หน้าแรกผู้จัดการ Online | ข่าว
ข่าว ลาว

ลาวตั้ง “เมืองอนุวง” เฉลิมพระเกียรติบรมกษัตริย์ ตั้งจังหวัดใหม่อีก 1 จังหวัด

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 6 มกราคม 2557 13:14 น.
ลาวตั้ง “เมืองอนุวง” เฉลิมพระเกียรติบรมกษัตริย์ ตั้งจังหวัดใหม่อีก 1 จังหวัด

นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี (แถวหน้าอันดับ 4 จากซ้ายมือ) เป็นประธานในพิธีประกาศจัดตั้งแขวงที่ 18 ของประเทศในวันสิ้นปี 2556 ที่เมืองไซสมบูนเมืองเอกของแขวงซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เมืองอะนุวง" พร้อมแต่งตั้งนายสมบัด เยียลีเฮอ อดีตผู้ว่าราชการนครเวียงจันทน์ (แถวหน้าอันดับ 5 จากซ้ายมือสวมเน็กไทสีแดง) เป็นเจ้าแขวงคนแรก เป็นแขวงที่ 18 ของประเทศรวมทั้งนครเวียงจันทน์เมืองหลวงด้วย เมืองกับแขวงนี้เคยเป็นดินแดนทุรกันดารไกลปืนเที่ยงและไม่สงบทางการเมือง รัฐบาลคอมมิวนิสต์เคยจัดตั้งเป็นเขตปกครองพิเศษขึ้นมาเพื่อไข้ไขปัญหาเฉพาะท้องถิ่นและในปี 2549 ได้ถูกยุบรวมเข้ากับแขวงใกล้เคียง จนกระทั่งกลับมาเป็นจังหวัดหนึ่งในที่สุด. -- ภาพ: หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่.
       
ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ลาวได้ประกาศจัดตั้งแขวง (จังหวัด) เพิ่มอีก 1 แขวง เปลี่ยนชื่อเมืองเอกของแขวงใหม่ตามพระนามของบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งและแต่งตั้งเจ้าแขวง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ในวันสิ้นปี 2556 ที่เพิ่งจะผ่านมา นายสมบัด เยียลีเฮอ อดีตเจ้าครองนครเวียงจันทน์ซึ่งหลายปีมานี้มีตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อลดความยากจนที่มีความคุ้นเคยกับอาณาบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างดีได้เข้าทำหน้าที่เป็นผู้บริหารแขวงยากจนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
       
       สภาแห่งชาติลาวได้ลงมติในเดือน ธ.ค.2556 รับรองกฎหมายฉบับหนึ่งเพื่อจัดตั้งแขวงใหม่ การจัดตั้งอย่างเป็นทางการมีขึ้นในวันที่ 31 เดือนเดียวกัน นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี รวมทั้งบรรดา “วีรชนแห่งชาติ” ในแขวงดังกล่าว บรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ได้เดินทางเข้าร่วมในพิธีการที่เมืองไซสมบูนด้วย สื่อของทางการรายงาน
       
       แขวงที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีประชากรกว่า 81,800 คน พื้นที่ราว 8,500 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 เมือง (อำเภอ) ที่แยกจากแขวงเวียงจันทน์กับแขวงเซียงขวาง คือ เมืองห่ม เมืองท่าโทม เมืองล่องสานกับล่องแจ้งซึ่งเป็นถิ่นเก่าของกองทัพชาวม้งของนายพลวังปาวที่จัดตั้งโดยองค์การสืบราชการลับสหรัฐฯ ในครั้งสงคราม
       
       ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการประกาศเปลี่ยนชื่อ “เมืองไซสมบูน” เป็น “เมืองอนุวง” ตามพระนามอดีตบรมกษัตริย์ซึ่งเมื่อเกือบ 200 ปีก่อน ทรงพยายามประกาศเอกราชให้ราชอาณาจักรลาวพ้นจากการเป็นประเทศราชของราชอาณาจักรสยาม นักประวัติศาสตร์ไทยเรียกขานพระนามบรมกษัตริย์ของชาวลาวพระองค์นี้ว่า “พระเจ้าอนุวงเวียงจันทน์”
       
       แขวงไซสมบูนได้กลายเป็นแขวงที่ 18 ของประเทศรวมทั้งเมืองหลวงด้วย มีพื้นทิศใต้ติดกับนครเวียงจันทน์ทิศเหนือติดแขวงเซียงขวางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกถูกขนาบด้วยแขวงบอลิคำไซกับแขวงเวียงจันทน์ตามลำดับ
       
       ระหว่างปราศรัยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่นายสมบัดได้ชื่นชมผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นทุระกันดารแห่งนี้
       
       ในปัจจุบันแขวงไซสมบูนมีประชาชนราว 7,800 ครอบครัวในนั้นเหลืออยู่ราว 18.34% ที่ถูกจัดในกลุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่ “ต่ำกว่าขีดความยากจน” และมี 4,200 ครอบครัวที่พ้นจากขีดความยากจนดังกล่าวในช่วงหลายปีมานี้ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนลดลง 5.34% สำนักข่าวสารปะเทดลาวรายงาน
       
       ในครั้งหนึ่ง ไซสมบูน เคยเป็นดินแดนทีมีปัญหาเรื่องชนชาติส่วนน้อยมากที่สุด และถูกทางการจัดตั้งขึ้นเป็น “เขตปกครองพิเศษ” ในปี พ.ศ.2537 ส่งผู้ที่มีความชำนาญเข้าบริหารจัดการรวมทั้งบุคคลจากกองทัพด้วย หัวหน้าเขตพิเศษไซสมบูนคนสุดท้ายคือ พล.ต.สมเพ็ด ทิบมาลา (ยศพลจัตวาในขณะนั้น) อดีตรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชน
       
