หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Life & Family | พ่อแม่ลูกปลูกรัก
พ่อแม่ลูกปลูกรัก เบ็ดเตล็ด

สื่อวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัวแก้โจทย์ชาติได้…!!!/สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
21 กันยายน 2553 07:01 น.
สื่อวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัวแก้โจทย์ชาติได้…!!!/สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
        เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 2 งาน 
       
       
งานแรกชื่อ "อิทธิพลของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีต่อเด็กหญิง และเยาวชนสตรี" ที่จัดโดยองค์กร PLAN International โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อมูลข่าวสารผ่านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT มีบทบาทในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันมีคนไทยกว่า 16 ล้านคนใช้อินเทอร์เน็ต เยาวชนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละ 3 ชั่วโมง และประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 21 ของโลกในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ facebook ดังนั้น เราต้องรู้วิธีใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะจะนำมาสู่ความรู้และพัฒนาสังคมต่อไป ในขณะเดียวกัน อินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะนำเยาวชนไปสู่ทางที่ผิดได้เช่นกัน
       
       งานที่สอง ชื่อ "ขบวนการคนตัวเล็กกับก้าวต่อไปของวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว" จัดโดยสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว FM 105 ร่วมกับภาคีเครือข่ายอีกมากมาย โดยมี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนอย่างมาก มีการสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว และมีความพยายามให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยอมรับว่า แม้การใช้สื่อวิทยุในการสร้างจินตนาการให้เด็ก เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย
       
       งานทั้งสองงานไม่ได้เกี่ยวข้องกัน แต่ต้องการสะท้อนให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีเองก็ยอมรับว่าสื่อมีอิทธิพลต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวยิ่งนัก ข่าวคราวมากมายที่เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากสื่อก็พบเห็นอยู่ทุกวี่วัน ยิ่งในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ระดับคนคุมนโยบายของรัฐต้องตระหนักในเรื่องสื่อที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนอย่างมาก
       
       ในทางตรงข้าม ถ้าสื่อดี สื่อสร้างสรรค์จะกลายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาคนในชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทรงพลัง
       
       ปัจจุบันสื่ออยู่ในมือกลุ่มทุนจำนวนมาก ทำให้ทิศทางการนำเสนอข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน เพราะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ในขณะที่ภาครัฐเองก็มีสื่ออยู่ในมือมากมาย แต่ที่ผ่านมา สื่อส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือไม่ก็ถูกนำเสนอในรูปแบบที่แห้งและขาดความน่าสนใจ
       
       ขณะที่ปัจจุบันคนเป็นพ่อแม่ปรารถนาที่อยากจะให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี ต้องการให้ลูกได้รับสิ่งที่ดี และพ่อแม่ในยุคปัจจุบันก็มีความรู้ มีช่องทางในการเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารที่เกิดประโยชน์มากขึ้นทุกขณะ เมื่อความต้องการของพ่อแม่ที่เติบโตและขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารในกำกับของภาครัฐกลับมีเพียงน้อยนิด ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงไม่น่าแปลกใจที่ในงาน "ขบวนการคนตัวเล็กฯ" ถึงได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ฟังเกินความคาดหมาย มีพ่อแม่ ผู้ปกครองที่พาลูกๆ มาร่วมงานเกินกว่า 500 คน เพราะกลุ่มเหล่านั้นเห็นความสำคัญของสื่อที่ดีสำหรับลูก

สื่อวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัวแก้โจทย์ชาติได้…!!!/สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
        กลุ่มผู้ฟังจำนวนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวหลังจากที่ได้ฟังสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวอย่างมาก คุณแม่ท่านหนึ่งเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเขาเหมือนได้ลูกกลับคืนมา เพราะก่อนหน้านี้ลูกติดคอมพิวเตอร์มาก ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว พยายามหาหนทางแก้ปัญหา จนในที่สุดได้มีโอกาสฟังวิทยุคลื่นนี้ ก็เปิดแช่ทั้งวัน เริ่มสังเกตว่าลูกสนใจ และได้ฟังเด็กๆ โทรเข้าไปในรายการหลายรายการ จนบอกให้เขาโทรไปบ้าง เขาก็ลองโทรดู ปัจจุบันเขาติดตามรายการตลอด และปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับเขาก็หายไป
       
       พญ.ชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงอิทธิพลของสื่อมีความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน และคนในสังคมอย่างมาก ขณะที่สื่อที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ในรายการโทรทัศน์ มีเพียง 5% และรายการวิทยุ มีเพียง 1% เท่านั้น ทั้งที่เด็กและเยาวชน มีมากกว่า 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ
       
