เซเลบใจบุญสวมบทแม่ค้า ขายของแบรนด์เนมเพื่อการกุศล
เซเลบฯ คนดังแชร์วิธีดูแลช่องปากและลำคอประจำครอบครัว
ชมผลงานคอลเลคชั่นปลากัดฝีมือคนไทยที่ขายดีทั่วโลก
นักธุรกิจรุ่นใหม่มุ่งมั่นเติบโต “ได้มากกว่า”
เปิดตัว “แป้ง-นวลพรรณ” อวดผิวย้อนวัย!
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Celeb Online | Celebrity | Event
นิทรรศการ “บ้าน” เฉลิมพระเกียรติ หวนคิดถึงสมเด็จย่า
ASTVผู้จัดการออนไลน์
23 ตุลาคม 2553 20:51 น.
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี สยามพิวรรธน์ ร่วมกับ มูลนิธิ แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชวนทุกท่านร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในงานนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ 14 ณ แกรนด์ฮอลล์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “บ้าน” เพื่อสะท้อนเรื่องราวต่างๆ ของสมเด็จย่า ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จนเจริญพระชันษา อภิเษกสมรส ตลอดจนพระราชกรณียกิจต่างๆ ซึ่งเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงพระชันษาล้วนแต่เกิดขึ้นใน “บ้าน” แต่ละหลัง ที่ประทับในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน สะท้อนผ่านพระฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีต
        
       ภายในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 5 โซน เริ่มจาก โซนที่ 1 “บ้าน” ถ่ายทอดเรื่องราว ชีวิตปกติที่ไม่ธรรมดา ในชุมชนวัดอนงคาราม ซึ่งเป็นบ้านที่ทรงพำนักตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ กับพระชนกชู และพระชนนีคำ โดยจำลองบรรยากาศ “บ้าน” ในสมัยนั้นพร้อมอัญเชิญเครื่องใช้ต่างๆ จากอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาจัดแสดงให้ชมอย่างใกล้ชิด
        
       จากนั้นเสด็จใน โซนที่ 2 “บ้านในโลกกว้าง” บ้านแห่งการศึกษาในช่วงพระชนมายุที่ทรงใช้ชีวิตทั้งในและต่างประเทศ,โซนที่ 3 “บ้านของครอบครัว” บ้านหลังใหม่และชีวิตใหม่ของ “หม่อมสังวาลย์” ภายหลังทรงอภิเษกสมรสแล้ว
       โซนที่ 4 “บ้านทรงงาน” ระหว่างที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย “สมเด็จย่า” มิต้องพระราชประสงค์ให้เสียทุนทรัพย์ในการสร้างพระตำหนัก ดังนั้น “บ้านทรงงาน” ของพระองค์ จึงใช้บ้านรับรองของหน่วยงานรัฐในพื้นที่ บางครั้งประทับในเรือของกองทัพเรือและกรมตำรวจ เพราะไม่โปรดเป็นภาระของข้าราชการในพื้นที่ ซึ่ง ในโซนนี้มีช่องมองพิเศษ เมื่อมองเข้าไปจะเห็นแอนนิเมชั่นจำลองห้องทรงงานบนเรือรบหลวงดำรงราชานุภาพ และ เต็นท์ทรงงานที่ตำรวจตระเวนชายแดนจัดถวาย ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทอดพระเนตรด้วยความสนพระทัย
        
       โซนที่ 5 "บ้านใหญ่ในป่าเล็ก สู่บ้านเล็กในป่าใหญ่" เป็นบ้านที่สมเด็จย่าตัดสินพระทัยเช่าที่ดินกรมป่าไม้เพื่อก่อสร้าง “บ้าน” ในการพัฒนาผืนป่าดอย และเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่ "พระตำหนักดอยตุง" เพื่อทรงเริ่มงานปลูกป่า และพระราชทานแนวทางพัฒนาแบบบูรณาการจนนำมาสู่การสร้างชีวิตใหม่ของชาวไทยภูเขา ให้หลุดพ้นจากวงจรแห่งความเจ็บ ความจน และความไม่รู้ ไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น อันเป็นต้นแบบของโครงการพัฒนา และการแก้ปัญหายาเสพติดอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
        
