@@
--------------------------------------------------------------------------------------------->
@: โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว ... ลูกเหลือสุด ทนแล้ว พระคุณเอ๋ย
แก่จนไม้ ใกล้ฝั่ง ยังไม่เคย ... เห็นนายกฯ คนใดเลย จะเลวปาน
มันหาญหยาบ จาบจ้วง พระราชอำนาจ ... ถร่อยบังอาจ ภาษาแม้ว แล้วกล่าวขาน
"ผีที่ไหน จะภักดี" วจีพาล ... ระคายองค์ พระอวตาร มิไตร่ตรอง

@: มีเงินมาก ปากพล่อย ไม่ค่อยคิด ... สำคัญผิด ใหญ่ยิ่ง หยิ่งผยอง
ลืมกำพืด สันกำแพง สันป่าตอง ... ลืมครรลอง เทิดธำรง พระทรงธรรม์
โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว ... มองไม่เห็น ใครแล้ว ในเขตขัณฑ์
ทหารตำรวจ ล้วนแต่หงอ คอยง้อมัน ... พวกหม่อมฉัน ปวงประชา อาสาทัพ

@: แม้ตัวตาย ขอฝากชื่อ ระบือก้อง ... ให้พี่น้อง ชาวไทย ได้สดับ
นักการเมือง รุ่นต่อไป ได้รู้รับ ... จะงาบงับ เมืองไทย ต้องใคร่ครวญ
จึงเป็น "ม็อบยามชรา" อาสาศึก ... ด้วยสำนึก คุณแผ่นดิน ทุกถิ่นถ้วน
หากแม้นตาย กลางสนาม ตามขบวน ... คุ้มสมควร แล้วที่เกิด มาเป็นไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------->
@@@: บทกวี "โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว"... นี้เคยเขียนไว้ครั้งสมัยยุคตุลา 2516 ไล่รัฐบาลถนอมประภาสนานมาแล้วแต่เป็นคนละบทคนละเหตุการณ์ , คนละทรราชย์กัน ... ปีนี้ 2556... 40ปีให้หลังมนต์ขลังของการต่อสู้กู้ชาติแม้วัยและวันจะผ่านไปถึง 40ปีเต็มๆ... แต่ยังขลังและศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนเดิม ... เมื่อวานนี้คุณพี่ดำรง อัศวรังษีกุล (บก.ชาวกรุง,USA) จูงภรรยาคู่ทุกคู่ยากหอบหิ้วกันไปจากอเมริกา... และคุณแวร์-ศรีสุลักษณ์ (ผบ.ทบ.ของผม)...พร้อมทีมงาน FB-เสรีไทย,USA...Veerasak Vee Sak... เราไปให้กำลังใจกันทุกๆม็อบน่ะครับ >> ทั้งสีลม, มัฆวานรังสรรค์ ราชดำเนินถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ... แก่ๆด้วยกันทั้งนั้นต่างกระย่องกระแย่งกันไปเพื่อชาติ เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย >> พูดกันตรงๆอย่างนี้ล่ะครับ , มิใช่ดึงฟ้าลงต่ำ ... เพราะรัฐบาลริยำสุนัขนี้ มันชี้ชัดให้เห็นแล้วว่า ""มันจาบ้วงสถาบันฯ และริยำถึงขั้นจะลดละพระราชอำนาจมาตลอด""... ผมเป็นสื่อเลือกข้างครับ ... กรูไม่เคยกลางกลวงอยู่ข้างคนชั่ว >> หยัดยืนหยิ่งเย้ยทรนงองอาจ อยู่ข้างประเทศชาติและพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยมาตลอด //....
@@@: เมื่อวานนี้เผยโฉมหน้าตัวจริงออกมาแล้วกับผู้อยู่เบื้องหลัง นปช.(นรกป่วนชาติ) ที่เผาบ้านเผาเมือง "คุณหญิงอ้อ- พจมาน ดามาพงษ์"... จะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลอะไรก็ไม่สำคัญ แต่หล่อนคือผบ.ทบ.ของตระกูลชินวัตร ... และแม่ทัพตัวจริง ... ที่ออกมาเป็นกาวใจ ให้แม่ทัพน้อยใหญ่ของนปช. ยืนหยัดสู้กับกองทัพประชาชน ณวันนี้ ... ผมจึงขอฟันธงอีกครั้งหนึ่งว่า : ""อวสานยกโคตรตระกูลชินวัตร"" นั้นจะมาถึงเร็วๆนี้ >> อุตส่าห์เปลี่ยนนามกุลเอาตัวรอดไปแล้ว >> แต่เวรกรรมก็ยังทำให้ต้องเปิดเผยตัวตน ... ศึกครั้งนี้จึงถึงเวลาถอนรากถอนโคนกันทั้งโคตร ไม่เหลือใครไว้จริงๆ //..
ไทคำนึง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
การณ์ทั้งหมดทั้งมวลดูท่าจะไม่เข้าข้างคนตระกูลชินวัตร เมื่อล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 รับคำร้อง พิจารณาตามมาตรา 68 ว่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา นายนิคม ไวยรัชพาณิช รองประธานรัฐสภา และรัฐสภา ที่กระทำการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขเนื้อหาในรัฐธรรมนูญมาตรา 190 วรรคสอง มีความมุ่งหมายที่จะจำกัดอำนาจของรัฐสภา ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหารให้ลดน้อยลง รวมทั้งเป็นการเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายบริหารในการทำหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาให้มากกว่าเดิม จึงถือว่าเป็นการกระทำเพื่อซึ่งอำนาจในการปกครองโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่ากรณีมีมูลเป็นการกระทำเพื่อซึ่งอำนาจในการปกครองโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา

