เปิดมิติใหม่ “RSU WISDOM TV” สถานีโทรทัศน์นกฮูก ม.รังสิต

โดย MGR Online   
7 มีนาคม 2555 12:47 น.
เปิดมิติใหม่ “RSU WISDOM TV” สถานีโทรทัศน์นกฮูก ม.รังสิต
“RSU WISDOM TV” สถานีโทรทัศน์นกฮูก
        นับว่าเป็นปรากฏการณ์แห่งในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับ “RSU WISDOM TV” สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อขุมพลังแห่งปัญญา ออกอากาศด้วยระบบ KU-Band (จานส้ม IPM) ช่อง 47ด้วยเหตุผลประการแรก คือ มหาวิทยาลัยไม่ใช่เพียงสถาบันที่ให้ความรู้และใบปริญญาเพียงอย่างเดียว ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การที่ประเทศชาติบ้านเมืองหรือ โลกจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องอาศัยปัญญา หากสถาบันการศึกษาไม่เป็นขุมพลังแห่งปัญญาแล้ว ชาติก็จะไม่มีปัญญา
       
       ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดช่องสถานีโทรทัศน์ RSU WISDOM TV เพราะเห็นว่าการเรียนมหาวิทยาลัยนั้น ความรู้หรือปัญญาที่ไม่ใช่แค่การเรียนหนังสือ หรือสิ่งที่อาจารย์สอนในห้องเรียนเท่านั้น หากแต่ปัญญาจะเกิดจากการที่อาจารย์และลูกศิษย์ร่วมมือกับสังคมเพื่อเสริมสร้างปัญญา
       
       “เราจะต้องเอาสิ่งที่ดีในตัวเองบวกกับจินตนาการ บวกกับสภาพภายนอก เพื่อสร้างขุมพลังปัญญา ขุมพลังของเราไม่ใช่เพื่อลูกศิษย์อย่างเดียว แต่มหาวิทยาลัยคณาจารย์และนักศึกษาจะต้องทำเพื่อสังคมส่วนรวม โดยใช้วิธีสอนให้ผู้เรียนได้เผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ใช่ปล่อยให้ไปตามกระแสของสังคมที่เป็นอยู่ อะไรไม่ดี ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยต้องอยู่ในฐานะที่เข้าใจ สิ่งสำคัญ คือ เราต้องเป็นคนที่ออกไปนำกระแส เบี่ยงเบนกระแสให้เป็นไปในทิศทางที่ดี เมื่อมหาวิทยาลัยเห็นว่าเราได้สะสมเป็นขุมพลังแห่งปัญญามานานถึง 27 ปีแล้ว เราจึงเดินหน้าทำเพื่อสังคมต่อไป และถือเอาการเปิด RSU WISDOM TV เป็นแหล่งสร้างขุมพลังทางปัญญา เพื่อนำความรู้สู่สังคม”
       
       ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับเหตุผลประการที่สอง คือ ปัจจุบันสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญมากต่อสังคม โดยมีความลึกซึ้งในสองมิติด้วยกัน “มิติแรก คือ มีความสำคัญในการให้การศึกษา เพราะการศึกษาทำให้คนเราได้เรียนรู้ตลอดชีวิต และภาระหน้าที่หนึ่งของการให้การศึกษาคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของสื่อมวลชนที่สามารถทำได้ ส่วนมิติที่สอง คือ สื่อมวลชนถือเป็นฐานันดรสี่ของชาติ เป็นช่องทางในการศึกษา ชี้นำด้านต่างๆ ให้มวลชนได้ตลอดชีวิต สามารถสะท้อนความเป็นจริงให้สังคมรับรู้ได้ในทุกเรื่อง รวมทั้งยังเปิดมุมมองและการให้ข้อเสนอแนะว่าควรทำอย่างไรเมื่อสังคมเกิดปัญหา ถือเป็นหน้าที่สำคัญของการเป็นสื่อมวลชลที่ดี” อธ.ม.รังสิต กล่าว
       
       นายณรงค์ สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ RSU TV กล่าวว่า RSU WISDOM TV เป็นสถานีโทรทัศน์ที่เป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้สู่สังคม รายการที่นำเสนอมีแนวเนื้อหาให้สาระความรู้อย่างรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในสังคม ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม ฯลฯ ซึ่งเป็นการช่วยขับเคลื่อนขุมพลังทางปัญญาของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้ปรากฏแก่สังคมภายนอกอย่างชัดเจน โดยมีสัญลักษณ์ของช่องสถานี คือ นกฮูก ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อถึงความฉลาดมีสติปัญญา (Wisdom)
       
       “สำหรับรูปแบบรายการของช่องสถานี จะเป็นในลักษณะที่มีรูปแบบแตกต่างๆ ไปจากรายการตามช่องฟรีทีวีทั่วไป โดยจะเน้นรายการทอล์กโชว์มากกว่า ส่วนหนึ่งเพราะ ม.รังสิต มีคณาจารย์ บุคลากรที่มีชื่อเสียง และคนในสังคมให้ความสนใจหลายท่าน อาทิ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อ.อนุสรณ์ ศรีแก้ว เป็นต้น ส่วนนี้จึงสามารถเรียกความสนใจได้ระดับที่ดี ส่วนประเด็นที่นำเสนอนั้นเป็นเรื่องที่ สังคมต้องรู้ ควรรู้ และได้คำตอบ นอกจากนี้ ยังมีรายการข่าวที่นำเสนอทุกครึ่งชั่วโมง และรายการวาไรตี้ ที่เน้นให้สาระความรู้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่” ผอ. RSU TV กล่าวเสริม
       
       ด้าน นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะนิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า RSU WISDOM TV เป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่มีรายการหลากหลาย เป็นการรวบรวมผู้รู้นักคิด นักกลยุทธ์ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ มาร่วมแสดงความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกันในสังคม
        
       “เราเน้นเจาะกลุ่มผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการแสวงหาความรู้ และนำประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตมีความเชื่อว่า RSU WISDOM TV จะสร้างมิติใหม่ให้กับวงการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มีบทบาทในการเป็นเวทีแห่งการแสดงความคิดเห็น เป็นสื่อที่สะท้อนปัญหา เป็นแสงธรรมที่จะชี้นำสังคมที่สำคัญคือมีบทบาทในการนำไปสู่การพัฒนาสังคมธรรมาธิปไตย ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

เปิดมิติใหม่ “RSU WISDOM TV” สถานีโทรทัศน์นกฮูก ม.รังสิต
ทีมงาน“RSU WISDOM TV”
       

เปิดมิติใหม่ “RSU WISDOM TV” สถานีโทรทัศน์นกฮูก ม.รังสิต
ขั้นตอนการทำรายการ
       

เปิดมิติใหม่ “RSU WISDOM TV” สถานีโทรทัศน์นกฮูก ม.รังสิต
เผยแพร่ผ่านทางดาวเทียมและหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
       

เปิดมิติใหม่ “RSU WISDOM TV” สถานีโทรทัศน์นกฮูก ม.รังสิต
       

จำนวนคนโหวต 8 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 8 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017