หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกการเมือง | ข่าวการเมือง
 

“บรรเจิด” สับเผด็จการฉีก รธน.ตามใบสั่ง “แม้ว” เลวกว่ายุค “ฮิตเลอร์”

ดูวีดีโอประกอบจาก Manager Multimedia
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
22 พฤษภาคม 2555 17:56 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
“บรรเจิด” สับเผด็จการฉีก รธน.ตามใบสั่ง “แม้ว” เลวกว่ายุค “ฮิตเลอร์”
นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวอภิปรายบนเวทีที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันนี้(22พ.ค.)

กลุ่มสยามประชาวิวัฒน์ สับเผด็จการฉีก รธน.ตามใบสั่งเจ้าของพรรคเลวกว่า “ฮิตเลอร์” เปิดพิมพ์เขียวโครงสร้างการเมืองไทย ชูตั้ง “สภาประชาชนจังหวัด” คานอำนาจรัฐรวมศูนย์ “คมสัน” ตอก “สภาฝักถั่ว” เลวสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เหตุไร้ตัวแทนชาวบ้านตัวจริง “พิชาย” ลั่นเดินหน้าขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศทั้งระบบ เริ่มทวงคืน ปตท. เตรียมเดินสาย ตจว.หาแนวร่วม
       

       วันนี้ (22 พ.ค.) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการจัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “จากรัฐรวมศูนย์อำนาจ สู่การกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน” โดยกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ โดยมีวิทยากรเข้าร่วมที่น่าสนใจ ได้แก่ นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายคมสัน โพธิ์คง สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       
       ในช่วงแรก นายทวีศักดิ์กล่าวถึงการปฏิรูปประเทศ หรือการจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินใหญ่ครั้งใหญ่ ที่ในอดีตมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากนอกประเทศ แต่ในการปฏิรูปประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นั้นเป็นความพยายามเพื่อตอบสนองรัฐการตลาด นำวิธีการเอกชนมาใช้ในระบบราชการเพื่อรวบอำนาจเข้าไปสู่รัฐบาลกลาง ครอบชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยโดยผ่านกลไกการตลาด ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยส่วนตัวเห็นว่า รัฐควรสละอำนาจกระจายการปกครองไปสู่ท้องถิ่นและชุมชนจะเป็นการปฏิรูปประเทศอีกครั้ง แม้นักการเมืองไม่ยอมรับเงื่อนไข ก็เชื่อว่าประชาชนจะร่วมกันขับเคลื่อนให้สำเร็จได้
       
       ด้าน นายบรรเจิดกล่าวว่า พัฒนาการเมืองไทย 2475 จนถึงขณะนี้ 80 ปีเป็นความขัดแย้งชนชั้นนำเพียงไม่กี่กลุ่ม ได้แก่ ชนชั้นนำฝ่ายอนุรักษ์ ชนชั้นนำฝ่ายทุน และชนชั้นนำสายทหราร แต่ไม่ได้มีพื้นที่ให้แก่ประชาชนธรรมดาเลย จึงนำมาสู่ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนการผูกขาดทางธุรกิจโดยการใช้อำนาจรัฐในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่ปันผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องตัวเอง ทำให้สภาพการเมืองที่เราเผชิญอยู่ปัจจุบันคือ การปรากฏตัวของเผด็จการโดยพรรคการเมือง ซึ่งเป็นเผด็จการที่มีอานุภาพมาก
       
       “ในสมัยเผด็จการนาซีฮิตเลอร์ มีการออกรัฐบัญญัติมอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้กับฮิตเลอร์ และนำไปสู่การเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ประเทศไทยวันนี้เรากำลังเจอเผด็จการแก้รัฐธรรมนูญตามใบสั่งเจ้าของพรรคการเมือง ซึ่งเป็นเผด็จการเข้มข้นที่สุดในโลก เพราะจะมีรัฐธรรมนูญที่จะร่างเสร็จสิ้นตามใบสั่งของคนคนเดียว” นายบรรเจิดกล่าว
       
       นายบรรเจิดกล่าวด้วยว่า ปัญหาใหญ่ของโครงสร้างระบบการเมืองไทยคือ 80 ปีของประชาธิปไตยไทยถูกผูกขาดโดยชนชั้นนำของสังคม ไม่ได้มีพื้นที่ของประชาชน หรือตัวแทนของประชาชน เหตุผลที่ไม่มีพื้นที่เพราะประเทศเราใช้ระบบตัวแทนผ่านพรรคการเมือง และมีนายทุนผูกขาดครอบงำพรรคการเมือง จึงไม่มีตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง รัฐสภาจึงกลายเป็นของเจ้าของพรรค ที่สามารถกำหนดทิศทางให้เป็นอย่างไรก็ได้ เพราะฉะนั้นตัวแทนของพรรคการเมืองจึงไม่ใช่ผู้แทนราษฎรอย่างที่พูดกัน
       
       “วันนี้เจ้าของพรรคส่งสัญญาณมาว่าเราต้องปรองดองแล้ว สำเร็จหรือไม่จะพิสูจน์กันในรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะโหวตวาระ 3 สัปดาห์หน้า คำถามจึงมีว่าพื้นที่ของประชาชนอยู่ตรงไหนในประเทศนี้ อย่างดีมาที่หอประชุมนี้ สวนลุมฯ หรือสนามหลวง ชุมนุมให้ตายก็ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไร ดังนั้น เมื่อเราไม่ต้องการให้ตัวแทนประชานอยู่ข้างถนน เราต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีบทบาททางการเมือง ปลุกกระแสประชาชนทั่วประเทศ สร้างพื้นที่ภาคประชาสังคมทุกพื้นที่ที่จะมาคานอำนาจรัฐ เช่น สภาประชาชนจังหวัดที่มีอำนาจกำหนดทิศทางตนเอง และตัดขาดจากชนชั้นนำของประเทศอย่างเด็ดขาด” นายบรรเจิดกล่าว
       
       นายบรรเจิดยังได้นำเสนอ “พิมพ์เขียวโครงสร้างสถาบันการเมืองไทย” โดยอธิบายว่า หากจะให้พี่น้องประชาชนเข้าไปมีบทบาทในโครงสร้างการเมืองไทย ต้องแก้โจทย์การผูกขาดโดยชนชั้นนำให้ได้ ดังนั้นจึงควรมีการจัดตั้ง “สภาประชาชนจังหวัด” ที่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้สภาฯ นี้เลือกตัวแทนผลประโยชน์ในทางพื้นที่เข้ามานั่งในวุฒิสภาเพื่อใช้คานอำนาจกับรัฐ มีอำนาจในการกำหนดทิศทางของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องรอ ครม.สัญจรเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ฝ่ายการเมืองไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เพราะจะไม่สามารถหากินจากงบประมาณของชาติได้อีก ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นก็จะให้คัดเลือก ส.ส.ที่มาจากตัวแทนของประชาชนจากฐานอาชีพที่หลากหลายกว่าในปัจจุบัน ในส่วนท้องถิ่นก็ต้องสร้างองค์กรในระดับพื้นที่ และชุมชนให้เข้มแข็ง ในลักษณะ “สภาชุมชนท้องถิ่น” เพื่อให้องค์กรเหล่านี้มาติดตามแผนงาน และตรวจสอบการใช้งบประมาณ โดยทำงานเชื่อมโยงกับสภาประชาชนจังหวัด เชื่อว่าทิศทางนี้จะเป็นการตอบโจทย์เพื่อไม่ให้ชนชั้นนำผูกขาดอีกต่อไป และเป็นการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง
       
       จากนั้น นายคมสันอภิปรายต่อว่า เมื่อมองพัฒนาการทางการเมืองไทยตั้งแต่ปี 2475 เป็นต้นมา จะพบว่ารัฐสภาถือเป็นองค์กรที่มีปัญหาและทำความชั่วร้ายให้แก่สังคมไทยมากที่สุด โดยเฉพาะความไร้คุณภาพของ ส.ส.ที่นับวันตกต่ำลง มีการใช้ถ้อยคำหยาบคายในที่ประชุม และประท้วงตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุผล บางคนรู้ตัวว่าเป็น ส.ส.ไม่ได้ก็ยังอยากเป็น ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เป็น พอสุดท้ายหลุดจากตำแหน่งก็อ้างว่าอำมาตย์กลั่นแกล้ง
       
