น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)

โดย MGR Online   
17 มิถุนายน 2560 07:47 น. (แก้ไขล่าสุด 18 มิถุนายน 2560 13:15 น.)
สุโขทัย - สุดยอดของจริง เกษตรกรต้นแบบสุโขทัย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้จนตื่นมาไม่ต้องเสียตังค์ แต่กลับได้เงินเข้ากระเป๋าไม่พอ เปลี่ยนเรือกสวนไร่นาเป็นห้างสรรพสินค้า ให้คนซื้อเดินเก็บไข่ ผักสด จับปลาเอง
       
       

       
       นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และนายมานพ คำจั่นป้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก ได้เข้าเยี่ยมชมดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ที่บ้านเลขที่ 65 หมู่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ของ จ.ส.ท.สุทิน ทองเอ็ม หรือจ่าก้อง อายุ 39 ปี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2560 เมื่อเร็วๆ นี้
       
       ซึ่งพบว่า จ.ส.ท.สุทิน หรือจ่าก้อง ได้จัดสรรที่ดินของตัวเองที่มีอยู่ประมาณเกือบ 30 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 2 ไร่ ทำนาข้าว 20 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นสวนผสม ปลูกผักสวนครัว ผลไม้ต่างๆ ไผ่ ขุดบ่อเลี้ยงกบ หอยขม ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาบึก ปลาแรด ปลาสวาย ปลานิล ปลาทับทิม ปลาคาร์ฟ สระบัว ผักบุ้ง
       
       นอกจากนี้ ยังเลี้ยงห่าน นกกระทา ไก่ไข่ ไก่พันธุ์สวยงาม เช่น ไก่ญี่ปุ่น ไก่มินิโคชิน ไก่ซิลกี้ ไก่อียิปฟายูมิ ไก่เหลืองหางขาว ไก่บาร์มา ไก่โปแลนด์ ไก่ดำมองโกเลีย ไก่ไข่เล็กฮอนขาวหงอนจักร และไก่ไข่บาร์พลีมัทล็อก รวมทั้งเลี้ยงปูนาในวงบ่อ กิ้งกือ ไส้เดือนไว้ผลิตปุ๋ย และเลี้ยงมดแดงบนต้นมะม่วง อีกด้วย
       
       “จ่าก้อง” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ชาวสุโขทัย เปิดเผยว่า ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในชีวิต เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในปัจจุบัน ด้วยการ “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” เพื่อลดความเสี่ยง และอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร ตื่นมาไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายนอกบ้าน แต่กลับกันทำให้เรามีรายได้ทุกวัน จากผลผลิตที่ปลูก และเลี้ยงไว้ ทั้งผักสดปลอดสารพิษ กบ ปลา ไข่ไก่
       
       จ่าก้อง บอกว่า ชาวบ้านสามารถมาเดินเก็บ หรือจับขึ้นมาชั่งกิโลเองได้เลย นี่คือแนวคิดใหม่ในการจำหน่ายสินค้า เราต้องเปลี่ยนเรือกสวนไร่นาให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้า เพื่อให้คนมาเดินซื้อหาได้เอง เกษตรกรจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเก็บ และเสียเวลาในการนำผลผลิตออกไปขาย
       
       “ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรมซ้ำๆ ซากๆ หันมาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ผมเชื่อว่าเกษตรกรไทยจะต้องมั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีไม่น้อยหน้ากว่าอาชีพอื่นๆ เพราะเราได้อยู่กับครอบครัว ไม่ต้องจากถิ่นฐานไปทำงานที่อื่น ได้ดูแลคนที่เรารัก ได้กินได้ใช้ของดีมีคุณภาพ ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ได้อยู่กับธรรมชาติ และบรรยากาศที่ดี ได้พักผ่อนตามที่เราต้องการ ได้มิตรภาพที่แท้จริง และไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร”
       
       ทั้งนี้ “จ่าก้อง” ได้นำหลักคิดดังกล่าวมาทำให้เกษตรกรเห็นเป็นตัวอย่าง โดยเริ่มลงมือทำทันที ไม่ต้องรอใครมาช่วย ไม่รองบประมาณ ไม่กังวลว่าสินค้าจะล้นตลาด ไม่คิดร่ำรวยจากการทำเกษตรผสมผสาน ด้วยการใช้หลัก 3 ต. คือ “ต้นทุน” มีน้อยทำน้อย ไม่ต้องรอใครสนับสนุน “ตลาด” สินค้าที่เราทำศึกษาแนวทางความน่าจะเป็นของตลาด และ “แตกต่าง” ของที่เราผลิตออกมาจะต้องสร้างความแตกต่างจากท้องตลาดที่มีอยู่
       
       และนอกจาก “จ่าก้อง” จะลงมือทำจนประสบความสำเร็จ เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้ว ปัจจุบันก็ยังได้แบ่งปันพื้นที่บ่อเลี้ยงกบให้เกษตรกรในหมู่บ้านเดียวกันเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ โดย “จ่าก้อง” จะคอยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำ และช่วยหาตลาดรับซื้อให้ด้วย
       
       นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า เกษตรกรสุโขทัย ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้มีความเสี่ยงในหลายด้าน ทั้งราคาตกต่ำ โรคระบาด และภัยธรรมชาติ ทางเกษตรจังหวัดจึงได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีอยู่หลายโครงการเข้ามาส่งเสริมให้มีการปลูกพืชหลากหลายแบบผสมผสาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยง แล้วยังมีรายได้เพิ่มด้วย ขณะที่บ้านของจ่าก้อง ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นบ้านต้นแบบ เกษตรกรก็สามารถมาศึกษาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อตัวเองได้
       
       นายมานพ คำจั่นป้อ นายก อบต.ป่าแฝก กล่าวว่า อบต.ป่าแฝก ได้สนับสนุนให้บ้านของจ่าก้อง เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มาศึกษาดูงาน และจะมีการต่อยอดโครงการจากศูนย์เรียนรู้บ้านจ่าก้อง ไปยังพื้นที่ทุ่งกระพังยาง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 70 กว่าไร่ โดยจะจัดสรรให้เกษตรกรตำบลป่าแฝก เข้ามาปลูกผักปลอดสารพิษ และรวมกลุ่มกันขาย พร้อมแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอนาคตอีกด้วย


     
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
     
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
     
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
     
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
     
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
     
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
     
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
     
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
     
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
น่าทึ่ง “จ่าก้อง หนุ่มสุโขทัย” เปลี่ยนไร่นาเป็นห้างฯ คนชอปชั่งเอง(ชมคลิป)
     
จำนวนคนโหวต 12 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017