1 ปีผ่านไปไทยลดละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แค่ 1 เปอร์เซ็นต์

โดย MGR Online   
20 กันยายน 2548 11:34 น.
1 ปีผ่านไปไทยลดละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แค่ 1 เปอร์เซ็นต์
จับได้ให้ 5 แสน - บีเอสเอเปิดกลยุทธ์หลัก เพิ่มรางวัลแก่ผู้นำจับหรือให้เบาะแสข้อมูลเป็น 2 เท่าจากเดิม 250,000 บาทเป็น 500,000 บาท พุ่งเป้าผู้กระทำผิดทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น
        ปี 2547 ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไทยลดลงได้แค่ 1%  เฉพาะไทยมูลค่าความเสียหายกว่า 7.5 พันล้านบาท กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์เดินหน้าสางปัญหาต่อ หนึ่งในกลยุทธ์หลัก เพิ่มรางวัลแก่ผู้นำจับหรือให้เบาะแสข้อมูลเป็น 2 เท่าจากเดิม 250,000 บาทเป็น 500,000 บาท   พร้อมพุ่งเป้าผู้กระทำผิดทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น
       
       นายทารุณ ซอว์นีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ประจำภูมิภาคเอเชีย ของบีเอสเอ หรือกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์  กล่าวถึงตัวเลขการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวว์ว่า ยังอยู่ในสัดส่วนสูง เฉพาะในประเทศไทยในปี 2547 ที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ  7.5 พันล้านบาท ( 183 ล้านเหรียญสหรัฐ) คิดเป็นการละเมิดในอัตรา 79%  โดยสัดส่วนนี้ลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับปี 2546 ที่ผ่านมา  โดยประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 5 เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก 15 ประเทศ โดยอันดับ 1 คือ เวียดนามอัตราการละเมิด 92% ที่ 2.จีนแผ่นดินใหญ่ 90% 3.อินโดนีเซีย 87% 4. ปากีสถาน 82%  และ 5. ไทย อัตราการละเมิดประมาณ 79%
       

       ผู้บริหารบีเอสเอ กล่าวว่า ปัญหาของละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ราคาซอฟต์แวร์มีมูลค่าสูง แต่อยู่ที่ผู้ใช้มากกว่า โดยพบว่า องค์กรธุรกิจที่ละเมิดส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง มีรายได้ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์เป็นมูลค่ามหาศาล แต่ไม่ให้ความสำคัญกับการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งสาเหตุใหญ่มาจากซอฟต์แวร์สามารถก๊อปปี้ได้ง่าย  และที่สำคัญผู้บริหารในแต่ละองค์กรไม่รู้ถึงบทลงโทษที่แท้จริงของการละเมิด
       
       
ที่ผ่านมาบีเอสเอให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทั้งในแง่ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยล่าสุดร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้โครงการ “บริหารสินทรัพย์ จัดระเบียบซอฟต์แวร์” ให้ความรู้ เพื่อกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า 500 บริษัท เห็นความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์
       
       ผู้บริหารบีเอสเอ กล่าวว่า แม้จะมีรณรงค์ผ่านโครงการต่างๆจากทางบีเอสเอ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่ภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ แต่ก็ยังพบว่า ปัญหาการละเมิดยังคงอยู่ โดยตั้งแต่ต้นปี 2548 ที่ผ่านมา มีการบุกเข้าตรวจค้นบริษัท 6 แห่งในประเทศไทยที่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สามารถยึดซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายได้มูลค่า  11,020,486 บาท  การตรวจจับได้จากการได้รับเบาะแสข้อมูลผ่านทางฮอตไลน์สำหรับการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์และข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบีเอสเอ  
       

       ภายใต้กฎหมายไทยองค์กรธุรกิจและผู้จัดการระดับสูงจะต้องเสียค่าปรับสูงสุดถึง 800,000 บาท และ/หรือจำคุกไม่เกิน 4 ปี นอกจากนี้ยังอาจถูกดำเนินคดีทางแพ่งด้วย
       
       “ในปี 2547 บีเอสเอจับกุมผู้กระทำผิดได้ 3 บริษัท มูลค่าซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายที่ยึดได้ประมาณ 9 ล้านบาท  เฉพาะปี 2548 เดือนเมษายน-พฤษภาคม แค่ 2 เดือน จับได้มูลค่า 8 ล้านบาท เป็นทั้งบริษัทคนไทยและบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ  รวมทั้งยังมีบริษัทที่อยู่ในระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย ที่อยู่ในธุรกิจสิ่งทอ ,ธุรกิจด้านรถยนต์ที่เป็นการลงทุนจากไทยและญี่ปุ่นร่วมกัน”
       
       การให้เบาะแสผู้กระทำผิดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่บีเอสเอให้ความสำคัญอันจะนำไปถึงตัวผู้กระทำผิดได้  และเพื่อให้ผู้จงใจละเมิดได้รับความผิด บีเอสเอ เพิ่มรางวัลแก่ผู้ให้เบาะแส และข้อมูลการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เป็น 2 เท่าจากเดิม 250,000 บาท เป็น 500,000 บาท  ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน-31 ตุลาคม 2548
       

       “เราเพิ่มรางวัลนำจับแก่ผู้ให้เบาะแสมีเป้าหมายหลักลดการละเมิด ทั้งต้องการให้ผู้บริหารองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจว่าบีเอสเอ มีความจริงจังต่อการละเมิด และเห็นความสำคัญว่าการใช้ซอฟต์แวร์ไม่ถูกต้องเป็นความเสี่ยงขององค์กรธุรกิจและเป็นความเสี่ยงของผู้บริหารด้วยโดยตรง”
       
       ในส่วนผู้นำจับไม่ว่าจะเป็นจากฮอตไลน์หรือจากการให้เบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ ทางบีเอสเอจะมีการพิจารณาตามขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามในเบื้องต้น เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้ง โดยผู้ให้เบาะแสต้องให้ความร่วมมือตั้งแต่ต้นจนจบ ต้องมีหลักฐานของการละเมิดเพื่อใช้ในการเข้าตรวจค้น รวมทั้งต้องพร้อมให้ข้อมูลในขั้นศาลเมื่อจำเป็น โดยกระบวนการในการจับที่ผ่านมาใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน ผู้แจ้งเบาะแสจึงจะได้รับรางวัลนำจับ ตามการพิจารณาของบีเอสเอในวงเงินสูงสุด 500,000 บาท ทั้งนี้ต้องเป็นการจับกุมที่มีมูลค่าความเสี่ยงในระดับสูงตามความเห็นของบีเอสเอ
       
       ที่ผ่านบีเอสเอได้รับข้อมูลอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดผ่านทางฮอตไลน์เป็นส่วนใหญ่ และผ่านทางเว็บไซต์ประมาณ 10 % แต่คาดว่าในอนาคต ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์จะมีปริมาณมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อจริงของผู้แจ้ง  โดยนอกจากการจับกุมองค์กรธุรกิจในปัจจุบันแล้ว นับจากนี้ต่อไปคาดว่าจะมีการจับกุมผู้กระทำผิดบนธุรกิจออนไลน์มากยิ่งขึ้น
       
       นอกจากการให้ความรู้กับองค์กรธุรกิจโดยความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลาดหลักทรัพย์แล้ว บีเอสเอยังอยู่ในระหว่างการประสานงานกับซิป้า เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  คาดว่าจะเริ่มจากการจัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบอินเทอร์แอกทีฟขึ้นเป็นลำดับแรก
       
       Company Related Links :
       BSA

จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017