หน้าแรกผู้จัดการ Online | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์
ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ณ บ้านพระอาทิตย์ โดย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ขอวัดใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีพลังงานอีกสักครั้ง?

โดย ASTVผู้จัดการรายวัน
23 ตุลาคม 2558 17:53 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ขอวัดใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีพลังงานอีกสักครั้ง?

ขอวัดใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีพลังงานอีกสักครั้ง?

ขอวัดใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีพลังงานอีกสักครั้ง?

ณ บ้านพระอาทิตย์
       โดย...ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
       
       การอนุมัติแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือ PDP 2015 อนุมัติแผนปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้เกิดคำถามสำคัญว่า เหตุใดการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นในอดีตไปแล้ว กลับสูงเกินความเป็นจริงอย่างมาก?
       
        กล่าวคือ ปี 2557 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ 26,942 เมกะวัตต์ แต่ในแผน PDP 2015 ที่เพิ่งอนุมัติแผนปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งควรจะรู้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี 2557 แล้ว แต่กลับพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปี 2557 อยู่ที่ 27,633.5 เมกะวัตต์
       
        เป็นการพยากรณ์ที่สูงเกินความเป็นจริงที่ผ่านไปแล้วประมาณ 691.5 เมกะวัตต์ ใช่หรือไม่?
       
        การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเกินความเป็นจริงในปี 2557 ไป 691.5 เมกะวัตต์ จะต้องทำให้สร้างโรงไฟฟ้าให้มีสำรองสูงกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอีกไป 15% จะส่งผลต้องทำให้ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเกินความเป็นจริงไป 795.2 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ 1 โรง จริงหรือไม่?
       
        แต่ในปี 2558 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด"เกิดขึ้นจริงไปแล้ว" เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 อยู่ที่ 27,346 เมกะวัตต์ ซึ่งเอกสารการนำเสนอของในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานหน้า 5 ในภาพนำเสนอในหัวข้อ "ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของระบบ กฟผ." ได้ให้เหตุผลว่า:
       
        "ปี 2558 เกิด Peak ช่วงเดือนมิถุนายน เนื่องจากปีนี้มีสภาพอากาศที่ร้อนจัด และฝนแล้งต่อเนื่องยาวนาน"
       
        จากข้อความที่กระทรวงพลังงานอธิบายนั้น แสดงให้เห็นว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 27,346 เมกะวัตต์ นั้น คือสถานการณ์ที่กระทรวงพลังงานประเมินว่าเลวร้ายแล้วเพราะทั้งร้อนจัด และฝนแล้งต่อเนื่องยาวนานด้วย
       
        แต่การทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าได้มีการปรับปรุงและอนุมัติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 กลับทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือ PDP 2015 พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปี 2558 เอาไว้สูงกว่านั้นคือ สูงถึง 29,015 เมกะวัตต์
       
        นั่นหมายถึงการพยากรณ์สูงเกินความเป็นจริงที่ผ่านไปแล้วถึง 1,705 เมกะวัตต์ ใช่หรือไม่?
       
        การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเท่าไหร่ก็ตาม นั่นหมายถึงจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าให้เกินความต้องการไปอีก 15% เพื่อเป็นไฟฟ้าสำรอง ดังนั้นการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี 2558 มากเกินความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วถึง 1,705 เมกะวัตต์แล้ว จะทำให้ต้องสร้างโรงไฟฟ้าสูงเกินจริงในปี 2558 เพียงปีเดียวไปถึง 1,960 เมกะวัตต์ จริงหรือไม่?
       
        การพยากรณ์ในปี 2558 ที่สูงเกินจริง ทำให้ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเกินจริงในปี 2558 เพียงปีเดียวถึง 1,960 เมกะวัตต์นั้น เทียบเท่ากับการพยากรณ์สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ขนาด 800 เมกะวัตต์ ถึงประมาณ 2.45 โรง
       
        ที่น่าตั้งคำถามคือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP 2015 ซึ่งจัดทำและอนุมัติแผนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 แต่กลับพยากรณ์สูงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วถึง 2 ปีติดๆกัน ทั้งปี 2557 (23 เมษายน 2557) และปี 2558 (11 มิถุนายน 2558) ได้อย่างไร? ด้วยเหตุผลอะไร?
       
        ลำพังการพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ยังพอถกเถียงและตั้งสมมุติฐานแตกต่างกันได้ แต่การพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วสูงเกินจริงอย่างมากมายมหาศาลนั้น กระทรวงพลังงานควรจะต้องตอบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร? และมีเจตนาอย่างไร?
       
        ถ้าฐานคำนวณปี 2558 นี้เองที่สูงเกินจริงได้ส่งผลทำให้แผน PDP 2015 สูงเกินจริงตลอด 20 ปีด้วย
       
        จากฐานคำนวณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี 2558 ที่เกินความเป็นจริงเช่นนี้ หากจะลองสมมุติแก้เฉพาะปี 2558 ให้เป็นไปตามความเป็นจริง แล้วดำเนินรอยตาม % อัตราการเพิ่มขึ้นของแผน PDP 2015 ในปีที่เหลือจะพบว่า เมื่อถึงปี 2579 หรือปีที่ 20 ของแผนนี้ ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะลดลงไปถึง 2,915 เมกะวัตต์
       
        ถ้าการประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดสะสมมากเกินไปตลอด 20 ปี ถึง 2,915 เมกะวัตต์ ทำให้ต้องสร้างโรงไฟฟ้าสำรองให้เกินความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดไปอีก 15%
       
        นั่นหมายถึงการส่งผลทำให้ต้องวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าเกินจริงไปอีก 3,352 เมกะวัตต์ เทียบเท่ากับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ถึง 4.19 โรง หรือเทียบเท่ากับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3.4 โรง ในช่วง 20 ปีจากนี้ จริงหรือไม่?
       
