“วันผู้ลี้ภัยโลก” ฉายหนังสารคดี ผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย ในค่ายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
Mona Lisa ผู้น่ารัก บนตึกสูงกลางกรุงปารีส
"คุกความคิด" ผลงานสะท้อนจิตใจมนุษย์ คว้ายอดเยี่ยมอันดับ 1 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19
“รอยประทับวิญญาณ” ในภาพถ่าย “ระบิล บุนนาค”
"ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี" ประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Celeb Online | lifestyle & travel | art eye view
ชมผลงานออกแบบ “พระเมรุมาศ พระบรมศพ ร.6” เพื่อน้อมรำลึกถึง “สมเด็จครู” และ “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”
MGR Online
20 เมษายน 2560 21:49 น.
ชมผลงานออกแบบ “พระเมรุมาศ พระบรมศพ ร.6”  เพื่อน้อมรำลึกถึง “สมเด็จครู” และ “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”
        ART EYE VIEW---หุ่นจำลองพระเมรุมาศ และหุ่นจำลองพระจิตกาธาน พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผลงานนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมไทย ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการพระประวัติและผลงานฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หัวข้อ “สมเด็จครู กับ พระเมรุมาศ” เนื่องในวันนริศ ประจำปี 2560 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
       
       สถานที่ซึ่งระยะเวลาหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (พระโอรสลำดับที่ 62 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4)เจ้าฟ้าผู้เชี่ยวชาญศิลปะแขนงต่างๆ และตลอดพระชนม์ชีพทรงอุทิศเวลาให้แก่การสร้างสรรค์ “งานช่าง” หลากหลายสาขา ผลงานที่ทรงรังสรรค์เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจที่สำคัญให้แก่ช่างและศิลปินในยุคหลัง และทรงเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมไทย จนได้รับยกย่องให้เป็น “สมเด็จครู” ของช่างทั้งปวง
       
       นอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานโยธาและงานก่อสร้างทั่วประเทศ ทรงอุตสาหะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งงานช่างแผนเก่าและแผนใหม่ ทั้งวิทยาการด้านการก่อสร้าง การรถไฟ และการสื่อสารโทรคมนาคม จนได้รับพระสมัญญานามว่า “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”
       
       เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดงาน “วันนริศ” อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี
       
        และนิทรรศการพระประวัติและผลงานฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หัวข้อ “สมเด็จครู กับ พระเมรุมาศ”  คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันนริศ ประจำปี 2560
       
       สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือ สมเด็จครู ทรงเคยออกแบบพระเมรุและพระเมรุมาศหลายหลัง แต่พระเมรุมาศ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นพระเมรุมาศที่ได้รับการยอมรับว่างดงามที่สุดทั้งในด้านรูปแบบและสัดส่วน
       
       ดังนั้นสำหรับผู้สนใจชมหลักฐาน “ร่างต้นแบบ” ฝีพระหัตถ์สมเด็จครู เมื่อครั้งทรงออกแบบพระเมรุมาศ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ,บรรยากาศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ,หุ่นจำลองพระเมรุมาศ และหุ่นจำลองพระจิตกาธาน พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผลงานนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมไทย ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ,ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเมรุและพระเมรุมาศ หลังต่างๆ ของสมเด็จครู,คติความเชื่อเกี่ยวกับพระเมรุ ตลอดจนพัฒนาการทางด้านรูปแบบของพระเมรุและพระเมรุมาศ
       
       สามารถไปชมและหาความรู้ได้ใน นิทรรศการพระประวัติและผลงานฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หัวข้อ “สมเด็จครู กับ พระเมรุมาศ”ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
       
       รายงานโดย : อ้อยอรุณ

ชมผลงานออกแบบ “พระเมรุมาศ พระบรมศพ ร.6”  เพื่อน้อมรำลึกถึง “สมเด็จครู” และ “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”
       

ชมผลงานออกแบบ “พระเมรุมาศ พระบรมศพ ร.6”  เพื่อน้อมรำลึกถึง “สมเด็จครู” และ “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”
       

ชมผลงานออกแบบ “พระเมรุมาศ พระบรมศพ ร.6”  เพื่อน้อมรำลึกถึง “สมเด็จครู” และ “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”
       

ชมผลงานออกแบบ “พระเมรุมาศ พระบรมศพ ร.6”  เพื่อน้อมรำลึกถึง “สมเด็จครู” และ “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”
       

ชมผลงานออกแบบ “พระเมรุมาศ พระบรมศพ ร.6”  เพื่อน้อมรำลึกถึง “สมเด็จครู” และ “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”
        ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com
       
       
       และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews
       
       


 
SEARCH ::
 
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ข่าวล่าสุดในหมวด
“วันผู้ลี้ภัยโลก” ฉายหนังสารคดี ผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย ในค่ายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก Mona Lisa ผู้น่ารัก บนตึกสูงกลางกรุงปารีส "คุกความคิด" ผลงานสะท้อนจิตใจมนุษย์ คว้ายอดเยี่ยมอันดับ 1 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 “รอยประทับวิญญาณ” ในภาพถ่าย “ระบิล บุนนาค”
จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 2 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 

CELEB ONLINE : Event | Gossip | World Celeb | Interview | Hot Topic | Mangmouth FASHION & BEAUTY : Fashion | Shopping | Tips & How To | Beauty Trend | Hair Alert | Fashion Guru | Beauty Guru | Celeb Look LIFESTYLE & TRAVEL : Dining Out | Travel | Check-in | Book | Home | Art Eye View ADVICE : Flirt | Consultant | Horo | Privacy Policy
CELEB ONLINE ASTV MANAGER CONTACT US