รัฐทรราชย์ได้เอา้รื่องแก้กมนิรโทษมาบังหน้า เพื่อดันม.190 ม. 68 สุดชอยแล้ว

ถีง ณ เวลา 18.30นของวันที่16ตุลาคม ช่างเป็นเรื่องบังเอิญที่ได้ฟังการแปรญัตติแก้ไขในมาตรา 190 จากสว และสสฝ่ายค้านบางท่านทั้งๆที่ไม่ค่อยได้สนใจในประเด็นการแก้ไขกฎหมายต่างๆมากนัก ยิ่งเมื่อเย็นวันที่15 มีสสหญิงจากเพื่อไทยตัดบทลุกขึ้นขอผู้รับรองเพื่อโหวตเห็นชอบญัตติ ยังเข้าใจว่าแพ้เสียงและจบแล้วตามแบบหลายๆฉบับที่ผ่านมา

ในที่สุดเป็นเรื่องประหลาดที่มาตรานี้ถูกลากยาวมาได้ถึงเวลาปัจจุบัน และจะยิ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ยังไม่ลงมติในมาตรานี้ แต่จะต้องไม่ให้มีการประชุมสภาในวันจันทร์ที่4และวันอังคารที่5พยนี้ให้ได้ เพราะไอ้พวกขี้เรื้อนจะลากกม.190วาระ3ให้ผ่านสภาพร้อมดันม.68ให้พิจารณา

มาตรา 190 มาตรานี้คือนัยสำคัญอันเป็นที่สุดชองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน ในภาวะปัจจุบัน ในนิยามประชาธิปไตย ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
สรุปสั้นๆ ได้มีมีการบิดเบือนตามร่างแก้ไข ย่อมหมายถึง

1. ประชาชนได้ถูกปล้นอำนาจ ปิดหูปิดตา ตรวจสอบและฟ้องร้องเพื่ความยุติธรรมใดๆหามีไม่
2. ทหารผู้ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาค่อหน้าธงชัยเฉลิมพลว่าจะปกป้องประเทศและราชบัลลังก์จะไม่มีความหมายใดๆในทางปฏิบัติอีกต่อไป
3. การคอรัปชั่นทางโครงสร้างระบบจะเกิดขึ้นอย่างอำเภอใจ ปราศจากการตรวจสอบ นั่นคือปล้นบ้านเราจนหมดคูดแถมลากเราไปเป็นขี้ข้าอีกด้วย
ฯลฯ เรื่องเลวๆอีกทุกเรื่องที่ไม่อยากบรรยายอีกต่อไป

สรุปคือม.นี้ได้ถูกลักไก่แก้ไขไปแล้วตอนเรากำลังวุ่นในประเด็นก.ม. นิรโทษฯ คงจะนองเลือดแน่ถ้าไม่ทบทวนกฎหมายนี้ ดีใจครัยที่คุณนิติํธรหันมาชูธงในประเด็นนี้ กรุณาใช้ช่วงเสาร์ อาทิตย์นี้ประชาสัมพันธ์ประเด็นให้มากที่สุดครับ ท่านส.ว.คำณวนน่าจะช่วยชี้ชัดเจนได้ลึกชึ้งในประเด็นนี้ครับ
ฝากให้กำลังใจมา ณที่นี่ด้วยครับ

น้องอุทัยจากไหนไม่สำคัญ
มุ่งมั่นตอบโจทย์ปวงประชา
ปัจจุบันชาติบรรลัยใกล้ฎีกา
ผองผู้กล้าจริงน่าสรรเสริญเอย

