หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกการเมือง | พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
 

พธม.แถลงค้านแก้ รธน.-กู้เงิน 2 ล้านล้านเอื้อประโยชน์การเมือง –เล็งให้ทนายเอาผิดเพิ่ม

ดูวีดีโอประกอบจาก Manager Multimedia
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
4 เมษายน 2556 12:20 น.

พธม.แถลงค้านแก้ รธน.-กู้เงิน 2 ล้านล้านเอื้อประโยชน์การเมือง –เล็งให้ทนายเอาผิดเพิ่ม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
พธม.แถลงค้านแก้ รธน.-กู้เงิน 2 ล้านล้านเอื้อประโยชน์การเมือง –เล็งให้ทนายเอาผิดเพิ่ม

พธม.แถลงค้านแก้ รธน.-กู้เงิน 2 ล้านล้านเอื้อประโยชน์การเมือง –เล็งให้ทนายเอาผิดเพิ่ม

พธม.แถลงค้านแก้ รธน.-กู้เงิน 2 ล้านล้านเอื้อประโยชน์การเมือง –เล็งให้ทนายเอาผิดเพิ่ม

พธม.แถลงค้านแก้ รธน.-กู้เงิน 2 ล้านล้านเอื้อประโยชน์การเมือง –เล็งให้ทนายเอาผิดเพิ่ม

พธม.แถลงค้านแก้ รธน.-กู้เงิน 2 ล้านล้านเอื้อประโยชน์การเมือง –เล็งให้ทนายเอาผิดเพิ่ม

พธม.แถลงค้านแก้ รธน.-กู้เงิน 2 ล้านล้านเอื้อประโยชน์การเมือง –เล็งให้ทนายเอาผิดเพิ่ม

พธม.แถลงค้านแก้ รธน.-กู้เงิน 2 ล้านล้านเอื้อประโยชน์การเมือง –เล็งให้ทนายเอาผิดเพิ่ม

พธม.แถลงค้านแก้ รธน.-กู้เงิน 2 ล้านล้านเอื้อประโยชน์การเมือง –เล็งให้ทนายเอาผิดเพิ่ม

พันธมิตรฯ แถลงคัดค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 มาตรา เอื้อประโยชน์นักการเมือง หนุน ส.ว.ยื่นศาล รธน.วินิจฉัย พร้อมคัดค้านกฎหมายกู้เงิน 2 ล้านล้านสร้างหนี้สินให้กับชาติ หนุนอดีต สสร.50 ยื่น ป.ป.ช.ฟัน "ปู"พร้อม ครม.ทั้งคณะ เตรียมให้ทนายหาช่องทางเอาผิดเพิ่มเติม
       
       

       
        คลิกที่นี่ เพื่อฟัง แกนนำพันธมิตรฯ แถลงค้านแก้รัฐธรรมนูญ-กู้เงิน 2 ล้านล้าน
       
       เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.วันนี้(4เม.ย.) ที่บ้านพระอาทิตย์ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกและแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่ 2 ได้อ่านแถลงการณ์พันธมิตรฯ ฉบับที่ 2/2556 เรื่อง คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองด้วยกันเอง และ คัดค้านกฎหมายกู้เงินมหาศาลสร้างหนี้สินให้กับชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
       
       “ตามที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เคยจัดการประชุมร่วมกับพี่น้องประชาชน ที่ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2555 ในการปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็น และที่ประชุมได้มีมติปรากฏเป็นแถลงการณ์ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 2/2555 ว่าการชุมนุมครั้งใหญ่นั้นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังคงมีความจำเป็นต้องใช้การชุมนุมเพื่อเคลื่อนไหวต่อไป ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ
       
       1. มีการดำเนินการใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือออกกฎหมายอื่นใด ที่มีความชัดเจนว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
       
       2. มีการดำเนินการใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือออกกฎหมายอื่นใด ที่มีความชัดเจนว่าจะนำไปสู่การนิรโทษกรรมให้กับนักโทษชายทักษิณ ชินวัตร และพวก
       
       3. เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองเข้าสู่สถานการณ์ความเหมาะสมที่ประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครั้งใหญ่
       
       ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ประกาศย้ำจุดยืนดังกล่าวอย่างแน่วแน่มั่นคงหลายครั้ง เพราะเป็นที่ชัดเจนว่าตลอดระยะที่ผ่านมาเงื่อนไขการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นมีความคุ้มค่าและประสบผลสำเร็จทุกครั้ง และเงื่อนไขในการชุมนุมที่ได้ปรากฏอยู่ในแถลงการณ์ฉบับที่ 2/2555 แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ได้ดำเนินตามฉันทานุมัติของพี่น้องประชาชนอย่างเคร่งครัดทุกประการ จึงเป็นผลทำให้ระยะเวลา 1 ปีเศษ ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลก็ยังไม่ดำเนินการใดๆ ที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว แต่ประการใด
       
       นอกจากนี้ในมติของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในแถลงการณ์ฉบับที่ 2/2555 ยังกำหนดให้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินสายจัดเสวนาพบปะกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเปิดเผยความจริงและขยายให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนได้รับทราบและตื่นรู้ถึงความล้มเหลวถึงระบอบเผด็จการรัฐสภาโดยทุนสามานย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อันเป็นสาเหตุและความจำเป็นในการปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหญ่ รวมถึงการนำเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศต่อประชาชนทั่วประเทศนั้น พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ได้ปฏิบัติตามแถลงการณ์ดังกล่าวโดยจัดกิจกรรมเดินสายจัดงานเสวนาไปทั่วประเทศตลอดระยะเวลาปีเศษที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 34 จังหวัดแล้ว
       
       อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ได้พบว่าปัญหาของบ้านเมืองในขณะนี้อยู่ในภาวะที่เป็นวิกฤติอย่างหนัก ทั้งในด้านการทุจริตคอรัปชั่น การสร้างหนี้สินของประเทศโดยปราศจากความโปร่งใสและปราศจากความชัดเจน การที่รัฐบาลไทยกำลังเดินหน้ารับอำนาจศาลโลกให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะเสียดินแดน การที่รัฐบาลไทยเดินหน้าขึ้นราคาพลังงานกับประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมและเตรียมเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ด้วยการคงอัตราค่าภาคหลวงในระดับต่ำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน รวมไปถึงความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อการกระชับและรวบอำนาจให้กับรัฐบาล ฯลฯ
       
       แม้ประเด็นข้างต้นเหล่านี้จะยังไม่ใช่เงื่อนไขในการชุมนุมทั้ง 3 ประการในขณะนี้ แต่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่นำไปสู่วิกฤติของชาติได้ทั้งสิ้น ดังนั้นในช่วงระยะเวลา 1 ปีเศษ ที่ผ่านมา พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงได้เดินสายเพื่อชี้แจงความจริงให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความเข้าใจและตระหนักในปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด
       
       สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรายมาตรา อันได้แก่ มาตรา 68 มาตรา 111 มาตรา 190 และมาตรา 237 และการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งจะสร้างหนี้สินให้กับประเทศ 2 ล้านล้านบาทนั้น พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าทั้งสองเรื่องดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงต่อไป ดังนี้
       
       ประการแรก กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 68 นั้น นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลแสดงเจตนาอย่างชัดเจนที่จะลด และริดรอน สิทธิประชาชนในการยื่นคำร้องโดยตรงต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้ประชาชนมีสิทธิ์ยื่นคำร้องผ่านอัยการสูงสุดตามมาตรา 68 ได้เฉพาะในหมวดที่ 3 อันหมายถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเท่านั้น และนั่นหมายความว่าหากนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ซึ่งอยู่ในหมวดที่ 5 เพื่อนำไปสู่การล้มล้างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ประชาชนจะไม่สามารถยื่นคำร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญได้เลยไม่ว่าจะผ่านอัยการสูงสุดหรือไม่ก็ตาม
       
       อย่างไรก็ตามหากแม้จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ในหมวดที่ 3 ก็ยังต้องยื่นต่ออัยการสูงสุด ซึ่งอัยการต่างได้รับผลประโยชน์และตำแหน่งจากการเป็นคณะกรรมการในกิจการรัฐวิสาหกิจจากรัฐบาลกลายเป็นผู้ขัดขวางไม่ให้ประชาชนใช้สิทธิยื่นคำร้องต้องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการลดอำนาจประชาชน และเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายรัฐบาล หลีกเลี่ยงและขัดขวางกระบวนการตรวจสอบจากประชาชนไม่ให้เข้าถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผลดังกล่าวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 68 เช่นนี้
       