       นายคมสันกล่าวต่อถึงวิธีการปฏิรูปสภาพการเมืองไทยว่า ที่ผ่านมาความมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคต่างๆ ไม่มีในระบบรัฐสภา มีแต่สมาชิกที่มาจากกลุ่มทุน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทุนใหญ่เกินไป ยิ่งเมื่อกลุ่มทุนกับอำนาจรัฐเป็นเนื้อเดียวกันก็กลายเป็นการรวมศูนย์อำนาจอย่างเด็ดขาด โจทย์ที่ต้องแก้คือทำให้กลุ่มทุนนั้นเล็กลง จึงต้องเริ่มที่การปฏิรูปโครงสร้างการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง เพื่อแก้การรวบอำนาจรวมศูนย์ โดยให้มีการกระจายอำนาจใน 3 วิธีหลัก คือ 1.เ รื่องการจัดสรรงบประมาณ 2. การบริหารบุคคลท้องถิ่น และ 3. การวางหลักการควบคุมการบริหารราชการท้องถิ่น
       
       ในช่วงสุดท้ายเป็นการแจ้งกิจกรรมความเคลื่อนไหวทางวิชาการ “ก้าวไปข้างหน้า” ของกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์” โดยนายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้แถลงว่า กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์จะเดินหน้านำเสนอแนวทางในการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจส่วนร่วมและในระดับท้องถิ่น โดยให้ภาคประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของสภาประชาชนในระดับจังหวัด และเปลี่ยนโครงสร้างของระบบรัฐสภา ให้มีตัวแทนของประชาชนในทุกภาคส่วนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง นอกจากนี้จะมีการจัดทำแผนพัฒนาประเทศและท้องถิ่นโดยภาคประชาชนเอง รวมไปถึงแผนการจัดสรรงบประมาณด้วย
       
       นายพิชายกล่าวต่อว่า สิ่งที่สำคัญที่ดำเนินการต่อไปที่มีความสำคัญต่ออนาคตของชาติ คือการปฏิรูประบบนโยบายและการบริหารพลังงานของชาติ ทั้งก๊าซและน้ำมันที่กำลังจะตกอยู่ในมือของเถ้าแก่และพรรคพวก ขั้นแรกคือ การนำ ปตท.กลับมาเป็นของประชาชน ขณะเดียวกันก็ต้องผลักดันในมีการปฏิรูประบบการศึกษาไทยขนานใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจากระบบอุปถัมป์ หรือแปะเจี๊ยะ อีกต่อไป เพื่อไม่ให้ผลิตคนที่จะมาคอยเดินตามเถ้าแก่ออกมาอีก ตลอดจนไปถึงการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร และผู้บริโภคที่เผชิญกับของแพงอยู่ในปัจจุบันนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.นี้ทางกลุ่มจะเริ่มเดินสายสัญจรเพื่อพูดคุยเสวนากับประชาชนทั่วประเทศ
       

       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
“สุริยะใส” ค้านยุบรวม กสม. - ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่รื้อ!! จนท.ทหาร/กรมโยธาฯ เข้าปรับภูมิทัศน์ “รังนกกระจอกเก่า” แล้ว
ล่มแล้วทริปสหรัฐฯ เยือนอีสาน - เด็ก “เพื่อไทย” เผยยอมจำศีล หน่วยความมั่นคงสั่งหยุดให้ข่าว
“สมศักดิ์” ตีกรรเชียงไม่รู้ไม่เห็นคำสั่งผู้ว่าฯ สุโขทัยเกณฑ์ข้าราชการอวยพรวันเกิด
สนช.ชี้หัวหน้า คสช.ใช้มาตรา 44 ขึ้นอยู่กับเหตุผลความจำเป็น เหมาะแล้วคงอัยการศึก
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 54 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 2 +108 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
การนำ ปตท. กลับมาเป็นสมบัติชาติ ผมว่ามีคนสนับสนุนเยอะมากครับ
ไม่ต้องคิดเรื่องหาแนวร่วมเลย ข้ามไปคิดขั้นตอนการเอากลับคืนเลยดีกว่าครับ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

ผมคนนึงหละ พร้อมสนับสนุนเต็มที่ครับ
ชายจืด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +57 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Thank you กลุ่มสยามประชาวิวัฒน์ for all you've been
doing for our country.
You can count on me.
Please stop these evil politicains & kick them out.
Get our nice country back
Go ahead
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 35 +37 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ฮิตเลอร์เลวยังไงเขาก็ยังทำเพื่อเยอรมัน..แต่ทักขี้ทำเพื่อตัวเองและพวกพ้อง
1ใน5ผู้นำยอดเลว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 26 +37 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ชินวัตรและดามาพงศ์ สองตระกูลสุดเฮี่ยต่ำช้าในสยาม
jc
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +27 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หยุดลัทธิอุบาทว์เอี้ยแดงทั้งแผ่นดินของชินวัด
คนไทยรักชาติ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 48 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ เรารักปฎิวัติ
ชอบคนชื่อปฎิวัติ อะ
ชอบปฎิวัติ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 47 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Ihearrieam iesud marr mung tye.
Mr.Ihearuppreesit
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 46 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แสดงว่า หางแดงในสภาคือสัตว์พาหนะที่แม้วใช้ขี่กลับบ้าน
ภาพที่ชัดเจน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 45 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"ประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั่ง เพราะแม้แต่ฮิตเลอร ก็ยังมาจากการเลือกตั่ง" อมตะวาจา ท่านประเวศ
กนก เสื้อเหลือง พธม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 44 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อ.บรรเจิดยังพูดน้อยต่อยหนักเหมือนเดิม ชื่นชมความเห็นดีๆที่เสนอให้วิเคราะห์กัน
เชิญ ฟรีสไตล์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 43 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐปูแดง บริหารประเทศกลับหัวกลับหาง

จากนโยบายประชานิยมของรัฐปูแดงล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะผลจากการบริหาราชการแผ่นดิน 8 – 9 เดือน ล้วนแล้วแต่กลับหัวกลับหางจากความจริงที่ควรจะเป็นทุก ๆ ด้าน เช่น

ด้านผลผลิตของเกษตรกรเกือบทุกประเภทมีแต่ราคาลดต่ำลง เช่น มันสำปะลัง ยาง เงาะ สัปรด กุ้ง เป็นต้น จนกระทั้งเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนทั่วหน้า ดังภาพที่เห็นพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรต้องออกมาประท้วงด้วยการนำผลผลิตออกมาเทกลางถนน เพื่อเรียกร้องให้รัฐปูแดงใส่ใจดูแลอย่างจริงจัง มิใช่มุ่งแต่จะช่วยนักโทษหนีคุกแต่เพียงคนเดียว

ด้วยความงี่เง่าหรือเป็นช่องทางทำมาหากินของคนบางกลุ่ม ของนักการเมืองบางพวก ตลอดจนเพื่อเป็นเครื่องมือหาเสียงของพรรคการเมือง นโยบายที่ขัดกับความเป็นจริงยังฝืนทำกันอย่างไม่รู้สึกรับผิดชอบแต่อย่างใด เช่น

การประกันราคาข้าวสูงกว่าราคาตลาดโลก ซึ่งรัฐปูแดงรู้ทั้งรู้ว่าเป็นปัญหาผลาญเงินของประเทศชาติ มีขบวนการโกงกินกันอย่างเป็นระบบ ทำให้ประเทศชาติสูญเสียโอกาสส่งข้าวออกขายต่างประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาไม่ได้ประโยชน์จากการประกันราคาข้าวแต่ประการใด ผลประโยชน์ที่เท้จริงตกกับพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นพวกเดียวกับนักการเมือง

