ดวงเมืองในปี 2559

ในการทำนายเหตุการณ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งที่เกี่ยวกับบุคคลและนิติบุคคล อันได้แก่องค์กรต่างๆ รวมทั้งเมือง โดยอาศัยวิชาโหราศาสตร์เป็นเครื่องมือ กระทำได้ด้วยการนำดาว ซึ่งโคจรอยู่ในห้วงแห่งเวลาที่จะทำนายเหตุการณ์นั้นๆมาเทียบกับดวงดาวในดวงกำเนิดของบุคคล และดวงกฤษ์ในการตั้งองค์กร แต่ในกรณีของนิติบุคคล ถ้าจะให้ได้ผลแม่นยำในระดับเดียวกันของบุคคล คือประมาณ 80% ก็ควรที่จะนำดวงกำเนิดของบุคคลผู้บริหารองค์กรมาดูควบคู่กับดวงฤกษ์ด้วย หากดูเพียงดวงฤกษ์อย่างเดียวอาจได้ผลแม่นยำประมาณ 60% (เท่าที่เคยมีประสบการณ์มา)

ดวงชะตากรุงเทพมหานครหรือดวงพระฤกษ์ฝังเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2325 เวลา 06.45 น.

ตำแหน่งของดาวเคราะห์ต่างๆ คำนวณตา,โหราศาสตร์ ระบบพิรายณะ คือ สมมุติเอาศูนย์องศาในราศีเมษเป็นจุดที่อยู่คงที่จะได้องศาของดวงดาวต่างๆโดยประมาณ ดังนี้

ดาวอาทิตย์ สถิตย์ราศีเมษ ๑๐ องศา ๑๑ ลิบดา

ดาวจันทร์ สถิตย์ราศีกรกฏ ๑๕ องศา ๒๐ ลิบดา

ดาวอังคาร สถิตย์ราศีพฤษภา ๒๐ องศา ๒ ลิบดา

ดาวพุธ สถิตย์ราศีมีน ๑๓ องศา ๒๕ ลิบดา

ดาวพฤหัส สถิตย์ราศีธนู ๗ องศา ๓๐ ลิบดา

ดาวศุกร์ สถิตย์ราศีมีน ๔ องศา ๑๐ ลิบดา

ดาวเสาร์ สถิตย์ราศีธนู ๗ องศา ๓๐ ลิบดา

ดาวราหู สถิตย์ราศีมีน ๒๒ องศา ๔๒ ลิบดา

ลัคณา สถิตย์ราศีเมษ


ที่มา : โหราศาสตร์ในวรรณคดี
รวบรวม โดย อ.เทพสกริลบุตร

จากดวงเมืองกรุงเทพฯ จะเห็นได้ว่าไม่มีดาวมฤตยูและดาวเกตุ เนื่องจากดาวทั้งสองดวงนี้ได้เข้ามาสู่โหราศาสตร์ไทยในภายหลัง

ในการพยากรณ์เหตุการณ์ในระยะยาวเป็นปีโหรส่วนใหญ่ จะนำเพียงดาวพฤหัส เสาร์ ราหู และมฤตยูมาเป็นหลักในการบ่งบอกเหตุการณ์

ในปี พ.ศ.2559 ดาวทั้ง 4 ดวงดังกล่าว มีการโคจรซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ อันมีผลกระทบต่อบ้านเมืองดังต่อไปนี้

จากวันที่ 15 ธ.ค. 2558 – 6 ก.พ. 2559 ดาวพฤหัสจากเรือนปุตตะเข้าสู่เรือนอริ ในขณะที่ดาวเสาร์โคจรในเรือนมรณะและทำมุมเล็งอังคารในเรือนปัตตนิ ซึ่งเป็นประและทำมุมเล็งอาทิตย์ ในขณะเดียวกันอาทิตย์จรทำมุมเล็งอังคาร ทำให้เกิดภาวะขัดแย้ง และส่งผลกระทบถึงรัฐบาล อาจถึงขั้นปรับ ครม.ในบางตำแหน่ง ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง

จาก 16 ม.ค.2559 จนถึงกลางปี 2560 ดาวราหูโคจรจากเรือนอริเข้าสู่เรือนปุตตะ และดาวพฤหัสโคจรถอยหลังจากเรือนอริเข้าเรือนปุตตะในวันที่ 7 ก.พ. และย้ายหลังจากเรือนปุตตะเข้าสู่เรือนอริอีกครั้งในวันที่ 7 ส.ค.2559 ภาวะเศรษฐกิจจะค่อยๆดีขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มขึ้น และส่งอกได้เพิ่มขึ้นอีก

แต่ในช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนอริ และมีดาวอังคารร่วมเสาร์เล็งอังคาร จากวันที่ 8 ส.ค. – พ.ค.2560 บ้านเมืองจะเกิดความสับสนวุ่นวายอีกครั้ง เว้นไว้แต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับของประชาชนในช่วง 8 มี.ค. – 8 ส.ค. ก็จะช่วยให้ความวุ่นวายลดลงได้

ดวงเมืองในช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2559

เศรษฐกิจ ดาวศุกร์และพะโคจรในเรือนเป็นคุณแก่ดวงเมือง จะมีกระแสข่าวในเชิงบวกต่อการลงทุน ทำให้นักลงทุนหันกลับมาลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้ดัชนีปรับตัวสูงขึ้น

การเมือง ดาวอาทิตย์เล็งอังคารเดิม ข้าราชการและนักการเมืองเริ่มมีพฤติกรรมสวนทางกับนโยบายของรัฐ เนื่องจากการเลือกตั้งเริ่มส่อเค้าว่าจะมีขึ้นแน่นอน จึงลังเลดูท่าทีว่าใครชนะการเลือกตั้ง

เรื่องทั่วไป ดาวมฤตยูทับลัคณาและเกาะพยางค์การเงิน ส่งผลกระทบต่อโครงการที่ใช้เงินมาก และมองไม่เห็นชัดเจนว่าจะคุ้มทุนได้เมื่อใด จะถูกประชาชนวิจารณ์และขาดความเชื่อถือได้
Up
Down