       "สื่อวิทยุสามารถตอบสนองพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน คือ กาย ใจ อารมณ์ สังคม ปัญญา ซึ่งเป็น 5 ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเด็ก เพราะการฟังต้องคิด และสร้างจินตนาการตาม ทำให้เด็กเกิดพัฒนาได้เร็ว การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ผ่านสื่อให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง เพราะเป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์"
       
       เราลองนับข้อดีของสื่อวิทยุดีๆ สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว
       
       หนึ่ง กระตุ้นให้เด็กๆ เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพราะเขาได้มีโอกาสคิด ต่างกับสื่อทีวีที่เห็นภาพและมีคำตอบสำหรับทุกเรื่อง
       
       สอง กระตุ้นให้เด็กกล้าแสดงออกในเรื่องสร้างสรรค์ที่เหมาะกับช่วงวัย
       
       สาม กระตุ้นให้เด็กได้รับความรู้รอบตัวจากหลากหลายมิติ เป็นความรู้นอกห้องเรียน
       
       สี่ กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ทางด้านภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
       
       ห้า กระตุ้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับเด็กในวัยเดียวกัน โดยไม่มีการแบ่งชนชั้น และเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม
       
       ประการสำคัญที่สุด ผู้ใหญ่สามารถออกแบบความรู้ โดยสามารถสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ในการปลูกฝังคนในชาติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมได้ทางตรง
       
       บางทีโจทย์ของชาติที่ยากต่อการแก้ปัญหา อาจต้องหันมาใช้สื่อวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัวก็ได้

เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 19 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 18 คน
95 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
5 %
ความคิดเห็นที่ 2 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ระวังนะ...ของดีๆแบบนี้ เดี่ยวกรมประชาฯ + นักการเมือง จะเอาไปทำประโยชน์ ... ได้ยินมานะ
เป้ สีเหนือ
ความคิดเห็นที่ 1 คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ข้อที่1 ผมจะใชั วิธีการ ปรับปรุง โครงสร้างตำรวจ เหมือนประเทศ อเมริกา การโยกย้าย ตำแหน่ง ข้าราชการ ไทย
จะใช้ระบบ จับ สลาก ทั้งหมด ถ้า ทำผิด ไม่มีการ ย้าย เชิญออก หรือ ติดคุกเท่านั้น
ข้อที่2 ผม จะ ใช้ วิธี การ ตัด ท่อน้ำ เลี้ยง ของ พวก ทักษิณ ทุกวิธี ไม่ว่า บน ดิน หรือ ใต้ ดิน ใน หรือ นอก ประเทศ
สัมปทาน รัฐ หุ้น ธุร กิจ ทุก อย่าง
ข้อที3 ผม จะนำ พวก นักโทษ มาใช้ แรงงาน ทดแทน พวกแรงงาน ต่างด้าว ที่คนไทย ไม่อยากจะทำ จะไม่ให้
ไป นอน กิน มั่วสุม อยู่ สุข สบาย ใน เรือนจำ ทุก คน จะได้ มี ความรู้ ทำมา หากิน เลี้ยงชีพ ใน ภายหน้า
ข้อที่ 4 ผมจะ สั่ง ให้ หน่วยงาน รัฐบาล เร่งสาง คดีของ ทักษิณ ที่ ทำให้ รัฐ เสียหาย ให้ เดินหน้า ส่ง ฟ้อง ต่อศาล ให้เร็วขึ้น
ข้อที่ 5 ผมจะ แก้ไข ปรับปรุง กฏหมาย เพ่ง อาญา ที่ มี มาก มาย จน จำ ไม่ไหว และ ใช้ ไม่ ถูกต้อง กับ ประ ชาชน
ให้ ลด น้อย ลงบ้าง เพื่อ ไม่ให้มี คดี ล้นศาล เช่น กฏหมาย ครอบครอง ปรปักษ์ ที่ดิน เป็นต้น
ข้อที่ 6 ผมจะ ยกเลิก เก็บภาษี ส่งออก สินค้า ทุกชนิด เพื่อ ลด ขั้นตอน ที่ ยุ่งยาก จาก การ มา ยื่น เอกสาร ต่อ
หน่วยงาน ของ รัฐบาล ตัด ปัญหา เรียก รับเงินใต้โต๊ะ จาก เจ้าหน้าที่ ของรัฐ
ข้อที่ 7 จะขาย หุ้นโรงกลั่น น้ำมัน ใน ประเทศ ที่ รัฐบาล ถือ หุ้นใหญ่ ทั้ง7โรง ทิ้ง รวมทั้ง ป.ต.ท.ด้วย
จะ นำเงิน มา ส่งเสริม รถ ที่ ไม่ใช้ น้ำมัน เป็นเชื้อเพลิง เหมือนที่ ประเทศ มาเลเซีย ที่ เขา กำลัง เรื่ม ทำแล้ว
เพื่อ ลดมลพิษ สภาวะ โลกร้อน ภาย ในประเทศ ผมจะสร้าง เขื่อน แก่งเสือเต้น และ ที่ อื่นๆ ที่มี ปัญหาเรื่องน้า
เพื่อ แก้ ภัยแล้ง และน้ำท่วม ทุกภาค รวมทั้ง ภาคเหนือ ตอนล่าง ผลิตไฟฟ้า จากพลังน้ำ อนุรักษ์ ขยาย พันธุ์สัตว์น้ำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อที่ 8 โรงเรียน ทั่วประเทศ จะใช้ ครู สอน น้อยลง จะผลิตรายการสอน โดยใช้ เทคโน โล ยี่ ถ่ายทอด สดผ่าน ทาง ดาวเทียม แบบ
โรงเรียน วังไกล กังวล หัวหิน นักเรียน ที่ป่วยนอน อยู่บ้าน ก็ สามารถเรียนรู้ ได้ จะทำเป็น แผ่นซีดี ขาย นักเรียน ในราคาถูก
เพื่อให้ นักเรียน เอาไป ดู ทบทวน ที่บ้านได้ ทุกคน จะช่วย แก้ปัญหา การเรียน การสอน ที่ไม่ เท่าเทียม กัน ใน ชนบท
ข้อที่ 9 ผู้ ที่มา ใช้สิทธิ ลงคะแนน เลือกตั้ง ผู้แทน ทุกคน กรรมการ เลือกตั้ง จะจ่ายให้หัวละ 500บาท เป็นค่ารถ กลับบ้าน
และจะ มี รายการ จับสลาก หางบัตร แจกรางวัลใหญ่ อีกด้วย จะเป็นการ ป้องกัน พวก ผี ที่แอบมา สวมสิทธิ์ ลงคะแนน
ข้อที่ 10 ผม จะ ทวง ดาวเทียม ไทยคม(ดวงตาแห่งสวรรค์) พร้อมสิทธิ วงโครจร เหนือ ประเทศไทย จาก รัฐบาล สิงค์โปร คืน
จะไม่ขายสัมปทานให้ใครอีก เพื่อนำมาไว้ใช้ ทางด้าน เตือนภัยธรรมชาติ ต่อต้านสงคราม
คอยดู ตรวจจับ พวกเขมร บุกรุกชายแดนไทย ป้องกันการ ถูกโจมตี ด้วย จรวด นำวิถีระยะ ไกล จาก ดาวเทียม
ของพวก ข้าศึก ต่างชาติ ใช้เพื่อ สื่อสาร การศึกษา แก้ปัญหา โรงรียน กวดวิชา และ ทางด้าน การทหาร ป้องกัน ประเทศ
ข้อที่ 11 จะสนับสนุนเงินงบประมาณ สร้าง มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ราชการในชนบท ให้ใหญ่โต เหมือนในกรุงเทพ
