หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกการเมือง | ข่าวการเมือง
 

มติศาล รธน. 6 ต่อ 3 ชี้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 21 มีนาคม 2557 13:05 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
มติศาล รธน. 6 ต่อ 3 ชี้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

มติศาล รธน. 6 ต่อ 3 ชี้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

มติศาล รธน. 6 ต่อ 3 ชี้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

มติศาล รธน. 6 ต่อ 3 ชี้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

มติศาล รธน. 6 ต่อ 3 ชี้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

มติศาล รธน. 6 ต่อ 3 ชี้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

มติศาล รธน. 6 ต่อ 3 ชี้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

มติศาล รธน. 6 ต่อ 3 ชี้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

มติศาล รธน. 6 ต่อ 3 ชี้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

มติศาล รธน. 6 ต่อ 3 ชี้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

มติศาล รธน. 6 ต่อ 3 ชี้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

มติศาล รธน. 6 ต่อ 3 ชี้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

“ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัย 6 ต่อ 3 ล้มกระดานเลือกตั้ง 2 ก.พ. ระบุไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เหตุวันเลือกตั้งไม่สามารถจัดเลือกตั้งครบทั้ง 375 เขตเลือกตั้งได้ การไม่มีผู้สมัคร ส.ส.ใน 28 เขต และการต้องเลือกตั้งใหม่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 ด้าน กกต.เตรียมประชุมผู้บริหารสำนักงานบ่ายนี้
       

       
       

       
       วันนี้ (21 มี.ค.) นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงศ์ หัวหน้าคณะโฆษกศาลรัฐธรรมนูญ แถลงว่า ทีป่ระชุมคณะตุลาการได้มีการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่เสนอเรื่องพร้อมความเห็นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1) ว่า การจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 2 ก.พ.ตาม พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูมีมติ 6 ต่อ 3 วินิจฉัยว่าการที่ พ.ร.ฎ.ยุบสภา 2556 กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปในวันที่ 2 ก.พ.นั้น เมื่อได้มีการดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไปในวันที่ 2 ก.พ.ไปแล้ว ปรากฏว่ายังไม่มีการจัดการเลือกตั้งสำหรับ 28 เขตเลือกตั้ง ซึ่งยังไม่เคยมีการสมัครรับเลือกตั้งมาก่อนเลย จึงถือได้ว่าในวันที่ 2 ก.พ.มิได้มีการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ส่วนการที่จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งสำหรับ 28 เขตเลือกตั้งหลังวันที่ 2 ก.พ.นั้นก็ไม่สามารถกระทำได้ เพราะจะมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร เช่นเดียวกัน เป็นผลให้ พ.ร.ฎ.ยุบสภา 2556 เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ 2 ก.พ. 57 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง
       
       ส่วนคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 214 กรณีมีความขัดแย้งระหว่าง กกต.กับรัฐบาลในการดำเนินการรับสมัครเลืออกตั้งใหม่ ส.ส.ใน 28 เขตเลือกตั้งว่า กกต.สามารถออกเป็นประกาศ กกต. หรือรัฐบาลต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาใหม่เฉพาะ 28 เขตที่ไม่มีผู้สมัคร หรือต้องออกพระราชฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศนั้น เห็นว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยในคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าการเลือกตั้ง 2 ก.พ.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว กรณีจึงไม่เป็นประโยชน์แก่คดีที่จะพิจารณาวินิจฉัยประเด็นตามคำร้องนี้ต่อไป จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคำร้อง
       
       ส่วนเสียง 6 ต่อ 3 ที่วินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง 2 ก.พ.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น 3 เสียงข้างน้อย ประกอบด้วย นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี, นายชัช ชลวร, นายเฉลิมพล เอกอุรุ โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง 2 ก.พ.ไม่มีประเด็นใดที่ขัดรัฐธรรมนูญ
       
       นายพิมลยังกล่าวอีกว่า หลังจากนี้การจะมีเลือกตั้งใหม่ก็ต้องมีการตรา พ.ร.ฎ.เลือกตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ กกต.ต้องไปพิจารณาดำเนินการ ส่วนเรื่องกรอบระยะเวลาในการดำเนินการก็อยู่ที่ กกต.กำหนด ซึ่งก็มีแนวปฏิบัติของปี 49 เป็นบรรทัดฐานที่ให้ดำเนินการได้อยู่แล้ว ส่วนใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับการเลือกตั้ง 2 ก.พ.ที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น ศาลไม่ได้มีการระบุ
       
       อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ในวันนี้เวลา 14.00 น. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะมีการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงาน กกต. เพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ตามแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมา
       
       ทั้งนี้มีรายงานว่า ตุลาการเสียงข้างน้อย 3 เสียง คือ นายชัช ชลวร, นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี และนายเฉลิมพล เอกอุรุ ส่วนตุลาการเสียงข้างมาก 6 เสียง ประกอบไปด้วย นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, นายจรัญ ภักดีธนากุล, นายนุรักษ์ มาประณีต, นายบุญส่ง กุลบุปผา, นายสุพจน์ ไข่มุกด์ และนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
       
       รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับมติของศาลรัฐธรรมนูญ ที่วินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง 2 ก.พ.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 6 ต่อ 3 นั้น ตุลาการ 3 เสียงข้างน้อย มีความเห็นที่แตกต่างกัน โดย 2 เสียงคือนายชัช ชลวร และนายเฉลิมพล เอกอุรุ เห็นว่า คำร้องดังกล่าวของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เข้าข่ายมาตรา 245 ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัย ขณะที่อีก 1 เสียง คือนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี เห็นว่า กกต.สามารถจัดการเลือกตั้งตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ได้ โดยการที่ต้องจัดการเลือกตั้ง 28 เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครก็ไม่ถือว่าทำให้มีวันเลือกตั้งเกิดขึ้น 2 วัน
       
