หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกการเมือง | ข่าวการเมือง
 

“นิติเรด-นักวิชาการแดง” ตั้งกลุ่มใหม่ “สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย” ค้านสภาประชาชน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 10 ธันวาคม 2556 15:55 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
“นิติเรด-นักวิชาการแดง” ตั้งกลุ่มใหม่ “สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย” ค้านสภาประชาชน
นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ (ภาพจากแฟ้ม)

กลุ่มนักวิชาการเสื้อแดง และกลุ่มนิติราษฎร์ ตั้งกลุ่มใหม่ “สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย” คัดค้านการเคลื่อนไหวของ กปปส. อ้างสภาประชาชนไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย ถือเป็นการทำรัฐประหาร อ้างนายกรัฐมนตรีคนกลางขัดขวางกระบวนการเลือกตั้ง ไม่เป็นธรรมกับคนที่ไม่ได้เข้าร่วม ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำประชามติ
       
       วันนี้ (10 ธ.ค.) กลุ่มนักวิชาการที่สนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดง นำโดยนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ นายเกษียร เตชะพีระ นางพวงทอง ภวัครพันธุ์ นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และนายประจักษ์ ก้องกีรติ เป็นตัวแทนเครือข่ายนักวิชาการ กว่า 150 คน ก่อตั้งสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) พร้อมอ่านแถลงการณ์ โดยมีจุดร่วมเบื้องต้น คือ ไม่เห็นด้วยกับการนำสถาบันกษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่เห็นด้วยกับการที่ทหารแทรกแซงการเมือง รักษาและขยายพื้นที่สิทธิเสรีภาพ รักษาและขยายพื้นที่ประชาธิปไตย ทั้งนี้ สปป.แจ้งว่าประชาชนที่สนใจและเห็นด้วยสามารถร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ได้ที่แฟนเพจ
       
       โดยแถลงการณ์สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยฉบับที่ 1 ระบุว่า สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักวิชาการ และประชาชนหลากหลายอาชีพ ขอแถลงโต้แย้งประเด็นที่คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส., ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ นักวิชาการจำนวนหนึ่งที่นำเสนอความเห็นไปในทิศทางที่ขัดกับกติกาประชาธิปไตยในภาวะวิกฤตของบ้านเมือง ดังนี้
       
       1. การก่อตั้งสภาประชาชน : ความเคลื่อนไหวที่นำมาสู่การจัดตั้งสภาประชาชน มีที่มาจากการข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลและรัฐสภาไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นรัฐบาลและรัฐสภาจึงหมดความชอบธรรม และจำต้องจัดตั้งสภาประชาชนด้วยการอ้างอิงมาตราที่ 3 ของรัฐธรรมนูญ 2550 โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ สมัชชาฯ ขอแถลงว่า กระบวนที่นำมาซึ่งการก่อตั้งสภาประชาชนโดยไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยวิถีทางปกติ ถือว่าไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และถือว่าเป็นการทำรัฐประหาร ทั้งนี้จำต้องชี้แจงว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เป็นการขยายอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่มีฐานอำนาจตามรัฐธรรมนูญรองรับ จึงไม่มีผลทางกฎหมาย นอกจากนี้ การอ้างอิงมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญเพื่อจัดตั้งสภาประชาชนนั้น ไม่สามารถทำได้เพราะไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียก่อน ประการสำคัญ การนำเสนอเรื่องของสภาประชาชนไม่มีความชัดเจนถึงความยืดโยงกับความเป็นตัวแทนของประชาชนไม่คำนึงถึงความเท่าเทียม และความหลากหลายทางความคิด โดยเฉพาะต่อประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกับ กปปส.
       