หรือกรณีการประกันราคาหอมแดง โดยรัฐปูแดงหลับหูหลับตาเอาใจเกษตรกร ด้วยการรับซื้อไว้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ผลปรากฏดังที่ประชาชนคนไทยได้เห็นได้รับทราบคือ ประเทศชาติต้องสูญเสียเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาท เพื่อซื้อหอมแดงราคาประกันและเก็บไว้จนกระทั้งเน่าเสียหายเกือบทั้งหมด

ตัวอย่าง การผลาญเงินของประเทศชาติกรณีหอมแดงกับผลลัพธ์ของการประกันราคาข้าวจะไม่แตกต่างกัน คือ ประเทศวิบัติหายนะอันเนื่องจากนโบบายประชานิยม ถลุงเงินภาษีของประชาชนแบบมือเติบ ไร้ประสิทธิภาพ และไร้กึ๋น อันเนื่องจากการใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศแบบไร้สติ และดันทุรังลักษณะนี้จะทำให้ประเทศมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นจนเป็นอันตรายทั้งแผ่นดิน

หรือกรณีประกาศหาเสียงด้วยความดุเด็ดเผ็ดมันของนายกฯปู เช่น กระชากค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือคนจน จะยกเลิกกองทุนน้ำมัน จะลดราคาน้ำมัน เป็นต้น แต่ผลที่เกิดขึ้นกับตรงกันข้าม คือ แพงทั้งแผ่นดิน ประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ว่ารากหญ้า ไม่ว่าผู้ดีมีจน ไม่ว่าจะเป็นคนสีไหน ได้รับผลกระทบเดือดร้อนกันอย่างถ้วนทั่วหน้า

หรือกรณีลดดอกเบี้ยช่วยคนรวย หนุนนายทุนกู้เงิน ล้วนแต่ได้รับการเอาอกเอาใจจากรัฐปูแดงเป็นอย่างดี ทั้ง ๆ ที่บรรดาคนรวย นายทุนไม่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงแต่อย่างใด เพราะไม่ว่าจะกู้เงินด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ๆ แต่เมื่อตั้งราคาขายนายทุนย่อมขูดรีดบวกกำไรเอากับผู้บริโภคอย่างเสมอต้นเสมอปลาย โดยไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายดอกเบี้ยต่ำของรัฐแต่อย่างใด

แต่ตรงกันข้าม ประชาชนคนชราเกษียณอายุ ไม่มีอาชีพ ไม่มีงานทำทำ จำนวนหลายสิบล้านคน ต้องอาศัยดอกเบี้ยจากเงินฝากหรือดอกผลจากการลงทุน ด้วยเงินก้อนสุดท้าย (เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ที่ได้รับจากการทำงานตลอดชีวิต รัฐปูแดงกลับไม่เหลียวแล แถมซ้ำเติมด้วยการกดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำ ดังนั้น สิ่งที่ประชาชนกลุ่มนี้ได้รีบคือ รายได้น้อยลงแต่ค่าครองชีพสูงขึ้น แล้วคนกลุ่มนี้จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร

รัฐปูแดง เคยคิดบ้างไหมที่จะช่วยคนชราเกษียณกลุ่มนี้ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้จากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก 15% หรือให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 300,000 – 400,000 บาท เช่นเดียวกับให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีสำหรับผู้ทำกรมธรรม์ประกันชีวิต 100,000 – 200,000 บาท

หรือกรณีพักหนี้ให้กับผู้กู้เงินที่มีการชำระหนี้ดี (ลูกหนี้ดี) โดยโยนภาระให้กับธนาคารรัฐรับผิดชอบ รวมทั้งลดดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ด้วยการนำเงินภาษีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศชดเชยดอกเบี้ยที่ลดให้กับลูกหนี้ดี ซึ่งเป็นวิชามารในการหาเสียงด้วยวิธี “เอาดีใส่ตัว เอาทุกข์ให้คนอื่น”

หรือกรณียุให้พวกผู้ก่อการร้ายแดงเผาบ้านเผาเมือง ตายได้ศพละ 1 ล้านบาท แต่ผลสุดท้ายแทนที่จะใช้เงินของนายใหญ่ผู้ยุยงปลุกระดม แต่กลับเอาเงินภาษีประชาชนคนไทยทั้งประเทศไปเยียวยาให้กับคนเผาบ้านเผาเมือง ซึ่งเป็นวิธีการโกงอีกรูปแบบหนึ่งลักษณะ “เอาดีใส่ตัว เอาทุกข์ให้คนอื่น”

กรณีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีประเทศใดในโลกนี้เขาทำกัน !!!

ทฤษฏีบริหารประเทศชาติแบบกลับหัวกลับหางดังตัวอย่างข้างต้น ล้วนแล้วแต่ “เดือดร้อนทั้งแผ่นดิน” และสิ่งที่น่าห่วงคือ รัฐปูแดงจะนำพาประเทศกลายเป็นประเทศล้มละลายเช่นเดียวกับประเทศกรีซ ด้วยนโยบายประชานิยม

รัฐปูแดงสมควรได้รับความไว้วางใจจากคนไทยทั้งประเทศให้บริหารงานอีกต่อไปเช่นนั้นหรือ ???

ประชาชน
23 พฤษภาคม 2555
..........
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 42 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทั่วโลกงงงวย ปรากฏการณ์แปลกประหลาดในต่างประเทศ!!! แต่ปกติสำหรับประเทศสารขัณฑ์...

ประเทศสารขัณฑ์มีรัฐธรรมนูญ ๑๘ ฉบับมากที่สุดในโลก ในรอบ ๗๕ ปีนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณายาสิทธิราช มากกว่าประเทศต้นแบบประชาธิปไตยซึ่งมีเพียงฉบับเดียว หรือบางประเทศไม่ได้ร่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ทุกสมัยที่ผ่านมา กกต.ถูกกล่าวหาว่าจัดการเลือกตั้งไม่เป็นธรรม และนักการเมืองที่ถูก กกต.แจกใบเหลือง ใบแดง ก็จะกล่าวว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะกกต.รุ่น ๑ ได้สอยผู้เลือกตั้งถึงขั้นเปิดประชุมสภาไม่ได้ (แต่ได้รับความนับถือจากประชาชนว่า เป็น กกต.ที่ทรงความยุติธรรมมากที่สุด) นักการเมืองจึงเข้าครอบงำกระบวนการเลือกสรรกรรมการ กกต. จากนั้นมาภาพพจน์ กกต.ก็เปลี่ยนไป กกต.ที่ดำเนินการตามใบสั่งของนักการเมืองก็เคยถูกคดีถึงจำคุกมาแล้ว และคงสร้างความเคลือบแคลงให้ประชาชนต่อไปถึงมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งของ กกต.ต่อไปตราบที่ยังคงอยู่ในอิทธิพลของนักการเมือง

ทุกสมัยที่ผ่านมา พรรคการเมืองได้พยายามใช้นโยบายต่างๆ นาๆ เพื่อแจ้งประชาชนให้ทราบว่า จะมีแนวทางบริหารประเทศอย่างไร บ้านเมืองจึงเจริญรุ่งเรือง ประชาชนเป็นสุข การหาเสียงแบบนั้นชาวบ้านไม่สนใจ (ยกเว้นผู้คนในประเทศมีการศึกษา)

ต่อมาเมื่อมีการใช้รูปแบบของประชานิยมกองทุนหมู่บ้าน พักหนี้เกษตรกรฯลฯ+การซื้อเสียงปรากกฏว่า เป็นที่นิยมชื่นชอบของชาวบ้าน พรรคใดกระทำการได้ดีกว่าก็จะได้เป็นรัฐบาลตลอดไป นานไปประเทศนั้น ๆ ก็ตกต่ำลง (เช่นอาร์เจนตินา กรีซ ฯ)

ทุกสมัยที่ผ่านมา (ในประเทศเหล่านั้น รวมทั้งสารขัณฑ์) หากใช้เหตุและผลที่ฝ่ายค้านได้กล่าวติติง แนะนำรัฐบาลเสียงข้างมาก และพิจารณาข้อติติงดังกล่าวมาใช้บริหารประเทศ จะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าไปแล้ว แต่เมื่อฝ่ายค้านทุกสมัยกลับมาเป็นรัฐบาลกลับไม่นำพาสิ่งที่ได้เคยกล่าวไว้ในสมัยเป็นฝ่ายค้านเลย...แปลกแต่จริง.