       ทางการได้ยุบเขตปกครองพิเศษแห่งนี้ในต้นปี 2549 เมืองต่างๆ ถูกโอนไปสังกัดอำนาจการปกครองของแขวงเวียงจันทน์ กับแขวงเซียงขวาง พล.จ.สมเพ็ด ถูกโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ชั่วคราวในแขวงเวียงจันทน์ก่อนจะถูกโยกกลับเมืองหลวงรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคนที่ 1 จนกระทั่งถึงแก่กรรม ในเดือน เม.ย.2553
       
       หลายปีมานี้ ทางการได้เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ตัดเส้นทางคมนาคมเข้าพื้นที่ นำไฟฟ้าสร้างระบบไฟฟ้า ประปา โรงเรียน โรงพยาบาลและบริการที่จำเป็นต่างๆ เปลี่ยนดินแดนลี้ลับให้สว่างไสว สังคมมีความสงบและสร้างงานขึ้นในท้องถิ่น
       
       เมื่อปีที่แล้วลาวได้ประกาศส่งเสริมการลงทุนในเขตรอยต่อระหว่างแขวงเวียงจันทน์กับแขวงเซียงขวางซึ่งมีศักยภาพสูงทั้งในด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวรวมทั้งประกาศแผนการพัฒนายกระดับสนามบินล่องแจ้ง ขึ้นเป็นสนามบินพาณิชย์แห่งใหม่อีกด้วย.
       .

ลาวตั้ง “เมืองอนุวง” เฉลิมพระเกียรติบรมกษัตริย์ ตั้งจังหวัดใหม่อีก 1 จังหวัด

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอะนุวงทรงประทับตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำโขงนครเวียงจันทน์ในภาพโดย Ari Vitikainen ที่ไม่สงวนลิขสิทธิ์ เป็นเหตุการณ์ในเดือน พ.ย.2553 ซึ่งรัฐบาลลาวทำพิธีเบิกพระเนตรในความพยายามฟื้นฟูกอบกู้พระเกียรติบรมกษัตริย์ พระนามของพระองค์ถูกนำไปตั้งเป็นเชื่อสวนสาธารณะใหญ่ โรงเรียนเก่าแก่ในเมืองหลวง ถนนสายสำคัญสายหนึ่งในเมืองหลวงและสถานที่อื่นๆ อีกมาก วันสิ้นปีที่ผ่านมาลาวได้เปลี่ยนชื่อเมืองไซสมบูนเป็น "เมืองอนุวง" เป็นเมืองเอกของแขวงไซสมบูนที่ตั้งขึ้นใหม่.
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
กองทัพประชาชนลาวจัดสวนสนามใหญ่ฉลองครบรอบ 65 ปี
อะเมซิ่งจริงๆ วันนี้ลาวประเทศเล็กๆ มีเขื่อนแล้ว 23 เขื่อน กำลังสร้างอีกนับสิบ
เวียงจันทน์ทำบุญสมโภช 656 ปี “พระยาฟ้างุม” รวมราชอาณาจักรล้านช้าง
ลาวตั้ง “เมืองอนุวง” เฉลิมพระเกียรติบรมกษัตริย์ ตั้งจังหวัดใหม่อีก 1 จังหวัด
ลาวส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงกุ้งล็อบเตอร์น้ำจืดในนาข้าวทำรายได้งาม
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 17 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 11 คน
65 %
ไม่เห็นด้วย 6 คน
35 %
ความคิดเห็นที่ 4 +15 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลาวเขาโหยหาสูนย์รวมจิตวิญญาณของชาติรากเหง้าของชนชาติเป็นความงดงามของเผ่าพันธุ์แม้รับเทคโนโลยีใหม่แต่ยังพยายามรักษารากเหง้าตน
รำพึง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 +9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมา 200 ปี สรรพสิ่งย่อมมีเสื่อมสลาย แต่พระนาม "อนุวง" คงอยู่ในจิตวิญญาณของชาวลาวตลอดกาล
เสิด สะหวัน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เจ้าอนุวงศ์ วีรกษัตริย์แห่งล้านช้าง กบฎต่อสยาม

พระนเรศ วีรกษัตริย์แห่งอโยธยา กบฎต่อหงสาวดี
สองคนยลตามช่อง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนลาวจริงๆ เค้าคิดเรื่องเจ้าด้วยหรือฮ่ะ
ขอบคุณ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลาวจริงๆไม่ต้องคิดเรื่องเจ้าก็ได้แล้ว เพราะเขาพูดถึงทุกคำเข้า "เจ้า-ข้อย" ข้าพะเจ้า แมัขายรับกันทุเวลาเลย "เจ้าๆ" มีแต่ไทยชอบเจ้า แต่ไม่เอาเจ้า เอาครับผม 55555 เอามานั่งอยู่หัวให้หนัก เอาละอองทุลีใต้ฝาพระบาทมาแล้ว ทำอะไรไม้ได้หนักเสียปล่าว แล้วมันก็ครับผมอยู่อย่างนั้น พูดไม่ออก บอกไม่ถูก ลาวเอาเจ้า พูดถึงเจ้ามานาน เจ้าของชาติ เข้าของชีวิต ไม่เอามาตั้งอยู่หัวล้าๆ 5555
ลาวเมืองโขงเจ้า
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตอบรีฯบน ลาวปัจจุบันไม่เอาจ้าว ไม่คิดเรื่องเจ้าแล้ว เพราะสมัครรักใคร่เป็นขี้ข้ามากกว่า โดยเฉพาะขี้ข้าจ้าวนายแกวที่ยกย่องนักยกย่องหนา เออมันก็น่าเห็นใจนะเพราะเจ้านายแกวเขาให้ทุกอย่างแก่ลาว ไม่ว่าจะเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ ดูชุดทหารลาวเด่ะมันก็ชุดทหารแกวแท้ ๆ แต่ลาวก็บอกว่าลาวเป็นลาวไม่ใช่ขี้ข้าแกว คือโกหกตัวเองไปวัน ๆ ไอ้เจ้าเจี๊ยวสุภานุวงศ์นั่นแหละโดนแกวหลอกใช้ให้ทำลายชาติทำลายวัฒนธรรมทำลายรากเหง้าของตนเอง ผลสุดท้ายแม้แต่กางเกงในก็ไม่เหลือ ปัจจุบันลาวก็คือขี้ข้าแกว 55555 +++++ 55555 xxxxxx
ลาวขี้ข้าแกว
 
