หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการรายวัน | Live-Lite
 

งานงอกเงย เงินงดงาม อาชีพในฝันหนุ่มสาวยุคนี้

โดย ASTVผู้จัดการรายวัน 31 ตุลาคม 2553 18:33 น.

งานงอกเงย เงินงดงาม อาชีพในฝันหนุ่มสาวยุคนี้

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
งานงอกเงย เงินงดงาม อาชีพในฝันหนุ่มสาวยุคนี้

งานงอกเงย เงินงดงาม อาชีพในฝันหนุ่มสาวยุคนี้

มีการจัดอันดับรายได้ของอาชีพต่างๆ เป็นประจำทุกปีจากหน่วยงานต่างๆ และอาชีพที่มีรายได้สูงๆ ก็มักจะเป็นอาชีพที่ข้องเกี่ยวกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
       
       ถ้าใครกำลังคิดว่า ก็แค่ตัวเลขรายได้ของมนุษย์เงินเดือน คงต้องปรับความเข้าใจเสียใหม่ เพราะตัวเลขพวกนี้บ่งบอกอะไรหลายอย่างๆ ตั้งแต่ช่องว่างด้านรายได้ ไปจนถึงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศว่ามีหน้าตายอย่างไรกันเลยทีเดียว
       
       ตัวเลขบอกอะไร?
       
       เมื่อเร็วๆ นี้ ทาง สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการประจำปี 2553/2554 โดยพบว่า ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับค่าจ้างสูงสุด 5 อันดับแรกคือ กลุ่มงานบัญชี, กลุ่มงานการตลาดและการขาย, กลุ่มงานวิศวกรรม, กลุ่มงานการผลิต และกลุ่มงานกฎหมาย
       
       เมื่อสังเกตจะพบว่า อาชีพทั้ง 5 กลุ่มงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้น พงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บอกว่า
       
       “เรากำลังจะหาโพซิชันนิ่งของประเทศว่า ประเทศเราอยู่ในระดับไหน และในอุตสาหกรรมที่ต่างกัน มีการจ้างงานยังไง และมองจากข้างนอกเข้าไปข้างในจะเห็นว่า ประเทศไทยอยู่ในระดับการจ้างระดับไหน
       
       “ตอนนี้ประเทศไทยเริ่มมีทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจที่คล้ายประเทศอื่นๆ คือในประเทศที่กำลังพัฒนาจะมีการจ้างงานในระดับกลาง มีอาชีพหลากหลายมาก ไม่มีอะไรเด่น แต่ในอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เราจะเห็นว่าอาชีพทนายความหรือพนักงานบัญชีค่าจ้างแพงมาก นั่นเพราะเขาต้องการความเป็นสเปเชียลลิสต์ของคนเหล่านี้ ซึ่ง 5 กลุ่มงานนี้จะเป็นขาหลักๆ ขององค์กร เมื่อมองทั้งประเทศ ถ้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงสุด แสดงว่าประเทศนั้นเริ่มถูกพัฒนาไปในแนวทางที่อาจจะเรียกได้ว่า ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนา”
       
       อย่างไรก็ตาม พงษ์เดชเน้นย้ำ ในความเป็นจริงคงมองแค่ปัจจัยเดียวไม่ได้ แต่หากจับเฉพาะการบริหารงานของเอกชน เขาถือว่าเป็นทิศทางที่ตรงกับกระแสในการพัฒนาประเทศแล้ว
       
       ส่วนในระดับที่เกี่ยวข้องกับคนทำงาน ตัวเลขรายได้นี้ยังทำการสำรวจคนทำงานในระดับปฏิบัติการที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้วย เพื่อเปรียบเทียบช่วงห่างของรายได้ เพราะหากองค์กรใดที่มีช่องว่างของรายได้ต่างกันมาก ย่อมไม่ส่งผลดีต่อความยั่งยืนขององค์กร
       
       เมื่ออาชีพเหล่านี้มีรายได้ดีก็ยิ่งทำให้มีผู้สนใจเรียนมากขึ้น ดังที่ช่วงหนึ่งกระแสการเรียนนิเทศศาสตร์เคยเป็นคณะตัวเลือกอันดับ 1 แล้วก็ค่อยๆ ลดความนิยมลง
       
       ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า โอกาสที่งานไหนจะเป็นที่นิยมไม่ได้สัมพันธ์กับโลกตะวันตกโดยตรง เพราะอัตราการขยายตัวในเมืองไทยถือว่าสูงกว่าประเทศยุโรปหรืออเมริกามาก เนื่องจากขยายมาจนถึงช่วงอิ่มตัวแล้ว
       
       “เทรนด์อาชีพแบบนี้จะอยู่ในประเทศที่กำลังขยายตัวมากกว่า เช่น จีน ทุกวันนี้คนเวียดนามอยากเรียนเอ็มบีเอมีมาก ซึ่งพอมาเทียบกับไทยก่อนปี 2540 ก็เป็นมนุษย์ทองคำ แต่พอกระแสมันเปลี่ยนความต้องการทางเศรษฐกิจมันเปลี่ยน ตอนนี้คนที่ว่างงานมากที่สุดก็คือคนจบเอ็มบีเอกับนิเทศศาสตร์ หรือทุกวันนี้ลองถามดูก็ได้ว่ามีกี่คนที่อยากเป็นข้าราชการ อยากเป็นทหาร ผมว่าน้อย เว้นแต่คนที่เลือกไม่ได้เพราะจน อยากเรียนทหารเพราะได้ทุน”
       
       หากถามว่า เมื่อ 5 กลุ่มอาชีพข้างต้นเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ แล้วเราผลิตบุคลากรด้านนี้ออกมาได้เพียงพอหรือไม่ คำตอบคือ พอ ในเชิงปริมาณ แต่ว่า
       
       “ในมิติคุณภาพนั้น ไม่พอ เหตุผลก็คือว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เราปฏิเสธเรื่องภาษาไม่ได้ ถามว่ามีนักกฎหมายกี่คนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เท่าๆ กับภาษาไทย มันสะท้อนว่าคุณภาพของคนยังไม่เพียงพอ แล้วในปี 2015 (พ.ศ.2558) จะมีการเปิดเสรีภายในประเทศอาเซียนทั้งหมดแล้ว เราก็ต้องสามารถทำงานรองรับทั้งคนไทยและคนต่างชาติด้วย” พงษ์เดช อธิบาย
       
       เงินไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องเดียว
       
       อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบางอาชีพจะมีรายได้ดี แต่ความนิยมหรือการเลือกอาชีพของคนหนุ่มสาวก็ไม่ได้ใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่างเดียวเป็นตัววัด แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นความชอบ ทัศนคติ สังคม ฯลฯ
       
