“สตาร์ทอัป” เตรียมยื่นแผนปีหน้ากองทุน กทปส. อัดเงินหนุนอีก 1,500 ล้านบาท

โดย MGR Online   
17 กรกฎาคม 2560 08:56 น. (แก้ไขล่าสุด 17 กรกฎาคม 2560 12:03 น.)
“สตาร์ทอัป” เตรียมยื่นแผนปีหน้ากองทุน กทปส. อัดเงินหนุนอีก 1,500 ล้านบาท
        กทปส. กางแผน 5 ปี ขยายเงินลงทุนไปสู่บริษัทสตาร์ทอัป รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร่วมหนุนไทยแลนด์ 4.0 ตั้งแต่ฐานราก เผยเตรียมจัดสรรเงินทุนในปี 2561 มากกว่า 1,500 ล้านบาท
       
       นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ได้ทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565) เพื่อสอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คาดว่าจะประกาศใช้พร้อมกับแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม หลังจากมีกรรมการ กสทช. ชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปลายปี 2560
       
       ทั้งนี้ ในแผนได้เปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบเอสเอ็มอีวิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัป ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศ สามารถมีส่วนร่วมในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน โดยเตรียมจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี 2561 จำนวน 1,500 ล้านบาท 
       
       อย่างไรก็ตาม การจัดสรรเงินกองทุนในปี 2561 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินการจัดสรรเงินกองทุนประจำปี 2561 จำนวน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนเปิดกว้าง จำนวน 300 ล้านบาท, ทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 670 ล้านบาท
       
       ทุนต่อเนื่องสำหรับโครงการที่เคยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน จำนวน 30 ล้านบาท และการสนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 500 ล้านบาท โดยจะนำเข้าที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป
       
       ส่วนการจัดสรรทุนประจำปี 2560 จะดำเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน อาทิ โครงการตามนโยบายแห่งรัฐ เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุน
       
       เบื้องต้น กทปส. ได้วางกรอบของสตาร์ทอัปที่จะเข้าไปลงทุนให้ครอบคลุมใน 5 ภาคส่วนหลัก ประกอบไปด้วย 1. เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) การสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการให้บริการด้านการเงิน และการลงทุน ให้มีความสะดวก, รวดเร็ว, ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
       
       2. เทคโนโลยีทางการเกษตร (Smart Agriculture) การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูล ข่าวสาร และการสื่อสาร เพื่อนำไปประยุกต์ และใช้ ประโยชน์ในทางด้านการเกษตร 3. เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart City) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน
       
       4. เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Smart Health) การสนับสนุนการนำเทคโนโลยี สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ และสุขภาพ โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายสุดท้าย คือ เพื่อให้ประชากรของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการมีสุขภาพที่ดี อยู่อย่างมีความสุข และ 5. การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์ (Cyber Security) การสนับสนุนการป้องกันภัยคุกคามอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่มีผลกระทบต่อตัวผู้ใช้งาน และทรัพย์สิน

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017