       2. ข้อเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางหลังการยุบสภา เป็นที่มาจากการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่า “นายกฯ คนกลางพระราชทาน” เป็นการพยายามตีความรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปตามครรลองของหลักการประชาธิปไตย และละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีภายหลังจากการยุบสภาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มารับหน้าที่เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง อีกทั้งกระบวนการใดๆ ที่ขัดขวางกระบวนการเลือกตั้ง เหนี่ยวรั้งให้การเลือกตั้งล่าช้า หรือสร้างสุญญากาศทางการเมืองถือเป็นการทำลายหลักการประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเสียเอง นอกจากไม่เป็นคุณต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องเคารพในสิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเท่าเทียม สันติภาพ และอาจนำไปสู่วิกฤติความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นด้วย
       
       3. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยขอยืนยันว่ารัฐธรรมนูญเป็นกติกาประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายต้องให้ความเคารพ แต่รัฐธรรมนูญนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยเจตจำนงของประชาชนและต้องคำนึงถึงทั้งหลักประชาธิปไตยและหลักการที่ไม่ทำลายสังคมประชาธิปไตยเสียเอง ทั้งนี้หากมีความไม่เห็นพ้องต้องกันถึงกติกาประชาธิปไตยฉบับนี้ ก็สมควรจะร่วมกันหาทางออกที่ได้รับการยอมรับกันทุกฝ่าย สมัชชาฯ ขอเสนอว่าการร่วมกันออกแบบการทำประชามติในการแก้ไขหรือยืนยันการใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ควรเป็นทางออกของสังคม
       
       สำหรับรายชื่อสมาชิกสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย ประกอบด้วย
       
