Celeb Online
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Celeb Online | lifestyle & travel | hot on shelf !
ธรรมะก่อนนอน 5 นาที และเสริมปัญญาบารมีด้วยหนังสือธรรม
ASTVผู้จัดการออนไลน์
30 พฤษภาคม 2555 23:00 น.
        >>ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ อีกทั้งปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ ๒๖๐๐ ปี และวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ที่จะถึงนี้คือ "วันวิสาขบูชา" ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก
       
       เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่ "ประสูติ" ของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ "ตรัสรู้" เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอปรไปด้วย "พระบริสุทธิคุณ", "พระปัญญาคุณ" ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือความจริงของโลกแก่พหูชนทั้งปวงโดย "พระมหากรุณาธิคุณ" จวบจนทรง "เสด็จดับขันธปรินิพพาน" ในวาระสุดท้าย ซึ่งทั้งสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องในวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้น ทำให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดและสืบต่อมาอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน โดยพุทธศาสนิกชนจะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
       
       จากประวัติสั้นๆข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความน่าสนใจในพระพุทธศาสนายังมีอีกมากมาย เพียงแค่เราเรียนรู้และทำความเข้าใจเราก็จะเข้าใจพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี การอ่านหนังสือธรรมะก็จะเป็นเรื่องสนุกเมื่อเรามีความอยากรู้ และแน่นอนสิ่งที่ได้จากการอ่านก็คือ "ปัญญา" สุดทายเมื่อเราเข้าใจก็สามารถเผยแพร่ความรู้หรือเล่าต่อไปผู้อื่นได้อีกด้วย Celeb Online จึงรวบรวมหนังสือธรรมะที่น่าสนใจมาให้เลือกสรร มาอ่านเสริมปัญญากันในวันสำคัญของชาวพุทธนี้ :: Text by FLASH

ธรรมะก่อนนอน 5 นาที และเสริมปัญญาบารมีด้วยหนังสือธรรม
        กิเลส Management :: หนังสือเล่มนี้นำเสนอศิลปะการจัดการกิเลส โดยรวบรวมจากธรรมบรรยายต่างๆ ของท่าน ว.วชิรเมธี พร้อมทั้งแนะนำเทคนิควิธีปฏิบัติง่ายๆ เหมาะสำหรับบุคคลที่อยากให้หัวใจมีพื้นที่แห่งความสุขเพิ่มขึ้น

ธรรมะก่อนนอน 5 นาที และเสริมปัญญาบารมีด้วยหนังสือธรรม
        นิพพานระหว่างวัน :: ภาวะสงบเย็น เป็นอิสระที่เข้าถึงได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง วันนี้คุณนิพพานแล้วหรือยัง หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทัศนคติที่ชาวพุทธมีต่อคำว่า “นิพพาน” เปลี่ยนไป เมื่อท่าน ว. วชิรเมธี พระนักปราชญ์แห่งยุค ออกมายืนยันว่า “นิพพาน” มีอยู่จริง เป็นไปได้ และเข้าถึงได้จริงในชาตินี้! และยิ่งไปกว่านั้น “นิพพาน” ยังเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ทันที โดยมนุษย์ทุกผู้ทุกคน ตั้งแต่วินาทีนี้เลยด้วย!

ธรรมะก่อนนอน 5 นาที และเสริมปัญญาบารมีด้วยหนังสือธรรม
        อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์ :: หนังสือเล่มนี้เน้นอธิบายอริยสัจในด้านการนำไปปฏิบัติที่เข้าใจง่าย โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ได้เทศนาแสดงให้เห็นว่าอริยสัจทั้ง 4 ข้อเป็นเรื่องเดียวกัน จะยกข้อไหนมาปฏิบัติก็สัมพันธ์กันทั้งหมด แต่ที่พระพุทธเจ้าท่านแยกออกเป็น 4 ข้อก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับนำไปปฏิบัติให้เข้าถึงใจได้อย่างแจ่มแจ้ง

ธรรมะก่อนนอน 5 นาที และเสริมปัญญาบารมีด้วยหนังสือธรรม
        ทางสู่นิพพาน :: กล่าวถึงเส้นทางธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้น ตามหลักธรรมสำคัญ 7 หมวด 37 ประการ เริ่มตั้งแต่หมวดสติปัฏฐาน 4 หมวดสัมมัปปธาน 4 หมวดอิทธิบาท 4 หมวดอินทรีย์ 5 หมวดโพชฌงค์ 7 หมวดสุดท้าย มรรค 8

ธรรมะก่อนนอน 5 นาที และเสริมปัญญาบารมีด้วยหนังสือธรรม
        นี่หรือเมืองพุทธ! :: หนังสือที่ชาวพุทธแท้ต้องอ่าน ถ้าคุณยังเชื่อฤกษ์ยาม ปีชง ฮวงจุ้ย โหงวเฮ้ง ถ้าคุณยังหมั่นกินเจ ดูดวง และไหว้พระขอพร 9 วัด แสดงว่าคุณยังห่างไกลจากการเป็นชาวพุทธที่แท้จริง!

