หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกธรรมะ | ข่าวชาวพุทธ
ข่าวชาวพุทธ สาระ

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ หนึ่งเดียวของไทย หนึ่งเดียวของโลก

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
3 มีนาคม 2558 09:29 น.
จากปากทางเข้าสู่น้ำตกสาลิกาไม่ไกลนัก จะเห็นป้ายบอกทางเข้า “พุทธอุทยานมาฆบูชา” ทางด้านขวามือ เมื่อเลี้ยวรถเข้าไปอีกนิด สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็คือ พระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่ ที่แวดล้อมไปด้วยรูปปั้นพระอรหันตสาวก 1,250 รูป
       
       ความรู้สึกที่ได้มายืนอยู่ ณ สถานที่นี้ คล้ายดั่งภาพเหตุการณ์ครั้งพุทธกาล ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ แก่ภิกษุ 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ เวฬุวันมหาวิหาร ใกล้กรุงราชคฤห์ ในวันเพ็ญเดือน 3 ได้ย้อนมาปรากฏอยู่ตรงหน้าอีกวาระหนึ่ง
       
       เพราะสถานที่แห่งนี้คือ “พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์” ซึ่งพระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เป็นประธานดำเนินการจัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสครบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ในปี พ.ศ.2555 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าวของพระพุทธศาสนา
       
       สำหรับเหตุผลที่สร้างพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์นั้น พระราชพิพัฒน์โกศล บอกว่า เนื่องจากในทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชาถือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักธรรมสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่พระภิกษุผู้เป็นพุทธสาวก ได้นำไปปฏิบัติเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และที่สำคัญยังพบว่า ในประเทศไทยไม่เคยมีที่ใดสร้างสถานที่เพื่อเป็นอนุสรณ์ของวันมาฆบูชามาก่อน
       
       ด้วยเหตุนี้ บนพื้นที่กว่า 53 ไร่ หมู่ที่ 3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งแวดล้อมด้วยภูเขา และสายน้ำไหลผ่าน จึงได้กลายเป็นสถานที่ตั้งอันสัปปายะของพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2555
       
       โดยถือฤกษ์ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา จัดพิธีเททองหล่อพระเกตุพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ ขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 13.5 เมตร จากนั้นก็ได้ดำเนินการจัดสร้างรูปปูนปั้นพระอรหันตสาวก ขนาดหน้าตักกว้าง 90 ซม. สูง 1.50 เมตร จำนวน 1,250 รูป รวมทั้งรูปปั้นพระอสีติมหาสาวกจำนวน 80 รูป
       
       ด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมกันบริจาคปัจจัยในการก่อสร้างพุทธอุทยานฯแห่งนี้ที่ใช้งบประมาณราว 30 ล้านบาท ทำให้การก่อสร้างใช้เวลาเพียง 1 ปี ก็แล้วเสร็จ และมีการจัดงานเบิกเนตรสมโภชใหญ่พระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ รวมทั้งพุทธอุทยานฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา และได้มีการจัดกิจกรรมมาฆบูชาอย่างยิ่งใหญ่ โดยนิมนต์พระสงฆ์นานาชาติ เช่น ไต้หวัน ศรีลังกา อินเดีย ลาว พม่า บังกลาเทศ รวมจำนวน 1,250 รูป เท่ากับพระอรหันตสาวกในสมัยพุทธกาลมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์
       
       นอกจากการจัดสร้างพระพุทธรูปและรูปปั้นพระอรหันตสาวก เพื่อจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาครั้งพุทธกาลแล้ว ยังมีการจัดสร้างรูปจำลองพระธาตุประจำปีเกิด อาทิ พระบรมธาตุดอยสุเทพ สำหรับผู้เกิดปีมะแม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สำหรับผู้เกิดปีมะเมีย เจดีย์เจ็ดยอดหรือพุทธคยา สำหรับผู้เกิดปีมะเส็ง ฯลฯ และศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลัง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
       
       รวมทั้งประติมากรรมทราย “พุทธจริยาวัตร 60 ปาง” เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ทำนองเดียวกับพุทธประวัติ รวมทั้งสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาในต่างประเทศ เช่น เจดีย์สวยัมภูวนารถ ที่เนปาล เจดีย์พุทธคยา ที่อินเดีย เป็นต้น ประติมากรรมทรายนี้มีขนาดกว้าง 7.4 เมตร ยาว 54 เมตร สูง 6.4 เมตร ใช้ทรายแม่น้ำน้ำหนัก 100 ตัน ถือได้ว่าเป็นประติมากรรมทรายที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
       
       ในอนาคตจะมีการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรม และสถานปฏิบัติธรรมต่อไป
       
       พระราชพิพัฒน์โกศล บอกว่า สถานที่แห่งนี้เหมือนเป็นตำราเรียนประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเล่มใหญ่ สำหรับผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงเมื่อครั้งพุทธกาล ซึ่งไม่มีประเทศใดเคยสร้างมาก่อน
       
       พุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางมากราบไหว้ และร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ประทานโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา (ปี 2558 ตรงกับวันที่ 4 มีนาคม) ณ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์แห่งนี้ได้ทุกวัน สามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ โทร. 08-8400-9001-8
       
       (จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 171 มีนาคม 2558 โดย กองบรรณาธิการ)


เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 11 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 9 คน
82 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
18 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015