หน้าแรกผู้จัดการ Online | ข่าวในพระราชสำนัก
 

พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเด็ก

ดูภาพชุดจาก Manager Multimedia
โดย MGR Online
14 มกราคม 2555 22:01 น.

พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเด็ก

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเด็ก

พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเด็ก

พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเด็ก

พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเด็ก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 อีกทั้งยังทรงร่วมกิจกรรมด้วยสีพระพักตร์แจ่มใสและทรงพระเกษมสำราญ
       
       วันนี้ ( 14 ม.ค.) เมื่อเวลา 10.21 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬากลางพื้นที่โครงการในพระองค์ 904 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
       
       ในการนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “งานวันเด็กแห่งชาติพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 ประจำปี 2555” ที่จัดขึ้นตามพระราโชบายของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะ เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของประเทศชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างการสร้างความสนุกสนานและการสร้าง จิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติที่จะยึดมั่นในพรปีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้มีจิตอาสาในการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเพียร และมีการเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่ปกติเดือดร้อนต่างๆ ด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล หลักวิชาการและหลักสามัคคีธรรม จากนั้นผู้แทนหน่วยราชการต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ทูลถวายของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ 2555 จำนวน 27 หน่วยงาน พร้อมทั้งประทานทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 166 ราย รางวัลการแข่งขันกิจกรรมของห้องสมุดทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 17 ราย โล่ที่ระลึกการดำเนินโครงการขยะรีไซเคิล จำนวน 19 ราย และและสลากออมสินและของขวัญแก่ผู้แทนเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ราย
       
       ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จทอดพระเนตรเค้กก้อนใหญ่รูปเครื่องบินสีฟ้า ในซุ้ม “เติมยิ้ม อิ่มอร่อย” แล้ว เสด็จยังลานสวนสนุก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเล่นรถไฟรางและทรงประทับขบวนแรกซึ่งเป็นรูปการ์ตูนโดราเอมอนคู่กับพระ สหายด้วยสีพระพักตร์แจ่มใสและทรงพระเกษมสำราญ โดยทรงเล่นรถไฟรางติดต่อกัน 2 ครั้ง จากนั้นเสด็จไปเล่นม้าหมุน ทรงประทับม้าหมุนรูปหงส์สีชมพูคู่กับพระสหาย โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงคอยดูแลอยู่ด้านหลัง แล้วเสด็จไปยังซุ้ม “แจกความสุข ให้รอยยิ้ม” โซนยิ้มแลกยิ้ม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทรงวาดปากเป็นรูปรอยยิ้มบนรูปภาพลูกบอลลูน
       
       ต่อมาเสด็จลงสนามกีฬาทรงสวมพระมาลาสีเขียวมีลวดลายเป็นรูปเครื่องบิน ทอดพระเนตรเครื่องบินยูเอวี ออโตเมติก ระบบกล้องวงจรปิดของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โดยเป็นเครื่องบอนลำเดียวกันกับที่ใช้ในการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องจากเครื่องบินดังกล่าวใช้ระบบ ไว-ไฟเชื่อมต่อภาพที่ถ่ายจากเครื่องบิน สู่กล้องมอนิเตอร์ดูการสำรวจได้ จากนั้นเสด็จเล่นเครื่องบินบังคับลายธงชาติไทย ซึ่งเป็นเครื่องบินจากโครงการหนูน้อยจ้าวเวหา ทรงแหงนพระพักตร์ทอดพระเนตรเครื่องบินด้วยความสนพระทัยยิ่ง
       
       จากนั้นเสด็จยังซุ้มกัลปพฤกษ์ ทรงสอยต้นกัลปพฤกษ์ได้ตุ๊กตาหมีสีขาวตัวใหญ่ ทั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงร่วมสอยต้นกัลปพฤกษ์ด้วยเช่นกัน ทรงได้ตุ๊กตาไดโนเสาร์สีฟ้าต่อมาเสด็จทอดพระเนตรการแสดงรณรงค์ให้ออกกำลัง กายของเด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีปังกรการุณยมิตร บ้านแพ้ว ในการนี้ทรงเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ร่วมเต้นร่วมกันกับตัวตลกจมูกแดงโบโซ่ แล้วเสด็จไปลงพระนามในสมุดเยี่ยมชมซุ้มโดยลงพระนามว่า “ทีปังกร” ด้วยดินสอสีฟ้า และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงลงพระนามพร้อมวันที่ด้วยดินสอสี
       
       ต่อมาเสด็จยังซุ้มเกมส์ตักปลามหาสนุก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับพระสหายทรงตักปลาทองได้กว่า 10 ตัว แล้วเสด็จยังซุ้มเด็กสดใส อนามัยดี๊ดี ทรงสวมพระมาลาสีเขียวประดับตกแต่งด้วยผลไม้ ทรงเต้นร่วมกับเด็กๆ ในเพลง “ผัก 5 สี ดี 5 อย่าง” ทั้งนี้โดยตลอดระยะเวลาที่ทอดพระเนตรและทรงร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ อย่างไม่ถือพระองค์ และทรงให้ความสนพระทัย มีพระพักตร์ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความปีติยินดีแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง.

ข่าวล่าสุด ในหมวด
“ในหลวง-ราชินี” ส่งพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงปารีส
สมเด็จพระบรมฯ โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์มอบเสื้อ “ปั่นเพื่อพ่อ” แก่เอกอัครราชทูตไทย และกงสุลใหญ่
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระอาการดีขึ้น คณะแพทย์ให้เสด็จออกจากโรงพยาบาลได้
“ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ” พบติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่-เฝ้าใกล้ชิดประทับ รพ.วิชัยยุทธ
สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 142 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015