หน้าแรกผู้จัดการ Online | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์
ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ปัญญาพลวัตร โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ความล้าหลังและปัญญาที่ถูกจองจำของนักวิชาการเสื้อแดง

โดย ASTVผู้จัดการรายวัน 27 ธันวาคม 2556 18:47 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
 ความล้าหลังและปัญญาที่ถูกจองจำของนักวิชาการเสื้อแดง
เกษียร เตชะพีระ

 ความล้าหลังและปัญญาที่ถูกจองจำของนักวิชาการเสื้อแดง
วรเจตน์ ภาคีรัตน์

 ความล้าหลังและปัญญาที่ถูกจองจำของนักวิชาการเสื้อแดง
นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์

 ความล้าหลังและปัญญาที่ถูกจองจำของนักวิชาการเสื้อแดง
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Žปัญญาพลวัตร
       โดย...พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
       
       ในยามนี้ประชาชนไทยจำนวนมากมีความตื่นตัวทางการเมืองและเข้าร่วมขับเคลื่อนเพื่อสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างรอบด้าน มีความมุ่งมั่นในการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลทางการเมือง กระจายอำนาจ สร้างความยุติธรรมและเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ก็มีธรรมชาติอย่างหนึ่งของสังคมที่ว่า การเปลี่ยนแปลงสังคมใดๆย่อมมีทั้งพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพลังเหนี่ยวรั้งการเปลี่ยนแปลง สังคมไทยก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์เช่นนี้ได้
       
        พลังล้าหลังที่เหนี่ยวรั้งการปฏิรูปประเทศคือเครือข่ายระบอบทักษิณที่ประกอบด้วยนักการเมืองพรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆที่ร่วมสมจรได้ประโยชน์ร่วมกัน นายทุนหรือนักธุรกิจสามานย์ที่ได้ประโยชน์จากการร่วมทุจริตกับนักการเมือง สื่อมวลชนที่ได้รับแบ่งชิ้นเนื้อจากระบอบทักษิณ ข้าราชการที่ฉ้อฉลและกระหายตำแหน่งลาภยศ กลุ่มอันธพาลการเมืองเสื้อแดงซึ่งเป็นสมุนรับใช้ตระกูลชินวัตร และนักวิชาการแดงที่มีทั้งกลุ่มที่ไร้เดียงสา กลุ่มซากเดนซ้าย กลุ่มอนาธิปไตยหลังสมัยใหม่ และกลุ่มที่หลงลาภยศจากระบอบทักษิณ
       
        นักวิชาการแดงใช้ความรู้ทางวิชาการสร้างความชอบธรรมแก่ระบอบทักษิณมาโดยตลอดภายใต้วาทกรรมที่ว่าเป็นการช่วยเหลือคนจน ลดความเหลื่อมล้ำ ปกป้องประชาธิปไตย และโค่นล้มกลุ่มอำมาตย์
       
        ผมมีข้อแนะนำบางอย่างให้นักวิชาการแดงบางคนที่ยังไม่มีอคติหรือผลประโยชน์บดบังสติปัญญาอันสูงส่งของท่านลองทบทวนและพิจารณาความเป็นจริงอย่างรอบด้าน และตั้งคำถามง่ายๆว่า “นักการเมืองระบอบทักษิณช่วยเหลือคนจนหรือใช้คนจนเป็นเครื่องมือในการครองอำนาจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และสร้างความมั่งคั่งกันแน่”
       
        พวกท่านอาจคิดว่านโยบายกองทุนหมู่บ้าน นโยบายสามสิบบาทรักษาทุกโรค และนโยบายจำนำข้าว เป็นการช่วยเหลือคนจน หากมองอย่างผิวเผินก็ดูเหมือนเป็นเช่นนั้น แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดและไตร่ตรองด้วยเหตุผลและใช้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอแล้ว ภาพความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งก็จะผุดขึ้นมา
       
        นโยบายกองทุนหมู่บ้านใช้เงินงบประมาณของประเทศ กลุ่มคนที่เข้าถึงและได้รับเงินก้อนนี้คือกลุ่มผู้นำในหมู่บ้านหรือชุมชน และเงินที่กู้ไปส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการบริโภคซื้อสิ่งฟุ่มเฟือย และกลายเป็นหนี้สูญจำนวนมาก อันเป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น
       
        นโยบายสามสิบบาทรักษาทุกโรค ด้านหนึ่งแม้ว่าทำให้คนจนเข้าถึงโรงพยาบาลมากขึ้น แต่ผลที่ตามมาโดยเฉพาะในช่วงแรกคือการใช้บริการอย่างล้นเกิน คนที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลจำนวนมากก็อยากไปใช้สิทธิ จนทำให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาจริงๆได้รับผลกระทบเพราะต้องใช้เวลารออย่างยาวนานกว่าจะได้รับการรักษา และเมื่อมีปริมาณคนไปใช้บริการจำนวนมากก็ย่อมกระทบต่อคุณภาพของการรักษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งยังบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักอย่างไม่จำเป็น จนมีการลาออกไปจำนวนไม่น้อย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่มีการใช้นโยบายนี้คือ คุณภาพของระบบสาธารณสุขของไทยเสื่อมลง และท้ายที่สุดก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะคนจนที่มีทางเลือกไม่มากนัก ก็ยิ่งได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆในสังคม
       
        ส่วนนโยบายจำนำข้าวที่นักวิชาการแดงบางคนสนับสนุนนักหนาว่าเป็นการช่วยเหลือชาวนา ก็กลายเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมแก่กลุ่มโรงสี กลุ่มพ่อค้าข้าว และกลุ่มนักการเมืองเข้าไปฉกฉวยผลประโยชน์บนความหายนะของระบบงบประมาณ ระบบเศรษฐกิจ และระบบข้าวของไทย
       
        เรื่องนี้มีข้อมูลจากการวิจัยจำนวนมากโดยเฉพาะจาก TDRI ที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ชาวนาได้ประโยชน์จากนโยบายจำนำข้าวเพียงประมาณหนึ่งแสนล้านบาทจากงบประมาณที่ทุ่มลงไปถึง 4-5 แสนล้านบาท และโครงการนี้ขาดทุนถึงประมาณ 3 แสนล้านบาท มีการทุจริตเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการนำนโยบายไปปฏิบัติ และเป็นการทุจริตเงินงบประมาณจำนวนมหาศาลอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของสังคมไทย
       
        ไม่ทราบว่านักวิชาการแดงเคยอ่านหรือฟังการนำเสนอข้อเท็จจริงเหล่านี้หรือไม่
       
        หากต้องการช่วยเหลือชาวนาจริงก็ควรทำให้มีประสิทธิภาพและปราศจากการทุจริต มีทางเลือกอีกหลายอย่างที่ทำได้โดยไม่สร้างความหายนะเช่นดังที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์กระทำ
       
        เพียงแค่สามเรื่องที่ผมหยิบยกมา หากพิจารณาโดยใช้สติปัญญาเพียงเล็กน้อยก็เห็นชัดเจนว่าวาทกรรมที่ว่าระบอบทักษิณช่วยเหลือคนจนนั้น เป็นความเชื่อที่ปราศจากความจริงรองรับแม้แต่น้อย แล้วอย่างนี้นักวิชาการเสื้อแดงบางคนที่มีสติดีอยู่บ้างยังหลับหูหลับตาสนับสนุนระบอบทักษิณได้อีกหรือ แต่หากยังยังยืนกรานสนับสนุนก็ไม่ว่ากระไร เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องรับผิดชอบเอาเอง
       
        ทีนี้ลองมาดูคำถามที่สองว่า “รัฐบาลภายใต้ระบอบทักษิณลดความเหลื่อมล้ำหรือขยายความเหลื่อมล้ำ กันแน่” ความเหลื่อมล้ำมีหลายมิติ ทั้งความเหลื่อมล้ำของรายได้ ความเหลื่อมล้ำของโอกาส และความเหลื่อมล้ำของอำนาจ หากพิจารณาในมิติแรก มีข้อมูลจำนวนมากที่บ่งบอกว่าการกระจายรายได้ของคนในสังคมไทยเสื่อมทรามลงตลอดระยะสิบกว่าปีที่ระบอบทักษิณครองอำนาจ เกษตรกรเกือบทุกกลุ่มทั้งชาวสวนยาง สวนปาล์ม และสินค้าเกษตรอื่นๆนับสิบประเภทรายได้ลดลง มีเพียงชาวนากลางบางกลุ่มเท่านั้นที่อาจมีรายได้มากขึ้น คนจำนวนมากตกงานจากนโยบายขึ้นค่าแรงและขึ้นเงินเดือนที่หวังคะแนนนิยม แต่ขาดการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลของรัฐบาล
       
        โอกาสของประชาชนในการเข้าถึงบริการและการใช้สิทธิต่างๆอย่างมีคุณภาพก็ลดลง ประชาชนอาจไปถึงโรงพยาบาลมากขึ้น แต่โอกาสได้รับการบริการแย่ลง และโอกาสที่จะมีสุขภาพดีขึ้นก็น้อยลง อาจเข้าถึงการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่โอกาสที่ได้รับความรู้อย่างมีคุณภาพและการกล่อมกลอมให้มีคุณธรรมลดลง รวมทั้งไม่ได้รับโอกาสในการสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต เพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ละเลยไม่สนใจกฎหมายที่เกี่ยวกับการออมภาคประชาชนไปปฏิบัติ
       
