หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภูมิภาค | Scoop
 

ทำไมแค่อุ้ม“ทวี สอดส่อง”ขึ้นคุม ยุบทิ้ง“ศอ.บต.”ไปเลยดีกว่าไหม?

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
25 ตุลาคม 2554 22:37 น.
ทำไมแค่อุ้ม“ทวี สอดส่อง”ขึ้นคุม ยุบทิ้ง“ศอ.บต.”ไปเลยดีกว่าไหม?
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
        ศูนย์ข่าวหาดใหญ่...รายงาน
       
       การแต่งตั้ง “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง”จากรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการ ศอ.บต.”เป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย และเป็นไปตามความคาดหมายของผู้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ฟันธงไปก่อนหน้านั้นแล้วว่า หลังพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตำแหน่งนี้ต้องมีการเปลี่ยนตัวบุคคลอย่างแน่นอน
       
       เพียงแต่คนส่วนใหญ่ในชายแดนใต้ยังไม่มั่นใจว่า เลขาธิการ ศอ.บต.จะเป็น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เพราะหลังจากรัฐบาลโยนหินถามทางด้วยการเปิดชื่อนี้ขึ้นมา กระแสสังคมในพื้นที่มีการแสดงความไม่เห็นด้วยในเกือบทุกสาขาอาชีพ
       
       ทั้งนี้ เพราะต่างก็เห็นว่า พ.ต.อ.ทวี ไม่ใช่ลูกหม้อของกรมการปกครอง ไม่รู้ปัญหาของชายแดนใต้ดีพอ อาจต้องใช้เวลาศึกษาความซับซ้อนของปัญญา และเป็นห่วงความรู้สึกของประชาชนที่เป็นมุสลิมกว่า 80% ที่มีความรู้สึกไม่ดีนักต่อภาพลักษณ์ของตำรวจ แม้ว่าวันนี้ พ.ต.อ.ทวี ไม่ได้รับราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว แต่คำนำหน้าชื่อก็ยังบ่งชัดอยู่
       
       ที่สำคัญก่อนที่จะมีการแต่งตั้งมีข่าวว่า การย้าย พ.ต.อ.ทวีมาเป็นเลขาธิการ ศอ.บต.ไม่ได้มาเพื่อแก้ปัญหาไฟใต้ แต่มาเพื่อที่จะครองตำแหน่งระดับ 11 ซึ่งเทียบเท่ากับปลัดกระทรวง เพื่อรอโอกาสที่จะย้ายกลับไปเป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทยในปีหน้าหลังการเกษียณอายุราชการของนายพระนาย สุวรรณรัฐ
       
       ความเข้าใจดังกล่าวจึงกลายเป็นภาพลบในตัวของ พ.ต.อ.ทวีในความรู้สึกของประชาชน ซึ่งคนมุสลิมส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและมีความคาดหวังใน ศอ.บต.มากว่า 20 ปีว่า เป็นหน่วยงานที่พวกเขาพึ่งได้ มากกว่าตำรวจและทหาร
       
       การตัดสินใจในครั้งนี้จึงเป็นคำตอบจากภาคการเมืองที่ส่งถึงชาวชายแดนใต้ที่ชัดเจนว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้ให้ความสนใจต่อความรู้สึกและความคิดเห็น รวมทั้งความต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ทุกอย่างของการตัดสินใจยืนอยู่บนหลักการความต้องการของพรรคเพื่อไทยเท่านั้น
       
       และชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ กอ.รมน.ปรับแผนการแก้ไฟใต้ด้วยการปรับบทบาทของ ศอ.บต.ในพื้นที่ให้เป็น “ศอ.บต.ส่วนแยก” เพื่อให้อยู่ภายใต้หน่วยงานใหม่คือ “ศูนย์บูรณาการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบก.จชต.)” ซึ่งจะเป็นหน่วยงานใหม่ที่อยู่ในอาณัติของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดยให้อำนาจ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งก็คือแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้สั่งการเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว

ทำไมแค่อุ้ม“ทวี สอดส่อง”ขึ้นคุม ยุบทิ้ง“ศอ.บต.”ไปเลยดีกว่าไหม?
        นโยบายนี้ไม่ได้รับการเห็นด้วยจากหน่วยงานพลเรือนและประชาชนในพื้นที่ เพราะการให้กองทัพเป็นพระเอกเพียงผู้เดียวในการดับไฟใต้ ไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาความไม่สงบได้ เนื่องจาก 7 ปีที่ผ่านมาการทำงานของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ปรากฏแต่ความล้มเหลวมาโดยตลอด เพราะหากได้ผลทำไมสถานการณ์จึงไม่ยุติหรือมีแนวโน้มคลี่คลาย แต่นับวันกลับจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
       
       อีกทั้ง “พ.ร.บ.ศอ.บต.” หรือ พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดที่ต้องใช้เวลาถึง 3 ปีกว่าจะได้มา ซึ่งได้แยกงานด้านพัฒนา ยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปให้ฝ่ายพลเรือนขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ โดยให้ตั้ง ศอ.บต.ขึ้นมารองรับ เวลานี้เพิ่งเป็นรูปเป็นร่างยังขับเคลื่อนอะไรได้ไม่มากนัก แต่ก็มาถูกเสนอจาก กอ.รมน.บอนไซเสียแล้ว
       
       แม้ กอ.รมน.จะอ้างไว้สวยหรูในการปรับรื้อโครงสร้างอำนาจในชายแดนใต้ว่า เพื่อให้เกิดเอกภาพและสามารถบูรณาการการดับไฟใต้ได้ แต่ก็เป็นที่รับรู้กันแพร่หลายว่า ทหารต้องการได้อำนาจอย่างเด็ดขาดในการควบคุมงบประมาณและการสั่งการกับทุกกระทรวง ทบวง กรมที่มีหน่วยงานอยู่ในชายแดนใต้
       
       อย่างไรก็ตาม ในเมื่อทุกอย่างต้องดำเนินต่อไป และรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยมีอำนาจอย่างเต็มที่ในการปรับเปลี่ยนนโยบายและโยกย้ายตัวบุคคล โดยไม่ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน และไม่ต้องคำนึงว่าประชาชนจะได้รับผลกระทบที่อาจจะเลวร้ายยิ่งขึ้นหรือไม่
       
       ดังนั้น สิ่งที่ พ.ต.อ.ทวีจะต้องเร่งดำเนินการในฐานะที่เป็นเลขาธิการ ศอ.บต. คนใหม่ก็คือ การสื่อสารกับสังคม โดยเฉพาะกับประชาชนในชายแดนใต้ถึงการปรับโครงสร้างและบทบาทของ ศอ.บต.ว่าจะเกิดผลดีอย่างไร ทั้งต่อกระบวนการดับไฟใต้ ต่อทุกองค์กรและทุกภาคส่วน รวมถึงต่อคุณภาพชีวิตของผู้คน
       
