ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ(อัพเดทล่าสุด 14.20 น. 27/12/47)

โดย MGR Online   
27 ธันวาคม 2547 13:54 น.
        อัพเดทล่าสุด 28/12/47
       
       รายชื่อผู้บาดเจ็บจากโรงพยาบาลต่าง ๆ
       

       
       จังหวัดสตูล
       โรงพยาบาล ละงู รายงานผู้เสียชีวิต
       
1.นายวะเหลด หลงสลัม
       2.นางป๊ะ หลงสลัม
       3.นางฉ๊ะ หลงสลัม
       
       โรงพยาบาลทุ่งหว้ัา รายงานผู้เสียชีวิต
       1.นายเขต หมีนดาน
       2.ร่มหลัน หมีนดาน
       
       จังหวัดกระบี่
       
โรงพยาบาลกระบี่ รายงานผู้เสียชีวิต

       
1. ชายชาวต่างชาติ (ไม่ทราบชื่อ) มีรอยสักที่ข้อเท้าขวา
       2. นายอ้าหมาด มุกการอีด
       3.ด.ช.สมพร มาศชาย
       4. ด.ช.ชาวต่างชาติ (ไม่ทราบชื่อ)
       5.ชายชาวต่างชาติ (ไม่ทราบชื่อ) สวมเสื้อขาว กางเกงน้ำตาล
       6.ชายชาวต่างชาติ (ไม่ทราบชื่อ) สวมเสื้อดำ
       7.ด.ญ.ชาวต่างชาติ อายุประมาณ 2 ปี
       
       สถานีอนามัยบ้านร่าปู อำเภอเกาะลันตา รายงานผู้เสียชีวิต คือ
       1. นายต้าเหลบ คล่องดี
       2. นายไชยา เชื่องยาง
       3. นายสมชัย ชอบทำกิจ
       
       โรงพยาบาลเกาะลันตา รายงานผู้เสียชีวิต คือ
       1.Mr. Fllammink Ravnn
       
       โรงพยาบาลคลองท่อม มีผู้เสียชีวิต
       1. นายร้อเย็น นิลรัตน์ศรี
       2. นางสาวกอย สุภาพ
       3. นายด้าโอป ปุสสะ
       
       โรงพยาบาลกระบี่ ส่วนบัญชีรายชื่อผู้บาดเจ็บ (ชาวไทย)
       1.นายอำพล ศิริพงษ์วุฒิกุล
       2. นางอรดี ศิริพงษ์วุฒิกุล
       3.นางบุษบา ศิริพงษ์วุฒิกุล
       4. นายเสวก แสนหลวง
       5. นายโชคดี บุญพันธ์
       6.นายสำเร็จ บุษบง
       7. นางหง้าหลีม๊ะ อันบุตร
       8. นายณรงค์ โต๊ะคำปา
       9. นายบังเอียด รักษ์อา
       10.น.ส.ณัฐยา ศิริพงษ์วุฒิกุล
       11. นายแพทย์สมเกียรติ เชื้อเพชรโสภณ
       12. นายสมภพ สักดำ
       13. ด.ญ.นลิน เชื้อเพชรโสภณ
       14. นายไพโรจน์ ไชยยา
       15. นางเรณู พากเพียร
       16. นายบ่าว มาศชาย
       17. นายคล่อง ศรีสว่าง
       18. นายพิศาล เล็กกุล
       19.นายก่อเกียรติ รักม่วง
       20. น.ส.สาคร บุญฤทธิ์
       21. นางโสภา ใจตรง
       22. นายอุเทน หนูทอง
       23. น.ส.สาวิตรี อ่างทอง
       24. นายวิชา เหล็มและ
       25. นางสุพิน จันทร์แก้ว
       26. นายบุญชอบ ถนอมวงศ์ทนา
       27. นางดวงนภา ศิริดำ
       28. น.ส.ศิยาภรณ์ พึ่งหล้า
       29. น.ส.สุทธินี หิรัญวกุล
       30.นายวรศักดิ์ วรธีรวงศ์
       31. นายย่าโกบ เหล่าเส็น
       32. นายยุพิน ศิริเดช
       33. นางสุทธินี หิรัญนพคุณ
       34. นายณัฐพล (ไม่ทราบนามสกุล)
       35. นางเปรมจิต สมปรีดา
       36. นายประนอม (ไม่ทราบนามสกุล)
       37. ชาวไทยไม่ทราบชื่อ ใส่กางเกงสีขาว
       38. นายเอกพล เสือนวม
       39. นายหมาดเหรม ลูกเล็ก
       40. นายวรวุฒิ สายนุ้ย
       41.น.ส.มณีเนตร เกกินะ
       42. ด.ช.ไทย อายุ 13 ปี สวมเสื้อเขียว
       43. ด.ญ.อายุประมาณ 3 เดือน
       44. นายอุหมาด บุตรหง้า
       45. นายมานพ บนแดง
       46. นายสมพิศ เอี่ยมสาย
       47. นางสมใจ (ไม่ทราบนามสกุล)
       48. นายทวี โสพร
       49. นายจำเริญ ขยันการ
       50.นายสายชล สุกใส
       
