ชาวบ้านดอนแก้วโวยค่ายมือถือยักษ์ลักไก่ผุดตั้งเสาสัญญาณในสำนักสงฆ์ติดชุมชน หวั่นผลกระทบสุขภาพ(ชมคลิป)

โดย MGR Online   
29 มิถุนายน 2560 10:21 น. (แก้ไขล่าสุด 29 มิถุนายน 2560 12:40 น.)
ชาวบ้านดอนแก้วโวยค่ายมือถือยักษ์ลักไก่ผุดตั้งเสาสัญญาณในสำนักสงฆ์ติดชุมชน หวั่นผลกระทบสุขภาพ(ชมคลิป)
        ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - ชาวบ้านตำบลดอนแก้วโวยผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือค่ายยักษ์ใหญ่ผุดเสาส่งสัญญาณกลางสำนักสงฆ์ติดชุมชน หวั่นไม่ปลอดภัยและก่อผลกระทบโดยเฉพาะด้านสุขภาพ พร้อมเชื่อว่าอาจจะมีการดำเนินการผิดขั้นตอนหลักเกณฑ์ของ กสทช.ด้วย โดยที่ผ่านมายื่นหนังสือร้องเรียนคัดค้านส่งตรงถึงบริษัทแล้วแต่ยังนิ่งเฉย ขณะที่ปลัด อบต.เผยเบื้องต้นเตรียมสั่งชะลอก่อสร้าง จนกว่าจะชี้แจงทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้เป็นที่พอใจทุกฝ่าย
       
       

       
       รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ขณะนี้ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านสันเหมือง และหมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เกิดประเด็นถกเถียงกันกรณีที่กำลังมีการก่อสร้างและติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือของดีแทค ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทย ในพื้นที่ของสำนักสงฆ์สันเหมืองประชาราม หมู่ที่ 7 บ้านสันเหมือง ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับหมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น
       
       โดยในส่วนของชาวบ้านหมู่ที่ 7 ยินยอมให้มีการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าทางสำนักสงฆ์จะได้รับเงินค่าเช่าเพื่อนำไปใช้จ่ายทำประโยชน์ ขณะที่ชาวบ้านหมู่ที่ 10 คัดค้านเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบและความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือดังกล่าว รวมทั้งเห็นว่าทางบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายนี้อาจจะมีการดำเนินการผิดขั้นตอนกฎหมายด้วย และได้มีการร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว
       
       ทั้งนี้ หม่อมหลวง อนิวรรต สุขสวัสดิ์ ตัวแทนชาวบ้านผู้อยู่อาศัยในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า แม้ว่าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือดังกล่าวจะมีการติดตั้งในพื้นที่ของสำนักสงฆ์สันเหมืองประชาราม ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านสันเหมือง อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งที่ตั้งของเสาจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัยของผู้คนในหมู่ที่ 10 มากกว่า ทว่า ในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการดำเนินการทางบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือกลับไม่เคยมีการจัดการรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในหมู่ที่ 10 แต่อย่างใด
       
       ขณะที่การจัดรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านหมู่ที่ 7 ก็มีเพียงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์จากค่าเช่าที่ทางสำนักสงฆ์จะได้รับเท่านั้น แต่ไม่เคยมีการให้ความรู้หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเสาส่งสัญญาณเลย ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศของ กสทช. ในเรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคม ที่กำหนดว่าจะต้องทำก่อนการขออนุญาตติดตั้งเสาส่งสัญญาณ
       
       โดยที่ผ่านมาทางชาวบ้านหมู่ที่ 10 ได้มีการรวมตัวกันและร่วมลงชื่อทำหนังสือคัดค้านถึงผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายนี้แล้ว แต่ไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ ขณะเดียวกันยังได้ทำหนังสือร้องเรียนถึง กสทช.เพื่อคัดค้านการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือด้วย ซึ่งล่าสุดทาง กสทช.มีหนังสือลงวันที่ 14 มิ.ย. 60 แจ้งว่ารับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว พร้อมแจ้งให้ทางบริษัททำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนแล้ว
       
       นอกจากนี้ ตัวแทนชาวบ้านผู้อยู่อาศัยในพื้นที่หมู่ที่ 10 บอกว่า มีการทำหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ที่ทางบริษัทยื่นขออนุญาตก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ทางบริษัทชะลอการก่อสร้าง และให้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับความหวั่นเกรงผลกระทบโดยเฉพาะด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากเสาส่งสัญญาณดังกล่าว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตอบสนองใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเบื้องต้นทางชาวบ้านหมู่ที่ 10 ยืนยันว่าขอคัดค้านการก่อสร้างติดตั้งเสาส่งสัญญาณนี้จนถึงที่สุด
       
       ด้านนางอุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทาง อบต.ดอนแก้วได้รับทราบกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว โดยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ที่ 10 และได้มีการทำหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทราบแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นทาง อบต.ดอนแก้วจะมีการสั่งให้ชะลอการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือดังกล่าวไว้ จนกว่าทางบริษัทจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย รวมทั้งอาจจะขอให้ทางบริษัทพิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะย้ายจุดติดตั้งออกไปให้ห่างจากชุมชนเพื่อลดความขัดแย้ง

ชาวบ้านดอนแก้วโวยค่ายมือถือยักษ์ลักไก่ผุดตั้งเสาสัญญาณในสำนักสงฆ์ติดชุมชน หวั่นผลกระทบสุขภาพ(ชมคลิป)
       

ชาวบ้านดอนแก้วโวยค่ายมือถือยักษ์ลักไก่ผุดตั้งเสาสัญญาณในสำนักสงฆ์ติดชุมชน หวั่นผลกระทบสุขภาพ(ชมคลิป)
       

ชาวบ้านดอนแก้วโวยค่ายมือถือยักษ์ลักไก่ผุดตั้งเสาสัญญาณในสำนักสงฆ์ติดชุมชน หวั่นผลกระทบสุขภาพ(ชมคลิป)
       

ชาวบ้านดอนแก้วโวยค่ายมือถือยักษ์ลักไก่ผุดตั้งเสาสัญญาณในสำนักสงฆ์ติดชุมชน หวั่นผลกระทบสุขภาพ(ชมคลิป)
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017