มรภ.จันทรเกษม ปลุกเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์ภาษาไทย มรดกชาติ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   
19 กรกฎาคม 2553 15:10 น.
        “ขอบจัยนะ , เทอว่างป่ะ , จิงดิ , ดีคับ , กำเจรงๆ , ซียู , ไปดริ๊งกันฯลฯ” ... สารพัดคำประหลาดๆ ที่เราอาจจะคุ้นหูคุ้นตาในยุคปัจจุบัน มักมีที่มาจากวัยรุ่นในโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งคนที่หัวใจรักภาษาไทยคงปวดหัวกับภาษาเหล่านี้ เพราะบางครั้งคำเหล่านี้ถูกนำมาใช้จริง กลายเป็นข้อผิดพลาดจากความเคยชินของหมู่เยาวชน

มรภ.จันทรเกษม ปลุกเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์ภาษาไทย มรดกชาติ
        มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มรภ.จันทรเกษม) โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักปัญหาคนรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง จึงจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกชาติ เพื่อวอนทุกฝ่ายส่งเสริมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน
       
       รศ.ประไพ เชิงฉลาด ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มรภ.จันทรเกษม กล่าวว่า ปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยหลายด้าน โดยมีผลกระทบมาจากกระแสของวัฒนธรรมต่างชาติในยุคโลกาภิวัฒน์ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติตลอดมา คือ ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย คนไทยซึ่งเป็นเจ้าของภาษา จึงควรตระหนักและหวงแหนในข้อนี้
       
       “ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ สาขาวิชาภาษาไทยตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยที่คนไทยทุกคนควรอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมทางด้านนี้ จึงจัดกิจกรรม “โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ”ประจำปี 2553 เพื่อเชิดชูและธำรงความเป็นไทยและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งกลุ่มเยาวชนยังคงติดกับการใช้ภาษาไทยที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นการพูด หรือการเขียน การใช้คำแสลง คำเฉพาะกลุ่ม สิ่งเหล่านี้เข้ามามีบทบาทด้านภาษามากขึ้น ทำให้ใช้ภาษาอย่างผิดกลายเป็นความเคยชินจนลืมถึงความถูกต้องในการใช้ภาษา การจะอนุรักษ์ภาษาซึ่งเป็นมรดกประจำชาติ อาจารย์ผู้สอนจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ควรมีการเสริมสร้างกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นเฉพาะแค่วิชาภาษาไทยเท่านั้น นอกจากนี้ครอบครัวและสื่อมวลชนก็ควรมีส่วนในการที่จะช่วยปลูกฝังเยาวชนเช่นเดียวกัน เพราะสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อด้านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนควรจะมีการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน” รศ.ประไพ กล่าว

มรภ.จันทรเกษม ปลุกเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์ภาษาไทย มรดกชาติ
แบบเรียนภาษาไทยในตำนาน
        สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นจะช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี เช่น การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาษาไทยในปัจจุบัน” โดย ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ การประกวดความสามารถทางภาษาไทย ด้านการพูดสุนทรพจน์ การแต่งคำประพันธ์และการอ่านทำนองเสนาะ เป็นต้น
       
       “คาดหวังต่อนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทยมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ในฐานะเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติ นักศึกษามีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการร่วมและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาไทยเป็นหมู่คณะ และบุคคลทั่วไปมีโอกาสและประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถทางภาษาไทยมากขึ้น อีกทั้งมีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง” รศ.ประไพ กล่าวทิ้งท้าย

จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 2 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017