       1. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
       2. นิธิ เอียวศรีวงศ์
       3. พนัส ทัศนียานนท์
       4. ผาสุก พงษ์ไพจิตร
       5. เกษียร เตชะพีระ
       6. สุรชาติ บำรุงสุข
       7. ไชยันต์ รัชชกูล
       8. พวงทอง ภวัครพันธุ์
       9. ยุกติ มุกดาวิจิตร
       10. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
       11. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
       12.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
       13. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
       14. ปิยบุตร แสงกนกกุล
       15. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
       16. สาวตรี สุขศรี
       17. ปูนเทพ ศิรินุพงษ์
       18. ธีระ สุธีวรางกูร
       19. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
       20. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
       21. เวียงรัฐ เนติโพธิ์
       22. นิติ ภวัครพันธุ์
       23. ประจักษ์ ก้องกีรติ
       24. วิโรจน์ อาลี
       25. ศรีประภา เพชรมีศรี
       26. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
       27. สมชาย ปรีชาศิลปกุล
       28 เอกชัย ไชยนุวัติ
       29. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
       30. อัจฉรา รักยุติธรรม
       31. จักรกริช สังขมณี
       32. ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี
       33. เกษม เพ็ญภินันท์
       34. อุเชนทร์ เชียงเสน
       35. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
       36. คงกฤช ไตรยวงค์
       37. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ
       38. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
       39. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
       40. ศรีประภา เพชรมีศรี
       41. มรกต ไมยเออร์
       42. อภิชาต สถิตนิรามัย
       43. พิพัฒน์ สุยะ
       44. บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
       45. ชาญณรงค์ บุญหนุน
       46. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
       47. โกวิท แก้วสุวรรณ
       48. วสันต์ ลิมป์เฉลิม
       49. ชาตรี ประกิตนนทการ
       50. สลิสา ยุกตะนันทน์
       51. กริช ภูญียามา
       52. ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
       53. บัณฑิต ไกรวิจิตร
       54. มิเชลแทน (Michelle Tan)
       55. ขวัญรวี วังอุดม
       56. สุรัช คมพจน์
       57. นฤมล กล้าทุกวัน
       58. วิทยา อาภรณ์
       59. อสมา มังกรชัย
       60. ทิพย์ชนก รัตโนสถ
       61. พิสิษฐิกุล แก้วงาม
       62. กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น
       63. อนุสรณ์ อุณโณ
       64 ชลิตา บัณฑุวงศ์
       65. ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
       66. วินัย ผลเจริญ
       67. อลงกรณ์ อรรคแสง
       68. ศุทธิกานต์ มีจั่น
       69. ยอดพล เทพสิทธา
       70. วัชรพล พุทธรักษา
       71. ฐานิดา บุญวรรโณ
       72. สุนิสา อิทธิชัยโย
       73. อริน เจียจันทร์พงษ์
       74.พุทธพล มงคลวรวรรณ
       75. ณภัค เสรีรักษ์
       76. ธวัชชัย ป้องศรี
       77. ณรุจน์ วศินปิยมงคล
       78. เสาวนีย์ อเลกซานเดอร์
       79. วรวิทย์ กนิษฐเสน
       80. ยโสธรา อัมฤตาลัย
       81. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
       82. ปิยะมาศ ทัพมงคล
       83. ฐิติพล ภักดีวานิช
       84. ปฤณ เทพนรินทร์
       85. สรพจน์ เสวนคุณากร
       86.. เอกรินทร์ ต่วนสิริ
       87.. อสมา มังกรชัย
       88. รพีพรรณ เจริญวงศ์
       89. ปฐม ตาคะนานันท์
       90. กษมาพร แสงสุระธรรม
       91. ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง
       92.วรพจน์ พันธุ์พงศ์
       93. วาด รวี
       94 . ปราบดา หยุ่น
       95 . ซะการีย์ยา อมตยา
       96. อุทิศ เหมะมูล
       97. ณัฐพล ใจจริง
       98. พ.ต.ท.เทิดสยาม บุญยะเสนา
       99. ร.ต.อ.วัชระ ดวงชะฎา
       100. ร.ต.อ.ยศพล รัตนถาวร
       101. พ.ต.ท.สุทิน กลิ่นหวล
       102. พ.ต.ต.อนุสรณ์ สินธ์เทียม
       103. พ.ต.ท.เทิดสยาม บุญยะเสนา
       104. ร.ต.อ.วัชระ ดวงชะฎา (ชื่อซ้ำกับลำดับที่ 99)
       105. พ.ต.ท.อรรณพ ชัยชาญ
       106. ร.ต.อ.ธนากร คำวะรัตน์
       107. ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ผัดก๋า
       108. วันรัก สุวรรณวัฒนา
       109. ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข
       110. วิริยะ สว่างโชติ
       111. ชัยวุฒิ ตันไชย
       112. ร.ต.ท.ภิญโญ เวียงคำ
       113. สุรพศ ทวีศักดิ์
       114. วิจักขณ์ พานิช
       115. ภิญญพันธ์ พจนะลาวัณย์
       116. ศุภชัย เกศการุณกุล
       117. พัชรินทร์ รักสัตย์
       118. ชลัท ศานต์วรางคณา
       119. ขวัญชัย กุลสันติธำรง
       120. วาสนา ละอองปลิว
       121. ศิริจิต สุนันต๊ะ
       122. ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
       123. ชีรา ทองกระจาย
       124. ปรีดี หงษ์สต้น
       125. อติภพ ภัทรเดชไพศาล
       126. สถิติ ทูลขำ
       127. ธีรวัฒน์ ขวัญใจ
       128. ศุภวัชร์ มาลานนท์
       129. เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
       130. พงศ์จิรา เชิดชู
       131. เมธยา ศิริจิตร
       132. ปิง วิชัยดิษฐ
       133. อาหวัง ล่านุ้ย
       134. อันธิชา แสงชัย
       135. พิเชฐ แสงทอง
       136. ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์
       137. สิทธิพล เครือรัฐติกาล
       138. ดันย้าล อับดุลเลาะ
       139. ศศิวรรณ จริงจิตร
       140. อัลเบอท ปอทเจส
       141. ไพศาล ลิขิตปรีชากุล
       142. ภูวิน บุณยะเวชชีวิน
       143. ชุมาพร แต่งเกลี้ยง
       144. นริณีย์ รุทธนานุรักษ์
       145. อัญชนา สุวรรณานนท์
       146. การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์
       147. สุกรี คลองวิธี
       148. ธิกานต์ ศรีนารา
       149. จิรกาญจน์ สงวนพวก
       150. สร้อยมาศ รุ่งมณี
       151. อรัญญา ศิริผล
       