ทุกสมัยที่ผ่านมา (ทั้งในประเทศสารขัณฑ์ และต่างประเทศอันศิวิไลแล้ว) ผู้ที่สนใจสมัครเป็น สส.ของทุกประเทศ เดิมทีจะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ การเมือง ปัจจุบันยุคสื่อครองโลก จะเป็นผู้สมัครที่มาจาก ดารา นักแสดง นักเลงผู้มีอิทธิพล และรวมถึงดาวโป๊ ลองดูนโยบายที่แถลงเมื่อได้เป็นสส.หรือรัฐประเทศแล้ว น่าจะถูกใจชนรุ่นใหม่.

ทุกสมัยที่ผ่านมาของประเทศสารขัณฑ์ เมื่อมีการเลือกตั้ง เหล่านักการเมืองก็ร่วมกันที่จะเป็นรัฐปกครองหมู่ชน ต่างก็หาความผิดของฝ่ายตรงข้าม พร้อมฟ้องร้องทุจริตคอรัปชั่น แต่เมื่อสมัยต่อมาฝ่ายตรงข้ามผู้นั้นกลับมาเป็นฝ่ายตัว การทุจริตคอรัปชั่นแต่เดิมก็ถูกมองข้ามไป.

ทุกสมัยที่ผ่านมาของประเทศสารขัณฑ์ เมื่อการเมืองระหว่างประเทศต่างลัทธิทำให้เกิดก่อการร้ายในประเทศ ก็มีนโยบาย ๖๖/๒๓ ความสงบก็บังเกิดขึ้น
เมื่อมีการจราจลระหว่างรัฐ(สมัยปว.)กับประชาชนที่เพรียกพร้องร้องหาเสรีภาพ หากไม่ได้คำตรัสขอร้องให้รักสามัคคี รักแผ่นดินเกิดแล้ว เหตุการณ์จะบานปลายออกไปมาก (เพราะศรัทธาในสถาบัน)
เหตุใดการสมัยนี้รัฐ (เสียงข้างมา) ของประเทศสารขัณฑ์ พร่ำร้องขอปรองดอง แต่ลุกล้ำกล้ำกรายสถาบัน เร่งรัดคดีโทษอีกฝ่ายหนึ่ง (โดยใช้เป็นเหตุให้รีบปรองดอง ?) เร่งแก้กฎหมายบ้านเมืองโดยอ้าง "นิติรัฐ" (ถ้าเพื่อบุคคล เพื่อเฉพาะกลุ่ม ระวังจะเป็น "เสื่อมรัฐ")

รัฐมนตรีของรัฐบาลรัฐคุชราตขอลาออกเพื่อรักษาภาพพจน์ของพรรค หลังถูกจับได้ว่า ดูคลิปโป๊ระหว่างที่สมัชชากำลังเปิดอภิปราย แต่ประเทศสารขัณฑ์แค่พักการประชุม (อันเป็นเรื่องปกติ ทุกครั้งที่มีปัญหาหนัก พักเพื่อหาข้อตกลงยุติปัญหาที่บอกแก่ประชาชนไม่ได้)

พรรคเสื้อมีสีเมืองปทุมประเทศสารขัณฑ์ เริ่มรู้ทันมหาอำมาตย์แห่งรัฐและเหล่านักการเมืองเสียงข้างมา ตกลงร่วมกันโหวตคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับฝ่ายตรงข้าม สื่อมวลชนถึงกับตั้งชื่อหัวข้อข่าวว่า วันตาสว่างแห่งชาติที่ปทุมฯ !!

พฤติกรรมเสียบบัตรแสดงตนแทนกันในการประชุมสภา ไม่มีในสภาประเทศอื่น แต่ที่สารขัณฑ์เป็นเรื่องธรรมดา (ทั้งที่ ผิดรัฐธรรมนูญ มีผลให้ กม.ทุกฉบับที่ปรากฏเหตุการณ์นี้ต้องเป็นโมฆะ และผู้เสียบบัตรแทนต้องข้อผิดจริยธรรมร้ายแรง)

คณะรัฐมนตรีของนิติรัฐ นำภาษีที่เก็บจากประชาชนในแผ่นดินมาสร้างประโยชน์สาธารณะแก่ชุมชนในรัฐโดยไม่แบ่งแยกว่าเลือกหรือไม่เลือกพรรคของรัฐเข้าบริหารประเทศ ไม่เรียกเปอร์เซนต์(ผลตอบแทนมิชอบ)จากผู้ได้รับงาน สัมปทาน ก่อสร้าง ฯ
ครม.ของประเทศสารขัณฑ์กลับทำตรงข้าม อย่างน้อย ๓๐ เปอร์เซนต์ของงบประมาณ และไม่เกรงกลัวที่จะนำภาษีของคนในชาติไปแบ่งจ่ายกับผู้คนที่เลือกเฉพาะพรรคของตนโดยสร้างกฎกติกาที่หลีกเลี่ยงการตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่น

เมื่อสิ่งอุปโภค บริโภคมีราคาแพง รัฐแห่งประเทศสารขัณฑ์ส่งเหล่ารัฐมนตรีออกสำรวจของเท็จจริงผลสรุปออกมาว่า เป็นความรู้สึกของประชาชนสารขัณฑ์ไปเอง ทั้งนี้เนื่องจากผลผลิตทางเกษตรกรรมมีราคาถูก นโยบายการจำนำสินค้าเกษตรยังไม่เข้าเป้า ดังนั้นเมื่อต้นทางสินค้าราคาตกต่ำ ปลายทางจะราคาสูงได้อย่างไร ทั้งนี้จะพยายามเร่งรัดให้ค่าแรงวันละ ๓๐๐ บาทให้ทั่วประเทศได้เร็วที่สุด และบอกให้ ปตข. (การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศสารขัณฑ์) ยุติการขึ้นราคาก็าชไปอีก ๓ เดือน ส่วนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นไปตามราคาตลาดโลก และประชาชนควรเข้าใจว่า ปตข.เป็นบริษัทมหาชนพึงต้องรักษาผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้ปันผลอย่างต่ำปีละ ๑ แสนล้าน ทั้ง ๆ ที่ผลสำรวจล่าสุดประเทศสารขัณฑ์เป็นอันดับ ๖ ของโลกที่ราคาเชื้อเพลิงแพงเมื่อเทียบกับดัชนีค่าครองชีพมาตรฐาน (อเมริกาและยุโรป ราคาเชื้อเพลิงถูกกว่า) และแล้วรายการเทเงาะปิดถนนจึงเกิดขึ้น.

