3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ

โดย MGR Online   
3 พฤษภาคม 2559 16:27 น.
3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
        Startup หรือผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของไทยให้โดดเด่นสนองตอบโจทย์ของสังคม คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ถือเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจของวัยรุ่นยุคนี้ สังเกตได้ว่าไปทางไหนก็มักจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดมีอีกงานที่น่าตื่นตาตื่นใจในมันสมองและฝีมือคนรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่องาน ‘From Creativity & Innovation To Startups โชว์ 458 ผลงานนวัตกรรมสุดทึ่ง’

3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
ชมนิทรรศการ 458 นวัตกรรมนักศึกษา
        งานดังกล่าวจัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มีดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.กระทรวงพาณิชย์ และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี เป็นผู้เปิดงาน มุ่งเสริมศักยภาพและอนาคตของประเทศไทยให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
       
        
        รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า
       
        
        “งานสร้างสรรค์นวัตกรรมนักศึกษาไทย...สู่สตาร์ทอัพ From Creativity & Innovation To Startups ประจำปี 2016 ครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มา 55 ปี ปีนี้ได้จัดแสดงนวัตกรรมจำนวน 458 ผลงานจาก 10 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โยธา เคมี อาหาร อุตสาหการ เครื่องกล คอมพิวเตอร์ การวัดและควบคุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้และสมาร์ตเทคโนโลยี เปิดเวทีคนรุ่นใหม่และเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมและผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนมาพบปะกัน

3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
เวทีประกวด Best Exhibition Awards
        นอกจากนี้รศ.ดร.คมสัน เพิ่มเติมว่า มีการเปิดเวทีประกวดสุดยอดนวัตกรรม Best Exhibition Awards 2016 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วยธนาภรณ์ โกราษฎร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, เกษมสันต์ เครือธร บจม.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ,วันชาติ สุทธิวรรณ บจก. แวค รีเสิร์ช, วิวัฒน์ ศฤงคารินทร์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และเขมรัฐ โชคมั่งมี บจก.พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์
       
        จากนวัตกรรมนักศึกษาเข้ารอบชิงชนะเลิศ 15 ผลงานได้ถูกคัดเลือกให้เหลือแชมป์ 3 รางวัลเท่านั้น ซึ่งผลงานทั้งสาม ได้แก่ พาร์ทลี่ : ระบบแนะนำวิธีการเดินทางด้วยบริการสาธารณะในกรุงเทพมหานครฯ, ระบบแจ้งเตือนโจรกรรมรถจักรยานยนต์ และ แนวทางการจัดการจราจรบริเวณถนนฉลองกรุงช่วงพาดผ่าน สจล. โดยอาศัยแบบจำลองระดับจุลภาค

3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
        นายปรัชญา บุญศรี หนึ่งในทีมผู้สร้าง พาร์ทลี่ : ระบบแนะนำวิธีการเดินทางด้วยบริการสาธารณะในกรุงเทพมหานครฯ (Pathly : Bangkok Public Transportation Route Recommendation System) กล่าวว่า
        
        
        ”ที่มาของนวัตกรรมโดนใจคนกรุงเทพฯนี้มาจากปัญหาจราจรติดขัด จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าทำอย่างไรจึงจะชี้แนะประชาชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวให้มีทางเลือกวิธีการเดินทางด้วยบริการสาธารณะรถ เรือ ราง ไปยังจุดหมายได้อย่างประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยทีมของผมจะประกอบด้วย นายจตุรณต์ นามวิเศษ และนายธนกร แก้วกัณหา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สจล. ก็ได้ออกแบบเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือ ชื่อว่า พาร์ทลี่ ( Pathly) ผ่านทาง mobile application และ web application”
       
        โดยระบบ พาร์ทลี่( Pathly) ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 1. Mobile Application ให้คนทั่วไปเข้าใช้งาน ค้นหาเส้นทางด้วยบริการระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ ด้วยสองปัจจัยคือ เวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทาง อีกทั้งค้นหาเลือกบริการระบบขนส่งสาธารณะได้ เช่น ไม่ต้องการเดินทางด้วยรถเมล์ร้อน ก็สามารถ exclude บริการนี้ออกจากการค้นหาได้ โดยปัจจุบันเป็นเราทำต้นแบบ (prototype) ที่ทางทีมสร้างเป็น Android Application โดยใช้ Android Native ภาษา Java ในการพัฒนา 2. Web Application สำหรับให้ผู้ดูแลระบบเข้ามาจัดการข้อมูลของบริการระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ได้ และสามารถจัดการเกี่ยวกับรายงานข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ผู้ใช้รายงานเข้ามาในระบบ เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับระบบมากขึ้น โดยใช้ Spring Framework
       