       ในยุคที่ทัศนคติของวัยรุ่นเปลี่ยนไป โดยหันมาให้ความสำคัญกับการแสดงตัวตน ความคิด และการสร้างพื้นที่ของตนขึ้น บวกกับกระแสเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่กำลังมาแรง จึงไม่ได้หมายความว่าอาชีพทั้ง 5 กลุ่มข้างต้นจะเป็นที่หมายปองเสมอไปในหมู่วัยรุ่น
       
       พีส-พิสุตา บุญกิตติวัฒนา นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เกณฑ์เรื่องรายได้มาเป็นตัววัดว่าจะเข้าคณะอะไร เพราะเธอคิดว่าเลือกที่ชอบไว้ก่อนจะดีกว่า
       
       “เรื่องรายได้ตอนนั้นไม่ได้คิดเลยค่ะ เพื่อนพีสก็เหมือนกัน ทุกคนเลือกเรียนอะไรที่ตัวเองชอบไว้ก่อน จบออกมาแล้วไปทำอะไรก็ค่อยคิดอีกที แล้วคณะที่พีสเรียน พอจบมาก็ทำงานได้หลายอย่างมาก จะเป็นคนทำมิวสิกวิดีโอ ช่างภาพ หรือทำงานนิตยสารก็ได้ ซึ่งรายได้มันก็ต่างกันไป แล้วแต่จะเลือก จะบอกว่ารายได้ดีหรือรายได้น้อยมันก็วัดไม่ได้อีก”
       
       หรือแม้แต่ อาจารี งามวงศ์วาน นักศึกษาปริญญาโท วัย 24 ปี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในคนที่อยู่ในสาขาอาชีพ 5 อันดับรายได้งามก็บอกว่า ตอนที่เลือกเรียนไม่ได้คิดว่ารายได้ดีหรือไม่ดี เลือกเพราะอยากจะเป็นผู้พิพากษามากกว่า
       
       “คิดว่าคนส่วนใหญ่ที่เลือกเรียนนิติศาสตร์เพราะอยากจะทำงานเป็นผู้พิพากษาค่ะ เราก็หนึ่งในนั้น ซึ่งคนที่จะเงินเดือนสูงมากขนาดติดอันดับคงต้องเป็นอีกสาขาหนึ่ง คือทำงานในบริษัทกฎหมายของเอกชน เคยได้ยินว่าคดีหนึ่งบางครั้งได้เป็นสิบล้านเลยนะคะ ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือ ประสบการณ์และชื่อเสียง
       
       “แต่ที่อยากจะเป็นผู้พิพากษาเพราะว่ามีความมั่นคงกว่า ถ้าเราทำงานตรงนี้ เราก็เป็นข้าราชการ ตั้งใจทำงานไป สามปีห้าปีเงินเดือนก็ปรับขึ้นตามขั้นตอน เราไม่ต้องกังวลว่าจะมีคดีหรือไม่มีคดี แต่โอกาสได้เข้าไปทำงานมันก็น้อย ต้องแข่งขันกัน บางปีที่เปิดรับ คนสมัครเป็นหมื่นๆ คน รับแค่ร้อยกว่าคน แต่เราก็พร้อมสู้ค่ะ เพราะอยากเลือกความมั่นคงให้ชีวิตมากกว่า”
       
       อีกมุมหนึ่ง ต่อให้ประเทศพัฒนาไปแค่ไหน อาชีพอื่นๆ ไม่ว่าจะสาขาที่มีรายได้ต่ำสุดอย่าง คหกรรม หรืออื่นๆ อย่างงานรับจ้าง เกษตรกร ศิลปิน ก็ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ละเลยไม่ได้ เพราะเอาเข้าจริงๆ แนวโน้มอาชีพยอดฮิตในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ ก็ไม่ได้หยุดนิ่ง แต่มีพลวัตตลอด (ดูล้อมกรอบ) เราเองก็จำเป็นต้องหาจุดสมดุลให้ได้เช่นกัน
       
       *************
       
       เทรนด์อาชีพในสหรัฐฯ ที่กำลังเปลี่ยนไป
       
       ขณะที่อาชีพยอดฮิตในประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยมีทิศทางแบบนี้ ทิศทางอาชีพในสหรัฐฯ ที่เคยฮิตกลับมีแนวโน้มย่ำแย่ลง จากเว็บไซต์ของ cnbc.com ได้ทำสกู๊ปข่าวไว้ดังนี้
       
       1.ผู้สื่อข่าว
       เชื่อหรือไม่ว่าปีนี้มีอัตราลดลงถึง 8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลก็มาจากระบบอุตสาหกรรมที่หดตัวลง ทำให้งานของนักข่าวนั้นลดลงอย่างเหลือเชื่อ ประกอบธุรกิจโฆษณาที่อยู่ในช่วงดิ่งตัวมากที่สุด ทำให้บรรดาสปอนเซอร์ที่เคยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาต่างต้องถอนตัวออกกันถ้วนหน้า นี่ยังไม่รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่โตขึ้นอย่างสุดขีด ส่งผลให้อะไรเก่าๆ อย่างกระดาษเริ่มหมดค่าไปโดยปริยาย จากเหตุผลทั้งหมดนี้จึงช่วยกันกระหน่ำให้อาชีพผู้สื่อข่าวตกงานกันเพียบนั่นเอง
       
       2.นักขายประกันภัย
       เพราะความจำนนต่อระบบเทคโนโลยีล้วนๆ เลย สำหรับ (อดีต) อาชีพยอดฮิตนี้ เพราะคนยุคไอทีเดี๋ยวนี้เขาหันไปซื้อประกันภัยผ่านระบบออนไลน์กันหมดแล้ว เพราะนอกจากจะเข้าถึงได้ง่ายกว่า น่าเชื่อถือว่า และน่าปลอดภัย ยังไม่ต้องมาเจอลูกตื้ออันน่าเหนื่อยใจของบรรดานักขายเหล่านี้อีกต่างหาก เมื่อกระแสเช่นนี้ลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดนักขายประกันก็กลายเป็นส่วนเกินของระบบที่เยอะเกินไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
       
       3.คนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
       ใครจะเชื่อว่า อาชีพนี้จะหดตัวได้ในยุคที่ไอทีครองโลก แน่นอนว่าไม่แปลกที่คนจะเชื่อเช่นนั้น เพราะ 10 ปีที่ผ่านมาอาชีพนี้ถือว่าเติบโตเร็วสุดๆ มีการผลิตซอฟท์แวร์ใหม่ๆ ออกมานับไม่ถ้วน แต่อย่างว่ามีขึ้นก็ย่อมมีลงเป็นธรรมดา เพราะว่ากันว่าในอีก 10 ปีต่อจากนี้ อาชีพนี้จะเริ่มหดตัวลงไปเรื่อยๆ ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมของคนยุคใหม่ที่มีความสามารถทางไอทีมากยิ่งขึ้น เพราะบางทีเพียงแค่รู้ภาษาไอทีนิดๆ หน่อยก็สามารถสร้างโปรแกรมย่อยไว้ใช้ได้แล้ว แถมยังมีการละเมิดลิขสิทธิ์อีกเพียบ โดยเฉพาะในท้องถิ่นต่างๆ ที่พยายามแปลเครื่องมือให้เป็นภาษาถิ่น จึงไม่ใช่เรื่องที่อาชีพที่เคยฮิตจะเลิกฮิตไปในที่สุด
       
