หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Life & Family | เยี่ยมชมโรงเรียน
 

รวมรายชื่อโรงเรียนที่เปิดรับ "เด็กพิเศษ" เข้าเรียนร่วม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
6 กรกฎาคม 2554 17:17 น.
รวมรายชื่อโรงเรียนที่เปิดรับ เด็กพิเศษ เข้าเรียนร่วม
        ทุกวันนี้กล่าวได้ว่า "โรงเรียน" เป็นแหล่งหลอมรวมการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับเด็กทุกคน เพราะนอกจากจะทำหน้าที่ให้ความรู้โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น และเชื่อมโยงบทเรียนแล้ว ยังเป็นพื้นที่สังคมในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย
       
       เช่นเดียวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือ "เด็กพิเศษ" โรงเรียนเป็นความหวังของพ่อแม่ที่อยากจะให้ลูกได้รับความรู้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างปกติสุข แต่โรงเรียนบางแห่งยังมีข้อจำกัดในการรับเด็กพิเศษเข้าไปเรียน ทำให้พ่อแม่หลาย ๆ ท่านกังวลใจ และไม่รู้ว่าโรงเรียนใดรับเด็กกลุ่มนี้เข้าเรียนร่วมบ้าง
       
       วันนี้ ทีมงาน Life & Family จึงทำการรวมรายชื่อโรงเรียนที่มีโครงการเรียนร่วมในเขตกทม.ไว้เป็นข้อมูล และตัวเลือกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งมีรายนามโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม แบ่งตามเขตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
       
       เขตดุสิต
       
       โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-243-8565
       
       โรงเรียนราชวินิต (เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น) เบอร์ติดต่อ 02-281-2156
       
       โรงเรียนอนุบาลสาธิตละอออุทิศ (เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมต้น) เบอร์ติดต่อ 02-241-4656, 02-244-5590
       
       เขตยานนาวา
       
       โรงเรียนประถมนนทรี (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-249-1446
       
       โรงเรียนวัดด่าน (เปิดสอนระดับประถมศึกษา+มัธยมต้น) เบอร์ติดต่อ 02-284-3047
       
       เขตราชเทวี
       
       โรงเรียนพญาไท (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-354-5251
       
       เขตพระนคร
       
       โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (เปิดสอนประถมศึกษา-มัธยมต้น) เบอร์ติดต่อ (662) 221-1856 224-3308
       
       โรงเรียนวัดชนะสงคราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-221-3879
       
       เขตบางซื่อ
       
       โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-585-0518
       
       เขตป้อมปราบฯ
       
       โรงเรียนวัดโสมนัส (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-281-0792
       
       โรงเรียนวัดพลับพลาชัย (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-224-7635, 02-224-2637
       
       เขตสัมพันธวงศ์
       
       โรงเรียนมหาวีรานุวัตร (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-221-8936
       
       โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-221-3879
       
       เขตสาธร
       
       โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-286-1748
       
       เขตพญาไท
       
       โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-279-0415
       
       เขตคลองเตย
       
       โรงเรียนสายน้ำทิพย์ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-258-2232
       
       เขตพระโขนง
       
       โรงเรียนดาราคาม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-391-2422
       
       โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-391-2625
       
       เขตวังทองหลาง
       
       โรงเรียนวัดอุทัยธาราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-252-7011
       
       โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-539-8197
       
       เขตจตุจักร
       
       โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น) เบอร์ติดต่อ 02-579-1941
       
       เขตสวนหลวง
       
       โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-311-1483
       
       เขตประเวศ
       
       โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานันท์อนุสรณ์) (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-393-0308, 02-361-3942, 02-747-3454
       
       เขตห้วยขวาง
       
       โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น) เบอร์ติดต่อ 02-511-4049
       
       เขตบางเขน
       
       โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 (เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น) เบอร์ติดต่อ 02-533-8660 ,02-994-0936
       
       เขตบางกอกน้อย
       
       โรงเรียนโฆสิตสโมสร (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ02-411-3401
       
       โรงเรียนวัดอมรินทราราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-411-3017, 02-414-0927
       
       เขตบางกอกใหญ่
       
       โรงเรียนวัดเจ้ามูล (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-411-2112
       
       โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ต่อต่อ 02-465-1005
       
       โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-465-0397
       
       เขตภาษีเจริญ
       
       โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-413-0607
       
       โรงเรียนวัดนาคปรก (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-467-0568
       
       เขตตลิ่งชัน
       
       โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-424-7045
       
       เขตจอมทอง
       
       โรงเรียนวัดหนัง (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-468-2662
       
       โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-468-2653, 02-476-7395
       
       ส่วนโรงเรียนในจังหวัดอื่น ๆ คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้าโฮมเพจของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ที่ special.obec.go.th