        ดังนั้นความเหลื่อมล้ำได้ขยายตัวมากขึ้นขึ้นในเรื่องโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ การศึกษาที่มีคุณภาพ และการสร้างความมั่นคงของชีวิตของประชาชน
       
        ด้านความเหลื่อมล้ำด้านอำนาจก็ยิ่งขยายออกไปอย่างชัดเจน เพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้แก้ไข รัฐธรรมนูญมาตรา 190 โดยตัดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญากับต่างประเทศ ปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพในการพูดและเสนอข้อมูลข่าวสารในรัฐสภา และพยายามกระชับอำนาจให้รวมศูนย์ในกลุ่มนักการเมืองทุนสามานย์เพียงกลุ่มเดียว
       
        สำหรับคำถามที่สาม “ระบอบทักษิณปกป้องประชาธิปไตยหรือทำลายประชาธิปไตยกันแน่” ลองมาค่อยๆพิจารณาทีละระดับครับจากประชาธิปไตยระดับเบื้องต้น ไปสู่ระดับที่มีความซับซ้อน
       
       ประชาธิปไตยระดับเบื้องต้นจะดูที่กระบวนการการได้มาซึ่งอำนาจ คือ มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม มีการแข่งขันของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครหลายพรรค ประเทศไทยมีผู้สมัครหลายพรรคจริงครับ แต่ว่าการเลือกตั้งกลับทุจริตและไร้ความเที่ยงธรรม มีการซื้อขายเสียงแบบแจกเงินให้อย่างตรงๆอย่างแพร่หลาย มีการใช้นโยบายประชานิยมซื้อเสียงประชาชนทางอ้อม และมีการใช้อำนาจรัฐเอาเปรียบคู่แข่งทั่วทุกหัวระแหง มีงานวิจัยและหลักฐานจำนวนมากที่ระบุตรงกันว่าประเทศไทยเป็นต้นแบบของการทุจริตเลือกตั้งในยุคใหม่ จนนักการเมืองหลายประเทศนำไปเลียนแบบ วาทกรรมปกป้องประชาธิปไตยของนักวิชาการเสื้อแดงและระบอบทักษิณจึงเป็นวาทกรรมที่ส่งเสริมและให้ท้ายการเลือกตั้งที่ทุจริต ซึ่งเอื้อประโยชน์แก่นักการเมืองของระบอบทักษิณนั่นเอง
       
        ด้านนิยามของประชาธิปไตยที่มีความซับซ้อนระดับกลางจะดูที่ การมีสถาบันทางการเมืองและสังคมที่ปกป้องสิทธิ เสรีภาพ สร้างความยุติธรรมและความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ทีนี้ลองมาดูสถาบันทางการเมืองแรกคือ พรรคการเมือง ปรากฏว่าพรรคการเมืองที่มีอำนาจในสังคมไทยอย่างพรรคเพื่อไทยมีลักษณะที่เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จ ถูกควบคุมและบงการจากนายทุนกลุ่มชินวัตรอย่างสมบูรณ์แบบในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค การคัดเลือกผู้สมัครลงเลือกตั้ง และการตัดสินใจทางการเมืองทุกเรื่อง หรือ นักวิชาการเสื้อแดงจะเถียงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
       
        ส่วนรัฐบาลภายใต้ระบอบทักษิณก็เช่นเดียวกัน มีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนับครั้งไม่ถ้วน ไม่เคยสักครั้งเดียวที่รัฐบาลภายใต้ระบอบทักษิณจะขยายสิทธิและเสรีภาพประชาชน แต่เรื่องที่ทำล้วนแล้วแต่เข้าข่ายลิดรอนสิทธิและจำกัดเสรีภาพทั้งสิ้น เช่น เรื่องฆ่าตัดตอนผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดจำนวนประมาณ 2,800 คน การสังหารหมู่ที่ตากใบและกรือเซะ การอุ้มฆ่าทนายสมชาย และนายเอกยุทธ อัญชัญบุตร และล่าสุดการปราบปรามและทำร้ายผู้ชุมนุมที่สนามกีฬาแดนแดงจนได้รับบาดเจ็บหลายคน
       
        ด้านรัฐสภาที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นเสียงส่วนใหญ่ ก็ปรากฏว่าตัดสินใจแบบผลประโยชน์ทับซ้อน สร้างความไม่เป็นธรรม ละเมิดรัฐธรรมนูญ ออกกฎหมายสร้างหนี้ และล้างความผิดคนโกง รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ทุจริตลงคะแนนแทนกัน และเอาเอกสารปลอมเข้าไปประชุม การตัดสินใจของรัฐสภาไทยแทบทุกเรื่องเข้าข่ายของ “ทรราชเสียงข้างมากทั้งสิ้น” ไม่มีส่วนใดเลยที่บ่งบอกได้ว่าสะท้อนความเป็นประชาธิปไตย
       
        และเมื่อพิจารณานิยามของประชาธิปไตยที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นคือ ดูที่เนื้อหาหรือผลลัพธ์ของระบอบ ก็ปรากฏว่า ประชาธิปไตยแบบระบอบทักษิณสร้างผลลัพธ์ที่เลวร้ายและนำสังคมไทยไปสู่ความหายนะ
       
        ระบอบทักษิณสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างลึกซึ้ง ทำให้ตระกูลชินวัตร นักการเมืองเสื้อแดงและอันธพาลเสื้อแดงกลายอภิสิทธิ์ชนละเมิดกฎหมายได้โดยไม่ถูกลงโทษ สร้างหนี้สินแก่คนไทยมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทำลายค่านิยมที่ดีงามของสังคมจนหมดสิ้นโดยทำให้คนบูชาว่าการทุจริตเป็นเรื่องธรรมดา การคุกคามทำร้ายคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเป็นเรื่องปกติ ทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม พื้นที่ใดที่เลือกรัฐบาลจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาก ส่วนพื้นที่ไหนที่เลือกก็จะได้รับการจัดสรรน้อย
       
        กล่าวโดยสรุป วาทกรรมปกป้องประชาธิปไตยแบบระบอบทักษิณคือ วาทกรรมที่พยายามกดทับ กลบเกลื่อนการทุจริตเลือกตั้ง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การใช้อำนาจเผด็จการของนายทุนพรรคการเมือง ระบบทรราชเสียงข้างมากในรัฐสภา การอยู่เหนือกฎหมายของนายทุนสามานย์และเหล่าสมุนอันธพาล การทุจริตในการบริหารของรัฐบาล การสังหารหมู่ประชาชน การขยายการเหลื่อมล้ำทั้งรายได้ โอกาส และอำนาจระหว่างผู้คนในสังคม และการทำลายคุณธรรมที่ดีงามของสังคมไทย
       
        สิ่งเหล่านี้คือสิ่งประชาชนจำนวนมากต้องการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม มีรัฐบาลและรัฐสภาที่มีวิทัศน์ มีความสามารถ มีการตัดสินใจที่ยืนอยู่บนประโยชน์ของประชาชนทั้งชาติ เคารพหลักสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในความยุติธรรม ขยายโอกาสในการเข้าถึงการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
       
        ประชาชนต้องการความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต สามารถใช้ชีวิตอย่างปราศจากความหวาดกลัวจากการถูกทำร้ายจากอำนาจรัฐเถื่อนและมวลชนอันธพาลของรัฐบาล รวมทั้งสามารถพัฒนาปัญญาได้อย่างเสรีรู้จักจำแนกว่าอะไรคือยาพิษทางปัญญาที่บรรดานักวิชาการพ่อมดหมอผีทั้งหลายของระบอบทักษิณโฆษณาชวนเชื่อออกมา
       
        นักวิชาการเสื้อแดงที่ล้าหลังทั้งหลายพยายามเหนี่ยวรั้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพราะว่าพวกเขาบางส่วนถูกจองจำอยู่ในคุกมืดของมายาคติทางความเชื่อบางอย่าง และอีกบางส่วนถูกเย้ายวนด้วยลาภยศจากระบอบทักษิณ
       