       4.ผู้พิพากษา
       ปัจจัยสำคัญนั้นมาจากเรื่องงบประมาณเป็นหลัก เพราะทุกวันนี้เงินที่ศาลได้นั้นส่วนกลางได้ให้อำนาจท้องถิ่นเป็นคนจัดสรรให้ ซึ่งบางทีก็น้อยบ้าง มาสายบ้าง ที่สำคัญการไปศาลแต่ละทีต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก เพราะฉะนั้นคนจำนวนมากเลยเลือกใช้วิธีตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเสียก่อน ผู้พิพากษาส่วนหนึ่งก็เริ่มว่างงาน และส่งผลต่อการหดตัวอย่างเลี่ยงไม่ได้
       
       5.วิศวกรเคมี
       เหตุผลสำคัญมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ยางสังเคราะห์พลาสติกและปูนซิมนต์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามสภาพทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป
       
       6.ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและโปรโมชัน
       ถือเป็นเรื่องปกติที่เวลาอุตสาหกรรมลดการขยายตัว งานด้านโฆษณาก็ย่อมลงไปด้วย โดยเฉพาะบริษัทที่ทำกิจการด้านนี้โดยตรง เพราะแนวโน้มในอนาคตบริษัทธุรกิจส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้คนในองค์กรเป็นคนทำงานด้านนี้มากขึ้น
       
       7.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ)
       นักบริหารมืออาชีพอาจจะถึงคราวตกงานแล้วล่ะสิคราวนี้ เนื่องมาจากทิศทางของอเมริกาในทศวรรษหน้าจะมีการควบรวมบริษัทมากขึ้น เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้บริหารหลายๆ คนก็ได้ แน่นอนว่าคนที่จะอยู่รอดได้ ต้องเก่ง มีวิสัยทัศน์ กล้าตัดสินใจและสามารถบริหารกิจการให้รอดจากภาวะวิกฤต รวมไปถึงมีความรู้ทางภาษาที่หลากหลาย ไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถประคองตำแหน่งเอาไว้ได้อย่างแน่นอน
       
       8.บรรณาธิการ
       นักข่าวตายมีหรือ บก. จะรอด แน่นอนว่าเหตุทั้งหมดเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่กระแสเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องของแดนมะกัน ที่สำคัญคนจำนวนมากมักเสพสื่อในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ ดังนั้น บรรณาธิการที่จะอยู่รอดได้ต้องมีความรู้ทางด้านไอทีอีกต่างหาก ไม่เพียงแค่นั้น สวัสดิการของอาชีพนี้ยังต่ำอีกด้วย เพราะอาชีพบรรณาธิการนั้นมีการย้ายงานบ่อยมาก ดังนั้น การทำสัญญาจึงไม่ได้ครอบคลุมไปถึงเรื่องนี้
       
       9.ผู้จัดการทั่วไป
       ปัจจัยหลักๆ คงเป็นเพราะอาชีพนี้มีขอบเขตงานที่ทับซ้อนกับซีอีโอ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปจัดการปัญหาต่างๆ หรือแม้แต่งานบริหารงานบุคคล จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายๆ บริษัทจะไม่เห็นความสำคัญของตำแหน่งนี้เท่าที่ควร
       
       *********
       
       ส่วนอาชีพที่กำลังจะมาแรงเฟื่องฟู กลับเป็นอาชีพที่อาจนึกกันไปไม่ถึง
       
       1.นายหน้าซื้อขายหุ้น
       หลังจากเป็นอาชีพที่น่ารังเกียจสมัยช่วงวิกฤตการเงิน ในที่สุดยุควอลล์สตรีทกลับมาอีกครั้ง บรรดาโบรกเกอร์เหล่านี้ก็ชุ่มชื่นหัวใจสุดๆ เพราะนอกจากคนที่ทำงานด้านนี้จะไม่ต้องเรียนเอ็มบีเอมาโดยตรงแล้ว รายได้เริ่มต้นก็แสนหวานหอมด้วยอัตรา 31,000 เหรียญต่อเดือน และหากทำผลงานดีมากๆ ก็อาจจะกวาดไปเป็นแสนๆ เหรียญต่อเดือนเลยก็ได้
       
       2.พนักงานขายโฆษณา
       แม้บริษัทโฆษณาจะอยู่ในภาวะตีบตัน แต่นักขายโฆษณาไม่เคยตาย ที่สำคัญนักขายที่ดีจะช่วยทำให้บริษัทอยู่รอดอีกต่างหาก เพราะนักขายเหล่านี้จะทำให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพของบริษัทต่างๆ ว่าจะมีมากน้อยสักแค่ไหน ที่สำคัญยังไม่จำเป็นต้องเรียนจบเฉพาะทางที่ไหนก็ได้ แต่เมื่อพูดถึงรายได้แล้วต้องอิจฉา เพราะขั้นต่ำก็กวาดไปแล้ว 23,000 เหรียญต่อเดือนและหากทำงานออกมาเยี่ยมก็มีสิทธิ์ทะลุถึงแสนเหรียญได้ง่ายๆ เหมือนกัน
       
       3.นักชีววิทยา
       ยุคนี้ใครๆ ก็เป็นห่วงสิ่งแวดล้อมกันไปหมด นักชีวะก็เลยถือโอกาสกลับมาระบาดในตลาดแรงงานไปหมด โดยหน้าที่สำคัญก็คือการทำวิจัยดักหน้าการพัฒนาที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ โดยยุคนี้ว่ากันว่า ไม่ต้องเรียนจบปริญญาเอกเหมือนแต่ก่อน เอาแค่ปริญญาตรีบวกกับความชอบวิจัยก็ไปโลดแล้ว โดยรายได้เฉลี่ยต่อคนนั้นอยู่ที่ 39,000 เหรียญต่อเดือนและหากมีงานชิ้นเยี่ยมออกมาก็จะทะลุไปถึง 148,000 เหรียญได้
       
       4.นักธรณีวิทยา
       อีกหนึ่งอาชีพที่โตพร้อมกระแสรักโลก เจาะจงไปเลยที่นักธรณีวิทยาปิโตรเลียมที่ศึกษาขุดคุ้ยหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รายได้ดีจนต้องตกใจกับ 42,000 เหรียญต่อเดือน หรือเก่งมากๆ ก็รับไปที่ 155,000 เหรียญต่อเดือนเลยทีเดียว เหมาะที่สุดกับคนเกลียดการนั่งทำงานในห้องเล็กๆ อุดอู้ แต่อย่านึกว่าจะรอดพ้นคอมพิวเตอร์ได้ เพราะต้องใช้ทำงานอีกสารพัดอย่างในสาขาอาชีพนี้
       