       โดยเฉพาะ พ.ต.อ.ทวีต้องแก้ข้อกล่าวหาสำคัญให้ตกโดยเร็วที่ว่า การมาเป็นเลขาธิการ ศอ.บต.ครั้งนี้เพื่อต้องการกินตำแหน่งระดับ 11 ไม่ใช่มาเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ก่อนที่ความเชื่อนี้จะแพร่สะพัดไปถ้วนทั่ว และก่อนที่แนวร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดนจะหยิบยกไปโฆษณาชวนเชื่อเพื่อนำไปสู่การเกิดสงครามประชาชน
       
       เช่นเดียวกับที่ “พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์” แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งกำลังถูกสังคมมองว่าเป็นตัวแทนของกองทัพในการเผด็จอำนาจและงบประมาณไว้ในมือ โดยไม่ได้สนใจต่อความสูญเสียของประชาชนที่ยังตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้ง
       
       โดยเฉพาะ พล.ท.อุดมชัย ต้องทำให้ประชาชนได้เห็นแบบกระจ่างแจ้งว่า การปรับรื้อโครงสร้างอำนาจรัฐในชายแดนใต้จนทำให้ ศอ.บต.ต้องดูเหมือนเป็นนิ้วมืออันดับที่ 11 หรือส่วนเกินของกระบวนการดับไฟใต้นั้น ต่อไปจะหยุดความตายรายวัน หยุดเสียงระเบิดและเสียงปืนได้อย่างไร และประชาชนจะได้รับอานิสงส์อะไร จากที่ทหารเป็นใหญ่ในพื้นที่แต่เพียงผู้เดียว
       
       ความจริงแล้ว ณ เวลานี้รัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยไม่ควรตะขิดตะขวงใจ หรือหวั่นไหวต่อความรู้สึกของประชาชนอีกต่อไปแล้ว หากเห็นว่า ศอ.บต.ที่เป็นฝ่ายพลเรือนไม่มีประโยชน์ และ กอ.รมน.คือหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการดับไฟใต้ได้อย่างที่กองทัพเสนอ ก็สมควรยุบ ศอ.บต.และมอบอำนาจให้ กอ.รมน.ดับไฟใต้แต่ฝ่ายเดียวไปเลย
       
       เนื่องเพราะการที่ยังคง ศอ.บต.เอาไว้แบบไม่เห็นคุณค่าอะไรนั้น นอกจากจะสูญเสียงบประมาณแผ่นดินแล้ว ยังอาจจะทำให้หน่วยงานนี้กลายเป็นจำเลยของประชาชนไปเสียอีก เพราะนอกจากไม่ได้สร้างประโยชน์แล้ว นับวันมีแต่จะกลายเป็นกาฝากที่สร้างความเสียหายให้กับรัฐบาลอีกด้วย

ข่าวล่าสุด ในหมวด
"บางแสน" วันนี้ มิใช่มีดีแค่ (คืน) พื้นที่หาดทราย(ชมคลิป)
ย้อนรอยคดีสั่งฆ่า “ปลัด อบจ.ขอนแก่น”
จัดระเบียบเกาะล้าน..พัทยา ฤาจะกลายเป็นเพียงคลื่นกระทบฝั่ง
แกะรอยปฏิบัติการยึดคืนผืนป่าสมบัติชาติที่กาญจน์ ล้วนแต่เศรษฐีบุกรุกผุดบ้านพักหรู-รีสอร์ต
แกะรอยสาวปริศนา! ข้างกายรอง ผกก.ขนยาบ้า-ไอซ์ 200 ล้าน
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 9 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 5 +16 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เพราะว่าทวี สอดส่องปู แล้วเอาอยู่ น้ำก็แตก เป็นการบูรฯการ และระบบเพื่อไทย แม้วสั่งปูทำ น้ำท่วม แม้วมุดใต้กระโปรง
แม้วสั่ง ปูทำ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 24 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Thavee Sodsontreen
seng
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใครๆก็รู้ว่าน้ำจะเข้ากรุงเทพ ด้วยน้ำมีจำนวนมหาศาลเทียบได้เกือบ10-20เขื่อน โดยเฉพาะคันกั้นน้ำไม่ได้สร้างตามหลักวิศวกรรมชลประทาน เมื่อดินอิ่มน้ำที่ไหลเป็นเวลาเดือนๆ

คันกั้นก็จะทะลุ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่กลัวตกงานถึงไม่ยอมอพยพออกมาก่อน ถ้าประกาศให้หยุด30วันยกเว้นหน่วยงานที่ต้องช่วยชาวบ้าน จะมีการอพยพครั้งใหญ่คล้ายๆปีใหม่

หรือสงกรานต์ ลดความเสียหายไปได้มากโดยเฉพาะรถยนต์ ควรออกมาตรการนี้โดยเร็ว เพราะถ้าช้า เส้นทางออกจากกรุงเทพจะถูกน้ำตัดขาดหมดเสียก่อน คนหลายล้านจะเอา

อาหารที่ไหนมาเลี้ยง ศูนย์อพยพไม่พอรับคนเป็นล้านหรอก ถ้าไม่ประกาศวันหยุด หลังน้ำลด บริษัทรถยนต์เตรียมตัวรวย ผลิตขายไม่ทันแน่ คนที่อยู่กรุงเทพรีบตัดสินใจออกต่าง

จังหวัดโดยด่วน ถ้าช้า โกลาหลแน่ เพราะเส้นทางเหลือน้อยแล้ว
คนที่จะอยู่กับน้ำควรหาซื้อคลอรีนกับสารส้มมาเก็บไว้ใช้กวนน้ำให้สะอาดด้วย หาซื้อคลอรีนได้ที่ร้านขายสารเคมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ร้านยา ร้านขายสารเคมีการเกษตรสำหรับการ

เตรียมน้ำเลี้ยงกุ้ง ร้านผลิตภัณฑ์เสริมความงามเป็นคลอรีนผสมน้ำอาบเพื่อช่วยให้ผิวขาว หรือขอแบ่งจากร้านขายอุปกรณ์สกรีนเสื้อแถวๆปทุมวัน หรือซื้อยาเม็ดกวนทำน้ำสะอาดได้

จากร้านขายอุปกรณ์เดินป่า ถ้าหาซื้อคลอรีนไม่ได้ให้ใช้สารโครล็อกซ์ที่ใช้ซักผ้าขาวแทนก็ได้ แต่หาซื้อโครล็อกซ์ได้จากห้างร้านชั้นนำเท่านั้น หรือไปขอแบ่งได้จากสถานีอนามัย

ใกล้บ้าน clorox http://truevalue.co.th/product.php?id=175 Clorox = Sodium hypochlorite, intermediate to high level disinfectant เป็นสารประกอบคลอรีน มีฤทธิ์ในการทำลาย

เชื้ออย่างกว้างขวาง มีราคาถูก และออกฤทธิ์อย่างรวดเร็ว
สัดส่วนการผสมคลอรีน0.2มิลลิกรัม./ลิตร 2 ส่วนต่อล้านส่วน http://202.129.59.73/nana/Clorine/clorine.htm

