หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภูมิภาค | Scoop
 

ทำไมแค่อุ้ม“ทวี สอดส่อง”ขึ้นคุม ยุบทิ้ง“ศอ.บต.”ไปเลยดีกว่าไหม?

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
25 ตุลาคม 2554 22:37 น.
ทำไมแค่อุ้ม“ทวี สอดส่อง”ขึ้นคุม ยุบทิ้ง“ศอ.บต.”ไปเลยดีกว่าไหม?
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
        ศูนย์ข่าวหาดใหญ่...รายงาน
       
       การแต่งตั้ง “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง”จากรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการ ศอ.บต.”เป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย และเป็นไปตามความคาดหมายของผู้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ฟันธงไปก่อนหน้านั้นแล้วว่า หลังพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตำแหน่งนี้ต้องมีการเปลี่ยนตัวบุคคลอย่างแน่นอน
       
       เพียงแต่คนส่วนใหญ่ในชายแดนใต้ยังไม่มั่นใจว่า เลขาธิการ ศอ.บต.จะเป็น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เพราะหลังจากรัฐบาลโยนหินถามทางด้วยการเปิดชื่อนี้ขึ้นมา กระแสสังคมในพื้นที่มีการแสดงความไม่เห็นด้วยในเกือบทุกสาขาอาชีพ
       
       ทั้งนี้ เพราะต่างก็เห็นว่า พ.ต.อ.ทวี ไม่ใช่ลูกหม้อของกรมการปกครอง ไม่รู้ปัญหาของชายแดนใต้ดีพอ อาจต้องใช้เวลาศึกษาความซับซ้อนของปัญญา และเป็นห่วงความรู้สึกของประชาชนที่เป็นมุสลิมกว่า 80% ที่มีความรู้สึกไม่ดีนักต่อภาพลักษณ์ของตำรวจ แม้ว่าวันนี้ พ.ต.อ.ทวี ไม่ได้รับราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว แต่คำนำหน้าชื่อก็ยังบ่งชัดอยู่
       
       ที่สำคัญก่อนที่จะมีการแต่งตั้งมีข่าวว่า การย้าย พ.ต.อ.ทวีมาเป็นเลขาธิการ ศอ.บต.ไม่ได้มาเพื่อแก้ปัญหาไฟใต้ แต่มาเพื่อที่จะครองตำแหน่งระดับ 11 ซึ่งเทียบเท่ากับปลัดกระทรวง เพื่อรอโอกาสที่จะย้ายกลับไปเป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทยในปีหน้าหลังการเกษียณอายุราชการของนายพระนาย สุวรรณรัฐ
       
       ความเข้าใจดังกล่าวจึงกลายเป็นภาพลบในตัวของ พ.ต.อ.ทวีในความรู้สึกของประชาชน ซึ่งคนมุสลิมส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและมีความคาดหวังใน ศอ.บต.มากว่า 20 ปีว่า เป็นหน่วยงานที่พวกเขาพึ่งได้ มากกว่าตำรวจและทหาร
       
       การตัดสินใจในครั้งนี้จึงเป็นคำตอบจากภาคการเมืองที่ส่งถึงชาวชายแดนใต้ที่ชัดเจนว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้ให้ความสนใจต่อความรู้สึกและความคิดเห็น รวมทั้งความต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ทุกอย่างของการตัดสินใจยืนอยู่บนหลักการความต้องการของพรรคเพื่อไทยเท่านั้น
       
       และชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ กอ.รมน.ปรับแผนการแก้ไฟใต้ด้วยการปรับบทบาทของ ศอ.บต.ในพื้นที่ให้เป็น “ศอ.บต.ส่วนแยก” เพื่อให้อยู่ภายใต้หน่วยงานใหม่คือ “ศูนย์บูรณาการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบก.จชต.)” ซึ่งจะเป็นหน่วยงานใหม่ที่อยู่ในอาณัติของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดยให้อำนาจ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งก็คือแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้สั่งการเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว

ทำไมแค่อุ้ม“ทวี สอดส่อง”ขึ้นคุม ยุบทิ้ง“ศอ.บต.”ไปเลยดีกว่าไหม?
        นโยบายนี้ไม่ได้รับการเห็นด้วยจากหน่วยงานพลเรือนและประชาชนในพื้นที่ เพราะการให้กองทัพเป็นพระเอกเพียงผู้เดียวในการดับไฟใต้ ไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาความไม่สงบได้ เนื่องจาก 7 ปีที่ผ่านมาการทำงานของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ปรากฏแต่ความล้มเหลวมาโดยตลอด เพราะหากได้ผลทำไมสถานการณ์จึงไม่ยุติหรือมีแนวโน้มคลี่คลาย แต่นับวันกลับจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
       
       อีกทั้ง “พ.ร.บ.ศอ.บต.” หรือ พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดที่ต้องใช้เวลาถึง 3 ปีกว่าจะได้มา ซึ่งได้แยกงานด้านพัฒนา ยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปให้ฝ่ายพลเรือนขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ โดยให้ตั้ง ศอ.บต.ขึ้นมารองรับ เวลานี้เพิ่งเป็นรูปเป็นร่างยังขับเคลื่อนอะไรได้ไม่มากนัก แต่ก็มาถูกเสนอจาก กอ.รมน.บอนไซเสียแล้ว
       