       5.นักชวเลขหรือคนจดรายงานในศาล
       ง่ายๆ เลยก็คือ ระบบกฎหมายโตขึ้นทุกวันๆ แต่ไม่ค่อยมีคนมาทำงานเป็นคนจดรายงานในศาล เงินเดือนก็ดีอยู่ที่ 25,000 เหรียญต่อเดือน ไปจนถึง 84,000 เหรียญต่อเดือนเลยทีเดียว แต่อาชีพนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆ เพราะต้องฝึกกันเป็นปีๆ คนที่ทำก็ต้องรวดเร็ว ถูกต้อง ทนต่อแรงกดดันได้ดี หูดี และมีสมาธิแบบสุดๆ ที่สำคัญต้องไม่กลัวอาชญากรที่นั่งอยู่ในห้องเดียวกันด้วย ไม่อย่างนั้นอาจจะพิมพ์ไม่ออก
       
       6.นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
       ต้องชอบเลขแบบสุดๆ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องคำนวณกันจนหัวหมุนทั้งวัน ต้องนั่งคำนวณอัตราเบี้ยประกันเงินสำรอง และตัวเลขข้อเท็จจริงอื่นๆ ทางการเงิน และประเมินความเป็นไปได้ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้บริษัทประกันภัยดำเนินกิจการไปได้อย่างราบรื่น อาชีพนี้เงินดีมากขนาดเริ่มต้นยังอยู่ที่ 49,000 เหรียญต่อเดือน ถ้าสูงที่สุดอยู่ที่ 161,000 เหรียญต่อเดือน
       
       7.นักวิเคราะห์และวิจัยตลาด
       บริษัททั้งหลายต่างอยากรู้ทั้งนั้นว่ากลุ่มเป้าหมายของตนคิดอะไรกันอยู่ เพื่อจะได้ผลิตสินค้าออกมารองรับความต้องการได้ และคนที่จะช่วยได้ก็คือนักวิเคราะห์และวิจัยตลาด เงินเดือนเริ่มต้นที่ 34,000 เหรียญต่อเดือน และได้มากสุดๆ ที่ 112,000 เหรียญต่อเดือน จำเป็นอยู่บ้างที่ต้องเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีและอีกด้านก็ต้องอึดที่จะอยู่หน้าข้อมูลทั้งหลายเพื่อวิเคราะห์หาข้อสรุปมันให้เจ้านายของคุณได้
       
       8.นักประวัติศาสตร์
       ใครจะเชื่อว่าอาชีพที่ดูวิชาการจ๋าขนาดนี้จะรายได้งาม และยังไม่ค่อยมีคนทำ นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นคนของรัฐบาลที่เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้าน รายได้ก็งามกว่า 34,000 เหรียญต่อเดือน หรืออาจจะได้มากถึง 111,000 เหรียญต่อเดือน แน่นอนว่าต้องชอบประวัติศาสตร์ รักการอ่าน และชอบขีดเขียน รับรองว่าเท่านี้ก็ไปได้ไกล
       >>>>>>>>>>
       
       เรื่อง: ทีมข่าว CLICK

ข่าวล่าสุด ในหมวด
คดีพลิก!? มือดีแฉ น้องหมาเหยื่อกาม แค่ท่อปัสสาวะอักเสบ
ทรงกลด บางยี่ขัน : ปั่นจักรยานในเมืองก็ไม่เลวนะ
ช็อตเดียวเกิด!รวมปรากฏการณ์ หล่อ-สวยดังข้ามคืน!
“ดื่ม” แบบไหน? ไม่ต้องกลัว “ด่าน” [Info]
“ไม่เป่า = เมา” กฎหมายที่ตำรวจไทยกำลังดัน
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 13 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
ความคิดเห็นที่ 1 +70 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ค่อยเห็นด้วยกับข้อความ "ประเทศไทยกำลังจะเป็นประเทศพัฒนา"

เพราะใช้ตรรกะไม่เข้ากัน
ขนาดลำดับอาชีพของประเทศอเมริกายังเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ

ผลสำรวจนี้ แค่บอกให้ทราบลำดับหรือภาพสะท้อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ได้บอกว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ประเทศพัฒนาแล้ว มีการพัฒนาหลายด้านๆ โดยเฉพาะการเมืองที่มั่นคง โปร่งใส ปรอดคอรัปชั่น แล้วผลที่การเมืองมั่นคง ทำให้พัฒนาคุณภาพชีวิต มีงานทำหรือสวัสดิการ มีที่พัก ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยอย่างทั่วกัน

สำหรับประเทศไทย ยังเป็นได้เพียง ประเทศกำลังพัฒนาในระยะต้นๆ
ไม่เห็นด้วยในบางอย่าง
ความคิดเห็นที่ 28 +46 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมืองไทย อาชีพที่คนอยากเป็น เพราะเงินดี

1.มือปืน
2.แก๊งต้มตุ่น
3.ขายยาเสพติด
4.ก๊อปซีดีขาย
5.หมอนวด
อย่าปฏิเสธว่าไม่ใช่....
คน
ความคิดเห็นที่ 47 +24 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นักการเมืองไทย

รายได้ดีที่สุดในโลก

ถุย สัตว์ หากินคนหลังคนจน
นายถึก
ความคิดเห็นที่ 39 +23 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คำว่า salary ในอเมริกา หมายถึงรายได้ต่อปี ไม่ใช่ต่อเดือน นักธรณีวิทยา รายได้ต่อปี 155,000 เหรียญ เป็นพวก geo modeler เป็นคนที่คำนวณแหล่งแร่ในเหมือง หรือแหล่งน้ำมัน
นักชีววิทยา 148,000 ก็เช่นกัน เป็น รายได้ต่อปี
(คงแปลผิด)
a mining engineer in US
ความคิดเห็นที่ 33 +20 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำไมรายได้เป็น $ต่อเดือน ถ้าเป็นของต่างประเทศมันจะมาใช้กับบริบทของประเทศไทยได้เหรอ?!?

พลวัตของประเทศไทยตอนนี้อยู่ตรงใหนครับ? เราขาดวิศวะ, วิทยา, ทนาย, ครู, นักการเมือง, เราขาดอะไรครับ?!?

สิ่งที่เราขาดคือ ผู้ปกครองที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เรื่องเงินเอาไว้ทีหลังได้ไม๊
ล่มจมกันไปครึ่งตัวแล้ว ยังไม่รู้อีก
 
ความคิดเห็นที่ 78 +1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ชาวนา ไม่ติดอันดับเหรอคับ..