       ประการที่สอง กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 นั้น เป็นสิ่งที่อันตรายต่อประเทศชาติ เพราะได้ตัดหนังสือสัญญา 3 กลุ่มใหญ่ออกจากมาตรา 190 ปัจจุบัน อันจะทำให้หากสำเร็จกิจด้วยเสียงข้างมาก หนังสือสัญญา 3 ประเภทต่อไปนี้จะไม่ต้องนำเข้ามาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาอีกต่อไป ได้แก่ 1. หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 2. หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง และ 3. หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ถือเป็นการทำลายการถ่วงดุลตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างชัดเจน และยังล้มเลิกกระบวนการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมอีก 4 ขั้นตอนตามมาตรา 190 เดิม อันได้แก่ การล้มเลิกขั้นตอนที่คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ล้มเลิกขั้นตอนคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงต่อรัฐสภา และเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภา ล้มเลิกขั้นตอนก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น ล้มเลิกขั้นตอนในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยาอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม ถือเป็นการรวบอำนาจตัดกระบวนการตรวจสอบทั้งจากฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชน รวมถึงตัดสิทธิ์ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการสัญญาระหว่างประเทศของรัฐบาลอีกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 เช่นนี้
       
       ประการที่สาม กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 111 เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเพิ่มจำนวนเป็น 200 คน ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด และไม่จำกัดวาระการดำรงตำแหน่ง และทำให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งที่จะหมดวาระในเดือนมีนาคม 2557 สามารถสมัครรับเลือกตั้งต่อได้ทันที ในกรณีดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลซึ่งมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งในเบ้าหลอมลักษณะเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันจะเป็นผลทำให้สมาชิกวุฒิสภาต้องอาศัยฐานเสียงเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และต้องอาศัยอิทธิพลและระบบอุปถัมภ์เดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังปรากฏเห็นได้ชัดเจนในทุกวันนี้ว่าสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลกับฝ่ายรัฐบาลได้จริง และทำให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งจำนวนมากได้ปฏิบัติตัวเป็นทาสของฝ่ายรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งการกระทำดังกล่าวก็ยังมีความมุ่งหมายให้กระบวนการแต่งตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งต้องมาจากสมาชิกวุฒิสภานั้นยังคงอยู่ภายใต้อำนาจทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาล ซึ่งจะเป็นผลทำให้เกิดการรวบอำนาจและทำให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถตรวจสอบอำนาจรัฐบาลได้จริงเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
       
       อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวนี้เองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการเพิ่มวาระให้กับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ให้สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ อีกทั้งยังมีสมาชิกวุฒิสภาได้เข้าชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวด้วย จึงย่อมอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์และย่อมขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 122 อย่างชัดเจน ด้วยเหตุผลดังกล่าวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 111 เช่นนี้
       
       ประการที่สี่ กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 237 เพื่อนำไปสู่การยกเลิกโทษยุบพรรคการเมือง และการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรณีดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนว่านักการเมืองเหล่านี้ไม่มีความจริงใจที่จะเพิ่มบทลงโทษรุนแรงกับผู้ที่กระทำความผิดทุจริตเลือกตั้งหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งผู้เสนอทั้งหมดก็จะได้ประโยชน์ต่อพรรคการเมืองและตำแหน่งของตนเองจึงถือเป็นการกระทำที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์และย่อมขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 122 อย่างชัดเจน ด้วยเหตุผลดังกล่าวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 237 เช่นนี้
       
       พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงขอคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 4 มาตรา และขอสนับสนุน เห็นด้วย และให้กำลังใจสมาชิกรัฐสภาที่ได้ยื่นคำร้องต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยในข้อกฎหมายดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่ขัดกันกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญทั้งประเด็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนี้ และเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีมติมอบหมายให้ทนายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ไปปรึกษาหารือกับนักวิชาการและนักกฎหมายเพื่อศึกษาข้อกฎหมายเพิ่มเติม และหากพบประเด็นหรือช่องทางเพิ่มเติมหรือบทลงโทษต่อผู้ที่กระทำความผิดตามกระบวนการยุติธรรม ก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายต่อเนื่องจนถึงที่สุด
       
       ประการที่ห้า การเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งจะสร้างหนี้สินให้กับประเทศ 2 ล้านล้านบาทนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว หลีกเลี่ยงในวิธีพิจารณางบประมาณโดยปรกติ ไม่มีความชัดเจนและรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละโครงการ และยังมีบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 169 ที่ไม่นำเงินส่งคลังตามกฎหมายวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และยังให้อำนาจให้กระทรวงการคลังนำเงินจากการกู้ไปให้กู้ต่อแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปใช้จ่ายได้อีกด้วย ในขณะที่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 169 กำหนดให้การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวข้องด้วยการโอนงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กรณีดังกล่าวจึงเป็นร่างกฎหมายที่ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน
       
       และในเมื่อกรณีดังกล่าวคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงเห็นด้วย และขอสนับสนุน พร้อมให้กำลังใจในการที่อดีต สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ได้ยื่นคำร้องดังกล่าวต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ลงโทษต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป และเห็นด้วย และขอสนับสนุน พร้อมให้กำลังใจสมาชิกรัฐสภาที่จะยื่นคำร้องให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 169 นี้ต่อไป
       
       แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงขอคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ และมีมติมอบหมายให้ทนายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ไปปรึกษาหารือกับนักวิชาการและนักกฎหมายเพื่อศึกษาข้อกฎหมายเพิ่มเติม และหากพบประเด็นหรือช่องทางเพิ่มเติมหรือบทลงโทษต่อผู้ที่กระทำความผิดตามกระบวนการยุติธรรม ก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายต่อเนื่องจนถึงที่สุด
       
       ด้วยจิตคารวะ
       
       พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
       4 เมษายน 2556
       ณ บ้านพระอาทิตย์"
       
       หลังจากนั้น ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี จะมีการจัดชุมนุมใหญ่หรือไม่ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำพันธมิตรฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่เรามาร่วมชุมนุมคัดค้านต่อต้าน ว่าไม่มีชนชาติใดในโลกที่จะทรหดอดทนแบบเรา ไปกินไปนอนบนถนนร่วมแล้ว 348 วัน เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น เราในฐานะที่ติดตามการเมืองมาอย่างกระชั้นชิด พันธมิตรจะเรียกประชุมด่วนตัดสินใจได้ทันที มีปรากฏการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเราอย่างนี้ทุกครั้ง จึงขอเรียนต่อผู้สื่อข่าวว่าเรายังทำเหมือนเดิม คือทำตามสถานการณ์ เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเร็วมาก แบบที่แล้วมาไม่มีอะไรชักช้าเลย ขอให้มีการประเมินอย่างรอบคอบตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้วเราจะไม่ผิด ที่ทำมาแล้วเราทำสำเร็จอยู่ทุกครั้งของการชุมนุม
       
       ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า แสดงว่าจะมีการชุมนุมหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะวิกฤต พล.ต.จำลอง กล่าวว่าก่อนจะทำอย่างงั้นต้องประชุมก่อน เมื่อประชุมแล้วใช้ความรอบคอบอย่างเต็มที่ ว่าจะชุมนุมหรือไม่ชุมนุม พร้อมย้ำว่าทั้งหมดนี้คือการประกาศจุดยืน เพราะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในทางการเมืองที่ประชาชนอึดอัดคือการแก้รัฐธรรมนูญ 4 มาตรา และการเสนอร่างพ.ร.บ.กู้ 2 ล้านล้าน นี้คือสิ่งที่ไม่เห็นด้วย เพราะมีการถามถึงท่าทีของพันธมิตรว่าเป็นยังไง ถึงได้มีการแถลงในวันนี้วาไม่เห็นด้วย ซึ่งมีการดำเนินการอยู่ 3 อย่าง 1.ให้กำลังใจ 2.แสดงความเห็นด้วย และ3.ขอสนับสนุนองค์กรใดบุคคลใดก็ตามที่คัดค้านทั้ง 2 เรื่อง
       
