หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภูมิภาค | ภาคเหนือ
 

กลุ่มทุนเมินตั้งนิคม “ทุ่งสามหมอน” ชายแดนเชียงของ บอกแพง-เล็งใช้ที่สาธารณะแทน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
21 กรกฎาคม 2558 16:28 น. (แก้ไขล่าสุด 21 กรกฎาคม 2558 16:41 น.)
กลุ่มทุนเมินตั้งนิคม “ทุ่งสามหมอน” ชายแดนเชียงของ บอกแพง-เล็งใช้ที่สาธารณะแทน
        เชียงราย - กลุ่มบริษัทเมืองเงินเมินตั้งเขตอุตสาหกรรมเชียงของ พื้นที่ “ทุ่งสามหมอน” ตามที่ กนอ.เล็งไว้ บอกต้นทุนสูง จ้องลงทุนที่สาธารณะ นสล. ป่าเสื่อมโทรม เขต ส.ป.ก. ที่จังหวัดชงให้รัฐบาลพิจารณาแทน
       
       วันนี้ (21 ก.ค.) นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) จ.เชียงราย เดือน ก.ค. 58 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งที่ประชุมยังคงให้ความสำคัญต่อการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ 3 อำเภอชายแดน คือ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ที่ได้เสนอต่อรัฐบาลแล้ว
       
       โดยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการคัดเลือกที่ดินเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อที่ประชุมว่า อยู่ใน อ.แม่สาย 3 แปลง เนื้อที่ 1,646 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา โดยเป็นเขตราชพัสดุทั้งหมด อ.เชียงแสน 3 แปลง แต่เป็นที่ดินปฏิรูปเพื่อการเกษตร 1 แปลง เนื้อที่ 3,363 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา พื้นที่หนังสือสำคัญของหลวง 1 แปลง เนื้อที่ 984 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา และที่สาธารณประโยชน์ 1 แปลง เนื้อที่ 200 ไร่
       
       ส่วน อ.เชียงของ เป็นที่ป่าเสื่อมโทรม 1 แปลง เนื้อที่ 200 ไร่ พื้นที่ปฏิรูปเพื่อการเกษตร 1 แปลง เนื้อที่ 88 ไร่ พื้นที่หนังสือสำคัญของหลวง 2 แปลง เนื้อที่ 710 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา และที่สาธารณประโยชน์ 2 แปลง เนื้อที่ 3,391 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา
       
       พล.ท.พงษ์เอก อภิรักษ์โยธิน กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองเงิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อพัฒนาเขตอุตสาหกรรม อ.เชียงของ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากบริษัทร่วมกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาพื้นที่ 8 แห่งแล้ว ทางบริษัทได้คัดเลือกพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาเอาไว้ 2 แห่ง
       
       ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่เสนอให้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือ ที่สาธารณประโยชน์บ้านทุ่งงิ้ว ม.2 ต.สถาน อ.เชียงของ เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ พื้นที่แรกทางบริษัทวางแผนจะพัฒนาให้เป็นเขตบริการ และการขนส่ง อาจเป็นลักษณะของโกดัง สถานที่เปลี่ยนถ่ายสินค้า ส่วนจุดที่ 2 จะเป็นนิคมอุตสาหกรรม ที่กำหนดให้ประกอบการได้เบื้องต้น คือ ประเภทพลังงาน การจัดการขยะ ที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์บุญเรือง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ เนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่กำหนดให้ประกอบการได้เบื้องต้นคือประเภทพลังงาน การจัดการขยะ
       
       อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยกเลิกแผนพัฒนาพื้นที่ทุ่งสามหมอน เขต ต.ศรีดอนชัย และ ต.สถาน บนเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ ซึ่งทาง กนอ.ได้กำหนดให้เป็นเขตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม อ.เชียงของ เพราะมีต้นทุนที่สูงมาก โดยเฉพาะเรื่องราคาที่ดิน ขณะที่สิทธิประโยชน์ของ กนอ.กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่เป็นกฎหมายคนละฉบับก็เท่าๆ กัน ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการเสนอขอใช้ประโยชน์ไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะเวลาก็คงไม่ยาวนาน เพราะเป็นไปตามแผนจัดตั้งเขตในระยะที่ 2
       
       รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันที่ดิน อ.เชียงของมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และบริเวณใกล้สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แม่น้ำโขงแห่งที่ 4 มีราคาสูงถึงไร่ละตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนพื้นที่บริเวณทุ่งสามหมอน หลังจาก กนอ.กำหนดให้เป็นเขตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ก็มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีราคาตั้งแต่ไร่ละ 900,000 บาท จนถึงกว่า 3 ล้านบาทแล้ว
       
       ด้านนายสงวน ซ้อนกลิ่นสกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีกลุ่มทุนเข้าไปลงทุนใน อ.เชียงของมากขึ้น ล่าสุดเครือปูนซิเมนต์ไทยจะส่งสินค้าไปยังประเทศจีนผ่านสะพานแม่น้ำโขง-ถนนอาร์สามเอ-สปป.ลาว-ไปยังเมืองคุนหมิง จีนตอนใต้ ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้ยังมีเอกชนหลายรายเข้าไปลงทุน เช่น โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เครือโรงพยาบาลเเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เชียงราย โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน เชียงของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ขนาด 140 ห้อง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ต้นปี 2559 จึงทำให้ที่ดินมีราคาพุ่งสูงขึ้นดังกล่าว

กลุ่มทุนเมินตั้งนิคม “ทุ่งสามหมอน” ชายแดนเชียงของ บอกแพง-เล็งใช้ที่สาธารณะแทน
พล.ท.พงษ์เอก อภิรักษ์โยธิน กรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองเงิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
       

กลุ่มทุนเมินตั้งนิคม “ทุ่งสามหมอน” ชายแดนเชียงของ บอกแพง-เล็งใช้ที่สาธารณะแทน
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
คุณตาวัย 75 สุดยอดใจบุญ เลี้ยงดูสุนัขพิการเหมือนลูก เข็นรถพาเดินเที่ยวเชิงดอยสุเทพเช้าเย็น
กลุ่มทุนเมินตั้งนิคม “ทุ่งสามหมอน” ชายแดนเชียงของ บอกแพง-เล็งใช้ที่สาธารณะแทน
เสนอแนวคิดเก็บค่าน้ำใช้การเกษตรกระตุ้นประหยัด-เกิดประโยชน์สูงสุดนำเงินตั้งกองทุนพัฒนาเกษตรกร
เกษตรกรในเขต ชป.เชียงใหม่เพาะปลูกได้ไม่ถึง 30% เขื่อนแม่กวงยังไม่พ้นวิกฤต
กระหน่ำแชร์! คลิป 2 ทหารไทยรุมจับชาวพม่าค้ายาคาตลาดริมเมย ก่อนโดดรั้วหนีข้ามฝั่ง (ชมคลิป)
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015