ความคิดเห็นที่ 22 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Hey C10 Emo Elao thorarat
MGD
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แค่ลาวคิดว่าพระแก้วมรกตเป็นของตัวเองแต่เดิมมา
ก็ไม่มีอะไรจะต้องพูดถึงประวัติศาสตร์อื่นๆแล้ว
โดนล้างสมองหมดแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พระเจ้าฟ้างุ่มเป็นผู้ที่นำพระแก้วมรกตมาปฏิสถานอยู่กรุงเวืยงจันท์...กษัตริย์เขมรมอบเป็นของรักสาตัวแก่ลูกเขย และลูกสาว (พระเจ้าฟ้างุ่ม และ นาง แก้วยอดฟ้า) เดีมที่พระเจ้าฟ้างุ่มเกีดมาเป็นเด็กแปลก มีฟัน ๓๒ เล่ม...พระบิดา มารดารู้บ่สบายพระทัยเป็นอย่างยี่ง จึ่งได้เชีญโหราศาสตร์มาทำนายทายทักดูวิถีชีวิตพระโอรส...โหราศาสตร์ทังสามท่านเป็นชาวไทยสยาม ต่างก็พูดเป็นเสืยงเดืยวกันว่า เป็นเด็กเข็ตขวางบ้าน ขวางเมือง ขืนนำเลื้ยงดูไว้อาณาจักรล้านช้างจะวอดวาย ลุกเป็นฟืนเป็นไฟ... จึ่งได้แต่งแพนำเอาเจ้าฟ้างุ่มและมารดาใส่แพร่องน้ำโขง แพร่องไปผ่านทุกสารทุกเหตฺพัย บังเอีญท่านและมารดาลอดชีวิต...ผ่านแก้งผ่านคอนผ่านกระแสน้ำว่ายวน แพของท่านตกเข้าไปในแก้งหรีผี (ที่นักท่องเทื่ยวชอบกันไปเทื่ยวในปัจุบัน) ผ่านแก้งหรีผีตกเข้าประเทศเขมร ชาวประมงเขมรเห็นก็เลยไปลายงานให้กษัตริย์เขมรฟัง กษัตริย์เขมรจึ่งอยาฮู้อยากเห็นจึ่งสั่งเสนาอำมาตย์นำไปพระราชวัง พอทรงถามที่ไปที่มาก็เลยรับเลื้ยงไว้...พอพระเข้าฟ้างุ่มใหย่โตขื้นก็ได้แต่งงานกับพระทิดาของกษัตริย์เขมร (พระนางนามว่า นางแก้วยอดฟ้า) พอเจ้าฟ้างุ่มเตรืยมนำทัพกรอบกู้เอาอาณาจักรล้านช้างคืนจากการครอบครองของไทยสยาม...กษัตริย์เขมรไม่มีอะไรเป็นของรักสาเนื้อรักสาตัวลูกสาว และ ลูกเขย จึ่งได้มอบพระแก้วมรกตเป็นรักสา และ นำเข้ามาปฏิสถานอยู่กรุงเวืยงจันท์...ห้ามเปลื่ยนแปลงเรื่องนี้ ไม่เชื่อไม่เป็นไร (เดีมจริงๆแล้ว พระแก้วมรกตมาจากประเทศสรีรังกา)..
True story
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พระเจ้าฟ้างุ่มเป็นผู้ที่นำพระแก้วมรกตมาปฏิสถานอยู่กรุงเวืยงจันท์...กษัตริย์เขมรมอบเป็นของรักสาตัวแก่ลูกเขย และลูกสาว (พระเจ้าฟ้างุ่ม และ นาง แก้วยอดฟ้า) เดีมที่พระเจ้าฟ้างุ่มเกีดมาเป็นเด็กแปลก มีฟัน ๓๒ เล่ม...พระบิดา มารดารู้บ่สบายพระทัยเป็นอย่างยี่ง จึ่งได้เชีญโหราศาสตร์มาทำนายทายทักดูวิถีชีวิตพระโอรส...โหราศาสตร์ทังสามท่านเป็นชาวไทยสยาม ต่างก็พูดเป็นเสืยงเดืยวกันว่า เป็นเด็กเข็ตขวางบ้าน ขวางเมือง ขืนนำเลื้ยงดูไว้อาณาจักรล้านช้างจะวอดวาย ลุกเป็นฟืนเป็นไฟ... จึ่งได้แต่งแพนำเอาเจ้าฟ้างุ่มและมารดาใส่แพร่องน้ำโขง แพร่องไปผ่านทุกสารทุกเหตฺพัย บังเอีญท่านและมารดาลอดชีวิต...ผ่านแก้งผ่านคอนผ่านกระแสน้ำว่ายวน แพของท่านตกเข้าไปในแก้งหรีผี (ที่นักท่องเทื่ยวชอบกันไปเทื่ยวในปัจุบัน) ผ่านแก้งหรีผีตกเข้าประเทศเขมร ชาวประมงเขมรเห็นก็เลยไปลายงานให้กษัตริย์เขมรฟัง กษัตริย์เขมรจึ่งอยาฮู้อยากเห็นจึ่งสั่งเสนาอำมาตย์นำไปพระราชวัง พอทรงถามที่ไปที่มาก็เลยรับเลื้ยงไว้...พอพระเข้าฟ้างุ่มใหย่โตขื้นก็ได้แต่งงานกับพระทิดาของกษัตริย์เขมร (พระนางนามว่า นางแก้วยอดฟ้า) พอเจ้าฟ้างุ่มเตรืยมนำทัพกรอบกู้เอาอาณาจักรล้านช้างคืนจากการครอบครองของไทยสยาม...กษัตริย์เขมรไม่มีอะไรเป็นของรักสาเนื้อรักสาตัวลูกสาว และ ลูกเขย จึ่งได้มอบพระแก้วมรกตเป็นรักสา และ นำเข้ามาปฏิสถานอยู่กรุงเวืยงจันท์...ห้ามเปลื่ยนแปลงเรื่องนี้ ไม่เชื่อไม่เป็นไร (เดีมจริงๆแล้ว พระแก้วมรกตมาจากประเทศสรีรังกา)..
True story
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
true story ไม่รู้ยังอวดสลาดอีก พระเจ้าฟ้างุ่มเป็นผู้อันเชีนพระบางมาจากเขมร ส่วนพระแก้วมรกตนั้น พระเจ้าไชเชดถาเป็นผู้อันเชีนมาจากล้านนา
FT
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมื่อล้านนา เป็นลาวพวกหนึ่ง ราชวงศ์ล้านช้าง
เคยมาครองล้านนาโดยถูกต้องกฏมลเทียรบาลด้วย พระแก้วมรกฏ ก็เป็นสมบัติของลาวโดยชอบธรรม แม่ประวัติพระแก้วมรกฏ จะบอกเดีมได้ที่เชียงฮาย ก็แสดงให่เห็นว่า พระแก้วเป็นสมบัติลาว เพราะล้านนาตาวันออก คือลาว หากจะสืบค้นไปก่อนหน้าว่าพระแก้วเคยสถิตที่กำแพงเพชร ละโว้ ยิ่งทำให้เห็นว่า พระแก้วเป็นสมบัติลาว เพราะคำว่า ละโว้ ก็คือลพบุรี ชึ่งแปลว่า เมืองลาว กำแพงเพชรขึ้นกับลพบุรี แล้วทำไม่จะไม่ใช่ลาวละครับ ทางที่ดีประวัติว่าสยามเอาพระแก้วมาจาก มันก็เป็นความจริง ไม่มีใครล้างสมองลาวดอก ประวัติศาสตร์มาพาเป็นทำไม่เราไม่ยอมรับมัน
ล้านนา
 