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ฉากปิดรัฐบาลยิ่งลักษณ์และระบอบทักษิณ
การเลือกตั้งเทียมและประชาธิปไตยเทียม
ความล้าหลังและปัญญาที่ถูกจองจำของนักวิชาการเสื้อแดง
ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ และนิธิ กับการทำให้ความชั่วร้ายเป็นเรื่องธรรมดา
สมัชชาปกป้องทุนสามานย์ทรราช (สปป.)
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 48 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 1 +30 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่มีประโยชน์หรอก สีซอให้ควายฟัง
พวกนี้มันกู่ไม่กลับ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +15 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นายดิสธร วัฃโรทัย.เป็นคนของทักษิณ..อยู่ข้างกายในหลวง(คนผมขาวๆคอยรับพระกระแสอยู่เรื่อยๆ) ผู้นี้คอยยุงใส่ร้ายคนเสื้อเหลือง..และใส่ร้ายกปปส.ต่อพระองค์ท่าน..ต้องช่วยกันเปิดโปงบุคคลผู้นี้ด้วย..เพราะจะรอกลั่นแกล้งประชาชนเวลาจะทูลเสนอลงพระนามาฯอะไร..ตอนได้ชัยจากระบอบทักษิณแน่นอน..ต้องจับบุคคลผู้นี้ด้วยความผิดคอร์รับชั่นมีมาก..ขบวนการประชาชนระวังให้ดีดี
แฝงมานาน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 32 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่พูดคุยด้วย ไม่คบค้า ไม่ให้เกียรติ เหยียดหยาม ประณาม โห่ไล่ ไม่ไปงานศพมัน รวมถึงครอบครัวมัน ฯลฯ สำหรับคนพวกนี้ต้องใช้วิธีนี้ถึงจะสำนึก
ง่ายๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 31 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกที่มีฐานะดีส่วนมากเรียนมากๆ เรียนสูงๆก็เพื่อหาเงินหาทองให้ได้มากที่สุด แต่เมื่อทำงานมาค่อนชีวิคก็ยังไม่เจอเงินมากดังใจหวัง เมื่อมาพบกับเงิน ภาษีของประชาชนที่อยู่ในมือของโจร ที่จ่ายให้ไม่อั้น สมองก็หยุดการคิดเรื่องทำมาหากินฉับพลัน หันมาหาโอกาศที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ๆง่ายๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้สูงอายุ ทั้ง นักการเมือง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ยอมอยู่ใต้ฝ่าเท้าฝ่ายอธรรม...
&&&ศรีกรุง&&&
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 30 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"ดิสธร" เหมือนหัวหน้าขันทีในวังหลวง เจ้าเล่ห์ บ้าอำนาจ เบื้องสูงหลายพระองค์ไม่ทรงทราบหรอกว่า เวลาผู้คนไปรอเข้าเฝ้าเพื่อขอรับพระราชทานรางวัลต่าง ๆ

นายคนนี้จะโผล่หน้ามาก่อน แล้วพูดจาหมาไม่แดกด้วยเสียงเกรี้ยวกราด เช่น "ถ้าพวกคุณจะคุยกัน เชิญไปคุยกันข้างนอก" แทนที่จะพูดดี ๆ ว่า "กรุณาเงียบนะครับ อีกสักครู่ท่านจะเสด็จฯแล้ว" โดยคนที่ไปเข้าเฝ้าบางท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ระดับสูงที่คนทั้งประเทศให้ความเคารพนับถือ นายดิสธรเป็นอย่างนี้มานานแล้ว ทุกคนเอือมระอาแต่พูดไม่ออก

พฤติกรรมนอกวังก็ชั่ว มีความสัมพันธ์กับ "นางอำไพ" หรือนางเม้าท์ เจ้าของร้านขนมหม้อแกงแม่กิมลั้ง เจ้าขนมชื่อดังของเพชรบุรี เป็นผัวลับ ๆ มานานหลายปี ถือหุ้นลมโดยใช้อำนาจบารมีของตัวเองหาประโยชน์ใส่ตัว บางครั้งก็ไปนั่งบัญชาการอยู่ที่ร้านซึ่งมีสาขาหลายแห่งด้วยตนเอง ใคร ๆ ก็รู้เห็น

รถบัสนำเที่ยวหรือรถที่เกี่ยวข้องกับวัง ดิสธรจะกวาดต้อนให้เข้าร้านแม่กิมลั้งทั้งหมด โดยดิสธรหารู้ไม่ว่านางอำไพสมัยวัยรุ่นเป็นเด็กใจแตก มีผัวมานับไม่ถ้วน ไทย จีน ฝรั่ง เป็นผัวนางอำไพมาทั่วหน้า ดิสธรล่อของเน่า ๆ เพียงแค่เห็นเงินเป็นพระเจ้าเท่านั้น

เหนือหัวเรามีคนอย่างนี้อยู่ใกล้ ๆ พสกนิกรชาวไทยเป็นห่วงอย่างยิ่ง เอาหมอนี่ออกห่างพระองค์ท่านดีไหมคะ !!
เห็นด้วยกับ คห.14
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 29 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ล้าหลังแต่โง่. มากกว่า
Gyu
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 28 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นิธิตามรูปที่3 หน้าแมร่งโคตรกะล่อนเลย เลือกรูปได้ดีจริงๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 27 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
....นักวิชาการ นักวิชาเกิน
....อ้าง อยู่อย่างเดียว
....เสียงข้างมาก...เสียงข้างมาก
....สมองบนหัว คิดได้แค่นี้
....มรึงไม่เข้าใจ หรือ แกล้งโง่ เพราะรับเงินไอ้แม้ววะ
....เรียน จบมาได้อย่างไร โง่บรรลัย
.....มรึงไม่เข้าใจหรือไงว่า
.....ประเทศโลกที่ 3 ระบอบประชาธิปไตย ปัญหาสำคัญคือ
.....นักการเมืองโกง รากหญ้า ตามไม่ทันความชั่วนักการเมืองชั่ว พวกมรึงกำลัง นำพาประเทศไปเป็นแบบเขมรญาติของมรึง ประชาะิปไตย ตอแหล
.....เรียน จบจาก สถาบันไหน
.....กลับไปเรียนใหม่ ซะ ไอ้นักวิชาเกิน
กระบือแดงเผาเมือง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 26 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คิดว่าไอ้อาจารย์เหิ้ยพวกนี้มันมีปัญหาทางสมมอง หรือไม่ก็เป้นแล้วมีเยอะกว่านี้ ยิ่งกลุ่มไอ้หัวล้านที่ทีวีแดงมีไอ้เปลื้อมสามตัวด้วยแล้วไอ้ส้นตีนพวกนี้จ้องล้มสถาบันแบบจะๆนักวิชาการขี้ข้าอย่างแท้จริง ไอ้เหิ้ยพวกนี้ เลาพูดอะไรมันจะมองอยู่ด้านเดียว คือด้านที่มันคิด่น่าจะเป็น จริงๆ อย่างไอ้สิทธาชัยดูมันพูดคิดอะไร เหมือนคนปัญญาอ่อนมากๆ พูดจาไม่รู้เรื่อง มันยึดแต่เลือกตั้งอย่างเดียว เสียงข้างมากอย่างเดียว
อย่าไปให้ราคาไอ้พวกนักวิชาการขี้ข้าพวกนี้เลย มันขยะทางวิชาการทั้งนั้น
ศรีเปียก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 25 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกนักวิชากิน
ขบวนการถังเช่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 24 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อาจารย์ อาจมพวกนี้เป็นพวกซ้ายตกขอบเหว และพวกรับประโยชน์จากทักกี้ไอ้จอมโจรและศูนย์รวมแห่งความชั่วร้าย

บางคนแก่จะตายวันตายพรุ่ง แต่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี
อาจารย์ อาจม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นักวิชาการเสื้อแดงไม่มีความคิดเป็นของตนเองหรอก ดูง่ายๆ ก่อนยุบสภากับหลังยุบสภา ทำไมพวกมันถึงพูดต่างกัน ก่อนยุบบอกว่ายุบทำไม เลือกตั้งแก้ปัญหาไม่ได้ แต่หลังยุบดาหน้าออกมาสนับสนุนว่าต้องมีการเลือกตั้งซิ ทั้งๆที่ก็รู้ว่าเลือกแล้วมันก็ไม่แก้ปัญหา ดีแต่เออออห่อหมกก็พวกทักษิณ ทักษิณว่าไงมันก็ว่างั้นแหละไอ้พวกนี้ ไม่มีคุณค่าที่จะไปให้เครดิตว่าเป็นนักวิชาการ
Z
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 22 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่คุณพิชายเขียนมามันรู้ทุกอย่าง แต่เพราะเงินไอ้เหลี่ยมไง ทำให้มันแกล้งโง่ ไอ้นรกพวกนี้ถ้าระบอบทักษิณล้มมันก็จะไม่แถแบบนี้อีก เพราะไม่มีเงินมันแถไม่ออก
นรกกำลังรอพวกมันอยู่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 21 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกนี้มีการศีกษาสูง. แต่ไม่ไดหมายความว่าจิตใจจะสูงไปด้วย. พวกนี้จิตมีปัญหา. หรือมิจฉาทิฐิ. พวกบัวใต้ตมกินอาจมเปนอาหาร
Der
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 -10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่รู้ว่า พวก astv / manager อ่านข่าวที่ให้ความจริงเพียงเสี้ยวเดียว หรือคำวิจารณ์ที่ล้าสมัยเหล่านี้ได้อย่างไร ตามโลกให้ทันบ้างก็ดีนะครับ ฟังข้อมูลหลายๆด้าน
สงสัย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วกรูก็สงสัยว่าสื่อไหนที่ทันสมัย แล้วทำไมไม่ไปอ่านสื่อที่มรึงว่าล่ะ ไปอ่านมติชนกับข่าวสดดีกว่ามั้ย หรือฟังหลายๆด้านเช่น วอยซ์ทีวี ช่อง 11 ใช่ป่าว
ไอ้ปากเหม็น
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่อยากจะด่านะเนี้ย ผ่านไปแล้วแต่ยังคาใจ ดีไม่ดี มรึงยังเข้ามาเอาเลยนะ
ศรีเปียก
 