รัฐสารขัณฑ์เปิดโอกาสให้โฆษณาสินค้ายาปลุกเซกซ์ สมุนไพรฟอกตัวขาวฯลฯ ทางทีวีดาวเทียมโดยไม่ผ่าน อ.ย. มีการจับผู้นำเข้ายาและสมุนไพรเถื่อนที่สนามบินทองทั้งแผ่นดิน ปรับแค่ ๕ พันบาท กักตัวรอดำเนินคดี นักศึกษาต้องการขายแผ่นซีดี(ของแท้)ที่ซื้อมาดู เพียง ๑๐ แผ่น ถูกจับดำเนินคดีข้อหาไม่มีใบอนุญาตขาย ศาลชั้นต้นสั่งปรับ ๒ แสนบาท แม่เจ้าโว้ยกฎหมายสารขัณฑ์.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ แห่งรัฐสารขัณฑ์สั่งไม่ฟ้องหนึ่งใน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อสารขัณฑ์ และแกนนำกลุ่ม นปกรุง. ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ รองนายกเสริมว่า อธิบดีก็ใช้ดุลพินิจในฐานะอธิบดีดีเอสไอ และเมื่อคดีถึงอัยการอัยการอาจจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ได้ (เรื่องของดีเอสไอและอัยการ คนอื่นไม่เกี่ยว)

ผบ.ตร.รัฐสารขัณฑ์ ยืนยันตำรวจไม่มีทางช่วยตำรวจที่กระทำผิดคดีอาญาต่าง ๆ (อาทิเช่น รู้ร่วมคิดปล้นฆ่าตัดตอน) อย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่นกรณีล้อมจับอริสมันต์ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ปรากฏว่าผู้ต้องหากลายเป็นควบคุมบัญชาการกลุ่มตำรวจเสียเอง ยังไม่เอาผิดกลุ่มตำรวจเหล่านั้นซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ (ผบ.ตร.รัฐสารขัณฑ์)
"คนไทยคิดคำนึง"
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 41 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอให้รัฐบาลของยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและระบอบทักษิณจงพินาศฉิบหายโดนยึดทรัพย์ ติดคุก ตายตกตามกันทุกคนด้วยเทอญ สาธุ

ระบอบทักษิณ คือ ความชั่วร้ายทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกับพวกคนโกงชาติ ขายชาติ ทำลายสถาบัน
เราสู้เพื่อประเทศไทย เพื่ออนาคตที่สดใสของคนไทยทุกคน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 40 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
.............ท่านทักษิณคร๊าบ อย่าถีบหัวเรือส่งพวกเราไปขึ้นเขาที่อื่นเลย พวกเราทุกตัวก็มีเขาบนหัว ที่ท่านสวมให้มาหกปี เถิด ครับ มอ ..........................................
มวลชน ควายแดง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 39 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ฮิตเล่อร์เขาต่อต้านทุนสามานย์ยิวงัย ถ้าไม่มีฮิตเล่อร์เประเทศเยอรมันกลายเป็นประเทศอิสราเอลมันยุติธรรมแล้วเหรอแล้วใครจะรับผิดชอบ ทุกวันนี้น้ำมันน่าจะลิตรละไม่ถึง5บาทกลายเป็นเกือบ50บาทไม่ใช่เพราะกลุ่มนายทุนยิวเจ้านายทักษิณเหรอ แปลกนะยอมรับระบอบนายทุนโลกผูกขาดแล้วบอกว่าเป็นเสรีินิยมประชาธิปไตย มันบ้าหรือโง่ แบบนี้ให้คนอย่างฮิตเล่อร์ปกครองก็ดีกว่าทักษิณล้านเท่า
ไม่ใ่ชเหรอ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 38 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอา ปตท.กลับมาเป็นของชาติ ซะที
อย่าช้า จะเอายังไงก็ว่ามาเลย
เอาจริงซะที
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 37 +12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ฮิตเลอร์ ปกครองโดยแบ่งแยกประชาชน แยกคนเชื้อสายยิว ออกจากคนเชื้อสายอารยัน บอกว่าทำให้เชื้อสายอารยันบริสุทธิ ฮิตเลอร์สร้างกองกำลังของตนเอง สร้างรัฐตำรวจ ตั้งกองกำลังเกสตาโป ฮิตเลอร์สร้างอาณาจักรไรซ์ที่3 ต้องการให้เยอรมันยิ่งใหญ่
ไอ้เหลี่ยม ปกครองโดยแบ่งแยกประชาชน แยกเป็นคนเสื้อแดง สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไอ้เหลี่ยมสร้างรัฐตำรวจ เพื่อกำจัดฝ่ายที่ต่อต้านตนเอง ตั้งกองกำลังเถื่อนติดอาวุธสงคราม พวกชุดดำ ไอ้เหลี่ยมสร้างรัฐไทยใหม่ เพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเอง

ฮิตเลอร์ = ไอ้เหลี่ยม ก็ชั่วพอกัน

แต่ไอ้เหลี่ยมน่าจะชั่วกว่าฮิตเลอร์มาก เพราะไอ้เหลี่ยมติดอันดับผู้นำยอดชั่ว 1 ใน 5 ของโลก แต่ฮิตเลอร์ไม่ติดอันดับ
ที่สำคัญ ฮิตเลอร์ทำเพื่อประเทศชาติ แต่ไอ้เหลี่ยมทำเพื่อตัวเอง
คนรักแผ่นดิน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 36 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อาจารย์ผู้ปราสัยขอร้องอย่าพูดถึงฮิตเล่อร์ได้ไหมชาวโลกเขาพยามลืมเรื่องนี้ให้ได้ มันเป็นจุดอ่อนไหวหยิบมาเป็นประเด็นได้ง่าย การเมืองไม่ย้อนยุคกันแล้วมีแต่เดินหน้า พวกท่านกำลังกระแสรแรงแต่ระวังคำพูด ระวังจะถูกตัดตอนและแพ้ทางเพราะอ้างอิงการเมืองย้อนยุคเช่นพธมก็ยึดสามก๊กและท่านก็ยึดฮิตเล่อร์ซึ่งคนร่วมสมัยไม่เข้าใจแต่ฝ่ายตรงข้ามเขายึดเอาวิถีการเมืองประชาธิปไตยตะวันตกเป็นแนวทางมันถึงมีวลีว่าป่าล้อมเมืองซึ่งไม่มีความหมายแบบที่พวกแดงและคนไทยเข้าใจแต่หมายถึงประชาธิปไตยท้องถิ่นเป็นรากฐานรัฐบาลกลางแม้วมันกำลังแบ่งโซนแล้ว
ด้วยนับถือ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 35 +36 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ฮิตเลอร์เลวยังไงเขาก็ยังทำเพื่อเยอรมัน..แต่ทักขี้ทำเพื่อตัวเองและพวกพ้อง
1ใน5ผู้นำยอดเลว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 34 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทักษิณ ตาย ชาติสงบ
ความวุ่นวายทุกวันนี้ เพราะไอ้นักโทษหนีคุกโรคจิตตัวเดียว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 33 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐธรรมนูญ ทหาร ยังไงมันก็ผิดในตัวอยู่แล้ว ถ้าให้เลือกระหว่างทหารกะประชาชน เราเลือกของประชาชนดีกว่า ตามวิถีประชาธิปไตยที่ทั่วโลกยอมรับ
ประชาชนผู้เสียภาษี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 32 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เนื้อหาดี แต่มีคำถามและความเห็น ดังนี้ครับ

1. ในส่วนที่จะปรับโครงสร้างการปกครองใหม่ ก็สรุปได้ว่า
(1) สภาประชาชนจังหวัด มีขึ้นเพื่อเลือก สว.
(2) สส. ต้องประกอบไปด้วยประชาชนจากหลากสาขาอาชีพ
(3) สภาท้องถิ่นชุมชน มีขึ้นเพื่อตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น

ถามว่า สภาท้องถิ่นชุมชน นี้จะไปซ้ำซ้อนกับสภาองค์กรชุมชน ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 (รับรองความเป็นชุมชนให้มีตัวตนทางกฎหมาย) หรือไม่ เฉพาะ พ.ร.บ. นี้เองก็เป็นคำถามในตัวเองว่า ได้ผลเป็นอย่างไร

2. ในการจะดำเนินการตามโครงสร้างนี้ ถึงอย่างไรก็ย่อมต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ คำถามคือ ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จได้อย่างไร นักการเมืองในสภาย่อมไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงทำนองนี้ไม่ว่าระบอบทักษิณหรือประชาธิปัตย์ และหากจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องทำเหมือนกันทุกจังหวัดโดยผลของกฎหมายบังคับใช่หรือไม่ หากจังหวัดที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ หรือไม่มีความตื่นตัวในเรื่องนี้ ทางกลุ่มจะดำเนินการอย่างไร

