“งามสมบรมราชินีนาถ” ราชินีผู้นำความงามผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก
เทิดไท้องค์ราชินี “แม่ฟ้าแห่งสยาม”
คุยทุกเรื่องกับ “สมใจ ไรส์” ศิลปินสีน้ำระดับอาร์ตตัวแม่
“ศิรประภา จีระพันธุ” เช็กอิน “นครปฐม” ที่เที่ยวฮิปๆ ใกล้กรุงเทพฯ
ธรรมดาได้ไง!...ทริปเด็ดของก๊วนเซเลบ จัดเต็มเกินคำบรรยาย
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Celeb Online | celebrity | interview
“งามสมบรมราชินีนาถ” ราชินีผู้นำความงามผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก
MGR Online
10 สิงหาคม 2560 08:16 น.
“งามสมบรมราชินีนาถ” ราชินีผู้นำความงามผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก
        >>หากใครที่เกิดทันและยังมีความทรงจำเกี่ยวกับการดูโทรทัศน์ในช่วงข่าวพระราชกรณียกิจ สิ่งหนึ่งที่หลายคนสนใจเพิ่มเติมจากเรื่องพระราชกรณียกิจ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติ ก็คือเรื่องของพระสิริโฉมและฉลองพระองค์อันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่เสด็จพระราชดำเนินตามไปด้วยทุกหนทุกแห่ง ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้สตรีทุกคนหันมาใส่ใจในการดูแลตัวเองทั้งในเรื่องการแต่งกาย เพราะทุกๆ ครั้งที่เราเห็นพระองค์ท่านความงดงามของฉลองพระองค์ทุกชุดยังคงติดตาตรึงใจเราอยู่เสมอ นอกจากนี้ พระองค์ยังเป็นผู้นำการเผยแพร่ฉลองพระองค์ผ้าไหมไทย ที่มีการถักทอลวดลายอย่างประณีตงดงามสู่เวทีโลกอีกด้วย

“งามสมบรมราชินีนาถ” ราชินีผู้นำความงามผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก
        พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไม่เพียงสถิตในใจของชาวไทย แต่ยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดน หลายครั้งเราพบว่าเมื่อพระองค์ท่านปรากฏโฉมต่อสายตาชาวโลก ท่านมักจะมาพร้อมฉลองพระองค์ที่งดงามจนเป็นที่ยอมรับ เช่น เมื่อคราวพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปในช่วงทศวรรษที่ 1960 นอกจากเป็นการทำให้นานาประเทศได้รู้จักประเทศไทยดียิ่งขึ้นแล้ว ทั่วโลกต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่า "พระราชินีของไทยทรงพระสิริโฉมงดงามและสง่างามที่สุดในโลก" แม้แต่ในแวดวงดีไซเนอร์ชื่อดังของโลกก็ยังยกย่องให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็น 1 ใน 10 ของ "สตรีที่แต่งพระองค์งามที่สุดในโลก"

“งามสมบรมราชินีนาถ” ราชินีผู้นำความงามผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก
        แม้ว่าพระองค์จะได้รับคำชมเชยถึงพระสิริโฉมและฉลองพระองค์อันงดงามในทุกประเทศที่เสด็จ พระองค์ยังทรงเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทย ทั้งเครื่องแต่งกาย หมวกนำสมัยและเครื่องประดับ แต่เรื่องการแต่งพระองค์ยังเป็นสิ่งที่พระราชินีทรงตระหนักอยู่เสมอ เพราะเครื่องแต่งพระองค์ต้องงามเหมาะสมกับตำแหน่งพระยศที่ทรงดำรงคู่กับพระประมุขของประเทศ นอกจากนั้น ต้องทรงแต่งให้ถูกกาลเทศะพร้อมแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกด้วย

“งามสมบรมราชินีนาถ” ราชินีผู้นำความงามผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก
        สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังมักทรงเตือนพระองค์ว่าทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญอย่างหนึ่งคือ ให้ชาวโลกได้รู้จักประเทศไทย และหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือ ทรงเป็นผู้นำการเผยแพร่ฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยถักทอลวดลายอย่างประณีตงดงามสู่เวทีโลก

“งามสมบรมราชินีนาถ” ราชินีผู้นำความงามผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก
        นอกจากจะทำให้ชาวโลกสนใจในผ้าไหมไทยแล้ว พระองค์ก็ไม่ลืมที่จะสร้างความรู้ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนชาวไทย จึงมีพระราชประสงค์ให้สร้าง “พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้าตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของไทย ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของผ้าชนิดต่างๆ และการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน สะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายในราชสำนักยุคต่างๆ รวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศ

“งามสมบรมราชินีนาถ” ราชินีผู้นำความงามผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก
        พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ นอกจากเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บรักษาผ้าไทยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดแสดงงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า ทั้งของราชสำนักและผ้าพื้นเมืองจากท้องถิ่นต่างๆ เพื่อเป็นการสืบสานสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป

“งามสมบรมราชินีนาถ” ราชินีผู้นำความงามผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก
        สำหรับช่วงนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กำลังมีการจัดนิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ” (Fit for a Queen: Her Majesty Queen Sirikit’s Creations by Balmain) จัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ออกแบบโดย ปิแอร์ บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศสผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาเป็นเวลากว่า 22 ปี และมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
       
        ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทย แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย การที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบต่างชาติที่มีชื่อเสียงมาดูแลฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย ยังถือเป็นพระราชกุศโลบายในการส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวโลกได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความนิยมสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศมาจนถึงทุกวันนี้

