เคาะค่าแรงขั้นต่ำ 8-17 บาท ลูกจ้างโวย 31 จังหวัดขึ้นต่ำกว่า 10 บาท

โดย MGR Online   
9 ธันวาคม 2553 14:15 น.
เคาะค่าแรงขั้นต่ำ 8-17 บาท ลูกจ้างโวย 31 จังหวัดขึ้นต่ำกว่า 10 บาท
        ปลัดแรงงาน เผยที่ประชุมบอร์ดค่าจ้างแรงงานกลาง มีมติให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 54 ในอัตรา 8-17 บาท/วัน โดยให้ทยอยปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะเวลา 5 ปี โดยปีแรกให้ปรับขึ้นเฉลี่ย 5-7 บาท/วัน “จ.ภูเก็ต” ได้ปรับขึ้นมากที่สุด 17 บาท/วัน เพราะ ศก.ดี-ค่าครองชีพสูง ด้านลูกจ้างออกอาการเซ็ง บ่นอุบขึ้นค่าแรง 31 จังหวัด ต่ำกว่า 10 บาท ไม่สะท้อนค่าครองชีพจริง
       

       

       
       นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลาง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) วันนี้ มีมติให้มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 2554 แบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 8-17 บาทต่อวัน ซึ่งจะมีเม็ดเงินเพิ่มเข้ามาในระบบ 14,694 ล้านบาท คิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจจะทำให้การบริโภคเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
       
       อย่างไรก็ตาม การจ่ายชดเชยในส่วนของค่าจ้างที่มีส่วนต่างไม่สามารถปรับในครั้งเดียวได้ เพราะจะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและนายจ้าง จึงต้องดำเนินการปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปภายใน 5 ปี
       
       “การสำรวจในทุกจังหวัดพบว่า ค่าจ้างแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ทางอนุกรรมการวิชาการใช้หลักดูเป็นรายภาค ซึ่งอนุกรรมการค่างจ้างวิชาการเห็นว่า ต้องมีการปรับแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งต้องใช้เวลา 5 ปี โดยปีแรกให้ปรับขึ้นเฉลี่ย 5-7 บาทต่อวัน”
       
       สำหรับในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะปรับขึ้นมาอยู่ที่ 215 บาทต่อวัน โดยในส่วนของข้อมูล พบว่า จังหวัดที่ปรับค่าจ้างขึ้นมา 8 บาทนั้น มีอยู่ 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และ ประจวบคีรีขั้นธ์ ส่วนจังหวัดที่ได้รับการปรับค่าจ้างสูงสุด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ปรับขึ้น 17 บาทต่อวัน
       
       นายสมเกียรติ กล่าวเสริมว่า การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรอบนี้ เพื่อต้องการรักษาอำนาจการซื้อของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานที่เริ่มเข้าทำงานใหม่ ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในแต่ละวันอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
       
       ทั้งนี้ จังหวัดที่ได้รับการปรับขึ้นต่ำสุด 8 บาท มี 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จาก 151 บาท เป็น 159 บาท ศรีสะเกษ 152 บาท เป็น 160 บาท อำนาจเจริญ 155 บาท เป็น 163 บาท นครสวรรค์ จาก 158 บาท เป็น 166 บาท เพชรบูรณ์ 158 บาท เป็น 166 บาท อุทัยธานี 160 บาท เป็น 168 บาท และประจวบคีรีขันธ์ 164 บาท เป็น 172 บาท
       
       ปรับขึ้นในอัตรา 9 บาท 24 จังหวัด ได้แก่ น่าน จาก 152 บาท เป็น 161 บาท ตาก จาก 153 บาท เป็น 162 บาท สุรินทร์ 153 บาท เป็น 162 บาท มหาสารคาม 154 บาท เป็น 163 บาท นครพนม 155 บาท เป็น 164 บาท ชัยภูมิ ลำปาง หนองบัวลำภู จาก 156 บาท เป็น 165 บาท เชียงราย บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สกลนคร จาก 157 บาท เป็น 166 บาท ชัยนาท สุพรรณบุรี จาก 158 บาท เป็น 167 บาท ตราด ลำพูน จาก 160 บาท เป็น 169 บาท สมุทรสงคราม จาก 163 บาท เป็น 172 บาท อ่างทอง 165 บาท เป็น 174 บาท เชียงใหม่ 171 บาท เป็น 180 บาท พระนครศรีอยุธยา 181 บาท เป็น 190 บาท สระบุรี 184 บาท เป็น 193 บาท สมุทรปราการ 206 บาท เป็น 215 บาท และ กรุงเทพมหานคร 206 บาท เป็น 215 บาท
       
