ผู้จัดการออนไลน์
หน้าแรกผู้จัดการ
การเมือง
อาชญากรรม
คุณภาพชีวิต
ภูมิภาค
ภาคใต้
ต่างประเทศ
อินโดจีน
มุมจีน
ธุรกิจ
หุ้น
SMEs
โลกยานยนต์
CyberBiz
วิทยาศาสตร์
เกม
กีฬา
บันเทิง
Lady Manager
Life on Campus
Celeb Online
Mars Online
ท่องเที่ยว
ธรรมะกับชีวิต
ดวงดาวบอกวิถีชีวิต
ร้านหนังสือผู้จัดการ
สมัครงาน
สามก๊ก
เว็บบอร์ด
mBlog
mCard
โฆษณาบนเว็บ
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการรายวัน | บทความ
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
การเมืองป่วน สังคมป่วย
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
11 พ.ย. 52 15:09 น.
สังคมมนุษย์ที่มีระเบียบการเมือง มีการปกครองบริหาร ประชาชนยอมรับในความชอบธรรมของระบบ ของผู้นำ และของกลไกต่างๆ สังคมนั้นก็จะอยู่ได้โดยสงบ ปรากฏการณ์ที่ผิดแผกก็จะมีการจัดการภายใต้กระบวนศาลยุติธรรม หรือในกรณีที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็จะมีการยุบสภา เ
การพัฒนาสองแนวทางของคนสองกลุ่มในประเทศจีน
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
4 พ.ย. 52 14:58 น.
ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคินราชบัณฑิตผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก วิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริก การฉลองครบรอบของสาธารณรัฐประชาชนจีน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของจีนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และถือได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ของระบบการปกครองและของ
พระบรมราโชวาทที่ควรรับไว้เหนือเกล้า
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
28 ต.ค. 52 15:14 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระประมุข มีพระเนตรอันยาวไกล มีความเข้าพระทัยต่อสังคมไทยและการบริหารราชการแผ่นดิน พระบรมราโชวาทที่ทรงพระกรุณาให้กับประชาชนชาวไทยทั่วไป หรือต่อข้าราชการนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรรับเหนือเกล้านำไปพินิจพิเคราะห์และนำไปปฏิ
ความสำเร็จที่อยู่บนกองปัญหาของจีน
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
21 ต.ค. 52 14:58 น.
การฉลองครบรอบ 60 ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงถึงความสำเร็จในหลายด้าน ซึ่งก็ได้มีการเขียนบทความและวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ขณะเดียวกันก็มีการชี้ให้เห็นความผิดพลาดของจีนในประวัติศาสตร์ 3 เหตุการณ์ คือ นโยบายต่างประเทศก้าวกระโดด การปฏิว
ความเป็นมาของระบบการศึกษาไทย
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
14 ต.ค. 52 15:29 น.
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 700 ปี ถ้านับตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี แต่เหมือนกับทุกสังคมที่เป็นสังคมเกษตรจะถูกแบ่งเป็นชนชั้นปกครองและชนชั้นใต้ปกครอง ในชนชั้นปกครองถ้าพูดอย่างกว้างๆ ก็จะมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนที่เป็นผู้บริหารประเทศกับผู้นำทา
บทเรียนทางการเมืองและการพัฒนาประเทศจากจีน
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
7 ต.ค. 52 14:58 น.
การเฉลิมฉลองวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการเดินสวนสนาม การแสดงถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ ความพร้อมเพรียงในการแสดงชุดต่างๆ รวมทั้งดอกไม้ไฟที่ตระการตาเป็นที่ประทับใจของคนทั่วไป กล่าวได้ว่าภายใน 3 ทศวรรษที่ผ่านมานี้การเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาของจีนได้นำไปสู่ความสำ
60 ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีน
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
30 ก.ย. 52 16:37 น.
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) เหมา เจ๋อตุง ได้ยืนอยู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน และประกาศว่าจีนได้ตื่นแล้ว นอกจากนั้นยังประกาศว่าจีนจะไม่ถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีอีกต่อไป เหตุที่ต้องประกาศเช่นนั้นก็เพราะประมาณ 100 ปีก่อน ค.ศ. 1949 ถือเป็นศตวรรษแห่ง
วัฒนธรรมการเมืองแบบอนา-ประชาธิปไตย
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
23 ก.ย. 52 15:45 น.
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีหลักการใหญ่ๆ คือ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการกระทำการต่างๆ ในกรอบของกฎหมาย ขณะเดียวกันก็มีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายและความเสมอภาคทางการเมือง หนึ่งคนหนึ่งเสียง รวมทั้งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทั้งหมดนี
สังคมและดุลยภาพ
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
16 ก.ย. 52 16:48 น.
สังคมมนุษย์เกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยลักษณะอุปนิสัยและจิตใจโดยธรรมชาติมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้น การอยู่รวมกันเป็นสังคมจึงเป็นปรากฏการณ์ตามปกติ นอกเหนือจากธรรมชาติที่ต้องอยู่รวมกันแล้ว ก
การไม่สอดคล้องขององค์กรและค่านิยมทางสังคมกับยุคสมัย
บทความ, ลิขิต ธีรเวคิน, ความคิดเสรี
9 ก.ย. 52 15:17 น.
สังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจากภายในประเทศ รวมทั้งกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก การปรับตัวของค่านิยม วัฒนธรรมและองค์กรสังคม เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บางครั้งการปรับตัวไม่สามารถจะกระทำได้อย่างแนบเนียนจนนำไปสู่ความขั
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018