ความคิดเห็นที่ 19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าเชื่อคนจากมองภายนอกที่เห็น และ เรือง บทบัญญัติจะเกิดขึ้นหรือแก้ไขได้ใหม่เสมอ เมื่อเห็นชัดแล้วว่าเกิดโทษหรือมีปัญหาเชิงประจักษ์ขึ้นในเวลานั้นๆแล้ว ในอดีตกาลก็คิดทำแบบนี้ ไม่มีใครคิดยารักษาโรคได้ก่อนโรคระบาดจะเกิดมิใช่หรือ,,,ปัญหาแก้ไขบ้านเมืองทุกครั้งจะมีท่านๆทั้งหลายออกมาเต๊ะหมูเข้าปากหมาโดยรู้กันและอ้างแบบทฤษฏีฝรั่ง
กิตติ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกนี้คือพวกที่น่าสงสาร เพราะไม่สามารตามโลกปัจจุบันได้ทัน ยังหลงยุคอยู่ในยุคคอมมิวนิสต์ จิตถูกขังอยู่ในยุคนั้น พวกเราต้องช่วยดึงลากพากลับมาโลกปัจจุบัน ถ้าลากไม่ได้ เรียกไม่กลับ ก็กระทืบให้จมดินเลย
v-k-0@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนไทยเขาเลิกสนใจพวกนี้แล้ว บัดซบ
000
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อาจารย์เขียนในสิ่งที่ผมคิดเกือบทั้งหมดได้อย่างเข้าใจง่ายและเห็นภาพครับ "สมัชชาปกป้องประชาธิไตย" ประชาธิปไตยที่ไหนให้พวกคุณมาปกป้อง ตั้งชื่อแค่ให้ดูดีเท่านั้นทั้งที่รู้ก็รู้ว่าพันตำรวจโททักษิณมีอำนาจชัดใยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ขบวนการนกหวีดปฏิวัติสยามประเทศ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สังเกตุใบหน้านักวิชาเกินหัวแดง พอดูๆไปคล้ายกันหมด ตาเขๆผมฟูๆเหม่อลอย ขมวดคิ้วเพราะเคร่งเครียด พูดแบบไม่คิด ผีเจาะปากไงล่ะ
จริงไหม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +15 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นายดิสธร วัฃโรทัย.เป็นคนของทักษิณ..อยู่ข้างกายในหลวง(คนผมขาวๆคอยรับพระกระแสอยู่เรื่อยๆ) ผู้นี้คอยยุงใส่ร้ายคนเสื้อเหลือง..และใส่ร้ายกปปส.ต่อพระองค์ท่าน..ต้องช่วยกันเปิดโปงบุคคลผู้นี้ด้วย..เพราะจะรอกลั่นแกล้งประชาชนเวลาจะทูลเสนอลงพระนามาฯอะไร..ตอนได้ชัยจากระบอบทักษิณแน่นอน..ต้องจับบุคคลผู้นี้ด้วยความผิดคอร์รับชั่นมีมาก..ขบวนการประชาชนระวังให้ดีดี
แฝงมานาน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นักวิชาการแดงจะว่าไง?
คุณบอกว่ามาร์คเอาทหารมาฆ่าคนบริสุทธิ์
แล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่คนตาย เจ็บ พวกคุณคงเห็นด้วยสินะ
คนอื่นตาย ไม่เดือดร้อน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอถาม กกต.
ท่านจะรับประกันความยุติธรรม โปร่งใส ในการเลือกตั้งได้อย่างไรในเมื่อ

1. ท่านไม่สามารถควบคุมการทำงานของ กกต. จังหวัด/เขตได้ให้บริสุทธิ์ ยุติธรรมได้ทั้งหมด ท่านจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร

2. กกต.จังหวัด/เขต ใช้ข้อมูลการทุจริต การเลือกตั้งไปแบคเมล์กับผู้ทำผิดเลือกตั้ง ท่านรู้ไหม มีใครบ้าง และท่านจะจัดการอย่างไร แล้วท่านจะควบคุมอย่างไร แม้เกิดขึ้นเพียงรายเดียวก็ถือว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์แล้ว

3.พยาน ที่มาแจ้งการทุจริตการเลือกตั้ง ถูกเอาข้อมูลไปขายต่อฝ่ายตรงข้าม จนไม่ปลอดภัย ท่านจะจัดการอย่างไร และจะคุ้มครองเขาอย่างไร ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว

4. การเปลี่ยนหรีบ(ไม่ใช่พิมพ์ผิด แต่ระบบไม่ให้ผ่าน)การลงคะแนน ท่านจะควบคุมอย่างไร ในเมื่อกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชน มีขีดจำกัดทั้งเข้าไม่ถึงพื้นที่ในการควบคุม ทั้งเรื่องการข่มขู่จากอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯลฯ

5.ท่านจะควบคุม การลงคะแนนแทนกันได้อย่างไร

6. ท่านจะจัดการกับบัตรผี ได้อย่างไร

7.ท่านจะจัดการ การข่มขู่ การซื้อบัตรประชาชนได้อย่างไร

8. ท่านจะจัดการเรื่อง การซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้อย่างไร

9. ท่านจะป้องกันการข่มขู่ จากทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ หัวคะแนน ผู้มีอทธิพลในท้องถิ่นได้อย่างไร

10. ท่านจะป้องกัน นโยบายประชานิยมแบบมักง่าย เพื่อต้องการคะแนนเสียงแต่ทิ้งความเสียหายให้กับประเทศชาติ ได้อย่างไร

11. ผมเคยถาม แต่ยังไม่ได้คำตอบ ว่า "สัญญาว่าจะให้" ต่างกับ "นโยบายประชานิยม"อย่างไร เพราะมันมีผลต่อการฟ้องร้องดำเนินคดี

ถ้าท่านยังจัดการใน 11 ข้อนี้ไม่ได้ การเลือกตั้งไปก็เปล่าประโยชน์ แถมยังสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ชนะ(จากการโกง) มาอ้างว่ามาจากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ แล้วมาใช้ต่อต้าน มาอ้างกับคนที่เห็นต่างจนทุกวันนี้

ท้ายสุด ผมอยากทราบ ในการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา ท่านจับผิดการโกงได้กี่ราย ท่านให้ใบเหลืองกี่ราย ท่านให้ใบแดงกี่ราย เมื่อเปรียบเทียบกับผู้แทนฯในสภาที่ใครเขารู้กันทั้งเมืองว่า กว่า 60 % มาจากการเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้อง ลองเอาข้อมูลที่ผมถามมาเปรียบเทียบกับ ข้อมูลการทุจริตที่สังคมรับทราบดูนะครับ ทั้งหมดมันบอกถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพของกกต. ทั้งระบบ
หนุ่ม เมืองนนท์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
งบ. นักวิชาการไง ลืมกันแล้วหรือ
กระหรี่วิชาการ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กองทัพ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับทุนนิยมสามานย์ ควรได้รับการสังคายนา
เบื่อสาวกแดงทุกตัว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 -12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บิดเบือนกันเข้าไป ผู้ที่อ้างว่าตนเองเป็นคนดี
สมัยนี้ยุคอินเตอร์เน็ตแล้ว
เสื้อแดงเขารู้วิชาประชาธิปไตย ดีกว่า
พวกอาจารย์ กะเทย หรือ แพทย์
ที่ไม่เคยเรียนวิชาประชาธิปไตย เลยเสียอีก
เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ได้ทุกที่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ชุมนุมปิดถนน เผาเมือง ปชต.บ้านมรึง
เบื่อสาวกแดงทุกตัว
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้เสื้อแดงบางตัว ยังอ่านหนังสือไม่แตกเลย ลองให้มันสะกดคำว่าประชาธิปไตยหน่อยสิ
ธิปก
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไหนมรึง ตอบคำถามหน่อยสิ....

