หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Campus | แหล่งการศึกษา
 

รู้จักหลักสูตร “เตรียมวิศวะ” ร.ร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
11 พฤศจิกายน 2555 09:17 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
รู้จักหลักสูตร “เตรียมวิศวะ” ร.ร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นการเรียนการสอนในหลักสูตร “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์” ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้พัฒนาหลักสูตร ปวช. เป็น “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
       
       หลักสูตร “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์” เป็นการพัฒนาการจัดเรียนการสอนมาจาก ระดับ ปวช. ในช่วงที่ก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าใหม่ๆ ภายใต้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งการเรียนในสมัยนั้นเรียนฝึกปฏิบัติมากกว่าเรียนทฤษฎี ภายหลังได้มีการปรับหลักสูตรให้มีศักยภาพสูงขึ้นโดยการทดลองใช้ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เรียนทฤษฎีน้อยกว่าปฏิบัติแต่เน้นการฝึกปฏิบัติมาก เรียนปฏิบัติ สัปดาห์ละ 3 วัน ทฤษฎี 2 วัน คือ ปฏิบัติ 60% เรียนทฤษฎี 40% จากนั้นปรับทฤษฎีมากขึ้น ปฏิบัติน้อยลงโดยเน้นทฤษฎี 50 ปฏิบัติ 50 เพื่อเน้นวิชาการในการ เรียนต่อระดับวิศวะ ที่มีสายปฏิบัติมีความชำนาญงาน ควบคู่ไปกลับการ “สร้างคนสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง”

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
รู้จักหลักสูตร “เตรียมวิศวะ” ร.ร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. มี 3 สาขาวิชา คือ เครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย) โยธา (โปรแกรมภาษาไทย) และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [โปรแกรมภาษาไทย, (หลักสูตร English Program)] ซึ่งการเรียนการสอนทั้ง 3 สาขาวิชา จะเป็นนักเรียนสายสามัญจะต้องเรียนเหมือนกันคือ วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นเป็นวิชาเฉพาะทาง เช่น นักศึกษาสาขาเครื่องกล เรียนพื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ช่างกลโรง ช่างยนต์ เขียนแบบ งานเชื่อม สาขาไฟฟ้า เรียนวิชาเฉพาะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ สาขาโยธาเรียนด้านโยธา และงานไม้ ควบคู่กันคือ หลักสูตรหลัก ใน 3 ปี ซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
       
       มจพ. ใช้รูปแบบที่เน้นนักศึกษาที่จะเรียนต่อระดับสูงทาง Partical Engineer ให้มีพื้นฐานปฏิบัติมากขึ้น เน้นการใช้เครื่องจักร โดยที่นักเรียน ระดับ ปวส. เรียนทุกสาขา ทั้ง ช่างยนต์ ช่างเชื่อม เรียนเหมือนกันหมด อีกสาขาหนึ่งที่เน้นเฉพาะทางและจะเปิดสอน คือ สาขายานยนต์ ที่มุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งละสถาบันการศึกษาจะแข่งขันกันค่อนข้างสูง โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. เพื่อเรียนรู้พื้นฐาน ทางช่าง จัดบริการฝึกพื้นฐาน เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานและทักษะที่แน่น นักเรียนที่จบหลักสูตรเตรียมวิศวะจึงมีความเข้มข้น เป็นที่ต้องการของตลาดสูง ตลอดจนสามารถเรียนต่อยอดไปจนถึงระดับปริญญาตรี และมีความสามารถเชี่ยวเฉพาะทาง สามารถนำความรู้ตั้งแต่ต้นไปพัฒนาในการเรียนการสอนต่อไปให้มากขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
รู้จักหลักสูตร “เตรียมวิศวะ” ร.ร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
สำหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะเปิดสอบตรงในช่วงเดือนธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ ทุกๆ ปี เป็นการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้ (1) การรับตรงสอบข้อเขียน เปิดรับสมัครทั้งโครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2) ซื้อระเบียบการรับสมัครประมาณ เดือน ธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี (3) มหาวิทยาลัยได้จัดส่งโปสเตอร์การประชาสัมพันธ์ไปยัง งานแนะแนวให้แก่โรงเรียนสายสามัญตั้งแต่ ม. 1- ม. 6 เพื่อประชาสัมพันธ์ไปล่วงหน้า
       
       สอบถามข้อมูลได้ที่ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6111, 6236,6245 หรือ งานประชาสัมพันธ์ หรือ หน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626,1627 และ www.kmutnb.ac.th