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
“นิติธร” ท้า “ธาริต” อยากอายัดบัญชีทำไป เตือนถ้าคำสั่งมิชอบฟ้องกลับแน่
ศาล รธน. ไม่รับคำร้องสมาคมทนายความฯ ฟ้อง กปปส. ยุติชุมนุม ชี้ทำตามกรอบรัฐธรรมนูญ
กกต.จ่อแถลงข่าวเลื่อนเลือกตั้ง พรุ่งนี้ หวั่นเหตุวุ่นวายเปิดรับสมัครส.ส.ไม่ได้
“สาทิตย์” โวย “ธาริต” อายัดบัญชีมิชอบ เตรียมฟ้องกลับ-“แซมดิน” เผยเงินเหลือแค่ 300
ชพน.ยักไหล่เลือดไหล "พินิจ-ปรีชา" ย้ายหนี ไม่รู้ "สุวัจน์" นั่งหน.หรือไม่
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 11 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 1 +20 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดีใจด้วยนะ มีงานไปหลอกแดรกไอ้เหลี่ยมแล้ว
หนูน้อยผจญภัย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แค่หัวด ทำจริงไม่ได้เห่าหาเงิน
ใครเรียนด้วยซวยชิหาย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐบาลทำชาติล่มจม ออกนโยบายกู้ๆๆๆๆ
แล้วยังออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีคอรัปชั่นอีก
พวกคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ?
หรือรัฐบาลนี้มันคิดชั่วๆแบบเดียวกับคุณ
พวกคุณเลยสนับสนุนมันเต็มที่ แล้วโยนทิ้งจรรยาบรรณอาจารย์ จริยธรรมนักกฎหมายไปไกลๆ
นักกดหมาย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 40 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอสนับสนุนแลปกป้องประชาธิปไตยกับสมัชชาอย่างสุดชีวิต จะระดมพลวันไหนเรียกได้เลยนะอาจารย์
memiadek2009@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 39 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อับอายมากที่มีอาจารย์แบบ ผาสุก พงศ์ไพจิต เป็นดร แก่จนหัวหงอกแล้วยังคิดไม่ได้ แต่ก่อนยังไม่เข้าข้างทักสิน หลังๆนี่เข้าทางทักสินตลอด คงโดนอะไรยัดปาก เสียชื่อเสียงสถาบันที่มีอาจารย์บิดเบือน แบบนี้เขาเรียกว่าเลว ไม่มีจรรยาบรรณ และหน้าด้าน คนออกมาไล่เป็นล้าน ถ้าหน้าไม่หนา ไม่ด้านคงไม่กล้าแสดงออกมาแบบนี้
ขอถอนหงอกคนชี้นำทราม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 38 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กุ คนดี ขอเป็นคนปกครอง คนเลว อย่างพวกมรึง

จำไว้ นี่คือคนดี คนส่วนใหญ่ของประเทศไทย

นี่คือ คนดี ลูกที่ดีของในหลวง

...... เจอหน้า มีกระทืบ อย่างต่ำ เอ็งพิการ
48
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 37 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ก่อนจะชี้แจงอะไรกับประชาชนต้องให้ตระหนัก
ถึงเรื่องดังต่อไปนี้....................................

***ปลอมแปลงเอกสารเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ย่อมเท่าปลอมแปลงรัฐธรรมนูญ

***นำรัฐธรรมนูญปลอมขึ้นทูลเกล้าฯ
ย่อมเท่ากับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

***ประกาศไม่รับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมเท่ากับไม่ปฏิบัติตามกฏหมายสูงสุด

***ฝ่าฝืนออกคำสั่งให้หน่วยงานราชการทั้งๆที่
ไม่มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินอีก

***กระทำผิดขัดขืนฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญต่อเนื่อง
จนยากจะปล่อยให้อยู่ร่วมเป็นประชากรของ
ประเทศอีกต่อไป หรือต้องนำเนินการเอาผิด
เพื่อให้จดจำไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน
ทร.22/23
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 36 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย" คิดอย่างไร ที่คณะรัฐบาลตลอดจน สว.ทั้งหลายไม่เคารพคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ.และประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมาก แต่เสียงที่ได้มานั้นมาจากการใช้เงิน แล้วมาอ้างว่ามาตามระบอบประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งของประชาชน เสร็จแล้วก็มากอบโกงเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยสร้างเกาะป้องกันด้วยการใช้เงินซื้อพรรคพวกที่เห็นแก่เงินมาเป็นทาสบริวาร
เกลียดคนหลังวัดขโมยของวัด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 35 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไสหำเสรือกหอยเหรี่ยวๆ ลงหลุมไปเลย ไอพวก 3 ตัวสลึง (ก็ยังแพงเกิน ... )