ว่า อ้าย Here เหลี่ยม เป็นประชาธิปไตยโมเดล ของเสื้อแดง มีอะไรที่เป็นประชาธิปไตยมั่ง.....ทีมงานแต่ละตัวมีใครน่าเชื่อถือมั่ง///
สีซอให้ ค.แดงฟัง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สังเกตุง่ายควายแดงพวกนี้เข้ามากล่าวหาแล้วก็ไป ไม่เคยให้เหตุผลแย้งหรืออะไรที่สร้างสรรค์ประเทืองปัญญาเลย เพราะมันกลวง
ทางควาย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกเสื้อแดงเหล่านี้เกือบทั้งหมด, เมื่อดูการแสดงความคิดเห็นออกมาเราจะสามารถทราบได้ทันที. เพราะมองเห็นถึงสติปัญญาที่น้อยมาก.คนเหล่านี้แหละที่ทักษิณชอบมากเพราะหลอกใช้งานได้ง่ายเนื่องจากไม่มีความคิดเป็นของตนเอง.
timemachine@yahoo.com
 
ความคิดเห็นที่ 8 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เฮ้ยยอ้ายควายตู้ บอกมาหน่อยสิว่าบ้านไหนมรึงว่าดี กองทุนมีกำไร มีเลือกกรมการ ..
จำแต่ซีดีจัดตั้งปลุกระดม โฆษณาชวนเชื่อของพวกแกนนำควายแดงเป็นแผ่นตกร่องซ้ำซาก

กรูจะบอกมรึงรู้ชัดๆ ไปถามชาวเขาเขตติดต่อลำปางพะเยาที่อ.งาวสิ ว่าเขาจะสอนบอกมรึงอย่างไรเกี่ยวกองทุนหมู่บ้าน ตอนนี้หลายที่ชาวบ้านสรุปบทเรียนเปลี่ยนเป็นสหกรณ์หรือกองทุนของเขาเองกันทั้งนั้น ไม่เอาแบบทักษิณ เขาว่ามันโกหกสร้างหนี้มีปัญหาเล่นพวก คนไม่มีศีลธรรมไม่มีวินัย ...วันนี้เขาทำกันเองมีเงินเก็บ ไปซื้อรถยนต์ได้ รถไถได้
มรึงไม่ต้องเชื่อ แล้วก็อย่ามานั่งเทียนอวดโง่ จำแต่ซีดีกระจอกไร้ราคา ออกไปถามข้อเท็จจริงดู ...กล้าไปไหม
กรูอยู่บ้านนอกมาเท่าไรแล้ว อยู่กับชาวบ้านมากี่ปี มวลชนอย่างไร บ้านนอกอย่างไหนดีชั่ว ทำไมกรูจะไม่รู้ จริงๆชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจพ่อมรึงหรอก เขาสนใจแต่ชีวิตมีอยู่มีกินพอเลี้ยงปากท้องได้แค่นั้น ประชาธิปไตย เลือกตั้งกากๆอย่างพ่อมรึงว่า ไม่มีใครสนหรอก นอกจากถุกบังคับกะเกณฑ์ แต่ลึกๆคนยังค้านยังต้าน มรึงจำใส่หัวไว้ ที่อ้างมวลชนน่ะมันพวกจัดตั้งของพวกอิทธิพล พวกหัวคะแนนพวกกานเมืองสั่วๆ ถึงที่สุด ชาวบ้านก็กลับมานั่งโง่ต่อไป แดกส์ของเเพง ไร้ส่วนร่วมในความกินดีอยู่ของพวกกานเมืองสั่วๆพวกหัวคะแนนมันว่าหลอกไปวันๆต่อไป ...
สังคมบ้านนอกมันไร้ราคาเพราะกานเมืองชั่ว คนอย่างมรึงอย่ามาอวดโง่แค่จำขี้ปากแกนนำควายๆในซีดีก็มาสำรากถร่อยๆไร้ราคาว่ะ อย่ามาอวดกูรู้อย่างพวกวิชาเกินแดงเที่ยงคืนหรือพวกอ้างรักมวลชนฉริบหายหน่อยเลย
เอียน เห็นมานัก มวลชนดีน่าสงสารเห่นใจที่พวกมรึงเคารพในความเป็นคนนักนั้น ไปดูของจริงถึงที่สิวะ ค่อยมาแสดงความรักในมวลชนให้เต็มที่.... ..
.
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สหกรณ์ มันจะดีกว่ากองทุนหมู่บ้านยังไงฟ่ะ

กองทุนที่เกิดจากรับฝากเงินชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง แล้ว เอาไปให้ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งกู้(มันก็เป็นหนี้เหมือนกันแหละ)

กับการที่รัฐบาล มอบเงินให้หมู่บ้านฟรีๆ แล้วให้ชาวบ้านบริหาร ด้วยการให้กู้(เห็นหนี้เหมือนกัน)

""""""""""ถ้าหมู่บ้านไหนคิดว่ากองทุนหมู่บ้านไม่ดี ก็ส่งเงินคืนรัฐบาลก็แล้วกัน แล้วไปรับฝากจากชาวบ้านเอาเอง""""""""""
ไม่คิดแบบสลิ่ม
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่ชาวบ้านไม่เอาของรัฐเพราะว่ามันคุมไม่ได้ ถ้าทางรัฐส่งคนเลวมาคุมก็บรรลัยสิครับ ไล่ก็ไม่ได้ เฮ้อ เซ็งกะพวกแบมือขอตัง มองได้ไม่ไกลกว่าสองก้าว
ควายแดงขอแค่ได้ยุได้เถียง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
8..ไม่คิดแบบสลิ่ม
.......
ถุยยย อ้ายควายตู้ มรึงเก่งแต่ปากเน่าเห่าในนี้ เที่ยวสวมหมวกคนไปทั่ว อ้ายชั่ว หากมรึงรู้จักความจริงก็จะดีกับชีวิตมรึงและครอบครัว ไม่ใช่สำรากตามซีดีจัดตั้ง

กองทุนชั่วมรึงสิฟรี เงินภาษีเอาไปล้างผลาญ มรึงคิดว่าประชาชนเสียภาษีชอบหรือ คนมรรพากรปลื้มรึไง รีดไถภาษีไปเลี้ยงโจร ปล่อยโจรกานเมืองทั้งใน/นอกเครื่องแบบ พวกพ่อค้าจัดซื้อจัดจ้างปล้นบ้านกินเมือง

กองทุนในรูปไหนหากประชาชนทำขึ้นเองเพราะเขารู้สัจจธรรมการพึ่งตัวเองคือสัจจชีวิตแท้จริง หลายที่เรียกกองทุนสัจจะ ไม่หวังพึ่งทางการที่รับงานจากกานเมืองสามานย์ หลายที่เขาสรุปบทเรียนได้ ทำด้วยตัวเอง ไม่มีหนี้ไม่มีเสีย มีแต่ช่วยเหลือกันจริงจังจริงใจ ...มีอนาคต เหมือนรู้วิธีจับปลาเองแทนรอรับแจกปลา ไม่ดียังไง ไม่ใช่ขอทานทั้งชาติ วันปีรอแต่ของแจก ห่...เก่งมาจากไหนทำเป็นอ้างรู้กองทุน

พวกมรึงไปบอกนายทาสมรึงสิ อย่าเอาเงินภาษีชาวบ้านไปล้างผลาญ มรึงเคยเห็นชั่วของพวกมันจริงๆรึยัง ใครได้เสียในกองทุน มรึงรู้จริงสักแค่ไหน อย่ามาเห่าสำรากเน่าเหม็น กรูเห็นมาจนเอียน ลำพังแค่เงินกองทุนมันช่วยอะไรไม่ได้หรอก ข้าวของแพงเท่าไร หนี้นอกระบบเท่าไร เอาไปหมุนใช้หนี้ยังไม่พอมันข่มขู่ดอกอีกเลยว่ะ คนจะได้เงินหากไม่มีพวกพ้องยากว่ะ มีเงิ่อนไขมากมาย คนพิจารณาเป็นใคร กรรมการเป็นใคร ควายเอ้ยย ไปอยู่กับความจริงก่อนมาอวดโง่ ชาวบ้านเขารำคาญ ไม่สนมันจริงๆหรอก เขาว่าเรื่องมากว่ะ ที่เอาอย่างเดียวก็พวกที่แกนควายแดงพามาชุมนุมไง คนดีๆ หากินสุจริต ปากกัดตีนถึบ มีศักดิ์ศรีไม่มีใครตอแยมันหรอก พวกมากลากไป ...ไปอยู่กับบ้านนอกจะรู้ชีวิตจิตใจคนบ้านนอก ไม่ใช่เก่งท่องจำแต่ซีดีจัดตั้งด่าคนไปทั่ว ประชธิปไตยคืออะไรมรึงรู้จริงไหม .เลือกตั้งคืออ้ายอีบ่าแก้วอีเป็งเท่านั้นใช่ไหม อ้ายควายตู้ ถึงเวลาแบ่งเปอร์เซนต์เงินโครงการ เป็นผุ้รับเหมารับจ้างลอยๆ ..ผลงานไม่มีหรือมีก็ทำพ้นๆ ให้พวกกรมการเซนต์ พวกปกครองรับเงิน พวกกรรมการตาย หากไม่ลงดูเนื้องานตรวจจริง .

.ยังมีอีกมาก จะเอาอีกไหม ความจริงประชาธิปไตยมวลชนโง่ๆ ถุยยย กรูเห็นกรูผ่านมาจนเอียน ขอบอก จนกรูไม่ลงชื่อตรวจเลยก็มาก ใครจะทำไม .....

