เด็กเก่งเมืองราชบุรีเขียนโปรแกรมควบคุมความประพฤตินักเรียน ให้ ร.ร.จดลิขสิทธิ์ภูมิปัญญา

โดย MGR Online   
17 กรกฎาคม 2560 16:14 น. (แก้ไขล่าสุด 17 กรกฎาคม 2560 16:30 น.)
เด็กเก่งเมืองราชบุรีเขียนโปรแกรมควบคุมความประพฤตินักเรียน ให้ ร.ร.จดลิขสิทธิ์ภูมิปัญญา
        ราชบุรี - ชื่นชมเด็กเก่งเมืองราชบุรี เขียนโปรแกรม SMOS เพื่อบริหารสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ส่งตรงผู้ปกครองตรวจสอบพฤติกรรมบุตรหลาน ให้ ร.ร.โพธาวัฒนาเสณี หวังลดการกระทำผิด หลังกระทรวงศึกษาธิการห้ามมาตรการใช้ไม้เรียว ล่าสุด ทางโรงเรียนนำจดลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาแล้ว
       
       วันนี้ (17 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เพื่อพูดคุยกับ นายวราณัฐ สุทธิการณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นักเรียนเก่งที่สามารถเขียนโปรแกรมสำหรับบริหารสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และขณะนี้ทางโรงเรียนยังได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์โปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ ไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
       
       นายวราณัฐ เผยถึงแรงบันดาลใจในการเขียนโปรแกรมดังกล่าวให้โรงเรียนว่า เป็นเพราะปัญหาด้านความประพฤติของนักเรียนในปัจจุบันที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของสถานศึกษา สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งพฤติกรรมขาดเรียนมั่วสุมตามร้านเกม เสพยาเสพติด และพฤติกรรมชู้สาว ซึ่งนักเรียนกล้ากระทำผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎระเบียบของโรงเรียน แม้จะมีระเบียบการลงโทษนักเรียน และนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กำหนดวิธีการลงโทษในความผิด มี 4 สถาน คือ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ตาม
       
       โดยเฉพาะการลงโทษในขั้นที่ 3 คือ การตัดคะแนนความประพฤติ เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่นักเรียนก็ยังไม่เกรงกลัว เนื่องจากการขาดการบังคับใช้ระเบียบของโรงเรียนที่จริงจัง และใช้วิธีการเก็บข้อมูลนักเรียนผ่านการจดบันทึกลงกระดาษ ทำให้เมื่อมีการติดตามข้อมูลภายหลังจึงได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน และปัจจุบันโรงเรียนยังขาดการสื่อสารกับผู้ปกครอง จึงทำให้การแจ้งข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่ทั่วถึง
       
       ดังนั้น การเขียนโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ (School Management Online System) ก็เพื่อใช้ในการตัดคะแนนนักเรียน และแจ้งข่าวสารข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ซึ่งการทำงานของโปรแกรมจะแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 ผู้ใช้ คือ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และคุณครู ซึ่งแต่ละผู้ใช้งานจะมีกรรมวิธีที่แตกต่างกัน โดยในส่วนผู้ใช้คือ ครู สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน
       
       โดยการค้นหาชื่อนักเรียน หรือหมายเลขประจำตัวนักเรียน และบันทึกข้อมูลพฤติกรรมแยกเป็นการกระทำความผิด และการกระทำความดี และสามารถอัปโหลดรูปภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกข้อมูล ทำให้ผู้ปกครองทราบพฤติกรรมของลูกหลานได้อย่างรวดเร็ว
       
       ในส่วนผู้ใช้คือนักเรียนก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการกระทำความผิด หรือการกระทำความดีของตนเองได้โดยกรอกหมายเลขประจำตัว และรหัสผ่าน ระบบก็จะแสดงข้อมูลคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน และหากนักเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการตัดคะแนนก็สามารถร้องทุกข์ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนได้ทันที
       
       ขณะที่ผู้ใช้คือ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จะสามารถควบคุมข้อมูลนักเรียน ข้อมูลคุณครู ข้อมูลในการตัดคะแนนความประพฤติ และสามารถเป็นผู้เพิ่มกฎระเบียบมาตรฐานกลางของโรงเรียน ให้แก่คุณครูทุกท่านที่เข้ามาใช้งานระบบ และสามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหากนักเรียนมีคะแนนความประพฤติเกิน 40 คะแนนขึ้นไป ระบบจะออกใบเชิญผู้ปกครองให้มาเข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้
       
       นายประทีป จำปาศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เผยว่า คณะผู้จัดทำโปรแกรมได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า และจัดทำจนเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งประโยชน์ของโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ คือ จะทำให้นักเรียนเกรงกลัวต่อการตัดคะแนนความประพฤติ และอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนมากขึ้น
       
       “นายวราณัฐ สุทธิการณ์ เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี กตัญญูต่อพ่อแม่ คุณครู และผู้มีพระคุณ เป็นตัวอย่างของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีจิตสาธารณะ ซึ่งเมื่อครั้งเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เคยบอกว่าจะทำโปรแกรมตัดคะแนนความประพฤติให้โรงเรียน และเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 เขาก็ได้นำโปรแกรมมามอบให้ และโรงเรียนได้ทดลองใช้ตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ก็ปรากฏว่า เป็นที่ชื่นชอบของครู และผู้ปกครอง ผมได้พาเขาไปขอจดลิขสิทธิ์ตัวโปรแกรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เขา และครอบครัว ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้สร้างผลงานดีๆ ให้แก่โรงเรียน สังคม และประเทศชาติต่อไป” นายประทีป กล่าว

เด็กเก่งเมืองราชบุรีเขียนโปรแกรมควบคุมความประพฤตินักเรียน ให้ ร.ร.จดลิขสิทธิ์ภูมิปัญญา
       

เด็กเก่งเมืองราชบุรีเขียนโปรแกรมควบคุมความประพฤตินักเรียน ให้ ร.ร.จดลิขสิทธิ์ภูมิปัญญา
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017