3. อย่างไรก็ตาม เข้าใจว่านี่เป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น ยังจะต้องมีการรับฟังความเห็นของประชาชนอีกมาก และด้วยลักษณะที่ต้องอาศัยความเข้าใจ และเวลา ดังนั้น การปฏิรูปนี้ จะเป็นอะไรที่อยู่หลังระบอบทักษิณไปแล้ว ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อขจัดทักษิณ ดังนั้น การปฏิรูปประเทศ(ไม่ว่าในโมเดลไหนที่จะมีการเสนอขึ้นมา) คงยังไม่ใช่สิ่งที่จะสำเร็จลงในระยะเวลาอันใกล้ แม้ในตอนนี้ระบอบทักษิณจะอยู่ในระยะแฝงเร้นก็ตาม (พยายามปรองดองกับชนชั้นนำ)

4. มีข้อเสนอที่ไม่ใหม่ แต่ทำได้โดยไม่ต้องมาถกเถียงกันอีก เพราะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับอยู่แล้ว (รธน. 2540/2550 จังหวัดที่มีความพร้อมสามารถยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่) คือ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ยังต้องคิดกันอีกมาก(เพราะยังไม่เคยทำมาก่อน) แต่หากทำแล้วจะเปลี่ยนประเทศไทยจริง ๆ ข้อดีของข้อเสนอนี้ ก็คือ ประชาชนสามารถเรียกร้องได้ในระดับจังหวัด เหมือนจะกลายเป็นอนาธิปัตย์ (Anarchism) ที่ทุกแห่งต่างก็เรียกร้องสิ่งที่ตนต้องการในการปกครอง แต่ไม่ใช่เช่นนั้นเสียทีเดียว การเรียกร้องนี้จะเป็นการเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองโดยไม่ต้องรอนักการเมือง แต่กลับจะเป็นการกดดันนักการเมือง

5. เดาเอาว่าที่สยามประชาภิวัฒน์ไม่เสนอเช่นนี้(อ.พิชายก็เคยศึกษาการปกครองท้องถิ่นในยุคที่มีการเสนอให้เลือกตั้ง ผวจ.) เพราะ หากเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นมาจริง ๆ จะสลายระบบราชการไปในตัว ซึ่งจะเกิดแรงต้านจากข้าราชการขนานใหญ่(โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย) และสร้างความโกลาหลในระยะเปลี่ยนผ่าน ดังนั้น การปฏิรูปในแนวทางนี้จะต้องวางแผนแม่บทยาวนานเป็นสิบปี และเป็นระยะ เป็นขั้นเป็นตอน เหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นยุบจำนวนเทศบาลจากหลายหมื่นแห่งเหลือเพียงระดับหลายพันแห่งก็ต้องพึ่งแผนแม่บท และการออกพระราชบัญญัติบังคับ แต่ความโกลาหลในช่วงแรกนี้ ในที่สุดจะเปลี่ยนประเทศไทยอย่างถึงขั้น อย่างแท้จริง แต่กว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ สยามประชาภิวัฒน์จะสะบักสะบอมพอสมควร ไม่ใช่จากประชาชน แต่จากนักการเมืองและข้าราชการที่ต้านทาน

6. การเลือกตั้งผู้ว่าเป็นการตอบโจทย์ทั้ง 3 ของอาจารย์คมสัน กล่าวคือ

6.1 เป็นการปฏิรูประบบราชการไปในตัว ข้าราชการจำนวนมากจะต้องมาสังกัดจังหวัด ซึ่งเป็นการลดอำนาจข้าาชการส่วนกลางลง โดยเฉพาะหากต้องการให้ตำรวจสังกัดท้องถิ่น เป็นตำรวจที่กินภาษีและต้องรับใช้ประชาชน ก็ต้องทำให้จังหวัดมีสถานะเป็นองค์กรบริหารของรัฐ ข้าราชการที่จังหวัดจะถูกตรวจสอบจากประชาชนของแต่ละจังหวัด ซึ่งที่จะเข้ามาจัดการในเรื่องนี้ ก็คือ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

6.1.1 นอกจากนี้ ระบบราชการที่ไม่ถูกสลายลงนี้ ยังผูกขาดอำนาจบริหารไว้เป็นอาณาจักรของใคร ของมัน แล้วแต่กระทรวงหรือกรม ความข้อนี้ประจักษ์ได้ในปัจจุบันก็คือ รัฐธรรมนูญ 2550 เขียนให้บทบาทจังหวัดในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ควบคู่ไปกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เลือกเอาทั้งภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งเป็นสภาพที่ไม่เป็นเอกภาพ

6.1.2 นอกจากนี้ อบต. เทศบาล อบจ. ไม่เคยบริหารงานอย่างมีเอกภาพ และไร้ระเบียบ เพราะไม่มีการประสานแผนพัฒนาอย่างครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ที่เป็นเช่นนี้เพราะคณะกรรมการกระจายอำนาจ (Decentralization Committee) ไม่ออกระเบียบในการประสานแผนพัฒนา โยนให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยก็ไม่ทำเพราะเป็นการลดทอนอำนาจของตนเองไปให้ท้องถิ่น
การที่ส่วนภูมิภาคก็มีการบริหารงบประมาณของตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีการบริหารงบประมาณของตนเองนั้น นำมาสู่สภาวะต่างคน ต่างทำ จึงมีความจำเป็นที่จะสร้างการพัฒนาจังหวัดที่มีเอกภาพเสียที ความเห็นของธนาคารโลกเมื่อเร็วๆ นี้ยังชี้ว่า การจะพัฒนาประสิทธิภาพของประเทศไทยได้ ต้องยุบ หรือลดจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงให้ดูแลประชากรตั้งแต่ 1 หมื่นคนขึ้นไป(ที่จริงสมมติฐานนี้ถูกต้องบางส่วน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป และได้รับงบประมาณน้อยเกินไป เช่น ใช้งบประมาณส่วนใหญ่ไปกับค่าตอบแทนของข้าราชการ แทนที่จะได้ใช้งบประมาณบริหาร ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกันประเทศฝรั่งเศสก็ยังรักษาเขตการปกครองขนาดเล็กที่มีประชากรเพียง 500 คนเอาไว้)

6.2 เป็นการปฏิรูประบบรายได้ของรัฐ ซึ่งจะตัดหนทางทุจริตจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้น้อยลง เพราะหากตั้งจังหวัดเป็นองค์กรบริหารขนาดใหญ่ ระบบงบประมาณส่วนมากจะต้องจัดสรรมาลงที่จังหวัด เมื่อเป็นเช่นนี้ ระบบหัวคะแนน สส. ตำรวจ นักการเมือง และระบบข้าราชการที่ตอบสนองการเมือง จะมีผลน้อยลง เพราะงบประมาณกระจัดกระจายไปอยู่ที่จังหวัด การหวังชนะการเลือกตั้งโดยการลงทุนผ่านพรรคการเมือง ดูดกลุ่มก๊วนการเมืองเพื่อให้ได้รับเสียงข้างมาก เพื่อเข้าไปทุจริตนำผลประโยชน์เข้าตัวและเครือข่ายแทบจะหมดความหมาย การจัดสรรโครงสร้างงบประมาณแผ่นดินใหม่ ก็คือ การลดความเหลื่อมล้ำที่คนเสื้อแดงถามหา เมื่อเกิดการลงทุนโดยรัฐ (รายได้ประชาชาติ = การบริโภค+การลงทุน+การลงทุนโดยรัฐ+ส่งออก-นำเข้า) ก็ย่อมเกิดการสร้างงาน การลงทุน และมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดจะเปลี่ยนแปลงไป และจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากประชาชนต้องยอมเสียภาษีบางอย่างให้ท้องถิ่นจัดเก็บมากขึ้น เช่น หากกรุงเทพแออัดไปด้วยรถจะต้องยอมเสียค่าธรรมเนียมในการขับรถในเขตเมือง เป็นต้น

6.3 ส่วนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ก็คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม นั่นเอง

7. การปฏิรูปประเทศไทยในบางลักษณะ สามารถจุดประกายได้ที่กรุงเทพ เช่น การทวงคืน ปตท. เพราะมีผู้รู้ที่เชี่ยวชาญทางเทคนิคจำนวนมาก และเป็นการดำเนินการระดับชาติที่ไม่ต้องอาศัยเวลามาก และซับซ้อนเท่ากับการปฏิรูปโครงสร้างประเทศ