ธรรมะก่อนนอน 5 นาที และเสริมปัญญาบารมีด้วยหนังสือธรรม
        ธรรมะก่อนนอน 5 นาที :: หนังสือเล่มนี้บอกถึงวิธีการสร้างบุญแบบง่ายๆ ไม่ลำบาก ไม่เสียเวลาของตนเอง เป็นการเรียกว่า บุญก่อนนอน เพียงแค่ตนเองได้มีเวลาให้กับตัวเองสัก 5 นาที ก่อนที่จะนอนก็สามารถที่จะสร้างบุญอันประเสริฐ และบุญในส่วนนี้สามารถส่งผลเห็นผลกันในชาติปัจจุบันทีเดียว โดยที่เราไม่ต้องตั้งหน้าตั้งความหวังรอบุญที่จะเกิดในภายชาติหน้า

ธรรมะก่อนนอน 5 นาที และเสริมปัญญาบารมีด้วยหนังสือธรรม
        นี่คือฉัน นั่นคือโลก :: คือหนังสือจากรายการสารคดี "พื้นที่ชีวิต ชุด นี่คือฉัน นั่นคือโลก" ซึ่งมีองค์ประกอบจุดเด่นที่เชิญนักคิด นักเขียน นักวิชาการ ที่เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในพุทธศาสนา รวมถึงศิลปินชื่อดังที่มีความสนใจในธรรมะ มาร่วมสนทนาชี้แจงแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคปัจจุบัน นำหลักธรรมชั้นสูงมาแปลความหมายด้วยภาษาง่ายๆ ยกตัวอย่างให้เห็นวิธีการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ทั้งในทางเฉพาะตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เชื่อมต่อธรรมะกับชีวิต ให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ ไม่ต้องกล่ำกลืนฝืนทนกับการศึกษาเรียนรู้หรือปฏิบัติ ในทางกลับกันเห็นธรรมะเป็นเพื่อนสนิทที่ร่วมทางเดินไปด้วยกันตลอดชีวิต
       
        
       >> อัปเดตข่าวในแวดวงสังคม กอสซิป แฟชั่น ความงาม และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net หรือ App Store ได้แล้วที่ celeb online ipad edition
       
       


ข่าวล่าสุดในหมวด
หนังสือท่องเที่ยว The Pride of Thais and Africans เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “รักลูก” แท็กทีม 10 สุดยอดคุณพ่อบอกเล่าเรื่องราวสุดประทับใจ
Rooftop Party ปาร์ตี้เอาต์ดอร์...มาแรงรับสิ้นปี! พระสิริโฉมงดงาม "พระองค์หญิงสิริวัณณวรี" ฉายพระรูปขึ้นปกนิตยสาร ฮาร์เปอร์
 
SEARCH ::
 
 
5 อันดับข่าวยอดนิยมของหมวด
Infographic: 6 กลเม็ดงัดตัวเอง ลุกขึ้นออกกำลังกาย
"วิสุทธิ์-สกุณา โลหิตนาวี" ปลื้มลูกสาวคนกลางไป 'กวาด' รางวัลที่ฮ่องกง
"อินทิรา ธนวิสุทธิ์" ถูกใจ เมื่อ "นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง" นำเข้าตะเกียงน้ำหอมคู่ใจจากปารีส
“รักลูก” แท็กทีม 10 สุดยอดคุณพ่อบอกเล่าเรื่องราวสุดประทับใจ
"ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา" ตะลึง ! วันแรกคนแห่ชมนาซ่าถล่มทลาย
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 7 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 7 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. ทุกความคิดเห็นจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
2. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
3. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
4. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 

CELEB ONLINE : Event | Gossip | World Celeb | Interview | Hot Topic | Mangmouth FASHION & BEAUTY : Fashion | Shopping | Tips & How To | Beauty Trend | Hair Alert | Fashion Guru | Beauty Guru | Celeb Look LIFESTYLE & TRAVEL : Dining Out | Travel | Check-in | Book | Home | Art Eye View ADVICE : Flirt | Consultant | Horo | Privacy Policy
CELEB ONLINE ASTV MANAGER CONTACT US