คลอลีนแบบเม็ดฟู่ 1 เม็ด ต่อน้ำ 1000 ลิตร สนใจติดต่อ ปูหวาน 087-7701218
อย่าลืมใช้ผ้าปิดจมูก ปาก และสวมแว่น เพื่อป้องกันน้ำยากระเด็นเข้าตาและป้องกันไอระเหยของคลอรีน โปรดระมัดระวังอย่าผสมเกินสัดส่วนไปมาก
เคยมีข่าวคนงานเสียชีวิตในบ่อเก็บน้ำของโค้ก
ไฟฉายแบบเขย่าชาร์ทไฟ หาซื้อได้ที่พันธ์ทิพ หรือสะพานเหล็ก
สั่งซื้อVCD สอนการตกปลาได้ที่เบอร์ 0863387424 ติดต่อคุณแอน บอกว่าคุณจักรพงศ์ที่เคยติดต่อไว้เมื่อปีที่แล้วแนะนำมา 08-6378-8860 026764488

HAPPY2DOO@GMAIL.COM http://www.gmdiscovery.net

หมายเหตุหลังจากซื้อเบ็ดตกปลาแล้วควรหาใส้เดือน และเหยื่อปลอมเตรียมไว้ด้วย
จุลินทรีย์ก้อนบำบัดน้ำเสีย http://www.board.fortunestars.com/board.php?newsId=700 SM Ball 081-7184139 ก้องภพ (ผดุง) EM-D ปรเมศวร์ และ ปริญญา 0-2543-7330,

063515862-3 ถ้าต้องการหมักเพิ่มไว้ใช้ ให้ซื้อหัวเชื้อEM-D กับกากน้ำตาลมา เพาะในน้ำที่ปลอดคลอรีน หรือรองน้ำประปาทิ้งไว้2-3คืน ถ้าหาซื้อกากน้ำตาลไม่ได้ให้ใช้น้ำตาล

แดงหรือน้ำตาลทรายแดงแทนก็ได้

เครื่องมือช่วยประเมินความเสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยตัวเอง" รศ.ชัยยุทธ สุขศรี อาจารย์จากภาควิชาวิศกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chula.ac.th/flood_rest/
http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9540000136368

กรวดกับทรายกรองน้ำซัก1-2ขวดใหญ่
วิธีเตรียมน้ำดื่ม “ปลอดภัย” ในภาวะวิกฤตน้ำท่วม http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000136211
การช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000136213
8 ขั้นตอนช่วยเหลือเด็กจมน้ำ http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9540000135917
สิ่งจำเป็นอีกประการคือเชือก ขวดชูชีพ
สำหรับบ้านที่ติดเซอร์กิตเบรคเกอร์ กรุณาทดสอบให้แน่ใจว่าช่างเดินสายไฟเข้าเบรคเกอร์เมนเดินสายถูกต้อง ไม่กลับขั้ว สาย Line เข้าเซอร์กิตเบรคเกอร์เมน ทดสอบได้โดย ปิด

เบรคเกอร์แล้วใช้ไขควงเช็คไฟวัดที่รูปลั๊กสวิทช์ทุกรู ไฟที่ไขควงเช็คไฟต้องไม่่ติด ถ้าไฟที่ไขควงเช็คไฟติด แสดงว่าสายไฟกลับขั้ว อันตรายมาก ถ้าน้ำท่วม ถึงตัดเบรคเกอร์แล้วท่าน

ก็จะยังเสียค่าไฟอยู่เพราะไฟจะรั่วออกมากับน้ำลงดิน วิธีแก้ที่ง่ายคือไปกลับขั้วสายไฟที่ออกจากมิเตอร์เสาไฟฟ้า สำหรับบ้านที่กล่องเบรคเกอร์อยู่ชั้นล่าง ถ้าน้ำใกล้ถึงเบรคเกอร์อย่า

เข้าใกล้เด็ดขาด ให้แจ้งช่างการไฟฟ้ามาตัดไฟที่มิเตอร์ ถ้าไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้าอย่าพยายามทำเองโดยที่ขาอยู่ในน้ำ ให้อพยพโดยด่วน

การที่ไม่ออกประกาศสภาวะฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นการน้ำท่วมเป็นเรื่องธรรมดา เพื่อไม่ให้มีประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะส่งผลต่อ

ราคาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่น้ำท่วม ทั้งๆที่รู้ว่าน้ำจะไหลมากรุงเทพแน่ ตั้งแต่น้ำท่วมนครสวรรค์แล้ว หลายนิคมทำคันกั้นสูงกว่า3เมตรแต่กั้นไม่อยู่เพราะฝายชลประทานต้องบด

อัดถมร่องแกนกลางใต้ดินด้วยดินเหนียวและคันกั้นต้องใหญ่ขนาดที่รถขึ้นไปวิ่งได้ถึงจะต้านแรงน้ำได้ ทั้งนี้การประกาศให้อพยพเมื่อจวนตัวชาวบ้านก็เพื่อให้กลุ่มธุรกิจเคลม

ประกันได้ รวมทั้งการเคลมประกันรถยนต์ชั้นหนึ่ง ซึ่งถ้าประกาศให้กรุงเทพอยู่ในสภาวะฉุกเฉินบริษัทประกันรถยนต์อาจจะเอามาอ้างไม่จ่ายค่าประกันได้ว่ารัฐบาลประกาศแล้ว

ทำไมไม่ขับรถหนีน้ำ ใครฉลาดก็ควรอพยพออกมาก่อนอย่ารอให้จวนตัวติดอยู่ในน้ำ
ทั้งนี้กลุ่มทุนประชาธิปัตย์สนับสนุนมุขปฏิวัติและความขัดแย้งทางการเมืองเต็มที่ เพราะที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ส่วนนึงอยู่ในมือของกลุ่มทุนและกลุ่มธนาคาร ทหารหมดสิทธิ์ปฎิ

วัติตั้งแต่ ประตูน้ำแตกท่วมรบบุรีแล้ว น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลต่อนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย หยุดกระแสเงินร้อนที่กำลังท่วมโลกอยู่ได้ระดับ

นึง และกระแสเงินสดจากการเคลมประกันพร้อมกับเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีในการซ่อมเครื่องจักรรวมทั้งการหาที่ตั้งโรงงานใหม่จะช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจได้ระดับนึง แล้วก็เกิดเรฟเฟอเร้นท์ว่าที่ราบลุ่มริมแม่น้ำในประเทศไทย คือพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่นิคมในที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนนึงมีคนมีสีบ้านเราพานักลงทุนไปสร้างดักไว้ จากการประมาณการทางสภาพอากาศปีนี้จะมีพายุประมาณ10-13ลูก แต่การกักน้ำไว้ ทำให้ขณะนี้

มีพายุไม่เกิน7ลูก ซึ่งส่งผลต่อรายได่้จากอุตสาหกรรมไฮเทคของสหรัฐเป็นอันมาก ทั้งนี้โรงงานฮาร์ดดิสก์ซีเกตที่ไปตั้งที่โคราชยังอยู่ในแนวการโก่งตัวของเปลือกโลกบริเวณที่ราบ

สูงโคราช
โอบามาได้โนเบลเพราะออกมาตรการคุมเข้มอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐเอง รวมถึงมาตรการตรวจสอบการปลดระวางอาวุธนิวเคลียร์ อีกทั้งมีแนวคิดออกกฎหมายประกันสุขภาพซึ่งมี