       แม้ กอ.รมน.จะอ้างไว้สวยหรูในการปรับรื้อโครงสร้างอำนาจในชายแดนใต้ว่า เพื่อให้เกิดเอกภาพและสามารถบูรณาการการดับไฟใต้ได้ แต่ก็เป็นที่รับรู้กันแพร่หลายว่า ทหารต้องการได้อำนาจอย่างเด็ดขาดในการควบคุมงบประมาณและการสั่งการกับทุกกระทรวง ทบวง กรมที่มีหน่วยงานอยู่ในชายแดนใต้
       
       อย่างไรก็ตาม ในเมื่อทุกอย่างต้องดำเนินต่อไป และรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยมีอำนาจอย่างเต็มที่ในการปรับเปลี่ยนนโยบายและโยกย้ายตัวบุคคล โดยไม่ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน และไม่ต้องคำนึงว่าประชาชนจะได้รับผลกระทบที่อาจจะเลวร้ายยิ่งขึ้นหรือไม่
       
       ดังนั้น สิ่งที่ พ.ต.อ.ทวีจะต้องเร่งดำเนินการในฐานะที่เป็นเลขาธิการ ศอ.บต. คนใหม่ก็คือ การสื่อสารกับสังคม โดยเฉพาะกับประชาชนในชายแดนใต้ถึงการปรับโครงสร้างและบทบาทของ ศอ.บต.ว่าจะเกิดผลดีอย่างไร ทั้งต่อกระบวนการดับไฟใต้ ต่อทุกองค์กรและทุกภาคส่วน รวมถึงต่อคุณภาพชีวิตของผู้คน
       
       โดยเฉพาะ พ.ต.อ.ทวีต้องแก้ข้อกล่าวหาสำคัญให้ตกโดยเร็วที่ว่า การมาเป็นเลขาธิการ ศอ.บต.ครั้งนี้เพื่อต้องการกินตำแหน่งระดับ 11 ไม่ใช่มาเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ก่อนที่ความเชื่อนี้จะแพร่สะพัดไปถ้วนทั่ว และก่อนที่แนวร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดนจะหยิบยกไปโฆษณาชวนเชื่อเพื่อนำไปสู่การเกิดสงครามประชาชน
       
       เช่นเดียวกับที่ “พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์” แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งกำลังถูกสังคมมองว่าเป็นตัวแทนของกองทัพในการเผด็จอำนาจและงบประมาณไว้ในมือ โดยไม่ได้สนใจต่อความสูญเสียของประชาชนที่ยังตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้ง
       
       โดยเฉพาะ พล.ท.อุดมชัย ต้องทำให้ประชาชนได้เห็นแบบกระจ่างแจ้งว่า การปรับรื้อโครงสร้างอำนาจรัฐในชายแดนใต้จนทำให้ ศอ.บต.ต้องดูเหมือนเป็นนิ้วมืออันดับที่ 11 หรือส่วนเกินของกระบวนการดับไฟใต้นั้น ต่อไปจะหยุดความตายรายวัน หยุดเสียงระเบิดและเสียงปืนได้อย่างไร และประชาชนจะได้รับอานิสงส์อะไร จากที่ทหารเป็นใหญ่ในพื้นที่แต่เพียงผู้เดียว
       
       ความจริงแล้ว ณ เวลานี้รัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยไม่ควรตะขิดตะขวงใจ หรือหวั่นไหวต่อความรู้สึกของประชาชนอีกต่อไปแล้ว หากเห็นว่า ศอ.บต.ที่เป็นฝ่ายพลเรือนไม่มีประโยชน์ และ กอ.รมน.คือหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการดับไฟใต้ได้อย่างที่กองทัพเสนอ ก็สมควรยุบ ศอ.บต.และมอบอำนาจให้ กอ.รมน.ดับไฟใต้แต่ฝ่ายเดียวไปเลย
       
       เนื่องเพราะการที่ยังคง ศอ.บต.เอาไว้แบบไม่เห็นคุณค่าอะไรนั้น นอกจากจะสูญเสียงบประมาณแผ่นดินแล้ว ยังอาจจะทำให้หน่วยงานนี้กลายเป็นจำเลยของประชาชนไปเสียอีก เพราะนอกจากไม่ได้สร้างประโยชน์แล้ว นับวันมีแต่จะกลายเป็นกาฝากที่สร้างความเสียหายให้กับรัฐบาลอีกด้วย

ข่าวล่าสุด ในหมวด
เปิดพินัยกรรม “พ่อคูณ” มอบสังขารคณะแพทย์ ม.ขอนแก่น ห้ามขอพระราชทานเพลิงศพ นำอัฐิเถ้าถ่านลอยน้ำโขง (ชมคลิป)
อวสานสิ่งปลูกสร้างคลองพัทยาใต้ ตัวการน้ำท่วมขังเมืองพัทยา
ปิดคดี “พระหมอ” ไม่ลง! หรือเพราะเหตุผู้บงการเส้นใหญ่ สายสัมพันธ์แน่นทุกวงการ
ตามรอยบุญ ... นมัสการพระบาทพลวง บนยอดเขาคิชฌกูฏ
ทั้งรัก ทั้งชัง! จีนทะลักเชียงใหม่ (จบ) รับในเชิงรุก ขุมทอง นทท.จีน
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 9 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015