ครบ 3 ราย เอไอเอสแจ้งไม่เข้าประมูล 1800 MHz
หรือว่า 15 มิ.ย. จะไม่มีโอเปอเรเตอร์ยื่นซองร่วมประมูล 1800 MHz
Apple จดสิทธิบัตรเครื่องวัดความดันโลหิตแบบใหม่
“ดีแทค” ประกาศตั้ง CEO ใหม่ ดึงมาจากเทเลนอร์ ฮังการี
Xiaomi ขาดทุน 1 พันล้านดอลล์ไตรมาสแรก