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
"องอาจ" ชี้ 4 สัญญาณรุกรุนแรง แนะ 4 ข้อแก้ปมชาติ "จุฤทธิ์" สับ "อ๋อย" ลืมทำงาน
เลขาฯ กกต.เผย เลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้าไร้ป่วน ไม่พบร้องเรียน “ศุภชัย” ขอดูคำวินิจฉัยโหวตโมฆะก่อน
“เทือก” เป่านกหวีด 29 มี.ค.นี้ ชู “ปฏิรูปประเทศ-ไล่ยิ่งลักษณ์-ไม่เอาเลือกตั้ง”
“ส.ว.รสนา” โต้พวกเปรียบแหล่งพลังงานไทย “นมกระเปาะเล็ก” ชี้ถึงเล็กแต่ผลิตก๊าซ-น้ำมันติดอันดับโลก ควรนำมาสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศ
พท.เล็งฟ้อง กกต.เรียกเงินหาเสียงคืน เฉ่ง “มาร์ค” ตั้งเงื่อนไขบอยคอตเลือกตั้ง
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 196 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 40 +340 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้าย ความยุติธรรมยังคงมีอยู่เสมอ ในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤติ
ubonbaineam
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 39 +242 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เงินใช้ในการเลือกตั้งเมื่อ 2 กพ 2557 3900 ล้านบาท ใครรับผิดชอบ??????????????????????
ภาษีพวกรุทั้งนั้น สนองตัณหาของนักการเมืองไทย
ประชาชนเสียภาษี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 36 +109 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขออนุญาตทำนายว่า
1 ใน 3 เสียงข้างน้อย มีชื่อ ท่านชัช ชลวร แน่นอน
หากทายผิด (ขออภัย)
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 117 +101 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศาลฯไม่จำเป็นต้องระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะศาลฯเคยวินิจฉัยไว้แล้วว่าสามารถเลื่อนเลือกตั้งได้ถ้าเห็นว่าการเลือกตั้งนั้นจะทำให้ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รัฐบาลก็รู้ กตต.ก็รู้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องเป็นโมฆะถ้ามีคนไปร้องต่อศาลฯ แต่ก็ไม่สนใจสั่งให้ กตต.เลือกตั้งตามเดิม แทนที่ กตต.จะคัดค้าน หรือหากเห็นว่าไม่สามารคัดค้านต้องทำตามกฎหมายที่รัฐบาลไม่ยอมเลื่อนการเลือกตั้ง กตต.ก็ต้องลาออกเพื่อไม่ให้กระทำความผิดแต่ก็ไม่ทำ ทำให้รัฐต้องเสียหายอย่างมาก ต้องสูญเสียงบประมาณ 3 พันกว่าล้านบาท ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดถึงความรับผิดชอบโดยที่ศาลฯไม่จำเป็นต้องระบุ เพียงแต่ว่าความรับผิดชอบของรัฐบาลย่อมมากกว่าแน่นอน เพราะอำนาจการออกกฎหมายเป็นของรัฐบาล จึงต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพียงแต่ใครจะไปร้องเรียนต่อศาล และจะเป็นศาลไหน (การฟ้องร้องทางแพ่งก็เช่นเดียวกับที่เคยฟ้องต่อผู้ว่าการธนาคารชาติในยุคพลเอกชวลิตเป็นนายก) หากไม่ชดใช้ให้รัฐ ก็ต้องยึดทรัพย์เช่นเดียวกับทักษิณ ต้องเอาผิดและเรียกค่าเสียหายที่รัฐต้องสูญเสียให้ได้ เพื่อให้เป็นตัวอย่าง ไม่ใช่พอมีอำนาจเป็นรัฐบาลจะทำอะไรก็ได้ จะใช้เงินให้เกิดความเสียหายให้ประเทศออย่างไรก็ได้โดยไม่รับผิดชอบไม่ได้อีกแล้ว สำหรับเรื่องนี้ชัดเจนมาก เพราะศาลฯได้วินิจฉัยไว้ก่อนการเลือกตั้งแล้วว่าหากรัฐบาลและ กตต.เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเสียหายก็สามารถเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้จนกว่าจะพร้อม แต่ก็ไม่แยแส จึงมีเหตุให้แก้ตัวไม่ได้เลย
xxx
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 38 +67 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วค่าเสียหายใครจ่าย ครม. หารกันจ่ายใครไม่มีเงินยึดทรัพย์ขายใช้หนี้ประเทศหรือเปล่า
มุ่ย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 37 +62 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เลือกตั้งโมฆะ
แล้วคนที่ไปขัดขวางการเลือกตั้งก็ไม่ผิดนะซี
เพราะการเลือกตั้งไม่มี จะไปขัดขวางตรงไหน
หรือเปล่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 27 +60 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โอ้ว. ศาล รธน. สุดยอด ท่านตัดสินอย่างนี้พวกฟายแดง
จะเอาหน้าไปไว้ไหน ขอแสดงความชื่นชมจริงๆ หากไม่มีพวกท่าน
คอยผดุงความยุติธรรมแล้วไซ้ร บ้านเมืองคนอยู่ใต้อุ้งเท้า
พวกอันธพาล พวกแยกแผ่นดินแน่ ขออนุโมธนา สาธุ ให้ ศาล
รธน. จงทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมภายใต้พระปรมาภิทัยแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พสกนิกรชาวไทยพร้อมเป็นใต้
ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระองค์ท่านตลอดไป
สุดท้าย ธรรมะย่อม ชนะอธรรม แล้วนังนางยก จะรู้ว่า นรก
กับเรือนจำ กำลังรออยู่. อย่าหนีก็แล้วกัน. เย้
Dr.Chivako
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 35 +56 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เฮ้ยชัช กะ เฮียเอกอุรุ นี่แกประจำเลยเนอะ
jame
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 33 +43 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งกกต.ซื่อบื้อและรัฐมารของอีปูหน้าโง่
3พันกว่าล้าน สร้างโรงเรียนได้ตั้งไม่รู้กี่แห่ง เวรกรรมประเทศไทยที่มีคนชั่วครองเมือง
ครูพงศ์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 32 +39 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มือ ตรีน ไอ้แม้วโดนตัดไปทีละข้างเมื่อวานประธานวุฒิฯ(ขี้ข้าระบอบทักษิณ)โดน วันนี้ส.ส.คอกควายแดงโดนยกคอก(คงอีกนานกว่าจะได้กลับมาเป็นส.ส.เพื่อกลับมาถอนทุนเพราะคงจะไม่มีการเลือกตั้งส.ส.อีกนานถ้าอยากจะกลับมาเป็นส.ส.ให้กลับไปปฏิรูปสันดานนักการเมืองของตัวเองก่อนเพราะประชาชนเขาต้องปฏิรูปประเทศฯให้เสร็จก่อนรอไหวมั๊ย)
สะใจโว้ย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
หน้าแสดงความเห็นที่ 5 จากทั้งหมด 5 หน้า
หน้าที่แล้ว
5 | 4 | 3 | 2 | 1
ความคิดเห็นที่ 284 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในเมื่อตามเนื้อผ้าแล้ว เลือกตั้งโมฆะชัดเจน สามเสียงนั้นหมายความว่าไรครับ
น่าสงสัยน่าฟ้องเนอะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 283 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พรฎ.ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป ดูเหมือนผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
คือนางยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี ดังนั้น นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบตาม พรฎ.
ดังกล่าว กกต.เป็นเพียงองค์กรที่จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตาม พรฎ.ที่นายกรัฐมนตรี
ออกมาประกาศใช้ อันเป็นผลให้ กกต.ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อมีปัญหาประชาชน
ไม่ศัทธาต่อการเลือกตั้งที่นายกรัฐมนตรีประกาศให้มีขึ้นเนื่องจากการกระทำที่ไม่ชอบ
ของรัฐบาลเองทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการปฏิเสธไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ
การไม่รับผิดชอบในการเร่งรัดชดใช้หนี้จำนำข้าวแก้ชาวนา การทุจริตคอรัปชั่นในแทบทุก
วงการ เหล่านี้เมื่อเป็นสาเหตุให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาและปฏิเสธไม่ยอมรับ
การเลือกตั้ง ก่อนการหาทางแก้ปัญหาตามที่พรรครัฐบาลก่อไว้เสียก่อน โดยการ
ปฏิรูปประเทศไทย แต่ฝ่ายรัฐบาลปฏิเสธูเพราะแน่ใจว่าพวกตนจะได้รับการเลือกตั้งกลับ
เข้ามาเป็นรัฐบาลอีกอย่างแน่นอน ดังนั้น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นฝ่ายรัฐบาลนั้นแหละต้อง
รับผิดชอบ จะโยนความผิดไปให้ฝ่ายอื่นตามสันดานของรัฐบาลเองเช่นนี้ หาได้ไม่
จิ้งจก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 282 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประชาชนออกมาพูดถึงเรื่องน้ำมันแพงร่วมสิบปีมาแล้ว แต่ไม่มีนักการเมืองหน้าไหนออกมาพูดอะไรเลย จะไว้ใจนักการเมืองคนไหนได้
บง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 281 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เรื่องข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ เป็นของประชาชน ต้องเปิดเผยให้สาธารณชนรู้ ต้องฟ้องศาลให้มันคายข้อมูลออกมา ขนาดป่าสงวน ก็ต้องขีดเส้นให้ชัดเจน ประชาชนรู้ทันทีว่ามีคนโกง แต่ทำไมทรัพยากรน้ำมัน ไม่มีกระทรวงไหน ออกมาเปิดเผยข้อมูล มันเข้าข้อมูลไปใช้ส่วนตัว ไอ้ที่บอกว่าคนอื่นไม่มีข้อมูล แต่ตัวมันเองเอาข้อมูลเก็บเอาไว้ เพราะได้เงิน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 280 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กกต โดยเฉพาะอีสมชัย มรึงหาตัวตนไม่เจอเลย เซฟตัวเองตลอด ไสหัวออกไป
..
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 279 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ต้องพูดถึงข้อมูลอะไร มันเป็นการถ่วงเวลา ตอนนี้บ. น้ำมันกำไรวันละร่วมพันล้าน ข้อมูลสำคัญคือน้ำมันในไทยแพงมหาโหด ทำให้ค่าครองชีพสูง ต้นทุนทำธุรกิจสูง สินค้าไทยสู้ต่างประเทศไม่ได้ ต้องเลิกการห้ามนำเข้าน้ำมันโดยเสรีได้แล้ว เพราะเป็นการปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน 60 ล้านคน เพื่อให้ข้าราชการและนักโกงเมืองรวยเละอย่างเดียว นอกจากนี้รัฐบาลและข้าราชการเป็นตัวการสำคัญปกปิดข้อมูล
อนง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น้ำมันในไทยแพงเพราะภาษี คนที่กำหนดราคาน้ำมัน โครงสร้างราคาน้ำมันคือหน่วยงานรัฐบาลไม่ใช่เหรอ เหมือนรถยนต์นั่นแหล่ะ เมืองนอกรถไซส์ แคมรี่ แอคคอร์ด เทียนน่า โซนาต้า นี่มันแค่แปดแสนเอง บ้านเราล้านหก เพราะภาษีรถยนต์บ้านเราสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์ เราจะไปด่าบริษัทที่ผลิตรถยนต์ว่าขายแพงมันก็ไม่ถูก เพราะคนที่ทำให้รถยนต์ราคาแพงคือหน่วยงานราชการ บริษัทรถยนต์แค่บวกภาษีเข้าไปตามที่รัฐบาลกำนหดเท่านั้นเอง ส่วนกำไร เขาก็ต้องมีเพราะเขาทำธุรกิจ แต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้น
เหมือนกัน
 
