ครม.เห็นชอบศึกษาวิเคราะห์การจัดการลุ่มน้ำยมทั้งระบบ

โดย MGR Online   
7 สิงหาคม 2550 17:06 น.
        ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (7 ส.ค.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาวิเคราะห์การจัดการลุ่มน้ำยมทั้งระบบ ไม่ใช่เฉพาะเขื่อนแก่งเสือเต้น ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีชุดที่ 2 ซึ่งมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ ขออนุมัติเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูล รับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับราษฎรโดยทั่วไป ทั้งผู้ได้รับประโยชน์ และผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่
        โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีข้อเสนอเบื้องต้นว่า ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทาน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และรับฟังความคิดเห็นของราษฎร ทั้งผู้ได้รับประโยชน์และผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจดำเนินการต่อไป
        ร.อ.นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า มติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ชุดที่ 2 เห็นควรให้ศึกษาวิเคราะห์ทั้งระบบลุ่มน้ำยม โดยเฉพาะเรื่องการจัดการลุ่มน้ำยม มิใช่เฉพาะพื้นที่เขื่อนแก่งเสือเต้นเท่านั้น และเห็นควรให้มีวิธีการดำเนินงาน โดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะ แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วม อีกทั้งควรแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อทำหน้าที่วางกรอบแนวทางในการศึกษา เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กรมชลประทาน รับไปพิจารณา เพื่อกำหนดองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว และเสนอ ครม.เพื่อแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ครม.ให้ข้อสังเกตว่านอกเหนือจากการพิจารณาภาพรวมของระบบลุ่มน้ำยมแล้ว ให้พิจารณาแนวทางอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ นอกเหนือจากการดำเนินการสร้างเขื่อนด้วย

จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
50 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
50 %
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017