ความคิดเห็นที่ 19 -2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เจ้าอนุวงศ์มาอยู่ในราชสำนักไทย โดนลงโทษในไทย
ข้อมูลไทยน่าจะชัดเจนกว่าข้อมูลลาวซึ่งอยู่อีกฟาก
และชอบเติมแต่งเองตามนิสัย
โสมหอม ไม่ยอมกินปลาร้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประวัติศาตร์พระเจ้าอะนุวงศ์ลาวไม่ได้แต่งเองหรอกครับก่ายมาจากไทยอีกทอดนึ่ง หากไทยพูดเทส ก็จำเป็นต่องเชื่อไทย

- ไทยส่วนมากิยปลาร้าครับ ลาวทั้งประเทศไม่เคยกินปลาร้าครับ
ล้านนา
 
ความคิดเห็นที่ 18 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รับรู้ประวัติศาสตร์(ที่เขียนเข้าข้างตัวเอง) แล้วก็มานั่งเถียงกัน เถียงยังไงก็ไม่จบ....มานั่งเถียงกันเนี่ย เกิดทันกันทุกคนเลยนะ
เซ็ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไทยเราก็บ้าประวัติศาสตร์หนักไม่ใช่เหรอ แห่ขบวน ก็การร้ายที่ปักษ์ใต้เนี้ย ไม่ใช่ผลของประวัติศาสตร์ที่เข้าข้างตัวเองเหรอครับ
ไทยเรา
 
ความคิดเห็นที่ 16 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์การสู้รบของลาวไกด์เป็นนายทหารหญิงจะแจ้งก่อนว่าให้ทำใจไว้ก่อนเนื่องจากประวัติศาสตร์ลาวอาจจะไม่เหมือนประวัติศาสตร์ไทยหรือว่าคนละเรื่องเดียวกันเลยทีเดียว คำบรรยายใต้ภาพจะมีหลายภาษาถ้าภาษาลาวอาจไม่ชัดเจนแต่ถ้าภาษาอังกฤษจะแสดงความปวดร้าว พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอะนุวงหันหน้ามายังฝั่งไทยพร้อมยื่นมือมาข้างหน้าคล้ายเป็นสัญญลักษณ์ว่า"ให้อภัยแล้ว"
คนอิสาน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมไปชมวัดสีสะเกดก็พอเข้าใจอารมณ์ของพี่น้องชาวลาวครับ เราจึงควรเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นครับ เคารพซึ่งกันและกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ผมว่าที่พี่น้องลาวยังคงไม่พอใจอยู่อาจเป็นเพราะการเผาเมือง เช่นเดียวกับที่อยุธยาก็ได้

ปล.จขคหไปเที่ยวที่ไหนหรือครับ ผมอยากไปบ้างจัง
จากใจจริง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อ้าวลาวเป็นคอมไม่ใช่เหรอนึกว่าเกลียดเจ้าตามแนวคิดเท่าเทียมกันทั้งประเทศซะอีก
หรือว่าตรูเข้าใจผิด
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมริงเข้าใจผิดจริงๆครับ
ล้านนา
 
ความคิดเห็นที่ 15 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ฝากไว้เป็นความรู้เกี่ยวกับลาวนิดหนึ่ง
1. เวียงจันทน์ มี 2 นัยยะ นัยยะที่ 1 คือแขวงเวียงจันทร์ อยู่เหนือขึ้นไปจากเมืองหลวง เป็นที่ตั้งของเขื่อนน้ำงึมนั่นแหละ นัยยะที่ 2 คือกำแพงนครเวียงจันทน์ อันนี้เป็นที่ตั้งเมืองหลวง
2. ผู้ปกครองแขวง เรียกว่า "เจ้าแขวง" ผู้ปกครองกำแพงนครเวียงจันทน์เรียกว่า "เจ้าครองกำแพงนครเวียงจันทน์"
3. แขวงอาจเปรียบเหมือนเป็นจังหวัด แต่ผู้ปกครองมีฐานะเทียบเท่ารัฐมนตรีว่าการ การโยกย้ายเจ้าแขวงจะโยกย้ายสับเปลี่ยนกับรัฐมนตรีว่าการ
4. เจ้าแขวงที่เป็นสมาชิกพรรค มีศักดิ์ศรีกว่ารัฐมนตรีว่าการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค
คนเดินทาง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขออนุญาตต่อยอดเพื่อขยายความ คห.ของน้าหน่อยนะครับ