แย่เนอะ ... ถัดจากนี้ไปอีก 10-20 ปีก็คง ลดไปเรื่อยๆ สำหรับอาชีพนี้

แล้วจะเอาไรกิน หละเนี๊ยะ ถ้าหมดไปจริงๆ ก็ต้องให้ นักข่าว นักซื้อขายหุุ้น นักวิศวะเคมี ฯลฯ ไปดำนา เอาไว้กินเองนะ

เพราะไม่มีขายแล้วหละ อิๆ....
ลูกชาวนา
ความคิดเห็นที่ 66 +2 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะเป็นผู้พิภากษา อย่าลืมทำใจก่อนสอบ เพราะคนที่มีผู้ใหญ่ใกล้ตัวเป็นผู้ใหญ่ในศาลสามารถเอาข้อสอบมาให้ลูกหลานอ่านก่อนสอบได้ครับ ขนาดผู้ใหญ่ในศาลสูงยังโกงหน้าด้านๆ จะเอาอะไรกับ สิง สา ลา สัตว์
ตาสว่างหลังดูคลิป
ความคิดเห็นที่ 64 +1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมืองไทย อาชีพที่ได้เงินดี

- นักการเมือง
- นักก่อม๊อบ
Guy
ความคิดเห็นที่ 63 +3 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อาชีพที่รายได้ดีน่าจะเป็น "ผู้นำม็อบเสื้อแดง" มากกว่า เพราะเห็นมันแย่งกันเป็นแกนนำจังเลย แม้จะต้องเสี่ยงกับการติดคุกติดตะรางก็ตาม
ท่อน้ำเลี้ยงมันใหญ่และไหลแรง
ความคิดเห็นที่ 59 +7 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมืองนอกเค้าพูด รายได้่ต่อปีกัน ไม่ใช่ต่อเดือน
กบในกะลาเขียนข่าว
ความคิดเห็นที่ 58 +2 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แก้ข่าวด้วยครับ รายได้เป็นต่อปี ไม่ใช่ต่อเดือน
คนเคยทำงานในอเมริกา
ความคิดเห็นที่ 55 +2 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
3 อันดับที่ดีตลอดกาลในประเทศเราไม่แปรเปลี่ยน คือ

1 นักการเมือง
2 หญิงขายบริการ และแมงดา
3 พ่อค้ายา รวมทั้งของเถื่อนทั้งหลายแหล่

ช่าย มั้ยใช่
กาก
ความคิดเห็นที่ 54 +10 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมียฝรั่ง เป็นอาชีพมาแรง
pap
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นักชีววิทยา 148,000 per year?????? Where? Not at Fred Hutchinson Research Center for sure! May be at biotech companies with at least a Ph.D and a MD behind the name.
Just a thought
 
ความคิดเห็นที่ 52 +12 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในเมืองไทย ต้องนี่
1.แกนนำควายแดงสู้แล้วรวย
2.นักการเมืองขี้ฉ้อ
3.นักร้อง ดารา อาชีพในฝันของเด็กไทยยุคนี้
4.ขายยาบ้า
5.ตำรวย รีดส่วย
6.ไซด์ไลน์ ขายตัวในทุกๆวงการ งานสบายตัว สบายกระเป๋า
7.เงินกู้มหาภัย
8.แก๊งต้มตุ๋นคนแก่
9.สร้างลัทธิความเชื่อใหม่ สร้างสถานที่พาคนไปสวรรค์
10.ขายโดนัทอาหารขยะ ให้คนอวดตัวว่ากรู เคยไปนอกเคยกินบ่อยๆ (กินทีละ 5 กล่อง)
ตามเนื้อผ้า
ความคิดเห็นที่ 51 +3 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ค่าจ้างน่าจะต่อปีมากกว่านะครับ
ฮิื
ความคิดเห็นที่ 50 +3 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เลิกเรียนคอมกันไปเลยก็ดีครับ
เบื่อเรียกมาสัมพาทย์ถามอะไรเป็นหมดแต่ไม่ได้เรื่องสักอย่าง พวกคอมธุรกิจนิเลิกไปเลยก็ดีครับ ครึ่งๆกลางๆ บริหารก็ไม่ดี คอมก็ไม่เด่น เขียนโปรแกรมไม่ได้ใช้เป็นแต่ app แล้วเดียวนี้เอกไหนๆก็สอน app พื้นๆหมดแล้ว
เด็กมองว่าจบง่าย ไงก็วุฒิคอม คอมธุรกิจล้นตลาดมากมายตกงานล้นเหลือ บ้างก็ไปเป็นธุรการ สเมียน เป็นร้านเน็ต ร้านปริ๊นโป๊สเตอร์ รับพิพม์งาน เอ้อก่นๆๆๆ
ไม่ได้อคติแต่เรื่องจริง
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าว่าแต่คอมธุรกิจเลยครับ ป โทคอมกากๆเยอะมาก จบตรีวุฒิไรมาก็ได้ มาเรียนโท คอม ผมว่ามันควรเป็นปริญญาตรีใบที่สองมากกว่า โท คอมมันควรเรียนรู้ลึกรู้จริงขั้นสูงมากกว่า ป ตรี แต่ก็อย่างว่าหลักสูตรดีๆเข้าๆของจริงเขาก็มี คุณคงต้องเลือกรับให้ดีล่ะครับ
xxx
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยอย่างแรง เด็กจบคอมรุ่นใหม่ๆหลายๆคนมักคิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วทั้งๆที่รู้แค่งูๆปลาๆ ก็ออกมาซ่อมคอม เปิดร้านเน็ตกันแล้ว

บางคนซ่อมคอมทำโปรแกรมแบบกั๊กๆ ลูกค้าจะได้ยกเครื่องหรือเรียกใช้บริการอีกบ่อยๆ เจ้าเล่ห์จริงๆ
ไม่ได้เหมารวม
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมจบตรีอักษร ตอนนี้มาเรียนโทไอที่ที่ KMUTT ของเขาดีจิงๆครับได้จับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียง และรู้สึกสนุกมากโดยหวังว่าจะเปลี่ยนสายงานหลังจบป.โทที่นี่
ต้น
 
ความคิดเห็นที่ 49 +1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นไปได้ไงฟ่ะ