งบผูกพันนับสิบปีซึ่งส่งผลต่องบประมาณการทำสงครามของสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ

ปลอดประสพ เตือนชาวบ้านให้อพยพ แต่โดนสั่งให้หุบปาก

น่าเป็นห่วงในหลวงกับหลวงพ่อคูณ ที่อยู่ในตึกศิริราช สมัยก่อนในวงการรับเหมาใครๆก็รู้ว่ากระทรวงสาธารณสุขซัดกันตั้ง 20% คนที่เอารถไปจอดที่ทางพิเศษระวังไว้ด้วย

ตอนอนุมัติสร้างเฉพาะนักการเมืองก็ตั้ง2%แล้ว

สังเกตุไหมว่าทำไมรถแท็กซี่ถึงไม่มียี่ห้อฮอนด้า
เพราะฮอนด้าไม่ยอมให้นำไปทำแท็กซี่ ตามวิถีบูชิโด
ในขณะที่โตโยต้ามีปัญหาการเรียกรถคืนกว่า 8ล้านคัน โดยมีข่าวการจ่ายเงินเลี้ยงหน่วยงานตรวจสอบสหรัฐ เพื่อให้ประหยัดงบการเรียกคืน จากการสอบสวน อีกทั้งการตรวจสอบ

ในภายหลังพบว่าโตโยต้าปกปิดข้อมูลปัญหาระบบเบรค ที่ระบบเบรคดีเลย์ ทั้งนี้เครื่องยนต์รุ่นประหยัดน้ำมันของโตโยต้า ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอ็อกไซด์ในระดับที่สูง

มากกว่าปรกติ

เคลมประกันโรงงาน แล้วย้ายโรงงานหนีค่าแรง300 ไปยังพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวน้อยๆเช่นภาคอีสาน
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาด1.8เมกกะวัตต์ ซึ่งเคยมีข่าวว่ามีแม่บ้านของสำนักงานปรมานูเพื่อสันติเสียชีวิต ด้วยลมปัจจุบันในขณะปฏิบัติ

หน้าที่ จะเป็นยังไง ถ้าน้ำท่วมเครื่อง นิวเคลียร์จะรั่วเหมือนโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นหรือไม่

งานนี้GMป็อก เชฟโรเล็ท ของอเมริกาตั้งโรงงานผลิตเองตั้งแต่ต้นยันปลายน้ำ แล้วก็ตั้งอยู่ภาคตะวันออก ไม่ได้รับผลกระทบ
โครงการรถคันแรก เชฟ โรเล็ท ได้ยอดเพิ่มแน่

ทักษิณ สั่งล้มบอล ยึดวังนนท์

ขอwifi Freeให้อำเภอเสื้อแดงก่อนครับ

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คือแผนถอนตัวออกจากมหาสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ทำลายชาวโซเวียตและชาวจีนไปเกือบครึ่งร้อยล้านคน และลดทอนศักยภาพของสอง

ประเทศที่กำลังจะเป็นมหาอำนาจดังกล่าว โดยที่ไทยได้รับการสนับ

สนุนแบบ กับวัสดุการสร้างอาวุธเครื่องบินและเรือดำน้ำเช่นเดียวกับญี่ปุ่นและเยอรมันซึ่งมีการวางแผนสนับสนุนฮิตเลอร์ให้เรืองอำนาจโดยCIA แต่ไทยยุติการสร้างไว้เพียงเครื่อง

ต้นแบบ และเปลี่ยนขนาดรางรถไฟออกจากขนาดรางมาตรฐาน

เพื่อให้ต่างชาติยุติแผนการใช้ไทยเป็นฐานรุกรานประเทศข้างเคียง
ปฏิบัติการเกอิชาที่เกิดจากการขายอาวุธและวัสดุอุตสาหกรรมได้ล่อลวงให้นายทหารญี่ปุ่นก่ออาชญากรรมสงครามก่อการข่มขืนไปทั่ว ทำให้สหรัฐใช้เป็นเหตุผลบังคับให้รัฐ

ธรรมนูญญี่ปุ่นไม่อาจมีกองทัพได้ และตั้งฐานทัพคร่อมญี่ปุ่นไว้มาจนถึง

ปัจจุบัน
ซึนามิที่ญี่ปุ่นอาจเกิดขึ้นจากการที่นายกญี่ปุ่นไปไล่ฐานทัพสหรัฐ

การที่มีสัมปทานแท่นขุดเจาะนับร้อยในอ่าวไทยแต่ปตท.ต้องไปซื้อก๊าซจากพม่าเป็นเหตุผลด้านความมั่นคงเพื่อสร้างผลประโยชน์สหรัฐคร่อมทับรอยเลื่อนชายแดนไทยพม่า

ย้ายเมืองหลวงเถอะ

มีการทำประกันไว้เท่าไหร่ 2นิคมที่จมน้ำไปแล้วมีประกันร่วม7.7หมื่นล้าน รวม 8นิคมอุตสาหกรรม มีประกันวินาศภัย 5แสนล้าน โดยมีวงเงินตั้งกันสำรองกว่า 800 %ทั้งๆที่เงื่อนไข

ตั้งกันสำรองแค่100% ในขณะที่ประกันชีวิต มีเงื่อนไขตั้งกันสำรองแค่ 50%
แค่AISกับ DTAC ขยายเสาเซลไซท์โครงข่ายภาคเหนือ ก็ดูดพายุนาร์กีสเข้าพม่าได้ ถ้าเป็น3-4Gจะขนาดไหน
พรบ.ค้ำประกันเงินฝากแค่1ล้าน หรือกฎหมายอนุญาตให้แบ็งค์ล้ม เป็นกฎหมายความมั่นคง เพื่อบังคับให้เศรษฐีถอนเงินออกจากแบ็งค์ เนื่องจากสิงคโปร์เข้าไปถือหุ้นในแบ็งค์ไทย

เกือบทุกแบ็งค์(มีบัญชีผู้ถือหุ้นเป็นเฮชเอชบีซี สิงคโปร์ นอมินีส์

อยู่จำนวนนึง) บางแบ็งค์สิงคโปร์ก็ซื้อไปแล้ว บังคับให้คนมีเงินไปซื้อทองรองรับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะมีสถาบันล้มจำนวนมาก แบ็งค์ในอเมริกากับเกาหลีใต้ก็ล้มไปแล้ว ส่วน

ยุโรปเพิ่งจะออกมาตรการอุ้มแบ็งค์ออกมา โดยมีกระแสต่อต้านเรื่อง

การนำเงินภาษีไปอุ้มแบ็งค์ที่ปล่อยกู้ให้กับประเทศหนี้ท่วมเช่นกรีซ อิตาลี สเปนทั้งๆที่อเมริกากับยุโรปมีหนี้เสียอันมหาศาลแต่ค่าเงินยังไม่ถึงจุดต่ำสุด ค่าเงินหยวนก็ไว้ใจไม่ได้

เนื่องจากเป็นคอมมูนิสต์ ญี่ปุ่นก็อยู่ในแนวควบคุมแผ่นดินไหว ราคา

น้ำมันก็ใกล้ถึงจุดอิ่มตัวแล้ว จากการที่นาโตกับโลกมุสลิมร่วมมือกันล้มล้างกัดดาฟีที่ลิเบีย โดยมีบินลาเดนและแกนนำเป็นข้อแลกเปลี่ยน ราคาทองที่ลงมาในช่วงนี้เป็นเรื่องปรกติ

เนื่องจากเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณขาดแรงซื้อจากธนาคารกลาง

ประเทศต่างๆ ที่จำเป็นต้องซื้อทองเพื่อป้องกันวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศตัวเอง ธนาคารกลางประเทศไทยซื้อทองสะสมไว้กว่า3แสนล้าน เป็นอันดับ24ของโลก เพื่อกลบหนี้ ปรส.