ข่าวล่าสุด ในหมวด
เทคนิควิธีสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนสูงปี๊ด 800 UP!!
เปิดตำราฝึกงานยังไงให้ผ่านเกณฑ์!
7 เว็บไซต์ เรียนฟรีแถมเก่งภาษาอังกฤษ!!
บทเรียนชีวิตที่หาเรียนไม่ได้จากรั้วมหา’ลัย
10 อันดับเมืองสุดแสนประหยัดสำหรับนักศึกษา ปี 2015
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 33 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 31 คน
94 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
6 %
ความคิดเห็นที่ 26 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เครื่องกลึงในรูปแรกอายุเฉียดสี่สิบปีแล้วนะครับ นักศึกษาสมัยนั้นสร้างกันเองตอนนั้นยังเป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ(ไทย-เยอรมัน)ซึ่งสอนระดับ ปวช.-ปวส. ส่วนหลักสูตรเตรียมวิศวะฯเปิดรุ่นแรกมานานแล้วครับ ตั้งแต่ปี2531 รับนร.จบ ม.3สอบตรงเข้าเรียนต่อในวุติ ปวช. มีสามแผนกคือ เตรียมวิศวะเครื่องกล(PMT-Pre Mechanicle Technic), เตรียมวิศวะไฟฟ้า(PET-Pre Electricel Technics ), เตรียมวิศวะโยธา(PCT). เรียนยากมากเพราะต้องเรียนเหมือนนักเรียน ม.ปลายสายวิทย์อุตสาหกรรม แต่ตัดวิชาชีวะและวิชาทางสังคมออก โดยมีวิชาช่างเพิ่มเข้ามาและมีวิชาภาคปฎิบัติเต็มวันสองถึงสามวันทุกเทอมตลอดสามปี วันเรียนไม่พอต้องไปสอบกันวันเสาร์อาทิตย์เป็นประจำ เรียนระบบรายวิชาเลือกลงทะเบียนเองเหมือมเรียนมหาวิทยาลัย ติดเอฟ ติดดี เป็นเรื่องธรรมชาติ ดรอป ติดโปร รีไทร์ เป็นเรื่องปรกติ เรียนจบแล้วอยากต่อ ป.ตรีก็ต้องสอบตรงต่อ วุติปวช.เทียบวุติ ม.ปลายได้ สอบเอ็นทรานส์ติด วิศวะ มหาวิทยาลัยอื่นๆ กันเป็นเรื่องเป็นราว บางคนเปลี่ยนสายไปเป็น หมอ เป็น สถาปัถย์ ก็เยอะ เตรียมวิศวะรุ่นแรก ปัจจุบันเป็นระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการกันแล้ว ..... จาก PMT รุ่น 1
oldbot
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 24 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ออกตัวก่อน ผมไม่ได้จบปวช.ที่นี่ แต่มาต่อป.ตรีที่นี่ ยอมรับว่า หลักสูตรเตรียมวิศวฯที่นี่ ดีที่สุด บีม D2B จบที่นี่แล้วสอบต่อวิศวฯจุฬา, เติ้ล BKK จบที่นี่แล้วสอบวิศวฯเกษตรได้ คนที่ผมคิดว่าเรียนอ่อนๆในระดับป.ตรี แต่พอเรียนจบ ตอนนี้ได้งานการใหญ่โต รู้จักประยุกต์ แล้วเข้าใจกับงานได้ดี เพราะพิ้นฐานปวช.นอกจากสอนเรื่องปฏิบัติ ทฤษฎีก็ได้ เห็นได้จาก สามารถไปสอบเอ็นทรานซ์(ชื่อในสมัยนั้น) แข่งกับเด็กสายสามัญได้สบายๆ

ผมเข้าใจว่า หัวข้อข่าวแบบนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อน พวกนักเลงคีย์บอร์ดเยอะ ผมไม่ได้เชิดชูสถาบันการศึกษาตัวเองเว่อร์ขนาดใครแตะต้องไม่ได้ ปัจจุบันก็ยังด่าระบบการบริหารอยู่ประจำ แต่ถ้าด้วยเหตุผล ติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ มันก็เป็นผลดีต่อกันทุกฝ่าย อนาคตของชาตินะครับ ด้วยความเคารพ
Danny
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ใช่เติ้ลครับ แดนนี่ จริงๆ เป็นคุณติว วง BKKครับ
จบ ม ต้นจาก ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ เป็นเด็กวัดสิงห์ ชัยนาท ไปต่อวิศวมเกษตร กำแพงแสนครับ
แก้ไขให้ถูกต้อง
 
ความคิดเห็นที่ 22 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จำได้ตอนนั้ผมจบ ปวช. แล้ว ยังทำข้อสอบ สอบเข้าของที่นี่ไม้ได้เลย
Sr. Enginneer
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จบ ปวช จะไปมีความรู้อะไรล่ะครับ
ทำได้สิแปลก
 