1. "สมาชิกพรรค" ที่น้าหมายถึงนั้นน่าจะเป็น "สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค" หรือที่ลาวเรียกว่า "กรรมการศูนย์กลางพรรค" เพราะว่าคนที่จะได้เข้าเป็นรัฐกรจะต้องเป็น "สมาชิกพรรค" อยู่แล้ว คนนอกพรรคไม่มีสิทธิ์หรอก แต่คนที่ไต่ขึ้นสูระดับสูงระดับเจ้ากระทรวงในรัฐบาลได้จะต้องเป็นกรรมการกลางพรรค เพราะฉะนั้นบุคคลระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะต้องเป็น "กรรมการศูนย์กลางพรรค" ทุกคน เรื่องนี้บัญญัติในธรรมนูญของพรรค ส่วนระดับ รมช.ไม่ต้อง

2. อย่างไรก็ตามจาก ข้อ.1 มีข้อยกเว้นเอาไว้ว่าในกรณีเร่งด่วน (1-2-3...) อนุญาตให้นายกรัฐมนตรี (ซึ่งโดยตำแหน่งจะเป็นกรมการเมืองพรรคคนหนึ่ง) สามารถแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ (และเจ้าแขวง) ก่อนได้ โดยมติของคณะกรรมการกรมการเมืองพรรคซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดของประเทศ แต่จะต้องดำเนินการเลือกตั้งเข้าสู่ศูนย์กลางพรรคทันทีในการประชุมเต็มคณะของศูนย์กลางพรรคครั้งต่อไป (การประชุมเต็มคณะหรือ Plenary Session หรือ Plenum ในภาษาคอมมิวนิสต์สายรัสเซียจะมีปีละ 2 ครั้ง ต้นปีกับปลายปี นอกเสียจากจะมีกรณีเร่งด่วน กรมการgมืองจะเรียกประชุมศูนย์กลางพรรคเป็นวาระเร่งด่วนได้) และถ้าหากบุคคลผู้นั้นไม่ผ่านการรับรองของที่ประชุมเต็มคณะ ก็จะต้องถอดถอนทันที (กรณีเช่นนี้มีไม่บ่อย แต่ก็เคยมีมาแล้ว) และนำเสนอบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน

พูดในทางกลับกันก็คือ หากใครหลุดจากศูนย์กลางพรรค ตำแหน่งในรัฐบาลและตำแหน่งอื่นๆ ในพรรคก็จะหลุดลอยไปด้วย .. พรรคคือพระเจ้า

3. ผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในภายหลัง จะเป็นในช่วงกลางสมัยหรือปลายสมัยอะไรก็ตามแต่ จะต้องผ่านการรับรองจากสภาแห่งชาติ (ซึ่งประชุมปีละ 2 ครั้งเช่นกันนอกเสียจากจะมีกรณีเร่งด่วนทำให้ต้องเปิดประชุมสมัยพิเศษ) อีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งโดยปรกติสภาฯ จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับรัฐบาลในเรื่องนี้ แต่ถ้าหากสภาแห่งชาติเห็นว่า คนที่รัฐบาลเสนอแต่งตั้งนั้นเป็นพวกขี้ข้าไอ้แม้วแปลมตัวเข้าไปหวังกินบ้านกินเมืองของชาวลาวอีกประเทศหนึ่ง สภาฯ ก็มีสิทธิ์จะไม่เอาด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคแล้วหรือยังไม่เป็นก็ตาม

[ดร.Hiem พมมะจัน อดีตทูตประจำประเทศไทยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำชื่อเต็มไม่ได้ครับ) เมื่อปีที่แล้ว ในขณะที่ยังไม่ได้เป็นกรรมการศูนย์กลางฯ อยู่ในตำแหน่งมาหลายเดือนและแกก็เร่งโชว์ผลงานเต็มที่ ได้รับเลือกเข้าสู่คณะกรรมการกลางแล้วในวาระประชุมปลายปี 2556 และผ่านการรับรองจากสภาแห่งชาติแล้วเช่นกันฯลฯ ---- เป็นตัวอย่างล่าสุด]
ลาวเป็นอย่างนี้แหละ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมมีความสนใจในข้อมูลที่ท่าน "ลาวเป็นอย่างนี้แหละ" ได้โพสเพิ่มเติม ครับ รบกวนท่านเขียนเมลล์ตอบกลับมาครับ ผมมีเรื่องอยากสอบถามมากมาย ครับ เพื่อเป็นความรู้ ครับ
nukrop4354@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 14 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตกลง ระบบคอมมิวนิสต์หรือที่เรียกอย่างหรูว่า สังคมนิยม มันกลายไปเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
ทะละหะมู
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าเอา "ประวัติศาสตร์" มาคุยกันด้วยเหตุผลเชิงวิเคราะห์

