The3rd Thailand Plastics Awards 2017 by Siam Discovery

โดย MGR Online   
13 กรกฎาคม 2560 13:48 น. (แก้ไขล่าสุด 14 กรกฎาคม 2560 08:35 น.)
The3rd Thailand Plastics Awards 2017 by Siam Discovery
        สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3” (The3rd Thailand Plastics Awards 2017 by Siam Discovery) ภายใต้แนวคิด “Better is your life” ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 กันยายน 2560
       
       ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่าหนึ่งแสนบาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมประกวดในระดับอาเซียน
       
       รายละเอียดการประกวดต่างๆ
       
       ประเภทกลุ่มผู้ที่ส่งประกวดผลงาน
       
       - ประเภทผู้ประกอบการ
       
       - ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป

The3rd Thailand Plastics Awards 2017 by Siam Discovery
        หัวข้อสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
       
       1. กลุ่มผู้ประกอบการ
       
       - ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Housewares Products)
       
       - บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร และผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว (Food Packaging & Disposable Products)
       
       - บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้บรรจุอาหาร (Non-Food Packaging)
       
       - ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal care& Medical & Healthcare Products
       
       - ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Products)
       
       2. กลุ่มนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
       
       - นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
       
        รางวัล
       
       1. กลุ่มผู้ประกอบการ
       
       สามารถส่งชิ้นงานได้ 5 หมวดประเภทรางวัล Gold Awards, Silver Awards, Bronze Awards และรางวัลชมเชย (ถ้ามี)
       
       2. กลุ่มนักศึกษา/บุคคลทั่วไปสามารถส่งชิ้นงานในหมวด “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”
       
       - รางวัล Gold Awards และเงินรางวัล 80,000 บาท
       
       - รางวัล Silver Awards และเงินรางวัล 50,000 บาท
       
       - รางวัล Bronze Awards และเงินรางวัล 30,000 บาท
       
       - รางวัลชมเชย 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
       
       สิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับผลงานที่ชนะรางวัล
       
       1. มีสิทธิได้เข้าร่วม Business Matching กับสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ
       
       2. สิทธิประชาสัมพันธ์บริษัทและผลิตภัณฑ์ผ่านหน้าสื่อหลักต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น
       
       3. สิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ASEAN Plastics Awards 2018 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และโอกาสเข้าร่วมประกวดเวที WorldStar Awards จัดโดย World Packaging Organization (WPO)
       
       ***เฉพาะชิ้นงานที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ชนะเวที ASEAN Plastics Awards

The3rd Thailand Plastics Awards 2017 by Siam Discovery
        หลักเกณฑ์การตัดสิน
       
       1. คณะกรรมการจัดงานฯ จะเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินและคำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
       
       2. คณะกรรมการตัดสินสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทประกวดของแต่ละผลงานตามความเหมาะสมผลงานแต่ละชิ้นจะได้รับการพิจารณาและประเมินตามคุณภาพการผลิต ขั้นตอนในการผลิต ลักษณะการใช้งานและการออกแบบ
       
       3. คณะกรรมการตัดสินสงวนสิทธิ์ที่จะให้รางวัลมากกว่า 1 รางวัลในการประกวดบางประเภท และไม่ให้รางวัลในการประกวดบางประเภทที่ไม่มีชิ้นงานใดเหมาะสม
       
       4. ผลงานแต่ละชิ้นจะได้รับการพิจารณาและประเมินตาม Innovation นวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค Manufacturing process ขั้นตอนการผลิตความยากง่ายในการผลิต Function หน้าที่การใช้งาน Safety Concern ความปลอดภัยในการใช้งาน Commercialization ความสามารถในเชิงพาณิชย์ Display รูปลักษณ์ ความสวยงามของสินค้า Environmental Concern การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Overall Impression ความประทับใจโดยรวม
       
       หลักเกณฑ์การให้คะแนน
       
       - คณะกรรมการตัดสินจะเป็นผู้กำหนด

The3rd Thailand Plastics Awards 2017 by Siam Discovery
        เงื่อนไขการสมัครผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
       
       ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก มาสเตอร์แบทช์ หรือสีสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับขึ้นรูปพลาสติกแม่พิมพ์พลาสติก, ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก, นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
       