นักชีววิทยาในไทยหางานยากมากกกกกกกกกกกกก

/me บินไปทำงานเมกาดีกว่าไหมเนี้ย
-.-
ความคิดเห็นที่ 48 +4 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สอบผู้พิพากษาเดี๋ยวนี้ไม่ยากหรอก แต่ที่บ้านต้องมีเงินหน่อยนะ
ต้องไปเรียนโทเมืองนอกสัก 2 ใบจบกลับมาก็สอบสนามจิ๋วเอาเปอร์เซ็นต์สอบได้ประมาณ 90 ขณะที่สนามใหญ่ได้แค่ประมาณ 10
ทำงานไม่เป็น ประสบการณ์ชีวิตไม่มีไม่เป็นไรเพราะงานนี้ไม่มีเจ้านายใครไม่พอใจคำพิพากษาก็ไปอุทธรณ์เอา
พูดเพราะเป็นห่วงนะเนี่ย ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆศาลคงขาดความน่าเชื่อถือ
ครอบครัวศาล
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยอย่างที่สุดครับ คนจะเป็นศาลต้องมีประสบการณ์ชีวิตในเรื่องอื่นๆด้วย ไม่ใช่รู้แต่เพียงแค่กฎหมาย หากมีเงินมีเวลามีการศึกษา แต่คุณไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องโขมย เขาทำผิดทำไม มีอะไรพลักดัน ถ้าเราเป็นเหมือนเขา เราจะโขมยเหมือนเขาไหม ตรงส่วนนี้ผมคิดว่าถ้าผู้พิพากษายังไม่รู้ แล้วจะเอาอะไรไปตัดสินโทษเขา ว่าสมควรรับโทษแค่ไหนกับการกระทำต่างๆ
มองโลกจากความเป็นจริง
 
ความคิดเห็นที่ 47 +24 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นักการเมืองไทย

รายได้ดีที่สุดในโลก

ถุย สัตว์ หากินคนหลังคนจน
นายถึก
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยครับ ว่านักการเมืองเลวๆนี่ผมว่าเลวกว่าพวกขายยาบ้าอีก บัดซบที่สุด
เห็นด้วยกับนายอย่างแรง
 
ความคิดเห็นที่ 45 +2 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"สัมมาชีพ" นี่แหละจะช่วยให้โลกและสังคม ไม่เบียดเบียนกัน อยู่อย่างพอเพียงดีที่สุด
สัมมาอาชีวะ
ความคิดเห็นที่ 44 +5 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โปรแกรมเมอร์???
ใครอยากจะเป็น เบื่อจะตาย วันๆ นั่งเครียดอยู่แต่หน้าคอมฯ
เงินเดือนบางคนอาจจะเยอะ แต่งานโหลดหนักมาก รับผิดชอบสูง
ปวดหัวกลับบ้านสี่ห้าทุ่ม ทุกวัน
เคยเป็น
ความคิดเห็นที่ 42 +5 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประเทศไทย = ประเทศหยุดพัฒนา
ยิ่งกว่าด้อย
ความคิดเห็นที่ 41 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อาชีพมีหลายอาชีพแล้วแต่เราจะเลือกอาชีพอะไรเลือกอาชีพดีชีวิตก็ดี เลือกอาชีพไม่ดีชีวิตก็ล้มเหลว.........
นะค่ะเพื่อนๆพี่ๆ
tantan-120@honamtil.com
ความคิดเห็นที่ 40 +1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประเทศไทยกำลังพัฒนา
ยกเว้นคน
ความคิดเห็นที่ 39 +23 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คำว่า salary ในอเมริกา หมายถึงรายได้ต่อปี ไม่ใช่ต่อเดือน นักธรณีวิทยา รายได้ต่อปี 155,000 เหรียญ เป็นพวก geo modeler เป็นคนที่คำนวณแหล่งแร่ในเหมือง หรือแหล่งน้ำมัน
นักชีววิทยา 148,000 ก็เช่นกัน เป็น รายได้ต่อปี
(คงแปลผิด)
a mining engineer in US
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คิดอยู่เหมือนกันว่าคนแปลๆผิดหรือเปล่า เพราะที่ต่างประเทศเค้าจะคิดอัตราเงินค่าแรงเป็นต่อปี คงไม่มีค่าแรงค่าจ้างที่ไหน ได้เงินเกือบล้านบาทต่อเดีอน... ไม่งั้นคนทั้งโลกคงแห่ไปทำงานที่เมกากันหมด
ตรวจสอบให้ดีก่อนลงบทความอย่างนี้นะคะ ให้ข้อมูลกันผิดๆ คนก็จำกันผิดๆนะคะ
cookie
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บักรูนี่ย์มันได้ 40 ล้านบาทต่อเดือน
หงอคง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แน่ใจเยอว่าเป็นรายได้ต่อปี ต่อปี ต่อปี?
ahtem@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนแปลเขียนผิดที่ quote บอกว่าเป็นรายได้ต่อเดือน แต่คุณเข้าใจผิดที่เข้ามาบอกว่าคำว่า salary ในอเมริกาเป็นรายได้ต่อปี คำว่า salary มันก็แปลว่าเงินเดือนหน่ะแหล่ะ ถ้าเป็นรายปีเรียกว่า Annual income คงไม่มีใครที่ไหนมันบ้าจ่ายเงินเดือนปีละครั้งหรอก ตายก่อนพอดี
นักเรียน USA
 
ความคิดเห็นที่ 36 +4 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอโทษนะคะ ช่วยแก้ข่าวด้วย รายได้ที่สหรัฐอเมริกานั้นเขาวัดกันเป็นปีค่ะ ที่คุณเขียนรายได้ต่อเดือนนั้นมันผิดค่ะ จำนวนเงินที่ว่านั้นเป้นรายได้ต่อปีต่างหาก
สื่อข่าวผิดอีกแล้ว MGR
ความคิดเห็นที่ 35 +2 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่แน่ใจเรื่องรายได้ว่าจำนวนที่บอกเป็นรายปีมากกว่าหรือเปล่าคะ  ส่วนมากที่อเมริกาเวลาตกลงรายได้เค้าเสนอเป็นรายได้ต่อปีก่อนนะคะ
A
ความคิดเห็นที่ 33 +20 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำไมรายได้เป็น $ต่อเดือน ถ้าเป็นของต่างประเทศมันจะมาใช้กับบริบทของประเทศไทยได้เหรอ?!?

พลวัตของประเทศไทยตอนนี้อยู่ตรงใหนครับ? เราขาดวิศวะ, วิทยา, ทนาย, ครู, นักการเมือง, เราขาดอะไรครับ?!?

สิ่งที่เราขาดคือ ผู้ปกครองที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เรื่องเงินเอาไว้ทีหลังได้ไม๊
ล่มจมกันไปครึ่งตัวแล้ว ยังไม่รู้อีก
ความคิดเห็นที่ 32 +2 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดีใจที่อาชีพผมไม่ติดอันดับ ไม่งั้นคนคงเข้าใจผิดๆไปตลอด แถมชอบมาหมั่นไส้ไม่มีเหตุผล
หมอคนหนึ่ง
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หมอที่ดีมีเยอะครับ ส่วนแพทย์พาณิชย์ ก็เยอะอีกเหมือนกัน
บ้านผมเองเป็นไข้หาหมอครั้งละ 60-80 บาทยังมี บางทีสงสัยไม่สบายไปให้หมอตรวจหมอถามว่า ที่บ้านมีพาราไหม กินซัก 2-3 ครั้ง ก็หายแล้วผักผ่อนเยอะๆ สรุป ฟรี!!!! ข้ามถนนไปตรงข้าม ร้านใหญ่ๆ ชานบ้านเยอะๆ จับเอ๊กซ์เรย์ตลอด จ่ายยาแรงหายเป็นหาย น๊อกเป็นน๊อก ไปที่ต้องมี 300-500 บาท หมอขับเบนซ์ คนไข้ขับรถไถ .....