ความคิดเห็นที่ 278 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประชาชนต้องช่วยกันฟ้องศาล ว่ากฎหมายห้ามประชาชนน้ำเข้าน้ำมัน เป็นการลิดรอนสิทธิ์ประชาชนในการทำธุรกิจน้ำมัน เป็นการปิดกั้นสิทธิ์ของประชาชนที่จะเลือกใช้น้ำมันจากแหล่งอื่น ทำให้ค่าครองชีพแพง ค่าใช้จ่ายทำธุรกิจแพง สู้ต่างประเทศไม่ได้ เศรษฐกิจไม่ขยายตัวเท่าที่ควร เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
5556
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 277 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประชาชนทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยก่อน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การส่งคนลงเลือกตั้ง รวมทั้งพรรคต้องทำตามความต้องการของสมาชิก ไม่ใช่ทำตามใจตัวเอง คนไทย 60 ล้านคนมีความเก่งความรู้ มากกว่านักการเมืองเยอะแยะ ประเทศอื่น ประชาชนมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองมาก ส่วนของไทย พรรคการเมืองชอบให้ประชาชนลงคะแนน แต่ไม่ยอมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ในพรรค เพราะต้องการจัดสรรตำแหน่งนายกฯ รมต. และตำแหน่งอื่น ๆ
มันแดง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 276 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ต้องพูดถึงข้อมูลอะไร ข้อมูลสำคัญคือน้ำมันในไทยแพงมหาโหด ทำให้ค่าครองชีพสูง ต้นทุนทำธุรกิจสูง สินค้าไทยสู้ต่างประเทศไม่ได้ ต้องเลิกการห้ามนำเข้าน้ำมันโดยเสรีได้แล้ว เพราะเป็นการปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน 60 ล้านคน เพื่อให้ข้าราชการและนักโกงเมืองรวยเละอย่างเดียว นอกจากนี้รัฐบาลและข้าราชการเป็นตัวการสำคัญปกปิดข้อมูล
สอน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 275 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันตอดไปเรื่อยแหละครับ พรรคเผาไทย

หลายๆอย่างรู้ว่าจะผิด แต่ก็ดันทุรังไป ใครเตือนไม่ฟัง

ทำไป ให้ศาลตัดสินผิด แล้วก็มาโอดโอยว่าศาลไม่ยุติธรรม

ถ้าอันไหนผ่านได้ก็แล้วไป อันไหนไม่ผ่าน ก็แห้วไป

แต่ก็ถือว่าได้ดิสเครดิตศาล ซึ่งเป็นสถาบันหลัก ที่พอจะตัดสินผิดพวกมันได้

เชื่อมั๊ย ขนาดเพื่อนเราหลายคนที่ความรู้

เริ่มจะอคติต่อศาลแล้ว ทั้งที่ท่านก็ตัดสินไปตามตัวบทกฏหมาย

แต่คำตัดสินมันมักจะไปเป็นโทษต่อพวกเผาไทย

ก็เพราะพวกแมร่งชอบทำผิดกฏหมายงัย
กร๊วกจริงๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 274 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พรรคการเมืองต้องไม่ใช่ของผูกขาดกันในกลุ่มคนบางกลุ่ม คน 60 ล้านคน ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในพรรคการเมือง และบริหารพรรคการเมืองเพื่อ 60 ล้านคน ทุกคนมีสิทธิ์เป็นนายกฯ รมต. ถ้ามีความสามารถ ทุกคนต้องพิสูจน์ความสามารถในพรรค ไม่ใช่ผูกขาดกันเฉพาะบางคน
ลล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 273 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ท่านทูตเฉลิมพลฯ ชอบเสียงข้างน้อยมากนักเหรอ ปล่อยให้คนเขาด่านายปึ้งคนเดียวก็พอ
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 272 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นายชัช ชลวร, นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี และนายเฉลิมพล เอกอุรุ

จำนามสกุลเอาไว้
พิน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 271 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสียเงินเลือกตั้ง ทั้งๆที่มันรุ้อยุ่แล้วว่าโมฆะ
รบกากๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 270 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นักกฎหมายอิสระทีมงานกฎหมายเสื้อแดง (ชอบออกช่องเนชั่นรายการของนังจอมขวััญ และ ช่อง3 ของนายสรย้วย) คือนายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ บอกว่าศาลตัดสินผิดทั้งกระบวนบวนการและเนื้อหา

โธ่ไอ้นักกฎหมายขี้ข้า ความรู้แค่หางอึ่ง อย่างไอ้หมอนี่ต้องใช้เวลาเรียนรู้้อีกนาน

นายวีรพัฒน์ฯ นักกฎหมายขี้ข้าอีกตัวของทักษิณ
หนึ่่งในนนักกฎหมายขี้ข้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 269 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กรูว่าแล้ว ถ้าศาลบอกมันผิดมันด่าศาล ถ้าศาลให้มันถูกมันชมศาล
แยกประเทศไปเถอะพวกควาย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 268 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เพื่ออะไร ....
แล้วอย่างไงต่อ .....
ดอกไม้ก็ยังอยู่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 267 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประชาชนต้องช่วยกันฟ้องศาล ว่ากฎหมายห้ามประชาชนน้ำเข้าน้ำมัน เป็นการลิดรอนสิทธิ์ประชาชนในการทำธุรกิจน้ำมัน เป็นการปิดกั้นสิทธิ์ของประชาชนที่จะเลือกใช้น้ำมันจากแหล่งอื่น ทำให้ค่าครองชีพแพง ค่าใช้จ่ายทำธุรกิจแพง สู้ต่างประเทศไม่ได้ เศรษฐกิจไม่ขยายตัวเท่าที่ควร เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
บอล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 265 [Ipad] คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท

jui
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 264 -7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รู้สึกว่าศาลพระภูมิบ้านฉันมันเริ่มเอียงแล้วล่ะ
อยากจะตั้งใหม่ให้มันตรงเหมือนเดิม
อเมสซิ่งไทยแลนด์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอให้ศาลพระภูมิคนโพสต์ได้โปรดจัดการกับมันด้วยเถิด
มรึงมีเรื่องอย่าไปเพิ่งศาลนะมรึง
 
ความคิดเห็นที่ 263 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่เลวไม่ชั่วสุด ๆ เป็นขี้ข้าของนายทุนสามานย์ไม่ได้ !!!

ความชั่วความเลวความโหดอำมหิตของตระกูล “โคตรโกง โกงทั้งโคตร” เป็นเรื่องที่มวลมหาประชาชนและคนไทยทั้งประเทศรู้ดีอยู่แล้ว แต่ความชั่วความเลวความโหดอำมหิตนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและคนไทย ถ้าไม่มีบรรดาลิ่วล้อขี้ข้าบริวารเป็นเครื่องมือรับใช้นายทุนสามานย์

ตามที่อาจารย์แก้วสรร ได้แบ่งพวกขี้ข้าบริวารนายทุนสามานย์เป็น 3 กลุ่มนั้น เป็นการแบ่งที่ชัดเจนและแสดงถึงตัวตนของบรรดาขี้ข้าบริวารได้ดีที่สุดดังนี้

• กลุ่มล้มเจ้า ขี้ข้าบริวารกลุ่มนี้มีเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะ “ล้มเจ้า” โดยวิเคราะห์ว่าเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องตรงกับนายทุนสามานย์ จึงเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับระบอบทักษิณ

• กลุ่มหลอกแดก ขี้ข้าบริวารกลุ่มนี้มีปมด้อยในสถานความเป็นอยู่ของตัวเอง มุ่งหวังที่จะขยับสถานะให้กับตัวเองในทางลัด จึงพุ่งเป้าหมายไปที่นายทุนสามานย์ที่มีเงินถุงเงินถังให้หลอกแดกได้เป็นกอบเป็นกำ จึงแสดงตัวตนเป็นขี้ข้าระบอบทักษิณด้วยบทบาท “แกนนำเสื้อแดง” เพื่อ “สู้แล้วรวย”

