ผู้จัดการออนไลน์
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกธรรมะ | บทความทั่วไป
7 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
มาช่วยกันสร้างวัดเถรวาทแห่งแรกในเมืองอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษกันเถอะ
บทความทั่วไป
23 มิ.ย. 48 11:56 น.
บทความโดย ดร. ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วัดอ๊อกซฟอร์ดพุทธวิหารที่ว่านี้เพิ่งสร้างได้ไม่นาน ผู้สร้างคือท่านพระคำหมาย ธัมมสามี ซึ่งเป็นพระไทยใหญ่ บวชในคณะสงฆ์รามัญนิกายจากประเทศพม่า ท่านเรีย
โรงเรียนวิถีพุทธ ช่วยให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ พร้อมก้าวเดินไปอย่างมั่นคง
บทความทั่วไป
7 มิ.ย. 48 15:50 น.
ผู้เขียน พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. หลายอย่างจะมียุทธศาสตร์ร่วม จะมีแกนกลางที่เป็นตัวประสาน หลายกิจกรรมทางศีลธรรม ทำแล้วไม่ได้ผลยั่งยืน ไม่ชัดเจน ไม่สืบเนื่อง ก็เพราะต่างคนต่างทำ ไม่มียุทธศาสตร์ ไม่มีการประสานสอดคล้อง ไม่
วัฏจักรแห่งความเสื่อม นำพาสังคมสู่โมหะภูมิ ที่ไร้ภูมิคุ้มกัน
บทความทั่วไป
6 มิ.ย. 48 16:47 น.
ผู้เขียน พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส วัดสุทัศนเทพวราราม กทม.
โรงเรียนเป็นเพียงโรงฝึกสัตว์เศรษฐกิจให้เข้าลู่วิ่ง
บทความทั่วไป
6 มิ.ย. 48 15:27 น.
ผู้เขียน พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. แต่ถ้าเทียบกับการจัดการศึกษาอย่างไม่ดี ก็จะมองเพียงแค่การศึกษาในระบบโรงเรียน ก็จะเป็นเพียงแค่การฝึกคนให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ ฝึกให้เข้าลู่วิ่ง แข่งขันกันเป็นบ้าเป็นหลังตั้งแต่ยังเล็ก ๆ โดยพฤต
วันอุโบสถ มรดกอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่มวลมนุษยชาติ
บทความทั่วไป
6 มิ.ย. 48 14:05 น.
ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องวันอุโบสถศีลไว้นั้น ทรงบัญญัติไว้อย่างมีนัย เพราะวันนี้คือวันที่ให้พุทธบริษัท ศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกามาวัดฟังธรรม ชุมชนมีกิจกรรมกับพระภิกษุสงฆ์ มาทำบุญ ทำทาน ตามๆ กันมาก็ได้ เป็นวันหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าต่างจากวันอื่นๆ 7-8
โอวาทปาติโมกข์ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาฆบูชา
บทความทั่วไป
18 ก.พ. 48 17:11 น.
ความสำคัญแห่งวันมาฆบูชา นั้น เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวพุทธโดยทั่วกันว่า นอกจากจะเป็น วันจาตุรงคสันนิบาต อันเนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ประกอบด้วยองค์ 4 กล่าว คือ เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมาย
ศาสนธรรมนำปัญญา สานคุณค่าแห่งชีวิต
บทความทั่วไป
18 ก.พ. 48 16:21 น.
บทความ พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
7 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2017