หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการรายวัน | บทความ
บทความ ชวินทร์ ลี บรรจง และ สุวินัย ภรณวลัย, คมดาบซากุระ

อารยะขัดขืน

โดย ชวินทร์ ลีนะบรรจง, สุวินัย ภรณวลัย 13 พฤศจิกายน 2556 12:23 น.
             หยุดงานไม่จ่ายภาษี นี่คือรากเหง้าต้นกำเนิดของประชาธิปไตย
                       เพราะมันเป็นสิทธิของประชาชน
       
       มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอารยะขัดขืนทั้งโดยตั้งใจบิดเบือนและอาจไม่รู้เรื่องเลยว่าอารยะขัดขืนนั้นมิใช่เป็นเพียงฉีกบัตรเลือกตั้งเหมือนอาจารย์ไชยยันต์จากรัฐศาสตร์จุฬาฯ ทำเป็นตัวอย่างเมื่อหลายปีก่อน
       
       การประกาศอารยะขัดขืน 4 ข้อ เช่น นัดหยุดงาน ไม่จ่ายภาษี ไม่ร่วมสังฆกรรมและต่อต้านกับคน/กิจกรรมของรัฐบาล โดยสุเทพ เทือกสุบรรณนั้นน่าจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่า Civil Disobedience ที่เป็นชื่อหนังสือรวมข้อเขียนแนวคิดของ Henry David Thoreau เมื่อปีค.ศ.1866
       
       ในหนังสือชื่อ Civil Disobedience ข้อเขียนอันหนึ่งของ Thoreau ที่ชื่อ Resistance to Civil Government เมื่อปี ค.ศ. 1849 กล่าวเปรียบเทียบการขัดขืนต่อต้านรัฐบาลของประชาชนว่า หากรัฐบาลเป็นเครื่องจักรที่ผลิตความไม่ชอบธรรมออกมา มันจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้มีสติที่จะต้องยับยั้งเครื่องจักรนั้นเสีย
       
       ได้ข่าวว่ายิ่งลักษณ์ก็จบรัฐศาสตร์ จะมาทำลืมหลักการอารยะขัดขืนนี้ได้อย่างไร อย่าบอกว่าไม่เคยอ่าน มันเป็นข้อเขียน/หนังสืออ่านพื้นฐานมิใช่หรือ!
       
       รัฐบาลจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะไม่ทำ “ชั่ว” เพราะหากทำประชาชนก็จะต่อต้านแข็งขืนไม่ยอมให้ปกครองต่อไป
       
       แนวคิดนี้มิใช่อยู่แต่ในโลกตะวันตกหรืออยู่แต่ในหนังสือแต่เพียงลำพัง หากแต่มีส่วนอย่างมากต่อการต่อสู้ของทั้ง มหาตมะ คานธี หรือ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ที่ทำอย่าง สงบ สันติ และอหิงสา
       
       ปรากฏการณ์ของประชาชนที่มาร่วมกันชุมนุมต่อต้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นเล่าเข้าข่ายอารยะขัดขืนนี้หรือไม่?
       
       ประชาชนนั้นเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและเป็นผู้ให้อำนาจ ส.ส.เป็นตัวแทนมาใช้อำนาจดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมอย่างซื่อสัตย์สุจริต แต่อย่าลืมว่าต้องควบคู่กับความรับผิดชอบด้วย
       
       ข้อเท็จจริงที่ปรากฏเกี่ยวกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อทักษิณพี่ชายยิ่งลักษณ์ก็ดี การแก้รัฐธรรมนูญในหลายมาตรา เช่น ม. 190 หรือ ม. 68 ก็ดี ต่างทำไปเพื่อโอนอำนาจการตรวจสอบรัฐบาลจาก ส.ส.ทำให้อำนาจประชาชนลดน้อยถอยลงไปขณะที่กลับไปเพิ่มอำนาจรัฐบาลให้มากขึ้น จึงปรากฏชัดแจ้งว่าเข้าข่ายการกระทำที่ไม่สุจริตและทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อคนบางคน หรืออีกนัยหนึ่งคือการทรยศหักหลังประชาชนนั่นเอง
       
       ประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจฯ จึงมีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาอำนาจที่ให้ตัวแทนไปกลับคืนมาและหากไม่คืนกลับมาก็มีสิทธิที่จะแข็งขืนกับอำนาจรัฐนั้น นี่คือสิ่งที่เป็นอารยะขัดขืน ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็กำหนดให้อำนาจนี้ไว้
       
       การแข็งข้อขัดขืนต่ออำนาจรัฐที่ฉ้อฉลทรยศต่อประชาชนเจ้าของอำนาจนั้นเป็นสิทธิของประชาชน สามารถทำได้หลายรูปแบบ ที่เบาที่สุดก็คือการไม่ร่วมสังฆกรรม (Social Sanction) กับรัฐบาล การหยุดงานหรือไม่จ่ายภาษีก็เป็นสิทธิ
       
       ถ้าไม่รู้อย่าสะเออะมาอ้างกฎหมายว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องจ่ายภาษี (ให้พวกคุณไปโกง) หรือไปรับใช้ชาติเป็นทหาร (ไปตายแทนพวกคุณ) แต่เพียงลำพัง สิทธินั้นมาคู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ในเมื่อพวกคุณไม่ซื่อสัตย์ทรยศต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะใช้อำนาจที่ได้ไปเสียแล้วจะมีหน้ามาเรียกร้องให้ประชาชนที่เป็นเจ้านายพวกคุณทำหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างไร?
       
       การเลือกตั้งมิใช่การให้สัมปทานไป 4 ปีเพื่อปกครองประเทศโดยฉ้อฉลอย่างไรก็ได้ ประชาชนไม่เกี่ยว ประชาชนจึงควรเข้าใจในสิทธิของตนว่าไม่ต้องรอให้หมดเทอม 4 ปีก็สามารถขับไล่ตัวแทนที่มันทรยศออกไปได้ หากไม่ไปก็อารยะขัดขืนได้
       
       ยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกฯ ที่ตั้งใจกระทำผิดเพื่อพี่ชายมาสารพัดตั้งแต่ต้นจึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องคืนอำนาจที่ได้ไปกลับให้ประชาชน
       
       ยิ่งลักษณ์และพวกได้พิสูจน์และจำนนต่อข้อเท็จจริงที่ว่า กว่า 2 ปีที่ผ่านมาใช้ประชาธิปไตยเป็นหน้าฉาก แต่หลังฉากนั้นกลับประพฤติตนเป็นเผด็จการโดยอาศัยพวกที่ยกมือในสภาสนับสนุนการกระทำ
       
       ทีม็อบแดงปิดถนนเผาเมืองปูกลับไปร่วม แต่ทีผู้ปลูกยางปูขออย่าปิดถนน บอกทุกคนว่ามีอะไรมาคุยกันในสภาฯ แต่จะมีสักกี่ครั้งที่ตนเองมารับผิดชอบร่วมกับสภาฯ
       
       มันสายไปเสียแล้วสำหรับการเรียกร้องขอความไว้วางใจจากประชาชนในเมื่อยิ่งลักษณ์เองก็ไม่เคยมีแม้แต่สักครั้งเดียวที่จริงใจกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ประชาชนมอบหมายให้ มิพักจะกล่าวถึงความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งว่ามีมากน้อยเพียงใด
       
       หากจะมาเรียกร้องขอโอกาสให้ประเทศเดินหน้า สิ่งที่ยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกฯ ก็ควรจะทำหน้าที่สักครั้งเพื่อประชาชนก็คือควรรู้ว่าหมดเวลาที่จะอยู่ในอำนาจแล้ว
       
       หากยังฝืนดื้อดึงกับพลังประชาชนที่ลุกขึ้นมาทวงคืนสิทธิของเขาก็อย่าหาว่าสังคมไม่ให้ความเป็นธรรมกับตนเองและวงศ์วานว่านเครือ
       
       มิใช่พี่ชายคุณ ประชาชนต่างหากที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสิ่งที่ยิ่งลักษณ์ได้กระทำลงไปในระหว่างที่อยู่ในตำแหน่ง
       
       หยุดงานไม่จ่ายภาษี นี่คือรากเหง้าต้นกำเนิดของประชาธิปไตย เพราะมันเป็นสิทธิของประชาชนที่จะแข็งขืนต่อต้านรัฐบาลอย่างอารยชน ถึงตอนนี้ ณัฐวุฒิ เป็ดเหลิม จารุพงศ์ ปลอดประสพ โต้ง เบญจา เข้าใจแล้วหรือยังว่าอารยะขัดขืนนั้นคืออะไร