ประวัติศาสตร์หล่อหลอมด้วยปัจจุบัน
ชนทุกชั้นร่วมกันแถลงการณ์เฉลย
6,14ตุลาทรงค่าหาละเลย
ยิ่งเปรียบเปรยทุกข์เวฐน์เฉกเช่นกัน

ทรชนอัปรีย์มารร่วมทำชั่ว
หาประโยชน์ใส่ตัวดั่งเดรัชฉันท์
หิริ โอตัปปะไม่ใส่ใจกัน
หอกตะบันเข่นชาติให้บรรลัย

ล้างประชาธิปไตยวีรชนด้วยรอยเท้า
เปรตสามานย์เข้าสิงทุนภัยมหันต์
กลอกกลิ้งเหลี่ยมล้มราชบัลลังก์
คดแปลงปลูกฝังอวิชชา

มิเรียกร้องทหารกระจอกลิงหลอกเจ้า
ฤาผู้เฒ่าถ่วงสภาไร้คุณค่า
เอกราชอธิปไตยไทยจักได้มา
สองมีอกล้าสองเท้าเดินเชิดชูวงศ์

และสำหรับเสื้อแดงอุดมการณ์กรุณาเข้าร่วมสถาปนาโครงสร้างปฎิรูปด้วยกัน

......แดงไอ้อีควายเฒ่า เต่าทั้งหลาย
..... ตั้งแต่นายร่ายลง ถึงพงหญ้า
......ล้วนรู้เปิดใจดู แหกม่านตา
......ว่าขี้ข้าเบื่อน้ำเน่า จากพวกเอ็ง

..... แต่ละตัวโยกไปมา พ่นน้ำหมาก
..... โบ้ยกันมากโง่เรื่อยไป อายหมอเส็ง
..... ไม่ยอมเช็นต์ทำปากกล้า ดูน่าเช็ง
..... พรรคเส็งเคร็งครั้งสุดท้าย บ๊ายบายที

..... ออกมากันทั้งตระกูล ชวนสู้ฟัด
..... แจกสะบัดแบงค์มัดใจ ไม่ให้หนี
..... เห็นนิรโทษฉลาดแล้ว พอกันที
..... แม้วอัปปรีย์มรึงตายบ้าง อย่ากวนกู

..... พังเพยมีสี่ตีน ยังรู้พลาด
..... แม้เป็นปราชญ์ พาลชาคิสิ้น น่าอดสู
..... ตั้งสมาธิ เจริญสคิ พิเคราะห์ดู
..... อุดมการณ์ที่เคยสู้ อยู่ไหนเอย

..... หวังปรับลดช่องว่าง แห่งชนชั้น
..... ที่ไหนนั่น หนี้เพิ่มพูลกู้โกงเฉย
..... อ้างเบื่อไพร่ คร่อมอำมาตย์ มันส์จุงเบยย์
..... เสียงละเลย ตรากฏหมาย เพื่อมวลประชา

..... ซ้ำกระหน่ำนโยบาย ทำลายข้าว
..... ตลาดเศร้าเพียงสองปี พังต่อหน้า
..... เสียโอกาสสูญเงินไป บรรลัยมา
..... แถมเปําอ้า เหลือบคาบไป ควายระทม

..... จงเตรียมรับความสูญเสียเป็นครั้งใหญ่
..... ชื้นส่วนคอมก็ส่งไป ไม่ได้ผล
.... เหลือท่องเที่ยว ประทังท้อง พยุงตน
.... เงินเฟ้อจน หามาได้ ไม่พอกิน