        3.Pathly Service เป็น web service ที่ประมวลผลข้อมูลต่างๆ จากฐานข้อมูลเพื่อค้นหาเส้นทางโดยใช้อัลกอริทึมที่ทีมงานเขียนไว้ ซึ่งพัฒนาส่วนนี้โดยใช้ Spring Framework และสุดท้าย Database เป็นฐานข้อมูลในลักษณะของ Graph Database นำมาจัดเก็บข้อมูลบริการระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ เช่นข้อมูลสถานี ข้อมูลเส้นทางเดินรถ ฯลฯ โดยใช้ OrientDB มาจัดทำฐานข้อมูล

3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
        “จุดเด่นของ พาร์ทลี่(Partly) คือ แนะนำเส้นทางได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยพิจารณาเส้นทางจากค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้เดินทาง อีกทั้งสามารถใช้บริการได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์ และแจ้งเตือนเมื่อเดินทางถึงสถานที่ปลายทางอีกด้วย ในขั้นต่อไปคาดว่าจะสามารถพร้อมให้คนทั่วไปทดลองใช้งานได้ฟรีในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า และจะพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ โดยเพิ่มข้อมูลสถานที่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ฯ ได้ โดยใช้แอพพลิเคชั่นนำทาง รวมทั้งพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อวางแผนขนส่งสินค้าให้มีต้นทุนต่ำลง”

3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
        ผลงานที่ได้รับรางวัลชิ้นที่ 2 ระบบแจ้งเตือนโจรกรรมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Alarm and Tracking System) เป็นของ นายธนาศักดิ์ ชมจุรัย ร่วมกับ นายธนัท เมษพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. โดยนายนายธนาศักดิ์ พูดถึงผลงานนี้ว่าได้แรงบันดาลใจจากสังคมไทยซึ่งนิยมใช้รถจักรยานยนต์มากถึง 19 ล้านคันทั่วประเทศ ปัญหาการโจรกรรมก็มากตามไปด้วย เพราะโจรกรรมได้เร็ว และนำไปขายต่อได้ราคาดี
       
        “ทีมงานต้องการสร้างระบบการแจ้งเตือนการโจรกรรมและติดตามตำแหน่งของรถที่ถูกขโมยด้วยวิธีง่าย ๆ และมีประสิทธิภาพ โดยทำงานผ่านเซนเซอร์ความเร่งแบบ 3 แกน ที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถจักรยานยนต์และรีเลย์เป็นสวิตช์ตัดการจ่ายไฟให้กับรถจักรยานยนต์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประมวลผล

3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
ระบบแจ้งเตือนโจรกรรมรถจักรยานยนต์
        ถ้าหากเกิดการเคลื่อนที่ที่ผิดปกติเกิดขึ้น จะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงจากแตรของรถจักรยานยนต์และใช้จีพีเอสโมดูล (GPS Module) ในการโทรแจ้งเจ้าของรถผ่านโทรศัพท์และระบุตำแหน่งของรถจักรยานยนต์ แล้วส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งไปจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ โดยเจ้าของรถจักรยานยนต์สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ การทำงานสามารถสั่งผ่านรีโมทคอนโทรลเลอร์”
       
