หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Campus | เรื่องริม ม.
 

"รับน้องรถไฟ" เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
16 พฤษภาคม 2556 15:27 น.
        สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ เตรียมความพร้อมจัดประเพณีรับน้องรถไฟ 2556 ““รับน้องรถไฟก้าวไกลสู่อาเซียน” กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่กิจกรรมแรกต้อนรับเปิดเทอมของร่มแดนช้าง มช. นำลูกช้างเชือกใหม่กว่า 800 คน เดินทางจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพ มุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 นี้

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
        รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเพณีรับน้องรถไฟว่าเป็นกิจกรรมแรกเพื่อต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง มายังสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยรถไฟโบกี้พิเศษ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนๆ รุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และนักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้มาร่วมแสดงความยินดีต่อการได้เริ่มต้นการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่มักจะเรียกกันในชื่อของ "ลูกช้าง" เพราะช้างเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย โดยรับน้องรถไฟ ประจำปี 2556 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2556

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
       

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
        สำหรับรายละเอียดของรับน้องรถไฟ 2556 ”นิค” นายศุภกร วงศ์สุข นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงานรับน้องรถไฟ ประจำปี 2556 จากสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า รับน้องรถไฟ 2556 มีคอนเส็ปในการจัดกิจกรรมว่า “รับน้องรถไฟก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้กว่า 800 คน ซึ่งจะมีการเหมารถไฟขบวนพิเศษจำนวน 13 โบกี้ แบ่งแต่ละโบกี้เป็นประเทศต่างๆ 10 ประเทศสมาชิกและอาเซียน+3 ให้นักศึกษาน้องใหม่ได้ร่วมกิจกรรม
       
       ประเพณีรับน้องรถไฟ 2556 จะเริ่มขึ้นในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ โดย เวลา 11.00 น. เริ่มลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ หลังจากนั้น จะเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และทำความรู้จักกับพี่ๆ เวลา 13.30 น. จะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมรับน้องรถไฟ โดยนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวเปิดและให้โอวาท พร้อมกันนี้ยังมีนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรุงเทพฯ และผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับนักศึกษาด้วย ต่อด้วย การแสดงชมรมพื้นบ้านล้านนา บูมมหาวิทยาลัย โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
       เวลา 15.15 น. รถไฟโบกี้พิเศษของเหล่าลูกช้าง จะเริ่มออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อเดินทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ นักศึกษา มช.รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว มาร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับลูกช้างน้องใหม่ ซึ่งแต่ละสถานี พี่ๆ นักศึกษาเก่าจะนำอาหาร ขนม และน้ำดื่มมามอบให้แก่น้องใหม่ ซึ่งในปีนี้จะแวะที่ชานชาลา สถานีรถไฟลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และลำปาง นับเป็นบรรยากาศความทรงจำของประเพณีรับน้องรถไฟที่ส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่น

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
       

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
        ตลอดเส้นทางจากกรุงเทพ ทอดยาวสู่จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษารุ่นพี่จะแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอนร้องเพลง และบูมมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์แก่รุ่นน้อง ทั้งส่วนกลางและคณะต่างๆ สร้างความอบอุ่น สนุกสนาน ความสามัคคีระหว่างน้องพี่ชาว มช. ซึ่งไม่เพียงแต่สโมสรนักศึกษาฯ เท่านั้นที่จะร่วมเดินทางในครั้งนี้ ยังมีคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมดูแลความเรียบร้อยตลอดการเดินทางด้วย

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
       

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
       

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
        ขบวนรับน้องรถไฟของเหล่าลูกช้าง มช. จะมาถึงยังชานชาลาของสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556เวลาประมาณ 09.00 น. ซึ่งจะมีนักศึกษารุ่นพี่จากคณะต่างๆ และคณาจารย์มาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น เวลา 09.40 น. น้องใหม่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม ซึ่งจะมีคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่มาคล้องพวงมาลัยดอกมะลิแก่นักศึกษาใหม่ ชมการแสดงฟ้อนต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษา มช. เวลา 09.59 น. จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น ผู้รับผิดชอบโครงงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และการแสดงของผู้นำเชียร์กลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว Staffคณะต่างๆ นำนักศึกษาใหม่เดินทางไปส่งยังหอพักนักศึกษาต่อไป