       ส่วนจะดูสถานการณ์ไปถึงเมื่อไรนั้น พล.ต.จำลอง กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่เกิด ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ แล้วแต่กรณีคอยติดตามเป็นระยะ จะไปบอกก่อนไม่ได้ ยืนยันว่ามาวันนี้เพื่อให้เบาใจว่าได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด และได้ทำตามการบ้านของเราที่แถลงไปเมื่อ 10 มีนาคม 2555 ที่สวนลุมพินี ว่า ประเด็นที่จะชุมนุมมีอยู่ 3 ประเด็นและจะต้องมีการประชุม ซึ่งเห็นว่ามีแต่จะแก้รัฐธรรมนูญ จึงมีการเดินหน้าปฏิรูปประเทศผ่านการเสวนาถึง 34 จังหวัด ทำตามคำมั่นสัญญากับประชาชนพร้อมแสดงจุดยืนทุกครั้ง ยันไม่ได้อยู่เฉยๆ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ค่อยให้กำลังใจ สนับสนุนคนที่ต่อต้าน และมีการประชุมผู้รู้ว่ามีทางไหนบ้างที่จะดำเนินการทางกฏหมายในการฟ้องร้อง
       
       ขณะที่เรื่องปราสาทเขาพระวิหารนั้น แกนนำพธม. กล่าวว่า จะอยู่ในข้อที่ 3 เมื่อเหตุการบ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ความเหมาะสมที่ประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลง และตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นนั้น พร้อมย้ำว่าได้แถลงจุดยืนมาหลายครั้งแล้วว่า ให้รัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการไม่รับอำนาจศาลโลกซึ่งหลายประเทศก็เคยทำ จึงไม่จำเป็นต้องแสดงจุดยืนอีก ส่วนข่าวที่จะมีการปฏิวัติ พล.ต.จำลอง ได้ถามกลับว่าใครจะทำ มีแต่หนังสือ "ปฏิวัติสุขภาพ" ของอ.ปานเทพ

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ประมวลภาพ “น้าซู-มิเกล” ขึ้นเวทีรำลึก “6 ปี 7 ตุลาฯ”
หลวงปู่เจริญ ยกย่องพันธมิตรฯ “ทหารของแผ่นดิน”
“รสนา” จี้หยุดเดินหน้าสัมปทานพลังงาน ชูแบ่งปันผลผลิต - “ปานเทพ” เตือน “ประยุทธ์” อย่ามองข้ามประชาชน
พันธมิตรฯ ร่วมงานรำลึก “6 ปี 7 ตุลาฯ”คับคั่ง
"เอเอสทีวี"นัดร่วมลงนามถวายพระพร 11 สิงหาฯ 9.00 น.
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 109 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 1 +140 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาจากการลงประชามติของประชาชน แต่สภาไม่สนใจประชาชน แก้โดยพละการไม่ถามประชาชน การแก้แแบบนี้ถือว่าเผด็จการทางรัฐสภาดูถูกประชาชนปิดหูปิดตาประชาชน แก้เพื่อพวกพ้องของตัวเองประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ คนที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆๆคือ สส.+สว.
ประชาชน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 +67 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่บอกว่ารักชาติมีดาวมีเหรียญตรายศศักดิ์ ท่านทั้งหลายไฉนจึงขลาดความกล้าออกมาปกปักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน มิให้คนชั่วคนไม่ดีมาผลาญสมบัติชาตสร้างหนี้สินสร้างปัญหาให้บ้านเมืองอีกเหล่า ฤ.ต้องเสียกรุงครั้งที่3อีกครั้งจึงจะมีผู้มีบารมียาจกมากอบกู้เศษเถ้าถ่านของความล้มสลายของแผ่นดินไทยฉะนั้นหรือ
กระดูกพลีชีพ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +51 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วย..และพร้อมให้การสนับสนุนครับ
vjturbo@yahoo.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 +32 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พร้อมจะลุยกันมานานแล้ว
ชาวบ้าน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 +28 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จัดหนักเลยครับท่าน ไม่งั้นพวกเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่
ฟฟฟ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 77 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กู้2.2ล้านบวกดอก3ล้านล้าน ถ้าเกิดต้มยำปูในอีก5ปีข้างหน้า เงินบาทตกไปเป็น60บาทต่อดอลล่าร์ ก็กลายเป็นหนี้10กว่าล้านล้านบาท แถมโจรยังออกกฏหมายห้ามตรวจสอบการใช้เงินของพวกมันอีกต่างหาก เงินเยอะขนาดนั้นยัีงกล้าหน้าด้านออกกฏหมายขี้โกงอีก ส่อทุจริตชัดๆๆ ประเทศไทยล้มละลายแบบกรีซแน่นอน (กรีซเป็นหนี้14ล้านล้านบาท)
ฟายแดงสมสบคิดปล้นประเทศ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 76 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากให้มีการร่วมกันลงชื่อ
ขับไล่ นายก อีดอก หมาเต้อ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ต้องใช้กี่แสนคนไม่ทราบ

น่าจะมีการตั้งคณะกรรมการประชาชนคนรักชาติ
หาเครื่องนับคะแนน โดยการอ่านโค๊ดบนบัตรประชาชน
ที่เห็นดวยกับการแสดงประชามตินี้

เพราะบัตรประชาชน เป็นสมาร์ทคาร์ด มาตั้งนานแล้ว
อยากรู้เหมือนกันว่า ใอ้บัตรนี้ มีประโยชน์จริง หรือเปล่า

คนไทยเก่งๆ มีเยอะ - ช่วยๆ กันหน่อย
พวกเราต้องช่วยกันทำทุกอย่าง ที่ดีที่เหมาะสม
เพื่อให้ประเทศชาติไทยที่รักของพวกเรา รอด
Khonthai09
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สนับสนุนให้เด็กๆ ตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป ที่มีบัตรประชาชน ออกมาแสดงพลังด้วย

เพราะ พวกน้องๆ ลูกๆ หลานๆ ทั้งหลาย จะต้องเป็นผู้แบกหนี้บาป นี้
เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 50 ปี เชียว

พวกคุณจะยินดี ให้รัถบานชั่วชาติ นี่ อยู่ต่อไปอีกหรือ
คนไทยรักชาติยิ่งชีพ
 
ความคิดเห็นที่ 75 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดเป็นประเทศที่มี
ความเป็นประชาธิปไตย แบบชัดเจนมากประเทศหนึ่ง

แม้การที่สวิตเซอร์แลนด์จะเข้าเข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติ หรือไม่

ยังต้องผ่านการโหวต ลงประชามติจากประชาชนชาวสวิสก่อน

แล้วใอ้พวกเวรตะไล โจร 500 ในรัดสพา
(ขอสงวน ไม่ใช้คำว่า รัฐสภา กับใอ้พวกชั่วชาติเนี่ย)
มันมีสิทธิ์อะไร หรือมันใช้กฏหมาย (ห่.) อะไร
ในการตัดสินใจปัญหาใหญ๋ๆ ระดับชาติ
ตัวเอย่างเช่น เรื่องเขาพระวิหาร หรือการ เจือกไปศาลโรค

พวกสารพัดสัตว์ในสภา ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ทุกตัว
สมควรถูกตัดหัว เสียบประจาน จริงๆ

-------------

เห็นด้วยและขอสนับสนุน พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ทุกประการ
Khonthai09
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หากผู้บริหารทำงานผิดพลาดโดยตั้งใจ สามารถเอาผิดทางกฏหมายอาญาหรือไม่

หากรัฐสภาแก้กม.เพื่อเอื้อกับการทุจริ ต พวกเราไม่ควรจะยอมโดยเด็ดขาด
คนไท
 
ความคิดเห็นที่ 74 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คะน้อยคิดว่า เมื่อถึงเวลา ที่คะน้อย ต้องทำหน้าที่ ใช้หนี้แผ่นดิน และไปทำบุญ คะน้อยต้องทำจั่งซั่น คะน้อยจะบ่หนีเป็นอันขาด
หนึ่งพธมเด้อ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 73 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เลือดขี้ข้ามันมีสีอะไร มีเยอะไหม อยากเห็นนัก
ว้าเหว่ฯ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 72 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
***ขออภัยครับท่านหากรบกวน.กรุณามีสติ+คิดอย่างพอเพียง. ระวังจะถูกหลอกอีกแล้วเข้าทางเขาอ้างปฏิวัติซ้อนแล้วเป็นไงรู้ได้เลยเข้ามาเปลี่ยน...กม...รัฐ...คำสั่งคณะปฏิวัติถือเป็นกฏหมายครับท่าน....ซวยยาวละท่าน.ครับ
เพื่อควายไท.
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 71 -2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หลับยามอยู่ครับ กว่าจะออกโรงพวกโจรก็ทำการสำเร็จไปแล้ว
412
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยามกำลังหลับฝันอยู่ครับ ตื่นเมื่อไหร่ก็ขายของต่อ
ดีแต่ขู่
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ก็แล้วทำไมไม่ใสหัวออกไปสู้เองมั่งล่ะไอ้เฮี่ย มาเกาะขาพวกกูอยู่ได้
ฟายเอ้ย.
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำไมพวกคุณคิดว่า พธม มีหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินกลุ่มเดียวเหรอ พวกคุณใช้อะไรคิด ทำได้เพียงแต่การเยาะเย้ย ถากถาง แต่เอาเท้าราน้ำ และบอกว่า พวกเราผูกขาดการรักชาติพวกเดียว
เศร้านะ ประเทศไทย ที่มีคนอย่างพวกคุณมากเกินไป
 
