ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”

โดย MGR Online   
12 สิงหาคม 2560 09:44 น. (แก้ไขล่าสุด 12 สิงหาคม 2560 11:51 น.)
ศูนย์ข่าวภาคเหนือ - ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า ตักบาตรทำบุญ-ปล่อยพันธุ์ปลา/นก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาฯ
       
       วันนี้(12 ส.ค.) ที่หน้าโถงศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีทางศาสนานาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายปัจจัยไทยทาน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จากนั้นได้ร่วมกันนิมนต์ พระภิกษุสามเณร จำนวน 85 รูป ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา หรือวันแม่แห่งชาติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จากนั้นได้ร่วมลงนามถวาย พระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
       
       ด้านกำแพงเพชร นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ที่จัดขึ้นบริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง) ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร
       
       โดยมีนางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์ นายกเหล่ากาชาด พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน ต่างพาครอบครัวแต่งกายในชุดเสื้อสีฟ้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์ 86 รูปประกอบพิธี
       
       จากนั้นสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำพันธุ์ปลาแจกจ่ายให้ประชาชนร่วมปล่อยลงแหล่งน้ำ 1,000,000 ตัว และร่วมปล่อยนกกระจาบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
       
       และในวันเดียวกันนี้จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง) ในเวลา 17.00 น.ด้วย
       
       ส่วนที่พะเยา นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำ ข้าราชการ , ทหาร , ตำรวจ , พ่อค้า , นักเรียน , นักศึกษา และประชาชนกว่า 500 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 86 รูป ที่วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
       
       พร้อมกันนี้ได้ร่วมกัน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ที่บริเวณหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา12 สิงหาคม 2560 และยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำของจังหวัดพะเยาอีกด้วย
       
       ขณะที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บูรณาการ ร่วมกับจังหวัดลำปาง พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิเพื่อการกุศลในจังหวัดลำปาง เเหล่ากาชาด แม่บ้านทหาร จัดกิจกรรม “ห่วงใยผู้สูงวัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ”
       
       ตามโครงการ “น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560” ร่วมกันสานพลังหน่วยงานนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น มอบให้แก่ผู้สูงอายุกว่า 80 คน ณ ศูนย์พัฒนาจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน


     
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
     
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
     
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
     
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
     
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
     
ชาวเหนือทุกจังหวัด พร้อมใจใส่เสื้อฟ้าตักบาตร-ปลายพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙”
     
จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017