• กลุ่มเกาะอุปถัมภ์ ขี้ข้าบริวารกลุ่มนี้เล็งเห็นนายทุนสามานย์จะเอื้อผลประโยชน์ให้กับตัวเองได้ทั้งลาภ (เงิน) ยศ (ตำแหน่ง) สรรเสริญ (ประจบสอพลอ) จึงอาสาเป็นขี้ข้าบริวารระบอบทักษิณ

สำหรับกลุ่มที่ 1 และ 2 เป็นที่ทราบกันดีชัดเจนว่าเป็นใครบ้าง ส่วนกลุ่มที่ 3 กระจัดกระจายอยู่หลายกลุ่ม เช่น นักการเมืองสังกัดพรรคนายทุนสามานย์ พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลนายทุนสามานย์ ข้าราชการไร้ประสิทธิภาพต้องการถีบตัวเป็นใหญ่ในองค์กร ชาวบ้านรากหญ้าที่ตกอยู่ในวังวนนโยบายประชานิยม ตลอดจนกลุ่มกองกำลังติดอาวุธชุดดำ

แต่ละกลุ่มต่างแสดงความชั่วความเลวให้เป็นที่ประจักษ์และให้เป็นที่พึงพอใจนายทุนสามานย์อย่างสุดฤทธิ์สุดเดช เพราะรู้ใจนายทุนสามานย์ “ถ้าไม่ชั่วไม่เลวไม่โหดอำมหิต เป็นที่พึงพอใจของนายทุนสามานย์ จะเป็นขี้ข้าของนายทุนสามานย์ในระบอบทักษิณไม่ได้”

ดังนั้นคนทั้ง 3 กลุ่มจึงไม่มีใครแย่งกันทำความดีแข่งกัน มีแต่สร้างความชั่วความเลวความโหดอำมหิตไม่แพ้และไม่แตกต่างกัน เพียงแต่ใครจะเล่นบทไหนเท่านั้นเอง จึงสร้างความเกลียดชังแก่ผู้คนทั้งแผ่นดิน และคนทั้ง 3 กลุ่มนี้ ใช้วิธีการประจบสอพลอทักษิณจนนำพาความวิบัติหายนะให้แก่ตระกูลชินวัตรอย่างแท้จริง !!!

และเพราะพวกกลุ่มคนเหล่านี้ใช่หรือไม่ ที่สร้างเวรสร้างกรรมแก่ประเทศไทยและคนไทยทั้งประเทศอยู่ในขณะนี้ นอกจากคนในตระกูล “โคตรโกง โกงทั้งโคตร” !!!

ประชาชน
21 มีนาคม 2557
....
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 262 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประชาชนคนเสื้อแดงแห่ง สปปล้านนา
ได้เกิดเป็นโรคระบาด ตามนางดอกไม้กันถ้วนหน้า
ต่างวิ่งหายาแก้ ประชาธิปไตย โดยการเลือกตั้ง
แต่เจอยาแรง ถึงกับ แน่นอก จะยกออก
เมื่อหมอควบคุมกฎพลิกกระบวนท่า
ใช้ฝ่ามืออรหันต์ปราบมาร
ปรากฎว่า มารแดง มารดำ สั่นเป็นเจ้าเข้า
รัศมีของพานสีทองแห่ง อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย
มันสาดแสงแรงกล้าจนต้องหา ผ้าดำมาปิดมาคลุมรอบอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย
ใช้เจตนาอันสามหาว แห่งกฎกู ย่ำยี กฎหมาย
ช่างน่าบัดสีบัดเถลิงเป็น ยิ่งนัก
มาบัดนี้ยังใช้กฎอันธพาลในเครื่องแบบ และ นอกเครื่องแบบ เล่นงานฝ่ายเห็นต่าง
อย่างไรก็ดี ฟ้ากำหนด มิสู้กฎหมายกำหนด
พ่ายแพ้อย่างหมดรูป ตายคาประชาธิปไตยในเร็วๆนี้
6อรหันต์ปราบมาร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 261 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เออ_ดี_ช่างหัวมัน (สมน้ำหน้า)
คิดว่าอย่างนั้น
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 260 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่่บอกประชาชนทั่วไปย่อมรู้ดีว่ามีสามตัวที่ถูกซื้อไปล้ว ไม่เชื่อถามลูกน้องเก่าๆนายชัช ชลวรดูก็ได้ว่านายเก่าเป็นอย่างไร
ซื้อได้แน่นอน ๓ คน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขาดสำนึกในการทำหน้าที่ ..เพราะเห็นแก่เงิน
นายกปัญญาอ่อน
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขนาดยังไม่แถลงผลการตัดสิน บ้านท่านจรัญยังเป็นล่อเป้าถึง 2 ลูก แสดงว่า คณะตุลาการนี้ต้องมีเกลือเป็นหนอนแน่ๆ
เงินซื้อของได้ทุกอย่าง
 
ความคิดเห็นที่ 259 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้ 3ตัว มันจบกฏหมายที่ไหน
หรืออยากดังเห็นต่าง
ผิดอยู่ชัดๆ น่าจะปลอ แมร่ง
ประเทศไทย ก็แบบนี้ ศรีธนญไชยเยอะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 258 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จริงหรือเปล่าในวันที่ 22 มี.ค.นี้ นปช.นัดชุมนุมใหญ่ ที่เขาตาโล ย่านพัทยาใต้ จ.ชลบุรี เพื่อร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและลอยอังคารคุณทักษิณหัวใจวายตายแล้วที่ดูไบ
คนไทยถูกหวย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วพอบ่าย3 ขึ้นเมรุ
Blue Sky
 
ความคิดเห็นที่ 257 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องเรียกเงินภาษีของชาติคืนมา
ใครเอาเงินไปทำมิชอบ ต้องติดคุกทั้งหมด
ล้างคุกรอ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 256 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วเงินที่ลงทุนซื้อเสียงไปนับสิบล้าน ใครจะรับผิดชอบ 55555
ซวย 555
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เงินค่าจำนำข้าวที่โกงชาวนาไปยังไม่พออีกหรือครับ
มืงจะโกงกี่ต่อละไอ้สัดลูกหมาขี้เรื้อน
ไอ้ขี้ข้า
 
ความคิดเห็นที่ 255 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จบกฏหมายเป็นผู้พิพากษาเหมือนกันแต่ตัดสินไม่เหมือนกัน ปัญหามันคืออะไรเอ่ย ควรต้องแสดงเหตุผลของความเห็นต่างด้วย จะได้รู้ว่าคิดอย่างไร ไม่บอกแล้วชาวบ้านจะรู้ไหมว่า ความเห็นผิดจากคนอื่นเพราะอะไร
การทำงานของผู้พิพากษาก็ต้องโปร่งใสเหมือนกันนะ
่้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่เป็นข่าว เป็นคำวินิจฉัยกลางครับ
ผู้พิพากษาแต่ละท่านต้อง เขียนคำวินิจฉัยส่วนตน เสมอว่า มีเหตุอันใดที่วินิจฉัยเช่นนั้น
แต่ต้องรอประมาณ 1 เดือน จะตีพิมพ์เผยแพร่
วงใน
 
ความคิดเห็นที่ 254 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากจะให้คนไทยอ่านเรื่องเวตาลดู มีหลายอย่างคล้ายกับเหตุการณ์ ของเมืองไทยในปัจจุบัน
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หนังสือเรื่องเวตาลนี่เก่าแก่มาก จำได้ว่าท่านผู้ประพันธ์ใช้นามปากกา น ม ส
เคยหยิบจากตู้หนังสือของคุณพ่อมาอ่าน
ผ่านมาเกือบ70ปีแล้ว อ่านไปก็กลัวไป (ขณะนั้น 8-9 ขวบ)
แต่ก็อ่านจนหมดเล่มเพราะน่าติดตาม(ทั้งๆที่กลัวผีตัวเอกของเรื่องคือเวตาลเอามากๆ)
ไม่ทราบว่าเดี่ยวนี้จะยังมีขายในแผงหนังสือเกาหรือไม่
คนรักการอ่านไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้
ชอบอ่านหนังสือเลยสมองกลวงน้อยกว่านังยก
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่แน่ใจใช่ผลงานประพันธ์ท่านคึกฤทธิ์หรือไม่
คุ้นๆ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น ม ส เป็นนามปากกาของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
อัเนื่องมาจากหนังสือเรื่องนิทานเวตาล
 