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
       

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
       

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
       

รับน้องรถไฟ เตรียมเคลื่อนขบวน 22-23 พ.ค.นี้
        ด้าน “บิลลี่” นายศรายุทธ สุทธจิตต์ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากประเพณีรับน้องรถไฟแล้ว ทางสโมสรนักศึกษาฯ ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับน้องใหม่อีกหลายกิจกรรม ได้แก่ รับน้องรวมจิตอาสา วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รับน้อง Freshy Cheer Show Nightวันที่ 1 มิถุนายน 2556 พิธีไหว้ครู วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ (รับน้องขึ้นดอย) วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 และการประกวดดาว-เดือน และเปิดโลกกิจกรรม ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นตลอดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
       
       **แน่นอนว่า Life On Campus ไม่พลาดที่จะรายงานข่าวพร้อมเก็บภาพบรรยากาศ "รับน้องรถไฟ" ประจำปี 2556 มาฝาก ติดตามชมภาพได้ที่นี้ ในวันที่ 22 พ.ค.2556 เร็วๆ นี้

ข่าวล่าสุด ในหมวด
หนอนหนังสือเตรียมลุย!! งานบุ๊คแฟร์มหา’ลัย ลดสุดพลัง เอาใจคนอ่าน
10 ตลาดนัดในมหาวิทยาลัย น่าเดิน…ชม ชอป ชิม อิ่มพุงกาง
“ประหยัดตัง แถมประทับใจ” ไอเดียทำของแฮนด์เมดให้คุณพ่อคนเก่ง
เปิดใจนักศึกษาล่าฝัน (ว่าที่)ผู้ประกาศข่าวหน้าใสในอนาคต!
10 ร้านกาแฟ 24 ชม.น่านั่งชิล ติวหนังสือ
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 5 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 5 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
ความคิดเห็นที่ 1 +10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คิดถึงสมัยของตัวเอง อยากไปเรียนมช. มีพ่อแม่พี่สาวและคุณยายมาส่ง ...ตัวเราอยากไปมาก คนที่มาส่งน้ำตาไหลคนแรกคือ คุณพ่อ ตามด้วยคุณแม่ และพี่สาว...นั่งรถไฟซึม เงียบ ไม่พูดกับใครเลย สรุปว่าเราคิดถูกมั๊ยเนี่ย? พอเจอเพื่อ่นๆ พี่ๆ ก็โอเค ชีวิตคือการค้นหา การเดินทาง คิดไม่ผิดที่เลือกมาเรียน มช.ครับ
AF1
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 -11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อืม.. เป็นแบบนี้เอง เชียงใหม่ถึงได้เจริญแค่นี้
ทีม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณน่าจะไม่เคยมาเชียงใหม่นะคับ น่าจะออกจากกะลาซะบ้างนะครับ
the.bank.w@gmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 14 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภูมิใจจบ ธรรมศาสตร์
โดมชรา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องเล่าเรื่องวิญญาณตุ๊ดในหอ3ชายครับ สยองมาก
ผุดๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ม นี้สาวๆแจ่มมาก
แถมยังได้อยู่หอกันด้วย
ยินดีกับหนุ่มๆที่เลือก ม นี้นะครับ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยินดีต้อนรับจ้า ครั้งหนึ่งในชีวิต แม้การเดินทางด้วยรถไฟจะใช้เวลามาก แต่จะเป็นจุดเริ่มของมิตรภาพและชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นๆอย่างเอี้ออาทร อย่าพลาดโอกาสนี้นะ เพราะทั้งชีวิตมีครั้งเดียวเท่านั้น
ลูกช้างสีเหลือง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 -2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
" ภูมิใจจบ จุฬาฯ "
ลูกพระเกี้ยว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ่นี่โดนเด็กจุฬาแย่งงานทำ สัมภาษณ์แพ้ตลอดเลยแค้น เลยเอาชื่อจุฬามาล่อเป้าครับ
มันไม่ได้จบจุฬาครับ มันล่อเป้า
 