ล้า า า า า า า า า า า หลัง โคด ๆ ยังเสล่อมาเสนอปัญญาอ่อนๆ อยู่ได้ น่ารำคาญ

เคยทำอะไรดีๆ ให้ชาติ บ้านเมือง ที่เป็นรูปธรรมด้วยตัวเองบ้าง ไอเหรี้ย เก่งแต่นอนอาจมพ่นเรื่องเหรี้ย ๆ หวังลมๆ แล้ง จากเศษสวะควายแดง ตกยุค ตกสมัย สุด ๆ

วันนี้ประชาชนเขาเหยียบหน้ามรึงก้าวข้ามไปสู่รูปธรรมที่ล้ำกว่าเยอะแล้ว ไอพวกฟอสซิลปรสิตถูกหมาเยี่ยวรด

แก่เพราะกินหญ้า ไร้ราคาเพราะเป็นแค่ขยะ ... ภาระสังคม
อัพ ราคาไม่ขึ้นหรอกมรึง ตกรุ่นแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 34 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้า ม.ธรรมศาสตร์ ไล่พวกมันออก ถ้ามาสอนที่ ม.เรา
เราจะไม่ต้อนรับพวกสวะเหล่านี้ ครับ
ณ เมืองเอก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 33 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนพวกนี้ไม่เคยออกมาพูดถึงเรื่องพรบ.นิรโทษกรรม แก้ที่มาสว. แก้มาตรา 190 และที่สำคัญที่สุดคือการที่รัฐบาลและเพื่อไทยออกมาปฏิเสธคำวินิจฉัยของศาลรธน. ซึ่งเท่ากับฉีกรธน.ทิ้ง เป็นรัฐบาลและสภาโมฆะไปแล้ว
เช่นเดียวกับไอ้จาตุรนต์ วีรพัฒน์ อุกฤษ กระมล สุขุม คนิณ ฯลฯ

ยิ่งคนพวกนี้ออกมาพูดมากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้คนไทยที่ตื่นรู้แล้วออกมาสนับสนุนการปฏิวัิติประชาชนนำโดย กปปส. มากยิ่งขึ้น
นี่ละคือการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอย่างแท้จริง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 32 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อ้ายอาจารย์มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยทั่วประเทศนั้น เพียงได้ยินชื่อท่านวรเจตน์และ สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย ต่างก็หวาดกลัวจนหัวหดหางสั่นกันเป็นแถว เหตุเพราะอะไรน่ะหรือ เหตุก็เพราะอ้ายอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนั้น มันมีความรู้ทางวิชาการ ทรามกว่าเหล่าอาจารย์ของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยอย่างมาก ในทุกครั้งที่กลุ่มท่านอาจารย์ออกมาแถลงการณ์ เพียงได้ยินเสียงแถลง อ้ายอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วเประเทศนั้น ต่างหวาดหวั่นแลหาได้โต้ตอบเหล่ายอดนักวิชาการเหล่านี้แต่ประการใดไม่ ปวงชนชาวไทยได้ประจักษ์แล้วว่า ความรู้ทางวิชาการของอ้ายอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วแผ่นดิน โดยเฉพาะอ้ายอาจารย์ทางด้านกฎหมายนั้น เปรียบกับเหล่านักวิชาการกลุ่มนี้แล้ว ก็มิได้ต่างจากอาจมจักเอามาเปรียบด้วยทองเนื้อเก้าแล
ความรู้วิชาการมันคนลชั้น
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ก็เพราะพวกมันเก่งอยู่แต่กับนักศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยของพวกมันเท่านั้นน่ะแหละ
พอมาเจอยอดนักวิชาการที่มีความรู้สูงส่งเข้า
อ้ายพวกอาจารย์ทั่วประเทศมันรู้ว่าพวกมันมีความรู้ทางวิชาการทรามกว่าเหล่ายอดนักวิชาการแดงเป็นอันมาก ก็เลยหัวหดหางสั่น หาได้บังอาจรวมตัวกันแถลงการเหมือนอย่างยอดนักวิชาการเหล่านั้นไม่
เก่งแต่กับนักศึกษา
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยกับอาจารย์นิติราษฎร์ ท่านคือนักวิชาการนำดีและพวกท่านต้องนำพาประเทศชาติให้มีทางออกให้ได้ อย่าท้อ อย่าหยุด จงมั่นใจถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้อง ประชาชนผู้รักความเป็นธรรมจะสู้กับพวกท่าน
deedajet@yahoo.com
 