.... นังเอี้ยงง่าว ยังพริ้งเพริศ เชิดสีหน้า
.... มั่วโปรเจค กู้เป็นบ้า พาชาตืสิ้น
.... ร่วมวาระแต่งขาวดำ ทั่วแผ่นดิน
.... ทลายสิ้นรัฐอัปปรีย์ เช็คทีละคน
30ล้านเสียงจุดติดแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่ากังวลไปเลยท่าน
ประชาชนเหนือ อีสาน ทหาร ตำรวจ องค์กรครูและครูเกษียณ นปช จักช่วยกันถล่มถลุงอ้ายพวกแข็งข้อต่อท่านทักสินให้แพ้พ่ายไปสิ้นแล
แดงมาแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บิดามารดาหมาแดงมันอกตัญญูแผ่นดิน เลียไข่ทอ้ายเหลี่ยมแล้วได้เงินเป็นเสนาบ่ดี คำก็ประชาธิปไตยแบบหมาไทย ทีปัญญาชนออกมาเพราะหมามันจะดันสุดซอยพวกกระโปกงเหลี่ยมมันยกมือตอนตี 4 ให้หมาแดงโกงไทยไม่ผิด ไม่ติดคุก ชาวบ้านมีปัญญาเลยออกมาต่อต้าน มันกลับจะเอาควายแดงรับจ้างมาชนคนมีปัญญาชนคนไทย เดี๋ยวหมาแดงอย่างมันและพวกจะไม่มีแผ่นดนอยู่กันทั้งตระกูลชินกับการโกงวัดและตระกูลหมาแดงอย่างมัน ....พร้อมลุยล้าน % 555555555555
เรด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อีนางโง่จิ้งจอกเจ้าเล่ห์ หางโผล่จนได้ ตอนแรกมีคนเห็นไม่มากนัก แต่ตอนนี้เขาเห็นกันทั้งโลกแล้ว ไอ้พี่มันก็จิ้งจอกเฒ่าเจ้าเล่ห์มีหางเป็นเฮรี้ยหางแดงโผล่นานแล้ว พธม พยายามเตือนแล้วเตือนอีกแต่ส่วนใหญ่ยังไม่อยากเชื่อ แล้วเป็นไง วันนี้หางโผล่ทั้งตัวผู้ตัวเมีย กำลังทำลายบ้านเมืองประเทศไทยกันสนุกสนาน เหมือนยักษ์ผีอย่างที่หลวงตาบัวด่ามัน ถ้าเป็นรูปก็เป็นยักษ์ 2 หัว หัวหนึ่งเป็นตัวผู้ อีกหัวเป็นตัวเมีย ก็คือไอ้อี พี่น้องคู่นี้นั่นแหละ
เสี่ยอู๋ตรูเอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประเทศไทยเป็นของประชาชนทุกคน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือคนที่คิดว่าตนเองมีเงิน มีอำนาจเเล้วจะทำ(ชั่ว) อย่างไรก็ได้นั้นอย่าหวัง ตั้งเเต่ชีวิตเกิดมาไม่เคยเห็นใครหน้าด้านเเละเห็นเเก่ตัวในทางที่มิชอบอย่างนายทักษิณ ชินวัตร มาก่อน พวกที่รับใช้คนชั่ว ละอายใจ อายเด็ก อายลูก อายหลานหรือไม่
คุณทำชั่วเสียเอง เเล้วจะสอนลูกหลานให้เป้นคนดีได้อย่างไร
ไทยเเละไท
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 +17 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในฐานะประชาชนไทย น่าจะรวมตัวกันยื่นฟ้องอาญา ประธาน/รองประธานรัฐสภา, ส.ส.กบฏ 310 ตัว (รวมนางยก, รัฐมนตรีทั้งหมด) ได้โดยตรงหรือไม่ ที่ได้สำเร็จความผิดดังนี้

1. การไม่ตรวจสอบการรับแล้วยังการดำเนินการให้รัฐสภาพิจารณาเพื่อผ่านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษ ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรา โดยไม่มีการดำเนินการตรวจสอบความชอบว่าร่างพ.ร.บ.นี้ขัดกับการทำหน้าที่ของรัฐสภาหรือไม่ ถือว่ามีความจงใจทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 122 ความผิดนี้มีโทษทางอาญา และอาจถึงขั้นยุบพรรค