เพื่อ ลดความ แออัดประชากร ใน กรุงเทพ ลดการ ใช้งบประมาณ แผ่นดิน แบบ กระจุกตัวในกรุงเทพ มาก เกินไป
ข้อที่12 ผมจะ สร้าง พระราชวัง หลวงกรุงศรีอยุธยาขึ้น ใหม่ ให้สวยงาม เหมือนในอดีต ให้ ชนรุ่นหลังได้ศึกษา ถิ่นกำเนิด ของ ชนชาติไทย
ข้อที่13 รัฐวิสาหกิจ รายใด ถ้า บริหาร ทุจริตจน ขาดทุนจะยุบทิ้ง ให้หมด จะเปิดให้เอกชนทำ การ ค้า แข่งขันกัน โดยเสรี ไม่มี การผูกขาด
จะไม่เอา เงิน ภาษี ของ ประชาชน ไปอุ้มชูให้โกงกินกัน อีก ต่อไป ตัวอย่าง ข.ส.ม.ก.เป็นต้น
ข้อที่14 จะ ส่งเสริม ให้ โรงงาน ใน ประเทศ ไทย ผลิต เซลล์ พลังงาน ไฟฟ้า จาก แสง อาทิตย์ และ ขาย ให้ประชาชน
ใน ราคา ที่ถูก เพื่อให้ ประชาชน ทุกบ้าน ได้ มี ใช้ เพื่อ ลดค่า ไฟฟ้า ใน ครัวเรือน
ข้อที่15 จะไม่ อนุญาติ ให้ กองทุน ประกัน สังคม และ กองทุน ก.บ.ข.นำเงิน ไปซื้อหุ้น ให้ซื้อได้แค่ พันธ์บัตร และ บอนส์ เท่านั้น
ป้องกัน ผู้บริหาร แอบ ปั่น หุ้นหาผลประโยช์ จนกองทุน ขาดทุน ล่มจม เหมือน บริษัทเลแมนส์บราเดอร์ ที่ ประเทศ อเมริกา
ข้อที่16 จะส่งเสริม ให้ ปลูกต้นไม้ ที่ออกผล พันธ์ ที่ หายาก ใกล้ จะ สูญพันธ์ ใน สวนสาธารณะทั่วประเทศ เพื่อให้ ประชาชน ที่มา พักผ่อน
ได้ ศึกษา และเก็บ กิน ได้ฟรี ทุกคน
ข้อที่17 จะสร้าง เรือ ขับเคลื่อน ด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ไว้บริการส่งเสริม ให้ ประชาชน มาใช้บริการ ลอยอังคาร กระดูกญาติ ผู้เสียชีวิต
ในทะเลไทย ใน ราคาถูก มาก เพื่อ เอาพื้นที่ สุสานฝังศพ มาใช้ประโยชน์ ทางการเกษตร เหมือนที่ ประเทศจีน ที่เขาเริ่ม ทำแล้ว
ข้อ18 ผม จะ คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไว้ ถึง ปีหน้า เลือกผู้แทน ราษฏร สมัยหน้า จนเสร็จ แล้ว ถึง จะ ยกเลิกป้องกัน พวก เสื้อแดง
มาป่วน ประเทศ เผาเมือง เป็นครั้งที่ 3 ใน เดือนกันยายน ปี2553 ใช้ป้องกันคุ้มครองผู้นำระดับสูงของประเทศไทย
ข้อที่19 ผมจะ เปิด ให้มี บ่อน คาสิโนที่ ที่ถูก กฏหมายใน ประเทศไทย เพื่อ ให้คนไทย ไม่ต้อง นำเงินไปเล่น เสีย ให้ พวกเขมร เนรคุณ
และ ทำให้ประเทศ มีรายได้ จากภาษี จากนักท่องเที่ยว ต่างชาติ แก้ปัญหาบ่อนเถื่อน ส่งส่วย ให้เจ้าหน้า ที่ ของรัฐ ทุจริตโกงกิน รัฐบาลไม่ได้
ออกกฏหมายบังคับ ว่า ทุกคน ต้อง เล่นการพนัน ขอเพียงให้ เล่น บ่อน ที่ถูก กฏ หมาย มี รายได้ เข้ารัฐ เหมือนประเทศอื่น ก็พอ
ข้อที่20 จะยกเลิก การสอบ คัดเลือก เข้าสถานศึกษา และ เข้ารับราชการ เป็นการ จับสลากทั้งหมด ให้ถือว่าคนไทยทุกคน
มีสิทธ์ เท่าเทียม กัน ถ้า ได้ผ่าน การศึกษา มีใบรับรองจบจาก สถานการศึกษาที่ ถูกกฏหมาย ป้องกัน การ วิ่งเต้น
ใช้ เส้นสาย วิ่งเต้น จ่าย เงิน สินบน ใต้โตะ ที่มี มานาน เด็กไทย จะได้ไม่ต้องเครียดจากการ ไปเสียเวลา เสียเงิน ให้ กับ พวก
โรงเรียนกวดวิชา ที่กอบโกยเงินจากผู้ปกครองนักเรียน จนร่ำรวยกันมหาศาล จากระบบการ ศึกษาที่ ไม่เท่าเทียมกัน ในประเทศไทย
ข้อที่21 จะสั่งให้ อ.บ.ต. เทศบาลทั่วประเทศ ห้ามกำจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบ จะให้ใช้วิธีการคัดแยกและเผาด้วย
เตาทันสมัย ใช้พลังความร้อนมาผลิตไฟฟ้า โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด เพื่อป้องกัน เรื่องทุจริต
ข้อที่22 จะยกเลิกหยุดสร้างรัฐสภาใหม่ จะนำเงินมาย้ายสวนสัตว์ดุสิต หนี เสียงเครื่องยนต์ ควันพิษในเมืองหลวง ไปสร้างใหม่ที่วังน้ำเขียว
ให้นักท่องเที่ยวและสัตว์ได้ สัมผัส อยู่ ในธรรมชาคิ ที่สวยงาม เหมือนสวนสัตว์เขาเขียวที่จังหวัดชลบรี
ถ้าผมได้เป็นนายกรัฐมนตรี
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015