8. การกระจายอำนาจโดยการสร้างองค์กรบริหารระดับจังหวัดเป็นการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ทางอ้อม กล่าวคือ เป็นการกระจายผลประโยชน์ระดับชาติไปสู่ผู้เล่นในพื้นที่ขนาดเล็กจำนวนมาก เป็นการสลายอำนาจการต่อรองของทั้งทุนนิยมสามานย์พรรคการเมือง และชนชั้นนำ โดยให้องค์กรบริหารระดับจังหวัดทำหน้าที่ดูแลประชาชน และให้สิทธิประชาชนดูแลตนเอง ซึ่งย่อมสร้างโอกาสและลดความกดดันในการต่อสู้เพื่อคุณภาพชีวิต การรัฐประหารจะมีโอกาสเกิดน้อยลง การดึงเอาสถาบันมาเป็นคู่ขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้น ลักษณะเช่นนี้เป็นรูปรอยเดียวกับประเทศญี่ปุ่น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
*-*
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 31 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอบคุณกลุ่มสยามประชาวิวัฒน์และทุกกลุ่มที่มีแนวคิดพัฒนาการเมืองไทยให้รอดพ้นจากสมาชิกทาสๆๆของพรรคการเมืองนายทุนสามารเผด็จการ
swattsin@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 30 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดิฉันจะร่วมลงชื่อด้วยได้อย่างไรคะ
suchada95 สมาชิก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 29 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในเมื่อรู้แล้วจะมัวทำอะไรอยู่ครับท่าน...รอตีกินหรือ
ฟังแล้วเกือบดี...
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 28 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
I've just got up when typing the comment.( 6 am.)
Sorry for the misspelling.
flyman1021@hotmail....
Thanks
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 27 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดิฉันเคยบอกมาแล้วว่าไอทักษิณเลวยิ่งกว่าฮิลเลอร์ พร้อมทั่งน้องสาวมันด้วยคือยิ่งลักษณ์ ผู้หญิงคนนี้ก็มาจากครอบครั้ว ที่ตระกลูที่แสนเลวจริง ยิ่งกว่าไอฮิลเลอร์ประเทศเยอร์มันนีเสียอีก ที่มันไปฆ่าคนตายมากหมายนั้นและเพราะมันคิดว่ามันใหญ่ กว่าใครในโลกนี้เมื่อไรทักษิณพวกมัน จะได้ตายโห่งทั่งโครต เมื่อไรหน่อไอทักษิณ กับลูกเมียของมันจะตายจากโลกนี้ไป และน้องสาวมันด้วยที่ชื่อนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขอให้ตระกลูชินวัตร ตายจากโลกนี้และจากแผ่นดินไทยไปด้วยเถิดนะ สาธุ
kkk999@.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 26 +36 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ชินวัตรและดามาพงศ์ สองตระกูลสุดเฮี่ยต่ำช้าในสยาม
jc
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 25 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แดงต่อให้หรอยขนาดไหนก็เป็นลูกน้องคนใต้
แดงลูกไล่คนใต้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนใต้หลายคนไปเลียกะโปกแม้วคนเหนือ เจ็บใจจริงๆ
แม้ว
 
ความคิดเห็นที่ 24 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสื้อแดงต่อให้หรอยขนาดไหนก็ต้องอยู่ภายใต้การบัญชาการของคนใต้
แด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ให้มันจิงๆๆนะ..แด มันไปอาละวาดแถบบ้านท่านแล้ว จะว่าไง....
กวน จัง
 
ความคิดเห็นที่ 23 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สภาคอมมิวนิสต์จังหวัดเเบบจีนยุคปฎิวัติของเมาเซตุง ชัดๆ
ให้อำนาจคนในอุดมการเดียวกันในชุมชนโดยตั้งเป็นคอมมูน คานอำนาจรัฐเดิมโดยมีอำนาจหนึ่งคอยควบคุมคอมมูนอีกที

ส่วนวิธีการเข้าสู่อำนาจเหมือนวิธีการของฮิตเลอร์ไม่มีผิดคือค่อยๆคืบคลานเปลียน รธน ไปเป็นเเบบรวบอำนาจ
พวกที่ไม่รู้ อ่านน้อย ไม่รู้การขึ้นสู้อำนาจของฮิตเลอร์ ไปหาอ่านซะ
KK
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 22 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อนาถใจกับระบบทุนนิยม ถูกบริหารโดยคณะพนักงานของครอบครัวหนึ่ง ทรัพยากรณ์ของชาติทั้งหมดถูกมันยึดครองไว้หมด ข้าราชการทั้งหมดทำงานเพื่อปลนเปลอพวกมันเท่านั้น คนทำมาหากินเดือดร้อนต้องประท้วงมันถึงจะยอมแก้ปัญหาให้ มันไม่ได้เข้ามาเพื่อประชาชนแต่อย่างใดเลย แค่มันสามารถหลอกทุยได้สำเร็จเท่านั้น
เจ็บอกจุกอยู่ในใจ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
I think so !
Ki
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มาร่วมกันครับ จัดขึ้นมาเลยแต่ละจังหวัด พวกเราชาวภูเก็ตรออยู่ พร้อมแล้วที่จะต่อต้านและกำจัดนักการเมืองชั่วที่ทำร้ายชาติบ้านเมือง
ภ.ก.๐๐๙
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ปตท.กลับมาทำราคาเท่ามาเลย์ น้ำมันเถื่อนจะหายไป คุมเศรษฐกิจได้แน่ ตอนนี้นายทุนคุมอยู่ ฟันกำไรอย่างเดียว ใครเดือดร้อนช่างแม่มัน ไม่ใช่ญาติกรู
ชัดไหม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +26 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หยุดลัทธิอุบาทว์เอี้ยแดงทั้งแผ่นดินของชินวัด
คนไทยรักชาติ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จำได้ว่าประชาชนเคยไปลงชื่อรับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ แต่คราวนี้มาแปลก รัฐรวบหัวรวบหาง ชงเอง กินเอง ประชาชนได้แต่นั่งมองตาปริบ ๆ แล้วจะต้องทำยังไงกันต่อไป....งง
vv
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตอนนี้รธน.ฉบับทักษิณ เขาร่างไว้แล้ว แต่เขาต้องการทำตามขั้นตอน ให้มีสสร.ก่อน
ได้สสร.ปั๊บ ก็โยนร่างให้ปุ๊บ ก็เรียบร้อย
แป๊บนึง
 
ความคิดเห็นที่ 13 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หยุดจ่ายภาษีจนกว่าหมดนักการเมืองเลว ยอมให้ถูกปรับเป็นหนทางเดียวที่จะจัดการได้เป็นรูปธรรมที่สุด
คนจ่ายภาษี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสียค่าปรับเพียงปีเดียว 200 บาท ค่าภาษีพร้อมเงินเพิ่มจะจ่ายให้เมื่อรัฐบาลเฮงซวยนี้พ้นไปก่อนดีกว่า มันจะได้ไม่ต้องเอาเงินเราไปคอรัปชั่น
d_kaew@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 12 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐธรรมนูญ คือกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย ถูกฉีกหรือเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่ต่างกระดาษชำระ
ฮิตเลอร์ฉีกรัฐธรรมนูญเหรอ?
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 -5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Hitler มันฆ่าคนล้างเผ่าพันธ์ มันจะเลวกว่าได้ยังไง
เพ้อเจ้อ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่รู้ อ่านน้อย เเลัวดันเจือกอวดโง่ได้อีก
น่าอายเเทนหวะ
 
