ผู้จัดการออนไลน์
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการรายวัน | บทความ
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
การเมืองป่วน สังคมป่วย
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
11 พ.ย. 52 15:09 น.
สังคมมนุษย์ที่มีระเบียบการเมือง มีการปกครองบริหาร ประชาชนยอมรับในความชอบธรรมของระบบ ของผู้นำ และของกลไกต่างๆ สังคมนั้นก็จะอยู่ได้โดยสงบ ปรากฏการณ์ที่ผิดแผกก็จะมีการจัดการภายใต้กระบวนศาลยุติธรรม หรือในกรณีที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็จะมีการยุบสภา เ
การพัฒนาสองแนวทางของคนสองกลุ่มในประเทศจีน
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
4 พ.ย. 52 14:58 น.
ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคินราชบัณฑิตผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก วิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริก การฉลองครบรอบของสาธารณรัฐประชาชนจีน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของจีนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และถือได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ของระบบการปกครองและของ
พระบรมราโชวาทที่ควรรับไว้เหนือเกล้า
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
28 ต.ค. 52 15:14 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระประมุข มีพระเนตรอันยาวไกล มีความเข้าพระทัยต่อสังคมไทยและการบริหารราชการแผ่นดิน พระบรมราโชวาทที่ทรงพระกรุณาให้กับประชาชนชาวไทยทั่วไป หรือต่อข้าราชการนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรรับเหนือเกล้านำไปพินิจพิเคราะห์และนำไปปฏิ
ความสำเร็จที่อยู่บนกองปัญหาของจีน
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
21 ต.ค. 52 14:58 น.
การฉลองครบรอบ 60 ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงถึงความสำเร็จในหลายด้าน ซึ่งก็ได้มีการเขียนบทความและวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ขณะเดียวกันก็มีการชี้ให้เห็นความผิดพลาดของจีนในประวัติศาสตร์ 3 เหตุการณ์ คือ นโยบายต่างประเทศก้าวกระโดด การปฏิว
ความเป็นมาของระบบการศึกษาไทย
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
14 ต.ค. 52 15:29 น.
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 700 ปี ถ้านับตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี แต่เหมือนกับทุกสังคมที่เป็นสังคมเกษตรจะถูกแบ่งเป็นชนชั้นปกครองและชนชั้นใต้ปกครอง ในชนชั้นปกครองถ้าพูดอย่างกว้างๆ ก็จะมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนที่เป็นผู้บริหารประเทศกับผู้นำทา
บทเรียนทางการเมืองและการพัฒนาประเทศจากจีน
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
7 ต.ค. 52 14:58 น.
การเฉลิมฉลองวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการเดินสวนสนาม การแสดงถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ ความพร้อมเพรียงในการแสดงชุดต่างๆ รวมทั้งดอกไม้ไฟที่ตระการตาเป็นที่ประทับใจของคนทั่วไป กล่าวได้ว่าภายใน 3 ทศวรรษที่ผ่านมานี้การเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาของจีนได้นำไปสู่ความสำ
60 ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีน
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
30 ก.ย. 52 16:37 น.
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) เหมา เจ๋อตุง ได้ยืนอยู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน และประกาศว่าจีนได้ตื่นแล้ว นอกจากนั้นยังประกาศว่าจีนจะไม่ถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีอีกต่อไป เหตุที่ต้องประกาศเช่นนั้นก็เพราะประมาณ 100 ปีก่อน ค.ศ. 1949 ถือเป็นศตวรรษแห่ง
วัฒนธรรมการเมืองแบบอนา-ประชาธิปไตย
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
23 ก.ย. 52 15:45 น.
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีหลักการใหญ่ๆ คือ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการกระทำการต่างๆ ในกรอบของกฎหมาย ขณะเดียวกันก็มีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายและความเสมอภาคทางการเมือง หนึ่งคนหนึ่งเสียง รวมทั้งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทั้งหมดนี
สังคมและดุลยภาพ
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
16 ก.ย. 52 16:48 น.
สังคมมนุษย์เกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยลักษณะอุปนิสัยและจิตใจโดยธรรมชาติมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้น การอยู่รวมกันเป็นสังคมจึงเป็นปรากฏการณ์ตามปกติ นอกเหนือจากธรรมชาติที่ต้องอยู่รวมกันแล้ว ก
การไม่สอดคล้องขององค์กรและค่านิยมทางสังคมกับยุคสมัย
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
9 ก.ย. 52 15:17 น.
สังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจากภายในประเทศ รวมทั้งกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก การปรับตัวของค่านิยม วัฒนธรรมและองค์กรสังคม เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บางครั้งการปรับตัวไม่สามารถจะกระทำได้อย่างแนบเนียนจนนำไปสู่ความขั
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018