       โรงพยาบาลกระบี่ รายชื่อผู้บาดเจ็บชาวต่างที่รักษาตัว คือ
       1. MR.LIAM SHAPIPA
       2. MR.MAJOR TQMAS
       3. MISS ANNA KRASAERA
       4. MISS PERMLLA CINDSTON
       5. MISS SRAKG NLSBETH
       6. MR. MICHEL BRIAN
       7. MR. PAYIT BLLY
       8. BOY SIBYVIST WILLIAM
       9. MISS FLONA GALLAN
       10. MISS SASAN NGSTER
       11. MR.LARS JOHSU SUN
       12. MISS BLEOUDLD FROGJYN
       13. MRS ANAY WRAEY
       14. MR SIMON THLRSBY
       15. MISS GRETHE RTGGEMSEN
       16. MR HAGBERG LARS
       17. BOY MATTHISG SLOT
       18. RR RYAN KELLY
       19. GIRL THELMA
       20. MR BASA MATHIEU
       21. MRS JINER LALELLA
       22. MRS SAWSON COMISH
       23.MRS ANACY OHLSSON
       24. GPIL ANIKA LALMRA
       25. MISS SARA GAHSTEN
       26. MISS KARINA LARSEN
       27. MR NISHIGUEHT PUJI JAPAN
       28. BOY WICOLO NTSHIGUCHI
       29. BOY JOMAYAKI NTSHIGUECHI
       30. GIRL WISHGUEHT RISA
       31. MIS ETNSUK NISHIGN
       32. MRS ETSAR NISHJGN
       33.GIRL PIN BEGQH C
       34. MR BARRERA JANN 35.MR OAMIER RIVRIN
       36. MISS CIAIRT LESTER
       37. MR ALISON WALKE SMITH
       38.MRS SEVRINE PAIRUNO
       39. MR HAGBERG LARS
       40. MR. KLGGENSEN
       41. MR. KYAN DELLY
       42. MR. GIGGENSEN
       43. MR.MASATLI ROKUGA
       44. MARTIN KJELLANDER
       45. MR. ARMIN RUB
       46. BOY SHUHET YUKKRG
       47. MRS.ANNELIE KJEUONDER
       48. MISS AWJA MADSEN
       49. BOY BENJAMIN MADSEN
       50. MRS TAMMY GOGRGUSZ
       51. MR. DAVID SCHHCIBER
       52. MRS.MARIA NAJLGE
       53. MRS.SESILVIA BARGOA
       54. MR.PAXR HYOYUL
       55. MISS MOEO DISSEUS
       56. JESSIKA SWEEDEN
       57. MR.ALF LARSSON
       58. MISS BARBLO BOSTPON
       59. MR.RICH SEFFREY
       60. MISS GRETHE RIGGENSEN
       61. CURLOS BARONG
       62. SILVIA BARCNY
       63.ANKES BORANY
       64. MARING BARANY
       65. SOLIA BARANY
       