ความคิดเห็นที่ 253 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากจะให้คนไทยอ่านเรื่องเวตาลดู มีหลายอย่างคล้ายกับเหตุการณ์ ของเมืองไทยในปัจจุบัน
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 252 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผู้เสียภาษีนะคะ ต้องการ 3800 ล้านบาทท่ใช้ในการเลือกตั้งคืน ขอให้ ครม. ที่มีมติจะเลือกตั้งช่วยกันรับผิดชอบด้วย เฉลี่ยรายหัวเอามาคืนเลย
ฟ้องนะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 251 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมว่าปฏิรูปยังไง พวกนักการเมืองขี้โกงมันก้อหาช่องโกงจนได้ น่าจะถึงเวลาที่จะนำโทษประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตรมาใช้ใหม่ ใครที่คิดคดทรยศคอรับชั้่นมีเจตนาทำให้ประเทศชาติเสียหาย ควรจะลงโทษประหารเจ็ดชั่วโคตร พ่อแม่พี่น้องลูกเมียจะได้ช่วยกันยับยั้งเตือนสติให้คิดให้ดีก่อนทำ
คนรักประเทศไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 250 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมว่าปฏิรูปยังไง พวกนักการเมืองขี้โกงมันก้อหาช่องโกงจนได้ น่าจะถึงเวลาที่จะนำโทษประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตรมาใช้ใหม่ ใครที่คิดคดทรยศคอรับชั้่นมีเจตนาทำให้ประเทศชาติเสียหาย ควรจะลงโทษประหารเจ็ดชั่วโคตร พ่อแม่พี่น้องลูกเมียจะได้ช่วยกันยับยั้งเตือนสติให้คิดให้ดีก่อนทำ
คนรักประเทศไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าใช้กฎหมายที่เข้มงวด เด็ดขาดผมว่าตระกูลนี้สูญพันธุ์เลยนะ โดยเฉพาะครอบครัวหนึ่งที่โกงทั้งพ่อ แม่ ลูก ขนาดสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังโกงข้อสอบ พ่อก็โกงภาษีเงินได้ของประชาชนของชาติดีเหมือนกันจะไดเข็ดหลาบกันเสียบ้างไม่มากก็น้อย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
 
ความคิดเห็นที่ 249 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสียงข้างน้อยนี่กินขนมยังไม่อิ่มเหรอจ๊ะ จะกินจนท้องแตกตายเลยหรือ บ้านเมืองไม่สนใจ ขอเอาใจนักโทษชายก่อนเพื่อขนมๆๆๆๆ กล่องใหญ่ๆ เป็นแกะดำในกลุ่มแกะขาวจริงๆ ดีที่แกะขาวมีเยอะไม่งั้นประเทศชาติพังแน่ๆ
ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ เหลือแต่คำสาปแช่ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 248 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในข่าวเขาก็บอกไปแล้วว่าใครคือ 6 ใคร คือ 3
ไม่ได้อ่านเล้ย สักแต่โพ้ส
จะบวกให้ทำไม
ฮีโธ่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 247 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ปฎิรูปก่อนกรูไม่เลือก กรูกลัวมันจะซื้อเอี้ยเข้าสภามานั่งรอกดบัตรให้บิดามันแล้วก็รุมแดรกชาติอีก
โจรชัดๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 246 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุยกันเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นโมฆะ

ประชาธิเปรตจะอ้างว่า เพื่อให้ประเทศเดินหน้า

จะลงเลือกตั้ง ในรอบใหม่นี้

สุเทพก็มีทางลง อ้างเหตุคำตัดสินของศาล

เลิกม๊อบคนไม่ด่า อยู่บ้านเงียบๆ เว้นวรรค 1 สมัย

เลือกตั้งเสร็จเพื่อไทยชนะ เพราะควายยังเยอะ

ถ้าได้เสียงไม่ถึงครึ่งสภา ปชปและพรรคอื่นจะชิงจับมือตั้งรัฐบาล ไม่สนเรื่องมารยาท

แต่ปชป.จะไม่เอาคนตัวเองเป็นนายก เพื่อลดแรงต้าน

แต่ถ้าเพื่อไทยได้เสียงเกินครึ่ง

ปฏิวัติ !!!!
ป๋าจัดให้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นับถือ อ่านเกมส์ได้ทะลุปรุโปร่ง
5555
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนชั่วมักคิดแต่เรื่องชั่ว ๆ
น่าจะส่งให้ไอ้สัดดูไบอ่านดูเผื่อถูกใจอาจมีรางวัล
บิดามันตายสติิเลยคลุ้มคลั่ง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศาล รธน. ทำงานคุ้มราคา สุดยอดท่านตัดสินยังกะตาเห็น พวกนักการเมืองไทยส่วนใหญ่ชาติหมาและหน้าด้านไม่มีรอยต่อ ไม่เหมือนประเทศอารยะในโลก ขอแสดงความชื่นชม
ขอคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองตุลาการ
 
ความคิดเห็นที่ 245 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"สำหรับผู้ล่าสติปัญญาฝ้าฟางที่เห็นหมูป่าเขี้ยวตันเป็นหมูขุน"

ขอบคณผู้พิพากษาส่วนมากที่กล้าหาญและยังคงรักษาอุดมการณ์อันดีงามของตนไว้เหนือผลประโยชน์เหนือสินบนอันชั่วร้าย โดยการกล้าตัดสินคดีความอย่างตรงไปตรงมาแม้จะถูกข่มขู่คุกคามจากผู้เสียผลประโยชน์ที่ชั่วช้าฉ้อฉล

ขอบคุณทหารส่วนมากที่ที่กล้าหาญและยังคงรักษาอุดมการณ์อันดีงามของตนไว้เหนือผลประโยชน์เหนือสินบนอันชั่วร้าย โดยการให้ความคุ้มครองดูแลความปลอดภัยแก่ผู้พิพากษาและประชาชนมือปล่าวไม่ว่าจะฝ่ายไหนสีไหน

สำหรับผู้มีอำนาจที่ชั่วร้ายที่ฆ่าคนตายไปมากมายฆ่าเด็กตายไปอย่างไรตำรวจก็ไม่จับ พวกนี้เป็นกลุ่มชั่วร้ายที่ไม่สามารถหาคำใดมานิยามว่าความชั่วร้ายเลวทรามของพวกมันนั้นมากมายใหญ่โตปานใด เรียกได้ว่าชั่วเหนือจินตนาการ พวกมันเหล่านี้ย่อมไม่พอใจเป็นธรรมดาเมื่อศาลตัดสินอย่างยุติธรรมตรงไปตรงมาแต่พวกมันเสียประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบจากการใช้อำนาจโดยมิชอบ

สิ่งที่จะทำให้พวกชั่วช้าเหล่านั้นพอใจได้คือการตัดสินคดีความที่พวกมันได้ประโยชน์แม้จะเป็นการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมก็ตาม ฝากเตือนผู้มีอำนาจที่ชั่วร้ายที่ออกมาหมิ่นศาลว่าตัดสินคดีความไม่ยุติธรรมว่า หมูขุนนั้นบางทีดูไกลๆมันก็หมูขุนธรรมดาแต่พอเข้าไปมาดีๆมองใกล้มันกลายเป็นหมูป่าเขี้ยวตันไปซะฉิบ

การจะหลอกคนไทยทั้งประเทศโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมและความรุนแรงเข้าข่มขู่คุกคามเข่นฆ่าเพื่อต้องการอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดควบคุมทั้ง ตำรวจ อัยการ ศาล ควบคุมทั้งองค์กรอิสระองค์กรตรวจสอบต่างๆนั้น เหมือนจะทำได้ง่ายๆแต่เอาเข้าจริงอาจไม่ง่ายอย่างที่คิด

การจะเป็น Number1 ของเมืองไทยอาจไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะในประวัติศาสตร์อันยาวนานคนไทยนั้นเป็นนักสู้ดูได้จากประดิษฐ์คิดค้นแม่ไม้มวยไทยอันโด่งดังไปทั่วโลก นั่นย่อมเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเป็นนักสู้ของคนไทยได้เป็นอย่างดี และในประวัติศาสตร์อันยาวนานของชนชาติไทยแม้จะมีความผิดพลาดใดๆจนกระทั่งต้องเสียเอกราชไปถึงสองครั้งสองคราวแต่ก็ยังสามารถต่อสู้กอบกู้เอกราชกลับมามีอิสรภาพได้อยู่ดี