2. การรับและผ่านร่างพ.ร.บ.นิรโทษนี้เป็นการกระทำของ ส.ส. (เฉพาะผู้ที่เห็นด้วยให้ผ่านเพื่อตราเป็นกฎหมาย) ถือเป็นการทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐในราชอาณาจักร เป็นกบฏต่อแผ่นดินตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 114 อีกทั้งความผิดก็สำเร็จแล้วในการสมคบกันกระทำกบฏต่อแผ่นดินเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ คือไปล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ได้ทำตามหลักการในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในการตรา พ.ร.บ.นิรโทษ ที่ขัดต่อนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ทนไม่ไหวจริงๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าไปคิดว่าพวกมันจะพบจุดจบง่าย ๆ มีเรื่องที่จะต้องกำจัดอีกมาก ตั้งแต่การใช้เงินของพวกมัน การตั้งพวกแดงเป็นใหญ่ในรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐต่างๆ เรื่้องตำรวจ เรื่องการออกกฎหมายที่เพิ่มอำนาจฝ่ายบริหาร ลดอำนาจนิติบัญญัติ ตัดอำนาจตุลาการ
หลุม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าสุดท้ายแล้ว ปชป. ทิ้งมวลชน ก็ดี เพราะอย่างน้อยการเปลี่ยนแปลงประเทศ ก้ไม่ต้องการนักการเมืองอยู่แล้วถ้าเค้าอยากจะได้ใจ ก็ต้องทำเพื่อประชาชนและแนวเดียวกัน แต่ถ้าอยากสลายไปพร้อมชินวัตรและเพื่อไทยก็เชิญเลย คำตอบของประชาชนเค้าสู้ไม่ถอย เค้ามองข้ามนักการเมืองชั่วแล้ว เค้าต้องการคนดีมาดูแลประเทศและลูกหลานของเค้าแล้ว ท่านผู้ชมทั้งหลาย
nnn666
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อจ นี่ก็คงเส้นคงวาไม่วอกแวก
ต่อไปน่าจะได้สิ่งดีๆเพื่อทำประโยชน์ส่วนรวม
คิดดีทำดี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนขาดสติก็เป็นเช่นนี้ ไร้ความคิดเพื่อชาติบ้านเมือง เอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่ ทำhereต่าง ๆ แล้วก็ใช้สภาทาสให้ล้างความผิด สส และรัฐบาลก็ขั่งไม่มีสมองยอมเป็นทาส ขายศักดิ์ศรี ไร้ยางอาย ทำกับชาติบ้านเมืองได้ขนาดนี้ สมควรไล่ สส ที่ผ่านกฎหมายนี้และรัฐบาลออกให้หมด ความผิดของคนริยำพวกนี้ทำให้ประเทศไม่เป็นนิติรัฐขาดนิติธรรม เสียงข้างมากที่ตะแบง ตอแหลว่าเป็นประชาธิปไตย ประชาธิปไตย here ๆ เช่นนี้ เท่ากับการชุมนุมปี 2553 ควรจะเอาผิดกับแกนนำ และhereหนีคุกให้เป็นทวีคูณ ประชาชนนอกจากไล่พวกขี้ข้าทั้งหลายในสภา รัฐบาลออกแล้วไม่น่าพอ ในอดีตคงต้องประหารเจ็ดชั่วโครต ปัจจุบันควรเนรเทศให้พ้นประเทศไทย

เพื่อความมั่นคงของประเทศ
เนรเทศพวก สส และรัฐบาล ที่เป็นบ่อนทำลายประเทศไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมพรปากครับ
นานเกิน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 -11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่แน่ใจว่า รัฐบาลยิ่งลักษณ์และสภาทาสกำลังพบจุดจบ หรือสุเทพกำลังพาประเทศสู่จุดจบ...เพราะสู้ไม่จริง แค่หลอกๆ แบบนักการเมือง
ถ้ากฏหมายคอร์รัปชั่นย้อนหลัง ไม่มีอายุความ และบทลงโทษรุณแรงแบบเมืองจีน เกาหลี สุเทพก็คงติดคุกสองพันปีหรือต้องกระโดดหน้าผาห้าพันหน
เฮ้อ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 -5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่แน่ใจว่า รัฐบาลยิ่งลักษณ์และสภาทาสกำลังพบจุดจบ หรือสุเทพกำลังพาประเทศสู่จุดจบ...เพราะสู้ไม่จริง แค่หลอกๆ แบบนักการเมือง
ถ้ากฏหมายคอร์รัปชั่นย้อนหลัง ไม่มีอายุความ และบทลงโทษรุณแรงแบบเมืองจีน เกาหลี สุเทพก็คงติดคุกสองพันปีหรือต้องกระโดดหน้าผาห้าพันหน
เฮ้อ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 -6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่แน่ใจว่า รัฐบาลยิ่งลักษณ์และสภาทาสกำลังพบจุดจบ หรือสุเทพกำลังพาประเทศสู่จุดจบ...เพราะสู้ไม่จริง แค่หลอกๆ แบบนักการเมือง
เฮ้อ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +21 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยกับอาจารย์ครับ ถ้ากฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปประเทศไทยก็ไม่ต้องมีศาล มหาวิทยาลัยทุกแห่งก็ต้องยกเลิกคณะนิติศาสตร์ ครูเลิกสอนจริยธรรม
และอีกมากมายที่เกี่ยวกับระบบนิติรัฐต้องยกเลิกหมด คนไทยก็จะอยู่กันแบบดิบๆ อยากจะทำอะไรก็ทำได้ไม่มีกฎเกณฑ์ แล้วอะไรจะเกิดขึ้น
dangnorth
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดีซิ..จะไปลักหลับอิปู
ไร้ขื่อ
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013