       จังหวัดระนอง
       
โรงพยาบาลสุขสำราญ รายชื่อผู้เสียชีวิต
       1. ดญ.มาลี ไม่ทราบนามสกุล
       2. นามมะแอ นิ่มนวล
       3. นางประภา บุญหนู
       4. ดช.อับดุลกอนี กรมมุกดา
       5. นายพีระพล ศรีเพชร
       6. ชายไทยไม่ทราบชื่อ
       7. น.ส.นิภาพร อินประสิทธ์
       8. นางยะ ไม่ทราบนามสกุล
       9. นายพรหมพล พรหมสุวรรณ
       10. ดช.สุริยา บัวบาย
       11. ดญ.โสรญา พูดเพราะ
       12. นางมณฑา สารี
       13. ดาบตำรวจประสาน ผ่องใส
       14. สิบตำรวจเอกวิชิต สุวรรณ
       15.นางอาภาพร ษามังกร
       16. นายนิพนธ์ สุขขวัญ
       17.นาง รองเมด๋า มอฮำหมาด
       18.นางนฤมล แซ่จึง
       19 นางสาว ย๊ะ
       20.เด็กหญิง มารีทยัง สาลี
       21.นายเหยด หันชั่ง
       22.ดญ. วันนี อินตัน
       
       โรงพยาบาลกะเปอร์ ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ (3 ราย )
       1. ดญ.ภัทรพร เรืองฤทธิ์
       2. ดญ.อัสมา สินสง
       3. นางละมา สินสง
       
       จังหวัดภูเก็ต
       
       โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รายชื่อผู้เสียชีวิต (dead)

       1.นายทวีป ณ ตะกั่วทุ่ง 53
       2.นายสำราญ ขวัญยืน 39
       3.นายไพศร ไชยกูล 50
       4.น.ส.ปราณีต ดิษฐ์แก้ว 31
       5.ANNA BUHLER 50
       6.MR.JEAN DANIEL ROBERL 59
       7.หญิงไทยไม่ทราบชื่อ 30
       8.ชายชาวต่างชาติไม่ทราบชื่อ
       9.ชายชาวต่างชาติไม่ทราบชื่อ
       10.ชายชาวต่างชาติไม่ทราบชื่อ
       11.หญิงชาวเอเชียไม่ทราบชื่อ
       12หญิงชาวเอเชียไม่ทราบชื่อ
       13.ชายชาวต่างชาติ

       
       
โรงพยาบาลป่าตอง รายชื่อผู้เสียชีวิต 
       1 น.ส.ขวัญฤทัย ศิริจันทร์ ไทย 20
       2 นายรุจ เถื่อนถิ่น ไทย
       3 ด.ช. พิชญา บุญลือ ไทย 3 ปี 3 เดือน
       4 ด.ช.ศรัณย์ เกิดแก้ว ไทย 4 ปี
       คนต่างชาติ
       5 หญิงไม่ทราบชื่อ
       6 ชายสูงอายุผิวขาว น้ำหนักประมาณ 120 Kg
       7 หญิงสูงอายุสวมชุดว่ายน้ำกีฬา
       8 ชายสวมกางเกงว่ายน้ำสีฟ้า
       9 หญิงผมสีม่วงแดงวัยเจริญพันธ์ สูงประมาณ 170 cm.
       10 หญิงผมบรอนด์สูงประมาณ 170 cm. สวมชุดว่ายน้ำสีดำ
       11 หญิงสูงอายุ ผมบรอนด์
       12 หญิงวัยกลางคนผมดำ
       13 MRS. Sangeeta Tusmar Snah 38
       14 หญิงผิวขาว
       15 หญิงสูงอายุ ผิวขาว ผมบรอนด์
       16 ชาย
       17 MR. Choi Chung Huen Philipine 48
       18 MR. Erich Hofbauer German 25
       