ถ้าคุณเป็นหมอที่ดี ผมขออนุโมทนา ให้คุณเจริญๆยิ่งขึ้นไปด้วยครับ
เห็นอย่างไรพูดอย่างนั้น
 
ความคิดเห็นที่ 30 +5 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เหรียญต่อเดือน => เหรียญต่อปี
KJ@bkk.com
ความคิดเห็นที่ 28 +46 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมืองไทย อาชีพที่คนอยากเป็น เพราะเงินดี

1.มือปืน
2.แก๊งต้มตุ่น
3.ขายยาเสพติด
4.ก๊อปซีดีขาย
5.หมอนวด
อย่าปฏิเสธว่าไม่ใช่....
คน
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลืมนักการเมืองได้ไง
nvp
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แกนนำม๊อบ
555
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รับจ้างประท้วง
ครบรอบ 1 เดือน ก็มาประท้วงที
รายได้ทุกเดือน แถมได้โชว์โง่โชว์กร่างกับพรรคพวก
แค่นี้ก็สุขล้นแล้ว
melly
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พ่วงไปอีกอาชีพ
หาสามีเป็นชาวต่างชาติ
แรงจริง รวยเร็ว
ดีกว่าซื้อหวย เขาว่ามา
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คิดเหมือนกันเลย ลืมนักเล่นการเมืองได้ไง
รายได้ดีสุด
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เด็กอ่างบางพวกที่ต้องการจะประจำที่หรู ถึงกับต้องให้คนข้างในฝากให้ นี่เรื่องจริง จะเป็นออหรี่ยังต้องแย่งงานกัน
รู้เพราะเคยปิ่นโต
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อาชีพที่ 2 นี่ มีคนซื้อกินด้วยเหรอครับ ตุ่นต้มเนี่ย
mnb
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สงสาร ตัวตุ่น จังที่ต้องโดนต้ม

อนาจแท้ คนไทยใช้ ภาษาไทย เดี๋ยวนี้ ภาษาวิบัติหมดแล้ว
ตุ่น ผิดอะไรทำไมต้องโดนต้ม
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตัวตุ่นต้ม 55555
อาชีพใหม่ ต้มตัวตุ่น ขาย
 
ความคิดเห็นที่ 27 +5 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แปลมามั่วชัวร์ เงินเดือนคนจดชวเลขในศาลเนี่ยนะเกินหมื่นเหรียญต่อเดือน เงินเดือนที่พูดกันในสหรัฐนี่ต่อปี ไม่ค่อยมีใครพูดกันต่อเดือนหรอก พวกเงินเกินแสนเหรียญต่อปีก็ไม่ใช่จะหากันง่ายๆ
มั่ว
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมอยากให้คุณเปิดช่องกีฬาดูแล้วคุณจะได้เห็นมนุษย์เงินเดือนที่ได้เงินมากกว่าที่คุณคิดครับ อเมริกันฟุลบอล บาสเก็ตบอล เบสบอล ฮอร์คกี้ ฯลฯ รายได้ปีละ5-10ล้านเหรีญเป็นเรื่องปกติครับยังไม่รวมอื่นๆ
หึหึ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกนี้เค้าไม่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือนมั้งครับ ถ้าเป็นพวกทำงานในออฟฟิศ หรือโรงงาน กินเงินเดือนแบบลูกจ้่างนั่นน่ะ เรียกว่ามนุษย์เงินเดือนจริงๆ
งง
 
ความคิดเห็นที่ 26 +3 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สงสัยจะแปลมาผิด เงินเดือนส่วนใหญ่เขาจะคิดเป็นต่อปี
ไม่ใช่ต่อเดือน ลองกลับไปดูใหม่
เงินเดือนมันเป็นต่อปี
ความคิดเห็นที่ 25 +4 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อาชีพนักการเมือง

ทำมาหากินอะไรก้ได้สะดวกหมด

รวยเร็ว.....อิอิ

จากเด็ก ป.4 ขอจอเหลือง(ครั้งที่2 แล้วนะ จะขึ้นมั้ย???)
กำ
ความคิดเห็นที่ 22 +3 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประเทศไทยอาชีพขายวัตถุมงคล ขายพระเครื่อง รวมทั้งอาชีพพระ(บางรูป) ก็ทำรายไดงาม
เกสร
ความคิดเห็นที่ 18 +1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
...สมองกลวง ก็ ฝันไปเหอะ...
มงคล
ความคิดเห็นที่ 17 +6 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แน่ใจเหรอว่าตัวเลขที่ให้มามันเป็น "ต่อเดือน" ???

"เงินเดือนก็ดีอยู่ที่ 25,000 เหรียญต่อเดือน ไปจนถึง 84,000 เหรียญต่อเดือนเลยทีเดียว"
GB-Milan
ความคิดเห็นที่ 13 +1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมว่าหน่วยเงินเดือนน่าจะเป็นต่อปีมากกว่านะครับ
แปลอะไรระวังด้วยคนจะเข้าใจผิดๆคุณทีมแปล
ออบเบอเร่อ
ความคิดเห็นที่ 12 +4 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เงินเดือนที่เค้่าเขียนมาในข่าวต้นฉบับน่ะ เป็นรายปีค่ะ ไม่ใช่รายเดือน ได้ต่อเดือน $34,000 นี่ต้องเป็นประธานาธิบดีเจ้าค่ะ
123
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ก็ประธานาธิปดีที่อเมริกามันได้เงินน้อกว่าที่ฮ่องกงด้วยซ้ำไปนะสิครับ ผมว่าไม่แปลกนะกับตัวเลขพวกนั้น น้อยกว่านักกีฬามากๆเลย สัปดาห์ละ 50000 เหรีญก็มีเยอะ
หึหึ
 
ความคิดเห็นที่ 11 +1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าไม่พูดถึงธรรมมะ อย่าพูดว่าพัฒนาเลย
สมณะ
ความคิดเห็นที่ 10 +5 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แต่เป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาทางด้านจิตใจและศีลธรรม
ผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของเรา ผู้คนถึง
เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ อาชีพที่มีรายได้ดีในบ้านเราก็คือดารา นางแบบ นักร้อง พริตตี้ ซึ่งหาได้เงินเยอะกว่าคนเรียนจบดอกเตอร์บางคนด้วยซ้ำ แล้วเด็กที่ไหนมันจะอยากเรียน
กำลังพัฒนาที่ไม่มีวันพัฒนา
ความคิดเห็นที่ 8 +1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อาชีที่ดีมีเกียรติ์ เงินดี รวยเร็ว จบง่าย ฆ่าคนไม่