ความคิดเห็นที่ 31 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
...กลุ่มกบฎ!!! รวมหัวกันตั้งมานมนานมากแล้ว พวกนี้ใช้ตำแหน่งคำว่าอาจารย์บังหน้าเท่านั้น ในห้องเรียนไอเลวนี่มันเสี้ยมนักเรียนในชั้นให้เกลียดสถาบันพระมหากษัตริย์!!! และพูดแทรกประวัติศาตร์การเมืองไทยแบบชื่นชมเขมรชนิดเอาเป็นเอาตายในชั่วโมงสอนของมันเลย!!

...ค่าหัวไอเลวนี่ไม่มี!!!...ใครมีโอกาสเหมาะยิงทิ้งได้ยิงเลย!!!!
...
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 30 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คราวนี้แหละ อ้ายเทือกแลนักวิชาการจอมปลอม ทั้งหลาย เมื่อเจอกับสมัชชานักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถอย่างเอก เหนือกว่าอ้ายอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพียงประกาศตั้งสมัชชาออกมาเท่านั้น อ้ายอาจารย์ทั่วประเทศก็กลัวหัวหด ด้วยเกรงบารมีท่านวรเจตน์แลเหล่าสมาชิกสมัชชา
พวกมรึงอย่าหือกับท่านนะอ้ายอาจารย์ทั่วประเทศ
อย่าหืออ้ายอาจารย์ทั้งหลาย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 29 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตะกวด ย่อมสมสู่ ตะกวด เหมือนนิติเรด สมสู่เพื่อ ควาย พวกฝนตกขี้หมู ไหล พวกจังไร มาพบกับ อ.ธีรยุทธ ถึง จบ ป. โท แต่คำพูดท่านมีนำหนัก บางคนจบ ป. เอก ด้วยสันดานขี้ข้า พูดไปเหมือน หมาเห่า ไม่มีคนใส่ใจ
การศึกษาไม่ทำให้คนฉลาดขึ้น
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 28 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้พวกเ-ี้ยตาสว่างเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับปี2550 ที่ผ่านมาด่าว่ามาตลอด อย่างนี่เค้าเรียกว่าไอ้พวกกิ่งก่าเบลี่ยนสี ha la lu ya
dcus
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 27 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กรูจะบ้าตาย, นิติราษฎรแปลงร่างเป็นสมัชชาปกป้องตระกูลชิน ฯ ..... ทำอย่างกับจอมมารบูแปลงร่าง ในการ์ตูน ดรากอนบอลเลยนะเมิง ....
ตามนั้น
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 26 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ฯพณฯ วรเจตต์ สอนที่ท่าพระจันทร์ หรือ รังสิต ครับ ถ้าใครรู้ช่วยบอกที ถ้าเป็นไปได้ขอเบอร์ของมรันด้วย ไอ้เฮี้ยนี่ มันจาบจ้างพ่อทุกครั้งที่มีโอกาส อ้อ ลืมบอกไปถ้ารู้เบอร์ และที่อยู่ พ่อ-แม่ มันโพสบอกต่อๆ กันด้วยแล้วช่วยโทรไปด่าพ่อ-แม่มรันที่ไม่สั่งสอนให้กตัญญูต่อแผ่นดิน มรันจะได้รู้ว่าผลกรรมที่มรันทำตกอยู่กับ พ่อ-แม่มนัน
ผีบ้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 25 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขาดนักวิชาการหางแดงไปหนึ่งคน ...ป๋าสมศักดิ์ เจียมฯ ณ ศิลปศาสตร์
ป๋าด่าเสร็จแล้ววิ่งหางจุกตรุด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 24 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอโทษนะครับ พวกนี้มีกลุ่มคนจาก นิติราษฎร์ มาจาก ม.ธรรมศาสตร์ ก็ยังหลบหลังเงาอยู่ อธิการบดี ธรรมศาสตร์ ท่านจะทำอย่างไรกับบุคคลจำพวกนี้ ขอคำตอบหน่อยครับ
เหลือบ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กลุ่มเอี้ยเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆ
หลอกแดก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 22 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
-----สำหรับชาติตระกูลทราม-----
เวลาจะทำอะไรไม่สำนึกเฉลียวคิด
***"สวรรค์ในอก-นรกในใจ"***
ชั่วกันทั้งโครตไม่เว้นลูกหลาน
คบคนชั่วเป็นมิตรทำลายสถาบันฯ
จะไม่มีความสุขแลปลอดภัยนับจากนี้ไป
แถมเถ้ากระดูกตระกูลอาจไม่เหลือทิ้งแผ่นดินไทย
ทร.22/23
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 21 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
1. นิติเรด สมาชิกร้อยกว่า
2. ค.ร.ก. สมาชิกร้อยกว่า จากข้อ 1
3. สปป. สมาชิกร้อยกว่า จากข้อ 2