ความคิดเห็นที่ 19 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หาซื้อคู่มือ เลข วิท วิชาช่างเบื้องต้น หนังสือมีขายเยอะแยะ พวกสอบเข้าสถาบันต่างๆเช่น เตรียมอุดม เตรียมทหารมาด้วย ฟิตให้หนัก
-ทำแบบทดสอบในหนังสือ ให้หมดหลายๆๆๆๆๆๆๆๆๆเล่ม
-สอบติดแน่
-แต่ถ้าแค่เก่งในห้องเรียนธรรมดาๆไม่หัดทำตามที่ว่า อย่าไปสอบเลย เสียเวลา
เห็นมา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เพื่อนผมสอบติดวิศวะจุฬา วิศวะลาดกระบังเยอะ ครับ
ไม่รู้อย่าพูดครับ
 
ความคิดเห็นที่ 18 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นหลักสูตรที่ดี ได้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ อยากให้มีแบบนี้หลายๆที่

เข้มๆ เสียแต่ยังเด็ก โตไปจะสบาย
ชายใหญ่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตามข่าวที่เขียนPartical Engineer คงหมายถึง Practical Engineer ใช่ไหม
Wave Engineer
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อืม หลักสูตรนี้เปิดมาตั้งแต่ พ.ศ.2524-2525 แล้ว โดยเลือกจากกลุ่มคะแนนเข้าเกณฑ์และสมัครใจ 40 คนแรก (ไฟฟ้า และ เครื่องกล) โดยเลือกจากจาก ปวช.ปี 1 ซึ่งรุ่นนั้นมีพวกหัวกระทิที่จบ ม.ศ.3 รุ่นสุดท้ายและ ม.3 รุ่นแรกสอบเข้ามาเรียนพร้อมกันเพียบ เรียนแข่งขันกันแบบมันส์มากสนุกด้วย เรียนที่นี่ต้องรับผิดชอบตนเองดีๆ ใครปรับตัวไม่ทันก็ไปก่อนวันเวลาอันควรครับ
รุ่นแรก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อืมอ่านแล้วปัญญาอ่อนดี
ไร้สาระโคตร
 
ความคิดเห็นที่ 13 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อาจารย์ที่นี่ อย่างน้อย ป.โท-รองศาสตราจารย์ เข้มงวดมากๆ ได้คะแนนน้อยๆกัน เกรด2.5 ได้ก็หรูแล้ว
เก่งๆๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +14 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เด็กที่นี่ สุดยอด เช่นฟิสิกส์ เคมี เลข และวิชาช่าง เช่นเขียนแบบ เห็นแนวข้อสอบ ไม่มี ก ข ค ง เลย
-สอบเข้ายากโคตร เข้าไปแล้วต้องประคองตัวสุดๆ
-เส้นเข้าไป ก็เอาตัวรอดยาก
--เด็ก15-16 นี่นะ
ญาติเรียนเตรียมวิศวะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่มี ก ข ค ง จ จริงๆ ตอบด้วยมันสมองล้วนๆ ลอกเพื่อนบ้างก็มี คำถามบรรทัดเดียวแต่ตอบได้ 2 หน้ากระดาษ A4
ยังจำแม่นเลย
ไม่มี ก ข ค ง จ จริงๆ
 
ความคิดเห็นที่ 11 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมเรียนห้องเดียวกะบีม D2B ครับ 5555 วทอ. แต่ผมเรียนต่อที่เดิม ส่วนบีมเก่งกว่าไปเอ็นจุฬาได้
จำผมได้มั้ย อิอิ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมเรียนรุ่นเดียวกับ กัปตันยูเอชทีครับ
แต่กัปตันหล่อกว่า ไปเป็นนักร้องไม่จบปีสาม
จำผมไม่ได้หรอก รหัส3411xxx
 
ความคิดเห็นที่ 4 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแนะนำ ใครที่คิดจะสมัครสอบที่นี่ ให้หาซื้อแนวข้อสอบเก่า ๆ มาทดลองทำดูก่อน เพราะ ข้อสอบที่นี่โหดมาก จะออกแนวประยุกต์ไปทางช่างทุกวิชา ดังนั้นความรู้ ม.3 ปกติ จะลำบากนิดนึงถึงปานกลางยันงงเป็นไก่ตาแตกเลย หาซื้อได้ที่สถาบันโดยตรงช่วงระยะก่อนสอบซัก 2 เดือนจนยันถึงช่วงสมัครสอบ หรือตามร้านหนังสือสวนจตุจักร หรือตามร้านหนังสือในห้างทั่ว ๆ ไป แต่อาจหายากหน่อยนึง
แนะนำ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วิชาที่เรียน เรียนครบจริงๆ บางวิชาที่ ไม่มีเรียนแบบ ปวช ทั่วไปก็
เช่น วิชาสุขศึกษา ลูกเสือ และ อะไรอีกหลายอย่างที่ไม่ค่อยจะได้ใช้จริง เค้าตัดออกหมดเลย ให้เรียนแน่นจริงๆในวิชาที่ควรเรียน
นายปืน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015