หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกการเมือง | ข่าวการเมือง
 

“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
30 เมษายน 2558 18:07 น. (แก้ไขล่าสุด 1 พฤษภาคม 2558 10:01 น.)

“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

“ประยุทธ์” สั่ง “ดาว์พงษ์” กำจัดขยะเรื้อรัง-แอบเหน็บ “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด”

“ประยุทธ์” เปิดงาน “รักษ์โลก รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว” ขอคนไทยร่วมมือแก้ปัญหาขยะ สั่ง ทส.เร่งจัดการปัญหาขยะเรื้อรังระบุใช้คำสั่ง คสช.เดิมแก้ปัญหาขยะทั่วประเทศ ชี้แก้ปัญหาเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน แอบเหน็บพวกการเมือง “เอาขยะมนุษย์ออกจากประเทศไปให้หมด สัญญาทำทุกเรื่องจนกว่าทำไม่ได้” ย้ำ ปชต.แบบไทย ปชช.ต้องมีความสุข พร้อมพิสูจน์ตัวเองในเวทีโลกลบภาพนายกฯสวย-หล่อ
       
       วันนี้ (30 เม.ย.) เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “รักษ์โลก รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว” โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับรางวัล ประชาชนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
       
       พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย และประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวาระดังกล่าวเป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลกต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 45 ปี
       
       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดงานเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเนื่องในวันคุ้มครองโลก เพื่อให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการสร้างวินัยคนในชาติสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล
       
       นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าในดวงใจของคนไทยทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราทุกคนย่อมประจักษ์ชัดถึงน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ ทรงวางรากฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุข ทั้งยังทรงสร้างแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนได้มีจิตสำนึก มีความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงตระหนักในหน้าที่ของตนเองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
       
       พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การกำจัดขยะถือเป็นปัญหาเรื้อรังรัฐบาลนี้จะแก้ปัญหาให้สำเร็จ มอบหมายให้กระทรวงทรัพย์จัดการขยะมูลฝอย โดยบูรณาการ ปลูกจิตสำนึกโดยทุกคนต้องเริ่มทำจากที่บ้าน ปัญหานี้เป็น 1 ใน 400 เรื่องที่รัฐบาลกระจายอำนาจไปให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ที่ผ่านมาอ้างแต่ว่าไม่มีงบประมาณ ซึ่งท้องถิ่นก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเอง ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นพื้นที่ของการเมืองไปหมด
       
       “วันข้างหน้าอาเซียนอาจมีการรบกันเรื่องน้ำ เพราะป่าน้อยลง โลกเปลี่ยนแปลง แต่ก็ถือเป็นวงจรมันก็เหมือนชีวิตที่มีเจริญก็มีเสื่อม มีอำนาจก็มีหมดอำนาจ แต่ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองมีอำนาจ อำนาจอยู่ที่ท่านทั้งหมด ท่านมีอำนาจมากกว่าผม เพราะสามารถบังคับผมให้ทำโน่นทำนี่ได้” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
       
       พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ตั้งแต่ตนเข้ามาในวันที่ 22 พ.ค. ได้เห็นอะไรมากมาย ซึ่งหากไม่ใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปก็จะทำให้บ้านเมืองถอยหลัง แต่หากมีการเลือกฝ่าย ประเทศก็ไปไม่ได้ วันนี้ต้องพัฒนาทุกเรื่องและต้องใช้เวลาพอสมควร แต่เราก็ต้องมีการเลือกตั้ง โดยต้องช่วยกันลดความขัดแย้ง ลดขยะเคลื่อนที่ “ต้องให้ขยะมนุษย์หมดไปจากประเทศให้ได้”
       
