หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Campus | แหล่งการศึกษา
 

รู้จักหลักสูตร “เตรียมวิศวะ” ร.ร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
11 พฤศจิกายน 2555 09:17 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
รู้จักหลักสูตร “เตรียมวิศวะ” ร.ร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นการเรียนการสอนในหลักสูตร “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์” ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้พัฒนาหลักสูตร ปวช. เป็น “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
       
       หลักสูตร “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์” เป็นการพัฒนาการจัดเรียนการสอนมาจาก ระดับ ปวช. ในช่วงที่ก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าใหม่ๆ ภายใต้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งการเรียนในสมัยนั้นเรียนฝึกปฏิบัติมากกว่าเรียนทฤษฎี ภายหลังได้มีการปรับหลักสูตรให้มีศักยภาพสูงขึ้นโดยการทดลองใช้ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เรียนทฤษฎีน้อยกว่าปฏิบัติแต่เน้นการฝึกปฏิบัติมาก เรียนปฏิบัติ สัปดาห์ละ 3 วัน ทฤษฎี 2 วัน คือ ปฏิบัติ 60% เรียนทฤษฎี 40% จากนั้นปรับทฤษฎีมากขึ้น ปฏิบัติน้อยลงโดยเน้นทฤษฎี 50 ปฏิบัติ 50 เพื่อเน้นวิชาการในการ เรียนต่อระดับวิศวะ ที่มีสายปฏิบัติมีความชำนาญงาน ควบคู่ไปกลับการ “สร้างคนสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง”

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
รู้จักหลักสูตร “เตรียมวิศวะ” ร.ร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. มี 3 สาขาวิชา คือ เครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย) โยธา (โปรแกรมภาษาไทย) และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [โปรแกรมภาษาไทย, (หลักสูตร English Program)] ซึ่งการเรียนการสอนทั้ง 3 สาขาวิชา จะเป็นนักเรียนสายสามัญจะต้องเรียนเหมือนกันคือ วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นเป็นวิชาเฉพาะทาง เช่น นักศึกษาสาขาเครื่องกล เรียนพื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ช่างกลโรง ช่างยนต์ เขียนแบบ งานเชื่อม สาขาไฟฟ้า เรียนวิชาเฉพาะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ สาขาโยธาเรียนด้านโยธา และงานไม้ ควบคู่กันคือ หลักสูตรหลัก ใน 3 ปี ซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
       
       มจพ. ใช้รูปแบบที่เน้นนักศึกษาที่จะเรียนต่อระดับสูงทาง Partical Engineer ให้มีพื้นฐานปฏิบัติมากขึ้น เน้นการใช้เครื่องจักร โดยที่นักเรียน ระดับ ปวส. เรียนทุกสาขา ทั้ง ช่างยนต์ ช่างเชื่อม เรียนเหมือนกันหมด อีกสาขาหนึ่งที่เน้นเฉพาะทางและจะเปิดสอน คือ สาขายานยนต์ ที่มุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งละสถาบันการศึกษาจะแข่งขันกันค่อนข้างสูง โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. เพื่อเรียนรู้พื้นฐาน ทางช่าง จัดบริการฝึกพื้นฐาน เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานและทักษะที่แน่น นักเรียนที่จบหลักสูตรเตรียมวิศวะจึงมีความเข้มข้น เป็นที่ต้องการของตลาดสูง ตลอดจนสามารถเรียนต่อยอดไปจนถึงระดับปริญญาตรี และมีความสามารถเชี่ยวเฉพาะทาง สามารถนำความรู้ตั้งแต่ต้นไปพัฒนาในการเรียนการสอนต่อไปให้มากขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
รู้จักหลักสูตร “เตรียมวิศวะ” ร.ร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
สำหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะเปิดสอบตรงในช่วงเดือนธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ ทุกๆ ปี เป็นการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้ (1) การรับตรงสอบข้อเขียน เปิดรับสมัครทั้งโครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2) ซื้อระเบียบการรับสมัครประมาณ เดือน ธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี (3) มหาวิทยาลัยได้จัดส่งโปสเตอร์การประชาสัมพันธ์ไปยัง งานแนะแนวให้แก่โรงเรียนสายสามัญตั้งแต่ ม. 1- ม. 6 เพื่อประชาสัมพันธ์ไปล่วงหน้า
       
       สอบถามข้อมูลได้ที่ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6111, 6236,6245 หรือ งานประชาสัมพันธ์ หรือ หน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626,1627 และ www.kmutnb.ac.th

ข่าวล่าสุด ในหมวด
9 คลิปการบรรยายระดับโลก..ที่วัยเรียนควรดู!!
TOEIC “ภาษาอังกฤษ กับ การเข้าสู่ AEC”
“ม.แม่ฟ้าหลวง” สวย เว่อร์ วัง อลังที่สุดในไทย
เคล็ดลับเตรียมสอบฉบับทันใจ “ฝึกโทอิค 14 วัน 830 คะแนน”
10 ทุนดี๊...ดี ไม่ต้องมีเกรดเฉลี่ย!!!
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 33 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 31 คน
94 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
6 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015