ข่าวล่าสุด ในหมวด
“ปฏิรูป” เราเถียงอะไรกันอยู่?
เป็น “กลาง” ในสังคมไทยจะเป็นไปทำไม?
ปฏิวัติ 2475 ภาคสมบูรณ์?
ใครกันแน่ที่เป็นกบฏ?
ความชอบธรรมของการชุมนุมราชดำเนิน คือการเป็นพลเมืองแข็งข้อ
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 11 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
The Spain game will be played in Albacete, near playmaker Andres Iniesta's home village.
bottes ugg
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายนนี้

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายนนี้ จะ พิสูจน์แกนนำ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ว่า
จะพาเดินไป ในทิศทางใด สามารถสร้างกระแส "ตื่น" ชัดเจนหรือไม่
รัฐบาลชุดนี้อยู่ไปก็ "ไม่มีประโยชน์" หมดความชอบธรรมในการบริหาร
บ้านเมือง เพราะ ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนซ้ำซาก ไม่ได้ทำเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ ทรยศได้แม้แต่ "คนเสื้อแดง" ทั้งที่เคย
มอบกายถวายชีวิตให้ แต่การผลักดัน ร่าง พระราชบัญญัติสุดซอยดังกล่าว
มันแสดงถึงการ "ทรยศ" ได้อย่างชัดเจนว่า พวกเขาทำได้ทุกอย่าง แม้กระทั่ง
"เหยียบศพ" พวกเดียวกันระบอบทักษิณ ที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมานาน
นับสิบปี ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันก็ไม่ยากเกินไปที่จะขับไล่ "ออกไปให้พ้นทั้งโคตร"
ซึ่งแม้ก็ต้องอดทนและกล้าหาญ อดกลั้น ไม่วอกแวก ให้ข้อมูลต่อเนื่อง ชี้ให้เห็น
ถึงความล้มเหลว และ การทรยศ การเหยียบศพประชาชน จัก สามารถสร้าง
กระแส ที่เป็นจริงอย่างมีพลัง จนประชาชน "ตื่น" ขึ้นมามหาศาล นอกเหนือ
จากนี้ก็ยังเป็นการพิสูจน์ ครั้งสำคัญ ว่า แกนนำอย่าง สุเทพ เทือกสุบรรณ จักร่วม
กับ ค ป ท . และ พาประชาชน เดินไปในทิศทางใด ชัดเจนหรือไม่ ในวันศุกร์ที่
15 พฤศจิกายนนี้

ขอเข้าร่วมด้วยใจกายอย่างจริงจังวันนี้จนถึงที่สุด

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ต่อสู้ทุกรูปแบบ-ไม่เพียงอายะขัดขืน
ต่อสู้ทุกรูปแบบ-ไม่เพียงอายะขัดขืน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกมันรู้อะไรบ้าง?

รู้แต่จะเอาอะไร หน้าที่ ความรับผิดชอบหรือ สะกดไม่เป็น

จนกว่าจะมีคนมาสะกิดด้วย...จนกระเด็นนั่นแหละ ถึงจะอ๋อ

สีซอให้ควายฟังยังดีกว่า พูดกับพวกนี้
มันไม่รู้อะไรนอกจากผลประโยชน์ส่วนตน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เฮนรี่ เดวิด ธอโร เป็นเจ้าตำรับแนวคิดเรื่องอารยะขัดขืน เพราะแม้แต่คานธีเองก็ยอมรับว่าได้แนวคิดมาจากธอโร แล้วมาประยุกต์เป็นสัตยาเคราะห์ ที่จริงคำว่าดื้อแพ่งนั้นแปลได้ตรงตัวจากคำ civil disobedience แต่กินความได้ไม่กว้างเท่าอารยะขัดขืน ดร สมเกียรติ อ่อนวิมล เสนอคำว่าพลเมืองขัดขืน วิธีการของสุเทพ เทือกสุบรรณ ยังใช้ไม่ได้กับรัฐบาลทรราชย์หน้าด้านไร้ยางอาย ต้องเพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีก รัฐบาลหมดความชอบธรรมแล้ว
สู้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อจ แก้วสรร อติโพธิ เสนอคำว่า พลเมืองแข็งข้อ
กก
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013