“สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 1” อวดผลงานอาจารย์คณะสถาปัตย์ 3 มหาวิทยาลัย
เด็กชาวอิรักบนถนนในเมืองไกยารา คว้ารางวัล Grand Prize ประกวดถ่ายภาพด้วยไอโฟน
“จักรพันธุ์ โปษยกฤต” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะสมของ “เสริมคุณ คุณาวงศ์”
"ดุสิตธานี...ในความทรงจำ" ภูมิพัฒน์ ลิ้มสมบัติตระการ
“คืนสุขสู่ถิ่น” กับศิลปินล้านนา “พิสิษฐ์ ไชยล้อม”
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Celeb Online | lifestyle & travel | art eye view
“สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 1” อวดผลงานอาจารย์คณะสถาปัตย์ 3 มหาวิทยาลัย
MGR Online
14 กรกฎาคม 2560 16:32 น.
“สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 1”  อวดผลงานอาจารย์คณะสถาปัตย์  3 มหาวิทยาลัย
        ART EYE VIEW---นอกเหนือจากภารกิจหลักในการผลิตสถาปนิกและนักออกแบบสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติแล้ว การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งในการสนับสนุนคณาจารย์ให้มีเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานออกแบบ
       
       ดังนั้น โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ โครงการสถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 (Architecture & Design Exhibition 2017) เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าและการเผยแพร่ของศาสตร์ไปในมิติต่างๆ ซึ่งจักเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการ วิชาชีพ และเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไป
       
       นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ โครงการสถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 (Architecture & Design Exhibition 2017) จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
       ในฐานะเจ้าภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30-18.00 น. ณ ลานหน้าห้องนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
       และเวลา 16.45 น. - 17.45 น. เชิญผู้สนใจฟัง เสวนาพิเศษจากอาจารย์ผู้สอนด้านสถาปัตย์จากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ),ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจโชติ นันทนสิริวิกรม (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),อาจารย์นันทพล จั่นเงิน และอาจารย์จิรศักดิ์ เกื้อสมบัติ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

“สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 1”  อวดผลงานอาจารย์คณะสถาปัตย์  3 มหาวิทยาลัย
       

“สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 1”  อวดผลงานอาจารย์คณะสถาปัตย์  3 มหาวิทยาลัย
        ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com
       
       
       และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews
       
       


 
SEARCH ::
 
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ข่าวล่าสุดในหมวด
“สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 1” อวดผลงานอาจารย์คณะสถาปัตย์ 3 มหาวิทยาลัย เด็กชาวอิรักบนถนนในเมืองไกยารา คว้ารางวัล Grand Prize ประกวดถ่ายภาพด้วยไอโฟน “จักรพันธุ์ โปษยกฤต” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะสมของ “เสริมคุณ คุณาวงศ์” "ดุสิตธานี...ในความทรงจำ" ภูมิพัฒน์ ลิ้มสมบัติตระการ
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 

CELEB ONLINE : Event | Gossip | World Celeb | Interview | Hot Topic | Mangmouth FASHION & BEAUTY : Fashion | Shopping | Tips & How To | Beauty Trend | Hair Alert | Fashion Guru | Beauty Guru | Celeb Look LIFESTYLE & TRAVEL : Dining Out | Travel | Check-in | Book | Home | Art Eye View ADVICE : Flirt | Consultant | Horo | Privacy Policy
CELEB ONLINE ASTV MANAGER CONTACT US