       สนใจชมนิทรรศการได้จนถึง 25 ต.ค.นี้
       
        
       >> อัพเดตข่าวในแวดวงสังคม ก็อซซิป แฟชั่น ความงาม และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net


     
นิทรรศการ “บ้าน” เฉลิมพระเกียรติ หวนคิดถึงสมเด็จย่า
นิทรรศการ “บ้าน” เฉลิมพระเกียรติ หวนคิดถึงสมเด็จย่า
นิทรรศการ “บ้าน” เฉลิมพระเกียรติ หวนคิดถึงสมเด็จย่า
สมเด็จย่า พร้อมด้วยพระราชโอรสที่ยังทรงพระเยาว์ ทรงปลูกแมคคา ทอดพระเนตรนิทรรศการ
     
นิทรรศการ “บ้าน” เฉลิมพระเกียรติ หวนคิดถึงสมเด็จย่า
นิทรรศการ “บ้าน” เฉลิมพระเกียรติ หวนคิดถึงสมเด็จย่า
นิทรรศการ “บ้าน” เฉลิมพระเกียรติ หวนคิดถึงสมเด็จย่า
บริเวณนิทรรศการ
     
นิทรรศการ “บ้าน” เฉลิมพระเกียรติ หวนคิดถึงสมเด็จย่า
นิทรรศการ “บ้าน” เฉลิมพระเกียรติ หวนคิดถึงสมเด็จย่า
นิทรรศการ “บ้าน” เฉลิมพระเกียรติ หวนคิดถึงสมเด็จย่า
ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์,อภิลาศ โอสถานนท์ ม.ล.ดิศปนัดดา-ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุลา,ดิศรา-ดิศศานุวงศ์ ดิศกุล ณ อยุธยา ชฎาทิพ จูตระกูล,บุรณี บุรณศิริ,เกตุวลี นภาศัพท์
     
นิทรรศการ “บ้าน” เฉลิมพระเกียรติ หวนคิดถึงสมเด็จย่า
นิทรรศการ “บ้าน” เฉลิมพระเกียรติ หวนคิดถึงสมเด็จย่า
นิทรรศการ “บ้าน” เฉลิมพระเกียรติ หวนคิดถึงสมเด็จย่า
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม,คุณหญิงกิ่งแก้ว เอื้อทวีกุล,คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี,คุณหญิงทรงสมร คชเสนี จิตรา-พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน ฯพณฯ สวัสดิ์-คุณหญิงปานจิตต์ วัฒนายากร
     
 
SEARCH ::
 
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ข่าวล่าสุดในหมวด
เซเลบใจบุญสวมบทแม่ค้า ขายของแบรนด์เนมเพื่อการกุศล เซเลบฯ คนดังแชร์วิธีดูแลช่องปากและลำคอประจำครอบครัว ชมผลงานคอลเลคชั่นปลากัดฝีมือคนไทยที่ขายดีทั่วโลก นักธุรกิจรุ่นใหม่มุ่งมั่นเติบโต “ได้มากกว่า”
จำนวนคนโหวต 7 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 7 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 

CELEB ONLINE : Event | Gossip | World Celeb | Interview | Hot Topic | Mangmouth FASHION & BEAUTY : Fashion | Shopping | Tips & How To | Beauty Trend | Hair Alert | Fashion Guru | Beauty Guru | Celeb Look LIFESTYLE & TRAVEL : Dining Out | Travel | Check-in | Book | Home | Art Eye View ADVICE : Flirt | Consultant | Horo | Privacy Policy
CELEB ONLINE ASTV MANAGER CONTACT US