ความคิดเห็นที่ 70 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทนาย พธม. ฟ้องศาลปกครองด่วนให้ยก คณะบุกคล และผลตัดสินของศาลโลก เพราะไทยไม่อยู่ในสนธิสัญญาของศาลโลก
การกระทำใดๆของคณะบุกคล หรือคณะรัฐมนตรี โดยไม่ผ่านรัฐสภาก่อน ถือว่าเป็นโมฆะ
จึงของให้ศาลปกครอง พิจารณา สั่งการยกเลิกการกระทำของคณะบุกคล หรือคณะรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศโดยทันที
และให้พิจารณาลงโทษสถานหนัก การกระทำของบุคคลดังกล่าวด้วย
พธม.
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 69 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล
ยิลเลต
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 68 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอบคุณพธมที่ทำเพื่อชาติ แต่อย่าปล่อยให้ประเทศฉิบหายก่อนนะ เราจะสู้ด้วยกัน
ประชาชน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 67 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เพื่อนของน้องทำงานอยู่ที่บริษัทที่ปรึกษาโครงการเคยเล่าให้ฟังว่า โครงการของรัฐบาลประเทศสาระขันนี่
โครงการแต่ละโครงการ ในเงินงบประมาณ100% ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการ
ให้ใช้งบประมาณได้ไม่เกิน50% ของงบประมาณจริง ถึงจะผ่านการนำเสนอโครงการ
ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำได้ ส่วนที่เหลืออีก50% นั้นคือ...สำหรับไว้รับประทานกัน
โครงการต่างๆจะถูกแยกย่อยมาเป็นโครงการเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ตั้งแต่ไม่กี่สิบล้านบาทไปจนถึงหลักพันๆล้าน
และในแต่ละโครงการ ผู้ประมูลที่ได้งานส่วนใหญ่ก็ ถ้าไม่ใช่พวกมีส่วยมีเปอร์เซนต์ให้
ก็จะเป็นบริษัทของนักการเมืองซะเอง

อย่าแปลกใจว่า ทำไมประเทศสาระขันนี้มันถึงไปไม่ถึงไหน
เรื่องจริงของประเทศสาระขัน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 65 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะบ่งฝีเมื่อไหร่บอกมาได้เลย กระเป๋าพร้อมเเล้วอยากเที่ยวกรุงเทพเเล้ว 555555
พธม. บ้านโป่ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 64 -9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บ้านเมืองกำลังเจริญก้าวหน้า แก๊งคนบ้าจะออกมาอีกแล้ว แหมเงินเค้ายังไม่
ได้กู้เลยดันรู้ล่วงหน้าว่าโกง ต่อไปม๊อบคงเหลือหลักสิบแล้ว พึ่งเงินบริจาคยากแล้วอย่าหวังเลย
เอิ๊ก เอิ๊ก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ครับตอนนี้เมืองไทยกำลังเจริญด้วยหนี้สินที่ต้องใช้ถึงชาติหน้า แผ่นดินก็จำลังเสีย คนที่เห็นว่าเจริญ คงมีเฉพาะควาย15ล้านตัวเท่านั้นล่ะมั้ง.
พวกหนึ่งเผา อีกพวกก็ขาย ริยำทั้งคู่
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เจริญแบบควายๆ
โง่
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใครที่ไม่คิดเหมือนพวกเรา ออกไปจากเว็ปเราเดี๋ยวนี้ เข้ามาได้ยังไง ที่นี่ห้ามใครเห็นคัดค้านนะจะบอกให้
ติดดิน
 
ความคิดเห็นที่ 63 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดีใจที่เห็นคุณสนธิ และ แกนนำ พธม ออกมาประกาศจุดยืนอย่างเข้มแข็งเช่นนี่ ก็อุ่นใจได้ว่าประเทศชาติ และสถาบันอันเป็นที่รักของเราไม่โดดเดี่ยวแล้ว..ไม่ว่าจะกลุ่มใดออกมาไม่มีใครอีกแล้วที่จะเข้มแข็งและจริงใจเช่น พธม อีกแล้ว.-
พธม คนหนึ่ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
*แต่ไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยว่าจะทำอย่างไรถึงจะหยุดสิ่งที่เกิดขึ้น หรือป้องกันไม่ให้เกิดในอนาคคได้แม้แต่คนเดียว
หรือมีใครสักคนสักกลุ่มที่จะสามารถหรือกล้าหยุดสิ่งที่เกิดหรือกำลังจะเกิด*เพื่อควายไท. จะได้ตาสว่าง ถูกทางที่สุด. อยากเห็นในชาตินี้....ไม่รอชาติหน้า.
เพื่อควายไท.
 
ความคิดเห็นที่ 62 -2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถึงแม้ปชปจะผิดยังงัย แต่ดิฉัน ก็ยังมองว่าเขายังดีกว่า พท เยอะมาก ส่วน พท พวกมันมาเผ่าบ้านเผ่าเมืองของประเทศตัวเองทำไหม ไอเหรี้ยทักษิณ ชินวัตร มันเคยมองเห็นประชาชนคนตาดำๆบ้างไหม แล้วพวกคนจน พท มันเคยมีน้ำใจไปช่วยเหลือคนจนเหล่านั้นบ้างไหม สิ่งที่ดิฉันเห็นล้วนแล้วแต่ได้เห็นความเมตตา จากผู้ที่มีน้ำใจมากหมายหนักส่วน พทเป็นที่พวกสัตว์เห็นแก่ตัวมากที่สุด โดยเฉพาะ ไอเหรี้ยทักษิณ ชินวัตรไอคนแล้งน้ำใจ ไอคนใจอำมหิต ก็คือ ไอเหรี้ยตระกลู ชินวัตร นั้นและ มันเลวเหลือเกิน เลวยิ่งกว่าเลือดหมาเสียอีก ไอสัตว์หมาไอสัตว์ตัวนรก ไอตระกลูริยำ ไอตระกลูชิบหายคือตระกลูชินวัตร
kkk123@.comk
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มาอีกแล้ว ตรรกะ โกงได้ แต่ขอให้ทำงาน ไปเม้นท์ที่บลูสกายเถอะคุณ
นน
 