บวกกับจินตนาการ มันได้อรรถรสเอามากๆ

แค่...อย่าทะเลาะกันก่อนเสียล่ะ 5555
อสูรแดงจอมคาถา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลาวเอย ไทยเอย...
ประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
บทสรุปของเรื่องราวนั้นมักจะมีที่มาที่ไปและองค์ประกอบอีกมากมายที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงไว้ในประวัติศาสตร์
หลายเรื่องก็เป็นเหตุผลของยุคสมัย เมื่่อก่อนอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับ แต่ปัจจุบันอาจเป็นที่นิยมก็ได้
หยุดการทุ่มเถียงกันเถิดว่าใครดีกว่าใคร หรือใครเก่งกว่าใคร
เราทั้งปวงล้วนแล้วแต่เป็นผลลัพธ์ของอดีตกาลทั้งสิ้น
ทุกชาติทุกเผ่าพันธ์ล้วนแล้วแต่มีวีรชนถือกำเนิดด้วยกันทั้งนั้น..
วีรชนของชนชาติเดียวกัน หากแต่เป็นจอมวายร้ายในสายตาฝ่ายตรงข้าม..
ไม่มีใครถูกใครผิด ทุกสรรพสิ้งล้วนเป็นอดีตแห่งยุคสมัยที่พวกเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้
อยู่ด้วยกันบนความแตกต่างแต่มีความเข้าอกเข้าใจกันก็พอ.
เทพกระบี่ไร้เงา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไทยสยาม เมิงไปตีกันให้จบก่อนไป มีแต่นักเลงคีบอด
สันดานเสีย โง่อวดฉลาด
I'm no 8
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมิงก้อนักเลงคีย์บอร์ด ไม่ต่างกัน บักเสี่ยว
123
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เผาอีกสักรอบดีไหม แต่ไม่ต้องต้อนผู้คนมานะ

รอบโน้นปัจจุบันมาเป็นควายแดง ล้าหลังสร้างแต่เรื่องริยำให้ชาติ
เอาให้วอด
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บักน้ีนอกจากเป็นนักเลงคีบอดแล้ว ยังเป็นนักเลงข้ีโม้จะไปเผานั้นเผานี้
ถุย! มาเหอะ ย้านชากกะบ่เหลือคนข้ีคุยอย่างนี้
ข้อยละเบ่ือ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เผาอีกสักรอบดีไหม แต่ไม่ต้องต้อนผู้คนมานะ

รอบโน้นปัจจุบันมาเป็นควายแดง ล้าหลังสร้างแต่เรื่องริยำให้ชาติ
เอาให้วอด

พูดให้ใครไม่ว่า แต่อย่ามาดูถูกคนในชาติเดียวกัน กูเจอจะกระทืบให้สำนึก ไอ้เวร
ไอ้ควาย
 
ความคิดเห็นที่ 10 -7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เก่งขนาดไหนก็แพ้ย่าโมและคนโคราช
สาวโคราช
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาตัวให้รอดจากหัวแบ้นก่อนนะ
เก่งมาแต่ใส
 
ความคิดเห็นที่ 9 +9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมา 200 ปี สรรพสิ่งย่อมมีเสื่อมสลาย แต่พระนาม "อนุวง" คงอยู่ในจิตวิญญาณของชาวลาวตลอดกาล
เสิด สะหวัน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าไม่มีไทย ลาวคงลืมไปเลยว่าคำที่ยืมมาจากบาลี จริงๆแล้วเอาคำอะไรมา
วงศ์ ก็ไม่ใส่อักษรและการันต์ให้ครบ
มคธ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บ่เป็นหยังดอกท่านเอย...สำคันมันอยู่ที่ความหมาย บางปะเทดเขียนชะเลีดเลอแต่อย่าว่าแต่อ่านเลย พูดยังไม่ฟังกันเลยและไม่เข้าใจกันด้วย
ชมเชยท่านเสีดเด้อ
 
ความคิดเห็นที่ 8 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วไม่ขัดกับลาวฝ่ายขวาหรือ?? หรือว่าพวกนี้ล่มสลายไปแล้ว ทั้งที่พวกนี้เป็นพวกล้มล้างระบบจ้าว ซึ่งนายอนุวงศ์ และนางอุไรวรรณ เศษฐาธิราช ที่อ้างตัวว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ลาวเมื่อหลายปีก่อน โดนโป้งไปแล้ว แสดงว่าจริง ถ้าไม่จริงทำไมต้องโป้งเขาทั้งครอบครัวด้วย ประสานตัวออกหมายจับเนื่องจากแอบอ้าง........ ฯลฯ เมื่อรัฐบาลลาวไม่ยอมรับเป็นจ้าวลาวซะอย่าง นายอนุวงศ์ และนางอุไรวรรณ เศษฐาธิราช ก็เป็นแค่ 18 มงกูฏ อ้างอิง http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2010/11/K9898208/K9898208.html
แปลกจริงคนลาว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในสมัยนั้นลาวคือส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งของสยาม แต่เขมรคงจะ.....สุดๆ พระนเรศวรและพระเจ้าตากสินถึงกับปรามาสว่าเลี้ยงไม่เชื่อง เมื่อใดที่สยามมีปัญหาหัวเมืองต่างๆแยกตัวออกไป กลับกันถ้าล้านช้างมีแคว้นแยกตัวออกไป เจ้าอนุวงษ์คงชื่นพระทัยยิ่งๆ ดุจพระเวสสันดร กำลังจะตอบแบบนี้ใช่หรือไม่
มองเขา แต่มองตัวเอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมัยนั้นไม่มีใครเป็นส่วนหนึ่งของใคร
มีแค่ใครอ่อนน้อมและจ่ายเครื่องบรรณาการให้ใคร
เป็นการปกครองแบบกระจายอำนาจ
มีการควบคุมหลวมๆพยายามผูกกันเข้าด้วยระบบเครือญาติ
รู้จริง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมัยนั้นไม่มีใครเป็นส่วนหนึ่งของใคร
มีแค่ใครอ่อนน้อมและจ่ายเครื่องบรรณาการให้ใคร
เป็นการปกครองแบบกระจายอำนาจ
มีการควบคุมหลวมๆพยายามผูกกันเข้าด้วยระบบเครือญาติ

-------------------
งงตระกะ
ผู้ที่มีอำนาจเก็บส่วย เก็บภาษีแล้วส่งบรรณาการให้ประเทศผู้ปกครองก็คือ เจ้าเมือง ถ้าไม่ส่งก็เป็นทรัพย์สินของเจ้าเมือง มันก็คือรูปแบบการปกครองประเทศ/รัฐ ทั่วๆไป

