หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Campus | เรื่องริม ม.
 

"รับน้องรถไฟ" เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
16 พฤษภาคม 2556 15:27 น.
        สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ เตรียมความพร้อมจัดประเพณีรับน้องรถไฟ 2556 ““รับน้องรถไฟก้าวไกลสู่อาเซียน” กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่กิจกรรมแรกต้อนรับเปิดเทอมของร่มแดนช้าง มช. นำลูกช้างเชือกใหม่กว่า 800 คน เดินทางจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพ มุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 นี้

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
        รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเพณีรับน้องรถไฟว่าเป็นกิจกรรมแรกเพื่อต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง มายังสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยรถไฟโบกี้พิเศษ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนๆ รุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และนักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้มาร่วมแสดงความยินดีต่อการได้เริ่มต้นการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่มักจะเรียกกันในชื่อของ "ลูกช้าง" เพราะช้างเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย โดยรับน้องรถไฟ ประจำปี 2556 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2556

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
       

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
        สำหรับรายละเอียดของรับน้องรถไฟ 2556 ”นิค” นายศุภกร วงศ์สุข นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงานรับน้องรถไฟ ประจำปี 2556 จากสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า รับน้องรถไฟ 2556 มีคอนเส็ปในการจัดกิจกรรมว่า “รับน้องรถไฟก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้กว่า 800 คน ซึ่งจะมีการเหมารถไฟขบวนพิเศษจำนวน 13 โบกี้ แบ่งแต่ละโบกี้เป็นประเทศต่างๆ 10 ประเทศสมาชิกและอาเซียน+3 ให้นักศึกษาน้องใหม่ได้ร่วมกิจกรรม
       
       ประเพณีรับน้องรถไฟ 2556 จะเริ่มขึ้นในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ โดย เวลา 11.00 น. เริ่มลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ หลังจากนั้น จะเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และทำความรู้จักกับพี่ๆ เวลา 13.30 น. จะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมรับน้องรถไฟ โดยนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวเปิดและให้โอวาท พร้อมกันนี้ยังมีนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรุงเทพฯ และผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับนักศึกษาด้วย ต่อด้วย การแสดงชมรมพื้นบ้านล้านนา บูมมหาวิทยาลัย โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
       เวลา 15.15 น. รถไฟโบกี้พิเศษของเหล่าลูกช้าง จะเริ่มออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อเดินทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ นักศึกษา มช.รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว มาร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับลูกช้างน้องใหม่ ซึ่งแต่ละสถานี พี่ๆ นักศึกษาเก่าจะนำอาหาร ขนม และน้ำดื่มมามอบให้แก่น้องใหม่ ซึ่งในปีนี้จะแวะที่ชานชาลา สถานีรถไฟลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และลำปาง นับเป็นบรรยากาศความทรงจำของประเพณีรับน้องรถไฟที่ส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่น

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
       

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
        ตลอดเส้นทางจากกรุงเทพ ทอดยาวสู่จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษารุ่นพี่จะแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอนร้องเพลง และบูมมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์แก่รุ่นน้อง ทั้งส่วนกลางและคณะต่างๆ สร้างความอบอุ่น สนุกสนาน ความสามัคคีระหว่างน้องพี่ชาว มช. ซึ่งไม่เพียงแต่สโมสรนักศึกษาฯ เท่านั้นที่จะร่วมเดินทางในครั้งนี้ ยังมีคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมดูแลความเรียบร้อยตลอดการเดินทางด้วย

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
       

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
       

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
        ขบวนรับน้องรถไฟของเหล่าลูกช้าง มช. จะมาถึงยังชานชาลาของสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556เวลาประมาณ 09.00 น. ซึ่งจะมีนักศึกษารุ่นพี่จากคณะต่างๆ และคณาจารย์มาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น เวลา 09.40 น. น้องใหม่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม ซึ่งจะมีคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่มาคล้องพวงมาลัยดอกมะลิแก่นักศึกษาใหม่ ชมการแสดงฟ้อนต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษา มช. เวลา 09.59 น. จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น ผู้รับผิดชอบโครงงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และการแสดงของผู้นำเชียร์กลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว Staffคณะต่างๆ นำนักศึกษาใหม่เดินทางไปส่งยังหอพักนักศึกษาต่อไป

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
       

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
       

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
       

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
        ด้าน “บิลลี่” นายศรายุทธ สุทธจิตต์ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากประเพณีรับน้องรถไฟแล้ว ทางสโมสรนักศึกษาฯ ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับน้องใหม่อีกหลายกิจกรรม ได้แก่ รับน้องรวมจิตอาสา วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รับน้อง Freshy Cheer Show Nightวันที่ 1 มิถุนายน 2556 พิธีไหว้ครู วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ (รับน้องขึ้นดอย) วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 และการประกวดดาว-เดือน และเปิดโลกกิจกรรม ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นตลอดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
       
       **แน่นอนว่า Life On Campus ไม่พลาดที่จะรายงานข่าวพร้อมเก็บภาพบรรยากาศ "รับน้องรถไฟ" ประจำปี 2556 มาฝาก ติดตามชมภาพได้ที่นี้ ในวันที่ 22 พ.ค.2556 เร็วๆ นี้

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ออกแบบพาวเวอร์พอยท์ยังไง..ให้โดนใจอาจารย์!!
เทคนิคเตรียมลุยสำหรับเด็กจบใหม่!! พลิกวิกฤต (ว่างงาน) ให้เป็นโอกาส
เด็กหอรับมืออย่างไรดี?? เมื่อเจอรูมเมทจอมป่วน..ชวนปวดหัว!!
จุฬาฯ ชี้แจง กรณีนิสิตถูกกรรโชกทรัพย์ เผยไม่เชื่อผู้ก่อเหตุเป็นเด็กอุเทนฯ
เตือนภัยนิสิตจามจุรี! นักซิ่งชิงทรัพย์ระบาด คาดฝีมืออุเทนถวาย!?
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 5 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 5 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015