สรุปรถไฟทางคู่โคราช-หนองคาย 2 แสนล้าน เดินรถปี 65 สร้างรายได้ปีละหมื่นล้าน

โดย MGR Online   
1 กันยายน 2558 18:18 น. (แก้ไขล่าสุด 1 กันยายน 2558 20:26 น.)
สรุปรถไฟทางคู่โคราช-หนองคาย 2 แสนล้าน เดินรถปี 65 สร้างรายได้ปีละหมื่นล้าน
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐานเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช จ.นครราชสีมา วันนี้ ( 1 ก.ย.)
        ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - สนข.เปิดเวทีสาธารณะสรุปผลศึกษารถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน เส้นโคราช-หนองคาย 355 กม. งบกว่า 2 แสนล้าน เชื่อมขนส่งจากจีน สร้างรายได้จากท่องเที่ยวค่าโดยสารและการขนส่งสินค้าปีละกว่าหมื่นล้าน กำหนดสถานีจอด 5 แห่ง ยันศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกด้าน ทั้งเสียง ความสั่นสะเทือน จุดแยก จุดตัดเน้นความปลอดภัยคาด เดินรถได้ปี 2565
       
       วันนี้ (1 ก.ย.) ห้องประชุมสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย

สรุปรถไฟทางคู่โคราช-หนองคาย 2 แสนล้าน เดินรถปี 65 สร้างรายได้ปีละหมื่นล้าน
        โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และภาคประชาชนภายในจังหวัดนครราชสีมา รวมประมาณ 400 คน โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้นำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการ เกี่ยวกับแนวเส้นทาง รูปแบบการเดินรถ ผลประโยชน์จากโครงการ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
       
       นายไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานโครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge)เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย และ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียรี่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เปิดเผยว่า แนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมา สิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีรถไฟหนองคาย ผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย มีระยะทางประมาณ 355 กิโลเมตร โดยแนวเส้นทางจะเป็นทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร วางขนานไปกับแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ขนาด 1 เมตร ก่อสร้างเป็นทางอิสระอยู่ภายในเขตทางรถไฟปัจจุบันให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน

สรุปรถไฟทางคู่โคราช-หนองคาย 2 แสนล้าน เดินรถปี 65 สร้างรายได้ปีละหมื่นล้าน
        ส่วนรูปแบบการเดินรถขนาดทางมาตรฐานมี 2 ทางเลือก ประกอบด้วย 1. การเดินรถร่วมกัน ระหว่างรถไฟโดยสารกับขบวนรถสินค้า(Mixed Traffic) ออกแบบให้รองรับรถไฟความเร็วสูงสุด 200 กม/ชม. และขบวนรถสินค้าความเร็วสูงสุด 120 กม./ ชม. ใช้ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ-หนองคาย รวม 4 ชั่วโมง มูลค่าโครงการประมาณ 239,285 ล้านบาท และ 2. การเดินเฉพาะรถไฟความเร็วสูง ออกแบบให้รองรับรถไฟความเร็วสูงสุด 300 กม.ต่อ ชม. โดยไม่มีขบวนรถสินค้าวิ่งร่วมด้วย ใช้ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ-หนองคาย รวม 3 ชั่วโมง มูลค่าโครงการประมาณ 235,325 ล้านบาท ในจำนวนนี้รวมถึงงบประมาณในการเวนคืนที่ดินกว่า 1,000 แปลงด้วย

สรุปรถไฟทางคู่โคราช-หนองคาย 2 แสนล้าน เดินรถปี 65 สร้างรายได้ปีละหมื่นล้าน
สถานีบัวใหญ่
        นายไพบูลย์กล่าวอีกว่า ในการออกแบบได้พิจารณาข้อจำกัดต่างๆ ให้สามารถรองรับได้ทั้ง 2 แบบ ได้แก่ รัศมีโค้งราบ ความลาดชัน กำหนดมีสถานี 5 สถานี ได้แก่ สถานีบัวใหญ่ สถานีบ้านไผ่ สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี และสถานีหนองคาย โดยเป็นสถานียกระดับทั้งหมด
       
       กรณีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงิน เมื่อรวมผลประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงกว้างแล้ว กรณีพัฒนาโครงการแบบเดินรถร่วมกันและมีโครงข่ายทางรถไฟจากจีนมาเชื่อมโยง จะมีความคุ้มค่าและมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจมากที่สุด ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถจากการเดินทางและการขนส่งสินค้า เฉลี่ยปีละ 12,800 ล้านบาท ลดเวลาเดินทางเฉลี่ยปีละ 9,900 ล้านบาท ลดอุบัติเหตุในภาคการขนส่งเฉลี่ยปีละ 200 ล้านบาท ลดมลพิษจากภาคการขนส่งเฉลี่ยปีละ 10,900 ล้านบาท สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและค่าโดยสารเฉลี่ยปีละ 8,300 ล้านบาท และสร้างรายได้จากการขนส่งสินค้า เฉลี่ยปีละ 2,200 ล้านบาท

สรุปรถไฟทางคู่โคราช-หนองคาย 2 แสนล้าน เดินรถปี 65 สร้างรายได้ปีละหมื่นล้าน
นายไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานโครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน
        สำหรับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญๆ ไว้ เช่น ด้านเสียงและความสั่นสะเทือน จะเลือกใช้เข็มเจาะที่เหมาะสม และติดตั้งกำแพงกั้นเสียงในบริเวณพื้นที่อ่อนไหว ด้านการแบ่งแยกชุมชน จะจัดให้มีทางลอดและสะพานลอยคนข้ามในบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่น และด้านการโยกย้ายเวนคืนจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถูกเวนคืนทราบขั้นตอนการเวนคืน โดยดำเนินการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เป็นต้น
       
       ส่วนระยะเวลาดำเนินโครงการ เมื่อกระบวนการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงานต่างๆ ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย และคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประกวดราคาหาผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปี ในการดำเนินงาน ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายให้สามารถเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2565

จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016