ดังนั้นฝากเตือนผู้มีอำนาจที่ชั่วร้ายฉ้อฉลว่าหมูขุนที่เห็นอาจไม่ใช่อย่างที่เห็นแท้จริงอาจเป็นหมูป่าเขี้ยวตันก็ได้ถ้าไม่มองให้ดีๆและการมองผิดพลาดอาจส่งผลให้วางแผนผิดพลาดส่งผลให้ดำเนิการผิดพลาดและท้ายที่สุดอาจส่งผลร้ายแรงให้ถึงแก่บาดเจ็บและล้มตายได้สำหรับผู้ล่าสติปัญญาฝ้าฟางที่เห็นหมูป่าเขี้ยวตันเป็นหมูขุน
...
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คงมีคนที่รักและห่วงใยเด็กออกมาลุยซักวัน
เชื่อเหอะไม่นาน
 
ความคิดเห็นที่ 244 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กกต ติดคุกสินะ
ตามนั้น
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 243 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ชัช เฉลิมพล อุดมศักดิ์

กุว่าแล้ว คราวก่อนก็เป็นเสียงข้างน้อย ให้รัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญได้
ศาลแดง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กรูก็ว่าแล้ว ถุงขนมหล่นใส่หัวไอ้ตุลาการหน้าเดิม
เงินเดือนรับจากประชาชนยังไม่จุใจ
ขอบคุณ6ท่านที่ไม่รับถุงขนมขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ
 
ความคิดเห็นที่ 242 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เลือกตั้งไปทำไม ขนาดศาลตัดสินเลือกตั้งโมฆะ ยังไม่เห็นมีประชาชนร้องไห้เสียดายพวกสส. เลย แต่ตอนนี้ชาวนากำลังหัวเราะ เพราะจะได้รับทรัพย์ตอนเลือกตั้ง หัวละพันอย่างต่ำ ถ้าใครอยากได้เสียงชาวนา ต้องเสนอนโยบายเลือกตั้งทุกเดือน ชาวนาต้องแฮปปี้แน่นอน
พลัง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 241 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้าย ตำรวจ อัยการถูกนักโกงเมืองซื้อไปแล้ว
เบื่อสาวกแดงทุกตัว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 240 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกคุณมันเป็นเหรี้ยอะไรกันครับ ต้องคอยหวังพึ่งคนนู้น หวังพึ่งคนนี้

พอศาลตัดสิน ก็บอกว่าขอบคุณที่ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้าย
พอ ผบ.หน่วยซีล ออกมาพูด ก็บอกว่าทหารเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน
พอหมอกระทรวงสาธารณสุขออกมาไล่รัฐบาล ก็บอกหมอเป็นที่พึ่งของประชาชน

ตกลงแล้วพวกคุณเคยคิดที่จะพึ่งตัวเองบ้างรึเปล่าวะ?
สยามห่วย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประเทศนี้เป็นโรคภาวะขาดผู้นำที่ดี จริงใจ เอาประชาชนเป็นที่ตั้ง กวาดคนชั่วให้สิ้นซากหรือถ้าเหลือก็ให้น้อยทีี่่สุดจะมาทำกร่างรังแกคนดี ๆ ไม่ได้อีกต่อไป ขอแค่นี้หละครับรับรองชาวบ้านเทใจให้เลย
มอบให้หลวงปู่ดีมั้ยครับ จะบาปหรือเปล่า
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เขาก็ไปนั่งลำบากลำบนกันอยู่ที่กลางถนนนั่นไง นั่นแหละ พึ่งตนเองละ
ถ้าศาลไม่เข้ามาตัดสินความด้วยความเป็นธรรม เราก็เสร็จคนชั่ว ศาลจึงเป็นที่พึ่งสุดท้ายด้านคดีความ
ถ้าทหารไม่เข้ามาช่วยยามเกิดเหตุร้าย ผู้ชุมนุมโดนฆ่ารายวัน ลูกเด็กเล็กแดงพลอยตายไปด้วย
ตำรวจตะกวดทั้หลายก็ไม่สนใจเพราะเลีอกข้างปกป้องผู้ร้าย
แล้วไม่พึ่งทหารเป็นที่สุดท้าย?จะให้ประชาชนมือเปล่าไปพึ่งใครวะ?
สุดท้าย ตาย ยังต้องย้ายไปพึ่งพระที่วัดเลย
คุณล่ะ เอาแต่ด่า ค่อนขอดเขา
หรือว่าที่แท้พึ่งไอ้เหลี่ยม ได้ขนมมาแด่ก กี่ถุงแล้วล่ะ?
ถ้าเลือกไอ้สัดว์นรกโคตรนี้ ก็พึ่งไปให้ตลอดนะ เอาให้ถึงที่สุดเลย
มันให้คุณสิบ มันเอาคืนเเสน
ให้ดูชาวนาไว้เป็นตัวอย่าง หมดตัวเพราะหลงคารมพวกมัน
สุดท้ายต้องพึ่งเชือกผูกคอตาย
โธ่เอ๋ย กรรมของชาวนาแท้ๆ
ที่พึ่งสุดท้ายในแต่ละเรื่อง
 
ความคิดเห็นที่ 239 -2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกมากลากไป อีกสามท่าน ก็บอกว่าไม่ขัดรัฐมนูน ทำไมไอห้าตัวบอกขัด ทำไมไม่เคารพเสียงส่วนน้อยบ้างอะครับ
bil
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ให้มันน้อยๆหน่อยดีกว่าไอ้239
พวกกรูยอมเอ็งมาหลายหนแล้ว
ฟ้าเปลี่ยนสีแล้วพวก
น้ำเต้ากำลังจะกลับมาลอยละล่องบนผิวน้ำ
กลับกันกระเบื่องขึ้นราชั่วๆจะต้องจมบาดาลไป
ประชาธิปไตยจะต้องยอมรับเสียงข้างมากและให้เสียงข้างน้อยแสดงความคิดเห็น
ไม่ได้หมายถึงเอ็งแพ้แล้วพาลเว้ย
ยิงบ้านศาลไว้เยอะ โดนค้อนแห่งความยุติธรรมตอกกลางแสกหน้า
ทำเป็นรับไม่ได้โธ่!!!ไอ้แพ้แล้วพาล
แพ้แล้วต้องยอมรับเด้ พวกควายแดง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่เข้าใจคำว่า เสียงข้างมากเหรอ?? ประโยคนี้ พวกควายแดงกับไอ้ทักษิณมันใช้กันบ่อย
อิโง่
 
ความคิดเห็นที่ 238 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สาธุ พวกกิ้งก่า คางคก เสื้อแดงทั้งหลาย ตกงาน มาเป็นเดือนแล้ว ก็ จงตกอีกตลอดชาต
สาธุ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 237 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสียงข้างน้อยทุกครั้ง จะต้องมี ชัช ชลวร ทุกครั้ง น่าแปลกไหม
การณ์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้ตัวนี้ชาติก่อนเกิดเป็นเหรี้ย
ชาตินี้มาเกิดเป็นคนแต่ไม่ทิ้งสันดานเดิม
เข้าใจยัง
 