มีมากมายที่ควายตู้อวดโง่อย่างมรึงต้องไปเรียนรู้
ควายตู้อย่างมรึงอย่านั่งสำรากเลียดูดปากเป็นทาสขี้ข้าทรราชย์ทักษิณไปวันๆเลยว่ะ
น่าถุยยยไหม คนอย่างมรึงอวดโง่มีมาก ไม่มองฟ้าดูดิน ทำเป็นกูรู้ตามซีดีถร่อยปลุกระดมอย่างเดียว
.
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
8ไม่คิดแบบสลิ่ม
.......
ถุยยย อ้ายควายตู้ มรึงเก่งแต่ปากเน่าเห่าในนี้ เที่ยวสวมหมวกคนไปทั่ว อ้ายชั่ว หากมรึงรู้จักความจริงก็จะดีกับชีวิตมรึงและครอบครัว ไม่ใช่สำรากตามซีดีจัดตั้ง

กองทุนชั่วมรึงสิฟรี เงินภาษีเอาไปล้างผลาญ มรึงคิดว่าประชาชนเสียภาษีชอบหรือ คนมรรพากรปลื้มรึไง รีดไถภาษีไปเลี้ยงโจร ปล่อยโจรกานเมืองทั้งใน/นอกเครื่องแบบ พวกพ่อค้าจัดซื้อจัดจ้างปล้นบ้านกินเมือง

กองทุนในรูปไหนหากประชาชนทำขึ้นเองเพราะเขารู้สัจจธรรมการพึ่งตัวเองคือสัจจชีวิตแท้จริง หลายที่เรียกกองทุนสัจจะ ไม่หวังพึ่งทางการที่รับงานจากกานเมืองสามานย์ หลายที่เขาสรุปบทเรียนได้ ทำด้วยตัวเอง ไม่มีหนี้ไม่มีเสีย มีแต่ช่วยเหลือกันจริงจังจริงใจ ...มีอนาคต เหมือนรู้วิธีจับปลาเองแทนรอรับแจกปลา ไม่ดียังไง ไม่ใช่ขอทานทั้งชาติ วันปีรอแต่ของแจก ห่...เก่งมาจากไหนทำเป็นอ้างรู้กองทุน

พวกมรึงไปบอกนายทาสมรึงสิ อย่าเอาเงินภาษีชาวบ้านไปล้างผลาญ มรึงเคยเห็นชั่วของพวกมันจริงๆรึยัง ใครได้เสียในกองทุน มรึงรู้จริงสักแค่ไหน อย่ามาเห่าสำรากเน่าเหม็น กรูเห็นมาจนเอียน ลำพังแค่เงินกองทุนมันช่วยอะไรไม่ได้หรอก ข้าวของแพงเท่าไร หนี้นอกระบบเท่าไร เอาไปหมุนใช้หนี้ยังไม่พอมันข่มขู่ดอกอีกเลยว่ะ คนจะได้เงินหากไม่มีพวกพ้องยากว่ะ มีเงิ่อนไขมากมาย คนพิจารณาเป็นใคร กรรมการเป็นใคร ควายเอ้ยย ไปอยู่กับความจริงก่อนมาอวดโง่ ชาวบ้านเขารำคาญ ไม่สนมันจริงๆหรอก เขาว่าเรื่องมากว่ะ ที่เอาอย่างเดียวก็พวกที่แกนควายแดงพามาชุมนุมไง คนดีๆ หากินสุจริต ปากกัดตีนถึบ มีศักดิ์ศรีไม่มีใครตอแยมันหรอก พวกมากลากไป ...ไปอยู่กับบ้านนอกจะรู้ชีวิตจิตใจคนบ้านนอก ไม่ใช่เก่งท่องจำแต่ซีดีจัดตั้งด่าคนไปทั่ว ประชธิปไตยคืออะไรมรึงรู้จริงไหม .เลือกตั้งคืออ้ายอีบ่าแก้วอีเป็งเท่านั้นใช่ไหม อ้ายควายตู้ ถึงเวลาแบ่งเปอร์เซนต์เงินโครงการ เป็นผุ้รับเหมารับจ้างลอยๆ ..ผลงานไม่มีหรือมีก็ทำพ้นๆ ให้พวกกรมการเซนต์ พวกปกครองรับเงิน พวกกรรมการตาย หากไม่ลงดูเนื้องานตรวจจริง .

.ยังมีอีกมาก จะเอาอีกไหม ความจริงประชาธิปไตยมวลชนโง่ๆ ถุยยย กรูเห็นกรูผ่านมาจนเอียน ขอบอก จนกรูไม่ลงชื่อตรวจเลยก็มาก ใครจะทำไม .....

มีมากมายที่ควายตู้อวดโง่อย่างมรึงต้องไปเรียนรู้
ควายตู้อย่างมรึงอย่านั่งสำรากเลียดูดปากเป็นทาสขี้ข้าทรราชย์ทักษิณไปวันๆเลยว่ะ
น่าถุยยยไหม คนอย่างมรึงอวดโง่มีมาก ไม่มองฟ้าดูดิน ทำเป็นกูรู้ตามซีดีถร่อยปลุกระดมอย่างเดียว
.
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
8ไม่คิดแบบสลิ่ม
.......
ถุยยย อ้ายควายตู้ มรึงเก่งแต่ปากเน่าเห่าในนี้ เที่ยวสวมหมวกคนไปทั่ว อ้ายชั่ว หากมรึงรู้จักความจริงก็จะดีกับชีวิตมรึงและครอบครัว ไม่ใช่สำรากตามซีดีจัดตั้ง

กองทุนชั่วมรึงสิฟรี เงินภาษีเอาไปล้างผลาญ มรึงคิดว่าประชาชนเสียภาษีชอบหรือ คนมรรพากรปลื้มรึไง รีดไถภาษีไปเลี้ยงโจร ปล่อยโจรกานเมืองทั้งใน/นอกเครื่องแบบ พวกพ่อค้าจัดซื้อจัดจ้างปล้นบ้านกินเมือง

กองทุนในรูปไหนหากประชาชนทำขึ้นเองเพราะเขารู้สัจจธรรมการพึ่งตัวเองคือสัจจชีวิตแท้จริง หลายที่เรียกกองทุนสัจจะ ไม่หวังพึ่งทางการที่รับงานจากกานเมืองสามานย์ หลายที่เขาสรุปบทเรียนได้ ทำด้วยตัวเอง ไม่มีหนี้ไม่มีเสีย มีแต่ช่วยเหลือกันจริงจังจริงใจ ...มีอนาคต เหมือนรู้วิธีจับปลาเองแทนรอรับแจกปลา ไม่ดียังไง ไม่ใช่ขอทานทั้งชาติ วันปีรอแต่ของแจก ห่...เก่งมาจากไหนทำเป็นอ้างรู้กองทุน

พวกมรึงไปบอกนายทาสมรึงสิ อย่าเอาเงินภาษีชาวบ้านไปล้างผลาญ มรึงเคยเห็นชั่วของพวกมันจริงๆรึยัง ใครได้เสียในกองทุน มรึงรู้จริงสักแค่ไหน อย่ามาเห่าสำรากเน่าเหม็น กรูเห็นมาจนเอียน ลำพังแค่เงินกองทุนมันช่วยอะไรไม่ได้หรอก ข้าวของแพงเท่าไร หนี้นอกระบบเท่าไร เอาไปหมุนใช้หนี้ยังไม่พอมันข่มขู่ดอกอีกเลยว่ะ คนจะได้เงินหากไม่มีพวกพ้องยากว่ะ มีเงิ่อนไขมากมาย คนพิจารณาเป็นใคร กรรมการเป็นใคร ควายเอ้ยย ไปอยู่กับความจริงก่อนมาอวดโง่ ชาวบ้านเขารำคาญ ไม่สนมันจริงๆหรอก เขาว่าเรื่องมากว่ะ ที่เอาอย่างเดียวก็พวกที่แกนควายแดงพามาชุมนุมไง คนดีๆ หากินสุจริต ปากกัดตีนถึบ มีศักดิ์ศรีไม่มีใครตอแยมันหรอก พวกมากลากไป ...ไปอยู่กับบ้านนอกจะรู้ชีวิตจิตใจคนบ้านนอก ไม่ใช่เก่งท่องจำแต่ซีดีจัดตั้งด่าคนไปทั่ว ประชธิปไตยคืออะไรมรึงรู้จริงไหม .เลือกตั้งคืออ้ายอีบ่าแก้วอีเป็งเท่านั้นใช่ไหม อ้ายควายตู้ ถึงเวลาแบ่งเปอร์เซนต์เงินโครงการ เป็นผุ้รับเหมารับจ้างลอยๆ ..ผลงานไม่มีหรือมีก็ทำพ้นๆ ให้พวกกรมการเซนต์ พวกปกครองรับเงิน พวกกรรมการตาย หากไม่ลงดูเนื้องานตรวจจริง .

.ยังมีอีกมาก จะเอาอีกไหม ความจริงประชาธิปไตยมวลชนโง่ๆ ถุยยย กรูเห็นกรูผ่านมาจนเอียน ขอบอก จนกรูไม่ลงชื่อตรวจเลยก็มาก ใครจะทำไม .....