ก็ความชอบธรรมตรงนีไง เจ้าเมืองมีสิทธิ์ที่จะแยกตัว ถ้าแยกสำเร็จก็จะเป็นประเทศเอกราช/รัฐเอกราช ถ้าทำไม่สำเร็จก็คือ กบฏ

จึงยกเลิกระบบเจ้าเมือง เปลี่ยนเป็นระบบผู้ว่าราชการจังหวัด/แขวง แล้วรับเงินเดือนตอบแทนจากรัฐ เรียกเก็บส่วย/เก็บภาษีในนามรัฐ/ประเทศ แทนการเรียกเก็บของเจ้าเมือง
งงตระกะ
 
ความคิดเห็นที่ 6 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เจ้าอนุวงศ์ วีรกษัตริย์แห่งล้านช้าง กบฎต่อสยาม

พระนเรศ วีรกษัตริย์แห่งอโยธยา กบฎต่อหงสาวดี
สองคนยลตามช่อง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"พระนเรศ วีรกษัตริย์แห่งอโยธยา กบฎต่อหงสาวดี" ผมคิดว่าคุณใช้คำพูดแบบนี้ไม่ถูกต้อง เพราะสมเด็จพระนเรศวร ไม่ได้เป็นกบฎเพื่อยึดหงสาวดี แต่สมเด็จพระนเรศวรทำการกอบกู้เอกราชของคนไทยกลับมา ให้พวกเราอยู่กันได้อย่างอสิระ ไม่ต้องไปเป็นทาสพม่า กลับมาเป็นกรุงศรีอยุธยาดังเดิม และถ้าคุณรู้จักศึกษาประวัติศาสตร์อย่างจริงจังแล้วคุณจะรู้ในบรรดาประเทศราชที่ต้องส่งลูกไปเป็นเชลยทั้ง 14 ประเทศราชในสมัยนั้น มีสมเด็จพระนเศวรองด์เดียวเท่านั้นที่ชนะพม่าและสามารถกอบกู้เอกราชกลับมาได้ ถ้าหากว่าสมเด็จพระนเรศวรไม่สามารถกอบกู้เอกราชมาได้แล้วล่ะก้อ คนไทยคงต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ และยังสามารถแยกตัวออกมาจากพม่าได้จนทุกวันนี้
คน พล.
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณศึกษาประวัติศาสตร์มาจริงจัง จริงหรือ
ถึงไม่รู้ว่าพระนเรศ ไปบุกหงสาวดี 2 รอบนะคุณ ยึดหงสาไม่ได้ แต่กวาดต้อนแรงงานมาเพียบ

พระมหาธรรมราชา บิดาของพระนเรศ เอาใจออกห่างไปเข้ากับหงสา ยกทัพมาตี อโยธยานะคุณ
ถือว่าพ่อของพระนเรศทรยศอโยธยาไหม

คำพูดน่ะถูกต้องแล้ว
แล้วแต่ว่าจะมองมุมไหน
 
ความคิดเห็นที่ 4 +15 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลาวเขาโหยหาสูนย์รวมจิตวิญญาณของชาติรากเหง้าของชนชาติเป็นความงดงามของเผ่าพันธุ์แม้รับเทคโนโลยีใหม่แต่ยังพยายามรักษารากเหง้าตน
รำพึง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เจ้าอนุวงษ์ คิดคุกอยู่ประเทศไทยสยาม...ขณะนั้นเจ้าอนุวงษ์ได้อายุ ๑๑ ขวบ..พ่อของเต้าอนุวงษ์ถูกทัพสยามจับไปเป็นเชลยศึกอยู่ประเทศสยาม เจ้าอนุวงษ์จึ่งได้ไปติดคุกอยู่กับพ่อ และชาวล้านช้างที่ถูกทัพแกว (หรือ ทัพเจ้าน้อยเมืองพวร) จับส่งให้ทัพไทยสยาม... นี่คือที่เป็นมาของเจ้าอนุวงษ์ ในขณะนั้นท่านจึ่งได้พบเห็นการทำทารุณที่มีต่อเชลยศึกชาวล้านช้าง มันสุดที่จะเหลือทน...ชาวล้านช้างถูกจับเป็นฆ่าทาษ ถูกตีถูกโบยอย่างสาหัต...บวกกับได้รับอาหารทีมีขีดจำกัด ทำงานตลอดทังวันเจ็บป่อยล้มตาย ฯ... เจ้าอนุวงษ์จึ่งอยากทำการปลดปล่อยเอาเชลายชาวล้านช้างกลับคืนประเทศของตน หนีจากความโหดร้ายทารุณของคนไทยสยามในปางนั้น...(ใช่เจ้าอนุวงษ์ถูกเลื้ยงมาด้วยชาวไทยสยาม... ในการเลื้ยงดูในขณะนั้นเป็นการดูเสมือนเลื้ยงดูลูกเชลยศึก...คิดดูว่าไทยสยามจะให้การเลื้ยงดูอย่างไร..) บ้างก่อคิดว่าเจ้าอนุวงษ์เป็นกบฏต่ออาณาจักรสยาม....
เรื่องของเรื่อง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"ประเทศไทยสยาม" มีด้วยหรือ?
คำว่า "ฆ่าทาษ" และ "สาหัต" คืออะไร
ipad
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น่าจะเป็นความเห็นของคนลาวน่ะครับ
ใช่ไหม
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใช่...ความเห็นของคนลาว...เราอยากให้พวกคุณรู้ในมุมที่เรารู้...ที่ผ่านมามีพวกคุณรู้ทังหมด แต่นั่นมันเป็นแง่มุมของพวกคุณ...แอบอ้างไปทั่วว่าเจ้าอานุวงษ์เป็นกบฏ มันมีที่เป็นที่มาของเรื่อง..มันยังเชื่อมโยงกับเรื่องราวของท่านนางญ่าโมอีดด้วย...
เรื่องของเรื่อง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เพราะประกาศอิสระภาพไม่สำเร็จ เพราะปลดแอกจากประเทศผู้ปกครองไม่ได้ไง เขาเรียกว่า "กบฏ" ก็เหมือนเชชเนียทุกวันนี้ไง พยายามแยกออกจากรัสเซียไม่ได้ เขาถึงเรียก "กบฏเชชเนีย"
ไม่เข้าใจจุดประสงค์
 