ผิดฏหมาย มือซ้ายพกกฎหมาย มือขวาถือปืน

ครบเดือนมีเงินถึงบ้าน พวกที่ไม่มาเองลูกน้อง

ก็ไปตามเก็บ ใครกล้าหือเตรียมร้องเพลงได้

คืนนี้ไม่กลับบ้าน ไม่ใช่ไปบ้านเมียน้อย แต่ไป

ลงหลุมแทน หรือเข้าโรงพยาบาลไม่ทราบใคร

ตีสลบคาที่ หลายรายเจอมาแล้ว อุ้มหาย ยังหา

ศพไม่พบ ดีที่สุด ให้ถามซาอุดิอาราเบีย อาชีพ......
วิน
ความคิดเห็นที่ 7 +1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หลงอ่านนึกว่าประเทศไทย แต่เป็นสำรวจอาชีพในเมกา
วิจัยไทยอยู่ไหน
ความคิดเห็นที่ 5 +2 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขำ จัง
อาชีพ ที่รวย ในเมืองไทย มีรายได้งามมาก
1 นักโกงเมือง เอาทุกเม็ด
2 นักจัดอีแวนท์ จัดม็อบ
3 นักปราศรัย พวกไพร่
4 นักรบ ของกองกำลังไม่ทราบฝ่าย
5 คนค้นคน ที่นำคนมาร่วมชุมนุม
6 คนเก็บเงิน ที่อมเงินบริจาค
อาชึพกลุ่มนี้จะรวยทันตาเห็น จากที่ไม่มีจะกินไม่เชื่อ
ไปถาม สส สัตว์ส่วน พรรคเพื่อไทย
เบื่อ
ความคิดเห็นที่ 4 +4 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ค่าจ้างที่อ้างถึงน่าจะเป็นต่อปี ไมใช่ต่อเดือน

ตรวจสอบอีกทีนะ
ไทยในโทรอนโต
ความคิดเห็นที่ 1 +70 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ค่อยเห็นด้วยกับข้อความ "ประเทศไทยกำลังจะเป็นประเทศพัฒนา"

เพราะใช้ตรรกะไม่เข้ากัน
ขนาดลำดับอาชีพของประเทศอเมริกายังเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ

ผลสำรวจนี้ แค่บอกให้ทราบลำดับหรือภาพสะท้อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ได้บอกว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ประเทศพัฒนาแล้ว มีการพัฒนาหลายด้านๆ โดยเฉพาะการเมืองที่มั่นคง โปร่งใส ปรอดคอรัปชั่น แล้วผลที่การเมืองมั่นคง ทำให้พัฒนาคุณภาพชีวิต มีงานทำหรือสวัสดิการ มีที่พัก ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยอย่างทั่วกัน

สำหรับประเทศไทย ยังเป็นได้เพียง ประเทศกำลังพัฒนาในระยะต้นๆ
ไม่เห็นด้วยในบางอย่าง
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประเทศไทยจะพัฒนาหรือไม่นั้น ต้องไปดูที่ พุง ของนักการเมือง
ครับว่า มันลดหรือยัง
ถ้ามันยัง แด๊ก กันอยู่ก็อย่าหวังว่าจะเป็นประเทศพัฒนาได้เลย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วย!!!! ทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการการพัฒนาอีกเยอะมากๆๆๆๆ

จะพูดถึงอาชีพหน่อยนึง ที่เห็นๆ ก็ประมาณร้อยละ80 ก็ทำงานแบบว่าขอให้มีงานทำ หรือ ไม่ก็อาชีพที่พ่อแม่อยากให้เป็น ทำแบบซังกะตาย ประเทศมันจะพัฒนาไปได้ยังไง คนทำงานส่วนใหญ่ไม่ได้ทำเพราะใจรัก และไม่ได้ทำงานที่ตัวเองถนัด

ขอร้องเถอะนะ คนที่จะเป็นพ่อแม่คน หัดสังเกตลูกตัวเองบ้าง ว่าเค้าชอบอะไร ถนัดอะไร แล้วพยายามกระตุ้น ผลักดันให้เค้าทำสิ่งนั้น อาชีพสุจริตก็ดีทั้งนั้น ไม่เห็นต้องบังคับว่าจะต้องเป็นหมอ วิศวะ หรือข้าราชการเลย เด็กๆทนไม่ไหว ก็ฆ่าตัวตายไปซะก็เยอะ
นางงามจักรยาน
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยอย่างทั่วกัน"
หวังว่าประโยคนี้คงไม่ได้หมายถึงอเมริกานะครับ เพราะว่าบางเขตเดินหลงไปนี้ถึงตายเลย ขนาดเมืองอย่างนิวยอร์คนะครับ
ไม่เห็นด้วยกับคุณ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยอย่างยิ่ง มันน่าจะแปลว่า ไทยกำลังเปลี่ยนเป็นเป็น ซูเปอร์ทุนนิยม แบบอเมริกา มากกว่า (ซูเปอร์ทุนนิยม แต่ด้อยพัฒนา)
a mining engineer in US
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประเทศเรา มันหยุดพัฒนาแล้ว

เพราะฉนั้น อย่าฝันเลย มันทำให้นึกถึงบอลไทย จะไปบอลโลก อย่างไงอย่างงั้น
กาก
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอบคุณที่ comment แทนผม
abb
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประเทศไทยน่าจะเป็น "ประเทศที่กำลังจะเป็นประเทศกำลังพัฒนา" หรือจะเรียกว่า "ประเทศด้อยพัฒนา" มากกว่า เพราะคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองทั้งหลายแหล่ส่วนใหญ่ล้วนถดถอยและไร้มาตรฐานอย่างสิ้นเชิง.
พรณรัตน์ ธนินทร์ณพงศ์
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใช่เห็นด้วยประเทศเรายังจะต่อสู้กับพวกคอรัปชั่นเต็มไปหมด
ไม่อาจที่จะทำให้ประเทศชาติพัฒนาไปได้อย่างเต็มตัว
เพราะยังมีผู้นำที่หวังอำนาจรัฐมาสร้างรายได้ให้กับตัวเองและพวก
ไม่ได้เป็นผู้นำอันแท้จริงเพื่อทำงานต่อประเทสชาติเลย
เห็นด้วยไม่ครับ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
'ประเทศกำลังพัฒนา' เป็นคำเรียกปลอบใจ 'ประเทศที่ด้อยพัฒนา'
Jaa
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014