       โรงพยาบาลถลาง รายชื่อผู้เสียชีวิต
       1. นางลักษณาพร อิทธิวราภรณ์กุล 50
       2. นางสมบูรณ์ เอื่ยมสะอาด 60
       3. นางวงเดือน ภวศรากุล 59
       4. นางสุพัตรา ชุมปัญญา 26
       5. หยิงไม่ทราบชื่อ สวมกางเกงสามส่วนสีดำ
       6. หญิงไทยไม่ทราบชื่อ ประมาณ 60
       7. นายวิวัฒน์ พิมล
       8. นายพจันทร์ พลเยี่ยม 34
       9. ด.ช. ณัฐวุฒิ ภักดีล้น 1ปี 9 เดือน
       10. MR Fai Lofoerg 61 สวีเด็น
       11. ชายต่างชาติรูปร่างอ้วนผมเกรียน กมลา
       12. ชายต่างชาติสูงอายุ
       13. ชายต่างชาติ กมลา
       14. ชายต่างชาติรูปร่างอ้วน
       15. หญิงต่างชาติผมสีทองรูปร่างอ้วน
       16. หญิงต่างชาติ ผมสีเหลือง จากกมลา
       17. Estelle tepi Sutsakhan 4 ปี สิงคโปร์
       18. หญิงต่างชาติ
       19. หญิงต่างชาติ ใส่ชุดว่ายน้ำทรูพีซสีชมพู
       20. เมฆาวี ราชัย 2 ปี กมลา
       21. มลิวรรณ ศิริรัตน์ 34 ปี เขาหลัก
       
       ***เบอร์โทรศัพท์สำคัญ
       
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 1784 ,02-2417457-9

       รายชื่อแยกตามเกาะ 1362
       ศูนย์ช่วยเหลือจังหวัดตรัง 075 217513 0-7521-4382
       ศูนย์ช่วยเหลือจังหวัดสตูล 01 3700404 , 09 9791077 ,0-7472-2121-2 , 0-7472-2296
       ศูนย์ช่วยเหลือจังหวัดภูเก็ต 076 217833 ,0-7621-6101 , 0-7621-1001
       ศูนย์ช่วยเหลือจังหวัดพังงา หมายเลข 0-7641-1525 , 0-7641-1179
       ศูนย์ช่วยเหลือจังหวัดกระบี่ หมายเลข 0-7561-1302 , 0-7562-4161-3
       ศูนย์ช่วยเหลือจังหวัดระนอง หมายเลข 0-7781-3401-3 , 0-7782-3257

       
       
โรงพยาบาลสุขสำราญ จังหวัดระนองโทร. 0-7784-4143
       โรงพยาบาลกะเปอร์ จังหวัดระนองโทร. 0-7789-7016
       โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตโทร. 0-7621-1114
       
       รับบริจาคสิ่งของ และยา 02-2417495-6
       
       หมายเหตุ เนื่องจากในแต่ละโรงพยาบาลมีบุคลากรจำนวนจำกัด จึงขอให้โทรไปเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นเท่านั้น เพราะได้รับแจ้งว่ามีคนโทรไปป่วนจำนวนหนึ่ง
       
       ***ทีมข่าวผู้จัดการออนไลน์พยายามรับรายชื่อจากทั้งโรงพยาบาล นักข่าวภาคสนาม และมอนิเตอร์ในทุกที่ทุกเวบที่มีการรายงาน รายชื่อผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ แต่เนื่องจากมีเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง ต้องขออภัยไว้นะที่นี้
       
       และหากผู้อ่านท่านใดมีรายชื่อที่คิดว่าทางเรายังไม่มี สามารถส่งมาให้อัพเดทได้ที่ newsqol@yahoo.com ได้ตลอดเวลา ทางทีมงานจะตรวจสอบและอัพเดทให้ ขอบคุณคะ...ทีมข่าวผู้จัดการออนไลน์

จำนวนคนโหวต 376 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017