ความคิดเห็นที่ 236 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เลือกบ่อย ๆ ก็ดี เพราะชาวนาจะได้ค่าซื้อเสียงบ่อย ๆ เลือกเดือนละคร้้งไปเลย ชาวนาจะได้ 1 พันต่อหัวทุกเดือน เป็นการกระจายรายได้จากนักการเมืองไปสู่ชาวนาผู้ยากจน อย่างนี้ไม่ต้องมีการจำนำข้าวให้ยุ่งยาก
เพ้ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 235 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยังไมเ่ห็นว่ามีประชาชนที่ไหนร้องไห้ที่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เพราะประชาชนไม่เคยเชื่อว่านักการเมืองเป็นคนดี
ลอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 234 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประชาชนต้องศึกษากฎหมาย เพื่อให้รู้ทันพวกนักการเมื่องและข้าราชการคอร์รัปชั่น ดีที่โครงการ 2.2 ล้านล้าน ถูกตัดสินว่าผิดรัฐธรรมนูญ ไม่อย่างนั้นประเทศชาติฉิบหายแน่นอน ส่วนพวกนักกินเมืองจะร่ำรวยเป็นแสน ๆ ล้าน ประชาชนต้องร่วมมือกับผู้่รู้ด้านกฎหมาย เพื่อต่อสู้กับพวกโกงเมืองที่ใช้เงินเป็นอาวุธ 517
คล้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 233 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสืยดายเงินที่ใช้ไปจังเลย ชั่วสุดๆ ขอให้มีแต่ทุกข์ทั้งครอบครัวและพรรคพวก
USA (jasmine1950 สมาชิก)
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 232 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ช่วงนี้ไม่อยากมีเลื่อกตั่ง เปลื่องงบประมาณ คนก็แตกแยก ขอให้หาคนกลางมาทำหน้าที่รัฐบาลเถอะ ปวดหัวมามากแล้ว
ศาลทำดีที่สุดแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 231 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกเสื้อแดง ทำใมอันธพาลจัง ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับพวกรัฐบาลถึงต้องช่วยกัน ไหนบอกไม่ชอบอำมาตย์ แต่พอศาลสั่งเป็นโมฆะ ก็ป่วนอีก ทำใมเสื้อแดงเถื่อนจัง
เสื้อแดหยุดทำร้ายประเทศได้แล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 230 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐบาลและพวกเสื่อแดงอย่าสร้างปัญหาอีกเลย ยอมรับผิดบ้าง ที่ผ่านมารัฐบาลก็ทำผิดมากแต่ไม่ยอมรับผิดสักครั้ง มีแต่จะเอาชนะทั้งที่ความผิดมันเด่นชัด แต่รัฐบาลกลับทำลายชาติมากชึ้น ขอเถอะหยุดได้แล้ว ประชาชนจะได้มีความสุยเสียที
รัฐบาลคิดถึงชาติบ้าง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 229 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
การเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้น (หรือไม่) ก็คงเข้าทางทักษิณ ยิ่งหาก ปชป. เข้าร่วมผสมโรง ก็เท่ากับย้อนรอยเดิมเสริมความชอบธรรม เพราะประเด็นมันยังอยู่ที่เสียงข้างมากของภาคเหนือและภาคอีสาน ... บ่นไปก็ไลฟ์บอย ... จากลุงสา คนอุดร ใจดี
ตาสา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 228 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทุกคนควรฟังศาลและยอมรับ เพื่อให้บ้านเมืองสงบ เราก็เห็นด้วย อยากให้ตั้งคนกลางมาเป็นรัฐบาลด้วยซ้ำ และทำการปฏิรุปก่อนเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้มีปัญหาอีก ถ้ายังดันทุรังทำการเลือกตั้งอีก เพื่อชาติขอให้ทั้ง 2 ฟากยุติทะเลาะกันได้แล้ว บ้านเมืองแตกแยกไม่พอหรือไงรัฐบาล
ขอบคุณศาล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
งั้นผมขอเลือกนายกคนกลางเองได้ป่าวคับ ผมเชื่อว่าคนที่ผมเลือกเป็นคนดีกว่าคนที่คุณเลือก
666
 
ความคิดเห็นที่ 227 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
การเลือกตั้งอัปยศ ก็ต้องถือเป็นโมฆะ และคนที่ดันทุรังสั่งการ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและต้องโทษ จึงจะสาสม
นู่ดี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 226 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถึงไม่โมฆะแน่ใจหรือบัตรคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนั้นจะบริสุทธิ์....สั่วพิมพ์ที่โรงพิมพ์เอกชนแถมยังพิมพ์เกินกว่าผู้ใช้สิทธิ์..บัตรถูกทิ้งจนเป็นข่าว
กลโกง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 225 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสียงข้างน้อย 3 เสียง เนี่ย แม่ม ตัวเดิมตลอดเลย
ผิดชัดขนาดนี้ มันยังจะแถอีกเว้ยเฮ้ย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 224 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วใครอยากจะไปแลือกตั้งอีกละคุณพี่ คราวหลังก็ให้มีช่องกาว่า โมฆะ แทนโนโวตดีกว่าไหม
เอาคะแนนโนโหวดคืนมา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 223 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สรุปคนที่ทำให้ประเทศไทยชิบหายคือ พรรคประชาธิปัตย์ ครั้งหน้ามรึงสูญพันธ์แน่
คน ก.คลัง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พรรคแมลงสาบ มันทำได้ทุกอย่างจริงๆ ผมไม่เลือก ปชป อยู่แล้ว
ขงเบ้ง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สรุปแบบควาย ง่ายจัง
ทองแดง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนที่ทำให้ประเทศชาติฉิบหายก็คือพวกนักกินเมือง กับข้าราชการคอร์รัปชั่น ไม่มีใครร้องไห้เลยเมื่อรู้ว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะ เพราะไม่มีใครเชื่อน้ำยานักการเมือง กับข้าราชการ คนที่เสียหายคราวนี้ก็คือสส. ที่ทุ่มเงินซื้อเสียง แล้วไม่ได้เป็นสส. เลือกตั้งคราวหน้ามันคงต้องคอร์รัปชั่นเป็นสองเท่า
ขวาน
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขนาดคนที่ต่อสู้เพื่อพ่อเธอ เธอยังมองเห็นเป็นควาย ใช่ไหม ควาย ก.คลัง
เห็นด้วยกับลูกสาวแม้ว
 
ความคิดเห็นที่ 222 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สงสารประเทศที่ ตลก ครองเมือง ไม่เคารพคนที่ไปใช้สิทธิ ประเทศนี่ปกครองด้วยคน7คน ซึ่งไม่รู้ว่าใครเลือกมา เอวัง
กรุงเทพ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนทั้งเจ็ดที่มรึงว่า เค้าเข้าใจกฏหมายมากกว่ามรึง และได้รับการยอมรับความสามารถมากว่ามรึง ไม่สำเนียกตัวเอง
ตรรกะแบบควาย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นี่ควายเห็น222กรูบอกเมิงเลยนะว่าถ้าเมิงคิดได้แค่นี้ละก้อ
กลับไปดูดนมอีปูไปเลยไป๊ หนักแผ่นดิน
ถ้าไม่มีตุลาการ
ปล้นแบงค์ก็ไม่ผิด
วางเพลิงก็ไม่ผิด
ฆ่าคนก็ไม่ผิด
ขโมยของก็ไม่ผิด

เลือกตั้งผิดกฎหมายตั้งหลายข้อ
เมิงกลับมาพูดอะไรให้ร้ายตุลาการ
หน่วยpoของพวกควายแดงหรือเปล่าเนี่ย
โง่ได้อันลิมิเต็ดจิงๆ
ตลก.เป็นสิ่งเดียวที่แม้วยังซื้อไม่สำเร็จ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ใช่ 7 คน แต่เป็น 6 : 3 เสียง แต่ก็ยังยังดีกว่าเสียงควาย สิบห้าล้านตัวหรอก ขนาดลูกสาว นักโทษหนีคดี มันยังมองพวกคุณเป็นควายเลย ยังไม่รู้สึกตัวอีก"ไอ้ควาย"
ยังดีกว่าปกครองด้วยนักโทษ ที่หนีคดีอยู่ต่างแดน
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แต่กรูกลับสงสารประเทศที่มีประชากรโง่ๆ อย่ามรึงว่ะ
อุ๋งอิ๋ง ถึงมองพวกมรึงเป็นควาย
 
ความคิดเห็นที่ 221 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กกต.บอกให้เลื่อน รัฐบาลรักษาการณ์ก็จะจัดให้ได้ แล้วเป็นไง เลยเถิดมาถึงศาล เค้าก้พิจารณา ดูตามข้อกฎหมาย ผลออกมามันก็ต้องยอมรับกันให้ได้ นี่แหละประชาธิปไตย
tonsai2004@gmailcom
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 220 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศาลรธน.ตัดสินถูกใจวัยรุ่นแย้มฝาโลงอย่างผมจริงๆ ไม่เคยผิดหวัง ต้องขอบคุณรธน.50 ฉบับแหลม ฟันดำ สุดยอดจริงๆครับท่าน 555....
wor
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 219 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Eปูต้องรับผิดชอบ Eลากก..ตั้ง..!!!
s
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 218 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตอนนี้ก็รู้วิธีการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้ว ซึ่งทำได้ไม่ยากเลย ครั้งหน้าก็จัดการบ้าง
xxx
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เรื่องของมรึง
ฟายยยย
 
ความคิดเห็นที่ 217 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พรรคเพื่อไทยถ้าแน่จริงให้ปฏิรูปกันก่อนซิ เวลาเลือกตั้งแล้วเอากันแบบแฟร์ๆ ไม่โกง ไม่กินกัน กล้าลองไม่ล่ะแบบนี้...
ไม่กล้าหรอกถ้าเอากันแบบยุติธรรมจริงๆ รู้กันอยู่แก่ใจทั้งพรรคดี ว่ามาได้กันเพราะอะไร
โธ่....
ไก่
iamkai@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 216 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกเสื้อแดง ไม่มีวันรู้เรื่องกฎหมายนี้แน่นอน มันต้องถูกแกนนำปลุกปั่นบิดเบือนใส่ร้ายแน่นอน