“งามสมบรมราชินีนาถ” ราชินีผู้นำความงามผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก
พลพัฒน์ อัศวประภา
        จากความคุ้นชินกับฉลองพระองค์อันงดงามนี้เอง เซเลบริตีและดีไซเนอร์หลายคนในแวดวงสังคมบ้านเรา จึงยึดถือเป็นแบบอย่างและขอเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานของพระองค์ท่าน ที่ต้องการให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จัก โดย หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ Asava ก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วย
       
        “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการทำงานของเรา และเชื่อว่าดีไซเนอร์ไทยหลายๆ คนก็มีพระองค์ท่านเป็น 1 ในแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยเฉพาะ ในยุคที่ท่านนำเอาผ้าไทยมาทำฉลองพระองค์ใหม่ๆ ต้องบอกว่าเป็นยุคที่คนทั่วโลกได้เห็นความงามแบบตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ้าไทย แต่ในขณะเดียวกันก็มีความร่วมสมัย มีความโก้ มีความสง่างาม เราโชคดีมากที่เราโตขึ้นมาในยุคที่ได้เห็นท่านออกไปทำพระราชกรณียกิจต่างๆ ด้วยชุดต่างๆ เหล่านี้ เป็นหนึ่งในความภูมิใจของความเป็นไทยที่สวยระดับโลก
       
        วันก่อนเพิ่งนั่งดูภาพฉลองพระองค์ชุดราตรีสีเหลืองมัสตาร์ด ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย ซึ่งออกแบบโดย บาลองเซียก้า ในยุค 70 แล้วมีเสื้อคลุมปักอย่างวิจิตร เชื่อว่าฝรั่งเห็นฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านต้องตาค้าง เพราะสวยงามมากจริงๆ”

“งามสมบรมราชินีนาถ” ราชินีผู้นำความงามผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก
มนุญสินี ฟูตระกูล
        เช่นเดียวกับ มนุญสินี ฟูตระกูล ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์กับบุคคลทั่วไปและองค์กรต่างๆ ที่บอกว่าเป็นแฟนคลับติดตามเรื่องผ้าไทยและชื่นชมฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อยู่เสมอๆ “ตั้งแต่เด็กที่เห็นบ่อยๆ คือ พระองค์ท่านชอบใส่ผ้าไหม ท่านสามารถนำมาปรับให้เป็นแฟชั่นได้ ชุดฉลองพระองค์หลายชุดที่ท่านใส่ไปต่างประเทศ เราจะเห็นว่าท่านนำผ้าไหมมาผสมด้วย หรือเวลาไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านก็จะทรงแต่งกายสวยงามให้สมกับที่เป็นพระราชินี และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับประชาชนที่มารอเข้าเฝ้า นั่นคือสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เล็ก”

“งามสมบรมราชินีนาถ” ราชินีผู้นำความงามผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก
วรกร จาติกวณิช
        และอีกหนึ่งผู้ร่วมสืบสานตำนานผ้าไทย พร้อมใส่เองด้วยจริงๆ ก็คือ เจ-วรกร จาติกวณิช ที่ยกย่องให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นไอดอลในเรื่องการแต่งกายที่สวยงามและถูกกาลเทศะ โดยเฉพาะ การนำผ้าไหมไทยมาผสมผสานกับแฟชั่น
       
        “ทุกวันนี้เรายังเปิดดูรูปฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ อยู่เสมอๆ ชอบการแต่งกายของพระองค์ท่านมาก พระองค์ท่านเป็นผู้ปลุกกระแสเรื่องของผ้าไหมไทยอย่างได้ผล อย่าง ผ้าไหมมัดหมี่ เมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าใส่แล้วดูสูงอายุ แต่เมื่อเรานำมาดีไซน์ตัดเป็นแจ็กเกตเท่ๆ ก็ดูเก๋ไปอีกแบบ ทุกครั้งที่ใส่เดินทางไปต่างประเทศ คนต่างชาติที่พบเห็นเขาจะตื่นเต้นกับเสื้อผ้าไหมของเรามาก เป็นความภูมิใจที่คนทั่วโลกให้ความสนใจผ้าไหมไทย และประทับใจผ้าไหมมัดหมี่ของไทยมาก เพราะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบงานฝีมืออยู่แล้ว อยากให้คนรุ่นหลังอนุรักษ์และทำต่อไป”
       
        ความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นั้น เราไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดใดๆ ได้ ที่รู้สึกคือเป็นพระมหากรุณาธิคุณฯ อันล้นพ้น ที่ทรงทำให้ผ้าไทยมีคุณค่าดังงานศิลปะและเผยแพร่สู่ระดับสากลได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
SEARCH ::
 
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ข่าวล่าสุดในหมวด
“งามสมบรมราชินีนาถ” ราชินีผู้นำความงามผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก เทิดไท้องค์ราชินี “แม่ฟ้าแห่งสยาม” คุยทุกเรื่องกับ “สมใจ ไรส์” ศิลปินสีน้ำระดับอาร์ตตัวแม่ “ศิรประภา จีระพันธุ” เช็กอิน “นครปฐม” ที่เที่ยวฮิปๆ ใกล้กรุงเทพฯ
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 

CELEB ONLINE : Event | Gossip | World Celeb | Interview | Hot Topic | Mangmouth FASHION & BEAUTY : Fashion | Shopping | Tips & How To | Beauty Trend | Hair Alert | Fashion Guru | Beauty Guru | Celeb Look LIFESTYLE & TRAVEL : Dining Out | Travel | Check-in | Book | Home | Art Eye View ADVICE : Flirt | Consultant | Horo | Privacy Policy
CELEB ONLINE ASTV MANAGER CONTACT US