หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภูมิภาค | ภาคเหนือ
 

“สมเกียรติ” ชี้ปฏิรูปการเมืองควรค่อยเป็นค่อยไป ชี้สื่อไทยเข้ายุค “ไร้ระเบียบ”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 ธันวาคม 2556 19:17 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
“สมเกียรติ” ชี้ปฏิรูปการเมืองควรค่อยเป็นค่อยไป ชี้สื่อไทยเข้ายุค “ไร้ระเบียบ”

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - สื่อสารมวลชน มช.จัดเวทีเสวนาปฏิรูปการเมืองกับบทบาทสื่อมวลชนที่เชียงใหม่ “ธาม เชื้อสถาปนศิริ” แนะสื่อต้องไม่เอนเอียง-เสนอข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน ด้าน “สดศรี เผ่าอินจันทร์” ชี้สื่อต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เพิกเฉยแล้วอ้างความเป็นกลาง ส่วน “สมเกียรติ อ่อนวิมล” ชี้ปฏิรูปประชาธิปไตยค่อยๆ เป็นไปให้ทุกคนเห็นพ้องในข้อเท็จจริง ระบุสื่อไทยเข้าสู่ยุคไร้ระเบียบใครอยากทำอะไรก็ทำ
       
       วันนี้ (19 ธ.ค.) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเสวนาวิชาการ ชุดมองสื่อ มองสังคม เรื่อง ปฏิรูปการเมืองไทย : บทบาทสื่อมวลชน ควรเลือกข้าง ส่องทาง หรือวางเฉย” ขึ้น ณ ห้อง MCB 2301 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด รองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ อนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ร่วมในการเสวนา
       
       ดร.ณรงค์กล่าวว่า ที่มาของปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวเป็นผลมาจากการแย่งชิงอำนาจ และความพยายามที่จะจรรโลงอำนาจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มของตน โดยไม่ได้คำนึงถึงการใช้อำนาจเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศอย่างแท้จริง ขณะที่ในมุมมองของภาคเอกชนเป็นห่วงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
       
       อีกทั้งยังกลัวว่า ความขัดแย้งดังกล่าวจะลุกลามจนเกิดความรุนแรงซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศ จึงอยากให้ทุกฝ่ายพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะหรือการใช้ความรุนแรงมากกว่า ซึ่งในส่วนนี้เห็นว่าสื่อมวลชนจะมีบทบาทสำคัญ ทั้งในการนำเสนอปัญหาความขัดแย้งและการมีส่วนในการพยายามยับยั้งความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น
       
       ขณะที่นายธามกล่าวว่า ปัญหาของสื่อในบริบทความขัดแย้งทางการเมืองนั้นมีหลายประการ เช่น จริยธรรมของสื่อ บริบทต่างๆ การครอบงำ การเกิดขึ้นของสื่อสังคมอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลายๆ อย่างที่ซ้อนทับกันอยู่และทำให้สื่อในปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูป
       
       ส่วนเรื่องของความเป็นกลางและการเลือกข้างนั้นเป็นสิ่งที่นิยามได้ยากเพราะขึ้นอยู่กับมุมมองและการบอกเล่า อย่างไรก็ตาม สิ่ีงที่ตนเห็นว่าสื่อควรจะยึดถือประกอบด้วย ความเป็นกลาง ต้องอยู่ระหว่างความขัดแย้งโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การเลือกข้าง ต้องเลือกการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด และจุดยืน ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ หรือเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยตาตนเอง แล้วรายงานอย่างตรงไปตรงมา
       
       ด้านรองศาสตราจารย์สดศรีระบุว่า สิ่งที่ผลักดันให้ประชาชนจำนวนมากออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นเพราะรับไม่ได้กับการทุจริตคอร์รัปชันและความพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตน ซึ่งผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่กลุ่ม กปปส.ทำทุกอย่าง เช่นการไปกดดันสื่อก็เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
       
       แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตั้งคำถามย้อนกลับไปที่สื่อด้วยว่า ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่ เช่นเดียวกับในปัจจุบันที่สื่อมีพื้นที่ในการนำเสนอความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองไม่มากนัก ทั้งที่มีอิสระและความสามารถที่จะนำเสนอประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบด้านและหลากหลาย
       
