“ระนองรักษ์” ตั้ง ISOC สกัดเว็บหมิ่น - ยันไม่ปิดไฮไฟว์

โดย MGR Online   
5 กุมภาพันธ์ 2552 10:55 น.
“ระนองรักษ์” ตั้ง ISOC สกัดเว็บหมิ่น - ยันไม่ปิดไฮไฟว์
แฟ้มภาพ : รต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        “ระนองรักษ์” เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ ผิดกฎหมายและหรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมตั้งศูนย์ ISOC เฝ้าระวังเว็บหมิ่น และเว็บผิดกฎหมาย เตรียมเปิดคอลเซ็นเตอร์ 1122 รับแจ้งเหตุฯ เผยปิดไปแล้วกว่า 4,818 เว็บ
       
       รต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ต่อเนื่องมาจากนโยบายเร่งด่วนในการเปิดห้องเฝ้าระวังเว็บไซต์หมิ่น ตลอด 24 ชั่วโมง (War Room) โดยเปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต (ISOC : Internet Security Operation Center) ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม รวมถึงประสานความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       
       "ศูนย์ ISOC จะทำงานในการเก็บฐานข้อมูลเว็บไซตที่ผิดกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือ 1. การเฝ้าระวังทางด้านชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ 2. เฝ้าระวังทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และ 3. เฝ้าระวังทางด้านเกมออนไลน์ และการพนันทางอินเทอร์เน็ต"
       
       สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯจะแบ่งเป็น 6 ข้อได้แก่ 1.กำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.อำนวยการและสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหรือองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และบุคคลอื่นๆ ให้ดำเนินการป้องกันมิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม 3.สั่งการให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูล ข้อคิดเห็น เพื่อประกอบการปฏิบัติภารกิจ 4.ออกระเบียบตลอดจนข้อปฏิบัติอื่นๆ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภายใต้กฎหมาย 5.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดำเนินการใดตามที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อช่วยปฏิบัติตามความจำเป็น 6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
       
       "ไอซีทียังอยู่ในระหว่างการประสานกับทาง กทช. เพื่อที่จะเปิดหมายเลข คอลเซ็นเตอร์ 1122 เพื่อรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจากการแจ้งข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บในช่วงที่ผ่านมาทางกระทรวงได้มีการส่งเรื่องฟ้องศาลให้มีการสั่งระงับที่อยู่ของเว็บไซต์ไปแล้ว 4,818 เว็บไซต์ โดยเป็นการปิดกั้นเว็ปไซต์ที่หมิ่นสถาบัน 4,683 เว็บไซต์ เว็บไซต์ลามกอนาจาร 98 เว็บไซต์ และเว็บไซต์โฆษณาเท็จอีก 37 เว็บไซต์"
       
       ยันไม่ปิดไฮไฟว์
       
       สำหรับกรณีการปิดกั้นเว็บไซต์ hi5.com ภายหลังมีข่าวเรื่องการขายบริการทางเพศ การลงรูปภาพที่มีการเสพยาเสพติด รวมไปถึงการขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นั่น รต.หญิงระนองรักษ์ กล่าวว่า ทางกระทรวงจะไม่ทำการปิดกั้นเว็บไซต์ไฮไฟว์ในทันที แต่จะเป็นการเฝ้าระวังเหตุดังกล่าว ซึ่งถ้ามีการตรวจพบทางไอซีทีจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ในการช่วยสืบหาต้นตอผู้เผยแพร่ที่แท้จริง เพื่อจะได่ออกหมายค้นและออกหมายจับตามกระบวนการยุติธรรม
       
       "การดำเนินการจะพิจารณาปิดกั้นเฉพาะ URL ที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อเว็บไซต์หลักทั้งหมด โดยการปิดกั้นทางไอซีทีจะมีการบันทึกข้อมูลไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการสืบหาผู้กระทำผิด นอกจากนี้ทางกระทรวงจะเริ่มทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่า การกระทำใดบ้างที่ผิดตามพรบ.คอมพ์"
       
       Company Related Links :
       ICT

จำนวนคนโหวต 16 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 13 คน
82 %
ไม่เห็นด้วย 3 คน
18 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017