ความคิดเห็นที่ 61 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมเห็นด้วยกับแถลงการณ์ของพันธมิตรฯนะครับ , ยังมีเวลา ยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรในขณะนี้ , แล้วก็อย่างที่เห็นๆ จากประสพการในการชุมนุม , ตอนนี้รัฐบาล ก็เอาปืนยิงใส่หัวตัวเองไปแล้ว สามนัด เข้าเป้าโคม่าอีกต่างหาก ... ไม่ต้องทำอะไรมาก แค่ใจร่มๆ แล้วรอเก็บซากนักการเมืองในสภาฯก็พอ ไม่ต้องเหนื่อยแรงอะไร .... แล้วผมก็เชื่อว่า เกมส์นี้ แกนนำพันธมิตรฯคงอ่านหมากของรัฐบาลขาด มาตั้งแต่ต้นแล้ว ถึงได้เตรียมตัวดักทางมาได้โดยตลอดตั้งแต่ต้น ...
ผ่านมา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 60 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยกับการแถลงการณ์
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 59 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิม ให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร"
1
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 58 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มุข การเมือง ของรัฐบาล ฝืด มานานแล้ว...จำเป็นต้องเข็ญ..เรื่องเก่าๆ ขึ้น มา ปัดฝุ่นออก ..เพราะเจ้าของเงิน
เจ้าของพรรค...ทวงถาม มา...ก้ทำท่าไปอย่างนั้นเอง นะครับ...สุดท้าย ...เชื่อผมเลย....อีปู มันก็ยอมหด ลง รูปู อีก....ถ้าใครไม่เชื่อก็โปรดติดตามชม ตอน..ต่อไป ครับ ! !
มุขฝืด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 56 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยกับข้อแถลงการณ์ ของ พธม
soodee@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 55 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต่อมจริยธรรมนกม.มันบกพร่อง แก้รธน.ให้ตัวเองและพวกพ้องโกงกินได้ง่ายขึ้น ปชช.จะอดตายช่างMangมัน
เบื่อสาวกแดงทุกตัว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 54 -9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ก็แค่เกาะกระแสไปเรื่อยเหมือนมีกิจกรรมตลอดจะได้หลอกเอาเงินบริจาคได้ต่อเนื่อง. ไม่เห็นทำอะไรได้ ขวางโลกอีกต่างหาก
j
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในประเทศนี้ก็มีastvที่ทำเพื่อประเทศชาติถูกต้องมากที่สุดก็คือการเลือกข้างความถูกต้อง แต่สื่ออื่นเลือกที่จะเป็นกลางไม่เลือกข้างความถูกต้อง อย่างนี้ไม่เรียกว่าขวางโลก เรียกว่าเกาะติดกระแสโลภ คนโลภมันเยอะ เข้าใจไหม เจ(เจอึ้งภากร)
eow54@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 53 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประการที่ห้า การเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งจะสร้างหนี้สินให้กับประเทศ 2 ล้านล้านบาทนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว หลีกเลี่ยงในวิธีพิจารณางบประมาณโดยปรกติ ไม่มีความชัดเจนและรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละโครงการ และยังมีบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 169 ที่ไม่นำเงินส่งคลังตามกฎหมายวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และยังให้อำนาจให้กระทรวงการคลังนำเงินจากการกู้ไปให้กู้ต่อแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปใช้จ่ายได้อีกด้วย ในขณะที่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 169 กำหนดให้การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวข้องด้วยการโอนงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กรณีดังกล่าวจึงเป็นร่างกฎหมายที่ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน(copy)

Money is so large to borrow at once, I seen that the criminal Tugsin puppet government will hire the leading underwriter as it brokers main advisors such as Goldman Sachs (GS) JPmorgan (JPM) Morgan Stanley (MS) Bank of America (BAC) Citigroup (C)...etc,. The criminal government plan to sale bonds in Wall Street in the US dollar value .....if the plan complete the criminal government will raise so much cash....in the mega plan the spending slowly spending but hiding the large money. Majority of money will be hide somewhere in criminal Tug-sin pocket book somewhere he would be used Thai people money investment in his Tug-sin wealth fund...profit from investment he will be kept 99.99% and return principal and .01% profit back to his puppet government, money is belong to Thai people should not be financial his wealth fund, if he lost investment all Thai people money will be gone....criminal Tug-sin has secret plan for 2.2 million/million baht.....but sure thing for criminal Tug-sin, he would be made 20% and 30% commission fee from the pile of money.
oo
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 52 -7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่มีอะไรใหม ผมเข้าใจแกนนำทุกคนว่ารู้สึกอย่างไร ไม่มีมวลชนแล้ว ถึงไม่กล้าลุย เพราะเห็นกรณีของเสธ.เป็นบทเรียน ตำรวจออกมาซัก5 หมื่นก็จบแล้ว เปลื่อนชื่อกลุ่มใหม่เถอะ เพื่อจะมีคนมาร่วมเยอะๆขึ้น
พธม.หมดพลังแล้วสงสารพธม.จริงๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พูดตรงๆนะการตกปลาต้องใจเย็นๆ รอให้ปลามันกินเหยื่อก่อน สงสารตัวเองก่อนที่จะสงสารคนอื่นอย่ารีบตายก่อน
eow54@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กลุ่มไหนมีพลังมาก ก็ออกมาสิ กลุ่ม ปชป มีพลังมากไม่ใช่เหรอ ออกมาตั้งเวทีชุมนุมเลย
รออะไรอยู่
 
ความคิดเห็นที่ 51 -7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนไทย15ล้านคนเค้าเลือกมา พวกคุณจะทำอะไรหา คนไม่กี่พันจะเอาชนะคน15ล้าน มันไม่ยุติธรรมนะ ไปหาคนมาให้เท่าๆกันก่อน
ลูกตำรวจ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากลองสหบาทา60ล้านคนไหมล่ะ
เบื่อสาวกแดงทุกตัว
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แน่ใจเรอะว่า ไอ้ 15 ล้านที่อ้างอยู่เสมอ ๆ น่ะ ใช่ "คน"
พ่อตำรวจ
 
ความคิดเห็นที่ 50 -9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หมดตระกูลนี้ จะไปหาข่าวอะไรแดก วะ เน่าจริงๆ วันๆ
d
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 49 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นี่คือแนวทาง และหลักการของ พธม. พี่น้องคนไทยทุกท่าน ถ้าท่านรักประเทศชาติ ก็อย่านิ่งดูดาย สิ่งแรกก็บอกต่อๆกันไปในความเลวของรัฐบาล ที่ไอ่แม้วมันบ่งการอยู่ อย่างที่สอง รอฟังสัญญานจากผู้นำ พธม เมื่อไหร่ที่เราจะเดินไปเรียกร้องและขับไล่ไอ่พวกชั่วๆนี้ ให้หมดไปจากประเทศไทยของเราเสียที...
พธม..คนเดิม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 48 -4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หมานำ ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป จะเดินก้าวไปมีหมานำอ้าว อายแพดดดดดดด
leader
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 47 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต่อมจริยธรรมนกม.มันบกพร่อง แก้รธน.ให้ตัวเองและพวกพ้องโกงกินง่ายขึ้น ปชช.จะอดตายมันก็ไม่แคร์
เบื่อสาวกแดงทุกตัว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 46 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าข่มขู่ประชาชนเร่มเบื่อหน่ายพวกท่านมากแล้ว ฟังป๋าเปรมพูดในวันนี้บ้าง หยุดเสียทีองคุลีมาลย์
ไชยา มาวิน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 45 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำหน้าที่ ด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้อง ระวัง การกระจายข่าว บิดเบือน ให้ร้าย จากกลุ่มสัตว์นรกในคราบคนไทย ... มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ

ก็เข้ามาให้กำลังใจและสนับสนุนอยู่บ่อยๆ เพียงแต่ระบบสกรีนไม่ให้ขึ้นหน้าจอ
ขอบคุณสำหรับความกล้าหาญในความถูกต้อง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 44 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำดีบ้านพ่อคุณล่ะ โกงแล้วโกงอีก สมองมีคิด หรือมีไว้ใส่แต่ความไง่ของคุณ ที่ไม่มีสมองเลย พวกมีงยิ่งกว่านักเลงเสียอีก ชั่วได้อีกน่ะคุณ
poljarus@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 43 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทนาย พธม. ฟ้องศาลปกครองด่วนให้ยก คณะบุกคล และผลตัดสินของโลก เพราะไทยไม่อยู่ในสนธิสัญญาของศาลโลก
การกระทำใดๆของคณะบุกคล หรือคณะรัฐมนตรี โดยไม่ผ่านรัฐสภาก่อน ย่อมไม่มีผลบังคับใช้
จึงของให้ศาลปกครอง พิจารณา สั่งการยกเลิกทันที
พธม.กทม.
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 42 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กระผม จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ ส.ส.สุรินทร์ เขต 6 พรรคเพื่อไทย ไม่เห็นด้วยกับ แถลงการณ์ ของ พธม.ครับ
จ่าซ่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 41 -19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐบาลทำดี ก็มีมารมาคอยขวาง แต่ก็หน้าแหกไปหลายรอบ
สงสัยมันว่างจริง ประชาชนส่วนใหญ่เขาสนับสนุน และเห็นพฤติกรรมพวกพันธมิตร เลยไม่มีใครเลือกพวกนี้เข้ามา มันเลยหงุดหงิด ทำตัวเป็นอันธพาล หาเรื่องรวมหัวกับพวก แก๊งค์ สว
ค้านโน่นนี่ แต่ก้แพ้ทุกที คราวนี้คงแพ้อีก
teerapol@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แดรกหญ้าแทนข้าวต่อไปเถอะ นกม.สันดานขี้โกง ขี้โม้ในสภาเกือบทุกคน
เบื่อสาวกแดงทุกตัว
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แดรกหญ้าแทนข้าวต่อไปเถอะ นกม.สันดานขี้โกง ขี้โม้ในสภาเกือบทุกคน
เบื่อสาวกแดงทุกตัว
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้ธีรพล นี่ตั้งให้เป็นควายแดงแฝง...ยังไงก็ไม่มีใครรักไม่ว่าเป็นควายแดงด้วยกันใช่หรือเปล่ากลับเข้าคอกควายแดงไม่ได้แล้วละซิ
eow54@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่เป็นธรรมต่อควาย ที่ไปเปรียบพวกนี้เป็น ควาย
ควายยังมีบุญคุณ มีประโยชน์ต่อคน