ปีนี้ธนาคารกลางหลายประเทศสะสมทองเพิ่มไว้หลายตัน
ต่อไปนี้เป็น นิทาน พตท.ทักษิน กับ สนธิ ได้รับมอบหมายจาก พลเอก อาทิตย์ ให้ไปปฏิบัติภารกิจ องค์กรลับ ที่อเมริกา หลังจากที่พลเอกอาทิตย์ ถูกพลเอกเปรมปลด พตท.ทักษิณได้

เข้าพบกับจอร์จบุช และได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเอ็กซิมแบ็งค์มายิงดาว

เทียมไทยคม ที่ รสช.อนุมัติ สัมปทาน พตท.ทักษิณได้ทุนจากสิงคโปร์ไปเรียนที่อเมริกา เป็นผู้ถือครองทางยุทธศาสตร์ใครจะบ้านำเงินตัวเองตั้งสองแสนล้านเข้าอังกฤษโดยไม่เอาไป

เก็บไว้ที่ สวิส ทั้งๆที่รู้ ว่า จะโดนอังกฤษอายัติ เพราะ ร้อยตรีมาร์ค

006 เกิดที่อังกฤษ และเรียนจบที่นั่น ทันทีที่รัฐบาลอังกฤษตัดสินใจอายัติเงิน ประชาธิปัตย์จะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลทันทีโดยที่กลุ่มเซ็นทรัลซื้อที่ดินสถานฑูตอังกฤษใน

ราคา4000ล้านโดยมีประวัติการเคลมประกันไฟไหม้เซ็นทรัลชิดลมเมื่อคราวก่อน กระชับวงล้อม วงเงินเคลมกว่า70000ล้าน ส่วนการนำเงินบางส่วนไปซื้อทีมฟุตบอลนั้น เป็นข้อ

อ้างที่สม

เหตุสมผล ที่จะขนเงินโดยเครื่องบินกองทัพอากาศและเครื่องบินไทยคู่ฟ้ากว่า80กระเป๋า เข้าอังกฤษ เขตปลอดอิทธิพลCIA ส่วนสนธินำเงินไปสูญหุ้นสื่อที่อเมริกากว่าพันล้าน ทั้งๆ

ที่สนธิเป็นนักเก็งกำไรหุ้นตัวยง เคยโอนหุ้นIECให้ พตท.ทักษิณ

ได้กำไรบานเบอะ
แผนปฏิวัติซ้อนเพื่อออกกฎหมายยับยั้งในทางยุทธศาสตร์ป้องกันการแทรกแซงจากต่างชาติ เช่นมาตรา190 สภากลาโหม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตกเป็นของเอกชนไม่ได้ HIA

การรับผิดต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (โดยเฉพาะสงครามประชาชาติปิด

ล้อมจีนทิศทักษิณและสงครามศาสนา)ถูกกำหนดขึ้นก่อนการปฏิวัติปี2535(ที่มีกลุ่มทุนจากต่างประเทศเข้ามากู้ธนาคารและไฟแนนซ์ไปกว้านซื้อที่ดินไปตลอดเส้นทางสายบางนา

ตราด ที่ดินตลอดสายบางนาตราดตกไปอยู่ในมือนอมินีต่างชาติ แต่

แปลกมากที่แบ็งค์BBCของคึกฤิทธิ์ประชาธิปัตย์ล้มแบ็งค์เดียวบางแบ็งค์ก็ซวนเซมาล้มขายเอาทีหลัง ไฟแนนซ์ล้ม58แห่ง แบ็งค์และประกันส่วนใหญ่ผ่องถ่ายเงินให้กู้กับธุรกิจใน

เครือญาติ พรรคพวกและนักการเมืองโดยตัดหนี้สูญ(โดยเฉพาะประ

ชาธิปัตย์ที่นายทุนพรรคเป็นกลุ่มทุนการเงิน และแบ็งค์รัฐอนุมัติเงินกู้ให้กับญาติสส.ประชาธิปัตย์จำนวนมากจนขาดสภาพคล่องเมื่อรวมกับเงินกู้สีแสนล้านจนกระทั่งรัฐบาลต้องสั่ง

ให้แบ็งค์รัฐออกนโยบายระดมเงินฝากจากชาวบ้านให้ได้สอง

แสนล้าน) ที่ดินจำนวนมากตกเป็นหนี้เสียอยู่ในมือแบ็งค์ และปรส.) ก่อนที่จะมีการเปิดเสรีโทรคมนาคม รัฐธรรมนูญปี50ใส่กฎหมายที่ไม่มีทางผ่านสภาได้ โดยง่ายไว้เป็นจำนวนมาก

แต่ยังเปิดช่องเพื่อสร้างแรงผลักดันจากต่างชาติเพื่อให้นักการ

เมืองล่อเอาเงินต่างชาติได้โดยการออก พรบ.ที่ สนช.ไม่ครบองค์ประชุมกว่า177ฉบับ
ต่อไปนี้เป็นนิทานแฟนตาซีเรื่อง CIA ฝังนิวเคลียร์ ไว้แล้วที่รอยเลื่อนนครนายก ซึ่งยาวไปถึง แถวรังสิตคลอง4 ปทุมธานี ไม่ไกลนักจากวัดธรรมกาย ที่มีการกู้เงินมาซื้อที่ดินและมี

โครงการก่อสร้างขนาด

ใหญ่จำนวนมาก รอยเลื่อนที่14 ที่ทางการปกปิดไว้มาอย่างยาวนาน

เพื่อให้เบี้ยประกันวินาศภัย ที่ คปภ.ส่งต่อเบี้ยประกันไปอเมริกาและยุโรปเป็นส่วนใหญ่ ราคาไม่สูงขึ้นมากนัก
อย่าไปแฮกเว็บไซด์ CIA ก็แล้วกัน มีชาวสวีเดนไปแฮกทิ้งข้อความด่าไว้ ชาวสวีเดน(ที่วาติกันไม่พอใจกฎหมายการเปิดเสรีทางเพศ)ไม่ได้รับการแจ้งเตือนให้ระงับการเดินทาง เข้าสู่

ทุ่งสังหาร ตายด้วยซึนามิไปนับพันคนเมื่อปี2004 ตูมเดียว มุสสลิ

มตายไปแสนแปดหมื่นคน ในขณะที่ 911 เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์คนที่ตายส่วนใหญ่เป็นนักดับเพลิงชาวต่างด้าว และเป็นสำนักงานกับศูนย์กลางการติดต่อทางการเงิน

