“สมร” เผย ปณท เป็น “ลอจิสติกส์ ฮับ” ไม่ง่าย

โดย MGR Online   
26 มิถุนายน 2560 09:49 น. (แก้ไขล่าสุด 26 มิถุนายน 2560 13:15 น.)
“สมร” เผย ปณท เป็น “ลอจิสติกส์ ฮับ” ไม่ง่าย
        ปณท ยังไม่ตกผลึก การเป็น “ลอจิสติกส์ ฮับ” เหตุงานใหญ่เกินความสามารถ เร่งตั้งคณะทำงานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้หากทำไม่ไหว ต้องยอมรับความจริง ด้านงบประมาณกลางปีที่ขอมาแล้ว จะเร่งจัดซื้อจัดจ้าง และติดตั้งให้ครบภายในสิ้นปีนี้
        
       นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า มติการประชุมแผนยุทธศาสตร์ ไปรษณีย์ 4.0 เร่งด่วน 3 ปี (2560-2562) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในส่วนของการเป็นลอจิสติกส์ ฮับ โดยใช้พื้นที่ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับโครงการดิจิตอล พาร์ค ตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออก (อีอีซี) นั้น ยังไม่มีการตั้งงบประมาณ หรือแผนงานแต่อย่างใด เนื่องจากการจะเป็นลอจิสติกส์ ฮับ ได้นั้น จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน และประสานการทำงานร่วมกับหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอีอีซี, กรมศุลกากร, การท่าเรือ แหลมฉบัง ตลอดจนสนามบินอู่ตะเภา ว่า ขอบเขตการทำงานจะต้องไปถึงระดับใหญ่แค่ไหน เพื่อให้เป็นฮับในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง 
       
       คณะกรรมการจึงตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจ และศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ให้รอบด้านก่อน จากนั้น ค่อยกำหนดแผนงาน ไปจนถึงการตั้งงบประมาณต่อไป ซึ่งหากเมื่อศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า ปณท ไม่สามารถทำได้ โครงการนี้ก็อาจจะไม่เกิดก็ได้ ปณท ต้องประเมินศักยภาพของ ปณท เป็นหลัก ที่ผ่านมา ปณท ไม่เคยส่งของขนาดใหญ่ จึงต้องศึกษาให้ดี รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วย 
       
       อย่างไรก็ตาม ปณท ก็มีแผนรองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 พื้นที่อยู่แล้ว ได้แก่ 1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก จ. ตาก และ กาญจนบุรี, 2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. มุกดาหาร และ หนองคาย, 3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ. สระแก้ว และ ตราด รวมถึง 4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ จ. เชียงราย ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีโอกาสขยายตัวในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งด้านเครือข่ายที่ทำการ ศูนย์ไปรษณีย์ และบริการด้านลอจิสติกส์แบบครบวงจร ตลอดจนการให้บริการด้านการขนส่ง และขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม จีน และอินเดีย
       
       สำหรับภายในปีนี้ ปณท จะจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยให้การรับฝาก คัดแยก และนำจ่าย มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ ลดการทำงานของพนักงาน ขณะที่พนักงานที่เหลือจะได้กระจายไปช่วยทำงานในส่วนอื่นที่คนยังขาด โดย ปณท ได้ของบประมาณกลางปีมาแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง และนำมาใช้ในปีนี้ 
       
       ตั้งแต่ระบบการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์ให้บริการ ด้วยระบบให้บริการอัตโนมัติ (NEW CA Pos) ซึ่งติดตั้งแล้ว 250 แห่งในไปรษณีย์ขนาดใหญ่ และจะขยายให้ครบ 1,000 กว่าแห่งทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ รวมถึงเครื่องคัดแยกซองตั้งแต่งานรับฝากเพื่อลดภาระการทำงานคัดแยกของคนโดยซื้อ 1 เครื่อง ราคา 150 ล้านบาท และเช่าใช้ที่ อ. ศรีราคา จ. ชลบุรี 51 ล้านบาทต่อปี 
       
       รวมถึงเครื่องคัดแยกด้านจ่ายสำหรับชิ้นงานประเภทซอง 5 เครื่อง วงเงิน 275 ล้านบาท, ตู้รับฝากไปรษณีย์อัตโนมัติ 40 ล้านบาท, ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox) 30 ล้านบาท และอุปกรณ์นำจ่ายแบบพกพา จำนวน 16,926 เครื่อง วงเงิน 531 ล้านบาท เพื่อให้บุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศรายงานสถานะการสั่งจ่ายในแต่ละบ้านแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ยังมีแผนในการปรับภาพลักษณ์ศูนย์ให้บริการที่มีกว่า 1,000 แห่งให้มีความทันสมัยด้วย
       
       “ตรงนี้เราได้งบประมาณกลางปีที่ขอจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาแล้ว ก็จะเร่งดำเนินการต่อไป เพื่อให้ลดการทำงานของคน และเกิดประสิทธิภาพรองรับการเติบโตของจำนวนของที่ส่ง ซึ่งงานคัดแยกซองก็จำเป็นต้องใช้เครื่องมือมาช่วย เพราะธนาคารก็ยังต้องส่งเอกสารลักษณะซองให้ลูกค้าอยู่ ซึ่งหากตรงนี้ไม่ต้องใช้คนคัดแยกมาก เราก็สามารถย้ายคนส่วนนี้ไปช่วยทำงานในส่วนอื่นที่ต้องการคนเพิ่มได้” 
       
       นางสมร ย้ำว่า ยุทธศาสตร์ของ ปณท ในการเป็น ปณท 4.0 นั้น มาจากการใช้ผลการศึกษา และการคิดยุทธศาสตร์ที่ ปณท จ้าง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด, นโยบายของประธานกรรมการบริษัท พล.อ. สาธิต พิธรัตน์ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ตลอดจนการสำรวจ และทำเวิร์กช็อปในแต่ละพื้นที่ด้วย 
       
       โดยแนวทางใหม่ ระบบของ ปณท จะถูกแบ่งออกมาเป็น 4 ส่วน คือ 1. รับฝาก ที่จะรับฝากผ่านที่ทำการไปรษณีย์ หรือช่องทางใดก็ตามเข้ามารวมกัน โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 2. คัดแยก ที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาการทำระบบคัดแยกแบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วขึ้น 3. ส่งต่อ จะให้ทาง บริษัทลูก คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) รับผิดชอบในการนำส่งตามที่ทำการไปรษณีย์ กระจายไปสู่ระดับจังหวัด และเขตต่อไป และ 4. นำจ่าย ที่ยังจำเป็นต้องใช้พนักงานระดับปฏิบัติการ แต่ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการนำอุปกรณ์ และระบบที่ทันสมัยเข้าไปช่วย

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017