เป็นได้แค่ ทรพี
วัดสวนตูด
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สงสัยโดนหมอผีเขมรเสกฟายแดงเข้าสมอง
โง่โสน้าน่าฟายแดง
 
ความคิดเห็นที่ 40 +12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมแปลกใจอยู่เรื่องหนึ่ง พวกควายแดงเขาไม่รู้หรือว่า
ทักษิณ ทำลายบ้านเมืองขนาดนี้ ฉิบหายวายป่วง
จนจะไม่เหลืออะไรแล้ว แต่พวกควายไม่รู้ สมควรที่เป็นควาย
Sanyab@gsb.or.th
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่บ้านพวกนี้จะติดแต่สื่อของทักษิณ เลียทักษิณ
ถูกกล่อมอยู่หมัด
สวยงามไปหมด
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ควายแดงรู้ทั้งหมด แต่ควายแดงได้ผลประโยชน์ด้วย ควายแดงจะทำลายเส้นทางรายได้ไปทำไม
แบบที่การสำรวจพบว่าคนไทยยอมให้ฉ้อราษฎร์บังหลวงได้ ถ้าเขาได้ผลประโยชน์ด้วย
หนึ่งนิสัยคนไทยคือขี้โกง
 
ความคิดเห็นที่ 39 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้านความไม่ถูกต้อง ต้านความทุจริต ต้านคอร์รัปชั่น ต้านคนเลวเต็มที่ครับ!
choayoxx1@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 38 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐทะบานบ้า บริหารงาน พวกมากลากไป ไม่ดูเหตุผล
กู้ โกง กิน งานห่วยแตก ปล้นคนจน ผู้นำไม่รู้เรือง เง้ามากมาก รมตง โกง ดับเบิลโกง ทาสทักสิน โดยแท้
ไม่ควรหน้าด้านอยู่เลย ปชช ผู้หวังดี ผู้คนส่วนใหญ่เห้นควรอย่างยิ่ง สมควรไล่ออกได้แล้ว
surin_1780@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 37 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทนายพับการนธมิตรค่ะ อยากทราบว่าถ้าหากต้องการที่จะไปช่วยงานด้านเอกสารรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบด้านการฟ้องร้องด้วยได้มั้ยคะ อยากจะร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าด้านก็ตามในการปกป้องบ้านเมือง
mtu
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 36 +11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
งกอ่นชุมนุมขอให้ พธม วางแผน ให้รอบคอบ เพื่อกันไม่ให้ คนคอยลอบกัดและปว่นทำร้าย ผู้ชุมนุม และไม่ตอ้งประกาศวันชุมนุมเป็นทางการ เพียงแต่บอกให้ต่อกันหรือส่งข่าวเอา เพื่อปอ้งกันการกักด่านของ ตร ที่ไม่ให้ผู้ชุมนุมเดินทางร่วมแนะนำด้วยความเคารพ คนรักชาติไทต
soodee@hotmail.com (deehei สมาชิก)
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 35 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขับไล่ตระกูล ชินวัด ด่ามาพง วงสวัด
เอก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 34 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ชาติเราอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงอยู่แล้ว เราจะเป็นหนี้อีกไม่ได้ครับ มันเป็นการสนองตัณหานักการเมืองเท่านั้น ไม่ได้สนองความต้องการของประชาชนเลย พวกมันออกนโยบายรถคันแรกแล้วก็อ้างว่าถนนหนทางติดขัด แล้วคนไทยก็เดินทางแค่ปีละ 2 ครั้งเท่านั้น นักท่องเที่ยวเขาก็มีเที่ยวบินถึงปลายทางอยู่แล้ว ไม่มีภาพไหนสะท้อนความสำเร็จของการใช้หนี้ได้นอกจากขึ้นภาษีประชาชน งานนี้มันไม่มีทางเลือกไหนดีไปกว่าคัดค้านให้ถึงที่สุด ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อความอยู่รอดของพวกเราเองเท่านั้น
ทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 33 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เผาไทยเข้ามาบริหารประเทศ เห็นมันจ้องจะทำอยู่ 2อย่างกู้มาโกง กับ แก้รัฐธรรมนูญ
ๅ/-
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รู้นานแล้ว ตั้งแต่ตอนเลือกตั้ง '54 ทำไมจึงปล่อยโดยไม่ต่อต้าน?
*.*
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ก็พ่อมรึง(มาร์คหัวถุงยาง)แจ้งความดำเนินคดีกับพธม.ยังติดคดีอยู่ ส่วนไอ้เทพประทาน มันบอกเลวทั้งเหลืองทั้งแดง ส่วนไอ้เคี้ยในรัฐบาลของมันหน้าตาคล้ายตือสั่งเก็บแกนนำพธม.200กว่านัด ยังมีการนำเงินหลวงไปประกันพวกเสื้อแดง อย่ามาเอ๋อ*.*
eow54@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 32 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอสนับสนุนพันธมิตร. อย่างเต็มที่ครับ
เกลียดพวกโกงและพวกชั่ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 31 +9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
..ผมว่าตั้งกองทุนลงขันเก็บ ตระกูลไอ่แม้วให้หมดดีกว่านะครับ...
มงคล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 30 [Ipad] คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
?20??¡??????? ????? ????
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 29 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยครับ
คนคนคน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 28 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดูข่าว เขาประกาศเก็บภาษีพวกที่เอาเงินมาฝากต่างประเทศทั่วโลกของไทยก็มีหลายคนแต่เขาไม่บอกชื่อ ขอให้เย็นกันใว้จะได้รู้กันว่าใครเอาเงินของประเทศไปใว้ที่ใหนกันบ้างเท่าไรกันบ้างงานนี้เจอแน่เขาเอาจริง
ต่างแดน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 27 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐบวยปูแดง ทำเลวเป็นอย่างเดียว
อู๊ดดี้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 26 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ท่านครับ ผมเห็นด้วยและควรต้องร่วมมือกับกลุ่มข้างเคียงแม้ไม่เหมือนกันทั้งร้อยเปอร์เซนต์
smongkorn@yahoo.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
HIA น่ะ มันคงไม่มาร่วมกับเรา นอกจากว่ามันกลับใจเปลี่ยนสีจากแดงมาร่วมก็ต้องคิดหนักเพราะมันพวกรับจ้างรับทรัพย์ แต่เรากลับเอาเงินมาบริจาค
มันคนละอุดมคติ
เราคงไม่มีคังค์จ้างมันเหมือนไอ้หน้าปี๊บ
ส่วน Jung Rai อีกตัวที่ชอบเป็นชะนีอีห้อยอีโหนน่ะ ยังอยากคบมันอีกรึ คงต้องระวังมันทุกเวลานาที เพราะมันถนัดเรื่องหักหลัง ยัดข้อหาผู้ก่อการร้าย จะเอาเราเข้าคุกตลอด อย่าเผลอก็แล้วกัน
สันดานเนรคุณเลี้ยงไม่เชื่อง คอแหลพอๆกันกับพรรคฯ Hia ตัวแรก
ไม่งั้นจะมีคำพังเพยรึ ว่า คบคนชั่ว คนโกง โจร 500 สัตว์นรกจกเปรตเนี่ย มันเข้าทาง...
Hia ไป Jung Rai มา
 