ความคิดเห็นที่ 2 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เจ้าอนุวงษ์ คิดคุกอยู่ประเทศไทยสยาม...ขณะนั้นเจ้าอนุวงษ์ได้อายุ ๑๑ ขวบ..พ่อของเต้าอนุวงษ์ถูกทัพสยามจับไปเป็นเชลยศึกอยู่ประเทศสยาม เจ้าอนุวงษ์จึ่งได้ไปติดคุกอยู่กับพ่อ และชาวล้านช้างที่ถูกทัพแกว (หรือ ทัพเจ้าน้อยเมืองพวร) จับส่งให้ทัพไทยสยาม... นี่คือที่เป็นมาของเจ้าอนุวงษ์ ในขณะนั้นท่านจึ่งได้พบเห็นการทำทารุณที่มีต่อเชลยศึกชาวล้านช้าง มันสุดที่จะเหลือทน...ชาวล้านช้างถูกจับเป็นฆ่าทาษ ถูกตีถูกโบยอย่างสาหัต...บวกกับได้รับอาหารทีมีขีดจำกัด ทำงานตลอดทังวันเจ็บป่อยล้มตาย ฯ... เจ้าอนุวงษ์จึ่งอยากทำการปลดปล่อยเอาเชลายชาวล้านช้างกลับคืนประเทศของตน หนีจากความโหดร้ายทารุณของคนไทยสยามในปางนั้น...(ใช่เจ้าอนุวงษ์ถูกเลื้ยงมาด้วยชาวไทยสยาม... ในการเลื้ยงดูในขณะนั้นเป็นการดูเสมือนเลื้ยงดูลูกเชลยศึก...คิดดูว่าไทยสยามจะให้การเลื้ยงดูอย่างไร..) บ้างก่อคิดว่าเจ้าอนุวงษ์เป็นกบฏต่ออาณาจักรสยาม....
เรื่องของเรื่อง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ได้ติดคุกแต่เป็นตัวประกันหรือองค์ประกัน
ได้รับการเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาระดับเดียวลูกหลานเจ้านายสมัยนั้น
ทำให้มีความคิดความอ่านและมีความเป็นเจ้าคนนายคนเทียบเท่ากษัตริย์ที่กรุงเทพ
เสียแต่คิดทำการใหญ่กว่าความสามารถของตัวเองจึงพลอยนำพาประชาชนชีพหายไปด้วย
คนลาวคงไม่รู้จะนับถือใครดีจึงต้องเอาคนนี้แหละมาเทิดทูน
รู้จริง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ก่อนจะกล่าวหาใครสักคนต้องผิดจารนารอบครอบ... การกระทำของคนใดคนหนึ่ง ไม่ว่าจะยุคสมัยใดมันต้องมีที่เป็นที่มาของเรื่อง และ สาเหตฺของการกระทำสี่งนั้นๆ... คนลาวไม่ยอมรับที่พวกคุณกล่าวหาแบบเลือนรอยไม่มีข้อมุลเพืยงพอที่ท่านเป็นกบฏต่ออาณาจักรสยาม... มันแค่ทำให้พวกคุณขุ่นเครืองเรื่องไม่สมเหตฺผลเท่าไรหนัก..(มันมีเรื่องเกื่ยวพันธ์กับท่านญี่งญ่าโม ในบางตอนของเรื่อง...)
เรื่องของเรื่อง
 
ความคิดเห็นที่ 1 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เจ้าอนุวงษ์ คิดคุกอยู่ประเทศไทยสยาม...ขณะนั้นเจ้าอนุวงษ์ได้อายุ ๑๑ ขวบ..พ่อของเต้าอนุวงษ์ถูกทัพสยามจับไปเป็นเชลยศึกอยู่ประเทศสยาม เจ้าอนุวงษ์จึ่งได้ไปติดคุกอยู่กับพ่อ และชาวล้านช้างที่ถูกทัพแกว (หรือ ทัพเจ้าน้อยเมืองพวร) จับส่งให้ทัพไทยสยาม... นี่คือที่เป็นมาของเจ้าอนุวงษ์ ในขณะนั้นท่านจึ่งได้พบเห็นการทำทารุณที่มีต่อเชลยศึกชาวล้านช้าง มันสุดที่จะเหลือทน...ชาวล้านช้างถูกจับเป็นฆ่าทาษ ถูกตีถูกโบยอย่างสาหัต...บวกกับได้รับอาหารทีมีขีดจำกัด ทำงานตลอดทังวันเจ็บป่อยล้มตาย ฯ... เจ้าอนุวงษ์จึ่งอยากทำการปลดปล่อยเอาเชลายชาวล้านช้างกลับคืนประเทศของตน หนีจากความโหดร้ายทารุณของคนไทยสยามในปางนั้น...(ใช่เจ้าอนุวงษ์ถูกเลื้ยงมาด้วยชาวไทยสยาม... ในการเลื้ยงดูในขณะนั้นเป็นการดูเสมือนเลื้ยงดูลูกเชลยศึก...คิดดูว่าไทยสยามจะให้การเลื้ยงดูอย่างไร..)
เรื่องของเรื่อง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เคยเห็นหรอ ว่ะ
อย่ามาเนียน
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จับมาเป็นเชลย ไม่ได้จับมาเป็นนาย
สยาม
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เหมือนกันตอนเราเสียกรุงครั้งที่ 2
thai
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่เถียงกันอยู่นี้ไม่ใช่ลาวสักคน ไทยทั้งน้าน อย่าโม้
รู้จริงด้วย
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014