ความคิดเห็นที่ 9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไปมช ต้องรู้เรื่องจืดข้าวบูด
ดูสิตสิิริวรรณ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะเก็บอดีตทรงจำดีๆรีบๆทำเลยเพราะอีกไม่นานสถานนีกลางบางซื่อสร้างเสร็จที่นี่คงลดบทบาทไปเป็นพิพิทธภัณฑ์
รักนะวัวลำพอง (สำเนียงฝรั่ง)
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คิดดี ทำดี
แต่ผมว่า"รับน้องเคื่องบิน" เตรียมเคลื่อนสู่ท้องฟ้า 22-23 พ.ค.นี้
น่าจะตื่นเต้นมากกว่า
4G
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นศ ที่เรียน มช...ต่อให้ขี้เหร่ยังไงก็หาแฟนหน้าตาแจ่มๆได้
คนแฟนสวย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 -5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โลกเค้าไปถึงไนแล้ว ไปทำอะไรที่มีประโยชน์เถอะ
ผ่านมาก่อน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
งั้นคุณก็เชิญใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของคุณให้เลิศอย่างสมบูรณ์เถอะครับ อย่ามัวมาสนใจเรื่องชาวบ้านแบบนี้เลย แหม่!!! พูดยังกับคุณเป็นพวกอินโนเวทีฟ ความคิดก้าวไกลทันสมัยมากกกกกกกกก ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีความหมายและประโยชน์ในตัวเอง คิดหน่อยนะก่อนพิมพ์
ผู้ไม่ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมว่าประโยชน์เค้าก็ออกจะอธิบายในเนื้อข่าวชัดเจนนะครับ คุณน่าจะมีปัญหาในการอ่าน อย่าดึง mean ค่าเฉลี่ยอ่านหนังสือประเทศไทยตกเลยครับ
the.bank.w@gmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 4 -3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ลอง รับน้องไปเที่ยว 3 จว.ใต้ มั่งเหรอ

รถไฟ เค้าไปถึงนะ วิวสวยเชียว
85
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยินดีกับลูกช้างรุ่นน้องทุกๆคนนะครับ ที่จะได้ไปศึกษาและใช้ชีวิตใน มช. และ เชียงใหม่ (ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่มีสีสันมากๆ...)
จะทำอะไร ต้องคิดถึงพ่อแม่ หรือคนที่รักเรามากๆนะครับ ว่าทำไปแล้ว จะทำให้ท่านมีความสุขหรือทุกข์...
เพราะท่านต้องห่วงน้องๆที่ไปอยู่ไกลถึงเชียงใหม่แน่นอน
เชื่อว่า ทุกสิ่งในชีวิตจะดีได้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของน้องๆครับ...
vigo 3.0
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คิดถึงสมัยของตัวเอง อยากไปเรียนมช. มีพ่อแม่พี่สาวและคุณยายมาส่ง ...ตัวเราอยากไปมาก คนที่มาส่งน้ำตาไหลคนแรกคือ คุณพ่อ ตามด้วยคุณแม่ และพี่สาว...นั่งรถไฟซึม เงียบ ไม่พูดกับใครเลย สรุปว่าเราคิดถูกมั๊ยเนี่ย? พอเจอเพื่อ่นๆ พี่ๆ ก็โอเค ชีวิตคือการค้นหา การเดินทาง คิดไม่ผิดที่เลือกมาเรียน มช.ครับ
AF1
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บางทีการเดินทาง มันสนุกระหว่างการเดินทาง

นั่งเครื่องบินมันถึงเร็วก็จริง แต่มีคนนั่งคุยด้วยไหม

นั่งรถไฟ ช้าจริง แต่ถ้าคิดว่ามันคือการไปพบปะเพื่อนใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆ นั่งนานหน่อยก็ดี ให้มันได้ซึมซับความสนุก
หมี
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015