‘ปัญญาคลาสสิก’ ของเด็กรุ่นใหม่ที่พวกผู้ใหญ่ชอบบ่นกัน
กระตุ้นไฟในการเดินทาง สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเอเชีย
Great Wall of Art ศิลปะผ่านกำแพง ฝีมือศิลปินสตรีทอาร์ตเมืองไทย
เปิด Garage House อาณาจักร 40 ไร่ของ อโณทัย - แพรว เอี่ยมลำเนา
อัปเดตคอลเล็กชั่นจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI ใน Numero Thailand ฉบับล่าสุด
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Celeb Online | lifestyle & travel | hot on shelf !
100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม
MGR Online
7 เมษายน 2560 00:13 น.
100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม
        >>นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ รับมอบหนังสือ 3,010 เล่ม จาก ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธานกิตติมศักดิ์ บมจ. บูติคนิวซิตี้ ผู้เรียบเรียงและเป็นประธานโครงการหนังสือ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา เพื่อเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับนักเรียน-นักศึกษา โดยจัดพิมพ์ 3 ภาษา จีน อังกฤษ ไทย ณ กระทรวงศึกษาธิการ
       
       โดย หนังสือ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” เป็นหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์ไทย 100 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2458 ถึง 2558 ที่เชื่อมโยงระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ และคุณธรรม ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังให้เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นใหม่ โดยการเข้าเป็นสื่อการสอนในหลักสูตรการศึกษาของประเทศ ที่จะปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม และใช้เป็นคู่มือศึกษาภาษาอังกฤษและจีน สำหรับการทำธุรกิจในยุค Thailand 4.0 เตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และผู้บริหารสามารถนำวิธีการทำงานของ ดร. เทียม โชควัฒนา มาปรับใช้ในการทำงานดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นการตอบรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมคนในประเทศให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
       
       ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา กล่าวว่า “หนังสือ 100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม มีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อต้องการรำลึกถึงวิธีการดำเนินชีวิต และคำสั่งสอนของ ดร. เทียม โชควัฒนา ที่ต้องฝ่าฟันนำชีวิตของครอบครัวและธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ธุรกิจมหาชน เนื้อหาในหนังสือจะชี้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าการเมืองและเศรษฐกิจ มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของประชาชน รวมถึงความคิดของปรัชญาการบริหาร ในบันทึกความทรงจำของ ดร. เทียม โชควัฒนา ที่เครือสหพัฒน์ได้นำมาใช้แก้ปัญหาอย่างรอบคอบ มีคุณธรรม และเสียสละ เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ

100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม
        หนังสือประวัติศาสตร์ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” แบ่งได้เป็น 5 ตอน คือ
       
       • กาลานุกรม ประวัติศาสตร์โลก : ประวัติศาสตร์ไทย : ดร. เทียม โชควัฒนา ที่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่า การเมืองโลกและการเมืองไทย รวมถึงเศรษฐกิจของโลก ในแต่ละช่วงของชีวิต ดร. เทียม โชควัฒนา มีความเปลี่ยนแปลง
       
       • การเมืองและเศรษฐกิจ เปลี่ยนชีวิตและธุรกิจ เล่าเรื่องโดยแบ่งชีวิต ดร. เทียม โชควัฒนา เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และช่วงสงครามเย็น ซึ่งเนื้อหาจะพูดถึงเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความสำเร็จ
       
       • ชีวิต : เป็นบันทึกความจำที่ ดร. เทียม โชควัฒนา ได้บันทึกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 - 2521 ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจของโลก ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
       
       • ความคิด : 100 ปรัชญาคุณธรรม คำคิดและทัศนคติที่ดีในการบริหาร ซึ่งถูกนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในครอบครัวและพนักงานในเครือสหพัฒน์ทุกคน
       
       • ปฏิบัติ : 60 ปี การบริหารงานของ ดร. เทียม โชควัฒนา โดยมีทัศนคติที่แตกต่างจากผู้อื่น 7 ทัศนคติ และ 3 สิ่งสำคัญที่ทรงคุณค่า ซึ่งพนักงานในเครือสหพัฒน์ยึดมั่นจนถึงปัจจุบัน
       
       หนังสือประวัติศาสตร์ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” ได้ใช้เป็นหลักสูตรสอนแก่นักศึกษาอาชีวะ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Camp เมื่อปีพุทธศักราช 2559 ณ โรงแรม TA Resort สุวรรณภูมิ และสำหรับผู้สนใจ มีวางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์ เล่มละ 265 บาท รายได้มอบให้มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา

 
SEARCH ::
 
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ข่าวล่าสุดในหมวด
‘ปัญญาคลาสสิก’ ของเด็กรุ่นใหม่ที่พวกผู้ใหญ่ชอบบ่นกัน กระตุ้นไฟในการเดินทาง สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเอเชีย Great Wall of Art ศิลปะผ่านกำแพง ฝีมือศิลปินสตรีทอาร์ตเมืองไทย เปิด Garage House อาณาจักร 40 ไร่ของ อโณทัย - แพรว เอี่ยมลำเนา
จำนวนคนโหวต 4 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 2 คน
50 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
50 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 

CELEB ONLINE : Event | Gossip | World Celeb | Interview | Hot Topic | Mangmouth FASHION & BEAUTY : Fashion | Shopping | Tips & How To | Beauty Trend | Hair Alert | Fashion Guru | Beauty Guru | Celeb Look LIFESTYLE & TRAVEL : Dining Out | Travel | Check-in | Book | Home | Art Eye View ADVICE : Flirt | Consultant | Horo | Privacy Policy
CELEB ONLINE ASTV MANAGER CONTACT US