ความคิดเห็นที่ 10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดีครับ ฟังรายการผ่านวิทยุ เอเอส ทีวี ครับ (เอเสเรดิโอ น่าจะมีคลื่น เอเอ็ม บ้างนะครับ) ผมคิดว่าอยากจะให้รวมศูนย์ที่ อำเภอจะดีกว่ามั้ยครับ เป็นระบบผู้ว่าราชการอำเภอ และมี สภาผู้แทนอำเภอ ให้ สภาฯ ออกกฎหมายเองได้ และให้ เก็บภาษีเองได้ทั้งหมด และควรยกเลิกระบบจังหวัด โดยให้ละลายเขตจังหวัดทั้งหมด แล้วให้รวมจัหวัดดเดิม สามสี่ จังหวัดเป็น ๑ มณฑล และให้ มีรัฐสภาอีกชั้น๑ เป็นรัฐสภามณฑล เป็นระบบตรวจสอบท้องถิ่น
จะได้ลดอำนาจสภาฯในส่วนกลางลง แล้วให้ นายกฯ มาจากการเลือกตั้งตรงโดยประชาชนทั้งประเทศ ให้ สภาฯ อำเภอเสนอตัวแทนให้ รัฐสภามณฑลเลือก แล้ว ให้สภาฯมณฑล เลือกไปให้ สภาที่ กทม. เลือกคนที่ดีที่สุด ห้าคนให้ประชาชนเลือกทั่วประเทศ
Jack
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตามความเห็นของคุณ ก็ไม่ต่างจากสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้ สาม สี่ จังหวัดรวมเป็นหนึ่งมณฑล เทียบเท่า อบจ. ส่วนอำเภอก็เป็นท้องถิ่นขนาดเล็ก เทียบเท่า เทศบาลหรือ อบต. เพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม ปัญหาอยู่ที่ว่า จังหวัดที่มีเสื้อแดงจะยอมรวมเป็นมณฑล หรือรัฐเดียวกันหรือไม่ และอีกอย่างหนึ่งคือ การเก็บภาษีเองร้อยเปอร์เซ็นต์ จะทำได้จริงหรือไม่ เพราะบางพื้นที่เจริญน้อย ประชากรน้อย ก็จะเก็บภาษีได้น้อย ดังนั้น หลักการเก็บรวมกันก่อน แล้วจึงแบ่งมาให้ยังสำคัญอยู่ ส่วนที่เก็บเอง ทุกวันนี้เทศบาล อบต. อบจ. ก็เก็บเองได้บางส่วนอยู่แล้ว เพียงแต่สัดส่วนยังน้อยอยู่
แลกเปลี่ยนทัศนะ
 
ความคิดเห็นที่ 9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รู้ไว้ถึงไม่ได้ทำอะไร แต่ไม่ให้โดนหลอก
ปากหมา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ว่าเพื่อไทย เลว ปชป และ พรรคอื่นๆ ก็เลวไม่น้อยกว่าเท่าไหร่หรอก ก็เพราะมีไอ้พวกนักการเมืองเลวชาติพวกนี้แหละ ประเทศไทยถึงเดินมาตรงนี้ได้ไง
จะปฎิรูปประเทศไทย ช่วยกันกวาดล้างนักการเมืองขยะพวกนี้ก่อน ดีกว่ามั๊ย
jj
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พรรคการเมืองใหม่ไงครับ ดีที่สุดเลย

ได้ ส.ส.เต็มสภา
ของเค้าดี
 
ความคิดเห็นที่ 7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้ว สภาประชาชนจังหวัด
มันจะเหมือนบรรดา ผู้นำในชุมชน ทั้งหลายมั๊ย
เช่น ส.จ อบจ อบต และอีกมากมาย ที่มาเป็นนาย ในท้องถิ่น
มีแต่พวกต้องการอำนาจกันไม่จบ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
count me too.
ManMan
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะบอกว่า Count me in. หรือเปล่า
แปลว่า ฉันไปด้วย/ร่วมด้วย/เอาด้วย
Count me too แปลไม่ออก
 
ความคิดเห็นที่ 5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มาตอนนี้ ถ้า พธม ไม่เริ่มขยับ อาจจะ ไม่ทันการเขานะครับ
นักการเมืองชั่วๆๆ จะได้หมดไปซะที
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไปขยับ โวตโน ไม่รับร่างรัฐธรรมนูฉบับใหม่ ที่แก้ให้

ทักษิณฯ พ้นผิด
อย่าลืม
 
ความคิดเห็นที่ 3 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทวงปตท เอาด้วยคร๊าบ..
จนจะตายแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +108 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
การนำ ปตท. กลับมาเป็นสมบัติชาติ ผมว่ามีคนสนับสนุนเยอะมากครับ
ไม่ต้องคิดเรื่องหาแนวร่วมเลย ข้ามไปคิดขั้นตอนการเอากลับคืนเลยดีกว่าครับ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

ผมคนนึงหละ พร้อมสนับสนุนเต็มที่ครับ
ชายจืด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องขอบอกว่า พธม เราได้จุดประกายเป็นกลุ่มแรกแล้วค่ะกับการทวงคืน ปตท กลับมาเป็นของรัฐะ มิใช่ตกอยู่ในมือของนักการเมืองโกงกิน ทนาย พธม คุณสุวัฒน์ อภัยภัก ได้รวบรวมหลักฐานใช้เวลานานถึง 2 ปี และเมือ ส.ค.ปี54 ได้ยื่นฟ้องไปแล้ว คาดว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาให้กับศาลพิจารณานานถึง 2 ปี เรามีทางเลือกแค่นี้ค่ะ ถามว่าถ้า ปชป กระตือรือร้นกับเรื่องนี้ไหม ฝันไปเลยที่สุดก็เป็นหน้าที่ของ พธม นี่แหละ ทำหน้าที่ของ ปชช ผู้รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ โดยไม่กลัวอำนาจใดๆทั้งสิ้น ที่สุดก็แล้วแต่ศาลจะพิจารณาละค่ะ ถ้าคุณติดตาม พธม มาแต่ต้น คุณจะไม่ภามคำถามนี้เด็ดขาด
แฟนพันธ์แท้ ASTV
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กลับมาเป็นสมบัติชาติ หมายถึง เป็นของรัฐ คราวนี้รับรองไม่มีใครเข้า ปตท.แน่ บริการคงห่วยแตกเหมือนเดิม ป่านนี้ปั๊มคงไม่ได้ดีขนาดนี้หรอก ถ้าเป็นของชาติ เพราะไม่มีใครดูแล อยากได้แบบนั้นหรือ
เช้าชามเย็นชาม อยากได้ก็เชิญ
 
ความคิดเห็นที่ 1 +57 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Thank you กลุ่มสยามประชาวิวัฒน์ for all you've been
doing for our country.
You can count on me.
Please stop these evil politicains & kick them out.
Get our nice country back
Go ahead
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Are you stupid?
i am ok
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
politicians
flyman1021@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แปลว่า..ขอบคุณ..กลุ่มสยามประชาวิวัฒน์..ที่ทำเพื่อประเทศของเรา ..
(อย่างอื่นขี้เกียดเปิด ดิกชันนะรี่)
พี่น้องกู..เองแหละ..เล่นกูชะมึน
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แปลต่อ(เปิดดิกชันนะรี..ใหม่/เรียงประโยคยากมาก)
-คุณถีบหัวส่งรัฐบาลนี้กับผมได้น๊ะ
-โปรดหยุดรัฐบาลที่บ้าๆบอๆ... โฟซีซั่นได้แล้วน๊ะ
-ถีบให้มันหายไปจากกลีบเมฆ..เพราะเราต้องประเทศของเราที่มีแต่ความสุขต่อไป.
ขอโทษ..หากแปลผิด
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
You can count on me. ?????????

ควรเป็น I hope I can count on you.
ต้องแก้ เพราะที่เขียนมาน่ะ ไม่ make sense ต่อ context
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Ihearrieam iesud marr mung tye.
Mr.Ihearuppreesit
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
การคิดเอาดินไปถวาย เท่ากับทำให้พระองค์แปดเปื้อน เพราะพฤติกรรมทั้งทั้งโคตรทุกตัวมันเหมือนหมาขี้เรื้อนข้างถนน กลิ่น ขี้เต็มตัว ไปหมด ทำให้พระองค์ท่านแปดเปื้อนอีกแล้ว ไอ้พวกสัดหน้าขน
โสโครกอย่างสัตว์
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015