หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Life & Family | พ่อแม่ลูกปลูกรัก
พ่อแม่ลูกปลูกรัก เบ็ดเตล็ด

สื่อวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัวแก้โจทย์ชาติได้…!!!/สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
21 กันยายน 2553 07:01 น.
สื่อวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัวแก้โจทย์ชาติได้…!!!/สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
        เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 2 งาน 
       
       
งานแรกชื่อ "อิทธิพลของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีต่อเด็กหญิง และเยาวชนสตรี" ที่จัดโดยองค์กร PLAN International โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อมูลข่าวสารผ่านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT มีบทบาทในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันมีคนไทยกว่า 16 ล้านคนใช้อินเทอร์เน็ต เยาวชนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละ 3 ชั่วโมง และประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 21 ของโลกในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ facebook ดังนั้น เราต้องรู้วิธีใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะจะนำมาสู่ความรู้และพัฒนาสังคมต่อไป ในขณะเดียวกัน อินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะนำเยาวชนไปสู่ทางที่ผิดได้เช่นกัน
       
       งานที่สอง ชื่อ "ขบวนการคนตัวเล็กกับก้าวต่อไปของวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว" จัดโดยสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว FM 105 ร่วมกับภาคีเครือข่ายอีกมากมาย โดยมี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนอย่างมาก มีการสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว และมีความพยายามให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยอมรับว่า แม้การใช้สื่อวิทยุในการสร้างจินตนาการให้เด็ก เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย
       
       งานทั้งสองงานไม่ได้เกี่ยวข้องกัน แต่ต้องการสะท้อนให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีเองก็ยอมรับว่าสื่อมีอิทธิพลต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวยิ่งนัก ข่าวคราวมากมายที่เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากสื่อก็พบเห็นอยู่ทุกวี่วัน ยิ่งในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ระดับคนคุมนโยบายของรัฐต้องตระหนักในเรื่องสื่อที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนอย่างมาก
       
       ในทางตรงข้าม ถ้าสื่อดี สื่อสร้างสรรค์จะกลายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาคนในชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทรงพลัง
       
       ปัจจุบันสื่ออยู่ในมือกลุ่มทุนจำนวนมาก ทำให้ทิศทางการนำเสนอข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน เพราะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ในขณะที่ภาครัฐเองก็มีสื่ออยู่ในมือมากมาย แต่ที่ผ่านมา สื่อส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือไม่ก็ถูกนำเสนอในรูปแบบที่แห้งและขาดความน่าสนใจ
       
       ขณะที่ปัจจุบันคนเป็นพ่อแม่ปรารถนาที่อยากจะให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี ต้องการให้ลูกได้รับสิ่งที่ดี และพ่อแม่ในยุคปัจจุบันก็มีความรู้ มีช่องทางในการเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารที่เกิดประโยชน์มากขึ้นทุกขณะ เมื่อความต้องการของพ่อแม่ที่เติบโตและขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารในกำกับของภาครัฐกลับมีเพียงน้อยนิด ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงไม่น่าแปลกใจที่ในงาน "ขบวนการคนตัวเล็กฯ" ถึงได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ฟังเกินความคาดหมาย มีพ่อแม่ ผู้ปกครองที่พาลูกๆ มาร่วมงานเกินกว่า 500 คน เพราะกลุ่มเหล่านั้นเห็นความสำคัญของสื่อที่ดีสำหรับลูก

สื่อวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัวแก้โจทย์ชาติได้…!!!/สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
        กลุ่มผู้ฟังจำนวนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวหลังจากที่ได้ฟังสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวอย่างมาก คุณแม่ท่านหนึ่งเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเขาเหมือนได้ลูกกลับคืนมา เพราะก่อนหน้านี้ลูกติดคอมพิวเตอร์มาก ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว พยายามหาหนทางแก้ปัญหา จนในที่สุดได้มีโอกาสฟังวิทยุคลื่นนี้ ก็เปิดแช่ทั้งวัน เริ่มสังเกตว่าลูกสนใจ และได้ฟังเด็กๆ โทรเข้าไปในรายการหลายรายการ จนบอกให้เขาโทรไปบ้าง เขาก็ลองโทรดู ปัจจุบันเขาติดตามรายการตลอด และปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับเขาก็หายไป
       
       พญ.ชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงอิทธิพลของสื่อมีความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน และคนในสังคมอย่างมาก ขณะที่สื่อที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ในรายการโทรทัศน์ มีเพียง 5% และรายการวิทยุ มีเพียง 1% เท่านั้น ทั้งที่เด็กและเยาวชน มีมากกว่า 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ
       
       "สื่อวิทยุสามารถตอบสนองพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน คือ กาย ใจ อารมณ์ สังคม ปัญญา ซึ่งเป็น 5 ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเด็ก เพราะการฟังต้องคิด และสร้างจินตนาการตาม ทำให้เด็กเกิดพัฒนาได้เร็ว การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ผ่านสื่อให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง เพราะเป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์"
       
       เราลองนับข้อดีของสื่อวิทยุดีๆ สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว
       
       หนึ่ง กระตุ้นให้เด็กๆ เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพราะเขาได้มีโอกาสคิด ต่างกับสื่อทีวีที่เห็นภาพและมีคำตอบสำหรับทุกเรื่อง
       
       สอง กระตุ้นให้เด็กกล้าแสดงออกในเรื่องสร้างสรรค์ที่เหมาะกับช่วงวัย
       
       สาม กระตุ้นให้เด็กได้รับความรู้รอบตัวจากหลากหลายมิติ เป็นความรู้นอกห้องเรียน
       
       สี่ กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ทางด้านภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
       
       ห้า กระตุ้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับเด็กในวัยเดียวกัน โดยไม่มีการแบ่งชนชั้น และเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม
       
       ประการสำคัญที่สุด ผู้ใหญ่สามารถออกแบบความรู้ โดยสามารถสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ในการปลูกฝังคนในชาติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมได้ทางตรง
       
       บางทีโจทย์ของชาติที่ยากต่อการแก้ปัญหา อาจต้องหันมาใช้สื่อวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัวก็ได้

เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 19 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 18 คน
95 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
5 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018