ของกว่า80ประเทศทั่วโลก แล้วก็ตึกอายุกว่า30ปี มีประกันที่เคลมได้กว่า 2000 ล้าน

เหรียญสหรัฐ
ตูมเดียวคนจีนตายไป7แสนคน ก่อนโอลิมปิกวันที่8 เดือน8 ปี2008 อยู่ 88วัน
ตูมเดียวปากีสถานที่มีข่าวว่าบินลาเดนไปซ่อนตัว ตายไป 7หมื่นคน
ตูมเดียวชาวอิหร่านตายไป3หมื่นคน ในวันที่ 26 ธค ปี2003 ก่อนซึนามิปี2004 1ปีพอดิบพอดี
5ริกเตอร์ที่ทะเลในเวียดนาม บรดานายพลเวียดนามสมัยที่รบกับอเมริกันพากันลาออกทั้งหมดเพื่อสานสัมพันธ์กับอเมริกา สมัยที่พลเอกชวลิตไปยิงปืนใหญ่เปิดศึกจากจีนเข้า

เวียดนาม เป็นแผนที่ไทยร่วมมือกับเวียดนามเพื่อไล่อิทธิพลของโซเวียด

ออกจากเวียดนามโดยมีข่าวว่าโซเวียดนามจะบุกไทยด้วยรถถังของโซเวียตที่วิ่งได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง การเปิดแนวรบด้านชายแดนจีนเวียตนามทำให้โซเวียตต้องยุติ

บทบาทในเวียตนามเพราะยังไม่อยากเปิดศึกกับจีน คล้ายๆกับกรณีพลเอกชวลิตสั่งให้เครื่องบินทิ้งระเบิดโดนพวกเดียวกัน ทำให้เกิดการที่ไทยพ่ายศึกลาว แล้วนายพลวังเปาที่CIA

สนับสนุนก็เลยอพยพไปอยู่อเมริกา ทำให้เรื่องจบเร็วขึ้น พอทหารอเมริกันหมดงานเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศก็เลยต้องกลับ

อาวุธในทางยุทธศาสตร์สงครามจะมีการใส่บั๊กเอาไว้จากผู้ผลิต เป็นสาเหตุที่จีนซื้ออาวุธจากรัสเซียแล้วยังต้องตามไปจารกรรมข้อมูลการซ่อมแซมอาวุธรุ่นเก่าๆ แต่อีกนัยนึงของการ

จารกรรมได้ง่ายก็คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้จีน โดยมีข้ออ้าง

ทางการเมืองระหว่างประเทศ เพื่อให้จีนนำไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศ เนื่องจากเงินจีนเหลือเยอะ ทั้งๆที่สาธารณูปโภคของจีนยังพัฒนาได้ไม่ทั่วถึง และมีคนจนอยู่จำนวน

มาก แต่จำเป็นต้องซื้อพันธบัตรสหรัฐเอาไว้ เคยมีกรณีสหรัฐปล่อย

ให้สายลับจีนจารกรรมข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศ โดยการจ้างให้ไปทำงานวิจัยอวกาศในนาซ่า
อย่างกรณีเกิดเหตุไฟดับรถไฟชนกันในจีนทำให้โครงการเจรจาก่อสร้างทางรถไฟมาไทยผ่านลาวต้องชะงักทั้งหมดเพราะเจ้าหน้าที่การรถไฟจีนถูกสอบสวนกราวรูด ซึ่งสะท้อน

ให้นึกถึง รถไฟเยอรมันไม่ยอมรับรองความปลอดภัยให้กับแอร์

พอร์ทเรลลิ้งค์เพราะปัญหาการก่อสร้างระบบจ่ายไฟฟ้าของไทย เมื่อรวมกับการที่พ่อค้าเรือจีนถูกปล้นฆ่าโดยลูกน้องขุนส่าแล้ว ทำให้โครงการสร้างเส้นทางออกอันดามันของจีน

ต้องชะงักทั้งหมด ถ้ามีสงคราม(เศรษฐกิจล้างหนี้)เกิดขึ้น อเมริกา

เพียงปิดเส้นทางลำเลียงน้ำมัน จีนจะแพ้ทันที ทั้งนี้เมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่ โครงการสร้างทางรถไฟของจีนจะต้องมีการพิจารณาแผนการออกแบบใหม่ทั้งหมด หรือมีการทบทวนแผน

และเส้นทาง เนื่องจากโครงการสร้างทางรถไฟ10000กิโลเมตรในจีนเองก็ยังประสบปัญหาเรื่องเงินหมุนเวียน
เดิมที CIA สนับสนุนทั้งเจียงไคเช็ค และเหมาเจ๋อตุง โดยการส่งเจ้าหน้าที่ CIA ไปช่วยในการรบ และการวางแผน แบบกองโจร แต่การเป็นคอมมูนิสต์เท่านั้นจึงจะทำให้จีนควบ

คุมจำนวนประชากรได้ อีกทั้งยังสามารถคงงบประมาณกลาโหมในเอเชียได้อีก เมื่อจีนเป็นคอมแล้ว ก็มีเหตุผลในการคงฐานทัพในญี่ปุ่นและเกาหลีไว้อีกด้วย
ดีที่เจียงไคเช็ค แพ้ได้อย่างรวดเร็ว หรือจงใจแพ้ เพราะไม่อยากให้จีนมีสภาพถูกแบ่งแยกเหมือนเกาหลี หรือเยอรมัน อีกทั้งกองกำลังที่ถอยร่นได้ผสานเข้ากับพื้นที่ทางพม่าและไทย

อันจะเป็นประตูสำคัญของจีนในอนาคต
ทั้งนี้ช่วงนี้ค่าเงินเยนแข็งขึ้น เมื่อน้ำท่วมไทย บริษัทญี่ปุ่นกว่า4000บริษัทได้รับความเสียหายซึ่งมีมูลค่าการส่งออกกว่า5แสนล้านต่อปี อีกทั้ง ใน8นิคมอุตสาหกรรมมีการทำประกัน

กับบริษัทญี่ปุ่นกว่า60%วงเงินกว่า5แสนล้าน
แทกติกรับจำนำข้าวในราคาสูง ผลักดันราคาตลาดโลก เพื่อล่อให้เวียดนามปรับราคาตามขึ้นมา

การสร้างพายุด้วยคลื่นไมโครเวฟ
สงครามโลกครั้งที่3ที่ถูกปิดเงียบ
ไวรัสหวัดนกและโรคซาร์ โคโรน่าไวรัส ที่มีถิ่นกำเหนิดในทวีปอเมริกา เดินทางออกจากฐานทัพสหรัฐโอกินาว่า ญี่ปุ่นเข้าไปจีน ก่อนการบุกอิรัก

http://jackkth.blogspot.com/2010/02/blog-post_05.html

ข้าว ทอง จะขึ้นราคาอีกหลายระดับ
หลวงตาบัวได้สั่งเอาไว้ว่าเงินที่แกรับบริจาคมาให้ไปแปลงเป็นทองให้หมด
TIA ส่งอาวุธชีวภาพ ตั้งเวลาไว้ เอาพินัยกรรมหลวงตาบัวเข้าคลังหลวงที่บักโกรก

บทบาทของธนาคารกลาง ต่อราคาทองคำ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 สิงหาคม 2554 13:26 น.

ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึงสองเดือน ราคาทองคำในตลาดโลกได้ปรับตัวขึ้นไปถึงเกือบ 300 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ จากระดับ 1,500 ดอลล่าร์ฯต่อออนซ์ในต้นเดือนกรกฏาคม พุ่งมา

เป็นระดับเกือบ 1,800 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม แม้จะมีการอ่อนตัวลงไปบ้างหลังจากนั้น แต่ก็ยังคงยืนอยู่เหนือระดับ 1,700 ดอลล่าร์ได้

นอกจากปัญหาที่สหรัฐฯโดนปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือแล้ว ราคาทองคำในตลาดโลกก็ยังพุ่งขึ้น จากกระแสข่าวว่า ฝรั่งเศส อาจจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อาจจะถูกปรับลด

อันดับความน่าเชื่อถือลงมาจาก AAA เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากระดับหนี้ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปแตะที่ระดับ 1,800 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

ในช่วงเช้าวันที่ 11 สิงหาคม ก่อนจะอ่อนตัวลงมา หลังจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้ง 3 แห่ง คือ Fitch, S&P’s และ Moody’s ได้ออกมายืนยันว่า ประเทศฝรั่งเศสยังคงฐานะ

ประเทศที่ระดับ AAA อยู่ และยังไม่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากปัญหาเศรษฐกิจที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผลักดันให้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา คือ การเข้าซื้อทองคำของ

ธนาคารกลาง เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ โดยหลังจากที่มีข่าวออกมาว่า ธนาคารกลางเกาหลีใต้ เข้าซื้อทองคำเพิ่มเป็นครั้งแรกในหลายปี ก็ยิ่งทำให้ตลาดตอบสนอง

ต่อข่าวดังกล่าว และผลักดันให้ราคาทองคำปรับขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

จากข้อมูลของ World Gold Council ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 ธนาคารกลางทั่วโลก มีการถือครองทองคำเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศประมาณ 30,700 ตัน หรือคิดเป็น

สัดส่วน 12% ของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งหมด โดยประเทศที่มีการถือครองทองคำมากที่สุด คือสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือครองกว่า 8,133 ตัน คิดเป็นสัดส่วนถึง 74% ของเงิน

ทุนสำรองของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ไทยเอง ก็มีการถือครองทองคำ 127.5 ตัน แต่คิดเป็นสัดส่วนเพียง 3.3% ของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยเท่านั้น

ทั้งนี้ ตัวเลขที่น่าสนใจคือ เพียงแค่ 6 เดือนแรกของปีนี้ ธนาคารกลางทั่วโลก ได้มีการเข้าซื้อทองคำเพิ่มเติมถึง 208 ตัน ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นกว่า 100% จากรอบ 6 เดือนหลังของปี 2553

โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะในเดือนมิถุนายน 2554 ธนาคารกลางเกาหลีใต้ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น 25 ตัน ซึ่งเป็นการซื้อเพิ่มครั้งแรกในรอบ 13 ปี ในขณะที่ประเทศไทย ก็มีการซื้อเพิ่มถึง 18

ตัน ทำให้ในรอบ 6 เดือนแรกของปีนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยซื้อทองคำเพิ่มเข้าเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศแล้วถึง 28 ตัน

สาเหตุที่การซื้อทองคำของธนาคารกลาง มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาทองคำ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ธนาคารกลาง จะเป็นผู้ขายทองคำสุทธิออกมาสู่ตลาด ทำให้

ปริมาณทองคำในตลาดโลกมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในตลาด ราคาทองคำจึงมีการปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างไรก็ดี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคาร

กลางกลับมาเป็นผู้ซื้อทองคำสุทธิ ทำให้ความต้องการทองคำในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณทองคำในตลาดมีจำกัด นอกจากนี้ ปริมาณทองคำที่ธนาคารกลางเข้าซื้อเพิ่มก็

มีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับปริมาณจากนักลงทุนทั่วไป จึงกระทบกับปริมาณความต้องการทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ รวมไปถึงการที่ธนาคารกลางเข้าซื้อทองคำเพิ่ม ก็เปรียบ

เสมือนการเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีทองคำขึ้นไปอีก จึงส่งผลกระทบต่อราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้น

ประเด็นที่น่าสนใจคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือทองคำรายใหญ่อันดับ 6 ของโลก กลับมีการถือครองปริมาณทองคำคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 1.6% ของทุน

สำรองระหว่างประเทศเท่านั้น เมื่อพิจารณาว่า จีนเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูงที่สุดในโลก โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลล่าร์ จากแนว

โน้มที่ค่าเงินดอลล่าร์ ยังคงอ่อนค่าลงเรื่อยๆ จึงมีแนวโน้มที่จีน (รวมถึงธนาคารกลางอื่นๆทั่วโลก ที่มีการถือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในสกุลดอลล่าร์เป็นหลัก) จะมีการปรับ

เพิ่มการถือปริมาณทองคำขึ้น โดยครั้งล่าสุดที่ธนาคารกลางจีนได้เข้าซื้อทองคำ คือในปี 2552 ซึ่งหากจีนเข้าซื้อทองคำเพิ่มอีกเมื่อใด น่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อราคาทองคำ เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจของทั้งยุโรป และสหรัฐฯยังคงไม่มีเสถียรภาพ รวมถึงความต้องการทองคำของธนาคารกลางที่คาดว่าจะ

เพิ่มขึ้น โดยมีมุมมองของราคาทองคำในปลายปี 2554 - กลางปี 2555 อยู่ที่ประมาณ 1,800 - 2,000 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ โดยผู้ลงทุนสามารถทยอยเข้าลงทุนในกองทุน K-GOLD เพื่อให้

ได้รับประโยชน์จากการที่ราคาทองคำในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะยาวได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากในช่วง 1 - 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

และต่อเนื่องกว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ โดยไม่ได้มีการปรับฐานเลย จึงมีโอกาสปรับตัวลดลงและผันผวนได้มากในระยะสั้น

ที่มา : บลจ.กสิกรไทย
jackkth
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 22 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาท่านภาณุเราคืนมา
Xxx
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บอกได้อย่างเดียว น้ำท่วมจนเพี้ยน
่ฟา
 