ความคิดเห็นที่ 25 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รบ บอกจะทำแฟ่นพับแจก อยากเห็นผจกหรือ พธม พิมพ์แจกบ้าง บอกความจริงที่คนทุกสีควรรู้ ค่าพิมพ์บอกมาจะช่วยกันบริจากแน่
แฟ่นพับ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แผ่นพับมันแพง ต้นทุนสูง
แผ่นปลิว หรือใบปลิวน่าจะถูกกว่าและแจกได้ทั่วถึง
อย่างเดียวที่สู้แผ่นพับไม่ได้ ก็คือ มันอาจจะไม่สวย ไม่มีสีสันสะดุดตาอะไรทำนองนั้น
เต็มใจช่วย คือไปรับแผ่นปลิว แล้วเอามาเดินแจกในหมู่บ้าน(หมู่บ้านใหญ่และดังซะด้วย เพราะมี นสพมติโจรตั้งอยู่ที่นี่)
อยากประลองกำลังกับมันมานานแล้ว
เอาให้มันรู้หมู่รู้จ่ากันไปข้างนึง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำได้ แต่ขาดเงิน บบริจาคมากๆๆ เงินเหลือทำได้แน่ เงินหนะมีมั้ย ตอนนี้คนบริจาคลดลงไปมาก แต่เศรษกิจดูดี ไม่หรูเหมือนตอนปิดสภา เงินมาดี
ดีมาก
 
ความคิดเห็นที่ 24 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รบ บอกจะทำแฟ่นพับแจก อยากเห็นผจกหรือ พธม พิมพ์แจกบ้าง บอกความจริงที่คนทุกสีควรรู้ ค่าพิมพ์บอกมาจะช่วยกันบริจากแน่
แฟ่นพับ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผจก หรือ พธม จะร่วมกันพิมพ์แผ่นใบปลิว บอกความจริง
เป็นข้อๆ อธิบายง่ายๆ ให้ ปชชทั่วไปรับรู้ แม้พวก นปชที่เข้าข้าง รบ อ่านแล้วคงได้หยุดคิดบ้าง แต่ปชชอีกมากก็อยากรู้
เรียบเรียงดีๆ ค่าใบบปลิว บอกเลย มีคนสมทบแน่ครับ พธม เอาไปช่วยกันแจก ความรู้ไม่ผิด กม ครับ
ลูกกรูจะเป็นหนี้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 22 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมษานี้ออกกันมาเยอะๆพี่น้องงงงง
ทัพหลวงพร้อมปิดล้อมทำเนียบ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 -11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประกาศนกหวีตหาย ใครเจอช่วยส่งคืน เจ๊กกบฎ มหาขันเดียว ด่วน
หาเจอเมื่อไรจะเป่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป่าหัวเจ้าของคอกสุ นัข รับ ใช้ก่อน ชัวกว่า
แมนสมิท
 
ความคิดเห็นที่ 19 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เยี่ยม ปล่อยให้ตระกูลชิน ตั้งพวกกุ๊ย ขี้ข้าของมันขึ้นปกครองโกงกิน เอาเปรียบมานานไปแล้ว อีปูยำประเทศจนเละ ควรจะหมดเวลาคนดีเดินตรอก ขี้ครอกเดินถนน ช่วยกันทำทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทาง ขออย่างเดียวอย่าอหิงสารับกระสุนกับแก๊ส อย่าคาดหวังสำนึกดีจากชั่วพวกนี้ ไมีอย่างนั้นตายฟรี
แกนนำเริ่มแก่ลงเยอะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แยกกลุ่มย่อยลงใต้ดิน แล้ว ฉะ กับพวกมัน
เซฟมวลชนหลัก
 
ความคิดเห็นที่ 18 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"ข้าพเจ้าเห็นว่า คณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครอง ซึ่งไม่เห็นถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรม ตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใด ใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาด และโดยไม่ยอมฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร "
แถลงการณ์รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ

ประเทศไทยขณะนี้เกิดวิกฤติการณ์ครั้งใหญ๋หลวงเพราะมีอาเพศเกิดทรราชย์สามานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นั่นคือทักษิณ (ไม่มียศเพราะมันเป็นคนขี้โกงหนีคุก) พฤติกรรมของนายทักษิณตรงกับคำแถลงการณ์ข้างต้นของในหลวงพระองค์ก่อนทุกข้อความ อาเพศเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะบรรดาแม่ทัพนายกองในปัจจุบันนี้หากไม่เป็นขี้ข้ารับใช้ทรราชย์ ก็ทำเอาตัวรอดด้วยการเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงเรื่อยๆ เพราะเผด็จการรัฐสภาของทักษิณเป็นอันตรายต่อบ้านเมือง และที่อันตรายยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือเป็นภัยใหญ่หลวงคุกคามต่อสถาบันพระกษัตริย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบกันดี คงมีแต่ขี้ข่ารับใช้ทรราชย์เท่านั้นที่บอกว่าไม่จริง ไม่รู้ หรือพูดแต่ว่าต้องเคารพรัฐบาลเพราะมาจากการเลือกของประชาชน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือคุณสนธิออกตัวว่าจะไม่ป็นแกนนำเพราะกลัวอัยการเล่นงาน แนะให้ประชาชนเช่นเราไปเรียกร้องเอง แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะการกระทำการใหญ่เพื่อชาติโดยขาดผู้นำมันเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ดี เมันถึงเวลาแล้วที่เราผู้รักชาติ รักสถาบันจะต้องออกตัวนำหน้ามากกว่าการนั่งโพสต์ด่าทรราชย์ทักษิณผู้เหิมเกริมตีตนเสมอฟ้าเช่นนี้ จึงขอเชิญเพื่อนผู้รักชาติช่วยกันเสนอความเห็นว่าเราจทำอย่างไรกันดีที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การรวมพลังคนรักชาติ ก็ยังหวังว่าท่านพลตรีจำลองจะออกศึกอีกครั้ง เพราะทหารย่อมเป็นทหารวันยังค่ำ เมื่อบ้านเมืองมีภัยมันก็ต้องปกป้อง

ท้ายนี้ขอทิ้งคำแถลงซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้ผู้รักชาติ โดยเฉพาะนายทหารผู้รักชาติ จงพิจารณาอีกครั้งว่าจะทำตัวเหมือนทหารแก่ที่เอาแต่เชลียร์นายเพื่อหวังลาภยศโดยไม่สนใจว่าการวางเฉยของนายได้ทำให้ชาติและสถาบันเป็นภัยขนาดไหน รวมทั้งผู้หลงผิดยอมเป็นขี้ข้าทักษิณได้สำนึกถึงบุญคุณของพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักมาหลายสิบปีเพื่อคนไทย โปรดคิดให้ดีจะยอมให้ลูกหลานคัวเองต้องเป็นขี้ข้าตระกูลละโมบโทสัน ทำได้แม้แต่ขายชาติขายแผ่นดินตัวเอง คนอย่างนี้หรือจะเป็นที่พึ่งพาของคนไทยในรุ่นลูกหลาน การตายเป็นเรื่องเล็กแต่ชาติและสถาบันเป็นเรื่องใหญ่

"ข้าพเจ้าเห็นว่า คณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครอง ซึ่งไม่เห็นถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรม ตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใด ใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ "
โดยส่วนตัวผม ผมอยากจะให้พวกเราเอาคำแถลงการณ์ในหลวงท่านไปแขวนหน้าสภาเลย ร่วมกันปกป้องสถาบันให้พ้นมือจากไอ้เหลี่ยมทรราชย์กัน
รักชาติสถาบันเหนือชีวิต
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง คงจะต้องบังคับขับไส
เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไป ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย
เขาจะเห็นแก่หน้าค่าชื่อ จะนับถือพงศ์พันธุ์นั้นอย่าหมาย
ไหนจะต้องเหนื่อยยากลำบากกาย
ไหนจะอายทั่วทั้งโลกา
เป็นพระราชนิพนธุ์ ร. 6 ในยุคประเทศทางตะวันตกปล้นสดมภ์ไล่ล่าประเทศที่ด้อยกว่าเป็นอาณานิคมโดยอาศัยอำนาจทางกระบอกปืน ปัจจุบันนี้คงทำอย่างนั้นยาก แต่ก็มีบ้างในยุคที่อเมริกาปล้นประเทศอิรักกลางแดดถึงลูกหลาน คนไทยจะยอมให้ต่างชาติมายึดทรัพย์สินของชาติของประชาชนหรือ เราอยากเป็นเช่นประเทศกรีซ ไซปรัสหรือ เราจะปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของประเทศ จากการที่นักการเมืองไปก่อหนี้สินโดยไม่ยอมฟังเสียงประชาชนหรือ หากปล่อยให้นักการเมืองขายชาติขายแผ่นดิน ประเทศชาติและประชาชนคงมีความเป็นอยู่ไม่แตกต่างกับพระราชนิพนธุ์ ร. 6 ข้างต้น