       ปรับขึ้น 10 บาท 16 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ จาก 153 บาท เป็น 163 บาท มุกดาหาร 155 บาท เป็น 165 บาท กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 157 บาท เป็น 167 บาท กำแพงเพชร 158 บาท เป็น 168 บาท หนองคาย 159 บาท เป็น 169 บาท นครนายก 160 บาท เป็น 170 บาท เลย สระแก้ว 163 บาท เป็น 173 บาท นครราชสีมา 173 บาท เป็น 183 บาท นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร จาก 205 บาท เป็น 215 บาท
       
       ปรับขึ้น 11 บาท 6 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี 159 บาท เป็น 170 บาท นราธิวาส อุบลราชธานี 160 บาท เป็น 171 บาท สิงห์บุรี 165 บาท เป็น 176 บาท เพชรบุรี 168 บาท เป็น 179 บาท ระยอง 178 บาท เป็น 189 บาท
       
       ปรับขึ้น 12 บาท 10 จังหวัด ได้แก่ แพร่ พิจิตร จาก 151 เป็น 163 บาท สุโขทัย 153 บาท เป็น 165 บาท อุดรธานี 159 บาท เป็น 171 บาท ยะลา 160 เป็น 172 บาท จันทบุรี 167 บาท เป็น 179 บาท กาญจนบุรี 169 บาท เป็น 181 บาท ลพบุรี 170 บาท เป็น 182 บาท ระนอง 173 บาท เป็น 185 บาท ชลบุรี 184 บาท เป็น 196 บาท
       
       ปรับขึ้น 13 บาท 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 159 บาท เป็น 172 บาท ชุมพร 160 บาท เป็น 173 บาท ตรัง 162 บาท เป็น 175 บาท ราชบุรี 167 บาท เป็น 180 บาท พังงา 173 บาท เป็น 186 บาท ฉะเชิงเทรา 180 บาท เป็น 193 บาท ปราจีนบุรี 170 บาท เป็น 183 บาท
       
       ปรับขึ้น 14 บาท มี 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สตูล 159 บาท เป็น 173 บาท กระบี่ 170 บาท เป็น 184 บาท ปรับขึ้น 15 บาท มี 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 159 บาท เป็น 174 บาท สงขลา 161 บาท เป็น 176 บาท และปรับขึ้น 17 บาท มี 1 จังหวัด คือ ภูเก็ต 204 บาท เป็น 221 บาท
       
       “สาเหตุที่จังหวัดภูเก็ตได้รับการปรับขึ้นสูงสุด เพราะเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ที่มีค่าครองชีพสูง ซึ่งเดิมอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอปรับขึ้น 11 บาท แต่บอร์ดค่าจ้างกลางได้บวกค่าคุณภาพชีวิต ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจอีก 6 บาท รวมเป็น 17 บาท”
       
       ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม มีลูกจ้างที่จะได้รับการปรับค่าจ้างครั้งนี้จำนวน 2 ล้านคน เป็นเม็ดเงิน 6,918 ล้านบาท เมื่อรวมกับแรงงานต่างด้าวอีกประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งจะได้ค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราใหม่ เป็นเงิน 7,700 ล้านบาท เมื่อรวมแล้วจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้น 14,900 ล้านบาท
       
       ปลัดกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า การพิจารณาในวันนี้ได้พิจารณาอย่างรอบด้าน พิจารณาความสามารถของนายจ้าง รวมทั้งความพึงพอใจของลูกจ้างที่จะได้รับ โดยยืนยันว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ ได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว และมติที่ออกมาก็เป็นพอใจของทุกฝ่าย
       
       หลังจากนี้ คณะกรรมการค่าจ้างจะรายงานผลการพิจารณาไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อลงนามในประกาศของกระทรวง ก่อนจะส่งประกาศดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและแจ้งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบต่อไป ซึ่งทั้งหมดจะมีผลตั้งวันที่ 1 มกราคม 2554
       
       ด้าน นายมนัส โกศล ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางกลุ่มลูกจ้างรับได้ จากมติคณะกรรมการค่าจ้างที่ให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศเฉลี่ย 11 บาทต่อวัน แต่เห็นว่าในส่วนของ 31 จังหวัด ที่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างต่ำกว่า 10 บาทต่อวัน ยังถือว่าน้อยเกินไป ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ ดังนั้น เตรียมมายื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้าง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 นี้ เพื่อให้ทบทวนมติดังกล่าว โดยจะให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างในส่วนของ 31 จังหวัด ให้มีความเหมาะสมต่อไป
       
       อย่างไรก็ตาม ในส่วนของลูกจ้าง เห็นว่า มติบอร์ดชุดดังกล่าวที่ให้ปรับขึ้นค่าจ้าง จังหวัดภูเก็ตสูงสุด 17 บาท ต่อวันนั้น ถือว่าเป็นระดับที่สูงเกินไป ซึ่งคณะกรรมการควรพิจารณาให้เกิดความเหมาะสม

จำนวนคนโหวต 12 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 7 คน
59 %
ไม่เห็นด้วย 5 คน
41 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017