ยล 9 งานศิลป์ รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39
อวดผลงาน 5 ศิลปิน ผู้เคยเข้าร่วมและรับรางวัลจากเทศกาลศิลปะเมืองโอซาก้า
สาธิตจุฬาฯ จัดงานนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน 9-23 ส.ค.นี้ รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้การกุศล
“ศิลปะ...แบบนี้ก็ได้เหรอ” เสวนากะเทาะความเชื่อ “ศิลปะเป็นเรื่องสูง-เข้าถึงยาก”
ชมฟรี...เทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย “10 ศิลปินศิลปาธร เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10”
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Celeb Online | lifestyle & travel | art eye view
ยล 9 งานศิลป์ รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39
MGR Online
7 สิงหาคม 2560 14:07 น.
ยล 9 งานศิลป์ รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39
เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
        ART EYE VIEW---มูลนิธิบัวหลวง และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิญชม นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39 ซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะจำนวน 9 ชิ้น ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด "จิตรกรรมบัวหลวง" ครั้งล่าสุด และผลงานศิลปะอีกจำนวน 51 ชิ้น ที่ถูกคัดเลือกให้ร่วมแสดง
       
       “จิตรกรรมบัวหลวง” ถือเป็นเวทีประกวดศิลปะระดับคุณภาพและเก่าแก่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย เป็นการประกวดผลงานจิตรกรรม 3 ประเภท ได้แก่ 1.จิตรกรรมไทยแบบประเพณี,2.จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และ3.จิตรกรรมร่วมสมัย
       
       โดยแต่ประเภทแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รางวัลเหรียญทองบัวทอง(เงินรางวัล 200,000 พร้อมทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ),รางวัลเหรียญเงินบัวหลวง(เงินรางวัล 100,000 บาท) และรางวัลเหรียญทองแดงบัวหลวง(เงินรางวัล 75,000 บาท)
       
       ในการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงครั้งล่าสุดมีศิลปินให้ความสนใจส่งผลงานจิตรกรรมเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 152 ชิ้น (จากศิลปินจำนวน 111 ราย)
       
       ในที่สุดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ตัดสินให้ผลงานจิตรกรรมดังต่อไปนี้ได้รับรางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39
       
       จิตรกรรมไทยแบบประเพณี (งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี เป็นงานจิตรกรรมที่มีแบบอย่าง กระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระ ที่ดำรงภาพลักษณ์แบบไทยประเพณี)
       
       รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ผลงานชื่อ “ยมกปาฏิหาริย์” ของ นายอนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์,รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ผลงานชื่อ “โลกวิวรณปาฏิหาริย์” ของ นายอภิสิทธิ์ เอ้งฉ้วน และรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ผลงานชื่อ “พระพุทธเจ้าโปรดพญาชมพูบดี” ของ นางสาวสมฤทัย วงศ์ใหญ่
       
       จิตรกรรมไทยแนวประเพณี (งานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิถี และเรื่องราวเนื้อหาสาระ ทั้งภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ไทยของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี มาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เข้ากับสมัยนิยม)
       
       รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ผลงานชื่อ “ความเป็นแม่” ของ นางสาวฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์,รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ผลงานชื่อ “สุนทรียภาพชีวิต” ของ นายศุภวัฒน์ วิบุลศิลป์ และรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ผลงานชื่อ “แดนหิมพานต์ ๙” ของ นายธนพล เสือโรจน์
       
       จิตรกรรมร่วมสมัย (งานจิตรกรรมร่วมสมัย เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี)
       
       รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ผลงานชื่อ “ฉัน + เธอ ๑๘๖๗” ของ นางสาวปาลฉัตร ยอดมณี ,รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ผลงานชื่อ “ไอเข้” ของ นายอนันต์ยศ จันทร์นวล และรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ผลงานชื่อ “เด็กเร่ร่อน” ของ นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐ์ชัย
       
       นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39 จัดแสดงให้ชม ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 19.00 น. (ปิดวันพุธ) ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า)
       
        และจะสัญจรไปจัดแสดง ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้สนใจศิลปะในส่วนภูมิภาค

ยล 9 งานศิลป์ รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39
เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี
       

ยล 9 งานศิลป์ รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39
เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย
       

ยล 9 งานศิลป์ รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39
เหรียญเงินบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
       

ยล 9 งานศิลป์ รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39
เหรียญเงินบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี
       

ยล 9 งานศิลป์ รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39
เหรียญเงินบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย
       

ยล 9 งานศิลป์ รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39
เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
       

ยล 9 งานศิลป์ รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39
เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี
       

ยล 9 งานศิลป์ รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39
เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย
        ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com
       
       
       และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews
       
       


 
SEARCH ::
 
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ข่าวล่าสุดในหมวด
ยล 9 งานศิลป์ รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39 อวดผลงาน 5 ศิลปิน ผู้เคยเข้าร่วมและรับรางวัลจากเทศกาลศิลปะเมืองโอซาก้า สาธิตจุฬาฯ จัดงานนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน 9-23 ส.ค.นี้ รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้การกุศล “ศิลปะ...แบบนี้ก็ได้เหรอ” เสวนากะเทาะความเชื่อ “ศิลปะเป็นเรื่องสูง-เข้าถึงยาก”
จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 

CELEB ONLINE : Event | Gossip | World Celeb | Interview | Hot Topic | Mangmouth FASHION & BEAUTY : Fashion | Shopping | Tips & How To | Beauty Trend | Hair Alert | Fashion Guru | Beauty Guru | Celeb Look LIFESTYLE & TRAVEL : Dining Out | Travel | Check-in | Book | Home | Art Eye View ADVICE : Flirt | Consultant | Horo | Privacy Policy
CELEB ONLINE ASTV MANAGER CONTACT US