       แต่สื่อบางส่วนกลับเลือกที่จะอยู่เฉยๆ และไม่แตะต้องประเด็นเหล่านี้ ซึ่งเป็นเสมือนการเลือกเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วพยายามอ้างว่าเป็นการกลาง แต่สิ่งที่สื่อควรคำนึงถึงมากกว่าความเป็นกลางนั้นคือความเป็นธรรมและนำเสนอสิ่งที่ถูกต้องต่อสังคม หรืออย่างน้อยก็ควรพยายามที่จะนำเสนอให้ครบถ้วนรอบด้าน ไม่ใช่การเพิกเฉยหรือละเลยแล้วอ้างว่าตนเองเป็นกลาง ซึ่งหากสื่อคิดเช่นนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูป เช่นเดียวกับการเมืองที่ควรจะมีการปฏิรูปเช่นกัน
       
       ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติกล่าวว่า ประชาธิปไตยของไทยยังวนอยู่ในระหว่างการพัฒนา ยังเป็นประชาธิปไตยที่อายุไม่มาก ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่าการค่อยๆ ปรับตัวไปอย่างช้าๆ พยายามสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่จะต้องมีจุดร่วมในเรื่องของความถูกต้องและความจริงที่เห็นพ้องต้องกัน ดีกว่าที่จะพยายามเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคิดว่าจะจบลงได้อย่างรวดเร็ว แต่ในภายหลังกลับพบว่าปัญหายังไม่จบ
       
       ส่วนภาวะของสื่อในปัจจุบันเป็นช่วงของการตกอยู่ในภาวะไร้ระเบียบ ทั้งจากการมีสื่อที่หลากหลายรูปแบบและมีคนจากหลายสาขาอาชีพเข้ามาทำงานด้านสื่อจนนำไปสู่ภาวะที่ใครอยากทำอะไรก็ทำและไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งการจะคาดหวังว่าสื่อจะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ กันทุกฝ่ายนั้นอาจจะทำได้ยาก แต่สิ่งที่อาจจะช่วยได้คือปลูกฝังให้คนที่ศึกษาด้านสื่อสารมวลชนมีความคิดเรื่องจริยธรรมในอาชีพ และส่งคนเหล่านี้เข้าสู่วงการสื่อเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ข่าวล่าสุด ในหมวด
การท่าเรือฯ หอบเสื้อกันหนาว-ทำสนามเปตอง ช่วยเด็กปางมะผ้า
คนพิจิตรนัดรวมพล “ต้านระบอบแม้ว-ไล่ปู” ครั้งใหญ่เย็นนี้
อดีตผู้ว่าฯ นำทีมตั้ง กปปส.เชียงราย นัดพร้อมเข้ากรุง 22 ธ.ค.
“สมเกียรติ” ชี้ปฏิรูปการเมืองควรค่อยเป็นค่อยไป ชี้สื่อไทยเข้ายุค “ไร้ระเบียบ”
ผู้ว่าฯ กำแพงเพชรนำทีมเยี่ยมครู-นร. เหยื่ออุบัติเหตุรถบัสชนรถพ่วง
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 7 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 1 +9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ระหว่างความดีกับความชั่ว เลือกข้างได้แน่นอน
ยืนยัน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โลกสวย เเละ เป็นกลาง คือหลุมหลบภัยของ พวกขี้ขลาด เเละ คนไม่ดีที่จนตรอก
น่าสมเพช นะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อาจจะเป็นสื่อที่ดี แต่อย่าเป็นอาจารย์สอนคนอีกเลยครัย
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โลกสวย เเละ เป็นกลาง คือหลุมหลบภัยของ พวกขี้ขลาด เเละ คนไม่ดีที่จนตรอก
น่าสมเพช นะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โคม่า
แล้วรักษาเพื่ออะไร ขี้ข้าทักษิณ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เลิกเห่าหอนได้แล้วไอ้หัวหยิกสมองฝ่อ
มือไม่พายเอาเท้ารานำ้
peter
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสวนาห่วยแตกวิเคราะห์ข้างข้างคูคูไม่กล้าพพูดให้ตรงกับต้นเหตุแห่งปัญหาคนวิเคราะห์ต่างก็เป็นแค่สื่อสารมวลตม(ขี้). โดยเฉพาะนายสมเกียรติ
สวนโดม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมเกียด ออ่นวิมล ถุยยยยยส์
ค่อยเป็นค่อยไปเหรอ ประเทศอาการโคม่าแล้ว
ไอ้คนไร้ราคา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ระหว่างความดีกับความชั่ว เลือกข้างได้แน่นอน
ยืนยัน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013