ข่าวล่าสุด ในหมวด
แอคทีฟเลิร์นนิ่งเต็มรูปแบบในรั้ว "อนุบาลฉัตรเฉลิม"
เติบโตแบบไม่เร่งรัดที่ "อนุบาลวัชรพล"
เตรียมความพร้อมแบบอิสราเอลที่ "อนุบาลมณียา"
รวมรายชื่อโรงเรียนที่เปิดรับ "เด็กพิเศษ" เข้าเรียนร่วม
เตรียมเด็กสู่ประถมอย่างมีศักยภาพที่ "อนุบาลสาธิตละอออุทิศ"
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 62 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 58 คน
94 %
ไม่เห็นด้วย 4 คน
6 %
ความคิดเห็นที่ 19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีแต่กรุงเทพ ไหนรายชื่อ โรงเรียนเด็กพิเศษ ภาคต่างๆเหนือ อีสาน กลาง ใต้ ของไทย ต้องบอกรายละเอียดให้ครบทุกภาคเพื่ออำนวยความสะดวก เด็กพิเศษไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพน่ะ
บอกก็บอกไม่ละเอียด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เด็กอยู่เขตบางแค ไปเรียนที่ไหนดี
เป็นออทิศติก แบบเรียนรู้ได้
siriporns@aksorn.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลูกดิฉัน 9 ขวบค่ะ เค้าไม่พูดแต่รู้เรื่องทั้งหมดที่เราพูด พอจะแนะนำสถานที่เรียนให้ได้มั้ยคะ ไปสมัครที่ไหนก็โดนปฏิเสธค่ะ
thunya_2514 @hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พอดีตอนนี้ลูกอายุ6ขวบแล้ว แต่ว่ายัวเดินไม่ได้ขาอ่อนแรง ไม่ทราบว่ามีที่ไหนรับเรียนมั่งค่ะ ช่วยบอกที ไปสมัครตามโรงเรียนทั่วไปไม่รับเลย เพราะน้องเดินไม่ได้
มัณทนา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รับเลี้ยงดูเด็กออทิสติก เด็กดาวน์ซินโดรม เด็กสมาธสั้น ปรับพฤติกรรมกระตุ้นพัฒนาการ ทั้งประจำและไปกลับ ติดต่อ0844379441
jaru29lek@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงเรียนใหนบ้างคับ
toossaporn@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สวัสดีค่ะพอดีมีหลานคล้ายจะเป็นเด็กพิเศษตอนนี้หลานเรียนอยู่ป.5แล้วแต่พอย่ายโรงเรียนมาเรียนที่โรงเรียนโปรงสะเก็ดทางโรงเรียนจะให้น้องไปเรียน ป.1 ไม่รู้จะทำไงค่ะมีที่ไหนแนะนำบ้างค่ะ
ติดต่อกลับเบอร์นี้ก็ได้ค่ะ 095-7413108
jurarat.jum@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สวัสดีครับผมมีขอเสนอให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ ออทิสติกและเด็กพิการที่ต้องการพัฒนาการให้กับลูกๆของท่านสอนและดูแลทั้งประจำและไปกลับถ้าลูกของท่านสามารถเรียนต่อได้จะหาโรงเรียนที่รับเด็กพิเศษให้ด้วยถ้าสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0884960096/คุณสุนีย์ อยู่แถว ถนนจรัญ กทม.ถ้าสนใจติดต่อได้เลยนะครับ
tippanet2529@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตอนนี้ลูกสาวผมอายุจะ4ขวบแล้ว น้องใส่เครื่องช่วยฟังอยู่ แต่น้องก็พอสื่อสารได้บ้าง ใครพอจะแนะนำได้บ้างว่า มีโรงเรียนไหนที่ เปิดรับเด็กแบบนี้มั่งคับ
onakarin8@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พอดีว่าดิฉันมีลูกชายเปนเด็กพิการค่ะเดินม่ด้ายตอนนี้อายุ4ขสบอยากหั้ยเรียนค่ะอยากทราบว่าจังหวัดเลยทีโรงเรียนเด็กพิการไหมค่ะ
chontichaza@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ข้อมูลมั่วมากครับ
โรงเรียนสมถวิล สุขุมวิท 62
เป็นอีกทางเลือกสำหรับพ่อแม่ของลูกพิเศษ
ครูอัธยาศัยดี รักเด็กครับ
พ่อคน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่ราชวินิตประถมบางแค มีชั้นเรียนสำหรับเด็กพิเศษโดยเฉพาะ
art
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015