        จุดเด่นของระบบแจ้งเตือนโจรกรรมรถจักรยานยนต์ชิ้นนี้ที่แตกต่างจากเครื่องกันขโมยในท้องตลาด คือ การใช้เซนเซอร์ความเร่ง 3 แกน มาประมวลผลและวิเคราะห์การโจรกรรมทำให้สามารถตรวจจับเฉพาะกรณีที่เสี่ยงจะถูกโจรกรรมได้จริงๆ และการโทรเข้าโทรศัพท์ของเจ้าของรถจะไม่เสียเงิน เพราะสามารถกดวางได้และแจ้งเตือนเจ้าของได้จริง ในขณะที่เครื่องกันขโมยตามท้องตลาดจะใช้เซนเซอร์แรงสั่นสะเทือนที่จะแจ้งเตือนทันทีที่รถสั่นซึ่งการสั่นนั้นอาจเกิดจากการที่มีรถวิ่งผ่านหรือมีคนมาขยับรถเพื่อจะถอยรถก็ได้ อีกทั้งส่งแจ้งเตือนเจ้าของรถผ่านการส่ง sms ซึ่งจะเสียเงินทุกครั้งที่ส่ง
       
       
        “ราคาต้นทุนของอุปกรณ์แจ้งเตือนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle alarm and tracking system) นี้อยู่ที่ 2,500 บาท และในอนาคตจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชั่นที่สามารถสั่งสตาร์ทรถและดับเครื่องยนต์ได้ผ่านรีโมทคอนโทรลเลอร์ หรือ แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์ รวมถึงซ่อนกล้องเพื่อถ่ายหน้าขโมยได้ด้วย พร้อมทำแบตเตอร์รี่แบคอัพให้กับอุปกรณ์”

3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
.ทีมแชมป์_ Traffic Management
        มาถึงผลงานชิ้นสุดท้าย แนวทางการจัดการจราจรบริเวณถนนฉลองกรุงช่วงพาดผ่าน สจล. โดยอาศัยแบบจำลองระดับจุลภาค (Traffic management) โดย นายพีรวัฒน์ พงศ์ศิริปรีชา ร่วมด้วยนางสาวนันท์นภัส ครุธศรี และนางสาวอชิรญา ชื่นกิติญานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สจล. ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนฉลองกรุง แคมปัส สจล. ที่มีปัญหารถติดสะสมมาก ทำให้สูญเสียพลังงาน บั่นทอนคุณภาพชีวิตและเพิ่มมลพิษในสิ่งแวดล้อม จึงต้องการปรับปรุงการจราจรให้ดีขึ้น

3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
        “ได้จึงคิดค้นแบบจำลอง (Simulation) แนวทางการแก้ปัญหาจราจร ที่แสดงผลในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว 3D Animation, ข้อมูลชุดตัวเลขทางด้านวิศวกรรมจราจร และจัดทำรายงานผลการศึกษา บุคคลทั่วไปที่แม้ไม่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมจราจรก็เข้าใจได้โดยง่าย แบบจำลองนี้ศึกษาและเก็บข้อมูลจาก 4 ปัจจัยในการจราจรคือ 1.เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเดินทางช่วงรถติด 2.ช่วงเวลาล่าช้า (Delay Time) 3.ความเร็วเฉลี่ยของรถ 4. ระยะทางที่รถเรียงคิวต่อกันขณะรถติด หลังจากนั้นจึงทำข้อมูลที่ได้ว่าวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาการจราจรได้ 2 แผน ซึ่งมีข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการจราจร เช่น สร้างวงเวียนแทนการใช้สัญญาณไฟจราจร ปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น ขยายเลนถนน กำหนดระเบียบการจราจรใหม่ เช่น ห้ามกลับรถบริเวณสี่แยก”
       
        อย่างไรก็ตาม วิธีการแก้ปัญหาการจราจรที่นำเสนอผ่านผลงาน Traffic management ชิ้นนี้นำเสนอในมิติของวิศวกรรมจราจรเท่านั้น หากหน่วยงานใดต้องการที่จะขยายผลสู่การนำไปใช้งานจริงในอนาคต จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และการออกแบบทางด้านวิศวกรรมการทางด้วย นายพีรวัฒน์ ทิ้งท้าย

3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
       

3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
คณะกรรมการ
       

3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
ทีมผู้สร้างผลงาน Partly
       

3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
ทีมผู้สร้างระบบแจ้งเตือนโจรกรรมรถจักรยานยนต์
       

3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
ทีมผู้สร้างนวัตกรรม Traffic Management
       

3 วัยโจ๋ คว้าแชมป์งานแสดง 458 นวัตกรรมนศ.ไทยสู่สตาร์ทอัพ
        ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : campus.mgr2014@gmail.com
       
       


ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016