มีมากมายที่ควายตู้อวดโง่อย่างมรึงต้องไปเรียนรู้
ควายตู้อย่างมรึงอย่านั่งสำรากเลียดูดปากเป็นทาสขี้ข้าทรราชย์ทักษิณไปวันๆเลยว่ะ
น่าถุยยยไหม คนอย่างมรึงอวดโง่มีมาก ไม่มองฟ้าดูดิน ทำเป็นกูรู้ตามซีดีถร่อยปลุกระดมอย่างเดียว
.
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่คิดแบบสลิ่ม
.......
ถุยยย อ้ายควายตู้ มรึงเก่งแต่ปากเน่าเห่าในนี้ เที่ยวสวมหมวกคนไปทั่ว อ้ายชั่ว หากมรึงรู้จักความจริงก็จะดีกับชีวิตมรึงและครอบครัว ไม่ใช่สำรากตามซีดีจัดตั้ง

กองทุนชั่วมรึงสิฟรี เงินภาษีเอาไปล้างผลาญ มรึงคิดว่าประชาชนเสียภาษีชอบหรือ คนมรรพากรปลื้มรึไง รีดไถภาษีไปเลี้ยงโจร ปล่อยโจรกานเมืองทั้งใน/นอกเครื่องแบบ พวกพ่อค้าจัดซื้อจัดจ้างปล้นบ้านกินเมือง

กองทุนในรูปไหนหากประชาชนทำขึ้นเองเพราะเขารู้สัจจธรรมการพึ่งตัวเองคือสัจจชีวิตแท้จริง หลายที่เรียกกองทุนสัจจะ ไม่หวังพึ่งทางการที่รับงานจากกานเมืองสามานย์ หลายที่เขาสรุปบทเรียนได้ ทำด้วยตัวเอง ไม่มีหนี้ไม่มีเสีย มีแต่ช่วยเหลือกันจริงจังจริงใจ ...มีอนาคต เหมือนรู้วิธีจับปลาเองแทนรอรับแจกปลา ไม่ดียังไง ไม่ใช่ขอทานทั้งชาติ วันปีรอแต่ของแจก ห่...เก่งมาจากไหนทำเป็นอ้างรู้กองทุน

พวกมรึงไปบอกนายทาสมรึงสิ อย่าเอาเงินภาษีชาวบ้านไปล้างผลาญ มรึงเคยเห็นชั่วของพวกมันจริงๆรึยัง ใครได้เสียในกองทุน มรึงรู้จริงสักแค่ไหน อย่ามาเห่าสำรากเน่าเหม็น กรูเห็นมาจนเอียน ลำพังแค่เงินกองทุนมันช่วยอะไรไม่ได้หรอก ข้าวของแพงเท่าไร หนี้นอกระบบเท่าไร เอาไปหมุนใช้หนี้ยังไม่พอมันข่มขู่ดอกอีกเลยว่ะ คนจะได้เงินหากไม่มีพวกพ้องยากว่ะ มีเงิ่อนไขมากมาย คนพิจารณาเป็นใคร กรรมการเป็นใคร ควายเอ้ยย ไปอยู่กับความจริงก่อนมาอวดโง่ ชาวบ้านเขารำคาญ ไม่สนมันจริงๆหรอก เขาว่าเรื่องมากว่ะ ที่เอาอย่างเดียวก็พวกที่แกนควายแดงพามาชุมนุมไง คนดีๆ หากินสุจริต ปากกัดตีนถึบ มีศักดิ์ศรีไม่มีใครตอแยมันหรอก พวกมากลากไป ...ไปอยู่กับบ้านนอกจะรู้ชีวิตจิตใจคนบ้านนอก ไม่ใช่เก่งท่องจำแต่ซีดีจัดตั้งด่าคนไปทั่ว ประชธิปไตยคืออะไรมรึงรู้จริงไหม .เลือกตั้งคืออ้ายอีบ่าแก้วอีเป็งเท่านั้นใช่ไหม อ้ายควายตู้ ถึงเวลาแบ่งเปอร์เซนต์เงินโครงการ เป็นผุ้รับเหมารับจ้างลอยๆ ..ผลงานไม่มีหรือมีก็ทำพ้นๆ ให้พวกกรมการเซนต์ พวกปกครองรับเงิน พวกกรรมการตาย หากไม่ลงดูเนื้องานตรวจจริง .

.ยังมีอีกมาก จะเอาอีกไหม ความจริงประชาธิปไตยมวลชนโง่ๆ ถุยยย กรูเห็นกรูผ่านมาจนเอียน ขอบอก จนกรูไม่ลงชื่อตรวจเลยก็มาก ใครจะทำไม .....

มีมากมายที่ควายตู้อวดโง่อย่างมรึงต้องไปเรียนรู้
ควายตู้อย่างมรึงอย่านั่งสำรากเลียดูดปากเป็นทาสขี้ข้าทรราชย์ทักษิณไปวันๆเลยว่ะ
น่าถุยยยไหม คนอย่างมรึงอวดโง่มีมาก ไม่มองฟ้าดูดิน ทำเป็นกูรู้ตามซีดีถร่อยปลุกระดมอย่างเดียว
.
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่คิดแบบสลิ่ม
.......
ถุยยย อ้ายควายตู้ มรึงเก่งแต่ปากเน่าเห่าในนี้ เที่ยวสวมหมวกคนไปทั่ว อ้ายชั่ว หากมรึงรู้จักความจริงก็จะดีกับชีวิตมรึงและครอบครัว ไม่ใช่สำรากตามซีดีจัดตั้ง

กองทุนชั่วมรึงสิฟรี เงินภาษีเอาไปล้างผลาญ มรึงคิดว่าประชาชนเสียภาษีชอบหรือ คนมรรพากรปลื้มรึไง รีดไถภาษีไปเลี้ยงโจร ปล่อยโจรกานเมืองทั้งใน/นอกเครื่องแบบ พวกพ่อค้าจัดซื้อจัดจ้างปล้นบ้านกินเมือง

กองทุนในรูปไหนหากประชาชนทำขึ้นเองเพราะเขารู้สัจจธรรมการพึ่งตัวเองคือสัจจชีวิตแท้จริง หลายที่เรียกกองทุนสัจจะ ไม่หวังพึ่งทางการที่รับงานจากกานเมืองสามานย์ หลายที่เขาสรุปบทเรียนได้ ทำด้วยตัวเอง ไม่มีหนี้ไม่มีเสีย มีแต่ช่วยเหลือกันจริงจังจริงใจ ...มีอนาคต เหมือนรู้วิธีจับปลาเองแทนรอรับแจกปลา ไม่ดียังไง ไม่ใช่ขอทานทั้งชาติ วันปีรอแต่ของแจก ห่...เก่งมาจากไหนทำเป็นอ้างรู้กองทุน

พวกมรึงไปบอกนายทาสมรึงสิ อย่าเอาเงินภาษีชาวบ้านไปล้างผลาญ มรึงเคยเห็นชั่วของพวกมันจริงๆรึยัง ใครได้เสียในกองทุน มรึงรู้จริงสักแค่ไหน อย่ามาเห่าสำรากเน่าเหม็น กรูเห็นมาจนเอียน ลำพังแค่เงินกองทุนมันช่วยอะไรไม่ได้หรอก ข้าวของแพงเท่าไร หนี้นอกระบบเท่าไร เอาไปหมุนใช้หนี้ยังไม่พอมันข่มขู่ดอกอีกเลยว่ะ คนจะได้เงินหากไม่มีพวกพ้องยากว่ะ มีเงิ่อนไขมากมาย คนพิจารณาเป็นใคร กรรมการเป็นใคร ควายเอ้ยย ไปอยู่กับความจริงก่อนมาอวดโง่ ชาวบ้านเขารำคาญ ไม่สนมันจริงๆหรอก เขาว่าเรื่องมากว่ะ ที่เอาอย่างเดียวก็พวกที่แกนควายแดงพามาชุมนุมไง คนดีๆ หากินสุจริต ปากกัดตีนถึบ มีศักดิ์ศรีไม่มีใครตอแยมันหรอก พวกมากลากไป ...ไปอยู่กับบ้านนอกจะรู้ชีวิตจิตใจคนบ้านนอก ไม่ใช่เก่งท่องจำแต่ซีดีจัดตั้งด่าคนไปทั่ว ประชธิปไตยคืออะไรมรึงรู้จริงไหม .เลือกตั้งคืออ้ายอีบ่าแก้วอีเป็งเท่านั้นใช่ไหม อ้ายควายตู้ ถึงเวลาแบ่งเปอร์เซนต์เงินโครงการ เป็นผุ้รับเหมารับจ้างลอยๆ ..ผลงานไม่มีหรือมีก็ทำพ้นๆ ให้พวกกรมการเซนต์ พวกปกครองรับเงิน พวกกรรมการตาย หากไม่ลงดูเนื้องานตรวจจริง .

.ยังมีอีกมาก จะเอาอีกไหม ความจริงประชาธิปไตยมวลชนโง่ๆ ถุยยย กรูเห็นกรูผ่านมาจนเอียน ขอบอก จนกรูไม่ลงชื่อตรวจเลยก็มาก ใครจะทำไม .....

มีมากมายที่ควายตู้อวดโง่อย่างมรึงต้องไปเรียนรู้
ควายตู้อย่างมรึงอย่านั่งสำรากเลียดูดปากเป็นทาสขี้ข้าทรราชย์ทักษิณไปวันๆเลยว่ะ
น่าถุยยยไหม คนอย่างมรึงอวดโง่มีมาก ไม่มองฟ้าดูดิน ทำเป็นกูรู้ตามซีดีถร่อยปลุกระดมอย่างเดียว
.
 
