“ลำตะคอง” วิกฤต! ผวาน้ำหมดเขื่อน ส่งทหารคุม-แจ้งประปา 5 อำเภอปรับแผนยื้อให้ถึงฤดูฝน

โดย MGR Online   
23 กุมภาพันธ์ 2559 16:05 น. (แก้ไขล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2559 16:24 น.)
“ลำตะคอง” วิกฤต! ผวาน้ำหมดเขื่อน ส่งทหารคุม-แจ้งประปา 5 อำเภอปรับแผนยื้อให้ถึงฤดูฝน
เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีน้ำที่ใช้การได้ 84.4 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 28.93 % ของความจุ 314 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกันกว่า 40 ล้าน ลบ.วันนี้ ( 23 ก.พ.)
        ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- “ลำตะคอง” สายเลือดใหญ่เลี้ยงโคราชวิกฤต หวั่นน้ำหมดเขื่อน เผยน้อยกว่าปีที่แล้วถึง 40 ล้าน ลบ.ม. ออกประกาศแจ้งเตือนประปาทุกแห่งใน 5 อำเภอ ปรับแผนใช้น้ำให้ประหยัด ซ่อมท่อรั่ว ยืดอายุน้ำที่เหลือน้อยให้ได้ยาวนานที่สุดจนถึงฤดูฝน พร้อมขอทหารร่วมเดินตามน้ำป้องกันศึกแย่งชิงน้ำ ส่วน “เขื่อนลำแชะ” แหล่งน้ำประปานครโคราชอีกแห่ง เหลือแค่ 28% ขณะอ่างลำเชียงไกร-หนองกก แห้งขอด
       
       วันนี้ (23 ก.พ.) สำนักงานชลประทานจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางของจังหวัดนครราชสีมา ว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ใหญ่ 5 โครางการ ล่าสุดปริมาณน้ำกักเก็บลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 350.76 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือ คิดเป็นร้อยละ 37.39 ของความจุ รวม 938 ล้าน ลบ.ม.
       
       ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำที่ใช้การได้รวม 84.4 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 28.93% ของความจุกักเก็บ 314 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกันกว่า 40 ล้าน ลบ.ม. โดยช่วงนี้ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่าง ทางเขื่อนระบายน้ำวันละประมาณ 3.45 แสนล้าน ลบ.ม.
       
       ส่วนอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำใช้การได้ 69.5 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64.23 ของความจุที่ระดับกักเก็บ 110 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แห่งเดียวที่มีปริมาณน้ำเหลือมากที่สุด
       
       อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำใช้การได้ 77 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28.74 ของความจุที่ระดับกักเก็บ 275 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบอีกแห่งของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาที่นำน้ำมาใช้ตามคำสั่งของศาลปกครอง ล่าสุดปริมาณน้ำเหลือน้อยเช่นกัน ซึ่งจะสิ้นสุดข้อตกลงให้ใช้น้ำวันละ 30,000 คิว ตามมติที่ประชุมของ JMC ลำแชะในเดือน พ.ค.นี้
       
       อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำใช้การได้ 36 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27 ของความจุกักเก็บที่ระดับกักเก็บ 141 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง มีปริมาณน้ำใช้การได้ 44 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุที่ระดับกักเก็บ 98 ล้าน ลบ.ม.
       
       สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จ.นครราชสีมา จำนวน 22 โครงการ มีปริมาณน้ำคงเหลือรวม 88 ล้าน ลบ.ม. จากความจุรวม 229 ล้าน ลบ.ม. โดยอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง อ.โนนไทย และอ่างเก็บน้ำหนองกก อ.พระทองคำ แห้งขอดไม่สามารถวัดระดับน้ำได้
       
       นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้บริหารการประปาที่ใช้น้ำจากเขื่อนลำตะคอง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนกว่า 100 ราย ทั้งนี้เนื่องจากขณะนี้ทางเขื่อนลำตะคอง มีน้ำคงเหลือน้อยและมีแนวโน้มปริมาณน้ำลดลงตลอดเวลา
       
       อีกทั้งขณะนี้เป็นช่วงฤดูแล้งไม่มีฝนตก ไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อน แต่จำเป็นต้องปล่อยน้ำออกจากเขื่อนทุกวันวันละ ประมาณ 350,000-450,000 ลบ.ม. เพื่อช่วยเหลือการประปาและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.สีคิ้ว, สูงเนิน, ขามทะเลสอ, เมืองนครราชสีมา และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา หากปีนี้มีภาวะแห้งแล้วยาวนานหรือไม่มีพายุพัดผ่านหรือไม่มีร่องมรสุมพาดผ่าน อาจเกิดปัญหาวิกฤตน้ำหมดเขื่อนได้
       
       ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือการประปาทุกแห่งที่ใช้น้ำจากเขื่อนลำตะคอง โปรดดำเนินการวางมาตรการจ่ายน้ำด้วยความประหยัด ซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำที่ชำรุดอย่าให้มีน้ำรั่วไหล และขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อช่วยกันรักษาน้ำที่เหลืออยู่ในเขื่อนลำตะคองให้มีเพียงพอใช้งานได้จนถึงฤดูฝนของปี 2559
       
       โดยขณะนี้ทางเขื่อนลำตะคอง ด้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 21 (มทบ.21) กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) เดินตามน้ำตลอดลำน้ำลำตะคอง ตั้งแต่ท้ายเขื่อนจนถึงปลายน้ำทุกวันเพื่อไม่ให้มีปัญหาการแย่งชิงน้ำเกิดขึ้น

“ลำตะคอง” วิกฤต! ผวาน้ำหมดเขื่อน ส่งทหารคุม-แจ้งประปา 5 อำเภอปรับแผนยื้อให้ถึงฤดูฝน
       

“ลำตะคอง” วิกฤต! ผวาน้ำหมดเขื่อน ส่งทหารคุม-แจ้งประปา 5 อำเภอปรับแผนยื้อให้ถึงฤดูฝน
เขื่อนลำตะคอง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมทหาร เดินตามน้ำลำตะคองตลอดสายทุกวันเพื่อไม่ให้มีปัญหาการแย่งน้ำเกิดขึ้น
       

“ลำตะคอง” วิกฤต! ผวาน้ำหมดเขื่อน ส่งทหารคุม-แจ้งประปา 5 อำเภอปรับแผนยื้อให้ถึงฤดูฝน
       

“ลำตะคอง” วิกฤต! ผวาน้ำหมดเขื่อน ส่งทหารคุม-แจ้งประปา 5 อำเภอปรับแผนยื้อให้ถึงฤดูฝน
       

“ลำตะคอง” วิกฤต! ผวาน้ำหมดเขื่อน ส่งทหารคุม-แจ้งประปา 5 อำเภอปรับแผนยื้อให้ถึงฤดูฝน
สภาพลำตะคอง ตื้นเขินเกือบตลอดสาย
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016