เอาใจช่วยให้เกิน 200 มานานแล้วหละ
เล็ก สันดานถวิล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นี่เหรอที่เขาเรียกกันว่าอาจานแค่ความถูกความผิดมรึงยังแยกแยะไม่ออกเลยกรูละสงสารเด็กทำมะสาดที่ต้องไปเรียนกับไอ้พวกเฮี่ยนี้จริงๆก่อนหน้านี้พวกมรึงหายหัวไปไหนกันหมดทำไมพวกมรึงต้องมาคิดตามหลังคนอื่นตลอดคิดนำหน้าไม่เป็นตอนนี้เสรือกแสนรู้ขึ้นมาต้องมีสมัชชา
เดี๋ยวนี้ประชาชนเขาฉลาดกว่าพวมรึงยังเสร่ออยู่ได้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วรเจต ลาออกจากมธ.เหอะ แล้วย้ายไปอยู่กับพ่อมิงที่ดูไบ
คนไท
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ก็แค่ไอ้พวกอ้างตัวเป็นนักวิชาการ
ความจริงคือพวกสุนัขขี้เรื้อนขี้ข้าไอ้แม้ว ที่มีแต่คนรังเกียจ

ตั้งแต่มันออกมาเคยไหมสักครั้งที่จะเอ่ยถึงไอ้แม้วพ่อมัน
หลบหน้าหลบตาไม่กล้าพูดถึงไอ้แม้วและเครือข่ายที่ทั้งชั่วและเลวทราม
ทำเหมือนเอาหัวไปซุกตูดนังปูอยู่
คนที่รักความเป็นธรรม แต่อยากยำพวกเอ็งเหลือเกิน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นักวิชาการหางแดง ทุเรศกับจริงๆ.
Riasedong@.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้พวกนี้ มันเกินไป อยู่เพื่อทำให้สถาบันเสียหาย
น่าจะไปเปิดไปสอนที่อื่นดีกว่า
พวกมันโรคจิตต
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกที่จะสร้างความแตกแยกให้ประเทศและจะสร้างความเสียหายให้ประเทศอย่างมหาศาล ที่แท้จริงแล้วคือนักวิชาการตีกินเสื้อแดงพวกนี้ ซึ่งมันไม่เคยรู้สึกรู้สากับความเสียหายที่เกิดกับประเทศไทย ไม่ควรไปเสียเวลากับพวกนี้อย่างเด็ดขาด

เพราะฉนั้นพวกนี้ ควรถูกฆ่าทิ้งเป็นกลุ่มแรก เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม

