เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)

โดย MGR Online   
16 กรกฎาคม 2560 19:20 น. (แก้ไขล่าสุด 16 กรกฎาคม 2560 21:44 น.)
เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
คณะครูและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1/9 (IEP) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นำเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง กว่า 70 คน ทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
        ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา จับมือเครือข่ายผู้ปกครองจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน นำเด็ก นร.ปฐมวัยตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาใหญ่สุดของไทยชื่อดังระดับโลก เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและการผลิตสินค้าของดีโคราช พร้อมลงมือปั้นดินสร้างจินตนาการให้เด็ก “นายกเล็กด่านเกวียน” เผยสร้างรายได้เข้าโคราชปีละหลายร้อยล้านบาท
       


เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
       

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
        วันนี้ (16 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สุดสัปดาห์นี้ ที่ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา คณะครูพร้อมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 1/9 (IEP) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำโดย นางวรรณภา มังบู่แว่น ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และ นางนุสรา ทองคลองไทร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/9 ได้นำเด็กนักเรียนและผู้ปกครองกว่า 70 คนไปทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนและการผลิตเครื่องปั้นดินเผาสินค้าของดีโคราช ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนในการจัดกิจกรรมห้องเรียนละ 1 กิจกรรม

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
       

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
        ทั้งนี้เพื่อเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ใหม่ให้เด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นการเรียนนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กปฐมวัยมีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อลูกหลานตนเอง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย
       
       การเดินทางลงพื้นที่ทัศนศึกษาครั้งนี้เจ้าหน้าที่และวิทยากรของเทศบาลตำบลด่านเกวียนได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา พร้อมชมประวัติความเป็นมาที่ยาวนานของชุมชนแห่งนี้ ก่อนนำเด็กๆ และผู้ปกครองนั่งรถไฟเยี่ยมชมหมู่บ้านผลิตเครื่องปั้นดินเผา และแหล่งจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาแห่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครราชสีมา

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
       

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
        พร้อมชมการสาธิตการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากปราชญ์ชาวบ้าน โดยให้เด็กๆ ได้ลงมือปั้นดินเป็นรูปสัตว์ที่ชื่นชอบ และขึ้นรูปดินเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แจกันรูปแบบต่างๆ ไห โถ และนำเครื่องปั้นจากฝีมือตนเองกลับบ้านไปด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความตื่นเต้นและประทับใจแก่เด็ก ครู และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
       
       ทั้งนี้ ครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนจะได้นำกิจกรรมดังกล่าวมานำเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับห้องเรียนอื่น ในงานกิจกรรมผู้ปกครองปฐมวัยสัมพันธ์สร้างสรรค์ลูกรัก ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดขึ้นต่อไป

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
       

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
        นางฝน คงศักดิ์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งรวบรวมประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นด่านเกวียนไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมทุกคนในเวลาราชการ ที่ผ่านมามีคณะนักเรียน เครือข่าย อสม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเข้ามาศึกษาดูงาน
       
       ในอดีตหมู่บ้านด่านเกวียนเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล จ.นครราชสีมา เคยเป็นที่พักกองคาราวานเกวียนสินค้าที่ขึ้น-ล่องระหว่างโคราช-เขมร หรือที่เรียกกันมาว่า “ด่านเกวียน” ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก จนชาวข่า (ชนเผ่าตระกูลมอญ-เขมร) เข้ามาทำงานก่อสร้างโบสถ์ และได้นำดินมาปั้นเป็นภาชนะเผาเก็บไว้ใช้สอยในครัวเรือน จนเกิดเป็นอาชีพที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ฝึกฝน จนมีฝีมือในการทำเครื่องปั้นดินเผาในเวลาต่อมา

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
       

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
       

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
        ลักษณะเฉพาะของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนอยู่ตรงดินเหนียว ซึ่งมีลักษณะเป็นดินเนื้อละเอียด ขุดขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ำมูล ในพื้นที่ชาวบ้านเรียกว่า กุด หรือแม่น้ำด้วน (เป็นลักษณะของลำน้ำคดเคี้ยว กัดเซาะตลิ่งจนขาด และเกิดเป็นลำน้ำด้วน) เป็นดินมีคุณสมบัติพิเศษ ง่ายต่อการขึ้นรูป ทนทานต่อการเผา ไม่บิดเบี้ยวหรือแตกหักง่าย และเมื่อถูกเผาไฟจะให้สีโดยธรรมชาติเป็นสีน้ำตาลแดง ซึ่งเป็นสีที่สวยได้รับความนิยม สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากธาตุเหล็ก (Iron Oxide) ในเนื้อดิน
       
       สำหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนมีความโดดเด่น ทั้งตัวสินค้าที่มีความแข็งแกร่ง ทนทาน และมีความสวยงามแบบมีเอกลักษณ์ รูปแบบงานปั้นที่มีความหลากหลาย ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมวิธีการผลิตและซื้อหาเครื่องปั้นดินเผาขนาดต่างๆ สร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาปีละหลายร้อยล้านบาท
       
       แต่ปัจจุบันตลาดเครื่องปั้นดินเผาน่าห่วง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซารวมถึงประสบกับปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆ และการขยายตลาดมีน้อย ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดตัวลงและธุรกิจค่อนข้างเงียบเหงา ซึ่งขณะนี้กำลังหาแนวทางในการช่วยเหลือ โดยเฉพาะการเปิดตลาดใหม่ๆ

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
       

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
       

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
       

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
       

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
       

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
       

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
       

เปิดโลกเรียนรู้.. เด็กปฐมวัย ร.ร.ดังโคราชตะลุย “ด่านเกวียน” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาของไทยชื่อก้องโลก (ชมคลิป)
       

จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017