หน้าแรกผู้จัดการ Online

กสทช.แจงพื้นที่ชมทีวีดิจิตอล-เริ่มออกอากาศ 24 ช่อง 25 เม.ย.

โดย MGR Online
2 เมษายน 2557 18:28 น.
        นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนนี้ จะเริ่มออกอากาศ 24 ช่องทีวีดิจิตอลบริการธุรกิจตามเงื่อนไขใบอนุญาตช่องทีวีดิจิตอลที่ต้องออกอากาศอย่างสมบูรณ์ภายใน 30 วัน นับจากใบอนุญาตบังคับใช้ในวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยการรับชมระยะแรกจะเริ่มรับชมได้ ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป เริ่มที่กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา เดือนพฤษภาคมรับชมเพิ่มเติมได้ที่จังหวัดอุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และระยอง เดือนมิถุนายนขยายเพิ่มเติมในจังหวัดสิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น และอุดรธานี คิดเป็นการครอบคลุมจำนวนครัวเรือนกว่าร้อยละ 50
        ส่วนระยะที่ 2 ต้องขยายพื้นที่บริการโครงข่ายครอบคลุมอีก 44 จังหวัด ทำให้สามารถรับชมทีวีดิจิตอลเพิ่มเติมได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เชียงราย สระแก้ว และนครสวรรค์ เดือนตุลาคมรับชมได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง ลำปาง จากนั้นในเดือนธันวาคมจะติดตั้งสถานีเพิ่มเติมให้รับชมได้ที่จังหวัดสกลนคร สุรินทร์ น่าน เพชรบูรณ์ และประจวบคีรีขันธ์
        ส่วนปี 2558 จะขยายพื้นที่ให้สามารถรับชมได้เพิ่มเติมที่จังหวัดกาญจนบุรี ชุมพร ตราด มุกดาหาร ตาก แม่ฮ่องสอน ระนอง เลย ชัยภูมิ แพร่ สตูล อุตรดิตถ์ บึงกาฬ ศรีสะเกษ และยะลา คิดเป็นการขยายพื้นที่รวม 2 ระยะครอบคลุม 39 จังหวัดหลักและจังหวัดใกล้เคียงครอบคลุมจำนวนครัวเรือนกว่าร้อยละ 80 จากนั้นจะขยายเพิ่มเติมให้ทั่วประเทศต่อไป
        ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะต้องรับชมด้วยโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือเชื่อมต่อผ่านกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล หรือรับชมผ่านทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี แต่หากยังใช้ระบบแอนะล็อกเดิมที่รับชมด้วยเสาอากาศ หนวดกุ้ง หรือกางปลาสามารถรับชมได้ตามปกติ โดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แต่จะไม่มีช่องทีวีในระบบดิจิตอลให้รับชมเพิ่มเติม

All site contents copyright ©1999-2012