กกต เองที่ไม่กล้าจัดเลือกตั้งใหม่เพราะว่าเค้ารู้อยู่แก่ใจว่ามันผิดกฎหมายแน่นอน เลยต้องรอให้ศาลตัดสิน
รู้ดำรู้แดงเลย รัฐบาลลาออกไปเสีย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 215 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เงินเกือบ4000ล้าน ใครรับผิดชอบ
เก็บกับตระกูลชิน หรือ ครม หารกัน
จะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่าง ดันทุรังหน้าด้าน
ตตต
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เก็บจาก ครม.ทุกคน วันหลังจะได้ไม่ทำตัวเหมือนควาย คิดไม่เป็น ต้องให้นายกสนสะพาย
วัลลภ
 
ความคิดเห็นที่ 214 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กฎหมายฉบับเดียวกันแต่การตีความหมายต่างกันนี่แหละคือปัญหา
jeabja_2007@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าตีความหมายตามวัตถประสงค์ก็ยุติธรรม ถ้าตีความหมายแบบศรีธนญชัยคือรัฐบาลถูกตลอด บ้านเมืองวุ่นวายแน่นอน
ทองแท้
 
ความคิดเห็นที่ 213 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เหตุวันเลือกตั้งไม่สามารถจัดเลือกตั้งครบทั้ง 375 เขตเลือกตั้งได้ การไม่มีผู้สมัคร ส.ส.ใน 28 เขต และการต้องเลือกตั้งใหม่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 108

""""สรุึป.....ขาดแม้แต่หน่วยเดียว ก็โมฆะทั้งหมด""""
กร๊ากกกกกกกกกก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าปล่อยให้การเลือกตั้ง 2 กพ 57 อยู่อย่างนี้ มันก็เดินกหน้า อะไรไม่ได้
มันก็จะแช่ อยู่อย่างนี้...รอวันให้ ศาล ปปช.. ฟันมันลงไป
แต่ถ้าโมฆะ ....ก็เลือกตั้งใหม่ เริ่มยิง แก๊ส น้ำตากันใหม่...หรือ....???!!
ครานี้ ปชป . ไม่เล่นไม่ได้แล้ว...มีนักกฏหมาย เขาบอกว่า ไม่ต้องรีบ
ยื่นตี ความ แช่ไว้อย่างนี้แหละ มันทำอะไรไม่ได้ ...!!!
ผมว่า นะ ...ผู้ตรวจการ ท่าน ถาวร สะเหร่อ ว่ะ เที่ยวนี้น่ะ..!!!
สะเหร่อ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เลือกตั้งครั้งหน้า ไม่เป็นโมฆะแน่นอน แม้จะโดนขัดขวางจนเลือกตั้งไม่ครบก็ตาม มีเหตุให้ต้องตัดสินไม่โมฆะจนได้แหละน่า ครั้งนี้เอาตามนี้ก่อน
มาตรฐานขึ้นอยู่กับสถานการณ์
 
ความคิดเห็นที่ 212 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากแนะนตุลาการเสียงข้างมากทั้ง 6 ท่าน
กรุณาขึ้นตาข่ายล้อมรั้วรอบบ้านด่วน
หรือไม่ก็เรียกใช้บริการ "ป๊อปคอร์น"
สุ่มเอาคืนแมร่งเลย
ก้อง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าตัดสินไม่ถูกใจพวกมรึง คือ ผิด ใช่มัย ไอ้สาดดดดดด
ทนง
 
ความคิดเห็นที่ 211 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ระวังm79 ด้วยจากนี้ไปจะมาเป็นห่าฝน
หมอเดา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 210 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมัยทักษิณ
24 ก.พ. 49 ทักษิณยุบสภา
2 เม.ย. 49 เลือกตั้งทั่วไป
8 พ.ค. 49 เลือกตั้งเป็นโมฆะ
15 ต.ค. 49 วันเลือกตั้งใหม่
แต่ 19 ก.ย. 49 เกิดรัฐประหารซะก่อน

คราวนี้
9 ธ.ค. 56 ยิ่งลักยุบสภา
2 ก.พ. 57 เลือกตั้งทั่วไป
21 มี.ค. 57 เลือกตั้งเป็นโมฆะ
?? ?? ?? วันเลือกตั้งใหม่
แต่ ?? ?? ?? เกิดรัฐประหารซะก่อน
เทียบเคียงกัน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 209 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บัดซบชน ตุลาการสารเลวตลอดสกบางตัว
ใช่หรือไม่ว่า...นายชัช ชลวร, นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี และนายเฉลิมพล เอกอุรุ ส่วน
ไม่สนสันติวิธีโง่ โง่ แบบตั้งระพีพาควาย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 208 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สะนี้ใหญ่หลวงและลึกมาก สะใจไง
คนบ้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 207 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กร๊ากกกก แม่นยิ่งหว่าหวยนางดอกไม้
สามเสียงต้องมีชื่อ ท่านชัช ชลวร เจ้าเก่า ทำไมมันชัวร์ยิ่งกว่าผีโม่แป้งงี้
แถมท่านเฉลิมพลอีกคน 55555
กุว่าละ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 206 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นอกจากการเลือกตั้ง 2 กพ.เป็นโมฆะแล้ว กกต.ชุดนี้ก็น่าจะโมฆะไปด้วย เพราะยอมรับทั้งเลือกตั้งล่วงหน้าและล่วงหลัง ส่วนค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครั้งใหม่นี้ก็อายัดและตัดจ่ายจากบัญชีของ เอส ซี แอสเซท เพราะเป็นต้นปฐมเหตุของปัญหา แล้วค่อยไปไล่เบี้ยจากเหล่าบรรดาบริวาร รมต. สส.และแก๊งค์ตลกฮาร็ทคอร์ต่าง ๆ เอาเอง ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องมีการปฏิรูปการเมืองก่อน 1-3 ปี เป็นอย่างน้อย
จอน ลำปาง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 205 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอบคุณศาลที่เงินทองไม่สามารถซื้อได้ นับถือ
เงินทองซื้อไม่ได้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นายชัช ชลวร, นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี และนายเฉลิมพล เอกอุรุ
ขอบคุณศาลที่เงินทองไม่สามารถซื้อได้ งั้นหรือ....งั้นหรือ...งั้นหรือ.......ฮะ...ฮะ...ฮะ.....
เบื่อสันติตังระพีพาควาย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
3 คนคิดเลขไม่เป็นคร้าบท่าน!
D แต่ Haan
 
ความคิดเห็นที่ 204 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถุย........ไอ้ขี้ฟัน ไอ้ขี้เปียก

ไปเอาเพิ่ม มาจากไหน ว่ะ 2 ล้าน

มรึงไม่แหกตาดูเหรอ เลือกตั้ง จำอวด ที่ ผ่านมา หาย ไป 5 ล้าน

ไอ้เหรี้ยนี่ โง่ หามาเพิ่มเอง จาก จิตนาการ โง่ๆ ของมรึงเองตั้ง 2 ล้าน

แมร่งขำว่ะ

ศาลจะต้องตัดสิน แบบนี้ เล่นงาน ฝ่ายที่ พวก มรึง ใฝ่ อีกเยอะ

ทำใจไว้ได้เลย

อย่าดิ้นพราดๆ ล่ะ เข้าหน้าร้อนแล้ว...555

----------
ผัว..E..เดียร์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อ้าว! E..เดียร์ มีผัวแล้ว?
ผ่านมา
 
ความคิดเห็นที่ 203 -7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โทษทีนะคะ

ศาลโดนชักใยหรือเปล่าคะ?

ขอบคุณคะ
พร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โทษทีนะครับ แล้วคุณละ มีสมองที่มีรอยหยักหรือป่าว
บอม
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใยอะไร เขาก็ตัดสินตามกฎหมาย อ่านให้จบซิ จะได้ตาสว่าง
มิใช่เอาแต่โพสต์
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เพราะทักษิณเป็นเป็นคนดีมีเงินให้ใช้
.
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วน้องพรโดนใครชักเย่อมาบ้าง ?
เหลี่ยม
 
ความคิดเห็นที่ 202 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศาลเห็น ควายแดงชอบเลือกตั้ง
เลยจัดให้
แดงดิ้น ขำๆๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 201 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เพราะทักษิณเป็นเป็นคนดีมีเงินให้ใช้
ควายแดงโง่ทั้งตระกูล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดีกับผีสิ ไม่มีแผ่นดินให้ยืนในประเทศไทย
Blue Sky
 
หน้าแสดงความเห็นที่ 5 จากทั้งหมด 5 หน้า
หน้าที่แล้ว
5 | 4 | 3 | 2 | 1
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014