       “วันนี้ผมบริหารราชการต้องฟังทุกคน ฟังทั้งคนด่า คนชม ฟังมากก็หงุดหงิดมาก ทุกวันนี้ยังไม่เคยทำอะไรให้เสียหาย ไปต่างประเทศในช่วงแรกก็ไม่มีใครรู้จักผม รู้จักแต่นายกฯ คนสวย นายกฯ คนหล่อ คนอื่นมองก็คิดว่าไอ้นี่มันบ้าหรืออย่างไร ผมก็ต้องสู้ แสดงความจริงใจในการทำงาน และเสนอการทำงานเชิงรุกให้เขาตามเราบ้าง ซึ่งเรื่องที่เขาขอให้เราเป็นประชาธิปไตยอย่างรวดเร็วก็ไม่ถามมาอีก เพราะผมถามย้อนไปว่าประชาธิปไตยอย่างรวดเร็วมันคืออะไร การเลือกตั้งของไทยไม่เหมือนใครในโลก ต่อไปจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ สถานการณ์ตอนนี้สงบจริงหรือไม่ ผมไม่ได้รังเกียจที่ต้องเป็นประชาธิปไตย แต่จะทำอย่างไรให้ประชาธิปไตยทำให้คนไทยมีความสุข เคารพกฎหมาย และเชิดชูพระมหากษัตริย์” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว และว่าได้ฟังข้าราชการ ทส.ร้องเพลงป่าลั่น ก็ขอให้รักษาป่าไว้ให้ได้ ส่วนตนก็ขอสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด จนกว่าจะทำไม่ได้
       
       สำหรับเรื่องการจัดการขยะเป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานาน และกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ กระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยของประชาชน รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนงาน (Road Map) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเพื่อให้เกิดการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน ภายใต้การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่นซึ่งมีปริมาณขยะในพื้นที่จำนวนมาก ภายใต้ Road Map 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. เร่งจัดการขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะพื้นที่วิกฤติ 2. ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะที่เข้ามาใหม่ โดยเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และแปรรูปพลังงานจากขยะมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 3. จัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4. การปลุกจิตสำนึก สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ต้องสะอาดจากข้างนอกเข้ามาข้างใน
       
       ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมืองเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
       
       มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรียังได้ได้มอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับประเทศ ปี 2557 จำนวน 5 รางวัล และมอบเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 รางวัล พร้อมถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ได้รับรางวัลก่อนเดินทางกลับ
       
       พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเรื่องนี้ว่า รัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้แก้ปัญหาขยะอย่างจริงจัง เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ซึ่งเจ้ากระทรวงในรัฐบาลขณะนั้นมาจากหลายพรรคการเมือง พอเริ่มดำเนินการก็ติดขัดในหลายเรื่อง โดยการดำเนินการของรัฐบาลนี้เป็นการใช้คำสั่ง คสช.เดิมที่นำมาใช้แก้ปัญหาขยะ หากเกิดโรงงานกำจัดขยะก็จะมีการสร้างรายได้ให้ประชาชนที่คัดแยก และขนย้ายขยะไปสู่โรงงาน อย่างในประเทศเกาหลีใต้ที่ในอดีตมีขยะสูงกว่าหลังคาบ้าน แต่ตอนนี้ได้นำต้นไม้ไปปลูกบนกองขยะกลายเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนพักผ่อน ประเทศเราควรทำตามแบบอย่างบ้าง
       
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ผบ.ทร.เปิด ศปมผ.หวังยกระดับประมงได้มาตรฐาน เผย “ประยุทธ์” สั่งเห็นผลใน 3 เดือน
ไม่จบ! ผู้บริหาร “ฟ้าวันใหม่” ออกแถลงการณ์สับอนุฯ กสทช. - แกนนำแดงอัดถูกยัดเยียดความผิด
แม่บ้าน มท.ลงใต้ ร่วมสัมผัสชีวิตนำเป็นข้อมูลดำเนินงาน ก่อนมอบของใช้ให้เด็กพิเศษ
สนช.เห็นชอบ “ภิญโญ ทองชัย” นั่ง ป.ป.ท. - รับหลักการ พ.ร.บ.ล้มละลาย
สนช.เห็นชอบกฎหมายแรงงานทางทะเล ห้ามเด็กอายุ 16 ปีทำงาน
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 77 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015