มีอยู่ทางเดียวที่ประเทศชาติและประชาชนจะอยู่รอดปลอดภัย จะต้องนำคำสอนของในหลวงเป็นแนวทางปฏิบัติ คือเศรษกิจแบบพอเพียง ตามคำกลอนที่มีคนได้แต่งไว้
พอเพียงจึงเพียงพอ เพียงเพราะพอจึงพอเพียง
เพียงพอเพราะพอเพียง พอพอเพียงจึงเพียงพอ
เพราะพ่อบอกพอเพียง ด้วยสุ้มเสียงสำเนียงพ่อ
สำเหนียกจิตสำนึกพอ ให้สานต่อที่พ่อเตือน

หนำซ้ำในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญยังได้หนดในส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา 83 กำหนดไว้ว่า "รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งปรากฎว่าตลอดระยะเวลา 2 ปี รัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแม้แต่น้อย ซึ่งเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา ม. 157 อย่างชัดแจ้ง ซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เพราะอาจทำให้ประเทศชาติและประชาชนสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินได้ หากรัฐบาลยังใช้นโยบายสร้างหนี้ให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่อย่างนี้ หนี้ที่เป็นเงินต้น 2.2 ล้านล้านบาท ภายใน 50 ปี อาจเป็น 20 ล้านล้านบาทได้ หากภาวะปัจจัยในอนาคตแตกต่างจากปัจจุนี้ เช่นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอาจเพิ่มสูงกว่านี้ และค่าเงินบาทอาจตกต่ำกว่านี้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงยิ่ง แล้วเราจะเอาอะไรมาชดใช้หนี้มากมายอย่างนี้ คงต้องยกแผ่นดินให้เจ้าหนี้ ความทุกข์ยากเดือดร้อนแสนสาหัสคงจะต้องกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ อาจหนักหนาสาหัสกว่ากรีซ และไซปรัส แล้วคนไทยทั้งชาติจะยอมให้เหตุการอย่างนี้เกิดขึ้นหรือ เราจะยอมเป็นทาสให้เขาบังคับขับไสเคี่ยวเข็ญเย็นค่ำร่ำไปหรือ จะยอมจริง ๆหรือ
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาพวกมันออกไปจากประเทศไทย
เป่านกหวีตเมื่อไหร่ ไปเจอกันทันที
เหลืออดแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
การแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลโจรในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระชับอำนาจให้เอื้ออำนวยในการโกงชาติบ้านเมืองของรัฐบาล และต้องการผูกขาดอำนาจไว้ฝ่ายเดียว ขอให้ทุกท่านจงรอการเป่านกหวีดจากแกนนำเพื่อร่วมกันขับไล่นักการเมืองเลวให้หมดไปจากประเทศไทย
คนไทยรักชาติ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วิ่งหนีมันมาหลายรอบแล้ว
คราวนี้ คงต้องทำให้มันหนีเราบ้าง
คันไม้คันมือ จัดหนักไปเลย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมเชื่อมั่นในระบบรัฐสภา (ว่าจะนำประเทศชาติไปสู่ความหายนะ ล่มจม...อ้นนี้คิดในใจ อิอิ)
อปิ๊สิด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 -4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แถลงไปไร้ประโยชน์ สู้ไปคดีติดตัวไปตลอดชีวิต
กก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 -4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แถลงมากี่สิบฉบับแล้ว มีผลอะไรมั๊ย เล่นกับพวกโจร500แบบนี้ไม่ได้แล้ว แล้วมีสื่อใหนเอาเนื้อหาไปลงมั่ง พูดไปแถลงไปก็รู้ๆกันในหมู่พวกเดียวกันเอง ไปกินฉี่ไปล้างพิษตับต่อไปกันดีกว่า
แตรชัย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วตัวคุณล่ะ ทำอะไร (มัวแต่ว่า พธม. พธม.ไม่ได้มีผลประโยชน์ทางการเมืองใดๆๆทั้งสิ้น ที่ประเทศชาติต้องเป็นแบบนี้ ต้องโทษนักการเมืองชั่ว ทั้งฝ่ายค้านและ รัฐบาลเลวเหมือนกัน ทั้งคู่ เห็นแก่ตัวทั้งคู่ ไม่เห็นหัวประชาชน ขายชาติ ขายแผ่นดิน เพื่อความร่ำรวย ของตัวเอง)

คิดก่อนโพรสนะครับ (เดียวจะถูกเขาด่าเอา)
ชินนอนวัด
 
ความคิดเห็นที่ 10 -13 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บ้า ถ่วงความเจริญ เดือดร้อนทั้งประเทศ เซ็งหวะ
khon thai
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ความเจริญในกระเป๋าตระกูลชินวัตรน่ะสิ
ไอ้ควายแดร็กหญ้า
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นี่มัน คนไทกอ ไม่ใช่ คนไทย 555
หิด
 
ความคิดเห็นที่ 7 +67 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่บอกว่ารักชาติมีดาวมีเหรียญตรายศศักดิ์ ท่านทั้งหลายไฉนจึงขลาดความกล้าออกมาปกปักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน มิให้คนชั่วคนไม่ดีมาผลาญสมบัติชาตสร้างหนี้สินสร้างปัญหาให้บ้านเมืองอีกเหล่า ฤ.ต้องเสียกรุงครั้งที่3อีกครั้งจึงจะมีผู้มีบารมียาจกมากอบกู้เศษเถ้าถ่านของความล้มสลายของแผ่นดินไทยฉะนั้นหรือ
กระดูกพลีชีพ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยู่เพื่อรอตายแบบที่เค้าตายๆกันนั่นแหละไอ้เหลานเอ้ย..เจอแดดก็จะตายHAแล้ว..
อย่ายุเลย..ยื่งปอดๆอยู่
 
ความคิดเห็นที่ 6 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เปล่านกหวีด...ได้เลยครับ
นักรบหน้าจอ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป่านกหวีดครับ
เป่าบ่ใช่เปล่า
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สงสัยล่อเหล้าขาวมะขามเปียก
.......ป่าวว่า
 
ความคิดเห็นที่ 5 +28 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จัดหนักเลยครับท่าน ไม่งั้นพวกเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่
ฟฟฟ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากเห็นนักการเมืองที่ขี้โกง ไม่มีแผ่นดินอยู่มากกว่า
ประชาชนผิดอะไร
 
ความคิดเห็นที่ 4 +32 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พร้อมจะลุยกันมานานแล้ว
ชาวบ้าน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +51 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วย..และพร้อมให้การสนับสนุนครับ
vjturbo@yahoo.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +140 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาจากการลงประชามติของประชาชน แต่สภาไม่สนใจประชาชน แก้โดยพละการไม่ถามประชาชน การแก้แแบบนี้ถือว่าเผด็จการทางรัฐสภาดูถูกประชาชนปิดหูปิดตาประชาชน แก้เพื่อพวกพ้องของตัวเองประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ คนที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆๆคือ สส.+สว.
ประชาชน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วตอนที่พรรคแมงสาปมันแก้รธน.ครั้งก่อน มันต้องถามปชช.โง่ๆอย่างคุณสักแอ่ะป่ะ
ตอบซิ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอตอบกลับไอ้คนที่ชื่อตอบกลับว่าครั้งก่อนพวกแมลงสาปมันแก้เรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งและข้อความเล็กน้อยในม.190ไม่ใช่แก้เพื่อลดการถ่วงดุลอำนาจหรือริดรอนประชาชน และชาติก็ไม่เสียอะไร และมันก็ไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขทั้งฉบับหรือหวังครองอำนาจรัฐสภาแบบไอ้รัฐบาลโจรนี่ รู้ไว้ด้วยไอ้หน้าโง่
ตอบแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พรรคแมงสาบไม่่แก้ มาตรา 68 ครับ ยังคงอยู่เหมือนเิดิม ไม่ริดรอนสิทธิประชาชน
แมลงสาบ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าลืมนะ อย่าลืมว่า รัฐบาลไอ้เฮี่ยมาร์ค ก็แก้โดยไม่ถามประชาชน
มาแล้ว ถึงบอกว่า สัตว์การเมืองนั้นชั่วทุกตัวไม่แพ้กัน หนำซ้ำไอ้มาร์
ยังแก้กฏหมายเพิ่มเงินเดือน สส ด้วย อย่าลืม ๆ ๆ ๆ ๆ
ลืมหรือยัง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ฉมน้ำหน้า เกิดมาเป็นคงไท
พูดไม่ชัด
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015