การปฏิวัติต้องเด็ดขาด ไม่งั้นก็ไม่ใช่การปฏิวัติ
ปลายน้ำ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องไปพาตัวมันมา จับนั่งเก้าอี้มัดเชือก ให้อจ.เสรี อจ.เจิมศักดิ์ ดร.ไตรรงค์สอนมัน หรือจะให้เด็กๆ ถอนหงอกมัน พวก Appree
ืเกลียดพวก niti red
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประเทศไทยโดนโกงกินซะขนาดนี้แล้ว พวกคุณ(แดง) ยังจะบ้าอุดมการณ์กันไปถึงไหน มีวิชาความรู้แต่ไม่ได้ช่วยให้ประเทศรอดพ้นจากการถูกคอรัปชั่นได้เลย ถ้าไม่ออกมาทำอะไรเพื่อประเทศ ก็อย่าเป็นตัวถ่วงเลย ประเทศไทยบอบชำมามากแล้วจากนักการเมืองเลวๆทั้งหลาย ถูกต้องกฎหมายแต่ไม่ถูกศิลธรรม จะเลือกอะไร....คนดีๆ เค้าเลือกศิลธรรมกันทั้งนั้น..ผมก็ปัญญาชนเหมือนกัน
ประชาชน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยาก teep ไอ้นี่จัง
007
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เรียกทุนให้เต็มที่เลยงานนี้
งานเข้าแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
....กบฏ ของแท้!!!! ต้องโทษประหารสถานเดียว!!!!!
....
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐบาลทำชาติล่มจม ออกนโยบายกู้ๆๆๆๆ
แล้วยังออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีคอรัปชั่นอีก
พวกคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ?
หรือรัฐบาลนี้มันคิดชั่วๆแบบเดียวกับคุณ
พวกคุณเลยสนับสนุนมันเต็มที่ แล้วโยนทิ้งจรรยาบรรณอาจารย์ จริยธรรมนักกฎหมายไปไกลๆ
นักกดหมาย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มาเห่าอะไรอีก ออกไปเห่านอก มธ.ด้วย เดี๋ยวได้โดนแข็ง ของสมัชชาประชาชน ทำไมไม่ลาออกจาก อาจารย์ มธ ไปอยู่ ม.ชินชั่วทั้งโครตเลย
คันตรีนมากๆๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อนากทราบรายชื่อนักวิชาพวกนี้ค่ะ
ต่อไปจะได้ไม่ติดตาม
สวย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลองไปค้นดูในกูเกิ้ลนะครับ
พวกนี้มีร้อยกว่าคน
ผมไม่อยากพิมพ์ชื่อมันให้เสียแรง
พวกนิติเบี้ยว
 
ความคิดเห็นที่ 6 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมัชชาขี่ข้านักโทษหนีคดีแห่งชาติ
Moral
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เคยเรียนกะไอ้ชาญวิทย์ วิชาพื้นฐานตอนอยู่ปีหนึ่ง มธ ที่รังสิต
ถ้ารู้ว่ามันเป็นคนสอนหนังสือในคราบคนนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์นะ ตอนนั้นจะถอดรองเท้าขว้างใส่มันสักที ถุยเผลอเรียกอาจารย์วะตั้งนาน ไอ้สาสชาญวิทย์เอ๊ยย
มธ.. 32...
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาแล้วกลุ่มนิติโทสะออกอาละวาดอีกแล้ว นำโดยวรเจตน์เจ้าเก่าคนทรยศทุนอานันทมหิดล คราวนี้มีชาญวิทย์ร่วมแจมด้วย ไม่รู้จะทำเฮี้ยอะไรอีก
อัปรีย์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 [Ipad] คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้นักวิชาเกิน ยังไม่เข็ดอีก หรือ !
ไอ้วรเจด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แค่หัวด ทำจริงไม่ได้เห่าหาเงิน
ใครเรียนด้วยซวยชิหาย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +21 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดีใจด้วยนะ มีงานไปหลอกแดรกไอ้เหลี่ยมแล้ว
หนูน้อยผจญภัย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013