ความคิดเห็นที่ 21 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาโจรไปปราบก่อการร้าย หรือจะให้ก่อการร้ายเหิมมากขึ้น เหมือนครั้งที่หัวหน้าโจรเคยเป็นใหญ่ในแผ่นดิน แต่ตอนนี้หัวหน้าโจรไม่อยู่ในประเทศแล้ว และกำลังประกาศอย่างชัดเจนว่าจะกลับมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้
ยุบ ศอ.บต.เถอะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไหว้ละหรือขอพระเจ้าของท่านคุ้มครองท่าน ที่คิดจะแก้แค้นแทนลูกหลานที่ถูกฆ่าที่รือแซะ ขอให้ท่านไปจัดการคนที่ทำพวกท่าน มันอยู่กรุงเทพหรือต่างปรเทศ(ใช้เครือข่ายท่านจัดการ) อย่ามาทำร้ายพี่น้อง สี่จังหวัดภาคใต้ที่ำมาหากินสุจริต รีบๆไปจัดการพวกมันได้เลย ขอพระเจ้าคุ้มครอง ตอนนี้พวกมันตั้งคนของมันมาจัดการพวกท่านแล้ว
sithichaik@yahoo.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมื่อไหร่มันจะไปรับหน้าที่ในภาคใต้ซะที....
ขบวนการ 3 จว.ภาคใจ้ รอต้อนรับอยู่.....
ข่าวมันออกมานานแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ปูบอก ทวีเอาอยู่รับรองไม่แตกใน แตกนอกไม่เป็นไร
ระเบิดแตก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แจกๆๆ จนเคยชิน ทั้งโจรใต้ และโจร ทั่วประเทศไทย กลายเป็นรัฐสวัสิดิกาแจกแหลก ต่อไปเมื่อไม่มีแจก มันจะหันมาแดรกหัว จนท. คนไทยจะไร้วินัย ไร้สำนึก เคยได้ต้องได้ จะเรียกร้องโวยวายวุ่นวายไม่จบ สำคัญ โจรใต้ยิ่งแจกยิ่งแข็งแรง จำใส่กะบาลไว้ อย่าบ้างมงายกับ วิธีใดวิธีหนึ่ง ต้องใช้ทุกวิธีตามตำรา
ทุกเม็ด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตำรวจ ทหารมีมากมาย แต่ไร้กลวิธี มีค่าแค่เป็นเป้าล่อกระสุน และ ลูกระเบิด มันจะสำเร็จได้ไง จับได้มากมาย สารภาพมากมาย แล้วไง ขยายผลห่วยแตก เพราะปอดแหก ไม่กล้าจริงจังเด็ดขาด เลี้ยงไข้ เล้ียงงูงูเห่า กลัวมันแพร่พันธ์ ทั้งที่ยิ่งเอาใจมันยิ่งแพร่และ ดักกัด กำจัดงูเห่าต้องเอาทุกวิธี ทั้งเล่ห์ ทั้งกล ทั้งมนต์ ทั้งคาถา แม้แต่ขอพรพระเจ้าให้ เรียกโจรใต้กลับไปอบรมในนรก ก้อต้องทำ
ทำทุกวิธีให้รู้ว่าพระเจ้าเอาจริง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตั้งทวีเป็น ผอ. สอบต. แล้วช่วยอะไรได้มัย วันก่อนตาย 7 เมื่อคืน ระเบิด 20 จุด แย่งนี้มันต้องปลด ผอ.ศอบต. จริงมั้ย เพราะแค่มีบ่อยแต่จับไม้ได้ปลด ผบ.ตร.!
khondee
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ช่วยเก็บไว้ที่ปักใต้ เลยแล้วกัน โจรจะได้เลิกทำกับชาวบ้าน หันมาเล่นทวีแทน ประชาชนก็จะได้นอนตาหลับซักที
wongphakdee@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ล่าสุดวานนี้ฉลองตำแหน่งไปแล้ว 18 ลูก
เดโช
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันมี งป.งมากมายมหาศาล ใน ศอ.บต. เลยต้องเอาคนของเขามาคุม เรื่องผลงานนั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่ง
south
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณทวีช่วยพาแม่หรือครอบครัวมาอยู่เป็นเพื่อนกลับพวกเรา ๓ จังหวัดด้วยอย่ามาแบบพอศูกร์กลับกรุงเทพ
และวันนี้วัลลภเขาตอนรับคุณแทนคนยะลาโดยการระเบิด๑๐กว่าจุด
jintanacha@hotmail.co.th
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ก็มันเป็นกิ๊ก นังปูไม่ใช่เหรอ ก็ต้องอุ้มสมกันเป็นธรรมดา
B
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อ๋อ คนนี้นี่เองที่เอาอยู่ แล้วที่อยู่ที่บ้านก็สร้างภาพนะซิ นอกจากแตหลอแล้ว ยังหลัวผายอีกด้วย
อีหลัวผาย
 
ความคิดเห็นที่ 9 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ชื่อกับนามสกุลเต็มๆคือ ทวีแดง สาปส่ง
คุณากร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาน่า มาอยู่ใต้ ก็มาแวะเที่ยว
ปัตตนี ยะลา นราธิวาส แล้วกัน
จะมีคนพาเที่ยวเอง
ญาติกรือแซะ100ศพ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทวี อุ้มแตง
ปูม้าคันหู
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ได้ยินคํานี้แล้วอยากอัวก
บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ
บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ
บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ
อีจาดหมา อีนํ้าแตกเติมหน้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 +16 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เพราะว่าทวี สอดส่องปู แล้วเอาอยู่ น้ำก็แตก เป็นการบูรฯการ และระบบเพื่อไทย แม้วสั่งปูทำ น้ำท่วม แม้วมุดใต้กระโปรง
แม้วสั่ง ปูทำ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตอนนี้ก็ยังเอาอยู่ใช่ไหม
ค้าาาาา
 
ความคิดเห็นที่ 4 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผัวข้าใครอย่าแตะ ...
หมอเหวง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผูอีปัว
คนนี้แหละ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผัวขา
เบื่อ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เพราะไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ ดูอย่าง นายตำรวจที่ชีื่อ ธวัชชัย จำนามสกุลไม่ได้ เคยเป็นผบช ภาค9 ที่บอกว่ามีแค่โจรกระจอดเท่านั้นในสี่จังหวัดภาคใต้ หลังจากนั้น ทักษิณก็สั่งยุบ ศอบต ทันที ก็เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายขึ้นทันที ระเบิดเป็นรายวัน นายตำรวจคนนี้ก็ได้ดี แต่ไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองกระทำ ส่วนคนนี้เป็นขวัญใจ นายกฯ เพราะแก่เก่งในการสอดส่าย นายกฯ ชอบ ก็คงจะไปรายงานว่ามีแต่โจรกระจอกเหมือนกัน สรุป ทหารตาย ตำรวจชั้นผู้น้อยตาย แต่นายตำรวจนอนอยู่กรุงเทพสบาย นายทหารก็ทำงานไป ตำรวจก็หลบอยู่ในรู
ชาวบ้าน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หลบอยู่ใน รูปู
ทวี สอดร่อง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต่อได้แหล่มครับ
คนหาดใหญ่
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ท่าน ภาณุ เป็นคนพื้นที่ ที่เข้าใจปัญหาภาคใต้ดีคนหนึ่ง แต่โชคไม่ดี ที่ไม่ใช่คนที่สนับสนุบพรรค เพื่อไทย เท่านั้น แต่คนที่มาใหม่ ไม่ใช่ไม่เข้าใจ พิ้นที่ คงไม่รู้ปัญหาเลยก็ว่าครับ
jjj
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014