       กติกาการส่งผลงานประเภทผู้ประกอบการ
       
       - ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในนามบุคคล ห้างร้าน บริษัท นิติบุคคล หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผู้ส่งประกวดจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานนั้นๆ เช่น ผู้ผลิตผู้จ้างผลิต ผู้ออกแบบ หรือผู้มีส่วนร่วมผลิตในขั้นตอนต่างๆ
       
       - ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องผลิตและขึ้นรูปในประเทศไทย, ผลิตเพื่อการพาณิชย์, ต้องไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์, ควรจดหรือขึ้นทะเบียนสิทธิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้ส่งเข้าประกวด (ไม่บังคับ)
       
       - ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งผลงาน 3 ชิ้นต่อ 1 ประเภท (เผื่อเสียหาย) โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน (ข้อมูลส่วนที่ 1 ของผู้ส่งประกวด เช่น ชื่อ หรือบริษัท จะถูกปิดเป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่คณะกรรมการตัดสิน)
       
       - ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ชิ้นงานในทุกๆ ประเภท สำหรับผลงานที่มีการส่งซ้ำ จุถือว่าเป็นชิ้นงานเดียวเท่านั้น
       
       - ใบสมัคร 1 ใบต่อ 1 ผลงานต่อ 1 ประเภทประกวดเท่านั้น ถ้ามีความประสงค์จะส่งผลงานใดเข้าประกวด มากกว่า 1 ประเภทผู้ส่งประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเพิ่ม และแยกกรอกใบสมัครตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมประกวดเพิ่มให้ถูกต้องเท่านั้น
       
       - ชิ้นงานที่ได้รับรางวัล กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกจะเป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือกและจัดส่งเข้าร่วมประกวดงานระดับนานาชาติ (ยกเว้นประเภทที่ไม่ได้มีการจัดประกวด)
       
       กติกาการส่งผลงานประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
       
       ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป จะต้องส่งผลงานในรูปแบบภาพสเก็ตผลงาน พร้อมแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานโดยประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
       
       - ออกแบบภาพสเกตช์ผลงาน จํานวน 1 บอร์ด และแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน (Mood Board) จำนวน 1 บอร์ด รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 บอร์ด ลงในกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (36x48 ซม.) แนวตั้งหรือแนวนอนและติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A3 (36x48 ซม.) พร้อมใสชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ ชื่อมหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษา ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจ ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กันยายน 2560
       
       ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ที่ผ่านเข้ารอบ 10 รายชื่อสุดท้ายจะต้องร่วมกิจกรรม WORKSHOP ที่ทางผู้จัดกิจกรรมกำหนด
       
       ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป จะต้องผลิตชิ้นงานจริงตามที่ได้นำเสนอผลงานภาพสเกตช์ที่ได้ผ่านเข้ารอบโดยกำหนดส่งชิ้นงานจริงภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
       
       ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ตกลงยินยอมให้นำผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัท สยามพิวรรธน์ และกลุ่มบริษัทในเครือ โดยสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม
       
       สถานที่การส่งผลงาน
       
       ประเภทผู้ประกอบการ
       
       หมดเขตส่งใบสมัครและผลงาน วันที่ 25 กันยายน 2560
       
       ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ DOWNLOAD ใบสมัครได้ http://www.ftiplastic.com สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ โทร. 0-2345-1006 ติดต่อ ฝ่ายประสานงานกลุ่มฯ พลาสติก
       
       ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
       
       หมดเขตส่งใบสมัครและผลงาน วันที่ 25 กันยายน 2560
       
       ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือจัดส่งไปรษณีย์โดยจะนับจากวันที่เอกสารส่งถึงสํานักงานเท่านั้น ณ สำนักงานการตลาด ชั้น 4A ฝั่งนอร์ท ศูนย์การค้าสยามพารากอน
       
       ดาวน์โหลดใบสมัคร (http://www.siamdiscovery.co.th/happening/thailandplastic_Regis)
       
       ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจกรรมการตลาด Corporate และ CSR โทร. 0-2610-8493 (คุณวรวลัญช์)
       
       
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017