ความคิดเห็นที่ 7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
๕๕๕๕๕๕๕๕

ลบอย่างไว

"""พวกเอ็งอ่านแล้วรู้สึกว่า ตัวเองโครตโง่ไหมว่ะ"""

ร่วมมือโกหกชาวบ้าน ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยหรือ?????ไม่ละอายใจมั่งเลยหรือ??? กากมนุษย์จัง..พวกเอ็ง

เสียชาติเกิดจริงเลย
ฟหกด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โดนหมอก้องถล่มยับก็สมควรแล้ว นิธิเอ๊ย
เบื่อสาวกแดงทุกตัว
 
ความคิดเห็นที่ 6 -5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นโยบายกองทุนหมู่บ้านใช้เงินงบประมาณของประเทศ กลุ่มคนที่เข้าถึงและได้รับเงินก้อนนี้คือกลุ่มผู้นำในหมู่บ้านหรือชุมชน และเงินที่กู้ไปส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการบริโภคซื้อสิ่งฟุ่มเฟือย และกลายเป็นหนี้สูญจำนวนมาก อันเป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น

""""เอ็งโกหก... กองทุนหมู่บ้านดีขึ้นทุกวันๆ คณะกรรมการกองทุน ถูกเลือกมาจากชาวบ้าน มีผลกำไรเพิ่มทุกปี หนี้สูญน้อยมากกกกกก ส่วนใหญ่ เข้าไปทดแทนเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพง"""

ส่วนใหญ่ไม่บ้าไปซื้อของฟุ่มเฟือย
ฟหกด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เฮ้ยยอ้ายควายตู้ บอกมาหน่อยสิว่าบ้านไหนมรึงว่าดี กองทุนมีกำไร มีเลือกกรมการ ..
จำแต่ซีดีจัดตั้งปลุกระดม โฆษณาชวนเชื่อของพวกแกนนำควายแดงเป็นแผ่นตกร่องซ้ำซาก

กรูจะบอกมรึงรู้ชัดๆ ไปถามชาวเขาเขตติดต่อลำปางพะเยาที่อ.งาวสิ ว่าเขาจะสอนบอกมรึงอย่างไรเกี่ยวกองทุนหมู่บ้าน ตอนนี้หลายที่ชาวบ้านสรุปบทเรียนเปลี่ยนเป็นสหกรณ์หรือกองทุนของเขาเองกันทั้งนั้น ไม่เอาแบบทักษิณ เขาว่ามันโกหกสร้างหนี้มีปัญหาเล่นพวก คนไม่มีศีลธรรมไม่มีวินัย ...วันนี้เขาทำกันเองมีเงินเก็บ ไปซื้อรถยนต์ได้ รถไถได้
มรึงไม่ต้องเชื่อ แล้วก็อย่ามานั่งเทียนอวดโง่ จำแต่ซีดีกระจอกไร้ราคา ออกไปถามข้อเท็จจริงดู ...กล้าไปไหม
กรูอยู่บ้านนอกมาเท่าไรแล้ว อยู่กับชาวบ้านมากี่ปี มวลชนอย่างไร บ้านนอกอย่างไหนดีชั่ว ทำไมกรูจะไม่รู้ จริงๆชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจพ่อมรึงหรอก เขาสนใจแต่ชีวิตมีอยู่มีกินพอเลี้ยงปากท้องได้แค่นั้น ประชาธิปไตย เลือกตั้งกากๆอย่างพ่อมรึงว่า ไม่มีใครสนหรอก นอกจากถุกบังคับกะเกณฑ์ แต่ลึกๆคนยังค้านยังต้าน มรึงจำใส่หัวไว้ ที่อ้างมวลชนน่ะมันพวกจัดตั้งของพวกอิทธิพล พวกหัวคะแนนพวกกานเมืองสั่วๆ ถึงที่สุด ชาวบ้านก็กลับมานั่งโง่ต่อไป แดกส์ของเเพง ไร้ส่วนร่วมในความกินดีอยู่ของพวกกานเมืองสั่วๆพวกหัวคะแนนมันว่าหลอกไปวันๆต่อไป ...
สังคมบ้านนอกมันไร้ราคาเพราะกานเมืองชั่ว คนอย่างมรึงอย่ามาอวดโง่แค่จำขี้ปากแกนนำควายๆในซีดีก็มาสำรากถร่อยๆไร้ราคาว่ะ อย่ามาอวดกูรู้อย่างพวกวิชาเกินแดงเที่ยงคืนหรือพวกอ้างรักมวลชนฉริบหายหน่อยเลย
เอียน เห็นมานัก
มวลชนดีน่าสงสารเห่นใจที่พวกมรึงเคารพในความเป็นคนนักนั้น ไปดูของจริงถึงที่สิวะ ค่อยมาแสดงความรักในมวลชนให้เต็มที่.... ..
.
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอ็งว่าไม่ดี ก็ ส่งเงินคืนรัฐบาลซิว่ะ แล้วไปรับฝากจากชาวบ้านเอาเอง
ฉลาดน่ะเนี่ย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แด่ไอ้ฉลาดนะเนี่ย......กูไม่เคยกู้เงินกองทุน ระดับการศึกษาและหน้าที่การงานที่ทำไม่ต้องรอนโยบายประชานิยมเหมือนมรึงหรอก ที่บ้านคงใช้บริการนโยบายหรอกคนจนสินะ
กระจอก
 
ความคิดเห็นที่ 5 -3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ความล้าหลังและปัญญาที่ถูกจองจำของนักวิชาการเสื้อแดง

"""อย่าง สมเจียม เค้าท้า พวกเอ็งสิบคน สมเจียม แค่คนเดียว..รีบๆหน่อยน่ะ """"

ตอนตอบโจทย์ถาบัน.. แค่ สามรุมหนึ่ง มันน้อยไปมาก

ต้องสิบรุมหนึ่ง ถึงจะพอมือซักหน่อย
ฟหกด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมศักดิ์เนี่ยต้องไปย้อนดูผลงานวิชาการเค้าใหม่นะ เพราะจากที่ดูเขียนแต่ด้านลบ ดูจะเป็นบทความไดอารี่มากกว่า เพราะมองเพียงด้านเดียว เต็มไปด้วยอคติ หากจะบอกว่าสถาบันมีข้อเสีย จงบอกข้อดีด้วย ไม่ใช่เขียนอยู่เรื่องเดียว จนเป็นความเชื่อส่วนตัว ไม่รู้จักมองด้านอื่นๆบ้าง ผลงานอาจได้รับการยอมรับมากกว่านี้
paap
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอ็งก็ไปดีเบท ไอ้ที่เขาพูด เขาเขียนซิ ถ้าเอ็งอยากเขียนในแง่ดีก็เขียนเองซิ

"""กลัีบกัน ถ้าสมเจียมจะเรียกร้องให้ เอ็งเขียนในแง่ไม่ดี เอ็งจะเขียนไหม???"""

ปัญญาอ่อนจริงเอ็ง
ฉลาดนะเนี่ย
 
ความคิดเห็นที่ 4 -3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ความล้าหลังและปัญญาที่ถูกจองจำของนักวิชาการเสื้อแดง

"""เอ็งก็จัดดีเบท แล้วเชิญเขามาซิ อย่ามัวแต่เห่าใบตองแห้ง""""

อ้อ...อย่าเชิญวรเจตน์ น่ะ...เด๋วเอ็งเจ็บหนักเกินไป
ฟหกด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลองไปดูคลิปวรเจต และสมเกียรติ คดีทักษิณซุกหุ้นอ่ะ สิ แล้วจะรู้ว่า วรเจตก็งั้นๆแหละ เจตนาตัวเองยังอธิบายไม่ได้ว่ามีอเหตุอันใดออกโรงมาปกป้องทักษิณ และจะมาว่ากฎหมาย ควรไปสอนหนังสือเฉยๆ อยู่ในโลกของอุดมคติ...
paap
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประเด็นน่ะ......สมเกียรติบิดเบือนว่า ภาษีสรรพสามิต มันกีดกัน สองจีรายใหม่..... แต่ความจริงคือไอ้ที่ไม่มีสองจีรายใหม่ เพราะ เขารอทำสามจี

"""""""""""นี่คือ สิ่งที่วรเจตน์ แหกหน้าจับโกหกสมเกียรติ"""
ฟหกด
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อีกอย่าง รัฐบาลยายเที่ยงเลิก ภาษีสรรพสามิตสองจี ก็ไม่เห็นมีรายใหม่ มาแข่ง....มันไม่มีคลื่น ไม่มีสัมประทาน ไอ้ที่มีสัมประทาน ก็จะหมดอายุ มันล้าสมัย ไม่มีใครสนใจลงทุนสองจี

""""""""ทำไมสลิ่มโง่นักเนี่ย""""

"""""""""""""""นี่คืออีกสาเหตุของความคั่งแค้นต่อศาล """""
ฟหกด
 
ความคิดเห็นที่ 3 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกดื้อด้านขวางโลก โง่ด้วยอยากโชว์ด้วย
พวกกลวง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Puu killer PM.

Puu has been killing the opposited people by order.
When will you get out? Killer Puu
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +30 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่มีประโยชน์หรอก สีซอให้ควายฟัง
พวกนี้มันกู่ไม่กลับ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014