        เมื่อมามองในมิติการพยากรณ์อัตราการเจริญเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ดูว่าแผน PDP 2015 ในปี 2558 พยากรณ์ว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมากกว่าที่พยากรณ์เอาไว้ในปี 2557 ถึง 5.13%
       
        ลำพังตัวเลขนี้ก็ถือว่าน่าจะมากเกินความเป็นจริงอยู่แล้ว เพราะไม่ว่าจะเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง ไม่มีวี่แววเลยว่าปี 2558 จะมีอัตราการเจริญเติบโตได้ถึง 5.13% เพราะแม้แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประเมินว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2558 จะอยู่เพียง 2.7%-3.0% เท่านั้น
       
        แต่ตัวเลขที่ว่ามากนั้นก็ยังเป็นการเปรียบเทียบการพยากรณ์ปี 2557 กับการพยากรณ์ ปี 2558 ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากเกินไปทั้งคู่
       
        แต่เมื่อนำการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี 2558 เทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจริงในปี 2557 จะยิ่งหนักกว่านั้น
       
        ลองตั้งคำถามว่าทำไมตัวเลขความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจริงของปี 2557 ที่เกิดขึ้นไปแล้วกลับไม่ถูกนำมาประเมินทบทวนใหม่ในแผน PDP 2015?
       
        เพราะการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี 2557 นั้นอยู่ที่ 27,633.5 เมกะวัตต์ แต่ความเป็นจริง ปี 2557 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของระบบ กฟผ. เพียง 26,942 เมกะวัตต์ เท่านั้น
       
        ถ้าเราใช้ตัวเลขความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดตามที่เกิดขึ้นจริงในปี 2557 อยู่ที่ 26,942 เมกะวัตต์ เป็นฐานคำนวณ เพื่อดูว่าการพยากรณ์ในปี 2558 สูงเกินกว่าที่เกิดขึ้นจริงจากปี 2557 เท่าไหร่?
       
        เราก็จะพบว่าการพยากรณ์ในปี 2558 ที่ตั้งเอาไว้สูงถึง 29,015 เมกะวัตต์ นั่นหมายถึง "การพยากรณ์"ปี 2558 นั้นสูงกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด"ที่เกิดขึ้นจริง" ปี 2557 ถึง 2,073 เมกะวัตต์
        นั่นหมายถึงการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี 2558 มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจริงในปี 2557 ถึง 7.69%
       
        ถ้าการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดโตขึ้น 7.69% ภายในปีเดียว นั่นอัปลักษณ์และน่าเกลียดหรือมหัศจรรย์หนักกว่าเดิมหรือไม่? เพราะเป็นตัวเลขที่มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปถึง 2.5-2.84 เท่าตัว
       
        เพราะไม่ว่าจะพิจารณาในมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี 2558 นั้นไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้ และในความเป็นจริงก็ไม่ได้เกิดมากขนาดนั้นด้วย จริงหรือไม่?
       
        และอาจจะอัปลักษณ์มากขึ้นไปอีกหรือไม่ เมื่อพบว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP 2015 มีการเร่งติดตั้งโรงไฟฟ้าสูงเกินสำรองมาตรฐานเกินกว่า 15% ของการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดขึ้นไปอีกอย่างมหาศาล
       
        และไม่ว่ากระทรวงพลังงานจะอ้างหลักวิชาการคำนวณพยากรณ์ค่าเฉลี่ยอย่างไรก็ตาม การใช้วิธีถ่วงน้ำหนักใน 6 ปีแรกให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงๆ ได้ถูกตั้งคำถามถึงความชอบธรรมอย่างมากว่ามีเจตนาทำไปเพื่ออะไร? และทำไปเพื่อเร่งสร้างโรงไฟฟ้าก่อนเวลาอันสมควรหรือไม่? หรือเพื่อหาความชอบธรรมในการเร่งแก้กฎหมายปิโตรเลียมแบบลวกๆ เพื่อจะได้เร่งเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 หรือไม่?
       
        ที่ต้องตั้งคำถามนี้ก็เพราะการสร้างโรงไฟฟ้าที่มากเกินจริง ย่อมเป็นภาระค่าไฟฟ้าให้สูงเพิ่มขึ้นเกินจริงไปด้วย อีกทั้งการประเมินการใช้ไฟฟ้าเกินจริงมักถูกใช้เป็นข้ออ้างในการเร่งรัดการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมเพื่อนำก๊าซธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้าด้วยคำขู่ว่าไฟฟ้าจะดับและไม่พอใช้เสมอๆ เพียงเพื่อจะหลบเลี่ยงในการแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมให้เกิดความรัดกุม รอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน จริงหรือไม่?
       
        ถึงเวลาที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แสดงความจริงใจและแสดงความบริสุทธิ์ ทำความจริงในเรื่องเหล่านี้ให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชน
       

       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
ขอวัดใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีพลังงานอีกสักครั้ง?
เปิดงานวิจัยการทดลองน้ำมันมะพร้าวในมนุษย์
เปิดงานวิจัยล่าสุด มหันตภัย ไขมันไม่อิ่มตัว และ น้ำตาลทั้งหลาย
"น้ำมันถั่วเหลือง" ทำให้เป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวาน ง่ายยิ่งกว่า "น้ำมันมะพร้าว" และ "น้ำตาลจากผลไม้"?
อาหารสำหรับป้องกันโรคความจำเสื่อม ในวันอัลไซเมอร์โลก !!
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 43 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015