หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Life & Family | เยี่ยมชมโรงเรียน
 

รวมรายชื่อโรงเรียนที่เปิดรับ "เด็กพิเศษ" เข้าเรียนร่วม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
6 กรกฎาคม 2554 17:17 น.
รวมรายชื่อโรงเรียนที่เปิดรับ เด็กพิเศษ เข้าเรียนร่วม
        ทุกวันนี้กล่าวได้ว่า "โรงเรียน" เป็นแหล่งหลอมรวมการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับเด็กทุกคน เพราะนอกจากจะทำหน้าที่ให้ความรู้โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น และเชื่อมโยงบทเรียนแล้ว ยังเป็นพื้นที่สังคมในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย
       
       เช่นเดียวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือ "เด็กพิเศษ" โรงเรียนเป็นความหวังของพ่อแม่ที่อยากจะให้ลูกได้รับความรู้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างปกติสุข แต่โรงเรียนบางแห่งยังมีข้อจำกัดในการรับเด็กพิเศษเข้าไปเรียน ทำให้พ่อแม่หลาย ๆ ท่านกังวลใจ และไม่รู้ว่าโรงเรียนใดรับเด็กกลุ่มนี้เข้าเรียนร่วมบ้าง
       
       วันนี้ ทีมงาน Life & Family จึงทำการรวมรายชื่อโรงเรียนที่มีโครงการเรียนร่วมในเขตกทม.ไว้เป็นข้อมูล และตัวเลือกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งมีรายนามโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม แบ่งตามเขตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
       
       เขตดุสิต
       
       โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-243-8565
       
       โรงเรียนราชวินิต (เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น) เบอร์ติดต่อ 02-281-2156
       
       โรงเรียนอนุบาลสาธิตละอออุทิศ (เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมต้น) เบอร์ติดต่อ 02-241-4656, 02-244-5590
       
       เขตยานนาวา
       
       โรงเรียนประถมนนทรี (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-249-1446
       
       โรงเรียนวัดด่าน (เปิดสอนระดับประถมศึกษา+มัธยมต้น) เบอร์ติดต่อ 02-284-3047
       
       เขตราชเทวี
       
       โรงเรียนพญาไท (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-354-5251
       
       เขตพระนคร
       
       โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (เปิดสอนประถมศึกษา-มัธยมต้น) เบอร์ติดต่อ (662) 221-1856 224-3308
       
       โรงเรียนวัดชนะสงคราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-221-3879
       
       เขตบางซื่อ
       
       โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-585-0518
       
       เขตป้อมปราบฯ
       
       โรงเรียนวัดโสมนัส (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-281-0792
       
       โรงเรียนวัดพลับพลาชัย (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-224-7635, 02-224-2637
       
       เขตสัมพันธวงศ์
       
       โรงเรียนมหาวีรานุวัตร (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-221-8936
       
       โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-221-3879
       
       เขตสาธร
       
       โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-286-1748
       
       เขตพญาไท
       
       โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-279-0415
       
       เขตคลองเตย
       
       โรงเรียนสายน้ำทิพย์ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-258-2232
       
       เขตพระโขนง
       
       โรงเรียนดาราคาม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-391-2422
       
       โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-391-2625
       
       เขตวังทองหลาง
       
       โรงเรียนวัดอุทัยธาราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-252-7011
       
       โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-539-8197
       
       เขตจตุจักร
       
       โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น) เบอร์ติดต่อ 02-579-1941
       
       เขตสวนหลวง
       
       โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-311-1483
       
       เขตประเวศ
       
       โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานันท์อนุสรณ์) (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-393-0308, 02-361-3942, 02-747-3454
       
       เขตห้วยขวาง
       
       โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น) เบอร์ติดต่อ 02-511-4049
       
       เขตบางเขน
       
       โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 (เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น) เบอร์ติดต่อ 02-533-8660 ,02-994-0936
       
       เขตบางกอกน้อย
       
       โรงเรียนโฆสิตสโมสร (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ02-411-3401
       
       โรงเรียนวัดอมรินทราราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-411-3017, 02-414-0927
       
       เขตบางกอกใหญ่
       
       โรงเรียนวัดเจ้ามูล (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-411-2112
       
       โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ต่อต่อ 02-465-1005
       
       โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-465-0397
       
       เขตภาษีเจริญ
       
       โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-413-0607
       
       โรงเรียนวัดนาคปรก (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-467-0568
       
       เขตตลิ่งชัน
       
       โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-424-7045
       
       เขตจอมทอง
       
       โรงเรียนวัดหนัง (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-468-2662
       
       โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) เบอร์ติดต่อ 02-468-2653, 02-476-7395
       
       ส่วนโรงเรียนในจังหวัดอื่น ๆ คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้าโฮมเพจของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ที่ special.obec.go.th

ข่าวล่าสุด ในหมวด
แอคทีฟเลิร์นนิ่งเต็มรูปแบบในรั้ว "อนุบาลฉัตรเฉลิม"
เติบโตแบบไม่เร่งรัดที่ "อนุบาลวัชรพล"
เตรียมความพร้อมแบบอิสราเอลที่ "อนุบาลมณียา"
รวมรายชื่อโรงเรียนที่เปิดรับ "เด็กพิเศษ" เข้าเรียนร่วม
เตรียมเด็กสู่ประถมอย่างมีศักยภาพที่ "อนุบาลสาธิตละอออุทิศ"
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 64 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 60 คน
94 %
ไม่เห็นด้วย 4 คน
6 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015